Sunteți pe pagina 1din 8

Cetăţenii din Proiecte

Amenajarea pieţei

Direct Arad
Zădăreni încă din Secusigiu, locale
www.livea-
așteaptă noua o nouă lucrare pentru
grădiniţă de mântuială tineret,
promisă a administraţiei la DJST
de primăriţa Cheșa Arad
Petri P.2 P.4 P.8

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 96 | 30 aprilie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
S-a semnat contractul
pentru al doilea
pasaj de pe centura
PNL boicotează proiectul Aradului
P.3
de extindere a reţelei de gaz
în judeţul Arad P.4

Adrian Todor: „Consilierii


municipali au dovedit că pot
lăsa deoparte jocurile politice,
când la mijloc e interesul
Aradului” P.6
Sport

UTA câştigă în Moldova


şi e ca şi salvată P.7
2 30 aprilie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Cetățenii din Zădăreni încă așteaptă noua


www.livearad.ro

grădiniță promisă de primărița Petri


Primărița Doina Petri se lăuda, în cam-
pania electorală din 2016, că va construi o
nouă grădiniță în comună, cu fonduri
guvernamentale. Investiția a primit finan-
țare din partea Ministerului Dezvoltării de
mai bine de doi ani de zile, prin
Programul Național de Dezvoltare Locală,
dar nici până în ziua de astăzi nu au
demarat lucrările, din motive pe care doar
primărița Petri le poate explica. „Oamenii
sunt tot mai nemulțumiți de modul în care
administrația condusă de Doina Petri tra-
tează această problemă. Avem un proiect cu
finanțare guvernamentală, banii sunt asigu-
rați, au fost trecuți și în bugetul pe 2017 și în
bugetul din acest an, dar cu toate acestea,
nu se mișcă nimic, în continuare cresc buru- Adela Todor, consilier local PSD Aici trebuia să fie grădinița nouă
ienile pe locul pe care ar trebui să se ridice
grădinița. Părinții se întreabă pe bună drep- torul constructor, astfel încât toată lumea să știe. Îi solicit public doamnei primar să Piaţa e o rușine pentru Zădăreni
tate de ce nu încep lucrările? E vreo firmă fie mulțumită? Din păcate, aceeași situație e explice oamenilor motivele pentru care aces-
care trebuie să câștige și nu se încadrează? și la noua școală, unde lucrările s-au oprit de te două investiții, cu finanțarea asigurată, O altă promisiune neonorată de admi-
Nu s-au înțeles încă cei din primărie cu vii- ani de zile, din ce cauze numai Doina Petri nu sunt duse la bun sfârșit”, spune consilie- nistrația condusă de Doina Petri este reali-
rul PSD Adela Todor. zarea pieței agroalimentare, pentru care
de asemenea s-au alocat bani în bugetul
Pericol la locul de joacă pe 2018. „Am alocat nu mai puțin de
Locul de joacă din centrul Zădăreniului 130.000 de lei pentru proiect și lucrări la
a devenit un pericol pentru copii, din cauza piața agroalimentară, care astăzi este o
faptului că în ultima perioadă nu s-au mai rușine pentru comuna noastră. Să ai trei
reparat echipamentele. Problema a fost ri- mese pe marginea drumului, de fapt, nici nu
dicată de consilierul Adela Todor, în ultima înseamnă că ai o piață, în adevăratul sens al
ședință a Consiliului Local Zădăreni. „Am cuvântului. Suntem în luna mai și doamna
solicitat conducerii Primăriei să ia măsurile ce primar Petri nu dă niciun semn că ar dori să
se impun, pentru întreținerea locului de joacă. ducă la îndeplinire această investiție, deși,
Am fost sesizată de mai mulți părinți că acel repet, avem banii alocați în buget. În timp ce
loc de joacă a devenit un pericol pentru copii, primărița stă și cugetă, producătorii locali
din cauza unor echipamente care sunt dete- sunt nevoiți să umble prin satele din jur, să-
riorate. Sper ca cei din Primărie să intervină și vândă produsele, pentru că la noi nu s-a
înainte de a se întâmpla vreun eveniment ne- gândit nimeni să le ofere condiții decente”,
Piața e o rușine pentru comună fericit”, spune Adela Todor. declară Adela Todor.

Recomandările ISU Arad Sute de elevi arădeni au vizitat Uzina de Apă și Stația de Epurare
pentru minivacanţa de 1 Mai
Sute de copii de la școli din Arad
au vizitat săptămâna trecută Uzina de
120 de pompieri arădeni vor fi zilnic la datorie și în Apă și Stația de Epurare în cadrul pro-
perioada minivacanței de 1 Mai. gramului „Școala Altfel”.
Pentru asigurarea unui climat de siguranță și liniște, La Uzina de Apă, copiii au fost în-
pompierii le recomandă tuturor să respecte următoare- soţiţi de specialiştii Uzinei într-un tur
le reguli de prevenire: în care au putut să vadă traseul teh-
nologic al apei, de la captare şi până
1. Reguli de apărare împotriva incendiilor la uni- ajunge în reţeaua de distribuţie. Elevii
tăți de cazare: au vizitat Laboratorul de Apă potabilă
- după ce vă cazați citiți planul de evacuare și regu- unde se fac zilnic analize ale apei dar
lile stabilite de către unitatea de cazare; și dispeceratul, unde sunt preluate se-
- nu fumați în cameră; sizările eventualelor disfuncţionalităţi
În caz de incendiu: operaţionale ale sistemului de ali-
- părăsiți imediat clădirea urmând instrucțiunile din mentare cu apă. Sute de copii de au vizitat Uzina de Apă și Stația de Epurare
planul de evacuare; La Stația de Epurare Arad, copiii
au aflat despre procesul prin care reș. De asemenea copiilor li s-a expli- canalizarea, se reduce astfel capacita-
- utilizați doar scările pentru evacuare, nu folosiți
trece apa care este folosită de popu- cat cât este de important să nu arunce tea de preluare a apelor uzate mena-
lifturile deoarece acestea se pot bloca punându-vă viața
lație dar și în industrie, până la de- resturile menajere sau alte obiecte în jere şi se blochează funcţionarea staţii-
în pericol;
versarea în emisar, adică în râul Mu- toalete, deoarece acestea pot înfunda lor de pompare ape uzate.
- dacă pe scări sau hol este fum, ieșiți pe geam sau

ANUNŢ
balcon și solicitați ajutor;

2. În campinguri:
- parcați autoturismele numai în locuri amenajate M&B CASA BORZAN S.R.L. cu sediul în Loc. Arad, Str. Vaslui, Nr. 5, Bl. 720,
fără a bloca hidranții sau căile de acces ale autospecia-
lelor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență; doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din Loc. Arad, Calea
- respectați indicațiile privind utilizarea focului în A. Vlaicu, Nr. 56-76, unde se desfăşoară activităţile/activitatea alimentatie publica
spații deschise; conform cod CAEM 5610(restaurant), în scopul comercial, având ca principale faze
- supravegheați permanent copiii și nu îi lăsați să se
joace cu focul; ale procesului tehnologic următoarele: Servicii
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
zonele de agrement se face numai în locuri special ame-
najate; Apă: Retea
- în locurile de ardere se vor asigura mijloace de Aer: Evacuarea fortata a gazelor naturale
stingere a incendiilor; Sol: Pardoseli betonate
- nu lăsați focul nesupravegheat;
- nu aruncați resturi de țigară la întâmplare; Gestiunea deşeurilor: Pubele
- focul trebuie stins, iar cenușa rezultată trebuie aco- Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact
perită cu pământ. De asemenea, dacă întâlniți focuri asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
lăsate de alții stingeți-le;
- în momentul apariției oricărei situații de urgență, Mediului Arad, Splaiul Mureşului, FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece
apelați în cel mai scurt timp numărul 112! zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.
3 30 aprilie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

