Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectele Cel mai vârstnic DJST Arad

Direct Arad
primăriţei Doina veteran de război continuă
Petri au rămas din judeţ a fost proiectul
pe hârtie, sărbătorit „Campionii
după doi ani la Secusigiu, în României”
de mandat prezenţa prefectului
P.2 Horgea P.4 P.7

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 97 | mai 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Suporterii au „inaugurat”
stadionul, iar mesajul e
„Falcă, pleacă din Arad!”
P.3
Aradul e în top la cifra
de afaceri, dar codaș la salarii
P.3

Sculptorul blochează amplasarea


monumentului Marii Uniri,
pentru că primăria a schimbat
locul acestuia P.6
Sport

Programul
Campionatului
Mondial
de Fotbal
– Rusia 2018 -
P.8
2 mai 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Proiectele primăriţei Doina Petri au


www.livearad.ro

rămas pe hârtie, după doi ani de mandat


Se împlinesc doi ani de când Doina îndeplinire niciuna dintre promisiunile din
Petri a fost aleasă pentru un nou mandat campania electorală. Nu putem spune
în fruntea Primăriei Zădăreni. Jumătate de altceva, după doi ani de zile, decât că pri-
mandat, cum ar veni. O perioadă destul mărița Petri i-a mințit pe locuitorii comu-
de lungă, în care ar fi trebuit să vedem pus nei, cu scopul de a obține voturi, iar după
în practică jumătate din programul electo- ce s-a văzut cu sacii-n căruță, a uitat de
ral sau măcar să vedem începute câteva obligațiile pe care și le-a asumat, dar și de
dintre proiectele propuse acum doi ani de interesul cetățenilor. Culmea e că pentru
Doina Petri, proiecte pentru care a primit unele proiecte, s-au obținut finanțări, prin
încrederea cetățenilor. implicarea parlamentarilor PSD Arad,
Pentru cei care nu-și aduc aminte, vă avem bani pentru grădiniță, pentru străzi,
reîmprospătăm memoria cu programul pentru iluminat, dar doamna Petri nu e în
electoral al doamnei Petri, iar concluziile stare să pună în practică aceste proiecte.
le puteți trage singuri. La Felnac, în acest an, s-au asfaltat o serie
Principala promisiune a primăriței a de străzi, inclusiv în Călugăreni, s-a reabi-
fost grădinița nouă din Zădăreni, pe litat iluminatul public în toată comuna, nu
care Doina Petri spunea că o va ridica mai există un bec vechi, toate sunt de tip
din fonduri europene. N-a reușit să obți- LED, dar la Zădăreni nu se poate. Și vreau
nă finanțare UE, în schimb, Guvernul să vă spun că finanțările s-au obținut și la
României a alocat bani pentru acest pro- Felnac și la Zădăreni prin același Program
iect, prin Programul Național de Național de Dezvoltare Locală. De ce
Dezvoltare Locală. Au trecut doi ani de Felnacul a putut și Primăria Zădăreni nu
zile de la aprobarea finanțării, timp în poate? Oare există anumite interese ca să
care licitația a fost blocată din cauza fie câștigate licitațiile de anumite firme?
unor interese ascunse, după cum se vor- Se trage de timp până când câștigă cine
bește prin comună, iar grădinița mult trebuie? Sunt curioasă, după doi ani de
promisă nu a fost ridicată. Probabil pe mandat, ce le va spune oamenilor doamna
măsură ce se vor apropia alegerile, pri- Petri, cum va justifica lipsa investițiilor în
mărița va demara și lucrările, pentru a toată această perioadă. Sunt convinsă că
le lua din nou ochii alegătorilor. Promisiunile primăriței au rămas pe hârtie doamna Petri va fi taxată de cetățeni la
O altă mare promisiune a fost asfalta- alegerile din 2020, pentru că nu e posibil
rea străzilor din comună, dar după doi ani Când vă întâlniți pe stradă cu doamna europene. Nu în ultimul rând, o puteți ca un politician să vină din patru în patru
de zile, vedem că și acest proiect a rămas Petri, vă rugăm să o întrebați dacă a fina- chestiona pe doamna primar cu privire la ani cu o listă de minciuni pe care să o pre-
pe hârtie. La fel ca și reabilitarea căminu- lizat școala generală clasele I-VIII, așa cum locul de joacă, agrement, sport, din cartie- zinte alegătorilor, după care să uite ce a
lui cultural cu fonduri europene, un alt a promis în campania electorală. Sau dacă rul nou, pe care oamenii din zonă îl promis și să se relaxeze un mandat întreg
obiectiv ratat de administrația locală, care a ridicat capela în Bodrogu Nou sau așteaptă de doi ani de zile. de parcă ar fi în concediu de odihnă pe
se dovedește repetentă la acest capitol, al Observatorul Astronomic pe care promi- „Am ajuns la jumătatea mandatului banii oamenilor”, spune consilierul PSD
atragerii de fonduri UE. tea să-l construiască, din nou cu fonduri doamnei Petri și vedem că nu s-a dus la Zădăreni Adela Todor.

Adrian Todor: „Guvernul nu va lua nicio măsură care să ducă


la desfiinţarea Pilonului II de pensii, cum mint liberalii”
PSD nu va lua nicio măsură care să ducă la desființa- Românii trebuie să aibă posibilitatea de a opta unde să își
rea Pilonului II de pensii. Românii au dreptul să știe care țină banii de pensii”, spune deputatul PSD Adrian Todor.
sunt beneficiile dacă țin banii în Pilonul I și II sau doar în După 10 ani de la aplicarea Pilonului II, cineva care
Pilonul I, iar apoi au dreptul de a decide unde să-și țină iese la pensie ar primi în medie 5.000 lei – suma medie
banii de pensii. acumulată de fiecare cetățean în pilonul II (aceasta este
„Pilonul II nu se poate naționaliza, pentru că nu suma totală pentru toată perioada de după ieșirea la pen-
conține fonduri private, ci fonduri publice, deci ne sie!). Va trebui însă așteptată analiza finală, oficială a
aflăm în fața unor minciuni lansate de PNL. Fondurile Guvernului cu privire la sumele colectate și la beneficiile
aparțin contribuabililor și nu pot fi desființate. pe care le au românii în Pilonul II.
Dimpotrivă, contribuțiile la Pilonul II au crescut în Conform unor analize economice independente, ran-
prima lună din 2018, față de ianuarie 2018. Creșterea damentul efectiv pentru contribuabili variază între 2,37%
a fost de aproape 20%, de la 493 milioane lei în ianua- și 3,90%, în funcție de administratorul privat - acesta este
rie 2017, la 590 milioane lei în ianuarie 2018. câștigul efectiv pe care îl resimte un contribuabil la
Prioritățile Guvernului privind Pilonul II de pensii sunt Pilonul II, în ultimii 5 ani. În schimb, rata costurilor (res-
menționate în Programul de guvernare, iar românii au pectiv valoarea comisioanelor reținute de administratorii
dreptul să știe ce avantaje pot avea de la Pilonul I și de la privați, din totalul sumelor acumulate în fond) este de
Pilonul 2. Se va face deci o analiză financiară clară a circa 15%, respectiv de aproximativ de 5 ori mai mare
Pilonului II, astfel încât să se poată face comparația între decât beneficiul contribuabililor.
beneficiile pe care le are cineva care contribuie doar la Aceste situații trebuie echilibrate, pe baza analizei pe
Pilonul I și cineva care contribuie la Pilonul I și la Pilonul II. care o va realiza Guvernul.

