Sunteți pe pagina 1din 3

 Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:

Utilizarea Tehnologiilor de prelucrare a Informaţiilor și de Comunicație (TIC) și de


e-Learning în educație pentru disciplina menționată, în cursul lunii a patra de practică
(instrumente din domeniul TIC: word, excel, ppt, softuri/ site-uri educaționale,
browser etc.) cu scopul pregătirii lecțiilor predate la disciplina menționată.
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:

Printre instrumentele din domeniul Tehnologiilor de prelucrare a Informaţiilor de


Comunicație (TIC) și e-Learning care pot fi utilizate în procesul educațional cu scopul
pregătirii/ prezentării sau comunicării dintre cadrele didactice, elevi , școală,
comunitate sau familie se numără și WORD, EXCEL POWER POINT, e-Mail,
FaceBook, Twitter, Site-uri educaționale etc.
Vă rugăm să menționați care dintre instrumentele menționate (sau alte instrumente
similare) ați utilizat în activitatea din luna curentă și să prezentați o scurtă descriere a
contextului în care le-ați utilizat: (ex.: pregătirea lecției, realizare de evidențe diverse,
concepere întrebări/ itemi, corespondență electronică, site-uri vizitate, pagini
FaceBook, Twitter etc.);

P2-L06-Modul2
Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:
Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a elevului și de evaluare a progresului în învățare:
identificarea după criteriul C4 - atenție concentrată (stimularea concentrării pentru
perioadă mai lungă prin eficientizarea atenției). Adaptarea stilului de predare în raport
cu tipurile de atenție identificate.
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:
Vă rugăm să precizați numărul de elevi care pot să-și mențină atenția concentrată
pentru mai puțin de 10 minute, aproximativ 20 minute sau aproximativ 30 minute. Vă
rugăm să prezentați modalitățile și tehnicile de predare folosite pentru a determina
creșterea timpului de atenție concentrată la elevii dvs.

P2-L06-Modul3
Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:
Aplicarea tehnicilor de instruire diferenţiată – teoria inteligenţelor multiple: aplicarea
în luna a patra a grilelor pentru identificarea tipurilor de înteligenţă interpersonală sau
inteligenţă a interacţiunilor sociale (tip G) și inteligenţă intrapersonală sau inteligenţă
a autocunoaşterii (tip H).
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:

Precizați numărul de copii care corespund următoarelor tipuri de inteligență:

 interpersonală sau inteligenţă a interacţiunilor sociale (tip G) - ex.: le place să aibă mulți
prieteni, să facă parte din grupuri de interes comune, să participe la diverse acttivități,
să coopereze, să comunice verbal și nonverbal etc.;
 intrapersonală sau a autocunoaşterii (tip H) – ex.: le place să lucreze singuri, să se
autoevalueze, au capacitate de concentrare, învață singuri etc.
Vă rugăm să descrieți pe scurt cum v-ați adaptat stilul de predare la tipurile de
inteligențe menționate .

P2-L06-Modul4
Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:
Realizarea evaluării adaptată particularităților individuale ale beneficiarilor educației
pentru cel puțin o lecție la alegere, care va fi predată în luna a patra. Vor fi stabilite un
număr de circa 3 obiective specifice și circa 5 cerințe (itemi) de evaluare corespunzând
particularităților individuale ale elevilor.
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:
Evaluarea adaptată particularităților individuale ale beneficiarilor educației realizată.
Vă rugăm să prezentați cel puțin 3 obiective specifice și o grilă de evaluare aferentă
(circa 5 cerințe) adaptate particularităților individuale ale elevilor pentru cel puțin o
lecție la alegere predată în luna a patra.
P2-L06-Modul5
Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:
Derularea activităților din cadrul parteneriatului.
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:
Vă rugăm să prezentați rezultatele obținute ca urmare a desfășurării activităților în
cadrul parteneriatului (ex.: obiective atinse, impactul parteneriatului).

P2-L06-Modul6
Activități preconizate a fi desfășurate în luna a patra:
Îmbunătățirea capacității de identificare, formulare și soluţionare a problemelor.
Rezultate preconizate a fi obținute după luna a patra:
Vă rugăm să enumerați instrumentele, tehnicile sau metodele identificate, care
utilizate, vă pot permite îmbunătățireacapacității de identificare, formulare și soluţionare
a problemelor.