S-a semnat contractul pentru al doilea


www.livearad.ro

pasaj de pe centura Aradului


Miercuri, 11.04.2018, s-a semnat con- rezilierii contractului, lucrările la obiectiv
tractul pentru execuția lucrărilor la obiec- erau realizate în proporție de 21%.
tivul „Pasaj denivelat pe centura de oco- Lucrările rămase de executat până la
lire Arad (DN7 km 540+248) peste CF finalizarea obiectivului constau în: devieri
Arad – București”, cu firma Implenia Bau- şi protejări ale reţelelor electrice, de apă,
gesellschaft m.b.H. Valoarea contractului telecomunicaţii, iluminat pasaj; lucrări
este de 25.665.184,89 (TVA inclus), cu o pasaj constând în continuarea unor lucrări
durată de execuție de 12 luni și o perioadă la pilele pasajului, tablier, grinzi, benzi
de garanție a lucrărilor de 24 de luni. pentru bicicliști, rampe.
Proiectul va avea o lungime de 722 m, Finalizarea proiectului este importantă
din care lungimea pasajului va fi de 322 pentru desfășurarea fluentă și în condiții
m, iar a rampelor de 400 m. Lățimea pasa- de siguranță a circulației pe DN7. În acest
jului va fi de 13,60 de metri și va cuprinde moment, circulația peste calea ferată Arad
două piste de bicicliști. - București impune circa 74 de închideri
Anterior, acest obiectiv a fost contrac- ale barierei de tip SAT, cu o durata medie
tat cu Asocierea SC CONFORT S.A. de închidere a barierelor de 170 de minute
Timişoara și S.C. VEL SERVICE S.A. în 24 de ore, fapt ce conduce la înregistra-
Bucureşti, contractul fiind reziliat pentru rea zilnică a unor importante pierderi în
neîndeplinirea obligațiilor contractuale, exploatare, din cauza staționării autovehi-
începând cu data de 28.11.2014. La data culelor la barieră.

O companie românească
Se reiau lucrările la al doilea pasaj de pe centură

Noul spital din Lipova


este interesată să opereze se construiește cu vietnamezi
curse de pe Aeroportul Arad
Orașul Lipova beneficiază de o finanțare în de muncitori din ... Vietnam. N-au mai
valoare de 5 milioane de euro, din fonduri găsit forță de muncă în România și au
guvernamentale, pentru construirea unui nou ajuns să «importe» muncitori, sudori, din
spital. Anul trecut au început efectiv lucrările Vietnam. Până la urmă, important e să-și
Parlamentarii PSD Arad și-au mani- care iată că a apărut și există șansa ca
festat interesul, în ultimul an și jumătate, pe Aeroportul Arad să se reia cursele
pentru a găsi soluții concrete de rezolvare aeriene regulate, în momentul de față
a problemei Aeroportului Arad, aflat de o existând doar zborurile estivale spre
bună perioadă de timp în moarte clinică. Turcia, după cum bine știu arădenii.
În urma discuțiilor cu mai multe compa- Facem un apel public către conduce-
nii românești și străine, a apărut o varian- rea Aeroportului Arad, cât și către șefii
tă concretă, o companie românească, care Consiliului Județean Arad, ca proprietar
ar dori să aducă la Arad curse, București al aeroportului, să aibă toată deschide-
și Viena fiind printre destinațiile propuse. rea și să sprijine această inițiativă. E
„Alături de colegii mei, senatorul timpul ca Aeroportul Arad, în care s-au
Mihai Fifor și deputații Florin Tripa și investit milioane de euro în ultimii ani,
Adrian Todor, am avut mai multe discu- să redevină funcțional, iar arădenii să
ții, cu mai mulți operatori, pentru a găsi nu mai fie nevoiți să facă zeci de kilo-
soluții la rezolvarea problemelor Aero- metri, chiar sute pentru a zbura de pe
portului Arad. Nu am dorit să facem aeroporturile din județele vecine”,
publice aceste discuții, până în momen- spune deputatul Dorel Căprar, președin-
tul în care am avut o soluție concretă, tele PSD Arad. Spitalul din Lipova se va construi cu vietnamezi
la viitorul spital, care va deservi 60.000 de facă treaba și să finalizeze noul spital în
cetățeni de pe Valea Mureșului, acesta termenul prevăzut în contract. Că sunt
urmând a fi dat în folosință peste doi ani. români sau vietnamezi, contează mai
Firma care a câștigat licitația s-a confruntat puțin”, spune primarul Lipovei, Mircea
în ultima perioadă cu un deficit de personal, Jichici.
astfel că a pornit spre țări exotice în căutare Prin acest proiect, la Lipova se va face
de muncitori. Și i-a găsit tocmai în... Vietnam. extinderea spitalului actual și dotarea acestu-
„După perioada de iarnă, s-au reluat ia. Practic, va fi un corp nou de clădire, în
lucrările la noul spital din Lipova. formă de L, care va fi legat de cel vechi printr-
Deocamdată, firma care va ridica noul spi- o pasarelă. Spitalul va beneficia de secții de
tal a adus doar câțiva muncitori la Lipova, chirurgie, obstetrică-ginecologie, dar și un
având probleme cu personalul. De săptă- compartiment de primire urgențe, ceea ce
mâna viitoare, însă, reprezentanții firmei este extrem de important pentru Lipova, dar
mi-au spus că vor veni mai multe echipe și pentru Valea Mureșului.
Aeroportul Arad ar putea avea din nou curse

PNL boicotează proiectul de extindere a rețelei de gaz în județul Arad


Parlamentarii PSD Arad au demarat, la realiza studiile de fezabilitate, urmând ca Cu alte cuvinte, conducerea PNL este
finele anului trecut, un proiect prin care se Ministerul Economiei să întocmească proiectul dispusă să sacrifice comunele și orașele
dorește extinderea magistralei de gaz pe tehnic, apoi se va da o hotărâre de guvern, iar conduse de primari liberali, care nu vor
Valea Crișului și Valea Mureșului, unde Transgaz va realiza investiția”, declara, anul beneficia de rețea de gaz, doar pentru a
există numeroase primării care solicită trecut, deputatul Florin Tripa. nu-i crește cota de popularitate deputatu-
acest lucru. Parlamentarii PSD au avut Dacă la primele întâlniri au participat lui Tripa. Din păcate, demersul conduce-
mai multe discuții cu ministrul Economiei, mulți primari, de la toate partidele, la rii PNL Arad lovește nu numai în locali-
cu reprezentanți ai Transgaz, iar în cele din ultimele discuții aleșii PNL au lipsit cu tățile cu primari liberali, ci și în cele con-
urmă s-a decis organizarea de întâlniri cu desăvârșire. Mai mulți primari liberali duse de primari PSD, ALDE, PMP,
primarii din județ, cu sprijinul Prefecturii ne-au declarat, neoficial, că au primit UDMR, care nu vor putea să pună în
Arad, pentru a se constitui asociații de ordin de la conducerea PNL Arad să nu se practică aceste proiecte, atâta timp cât
dezvoltare intercomunitare, prin interme- mai prezinte la aceste ședințe. Motivul localități prin care ar urma să treacă
diul cărora să se poată realiza aceste pro- este unul halucinant. „Ni s-a spus să nu magistrala nu sunt în asociația de dezvol-
iecte. „Primul pas este înființarea unor asocia- mai mergem la întâlnirile pe tema extinde- tare intercomunitară. Nu mai vorbim de Liberalii boicotează extinderea rețelei de gaz
ții de dezvoltare intercomunitare, din care să rii rețelei de gaz, pentru că-i facem imagine costurile mari pe care ar trebui să le
facă parte comunele și orașele care nu benefi- deputatului Tripa, care ar avea de câștigat suporte primăriile, dacă primarii PNL de la PNL, vor avea de suferit zeci de mii
ciază în acest moment de gaz metan. dacă reușește proiectul”, ne-a declarat unul refuză să participe la finanțarea studiilor. de arădeni de pe Valea Crișului și Valea
Asociațiile de dezvoltare intercomunitare vor dintre primari. Și uite așa, pentru interesul politic al celor Mureșului.
4 30 aprilie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

