Sunteți pe pagina 1din 11

Managementul

construcțiilor
navale
-Proiect-

Condruz Neculai-Cristian
Grupa 2143
Temă de proiect
Conceperea și dezvoltarea unei aplicații software de asistare la manevrarea navei la
intrarea in port.

Descrierea proiectului
Se dorește dezvoltarea unei aplicații care să sprijine echipajul navei în manevrarea navei
in port, prin oferirea de informații complete, clare și ușor de accesat în momentul andocarii
navei in port. Necesitatea unui astfel de proiect este dată de avantajele pe care le-ar oferi
echipajului în momentele critice, în situații complicate ce necesită îndeplinirea de numeroase
instrucțiuni intedependente, la care se mai adaugă și factorul de stres.
Proiectul presupune construirea unor echipe de specialiști în analiza, proiectarea și
implementarea de aplicații informatice și implicarea de specialiști din diferite compartimente
funcționale în special cel comercial și de management. Obiectivul principal al acestor echipe
este lansarea și realizarea proiectului cu respectarea specificațiilor tehnice, a termenelor de
execuție și a bugetului de cheltuieli.
Obiective strategice:
a. Satisfacerea solicitărilor și a necesităților clientului
b. Introducerea pe piață a unui produs inovator
c. Fidelizarea clienților prin upgadarea soluțiilor de sistem ale vechilor clienți

Participanți:
Producator: ADESOFT INTERNATIONAL SRL
Client: Damen Shipyard.

Bugetul proiectului: 243.000 RON


Durata proiectului: 434 zile
Echipa de proiect: Condruz Neculai-Cristian( manager de proiect ), Grigore Relu( programator),
Cretu Andreea(progamator). Proiectul este imaginar.
Data începerii proiectului:14.04.2011
Data finalizării:24.12.2012
Principalele activități ce stau la baza proiectului pot fi urmărite în următorul tabel.
Analiza SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Sistem unic pe piață - Produs nou, slab cunoscut de utilizatori


- Consum redus de resurse - Costuri relativ mari de producție
- Rapiditate și fiabilitate - Lipsa unei strategii agresive de piață
- Preț competitiv
- Utilizare intuitivă
- Customizare de către client
- Integrarea și colaborearea cu celelalte sisteme
ale companiei și cu sistemele de la bordul
navei.
- Imaginea unui partener de încredere
- Personal calificat

OPORTUNITATI AMENINTARI

- Atragerea de noi clienți - Lansarea pe o piață necunoscută încă


- Îmbunătățirea imaginii firmei - Pătrunderea pe piață a altor concurenți
- Soluții de aplicații de dezvoltare noi
(necunoscute)
Matricea de evaluare a factorilor de mediu interni este urmatoarea:

Denumirea factorului Coeficient de Nota acordata Nj Punctaj ponderat


importanta Yj Yj* Nj
Consum redus de 0.02 1 0.02
resurse
Rapiditate și fiabilitate 0.08 2 0.16
Utilizare intuitivă 0.3 4 1.2
Customizare de către 0.3 4 1.2
client
Integrarea și 0.05 4 0.2
colaborearea cu
celelalte sisteme ale
companiei și cu
sistemele de la bordul
navei.
Costuri relativ mari de 0.07 3 0.21
producție
Soluții de aplicații de 0.02 1 0.02
dezvoltare noi
(necunoscute)
Preț competitiv 0.1 2 0.2
Personal calificat 0.03 3 0.09
Lipsa unei strategii 0.03 1 0.03
agresive de piață
Punctaj ponderat 1 3.33

Matricea de evaluare a factorilor externi este urmatoarea:

Denumirea factorului Coeficient de Nota acordata Nj Punctaj ponderat


importanta Yj Yj* Nj
Sistem unic pe piață 0.3 2 0.6
Imaginea unui 0.2 3 0.6
partener de încredere
Produs nou, slab 0.1 2 0.2
cunoscut de utilizatori
Atragerea de noi 0.15 3 0.45
clienți
Îmbunătățirea imaginii 0.05 1 0.05
firmei
Lansarea pe o piață 0.1 2 0.2
necunoscută încă
Pătrunderea pe piață a 0.1 2 0.2
altor concurenți
Punctaj ponderat 2.3
Unde:
Cadranul I concentrare pe un anumit segment de piata
Cadranul II diversificarea productivitatii pe orizontala
Cadranul III restructurare
Cadranul IV depasirea slabiciunilor

Diagrama cauză-efect (Ishikawa)


Rezolvarea problemelor apărute în activitatea unei echipe este deseori o provocare, mai ales
dacă opiniile membrilor sunt diferite privind cauza reală a problemei – diferite și totuși identificate
corect. Una din metodele de analiză a problemelor complexe care par a avea mai multe cauze
interdependente este diagrama Ishikawa.
Scopul acestei analize este reprezentat de:
• ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat și factorii ce au dus la apariția acestuia;
• imagine de ansamblu a cauzelor potențiale ce au dus la o anumtă problemă sau efect.

Efectul: întarzierea lansării produsului cu 10%


Cauze:
Personal:
C1=Cunostinte slabe despre arhitectura sistemului
C2=Cunostinte slabe ale limbajului de programare
C3=Personal insuficient
Management:
C4=Politici neclare
C5=Flexibilitate redusa la sugestii
Concurenta:
C6=Functionalități în plus
Clienti:
C7=Modificarea constanta a cerintelor

Analiza Pareto
Analiza Pareto este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca număr, dar cu
efect semnificativ. Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20), care
stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă, sau, în termeni de ameliorare a
calităţii, majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%).
Un grafic Pareto are următoarele obiective:
- Să separe problemele importante de cele posibile, astfel încât atragă atenția asupra ameliorării
acestora.
- Să aranjeze informaţiile în funcţie de prioritate sau importanţă.
- Să pună în evidență problemele cele mai importante, pe baza informaţiilor şi nu a părerilor.

Cauza Procent% Procent%


C7 20 20
C2 18 38
C3 18 56
C6 16 72
C4 13 85
C1 9 94
C5 6 100
Cauza Procent%
C1 6
C2 18
C3 18
C4 13
C5 9
C6 16
C7 20
Diagrama Pert
Metoda drumului critic
Rezerva totală a unei activități reprezintă durata cu care poate fi prelungită o activitate peste
durata ei inițială.Aceasta se calculează cu relația:
Rt=Tj-Ti-dij
Rezerva liberă reprezintă durata de timp peste durata inițială de a amâna activitatea fără a
afecta durata celorlalte activități. Aceasta se calculează cu relația:
Rl=tj-ti-dij
Calculul rezervelor:

Activitatea 9 4 5 11,13 14 17 21 26 27 28 32
Rt 0 9.5 12.5 0 3 10 0 65 72 75 0
Rl 0 9.5 12.5 0 3 10 0 65 72 75 0