Felnăcanii au îmbrăcat din nou straie populare, la zi de sărbătoare


Adrian Todor, deputat PSD

Peste 200 de persoane au participat luni, la Felnac, în denumită Ieşitul la Ţarină, prilej cu care au fost sfinţite
a doua zi de Rusalii, la un eveniment cultural deosebit, holdele. Ziua s-a încheiat la Căminul Cultural din
inspirat denumit: „În straie populare – la zi de sărbătoa- Felnac, unde, în faţa numeroasei asistenţe, Ansamblurile
re”. Îmbrăcați în costume populare, locuitorii Felnacului „Sloga” (sârbesc) şi „Zorile” (românesc) au prezentat un
au participat la slujba religioasă, iar apoi au ieșit la țari- încântător program de dansuri populare, acompaniaţi
nă unde a avut loc sfințirea holdelor de către preoți. de formaţia condusă de Cosmin Tănaţcu şi invitaţii săi.
După masa s-a încheiat cu un spectacol de excepție, la Despre toate acestea, Ioan Maliţa, primarul de
Căminul cultural Felnac, care a fost plin până la refuz. Felnac, ne-a mărturisit: „Ne-am dorit ca şi această
Şi de aceată dată, multiculturalitatea şi buna – con- ediţie să aibă cuvântul «împreună» drept numitor
vieţuire, ce caracterizează locuitorii comunei, au ieşit în comun. Sunt fericit că am reuşit să facem acest lucru.
evidenţă, dovadă că felnăcanii au îmbrăcat, la propriu, Ţin să mulţumesc tuturor celor ce au fost alături de
straie de sărbătoare, onorând cu prezenţa, într-un noi şi să îi asigur că astfel de evenimente culturale,
număr atât de mare, evenimentul. care păstrează tradiţiile şi întăresc legăturile dintre
După Liturghia săvârşită în cele două Biserici orto- Peste 200 de persoane au participat la evenimentul oameni, se vor desfăşura şi pe mai departe în comuna
doxe (română şi sârbă), s-a plecat într-o procesiune „În straie populare – la zi de sărbătoare” noastră”.
3 mai 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Suporterii au „inaugurat” stadionul,


www.livearad.ro

iar mesajul e „Falcă, pleacă din Arad!”


Circa 500 de arădeni au participat la şi s-a mâncat pizza la discreţie, marca
„inaugurarea” stadionului UTA! Eveni- Falcă „4 oameni mâncă o Capriciosa”.
mentul a fost o ironie fină la adresa admi- Totul ca urmare a panoului cu terme-
nistraţiei Falcă, cea care de 4 ani nu e în nul de finalizare a stadionului, care deşi a
stare să finalizeze o arenă de nici 12.000 de dispărut din peisaj, probabil tot la ordinul
locuri. Fanii roş-albilor, dar şi cetăţeni faraonului, era 21 Mai 2018. Termenul era
simpli sau iubitori de „Bătrână Doamnă”, oricum întârziat şi amânat la nesfârşit,
s-au strâns cu sutele la orele serii, în faţa după patru ani în care lucrările mai mult
arenei, pentru a-l taxa pe Falcă, cel căruia au stagnat, iar fanii Campioanei Provin-
i s-au adus injurii la scenă deschisă. ciei au fost umiliţi la nesfârşit, pe coclauri-
„Primar al Aradului în 4 mandate, le de pe Motorul sau de la Şiria.
mai multe operații decât arene inaugura- De la cei mici, până la suporterii mai în
te”, „Când să ne întoarce acasă, Falcă, ne- vârstă, utiştii au cântat, au scandat şi şi-au
ai făcut din nou o farsă!” și „Doi-trei adus aminte de vremurile frumoase, în
muncitori rupți de oboseală, Termen de care pe platoul din faţa stadionului erau
finalizare: campania electorală”, au fost rememorate marile victorii ale echipei
bannerele afişate de galeria UTA-ei, care a fanion a Aradului. O seară memorabilă,
tăiat tot la mişto şi panglica de inaugurare poate istorică, în care câteva sute de ară-
a „minunăţiei” din Calea Aurel Vlaicu. Tot deni au demonstrat că UTA e Arad, iar
la mişto au fost împărţite bilete de intrare Aradul e UTA!

Tehnodomus: Primăria Arad nu a predat la timp stadionul UTA


Suporterii au „inaugurat” stadionul UTA

În urma scandalului izbucnit în ultimele zile, cu pri- Turn Radio, Clădirea Spălătoriei şi Creşa UTA, pe de o
vire la nerespectarea termenului de finalizare a stadionu- parte şi condiţiile meteo nefavorabile înregistrate de la
lui UTA, firma Tehnodomus a transmis presei un punct începutul lucrărilor şi până în prezent, pe de altă parte.
de vedere, în care prezintă motivele pentru care lucrările Numai sistarea lucrărilor pe timp friguros a generat o
nu au fost încă duse la bun sfârșit. Conform constructo- întârziere de 186 de zile a termenului de finalizare a
rului, Primăria Arad nu a predat la timp amplasamentul, acestei lucrări.
aceasta fiind una dintre cauzele nerespectării termenului, În plus, a fost necesară o reproiectare a acoperişului
la care se adaugă condițiile meteo, dar și reproiectarea tribunelor pentru a corespunde noilor reguli privind
acoperișului tribunelor. protecţia împotriva incendiilor.
„Societatea SC Tehnodomus SRL în calitate de câşti- În aceste condiţii, ţinem să subliniem faptul că nu
gător al contractului de proiectare şi execuţie am solici- putem vorbi despre nerespectarea duratei de execuţie a
tat Primăriei Municipiului Arad decalarea termenului lucrărilor aşa cum este prevăzută ea în contract, ci des-
de finalizare a lucrărilor cu 6 (şase) luni din următoare- pre o decalare a termenului de finalizare a lucrărilor de
le motive: neeliberarea amplasamentului prezentei mărire a capacităţii peluzelor stadionului UTA”, se
investiţii, respectiv clădirile ce trebuiau să fie demolate arată în comunicatul firmei Tehnodomus.