Amenajarea pieței din Secusigiu,


www.livearad.ro

o nouă lucrare de mântuială


a administrației Cheșa
Administrația comunei Secusigiu, con- în satul ăsta. Mai un pic și fac astm de la
dusă de primarul Ilie Cheșa, ne-a obișnuit drumurile astea, de la cât praf e. Nu mai
în ultimii ani cu o serie de investiții de asfaltează o dată drumul. Tot am între-
mântuială. Sume enorme de bani s-au dus bat pe ăștia de la primărie, cică nu e
către firme de casă, în timp ce oamenii din gata proiectul. Ca și la apă, la fel. Tot ne
comună au avut parte de lucrări de proas- mint că nu știu ce nu e gata și iar ne tre-
tă calitate. Cel mai bun exemplu este zim la alegeri că nu s-a făcut nimic”,
căminul cultural din Secusigiu, unde s-au spune un pensionar care savura un mic,
alocat zeci de miliarde de lei vechi, pentru admirând minunăția de investiție a lui
ca la scurt timp de la finalizarea lucrărilor Cheșa.
să se constate că plouă în clădire, că e igra- Intrând în piață, am dat peste mai
sie, că încălzirea nu a fost realizată, că mulți producători, nemulțumiți de felul în
bucătăria nu e funcțională și multe alte care s-a făcut așezarea meselor, dar și de
lucruri. Cazul a ajuns și pe masa Curții de calitatea acestora. „Nu știu cine a venit cu
Conturi și ulterior pe cea a procurorilor, ideea asta, să pună mesele cu spatele la
fiind deschis un dosar penal în acest caz, clienți, atunci când se intră în piață.
în care e vizat și primarul Ilie Cheșa. Ăștia cred că nu au mai văzut piață în
Au fost multe alte exemple de acest viața lor. Să meargă până la Arad, să
gen în ultimii zece ani, iar cel mai recent vadă că la intrare nu sunt așteptați de
este piața din Secusigiu, pe care primăria vânzători cu spatele la clienți. Întot-
a amenajat-o cu sume impresionante de deauna mesele de pe primul rând se pun Vânzătorii stau cu spatele la clienți, la intrarea în piață
bani, dar care a fost din nou făcută de cu fața spre client. Noi trebuia să stăm
mântuială. O bătaie de joc la adresa cetă- pe partea cealaltă, dar au montat coșu-
țenilor care vin să își facă cumpărăturile în rile astea cu spatele la intrare, deci acolo
această piață, dar și la adresa producători- stau vânzătorii”, spune unul dintre pro-
lor din comună sau din localitățile înveci- ducători.
nate, care vin la Secusigiu să câștige un Un altul e nemulțumit de calitatea
ban cinstit. Cu sute de milioane de lei meselor și a copertinei care acoperă aceste
vechi, administrația Cheșa a montat niște mese. „Cred că au luat ce e mai ieftin.
măsuțe din tablă, de 60 de centimetri lăți- Nu știu dacă la prețul cel mai mic, dar
me, pe care vânzătorii abia pot să-și pună mesele sunt dintre cele mai proaste. Și
marfa, măsuțe care au și un acoperiș, tot targa de la salvare e mai lată. Păi, la
de vreo 60 de centimetri, care nu are alt rol Arad, masa din piață e de un metru pe
în afară de a face umbră roșiilor, castrave- un metru. Aici, masa e de un metru pe
ților, ardeilor și ce-o mai fi de vânzare în 60 de centimetri. Nici marfa nu intră
piață. În mod normal, acele copertine ar fi pe masa asta. Uitați-vă și dumnea-
trebuit să protejeze clienții și producătorii, voastră, vine lumea de acasă cu mese
în caz de ploaie, caniculă și așa mai depar- de plastic, cu lăzi, cartoane, că nu pot
te. să-și expună marfa pe mesele astea
Oamenii cu care am stat de vorbă, și nu mici. Nu mai vorbesc de copertină,
puțini, sunt extrem de nemulțumiți de dacă pot să-i zic așa, că e tentativă de Mesele sunt extrem de mici, abia intră marfa pe ele
modul în care primăria a cheltuit banii copertină. Nu are cum să țină de ploa-
pentru această piață. O nouă lucrare de ie, poate doar cât să nu ploaie pe mese. Producătorii din localitate au prins nimic? Unde se duc banii ăia?”, se întrea-
mântuială, o nouă investiție de ochii Trebuia să pună copertine mari, de locuri pe ultimul rând, încă un semn de bă un localnic.
lumii, care probabil la anul va necesita noi plastic, să acopere și partea vânzători- respect din partea primarului Ilie Cheșa și Un alt cetățean spune că era mai bună
sume de la buget, pentru a remedia ce se lor și unde stau clienții”, spune un alt a celor care se ocupă de piață. Cică, cei din varianta propusă în campania electorală,
va strica peste iarnă, fiindcă e greu de cre- producător. față, veniți de prin alte părți, plătesc taxă. de a se construi o nouă piață agroalimen-
zut că mesele respective, de o calitate Un localnic, venit în vizită de lucru, să Un lucru greu de explicat, atâta timp cât tară, în spatele blocului Cooperației de
îndoielnică, vor rezista mai mult de un an. inspecteze investiția primărie, s-a declarat aceste taxe nu se regăsesc în bugetul local. Consum. „A fost bună ideea domnului
Dar haideți să vedem ce spun oamenii, de asemenea nemulțumit de felul în care „Ne-au scos ochii cu trei mese și un Gheorghe Grad, să se facă o piață nouă în
atât clienți, cât și producători, atât local- s-a gândit această lucrare: „Puteau să acoperiș, ca să nu ne plouă în cap, că pe curtea blocului cooperației. Păcat că cei
nici, cât și alții veniți din alte comune, des- pună câte un rând pe margini și două pe spate ne plouă, așa e de mic. Și cu mese- de la primărie nu au luat propunerea și să
pre modul în care a fost amenajată piața mijloc, spate în spate, așa cum e în pie- le astea, ne-au trimis în ultimul rând, că facă ei piața. Vedeți că aici nu sunt con-
din Secusigiu. țele civilizate, nu să arunce mesele la noi suntem din comună și nu merităm să diții bune, e spațiu mic, oamenii stau în
„Am văzut ce lucrare de minune a întâmplare, să nu mai știi pe care parte ne vindem marfa. Au pus iar în față pe ploaie, laptele și brânza sunt lângă haine
făcut aici domnu primar. Nu vedeți ce să mergi. Un vânzător e pe o parte, altul cei veniți din altă parte, așa știu să încu- și lângă cartofi. Era mai bine acolo, era
mare îi acoperișul la piață? Ăla e bun e pe altă parte, te zăpăcește de cap. Bine rajeze cei de la primărie agricultorii spațiu suficient, se putea amenaja și să
numai când nu e ploaie, că altfel nu are că au luat mesele astea de tot râsul, pro- locali. Când am întrebat de ce trebuie să intre vânzătorii cu mașinile, să aibă unde
cum să te apere. Oare cât o fi băgat iar babil că nu le-a mai rămas bani, că au stăm pe ultimul rând, ni s-a spus că ăia pune marfa. Păcat că nu s-a găsit înțele-
domnu primar în mesele astea? Eu nu schimbat iar gardul. L-au mai schimbat din față plătesc taxă. Cui plătesc? Iar fac gere la primărie. Probabil sunt multe
mai știu ce să zic, că văd că au mai tre- de vreo două ori. Sunt curios, câți bani ca pe vremuri, când încasau bani și nu orgolii, dar până la urmă tot noi sufe-
cut doi ani și nu se face nimic ca lumea au cheltuit cu gardul ăsta”. dădeau nicio hârtie, nicio chitanță, rim”, spune un cetățean din Secusigiu.