Om de afaceri din Arad, Aradul e în top la cifra de afaceri,


Firma Tehnodomus arată cu degetul spre primărie

reţinut de DIICOT dar codaș la salarii


pentru pornografie infantilă Regiunea Bucureşti-Ilfov este cea mai
puternică din ţară, cu o cifră de afaceri totală
determină în continuare pe inves¬titori să
caute locaţii de producţie în Arad.
Un om de afaceri austriac în vâr- ipostaze indecente, iar fotografiile a companiilor înregistrate în aceste judeţe de Acolo unde nu există investitori, nimic nu
stă de 67 de ani, stabilit în Arad, a erau stocate sau distribuite cuno- 575 mld. lei anul trecut, o pondere de 44% în s-a schimbat faţă de 2008.
fost reţinut de procurorii DIICOT, ştinţelor. cifra de afaceri totală a companiilor din Când e vorba de salarii, însă, lucrurile
miercuri seară, fiind suspectat de Bărbatul, care locuieşte în judeţul România, scrie zf.ro. Dacă cifra de afaceri a stau cu totul altfel. Pe medie, în cele mai
pornografie infantilă, după ce ar fi Arad, ar fi desfăşurat astfel de activi- companiilor din Capitală a scăzut cu 29% puternice zece judeţe, cu excepţia Capitalei,
racolat fete minore în cluburi din tăţi în ultimii trei ani, însă de câteva anul trecut faţă de 2008, în alte 11 judeţe, salariul mediu net în octombrie 2017 era de
România şi din afara ţării, care au luni a intrat în atenţia procurorilor. beneficiare ale unor investiţii de sute de 2.344 de lei, aproape de media pe economie
fost filmate apoi în ipostaze indecen- Anchetatorii au ridicat dispoziti- milioane de euro, businessul a înregistrat cel (2.392 de lei) în timp ce judeţele de la coada
te, iar imaginile au fost stocate sau ve pe care erau stocate imaginile şi au puţin o dublare în acelaşi interval. În perioa- clasamentului aveau un venit mediu net de
distribuite cunoştinţelor. obţinut mărturii de la fete minore da 2008-2016 cifra de afaceri totală a compa- 1.951 de lei în aceeaşi perioadă. În Capitală,
Conform unor surse din rândul care au pozat pentru austriac. niilor din România a crescut cu 19% în lei, la salariul mediu net a trecut de 3.000 de lei.
anchetatorilor, procurorii DIICOT Procurorii îl cercetează pe bărbat 1.300 mld. lei (285 mld. euro). Aradul e codaș la capitolul salariu mediu, cu
Arad au primit informaţii privind pentru infracţiunea de pornografie În Argeş, judeţ „tractat” de locomotiva doar 2148 de lei, mai puțin decât unele județe
activităţi de pornografie care ar fi infantilă, suspectul fiind reţinut pen- Dacia şi de furnizorii săi, cifra de afaceri s-a slab dezvoltate, cum e Mehedințiul, sau la
fost desfăşurate de un om de afa- tru 24 de ore. Omul de afaceri, în vâr- majorat cu 242% în perioada 2008-2016 şi a nivelul Sălajului.
ceri austriac, care racola fete mino- stă de 67 de ani, este cunoscut în ajuns anul trecut la 52 mld. lei. Dacia repre-
re în cluburi din Arad şi din afara judeţul Arad pentru că în trecut şi-a zintă 40% din acest rulaj, iar avansul Dacia a
ţării. El le fotografia sau le cerea manifestat intenţia de a investi în clu- făcut ca Argeşul să ajungă pe primul loc în
acestora imagini în care apar în bul de fotbal UTA. topul creşterilor în România în intervalul ulti-
milor ani.
Doar Argeşul şi Ilfovul se pot „lăuda” cu
o creştere de peste 200% a cifrei de afa¬ceri a
companiilor înregistrate în judeţe, avans care
se datorează atât dezvoltării firmelor vechi,
cu tradiţie din judeţ, dar şi investiţiilor noi.
Mai mult, Ilfovul a câştigat şi din mutarea
sediilor unor companii din Bucureşti odată cu
explozia rezidenţială care a cuprins şi multe
din zonele de lângă Capitală.
Podiumul este completat de Arad, judeţul
de la graniţa de vest a ţării care a atras
investiţii de sute de milioane de euro în sec-
torul componentelor auto şi unde şomajul a
ajuns acum la unul dintre cele mai scăzute
niveluri din ţară. Aradul devine „un importa-
tor” de forţă de muncă din zonele vecine, în Aradul e codaș la capitolul salariu mediu,
Omul de afaceri austriac racola fete minore în cluburi din Arad şi din afara ţării condiţiile în care legătura cu Europa de Vest îi cu doar 2148 de lei
4 Direct Arad
La Felnac s-au asfaltat aproape
mai 2018 SECUSIGIU
www.livearad.ro

toate străzile în doi ani,


iar la Secusigiu niciuna
După doi ani de mandat al lui Ilie zeci de drumuri la București, a bătut pe la
Cheșa, rezultatele sunt la fel ca în 2016, toate ușile, a modificat tot ce i s-a cerut la
când a reușit să câștige alegerile pentru nivel de documentație, mai pe românește,
funcția de primar al comunei Secusigiu, a stat pe capul celor din minister până
prin metode despre care nu mai e cazul să când a primit finanțarea. La Secusigiu, s-a
discutăm. Adică ZERO. depus proiectul, s-au câștigat alegerile,
Situația din comună e aceeași ca și în după care a început un nou mandat de
urmă cu doi ani: străzi de pământ, pietrui- tăiat frunze la câini. Iar rezultatele se văd.
te cu o piatră de proastă calitate, în conti- Aceeași situație e și în cazul școlilor.
nuare nu există apă, canalizare, școlile nu Parlamentarii PSD Arad au reușit să
au fost reabilitate, noua grădiniță nu e aducă o finanțare de peste 6 milioane de
finalizată, căminul cultural de la Sânpetru lei, de la Guvernul României, prin PNDL,
German nu s-a reconstruit și așa mai pentru școlile și grădinițele din comună,
departe. dar primarul Ilie Cheșa nu e în stare să
Astăzi, vom face o comparație cu ceea realizeze investițiile respective. Prin com-
ce se întâmplă în vecini, la Felnac, unde în parație, la Felnac, s-au obținut aproape 3
2016 a fost ales un nou primar, care n-a milioane de lei pentru reabilitarea școlilor.
moștenit niciun proiect și a trebuit să o ia În toată această perioadă, la Secusigiu nu
de la zero, spre deosebire de Ilie Cheșa, s-a întâmplat nimic, nu există semnat nici
care avea continuitate, deci ar fi avut timp măcar contractul de finanțare. La Felnac,
suficient să-și pregătească proiecte pe care s-a finalizat licitația pentru școala mare, Străzile din Felnac au fost asfaltate, iar acum se realizează podețele
să le pună în practică în acest mandat. s-a semnat contractul cu firma câștigătoa-
În 2016, atât fostul primar din Felnac, re, iar imediat ce se încheie anul școlar vor
cât și Ilie Cheșa anunțau în ziarele primă- demara lucrările. La școala mică din
riilor, că au depus la Ministerul Dez- Felnac, de asemenea, s-a pornit licitația și
voltării câte un proiect pentru asfaltarea în această vară încep și lucrările. Iată dife-
străzilor din comună. Ulterior, tot ei anun- rența dintre o administrație eficientă și
țau că proiectele respective au fost aproba- una care nu e preocupată de problemele
te, iar în 2016 se va asfalta un număr comunei.
record de străzi. După doi ani de mandat, Tot la Felnac, tot cu bani de la guvern,
asistăm la o situație tristă pentru comuna prin PNDL, s-a reabilitat total iluminatul
Secusigiu: la Felnac, s-au asfaltat aproape public, inclusiv în Călugăreni, schimbân-
toate străzile, prin acel proiect de care se du-se toate lămpile din comună, cu unele
vorbea, în timp ce la Secusigiu nu s-a moderne, de tip LED. La Secusigiu, lămpi-
asfaltat niciuna. Cum a fost posibil? Nu le se montează pe banii cetățenilor, cu
poate fi vorba de criterii politice, în primul firme de casă, la prețuri exorbitante.
rând, contractul de finanțare pentru Sunt doar câteva exemple despre cum
Felnac fiind semnat la sfârșitul anului se poate gospodări o comună, atunci când
2016, deci în Guvernarea Cioloș, astfel că o există voință, dar și pricepere. Din păcate,
scuză de acest gen cade din start. La mij- la Secusigiu nu există nici una, nici cealal-
loc e vorba de voință, de competență sau tă, iar acest lucru afectează dezvoltarea
incompetență. Primarul Felnacului a făcut comunei și viața de zi cu zi a cetățenilor.

Cel mai vârstnic veteran de război din județ a fost sărbătorit


Se asfaltează și străzile din Călugăreni

la Secusigiu, în prezența prefectului Horgea


Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, alături Asociația Veteranilor de Război și Ministerul Apărării,
de consilierul local al comunei Secusigiu Gheorghe Grad, un proiect care se desfășoară la nivel național, în Anul
împreună cu locotenent-colonel Ciprian Ovidiu Filimon Centenar, și care, iată, a ajuns și la Secusigiu. Din
și colonel (rz.) Sandu Crișan, din partea filialei Ziridava a păcate, primarul Ilie Cheșa a dat dovadă de lipsă de
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și respect pentru eroul comunei noastre, cel mai în vârstă
Retragere, au fost sâmbătă, 20 mai, la Secusigiu, în vizită cetățean din Secusigiu, dar și față de oficialitățile veni-
la sublocotenent Gergely Simion Ioan, cu prilejul împli- te de la Arad special pentru acest eveniment.
nirii venerabilei vârste de 102 ani. Organizatorii au stabilit cu primarul Cheșa o anu-
În semn de recunoștință față de sacrificiul sublocote- mită oră, la care să ne întâlnim cu toții la primărie,
nentului Gergely din timpul războiului, oaspeții săi i-au urmând ca întreaga delegație să se deplaseze acasă la
înmânat o diplomă de onoare, alături de un tort aniver- veteranul Gergely Simion Ioan. Mi-a fost rușine, efec-
sar, urându-i multă sănătate și mulțumindu-i încă o dată tiv, când la ora stabilită, toată lumea era în fața pri-
pentru toată activitatea sa în slujba țării. măriei, numai Ilie Cheșa nu. Au fost nevoiți să aștepte
Vioi, sublocotenentul Gergely a mulțumit oaspeților în stradă atât doamna prefect Florentina Horgea, cât și
săi cărora le-a povestit ulterior întâmplări din timpul răz- Oaspeții i-au înmânat o diplomă de onoare, locotenent-colonel Ciprian Ovidiu Filimon, Coman-
boiului, pe care și le amintește cu foarte mare precizie. alături de un tort aniversar, sublocotenentului Gergely dantul Garnizoanei Arad. Reprezentantul Asociației
„Sunt deosebit de onorată, pentru că am avut oca- veteranilor l-a sunat pe primar, dar în zadar, astfel că
zia de a ne arăta recunoștința față de unul dintre eroii Din păcate, momentul solemn a fost umbrit de atitu- s-a decis să plecăm fără el la domiciliul veteranului de
care au luptat pentru acest popor, un om căruia cu dinea primarului Ilie Cheșa, care a dat din nou dovadă de război. Când evenimentul a fost pe final, după ce s-a
acest prilej i-am mulțumit pentru faptele de arme, lipsă de respect față de cetățenii comunei Secusigiu, de înmânat diploma, medalia, a apărut destul de răvășit
curajul și puterea de sacrificiu pe care le-a pus în sluj- această dată, față de unul dintre puținii eroi ai comunei, și primarul Ilie Cheșa, care căuta tot felul de scuze pen-
ba României. Lecțiile de patriotism pe care le transmit veteranul Gergely Simion Ioan. tru lipsa de bun simț de care a dat dovadă. E o rușine
veteranii de război au o însemnătate aparte pentru noi „Am avut privilegiul de a asista la un moment de o că un astfel de personaj a ajuns să reprezinte comuna
toți, mai ales în Anul Centenar. E important să trans- mare însemnătate pentru comuna noastră, alături de noastră, un primar care nu poate să-și arate respectul
mitem și generațiilor viitoare respectul pentru istoria doamna prefect Florentina Horgea, pe data de 20 mai, nici față de cel mai vârstic cetățean al Secusigiului,
acestui popor și față de moștenirea pe care aceștia ne- când l-am cinstit pe cel mai vârstnic veteran de război față de un veteran de război care și-a riscat viața pen-
au lăsat-o, România. Înaltă cinste și recunoștință vete- din județul Arad, sublocotenentul în rezervă Gergely tru noi, în al doilea război mondial. Pur și simplu nu
ranilor de război!”, a declarat prefectul Florentina Simion Ioan, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de am cuvinte, în fața acestui dispreț afișat de primarul
Horgea. 102 ani. A fost un eveniment deosebit, organizat de Ilie Cheșa”, spune consilierul Gheorghe Grad.
5 mai 2018 Direct Arad SECUSIGIU