Producătorii vin de acasă cu lăzi, cartoane și mese de plastic,


Producătorii locali au ajuns pe ultimul rând Celebrul gard al pieței ca să aibă unde pune marfa
5 Direct Arad SECUSIGIU

Primarul Ilie Cheșa și-a dat


30 aprilie 2018
www.livearad.ro

din nou arama pe față, în ședința


Consiliului Local Secusigiu
Primarul Ilie Cheșa a ținut să le arate
din nou cetățenilor, în ședința Consiliului
Local Secusigiu de la finele lunii martie, că
pentru el importante sunt doar interesele
politice și mai puțin cele ale oamenilor. Iar
în ședința respectivă, am avut două exem-
ple de cum tratează Ilie Cheșa cetățenii
din comună.
Mai întâi, în urma articolului publicat
în presă, referitor la starea pășunilor, care
nici acum nu au fost predate cum scrie la
carte către crescătorii de animale, Ilie
Cheșa s-a gândit să-i cheme pe aceștia la
ședință. Nu să le asculte păsurile, cum ar
fi fost normal, ci ca să-i certe, cum de și-au
permis să ridice ochii din pământ în fața
stăpămânului comunei, așa cum se crede
Ilie Cheșa.
„Toți am crezut că, în sfârșit, lui
Cheșa i-a venit mintea la cap și e gata să
asculte doleanțele cetățenilor. Cres-
cătorii de animale au venit la ședință cu
inima deschisă și și-au expus toate pro-
blemele, în speranța că împreună vom
găsi soluțiile cele mai bune. Și nu cer
mare lucru, decât punerea în posesie, Primăria i-a trimis cetățeanului o somație,
adică cei din primărie să meargă la fața Primarul Cheșa tratează cetățenii cu dispreț pentru a părăsi locuința
locului, să facă delimitările clare, să le
dea oamenilor acte, iar în acel moment Al doilea exemplu e al unui cetățean cereri care au fost ignorate și nu ne-au măria lui și a strigat cu un ton nervos:
orice conflict se va stinge. Am avut dis- din Satu Mare. Acesta locuiește cu familia, fost prezentate în consiliu, deși erau «Să-ți dea Grad casă»! După această ieși-
pute între agricultori și crescători de legal, într-un imobil închiriat de la înregistrate la primărie. A fost nevoie să re necontrolată, ne dăm seama că la mij-
animale, au ajuns oamenii să-și dea în Primăria Secusigiu de sora sa. Cum aceas- intervin în ședință și să invit persoana loc nu sunt alte lucruri decât interesul
cap pentru teren. Credeți că acei oameni ta s-a mutat la Arad, bărbatul a făcut o înăuntru, pentru ca și ceilalți consilieri politic al primarului Cheșa, care încă o
sunt bucuroși că s-a ajuns aici, acei cerere, la primărie, să i se transfere lui con- să-i audă povestea. E vorba de un simplu dată bate interesul cetățeanului. E trist că
oameni și-au dorit să umble prin tribu- tractul de închiriere, pentru a putea face transfer de chirie, de la soră la frate, un astfel de om, lipsit de cei șapte ani de
nale ? Nici vorbă, cu toții vor ca lucruri- investiții, să repare casa, care e într-o stare pentru ca omul să poată repara casa în acasă, care tratează cetățenii ca pe niște
le să fie clare, să știe fiecare până unde de degradare. În fiecare ședință de consi- care stă cu soția și cei doi copii mici, cu slugi, a ajuns să conducă destinele comu-
se poate întinde. În loc să le rezolve pro- liu, primarul prezintă cererile primite de acte în regulă, cu domiciliu legal. Ceea nei noastre. Omului respectiv nu numai că
blema, Ilie Cheșa a devenit agresiv, s-a la cetățeni în luna respectivă, numai că de ce am aflat de la cetățeanul respectiv nu i s-a rezolvat problema, ba mai mult,
răstit la oameni, că nu știu ei dacă a data aceasta, cererea cetățeanului din Satu ne-a lăsat pe toți cu gura căscată. Aflat ca semn de răzbunare, a primit acasă o
făcut intabulările, că el a dat bani să se Mare, deși înregistrată în termen, a fost în audiență la primar, cetățeanului i s-a somație din partea primăriei, să pără-
facă acele intabulări, că fiecare trebuie uitată prin birouri. A fost nevoie de inter- spus de către Ilie Cheșa că nu primește sească imobilul în care locuiește legal”,
să știe unde e terenul. N-a venit cu venția consilierului Gheorghe Grad, care a casa pentru că nu are bani nici să cum- declară consilierul local Gheorghe Grad.
niciun argument, cu niciun document, să aflat de acea cerere și care a ridicat proble- pere numărul de casă. Asta i-a spus pri- În final, consilierul solicită tuturor ce-
arate că vrea să ajute, că face ceva con- ma, ba mai mult, l-a invitat pe cetățean în marul unui cetățean, cu care, culmea, a tățenilor care au cereri de făcut la Primăria
cret. I-a chemat pe oameni ca să-i inti- ședință, să-și spună păsul. „Omul a mers și copilărit, probabil au și mâncat din Secusigiu să ceară de fiecare dată un
mideze, tratându-i cu aceeași agresivi- pe calea legală, a avut o audiență la pri- aceeași pâine, când erau copii. număr de înregistrare. Iar în cazul în care
tate pe care o știm cu toții, pentru ca la mar, a depus o cerere, cu număr de înre- Chiar în timpul ședinței, după ce a aceste cereri nu primesc răspuns, consilie-
final să nu rezolve nimic și lucrurile să gistrare, dar primarul s-a făcut că plouă. auzit ce ne spunea cetățeanul, Ilie Cheșa a rul Gheorghe Grad le stă la dispoziție și va
rămână tot în ceață”, a declarat consilie- Am înțeles că nu e prima dată, că s-au devenit agresiv, extrem de nervos, refu- face toate demersurile legale pentru a le

Comuna Secusigiu are un nou consilier din partea UNPR


rul Gheorghe Grad. mai făcut cereri și de către alți cetățeni, zând să-i accepte cererea, de parcă e pri- rezolva problemele.

Aproape un an a fost nevoie pentru ca Primăria susțină PNL în consiliu, spunându-i că așa a făcut și
Secusigiu să respecte legea și să valideze un nou consilier predecesorul consilier UNPR, dar domnul Gal a refuzat
în locul reprezentantului UNPR. Așa cum am mai arătat orice propunere și chiar mi-a spus că nu merge să se
și cu alte ocazii, consilierul UNPR Vladimir Iosim a fost închine, chiar cu riscul de a pierde mandatul. Până la
exclus din partid, în vara anului trecut, iar în locul lui tre- urmă, primarul n-a mai avut ce face, fiindcă risca să se
buia validat următorul de pe lista Alianței pentru aleagă cu un dosar penal pentru abuz în serviciu. Iar ca
Secusigiu. Numai că primarul Ilie Cheșa a apelat la tot tacâmul să fie complet, acum Cheșa se laudă că e
felul de artificii pentru a evita ca opoziția să primească meritul lui că a fost validat Ștefan Gal, deși acest lucru
încă un loc de consilier, așa cum prevede legea și cum au trebuia să se întâmple de aproape un an, așa cum
hotărât, prin vot, cetățenii comunei. Mai întâi, a fost invo- spune legea”, declară consilierul Gheorghe Grad.
cat procesul pe care Vladimir Iosim l-a intentat celor de la Noul consilier Ștefan Gal spune că va face o opoziție
UNPR, contestând excluderea din partid. Procesul res- constructivă, în folosul cetățeanului, și că va vota și pro-
pectiv a fost pierdut de Iosim în noiembrie 2017, însă în iectele primarului, când acestea sunt benefice pentru
ciuda deciziei instanței, următorul consilier nu a fost comunitate: „Doresc să ajut comunitatea, să meargă
validat. Primarul Ilie Cheșa a căutat tot felul de scuze bine treburile, să facem tot ce putem mai bine pentru
pentru a bloca venirea unui nou reprezentant al UNPR în Ștefan Gal, alături de Gheorghe Grad comună. Încă de la început vreau să spun că voi vota
Consiliul Local, dar în cele din urmă, după mai bine de orice proiect benefic pentru cetățeni, indiferent că e
cinci luni, a trebuit să se recunoască învins, iar Ștefan Gal
reprezentanții primăriei au fost somați de prefectură, propus de primar sau opoziție, dar și că voi taxa orice
a fost validat în funcția de consilier local, din partea
după ce Ilie Cheșa a căutat tot felul de scuze, domnul derapaj al celor care conduc primăria. Totodată, vreau
UNPR, partid care a făcut parte din Alianța pentru Gal a fost validat. Vreau să-l felicit pe noul nostru să le transmit cetățenilor că ușa mea va fi mereu des-
Secusigiu, la alegerile locale din 2016. coleg pentru funcția obținută și pentru faptul că în chisă, iar cei care au probleme de ordin administrativ
„În ultima ședință a Consiliului Local Secusigiu, a toată această perioadă s-a dovedit a fi un om de onoa- pot apela cu încredere la mine și, în măsura posibilită-
fost validat în sfârșit domnul Ștefan Gal, de la UNPR. re, așa cum îl știm cu toții. Primarul a încercat să-i tri- ților, voi încerca să-i ajut, atât cât se poate din funcția
După aproape un an de procese, opreliști, după ce mită tot felul de emisari, să-l atragă de partea lui, să mea de consilier”, declară Ștefan Gal.
6 30 aprilie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Dorel Căprar: „Nu putem concesiona pe 50 de ani


www.livearad.ro

Piața Avram Iancu, așa cum vrea primarul Falcă”