La doi ani de mandat al lui Ilie


www.livearad.ro

Cheşa, localnicii se plâng că trăiesc


ca în „Comuna primitivă”!
Comuna Secusigiu este una dintre sunt neajunsuri ca în celelalte localităţi.
cele mai slab dezvoltate din judeţul Însă cel mai mult mă deranjează praful
Arad. Lipsa canalizării, a reţelei de gaz, ridicat de pe drumuri. S-a pus piatră pe
a reţelei de apă, starea proastă a drumu- ele, însă este mai mult praf decât piatră.
rilor arată imaginea unei comunităţi Fac alergii destul de des din această
rămasă mult în urmă cu dezvoltarea. cauză şi respir greu. Drumurile trebuie
Este o imagine tristă pe care localnicii asfaltate, aşa ca în alte părţi. Oricum
din satele componente ale comunei o noi suntem ca în «Comuna primitivă»
descriu atunci când sunt întrebaţi des- faţă de alte comune din judeţul Arad”,
pre ceea ce s-a făcut aici. ne declară un localnic din Secusigiu,
Ilie Cheşa este considerat principalul care nu vrea să-și spună numele, de frica
vinovat de situaţia în care se află comu- autorităților.
na, la doi ani scurşi din acest mandat de De asemenea, problema păşunii care
primar. Promisiuni au existat, însă din nu este întreţinută şi pentru care nu
păcate acestea nu au fost puse în practi- există reguli clare de funcţionare –
că. Oamenii au fost înşelaţi să voteze reprezintă una dintre nemulţumirile
nişte promisiuni care sunt departe de crescătorilor de animale. „Eu am anima-
îndeplinire. le şi avem probleme cu păşunea. Este vai
Locuitorii din Sâmpetru German se şi amar, nu se întreţine, nu se face nimic
arată nemulţumiţi de lipsa unui cămin pentru a ne ajuta. Mai avem şi probleme
cultural sau de mizeriile existente pe cu modul de folosire. Nu există reguli
domeniul public. clare, iar acestea ar trebui stabilite de Străzile din Munar, dar și din celelalte sate, sunt pline de gropi
„Ne trebuie drumuri asfaltate sau Primăria Secusigiu”, ne spune un crescă-
măcar pietruite, că sunt de pământ. Nu tor de animale din comună.
avem canalizare, nici gaz. Căminul cul- Trebuie subliniat faptul că unii dintre
tural e demolat pe jumătate şi nu se mai cei cu care am vorbit se temeau să ne
face nimic la el. Ne-ar ajuta un cămin, spună numele, afirmând că ar putea
am putea să facem aici nunţi, botezuri. avea probleme.
Noi mergem în alte localităţi pentru În localitatea Satu Mare, oamenii
asemenea evenimente. Merg să plătesc vorbesc despre promisiunile neonorate
în alte părţi şi acest lucru nu e normal”, ale primarului Ilie Cheşa şi spun că se
ne spune Darius Cseke. aşteaptau mai mult, în condiţiile în care
Starea drumurilor este, de asemenea, edilul a copilărit în această localitate.
o problemă pentru localnici. Aceştia „Nu avem nimic, nici apă, nici gaz,
spun că atunci când plouă, şi din cauza nici canalizare. Şi cred că nu vom avea
străzilor de pământ, circulaţia este foar- prea curând. În plus, e plin de gunoaie şi
te grea. nimeni nu se îngrijeşte să le adune. Vor
„Să se facă aşa cum s-au făcut la apărea şerpii şi atunci oamenii vor avea
Felnac, de exemplu, drumuri asfaltate şi şi alte probleme. În campania electorală,
condiţii. Dacă îţi iei o pereche de adidaşi primarul a promis că va moderniza tere-
cu două milioane, nu poţi să îi ai mult nul de sport şi că va face echipă competi-
timp, când plouă e noroi peste tot, se tivă. A spus că va pune gard, că va schim-
distrug. Nu avem nimic, drumurile, tro- ba faţa acestui teren. Nu s-a întâmplat
tuarele...astea ar trebui făcute. Mizeriile aşa, iar noi tinerii care vrem să mai
sunt peste tot, pe marginea drumului e facem o miuţă suntem nevoiţi să călcăm Lucrările la rețeaua de apă trebuiau finalizate de multă vreme
plin de buruieni şi iarbă crescută. Am în bălegar. Pe teren intră animalele, în
avut un cămin frumos, mare, l-a demo- special oile. Nu îmi explic faptul că pri- netăiate duc la adevărate şerpării, de multă vreme, unele instituţii de
lat, dar nu se face nimic în loc. Şcolile şi marul, deşi este de aici, nu face nimic altfel asemenea probleme există de fie- învăţământ trebuiau modernizate întru-
grădiniţele sunt sub orice critică, le pentru localitatea asta. Avem impozite care dată când e cald”, spun oamenii cât au fost primiţi bani de la Guvernul
puteţi vedea cum arată”, ne spune mari de plătit, dar rezultatele primaru- din Munar. României, kilometri de străzi asfaltate
Florin Covaci. lui sunt slabe. Ne face de râs”, ne spune Unele dintre problemele ridicate de au fost promişi, însă toate acestea au
Nici oamenii din centrul de comună un tânăr din localitatea Satu Mare. localnicii din satele comunei Secusgiu fost doar vorbe pentru a-i îndemna pe
nu sunt mai mulţumiţi. Ei se plâng de De starea drumurilor, de gunoaiele sunt comune, altele sunt specifice fiecă- oameni să îl voteze pe actualul primar.
starea drumurilor, care chiar dacă sunt de pe drumuri şi de şerpării se plâng și rei localităţi. La fel au fost şi promisiuni- Aşteptările lor au fost înşelate şi din
pietruite au o calitate îndoielnică. Praful oamenii din localitatea Munar. „Am le din campania electorală a primarului păcate, nu sunt semne că lucrurile ar
care se ridică de pe drum îi supără pe avut parte doar de promisiuni. S-au pro- Ilie Cheşa, însă punerea în practică a putea intra pe făgaşul unei normalităţi,
oameni, unii vorbind de alergii şi stare mis drumuri ca lumea, dar toate sunt acestora nu s-a mai realizat. Reţeaua de normalitate pe care o vedem în alte
de disconfort. „În localitatea Secusigiu pline de gropi. Gunoaiele şi buruienile apă trebuia să fie dată în folosinţă de comune ale judeţului Arad.

Căminul din Sânpetru German Grădinița din Sânpetru German e un pericol pentru copii Terenul din Satu Mare e impracticabil
6 mai 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Florin Tripa: „Administrațiile locale


www.livearad.ro

vor realiza mai repede proiectele, după


modificarea Legii achizițiilor publice”
Guvernul României a adoptat, în ultima ședință, o În noua formulă se debirocratizează masiv proce-
ordonanță de urgență, prin care se aduc o serie de modi- sul de licitație, se reduc termenele și, cel mai impor-
ficări la Legea achizițiilor publice, modificări care țin cont tant, se descurajează contestațiile abuzive prin intro-
de nenumăratele solicitări ale asociațiilor primarilor din ducerea cauțiunii, pentru depunerea contestațiilor la
România sau Uniunii Naționale a Consiliilor Județene. CNSC, și introducerea unei taxe, pentru depunerea
Prin aceste modificări, vom avea o legislație clară, sim- plângerii la Curtea de Apel.
plă, în domeniul achizițiilor publice, care să conducă la De asemenea, vor fi eliminate notificările preala-
realizarea eficientă a proiectelor, în termene normale. bile, vom avea reguli clare pentru emiterea deciziilor
„Sunt unul dintre parlamentarii PSD care în vara CNSC, iar termenele de soluționare a plângerilor la
anului trecut au inițiat un proiect de lege, pentru Curtea de Apel vor fi mult mai scurte.
modificarea actualelor reglementări în domeniul Sunt doar câteva dintre modificările aduse legisla-
achizițiilor publice, care nu fac altceva decât să bage ției din domeniul achizițiilor publice, modificări care
bețe-n roate primăriilor, consiliilor județene, întârzi- ne vor ajuta să deblocăm o serie de proiecte, inclusiv
ind astfel mii de proiecte de infrastructură, la nivel europene, ceea ce automat va duce și la un grad mai
național. ridicat de absorbție a fondurilor europene, dar și la
Majoritatea modificărilor propuse de noi se regă- mult mai multe proiecte de infrastructură, de la dru-
sesc în ordonanța de urgență adoptată de guvern, care muri, la rețele de apă și canalizare, de la școli și gră-
cu siguranță va ajuta administrațiile locale să realize- dinițe, la spitale sau dispensare în zona rurală”, decla-

Sculptorul blochează RETIM anunţă că a colectat deșeurile,


ze mult mai rapid investițiile pe care și le-au propus. ră deputatul PSD Arad Florin Tripa. Florin Tripa, deputat PSD

amplasarea dar se confruntă cu dificultăţi


monumentului Marii care împiedică operarea normal
Uniri, pentru că
Pentru al treilea weekend

primăria a schimbat
consecutiv, RETIM a intervenit
în municipiul Arad cu o flotă
supradimensionată formată

locul acestuia
din 28 de mașini de colectare
şi cu un număr sporit de resur-
se umane pentru a degaja
deşeurile depozitate pe raza
municipiului. am cerut şi suportul Primăriei deşeuri în recipientele aso-
„Mulțumim Poliției Locale Municipiului Arad (Poliției ciaţiilor de proprietari”, spun
Când lucrurile păreau a se fi rezol- „Ministerul e dat în judecată de și reprezentanților ADISIGD Locale) și al Gărzii de Mediu reprezentanții societății.
vat în privința monumentului Marii către mine pentru că acel contract pe Arad care ne-au sprijinit în Arad. În prezent, RETIM,
Uniri, după ce consilierii municipali care îl are cu mine s-a făcut acum acest demers. Am făcut și Totodată, populaţia depo- împreună cu autorităţile loca-
au votat în unanimitate amplasarea două zeci de mii de ani, lucrurile s- facem în continuare eforturi
au schimbat, locul s-a schimbat (de zitează zilnic un volum mare le, ADISIGD Arad şi Poliţia
acestuia lângă Consiliul Județean
Arad, în scenă a intrat sculptorul amplasare – n.r.), totul s-a schimbat pentru a menține orașul curat, de deşeuri care nu fac parte Locală, implementează o serie
Florin Codre. Conform contractului, şi aşa mai departe. Da? Nu se poate RETIM punând la dispoziție din categoria deșeurilor de soluţii menite să eficientize-
dar și în urma unui proces pierdut cu aplica un contract făcut acum zece numărul de mașini necesare menajere și pentru care ze procesul de colectare.
Ministerul Culturii, Florin Codre este ani pentru situaţia din România de pentru a colecta cantitatea RETIM nu este responsabi- În primul rând a fost supli-
obligat să transporte şi să amplaseze astăzi”, a spus Codre, pentru news.ro. sporită de deșeuri din munici- lă. Este vorba despre deşeuri mentat numărul de recipien-
monumentul în Arad. Numai că, sur- Întrebat dacă se poate înţelege că pu. În continuare este însă rezultate din lucrări de con- te de pe raza municipiului
priză: sculptorul este din nou într-un nu va transporta la Arad monumen- necesară și participarea cetă- strucţii, piese de mobilier, Arad. Recipientele care au
proces cu ministerul şi declară că nu tul, sculptorul a răspuns: „Domnule, țenilor la a căror atitudine civi- deşeuri vegetale care provin fost deja distribuite, precum şi
ştie ce se va întâmpla cu monumentul. nu ştiu ce se va întâmpla şi nu ştie că și sprijin apelăm”, au decla- din toaletarea spaţiilor verzi şi cele care vor ajunge în zilele
Artistul spune că prevederile din con- nimeni ce se va întâmpla. Nu ştiu rat reprezentanții companiei chiar deşeuri periculoase. următoare, fac parte din pro-
tractul semnat în 2007 nu mai sunt dacă transport eu sau transportă ei de salubritate. O altă problemă o repre- iectul SMID Arad.
valabile astăzi. sau transportă cine l-o transporta”. RETIM a întâmpinat nume-
Deşi la Arad se demolează o clădi- zintă rampele clandestine de De asemenea, în colabo-
re pentru a se face loc monumentului, roase dificultăţi care împiedică gunoi, unde sunt cantităţi rare cu Primăria Municipiului
artistul lasă să se înţeleagă că nu este desfăşurarea normală a colec- însemnate de deşeuri, şi care Arad, RETIM intenţionează să
de acord cu noul loc de amplasare: tării. trebuie igienizate pentru a nu desfiinţeze platformele
„Pe mine m-a întrebat cineva unde Astfel, în special la aso- se transforma în focare de neamenajate, care au devenit
poate să stea monumentul ăsta? ciaţiile de proprietari, puncte- infecţie. Şi în această situaţie adevărate rampe clandestine
Conceptul Monumentului Unirii e le de colectare sunt supraîn- RETIM a cerut intervenţia de gunoi, din care colectarea
treaba autorităţilor locale?”. cărcate cu deşeuri, multe autorităților. se poate face numai manual
Sculptorul braşovean Florin Codre provenind de la agenţi eco- “Am văzut zilele acestea de către operatorii de salubri-
(acum în vârstă de 75 de ani) a câşti- nomici care nu au contracte că oamenilor le pasă de ceea tate.
gat, în 2007, concursul organizat de de salubrizare, în consecinţă ce se întâmplă în oraşul lor. În acelaşi timp, continuă
Ministerul Culturii pentru amplasarea nici pubele. Ştim că sunt nemulţumiţi şi procedurile pentru prelua-
în centrul Aradului a unui monument
dedicat Marii Uniri. Lucrarea artistică Încă din luna ianuarie, indignaţi. Apelăm la spiritul rea celor zece maşini de
trebuia dezvelită de Ziua Naţională în RETIM depune toate eforturile civic al populației și îi rugăm colectare a deşeurilor puse
2012, dar sculptorul nu a adus-o la pentru a încheia contracte cu pe toți arădenii să nu mai la dispoziţie de Consiliul
timp din China, unde a realizat-o. societăţile comerciale, pentru depoziteze deșeuri care nu Judeţean Arad. Acestea au
Astfel, în 2013, Ministerul Culturii l-a că în lipsa lor, agenţii econo- pot fi colectate, să nu mai însă defecţiuni tehnice, care
chemat în instanţă, iar în toamna anu- mici fie depun deşeurile în depoziteze deșeuri în locuri trebuie remediate. Până
lui 2015, Tribunalul Bucureşti l-a obli- locuri neamenajate, fie în neamenajate şi chiar să îi atunci, RETIM face eforturi
gat să transporte la Arad monumentul recipientele asociaţiilor de reclame pe cei care fac asta, operaţionale uriaşe pentru a
pe propria cheltuială, după ce artistul proprietari din zonă, supra- inclusiv pe agenţii economici compensa lipsa lor din teren.
Sculptorul refuză să aducă monumentul ceruse ca autorităţile să suporte aceste încărcându-le. În acest sens, de cartier care depozitează
la Arad costuri.
7 Direct Arad
DJST Arad continuă proiectul
mai 2018 SPORT
www.livearad.ro

„Campionii României”
O nouă acţiune din cadrul programu-
lui naţional „Campionii României în şcoa-
lă, liceu şi universitate” - iniţiat de catre
MTS - s-a desfăşurat la Colegiul Naţional
Preparandia Dimitrie Ţichindeal din
Arad. Invitații au fost Mihai Leu, pugilist,
multiplu campion naţional şi campion
mondial la box, dar şi campion naţional
de raliuri, Monica Brosovszky-Boriga,
multiplă campioană naţională şi fost căpi-
tan al naţionalei de baschet feminine, şi
Sorin Trăistaru „Ariciu”, multiplu cam-
pion naţional la supermoto. Aceştia le-au
vorbit elevilor despre sport şi importanta
lui, despre viaţa de campion, despre sacri-
ficii şi satisfacţii. În partea a doua a întâl-
nirii s-a organizat şi un concurs de arun-
cări, miza fiind tricourile cu autografele
sportivilor.
Din partea Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Arad au participat directo-
rul executiv Cristian Gavra și Liliana Nica,
expert superior. Se aduc mulţumiri con-
ducerii Colegiului Naţional Preparandia
Dimitrie Ţichindeal Arad și în special
directorului Sorin Haiduc, dar și profeso-
rului de educatie fizică și sport Gabriel
Iazbinsky, pentru faptul că au facilitat Proiectul are succes în rândul elevilor - Campionii României au ajuns la „Peda”
această interesantă întâlnire cu elevii.
care s-a impus pentru al doilea an conse- coșgeteră) și Roberta Sala (LPS - MVP-ul din incinta bazinului. Informaţii suplimen-
Partener la „Cupa Sportsin” cutiv la Cupa „Sportsin” a fost format din: turneului). tare despre costul pachetelor de abonamen-
Altfel, Direcţia Judeţeană pentru Sport Beatrice Durst, Melinda Barta, Sara te, orar şi programări se pot obţine la admi-
şi Tineret Arad a sprijinit şi a fost partener, Bonchiș, Elena Damian, Bianca Dogaru, Arădenii, aşteptaţi la mişcare nistraţia bazinului «Delfinul». De aseme-
în organizarea ediţiei a zecea a Cupei Roberta Sala, Gina Santău, Lorena Simai, DJST îi aşteaptă pe arădeni şi la înot, nea, în incinta Polivalentei se poate practica
Sportsin la baschet, competiţie rezervată Ștefania Stoica, Izabela Todor și Roberta fitness şi tenis de masă, activităţi pe care le tenis de masă, la cele opt mese amplasate în
ciclului gimnazial. Echipa Liceului cu Tulcan. Pe lângă diplome, cupe și medalii, pot desfăşura în incinta principalelor sală. Pasionaţii de tenis de masă au acces
Program Sportiv Arad şi-a adjudecat tro- s-au acordat și șase premii speciale: două baze sportive, bazinul acoperit de gratuit, iar singura lor obligaţie e păstrarea
feul, fetele pregătite de profesorii George Antonia Bulă (Gen. 6 - cea mai tehnică înot „Delfinul” şi Sala Sporturilor „Vic- intactă a meselor şi prezentarea la sală cu
Mandache și Bogdan Bondor trecând în jucătoare), Patricia Keller (Țipar - cea mai toria”. „Iubitorii de mişcare sunt invitaţi să palete şi mingi. Pe baza unui act de identita-
semifinale de Școala Gimnazială Țipar, combativă), Alessia Jurj (Arte - cea mai de înoate, pentru că există pachete de abona- te, doritorii vor avea acces gratuit la folosi-
scor 35-11, iar în ultimul act de Șc. Gim. perspectivă), Raluca Tulcan (LPS - cel mai mente avantajoase, la preţuri accesibile sau rea meselor de tenis de masă”, declară
„Aurel Vlaicu”, scor 24-12. Lotul echipei bun pivot), Mădălina Sumanariu (Gen. 21 să practice fitness, în cadrul sălii moderne directorul Cristian Gavra.