Parlamentarii PSD Arad au Proiectul primarului Falcă e Nu în ultimul rând, e nevoie
solicitat un punct de vedere unul extrem de ambiguu și nu de opinia specialiștilor, motiv
Ordinului Arhitecților din oferă garanții că Piața Avram pentru care am cerut un punct
România, cu privire la proiectul Iancu va fi păstrată. În opinia de vedere din partea Ordinului
propus de Primăria Arad de a se noastră, avem de a face cu o Arhitecților din România.
construi o parcare subterană în nouă încercare a primarului Trebuie să avem în vedere
Piața Avram Iancu. Proiectul Falcă de a distruge o zonă încăr- vechimea clădirilor din zonă, în
administrației Falcă ridică foarte cată de istorie din municipiul bună parte clasificate ca monu-
multe semne de întrebare, exis- Arad, după tentativele eșuate de mente istorice, faptul că nu s-a
tând riscul ca la final Piața desființare a Parcului Eminescu realizat o expertizare recentă a
Avram Iancu, așa cum o știm sau a Pieței Catedralei. Înainte gradului lor de rezistență în
astăzi, să dispară. de a lua o decizie cu privire la cazul unor forări agresive și
„Există foarte multe necunos- parcarea pe care primarul Falcă multe alte lucruri legate de par-
cute cu privire la acest proiect o dorește în respectiva zonă, tea tehnică.
promovat de primarul Gheorghe considerăm că trebuiesc înde- PSD Arad susține realizarea
Falcă, cel care dorește să conce- plinite anumite condiții. În pri- unor parcări subterane în muni-
sioneze Piața Avram Iancu, pen- mul rând, să știm ce costuri cipiu, dar mai întâi trebuie să
tru o perioadă de 50 de ani, unei implică o asemenea investiție, lămurim toate aspectele enume-
firme private, care să gestioneze pentru că la început, când se rate și să avem siguranța că prin
acea parcare. Nu putem accepta vorbea ca Primăria Arad să reali- aceste investiții nu distrugem
ca această investiție să fie admi- zeze parcarea, s-a avansat suma zone importante din centrul
nistrată, timp de jumătate de de 33 de milioane de euro, iar Aradului. Nu putem ca din
secol, de un privat, așa cum nu ulterior, când s-a discutat despre dorința de a avea mai multe
putem accepta ca redevența pen- un parteneriat cu o firmă priva- locuri de parcare să fim de acord
tru parcare să fie de doar 5 la tă, suma a scăzut brusc cu peste cu distrugerea Parcului Emi-
sută. E clar că la mijloc e o nouă 10 milioane de euro. Apoi, e nescu, a Pieței Catedralei și a
afacere marca PDL/PNL Arad, nevoie să vedem durata conce- Pieței Avram Iancu, așa cum
din care cetățeanul nu va avea siunii și valoarea redevenței, ce propune primarul Gheorghe
nimic de câștigat, iar unii își vor sume se preconizează a se încasa Falcă”, declară președintele PSD
umfla din nou buzunarele, pe din această activitate și cât va Arad, deputatul Dorel Căprar.
spatele arădenilor. reveni municipalității. Deputatul Dorel Căprar

Adrian Todor: „Consilierii municipali Florin Tripa:


au dovedit că pot lăsa deoparte „Din cei 300 de kilometri de drum
jocurile politice, când la mijloc promiși de PNL Arad
e interesul Aradului” am mai rămas cu 14 kilometri”
Consiliul Local Municipal Arad a apro- Consiliul Județean Arad anunța, la în-
bat, în unanimitate, amplasarea monu- ceputul anului, că în 2018 se vor reabilita
mentului Marii Uniri în vecinătatea Consi- 300 de kilometri de drumuri. În ciuda
liului Județean Arad. Votul din CLM este acestor promisiuni, după patru luni, con-
unul extrem de important, având în ve- ducerea CJA anunță că s-au semnat con-
dere faptul că expira termenul limită impus tracte de lucrări pe 14 kilometri, adică
de Ministerul Culturii pentru stabilirea sub 5 la sută din cât s-a promis.
unei locații, Aradul fiind la un pas să „Conducerea liberală a CJA a promis
piardă acest monument. că în 2018 vor fi reabilitați 300 de kilo-
„Este o zi mare pentru Arad, pentru
arădeni, și vreau să le mulțumesc tuturor
metri de drumuri județene. Din păcate,
consilierilor municipali, care au dovedit suntem în luna aprilie și nu se lucrează
că pot lăsa deoparte jocurile politice, pe aceste drumuri, în schimb avem săp-
atunci când la mijloc e interesul Aradului. tămână de săptămână comunicate cu
Iată că, atunci când se dorește, Puterea și tentă electorală din partea PNL Arad, în
Opoziția se pot pune împreună la masă care ni se dau asigurări că totul va fi bine.
pentru a rezolva problemele importante Din cei 300 de kilometri, Marinel Cionca
ale Aradului. PSD a acceptat ideea pri- Adrian Todor, deputat PSD a reușit în patru luni să asfalteze ZERO
marului Gheorghe Falcă, de a schimba kilometri, abia acum semnând primele
amplasamentul monumentului, care ini- pumnul în piept că e moț de la Brad, dar contracte pentru 14 kilometri, adică sub
țial era Lacul Pădurice. Am acceptat și face de rușine Țara Moților prin atitudi- 5 la sută din cât a promis. Asta arată cât
noua locație, lângă Consiliul Județean nea antiromânească pe care o afișează în de performantă este administrația jude-
Arad, ba mai mult, am și întocmit un pro- problema monumentului Marii Uniri și țeană condusă de PNL.
iect de hotărâre în acest sens, proiect care prin faptul că face eforturi de a boicota De aproape un an de zile, CJA are la
astăzi a fost aprobat în unanimitate de sărbătorirea cum se cuvine a Centenaru- dispoziție finanțări prin programe co- Deputatul PSD Florin Tripa
consilierii locali, indiferent de culoarea lui, la Arad. Am auzit în ultimele zile di- ordonate de Ministerul Dezvoltării, fie
politică. Deci, se poate, atunci când orgo- ferite variante cu privire la motivele care prin POR, fie prin PNDL, dar vedem că Așadar, sunt proiecte în valoare de
liile sunt lăsate deoparte. stau la baza atitudinii primarului Falcă. nu este în stare să dea drumul la lucrări. 300 de milioane de lei, care din motive
Din păcate, dacă pentru arădeni este o Se vorbește, printre altele, de un troc cu Prin POR sunt alocate 140 de milioane greu de explicat nu sunt puse în prac-
zi mare, pentru primarul Falcă observ că e cei de la UDMR, cărora Falcă le-ar fi pro- de lei pentru Arad – Pâncota – Buteni, tică, iar Consiliul Județean Arad se
o zi tristă. Nici măcar nu a avut bunul mis că la Arad nu se va ridica un astfel de dar de mai bine de un an nu s-a făcut laudă cu 14 kilometri de drumuri, pe
simț să participe la această ședință, la care monument, iar în schimb va primi în con-
nici proiectarea. Același lucru e valabil care-i va moderniza la prețuri cel puțin
a asistat și prefectul Florentina Horgea, tinuare susținere în CLM și CJA. Nu
pentru a da un semnal din partea Guver- vreau să cred că domnul Falcă a putut să în cazul drumului Sânpetru German - suspecte, ca să nu spunem altfel. Pro-
nului României, care susține în totalitate coboare atât de jos, încât să pună interesul limită Timiș, finanțat tot prin POR, pen- babil dacă în ultimul an Marinel
amplasarea acestui monument în Arad. personal, interesul de partid, mai presus tru care abia s-a semnat contractul de Cionca și trupa sa de politruci lăsau
Nu înțeleg atitudinea primarului Ghe- de interesul Aradului și al arădenilor. proiectare. gargara electorală deoparte și se ocu-
orghe Falcă, cel care în permanență s-a Atitudinea de astăzi, îmi dă însă de Nici proiectele finanțate prin PNDL pau de administrație, astăzi arădenii
opus amplasării acestui monument, bi- gândit. Iar faptul că nu a participat la șe- nu sunt mai avansate. Avem trei dru- n-ar mai fi nevoiți să iasă în stradă, să
neînțeles, nu direct, ci prin tertipuri care- dința CLM, mă face să cred că în spatele muri din județ care beneficiază de 156 protesteze față de situația drumurilor
i sunt specifice, încercând mai întâi să-l acestei opoziții se află lucruri necurate, de milioane de lei de la Ministerul Dez- județene, o situație inexplicabilă, când
mute în Piața Catedralei, când avea inte- care nu fac cinste funcției de primar pe voltării, este vorba Bârsa – Moneasa – li- CJA are la dispoziție o asemenea sumă,
res acolo, apoi lângă CJA, apoi a cerut ca care o ocupă domnul Falcă. Sperăm că nu mită județul Bihor, Sânmartin – Olari – prin programe gestionate de Guvernul
Ministerul Culturii să suporte investiția și pentru mult timp”, declară deputatul PSD Caporal Alexa și Nădab-Seleuș, pe care României”, spune deputatul PSD Florin
așa mai departe. Domnul Falcă se bate cu Adrian Todor. încă nu se lucrează. Tripa.
7 30 aprilie 2018 Direct Arad SPORT