UTA mizează mai mult pe juniori, în Trivale Ţucudean şi Man, convocaţi la naţională
Ionuţ Popa s-a declarat extrem de dezamăgit de grupa de juniori mari pregătită de Bogoșel, Petcuț și Echipa națională de fotbal a iunie, la Ploiești, pe arena „Ilie
atitudinea şi evoluţia jucătorilor săi în meciul cu Țamboi şi poate chiar de la cea de under 17, a lui României s-a reunit la Centrul Oană”, contra Finlandei, parti-
Brăila. Iar UTA va miza pe „aripa tânără”, în ulti- Sandu Gaica și Adi Ungur. Doar pe locul 11, cu 47 Național de Fotbal Mogoșoaia, dă care va începe la ora 20:30.
mul meci al sezonului de Liga a II-a, cel din Trivale, de puncte, roş-albii au şanse mari să termine cam- în vederea celor două meciuri Ambele partide vor fi transmi-
cu FC Argeş. Astfel, Polgar, Petra, Hlistei și Buia nu pionatul în partea a doua a clasamentului. de verificare din această se de PRO TV.
vor face deplasarea la Pitești, la fel ca și Roșca, fun- Altfel, trei din cele patru echipe de tradiţie reîn- perioadă. „Tricolorii” vor dis- Pentru aceste două partide,
daş care s-a şi despărţit deja de UTA. Bodea și Burlă fiinţate după ce au dat faliment în 2016 - Petrolul, puta două partide amicale, pe staff-ul echipei naționale condus
sunt accidentați, iar Curtuiuş e incert, atacantul roş- Farul şi „U” Cluj - au promovat în Liga a II-a. Se 31 mai, la Graz, contra repre- de Cosmin Contra i-a convocat
albilor confruntându-se cu o contractură muscula- anunţă un eşalon secund incredibil pentru sezonul zentativei statului Chile, meci şi pe arădenii George Ţucudean,
ră. Așa stând lucrurile, staff-ul tehnic al Bătrânei viitor, dacă ţinem cont că UTA, Poli, FC Argeş sau care va începe la ora 16:00 în campion cu CFR Cluj, şi Dennis
Doamne va apela, probabil, la mulți jucători tineri Ripensia, alte echipe cu tradiţie, activează şi ele la Austria, 17:00 în România. Al Man, jucător de bază al vicecam-
pentru meciul de vineri seara, ora 18, atât de la acest nivel. doilea joc este programat pe 5 pioanei FCSB.

Sebişul a încheiat pe Liga a III-a, seria 4, etapa a 30-a


Adrian Lucaci, Se trage cortina şi peste Liga a IV-a

podium, în Liga a III-a încă un mandat


(ultima) Liga 4 Arad, etapa a 30-a (ultima)

la AJF Arad
Internațional Bălești - Național Sebiș 0-2 Șoimii Șimand - Crișul Ch. Criș
Frontiera Curtici - Victoria Zăbrani
Ultima etapă din „C4” a consemnat Șoimii Lipova - CNP Timișoara 1-4
Cetate Săvârșin - Victoria Felnac
rezultate normale şi cel mai important,
ACS Șirineasa - LT Cermei 6-0
Progresul Pecica - Unirea Sântana
victoria la scor de tenis a liderului detaşat Asociația Județeană de Fotbal Arad
ACSO Filiași - Școlar Reșița 0-2
CS U II Craiova - Becicherecu Mic 3-0 Voința Mailat - CS Ineu
Şirineasa, 6-0 cu Lunca Teuz Cermei. Roş- Millenium Giarmata - CSM Lugoj 1-2 va avea același președinte și în următo- Păulișana Păuliș - ACS Socodor
albii au fost victime sigure în fieful olteni- Cetate Deva - Hermannstadt II 3-1 rii patru ani. Actualul şef al AJF-ului e Victoria Nădlac - CS Glogovăț
lor, care câştigă la pas campionatul şi pro- singurul pretendent la încă un mandat,
*Toate meciurile se joacă sâmbătă, ora 18
ACS Ghiroda a stat.
Clasament
movează în Liga a II-a, urmând să ia Clasament certitudinea venind pe 23 mai, ultima 1. Crișul Ch.Criș 27 25 1 1 123-7 76
numele de Jiul Petroşani. Satisfacţia cer- 1. ACS Șirineasa 26 20 6 0 70-14 66 dată în care se putea depune dosare de 2. Unirea Sântana 27 19 4 4 89-30 61
meienilor e că s-au salvat de la retrogadare, 2. Școlar Reșița 26 17 6 3 64-18 57 candidatură pentru alegerile de pe 8 3. Victoria Zăbrani 27 15 7 5 79-32 52
după un retur în care nu s-au regăsit deloc. 3. Național Sebiș 26 17 5 4 67-22 56 iunie. În schimb, Adunarea Generală a 4. Progresul Pecica 27 14 7 6 64-27 49
Sebişul face încă un sezon bun, termi- 4. CSM Lugoj 26 16 5 5 61-33 53 AJF Arad are posibilitatea să aleagă din- 5. CS Ineu 27 15 4 8 75-43 49
nând cu o victorie clară la Băleşti, succes tre patru persoane, pe cei doi vicepreșe-
5. CSU 2 Craiova 26 13 3 10 55-34 42 6. Păulișana Păuliș 27 11 9 7 59-51 42

care îi asigură prezenţa pe podium. În dinți. Alături de Andras Mako și Ovidiu


6. Șoimii Lipova 26 10 7 9 41-38 37 7. ACS Socodor 27 11 6 10 57-48 39
8. CS Glogovăț 27 10 5 12 36-41 35
schimb, Lipova nu s-a mai motivat în faţa Coman, care au ocupat și în ultimii
7. ACSO Filiași 26 9 9 8 36-30 36
9. Voința Mailat 27 9 6 12 56-74 33
puştilor de la CNP Timişoara, scor 1-4, patru ani această funcție, vor mai candi-
8. Cetate Deva 26 8 8 10 44-38 32
9. ACS Ghiroda 26 9 5 12 41-41 32 10. Victoria Felnac 27 9 5 13 36-52 32
rezultat care însă nu contează în clasa- 10. LT Cermei 26 7 7 12 44-56 28 da și Augustin Păcurar (ex. Național 11. Șoimii Șimand 27 8 4 15 64-78 28
ment. Nou promovata pregătită de 11. Hermannstadt II 26 7 6 13 42-62 27 Sebiș) și Peti Barb (ex. Unirea 12. AFC UTA 2 27 6 4 18 69-97 22
Flavius Sabău termină pe un excelent loc Sânnicolau Mic).
13. Frontiera Curtici 27 5 3 19 42-84 18
12. Mil.Giarmata 26 7 5 14 45-58 26
6, confirmând proiectul de succes al „şoi-
14. Victoria Nădlac 27 6 3 18 34-130 18
13. Intern.Bălești 26 3 4 19 19-63 13
Pagină realizată de Sorin Haut 15.Cetate Săvârșin 27 5 2 20 39-123 17
milor”, început încă din Liga a V-a. 14. Becicherecu Mic 26 0 2 24 8-130 -14 *Campioana Crişul va disputa, tur-retur, barajul de promovare
8 Direct Arad
Programul Campionatului
mai 2018 SPORT
www.livearad.ro

Mondial de Fotbal – Rusia 2018 Grupa A:


14 iunie, ora 17:00 - Rusia - Arabia Saudită (Moscova, Lujniki)
15 iunie, ora 14:00 - Egipt - Uruguay (Ekaterinburg)
19 iunie, ora 20:00 - Rusia - Egipt (Sankt Petersburg)
20 iunie, ora 17:00 - Uruguay - Arabia Saudită (Rostov-pe-Don)
25 iunie, ora 16:00 - Uruguay - Rusia (Samara)
25 iunie, ora 16:00 - Arabia Saudită - Egipt (Volgograd)

Grupa B:
15 iunie, ora 17:00 - Maroc - Iran (Sankt Petersburg)
15 iunie, ora 20:00 - Portugalia - Spania (Soci)
20 iunie, ora 14:00 - Portugalia - Maroc (Moscova, Lujniki)
20 iunie, ora 20:00 - Iran - Spania (Kazan)
25 iunie, ora 19:00 - Spania - Maroc (Kalinigrad)
25 iunie, ora 19:00 - Iran - Portugalia (Saransk)

Grupa C: Grupa F:
16 iunie, ora 12:00 - Franţa - Australia (Kazan) 17 iunie, ora 17:00 - Germania - Mexic (Moscova, Lujniki)
16 iunie, ora 18:00 - Peru - Danemarca (Saransk) 18 iunie, ora 14:00 - Suedia - Coreea de Sud (Novgorod)
21 iunie, ora 14:00 - Franţa - Peru (Ekaterinburg) 23 iunie, ora 17:00 - Germania - Suedia (Soci)
21 iunie, ora 17:00 - Danemarca - Australia (Samara) 23 iunie, ora 20:00 - Coreea de Sud - Mexic (Rostov)
26 iunie, ora 16:00 - Danemarca - Franţa (Moscova, Lujniki) 27 iunie, ora 16:00 - Mexic - Suedia (Ekaterinburg)
26 iunie, ora 16:00 - Australia - Peru (Soci) 27 iunie, ora 16:00 - Coreea de Sud - Germania (Kazan)

Grupa D: Grupa G:
16 iunie, ora 15:00 - Argentina - Islanda (Moscova, Spartak) 18 iunie, ora 17:00 - Belgia - Panama (Soci)
16 iunie, ora 21:00 - Croaţia - Nigeria (Kalinigrad) 18 iunie, ora 20:00 - Tunisia - Anglia (Volgograd)
21 iunie, ora 20:00 - Argentina - Croaţia (Novgorod) 23 iunie, ora 14:00 - Belgia - Tunisia (Moscova, Spartak)
22 iunie, ora 17:00 - Nigeria - Islanda (Volgograd) 24 iunie, ora 14:00 - Anglia - Panama (Novgorod)
26 iunie, ora 20:00 - Islanda - Croaţia (Rostov) 28 iunie, ora 20:00 - Anglia - Belgia (Kalinigrad)
26 iunie, ora 20:00 - Nigeria - Argentina (Sankt Petersburg) 28 iunie, ora 20:00 - Panama - Tunisia (Saransk)

Grupa E: Grupa H:
17 iunie, ora 14:00 - Costa Rica - Serbia (Samara) 19 iunie, ora 14:00 - Polonia - Senegal (Moscova, Spartak)
17 iunie, ora 20:00 - Brazilia - Elveţia (Rostov) 19 iunie, ora 17:00 - Columbia - Japonia (Saransk)
22 iunie, ora 14:00 - Brazilia - Costa Rica (Sankt Petersburg) 24 iunie, ora 17:00 - Japonia - Senegal (Ekaterinburg)
22 iunie, ora 20:00 - Serbia - Elveţia (Kalinigrad) 24 iunie, ora 20:00 - Polonia - Columbia (Kazan)
27 iunie, ora 20:00 - Serbia - Brazilia (Moscova, Spartak) 28 iunie, ora 16:00 - Senegal - Columbia (Volgograd)
27 iunie, ora 20:00 - Elveţia - Costa Rica (Novgorod) 28 iunie, ora 16:00 - Japonia - Polonia (Samara)

Optimi de finală:
30 iunie, ora 16:00 - locul 1 grupa C - locul 2 grupa D (Kazan)
30 iunie, ora 20:00 - locul 1 grupa A - locul 2 grupa B (Soci)
1 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa B - locul 2 grupa A (Moscova, Lujniki)
1 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa D - locul 2 grupa C (Novgorod)
2 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa E - locul 2 grupa F (Samara)
2 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa G - locul 2 grupa H (Rostov-pe-Don)
3 iulie, ora 16:00 - locul 1 grupa F - locul 2 grupa E (Sankt Petersburg)
3 iulie, ora 20:00 - locul 1 grupa H - locul 2 grupa G (Moscova, Spartak)
Sferturi de finală:
6 iulie, ora 16:00 - câştigătoarea meciului 1 din optimi - câştigătoarea meciului 2 din optimi (Novgorod)
6 iulie, ora 20:00 - câştigătoarea meciului 6 din optimi - câştigătoarea meciului 5 din optimi (Kazan)
7 iulie, ora 16:00 - câştigătoarea meciului 8 din optimi - câştigătoarea meciului 7 din optimi (Samara)
7 iulie, ora 20:00 - câştigătoarea meciului 3 din optimi - câştigătoarea meciului 4 din optimi (Soci)
Semifinale:
10 iulie, ora 20:00 - câştigătoarea meciului 2 din sferturi - câştigătoarea meciului 1 din sferturi (Sankt Petersburg)
11 iulie, ora 20:00 - câştigătoarea meciului 4 din sferturi - câştigătoarea meciului 3 din sferturi (Moscova/Lujniki)
Locul 3:
14 iulie, ora 16:00 - echipa învinsă în semifinala 1 - echipa învinsă în semifinala 2 (Sankt Petersburg)
Finala
15, iulie, ora 17:00 - câştigătoarea semifinalei 1 - câştigătoarea semifinalei 2 (Moscova/Lujniki)