UTA câştigă în Moldova şi e ca şi salvată


www.livearad.ro

Victoria cu Poli la „masa verde”, ce urmează a fi sta-


bilită în curând la comisii, a fost dublată în judeţul Iaşi,
mai exact la Uricani, acolo unde UTA şi-a simplicat şi mai
mult situaţia din clasamentul Ligii a II-a. „Roş-albii” au
câştigat cu destulă şansă, scor 2-1, în faţa Miroslavei, ce
avea moral după câteva rezultate pozitive. Echipa lui
Ionuţ Popa a scăpat ieftin în prima parte, gazdele ratând
câteva ocazii bune, lovind în schimb pe contraatac, prin
David Popa, aflat la primul gol în tricoul Bătrânei
Doamne. Tănărul atacant arădean a marcat cu două
minute înainte de pauză, când bine angajat de Hlistei, nu
i-a dat nicio şansă portarului advers, cu un şut din careu,
la colţul scurt. Ieşenii au forţat şi mai mult în repriza a
doua, iar Bodea a fost salvat de transversală, în minutul
62, pentru ca în minutul 79, Miroslava să irosească o nouă
ocazie mare, prin Marin, care a tras din câţiva metri, la
rădăcina barei. Cum în fotbal ocaziile se răzbună, UTA a
încheiat conturile peste doar un minut, Hlistei marcând
din opt metri, după o pasă a lui Stahl.

David Popa, primul gol în „roşu-alb” Arădenii obţin o nouă victorie importantă
Moldovenii puteau reveni, totuşi, în meci, dar Marin
a ratat un penalty în minutul 83, şutând alături, după un câştigă cu 2-1 şi se îndepărtează şi mai mult de zona fier- vor lua încă trei puncte fără efort, ca urmare a retragerii
fault a lui Manea, în careu. Miroslava a marcat în cele din binte, clasându-se pe locul 12, cu 38 de puncte (vor fi 41, celor de la Târgu Mureş. UTA a început meciul de astăzi
urmă golul de onoare tot de la punctul cu var, Asăvoaie după victoria la „masa verde” cu Poli, la 10 distanţă de în formula: Bodea - Dan, Manea, Roșca, Burlă - Buia (76
transformând, în prelungiri, o nouă lovitură de la 11 linia roşie). Salvarea de la retrogradare e ca şi rezolvată, Jorza), Tănase, Petra (90 Toma), Hlistei - Popa (72 Stahl),

Felnacul rămâne una dintre revelaţiile returului


metri, în urma unui henţ în careu comis de Dan. UTA cu toate că mai sunt de jucat şase etape, din care arădenii Curtuiuș.

Todea a plecat
Victoria Felnac începe să arate tot mai Victorie în memoria lui „Duşi”! mula: Dolga - Gyebnar, Sabău (Trifan), după derby-ul cu Poli
bine, iar parcursul bun din returul cam- Felnacul a obţinut la mijlocul săptămâ- Oneţiu, Geanîm, Vidican, Rotar, Baroti, Antrenorul Cristian Todea și conduce-
pionatului nu e deloc întâmplător. Venirea nii trecute una din cele mai importante Petcuţ, Adam, Bogdan (Felnacichi). rea clubului UTA au ajuns, pe cale amia-
la echipă a lui Dan Şule, dublată de întine- victorii ale returului, 3-1 cu CS Ineu, prin bilă, la un acord de încetare a colaborării,
rirea lotului şi de aducerea unor jucători reuşitele lui Petcuţ, Bogdan şi Adam. Au Probleme cu Maxim fără să se menţioneze motivul despărţirii.
cu motivaţie, a revigorat total jocul celor fost primele trei puncte cucerite pe teren Altfel, Maxim, care este unul din cei „Îi mulțumim lui Cristi pentru tot apor-
de la „VI-FE”, care până acum e una din- propriu, după dispariţia lui „Duşi”, de mai importanţi jucători, nu s-a mai pre- tul adus echipei în perioada petrecută
tre surprizele plăcute ale returului Ligii a aceea victoria a fost udată şi cu lacrimi de zentat de ceva timp la pregătiri: „Maxim împreună și îi urăm mult succes în vii-
IV-a, dacă nu chiar revelaţia primăverii. tristeţe. A urmat, apoi, deplasarea de sâm- nu a trecut pe la echipă de vreo 2-3 săp- tor!”, e mesajul oficialilor UTA-ei, pentru
Familia Felnacului a suferit, însă, recent, o bătă, de la Zăbrani, de pe terenul celei de- tămâni, nu am mai ştiut nimic de el. Cu
pierdere importantă, chiar în săptămâna a treia clasate, Victoria Zăbrani. Felnacul aZăbraniul a stat în tribune, urmează să
premergătoare deplasării pe terenul lide- dat o nouă replică bună, dar a pierdut avem o discuţie şi vedem ce se întâmplă,
rului din Chişineu Criş. Dușan Momir, poate nemeritat, pe final, scor 4-2, după pentru că nu permitem nimănui astfel de
emblema şi sufletul echipei în ultimii 50 un meci în care preşedintele-jucător Felna- ieşiri, mai ales dacă vrem să fim o echi-
de ani, a plecat la cele veșnice la vârsta de cichi s-a declarat mândru de echipa sa: pă serioasă şi importantă a campionatu-
65 de ani, slujba de înmormântare fiind „După părerea mea, nu a fost un lui”, încheie Felnacichi.
ținută chiar pe terenul celor de la VIFE. rezultat echitabil, dar sunt foarte mul-
„Atât victoria cu Ineul cât şi cele care vor ţumit de băieţi. Am egalat de două ori şi Liga 4 Arad, etapa a 24-a
urma i le dedicăm lui Duși, care practic a cred eu că am jucat de la egal la egal cu Victoria Zăbrani - Victoria Felnac 4-2
fost sufletul acestei echipe. Cât timp a Zăbraniul. Jucătorii noştri se antrenează Crișul Ch.Criş - Vulturii Socodor 1-0
trăit, nu cred că a ratat 4-5 meciuri ale bine, au ambiţie şi atitudine la jocuri, iar CS Ineu - Unirea Sântana 2-3
Victoriei. A şi jucat la Felnac, apoi a fost asta e cel mai important.” Frontiera Curtici - CS Glogovăț 2-0
cel care avea grijă ca terenul să arate Bogdan şi Gyebnar au fost marcatorii
Voința Mailat - UTA 2 4-1
impecabil, ne-a fost foarte apropiat şi Victoriei în deplasarea de la Zăbrani, în
Șoimii Șimand - Victoria Nădlac 13-0
meci întrerupt în min.50
drag, sperăm să fie mândru de noi, de care gazdele au tranşat victoria abia pe Păulișana Păuliș - Cetate Săvârșin 2-0 „Dulăul” şi-a luat adio de la echipă
acolo, de Sus”, transmite Oliver Felna- final, cu două goluri marcate în minutele Progresul Pecica a stat.
cichi, președintele felnăcanilor. 87 şi 90. Dan Şule a început partida în for- Clasament cel poreclit „Dulăul”. Din câte se pare, în
1.Crișul Ch.Criș 23 21 1 1 105-6 64 decizia lui Todea, de a pleca de la UTA, a
2.Unirea Sântana 22 15 3 4 74-26 48 contat şi cele întâmplate în derby-ul
3.Victoria Zăbrani 23 14 5 4 69-22 47 Vestului, cu siguranţă cel mai trist din
4.CS Ineu 23 13 3 7 68-38 42 istoria duelurior marilor rivale. Duelul
5.Progresul Pecica 22 10 7 5 49-23 37 marilor rivale a fost întrerupt în minutul
6.ACS Socodor 22 9 6 7 50-34 33 60, la scorul de 0-0, după ce timişorenii au
7.Păulișana Păuliș 22 8 8 6 48-46 32
părăsit terenul, în semn de protest pentru
că fanii lor nu au fost lăsaţi să intre pe sta-
8.Voința Mailat 22 8 5 9 50-58 29
dion.
9.Victoria Felnac 22 7 5 10 28-47 28

Cristian Todea și-a început cariera de


10.Șoimii Șimand 22 8 3 11 57-59 27
11.CS Glogovăț 22 7 4 11 24-37 25
12.Victoria Nădlac 23 6 3 14 32-98 18 tehnican chiar la UTA, în urmă cu aproa-
13.Frontiera Curtici 22 4 3 15 36-74 15 pe trei ani, alături de Roland Nagy,
14.UTA II 23 4 3 16 44-85 15 Cristian Păcurar și Dan Țapoș, ultimii doi
15.Cetate Săvârșin 23 3 2 18 26-106 11 făcând parte și în continuare din staff-ul
Etapa următoare (5 mai): Socodor - Ineu, Sîntana - condus de Ionuț Popa. Altfel, „Dulăul” a
Zăbrani, Felnac - Curtici, Glogovăț - Mailat, UTA II - mai lucrat din postura de „secund”, cu
Laurențiu Roșu şi Adrian Mihalcea.

Cermeiul a smuls un punct în meciul cu oltenii


„VI-FE” are un parcurs bun în retur Șimand, Nădlac - Păuliș, Săvârșin - Pecica, Crișul stă.

Lunca Teuz Cermei continuă să sufere tima fază a meciului. Oltenii au jucat în in- telitul Universităţii a marcat de câte două Timişoara nu se contabilizează în clasament.
în returul Ligii a III-a. Echipa lui Radu Anca ferioritate în ultimele 5 minute, Preda fiind ori, în fiecare repriză, şi s-a impus clar, „şoi-
Trupa lui Călin Cojocaru a fost condusă cu
şi Roli Nagy a fost aproape de o nouă în- eliminat pentru lovirea unui adversar. mii” consolându-se, după maratonul de o 2-1 la pauză, întorcând apoi spectaculos re-
frângere în „C4”, după ce s-a văzut condusă Punct care nu îi scoate pe „alb-roşii” din cri- săptămână în Oltenia, cu punctul obţinut zultatul, pentru un succes cu 3-2. Săulescu,
la pauză cu 2-0, în meciul de pe teren pro- ză, ei clasându-se abia pe locul 10, cu 28 de în „intermediară”, la Filiaşi. cu o dublă, şi Tătulea au semnat victoria
priu cu ACSO Filiaşi. Oaspeţii conduceau puncte. sebişenilor, care se menţin pe locul 4 în cla-
cu 2-0 la capătul primelor 45 de minute, dar Ceva mai bine stă în clasament Şoimii „Şoimii” au pierdut clar la Craiova sament, cu 47 de puncte, foarte departe de
Cermeiul a revenit spectaculos în partea a Lipova - locul 8, cu 30 de puncte, care a su- Singura echipă arădeană învingătoare liderul Şirineasa, care are 60 de puncte, dar
doua, marcând prin Luca Bodri, în minu- ferit în această etapă, a 25-a din „C4”, o în- în această rundă a fost Naţional Sebiş, dar aproape de Lugoj, 50 şi Reşiţa, 48 de punc-
tul 65, şi Ianc, în minutul 93, practic la ul- frângere severă, 0-4 la CSU Craiova II. Sa- punctele câştigate în deplasarea de la CNP te.
8 30 aprilie 2018 Direct Arad SPORT

Proiecte locale pentru tineret, la DJST Arad


www.livearad.ro

Direcția Județeană pentru Sport și namente avantajoase, la preţuri accesi-


Tineret Arad organizează, în perioada 2 bile sau să practice fitness, în cadrul
aprilie - 5 noiembrie, concursul local de sălii moderne din incinta bazinului.
proiecte de tineret 2018. Tema este stimula- Informaţii suplimentare despre costul
rea participării tinerilor la viața societății cu pachetelor de abonamente, orar şi pro-
următoarele priorități: sărbătorirea gramări se pot obţine la administraţia
Centenarului Marii Uniri prin proiecte care bazinului «Delfinul». De asemenea, în
cuprind activități de tipul: concursuri, festi- incinta Polivalentei se poate practica
valuri, cinemateci/videoteci, campanii, tenis de masă, la cele opt mese ampla-
caravane, expoziții, târguri; promovarea sate în sală. Pasionaţii de tenis de masă
cooperării și a parteneriatelor între actori au acces gratuit, iar singura lor obligaţie
sociali, instituționali și organizaționali cu e păstrarea intactă a meselor şi prezen-
scopul de a implica tinerii în acțiuni pre- tarea la sală cu palete şi mingi. Pe baza
mergătoare preluării de către România a unui act de identitate, doritorii vor avea
Președinției Consiliului Uniunii Europene; acces gratuit la folosirea meselor de
informarea și consilierea profesională a tenis de masă”, spune Cristian Gavra,
tinerilor, precum și dezvoltarea de activități Tineretul rămâne o prioritate a Direcţiei directorul DJST Arad.
vocaționale; susținerea inițiativelor de inte-
grare socială a tinerilor proveniți din medii cări şi completări prin Legea nr. 246/2005 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la Adunare Generală la COSR
dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu și fundațiile județene pentru tineret și a sediul DJST Arad, str. Lucian Blaga nr.20 sau Altfel, la Casa Olimpică a avut loc
dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); municipiului București și Fundația Na- prin poștă (nu se vor lua înconsiderare dosa- Adunarea Generală a Comitetului Olimpic
diversificarea și dezvoltarea de acțiuni spe- țională pentru Tineret, care funcționează rele sosite la sediul DJST Arad, prin poștă, și Sportiv Român. În prezența ministrului
cifice de voluntariat, educație civică și conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții înregistrate după data de 03.05.2018, ora tineretului si sportului, Ioana Bran și a
implicare socială; susținerea diversității cul- sunt eligibili dacă au sediul social/filial în 16:00 sau depuse la sediul DJSTArad după reprezentantului CIO pentru România,
turale și a accesului la cultură; dezvoltarea județul Arad. Fiecare solicitant poate data de 03.05.2018, ora 16:00); Octavian Morariu, președintele COSR
de proiecte de educație pentru sănătate în depune maximum 2 proiecte la concursul Mihai Covaliu a condus sedința la care au
vederea promovării unui stil de viață sănă- local de proiecte de tineret 2018, dar nu Arădenii sunt aşteptaţi la mişcare participat peste 100 de persoane din
tos. Bugetul alocat concursului local de pro- pentru aceeași prioritate. DJST îi aşteaptă pe arădeni şi la înot, lumea sportului, printre care şi directorul
iecte de tineret 2018 este 32.125 lei. fitness şi tenis de masă, activităţi pe care le DJST Arad, Cristian Gavra. Dincolo de
Aplicanţii eligibili pentru concursul 3 Mai, termen limită de depunere pot desfăşura în incinta principalelor rapoartele de activitate și cele financiare,
local de proiecte de tineret 2018 sunt aso- a dosarelor două baze sportive, bazinul acoperit de s-a discutat și de apropierea cu pași repezi
ciațiile și fundațiile care funcționează în Perioade: depunerea dosarului de con- înot „Delfinul” şi Sala Sporturilor „Victo- a Jocurilor Olimpice de la Tokyo.
condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la curs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 ria”. „Iubitorii de mişcare sunt invitaţi să

FCC ICIM vrea să renască în sezonul viitor


asociații și fundații, aprobată cu modifi- de luni până joi și între orele 08:30-14:00 înoate, pentru că există pachete de abo- Pagină realizată de Sorin Haut

Pistolarii arădeni fac legea


şi în sezonul de glonţ Echipa feminină de baschet a Aradului a terminat bului, la banca tehnică și terminâd cu jucătoarele. Doar
Secţia de tir a CS Municipal Arad a debutat în forţă sezonul mai repede decât spera, ocupând poziția a 7-a în că jucătoarele se exprimă în teren. Am avut jucătoare cu
în noul sezon de glonţ. Pistolarii pregătiţi de Gheorghe Liga Naţională. Președintele clubului, Marcel Urban, experiență care nu s-au comportat și nu au transformat
Pop, Mircea Budurişan şi Monica Toth s-au remarcat în face o analiză a parcursului „galben-albastrelor”, dar forța lor individuală în forță de grup. Chiar în momente-
mod deosebit la Bucureşti, în cadrul etapei a doua din anunţă şi ceea ce va urma în stagiunea următoare, totul le importante, echipa noastră a fost pe o pantă deșcen-
cadrul Campionatului Naţional, probe de glonţ şi aer într-un interviu acordat site-ului oficial al FCC ICIM. dentă. A fost o bună lecție pe care am invățat-o si eu cred
comprimat. Practic, sportivii CSM-ului au contabilizat, că nu se va mai întâmpla.
în final, 18 podiumuri, de 14 ori ei urcând pe cea mai – Care sunt concluziile stagiunii recent încheiate
înaltă treaptă! pentru FCC ICIM? – Ce urmează pentru FCC ICIM Arad?
La dublu mixt, juniori 1 - pistol aer comprimat, – Realistic vorbind, am sperat din prima secundă că – Am semnat din nou contract de sponsorizare cu
Daria Haristiade şi Casian Codrean s-au clasat primii, vom atinge primele patru locuri. Nu s-a întâmplat acest FCC Enviroment, care va asigura în limita bugetului de
Iulia Bagi şi Luca Joldea încheind tot pe primul loc la lucru din mai multe motive. Am început campionatul anul trecut, partea financiară și în sezonul următor. Ar
mixt, dar la categoria juniori III. La junioare, Haristiade prin aducerea unor jucătoare în limita bugetului avut. mai trebui minim unul sau doi sponsori ca să ne putem
a încheiat prima la pistol aer comprimat, iar Andrada Între timp, negăsindu-și angajamente, unele jucătoare pune speranțe în accederea în primele cinci echipe în edi-
Gheocel s-a clasat pe locul secund. Tot la pistol aer com- ofertate chiar din vară au acceptat ofertele noastre nu ția următoare de campionat. Lotul trebuie format cu cap,
primat, Codrean a terminat pe primul loc în concursul foarte atractive din punct de vedere financiar și, astfel, bine stabilit, iar aceste lucruri se fac doar cu bani. Nimeni
juniorilor 1, în vreme ce Joldea a fost primul la juniori am făcut rapid modificări la nivelul lotului din debutul nu vine să stea cu mâna întinsă la banul public, doar că
III. campionatului. După un sezon regulat în care spre final legile sunt de așa natură în care te împing aproape forțat
am fost pe o pantă ascendentă, a urmat un play-off în să depinzi de el. Să atragi bani din mediul privat e o pia-
care banca noastră scurtă, problemele de sănătate, dar și tră de încercare extrem de dificilă. Vom lucra în conti-
de altă natură, ne-au oprit în realizarea obiectivului. Nu nuare la atragerea unui nou partener, sunt unele discuții,
poți ca un sezon întreg să stai doar în 5-6 jucătoare, iar dacă se vor concretiza, le vom face publice. Cu sigu-
maxim 7, iar la ora meciului să aștepti forma de moment, ranță vor fi schimbări, în momentul de față tot lotul se
sclipirea unor jucătoare sau intuiția. Un lot sănătos pen- află în aer. Se poate întâmpla orice, fiecare trebuie să-și
tru primele patru locuri trebuie să fie un lot cu o bancă asume responsabilităţile pe categoria pe care răspunde.
lungă, un lot în care să schimbi jucătoare dacă sunt acci- Ne gândim serios la multe schimbări, la o revigorare
dentate sau nu dau randament. Dacă nu începeam cu totală a echipei. La toate nivelele!
acea linie de clasament 0-6 în dreptul înfrângerilor, poate
era cu totul altceva. Practic, o singură victorie ne-a privat
de grupa 1-5. Una peste alta, eu zic că accederea în play-
off de pe locul 6 nu e onorabil, dar este un lucru bun că
am reușit să terminăm sezonul.

– Care a fost cel mai frumos sau cel mai important


moment al sezonului?
– Au fost puține, dar pot să spun că victoriile de la
Cluj sau Braşov au fost surprize plăcute. Păcat că nu au
Haristiade e una dintre marile speranţe mai continuat și în play-off. Ne-am pus mari speranțe în
duelul cu Brașovul. Nu a ieșit bine, iar după aceea, ce s-
Nu mai puţin de 18 podiumuri! a întâmplat mai ales în meciul doi cu Timişoara a depă-
Cei doi au fost primii şi în proba de pistol liber, la șit forța şi puterile noastre din cadrul echipei. Au fost
juniori 1, respectiv juniori III. La pistol sport precizie, niște forțe externe care au influențat decisiv acel rezultat.
Haristiade şi Gheocel au încheiat competiţia pe prime-
le două locuri, iar Iulia Bagi a câştigat în aceeaşi probă, – Dar cel mai dezamăgitor moment al sezonului?
la junioare III. La pistol sport viteză s-a impus Gheocel, – Play-off-ul. Ca să ai succes, trebuie să ai motivație.
la junioare 1 şi Bagi, la junioare III, iar Haristiade a fost Caracterul pleacă de la educația jucătoarelor și se trans-
a treia în concursul junioarelor mari. La pistol sport, pune în oferirea a tot ce ai mai bun în momentele extrem
Haristiade şi Bagi au câştigat la junioare 1, respectiv de importante. Iar aceste momente apar în play-off.
junioare III, iar Gheocel a fost a treia între cele mai mari Această fază noi nu am abordat-o cu o atitudine potrivi-
junioare. tă, despre acest lucru sunt foarte multe de discutat, pen-
tru că fiecare are vina lui, începând de la conducerea clu- Urban caută soluţii pentru revenirea în top