Sunteți pe pagina 1din 8

Noua grădiniţă Cheșa e la un pas DJST Arad

Direct Arad
din Zădăreni să rateze are încasări
se construiește și proiectul de în creştere
cu fonduri reabilitare a școlilor faţă de anul
guvernamentale și grădiniţelor, trecut
finanţat de guvern
P.2 P.5 P.8

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 98 | iunie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Administrația Falcă
a dat arădenilor
o „țeapă” de 9 milioane
PNL a dus CET Arad la un pas de franci elvețieni
P.3
de faliment, cu datorii de peste
100 de milioane de lei P.3

Administraţia Falcă blochează


investiţiile guvernamentale
din Arad P.6
Sport

Fără un proiect sigur, UTA


şi-a pierdut golgheterul P.7
2 Direct Arad ACTUALITATE

Noua grădiniță din Zădăreni


iunie 2018
www.livearad.ro

se construiește cu fonduri
guvernamentale
Guvernul României a alocat peste 640 bun sfârșit, existând numeroase investi-
de milioane de lei, prin Programul ții cu grad de execuție zero la sută.
Național de Dezvoltare Locală, gestionat Printre aceste proiecte se regăsește și
de Ministerul Dezvoltării, pentru diverse construirea grădiniței din comuna Zădă-
obiective de investiții din județul Arad. O reni, pentru care Ministerul Dezvoltării a
parte însemnată din această sumă va aprobat suma de 1.859.004 RON.
merge pentru construcția de noi școli și Abia acum, după aproape trei ani,
grădinițe, dar și pentru reabilitarea unor Primăria Zădăreni a reușit să finalizeze
unități de învățământ din județul Arad. La licitația, după ce a câștigat cine trebuie,
acest capitol, județul nostru a primit o conform informațiilor pe care le avem.
sumă foarte mare de bani, fiind cu mult în Sper ca lucrarea să meargă mult mai
fața unor județe mai mari, cum e județul repede, față de modul în care s-au deru-
Cluj. lat procedurile și, din câte văd, lucrurile
Printre comunele care beneficiază de se mișcă, s-a turnat deja fundația și se
fonduri de la Ministerul Dezvoltării, desti- ridică pereții.
nate construcției de noi grădinițe, se Această grădiniță de la Zădăreni este
numără și comuna Zădăreni. Din păcate, doar una dintre cele 500 ce se vor con-
administrația locală a întins la maxim pro- strui la nivel național, conform progra-
cedurile de licitație, din motive destul de mului de guvernare. Guvernul României
suspecte, astfel încât abia în ultima lună acordă o foarte mare importanță infras-
au demarat lucrările la noua grădiniță, tructurii din domeniul educației, iar
care la ora actuală trebuia să fie dată în acest lucru se vede și la nivel județean,
funcțiune. unde s-au alocat fonduri importante pen- Au început lucrările la grădinița din Zădăreni
„În ultimii ani, județul Arad a benefi- tru acest domeniu. Numai la nivel de
ciat de sute de milioane de lei din partea municipiu, Ministerul Dezvoltării, prin Cotruș (1.215.758 lei), Școala Gimnazială litate, lucrurile nu stau deloc așa, ba din
Ministerului Dezvoltării, pentru realiza- Programul Național de Dezvoltare Ilarion Felea (1.446.906 lei) și Şcoala contră, din partea guvernului au venit
rea unor proiecte de infrastructură, prin Locală, a alocat peste 30 de milioane de Gimnazială Iosif Moldovan (592.043 lei). foarte mulți bani, în special pe Pro-
Programul Național de Dezvoltare lei pentru reabilitarea unor unități de Auzim în permanență din partea gramul Național de Dezvoltare Locală,
Locală, atât în etapa I, cât mai ales în învățământ, printre care Colegiul Elena domnilor de la PNL Arad, în frunte cu etapele I și II, fiind alocate 640 de milioa-
etapa a II-a. Din păcate, unele dintre pro- Ghiba Birta (14.301.134 lei), Colegiul Gheorghe Falcă și Iustin Cionca, că nu ne de lei”, declară deputatul Adrian
iectele finanțate de Ministerul Economic (17.534.232 lei), Grădinița PP8 vin bani la Arad, că parlamentarii PSD Todor, membru al Comisiei de învățământ
Dezvoltării pe PNDL I nu au fost duse la (625.955 lei), Şcoala Gimnazială Aron nu se zbat pentru a aduce fonduri. În rea- din Camera Deputaților.

Când Falcă tușește, Bîlcea face O nouă lovitură pentru DNA!


febră mare și începe delirul Primarul Zăbraniului,
Decizia mai mult decât
nefericită a Prefecturii Arad, achitat de Tribunalul Arad
care s-a trezit să ceară în
instanță Palatul Administra- Primarul comunei Zăbrani, art. 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr.
tiv, cu care nu se știe ce Marian Toader, a obținut o nouă achi- 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1
dorește să facă, nu putea să tare în instanță, după procesul câști- Cod penal, art. 367 alin. 1 și 2 Cod
rămână fără o criză de isterie gat cu Agenția Națională de penal și art. 29 alin. 1 lit. a din Legea
din partea pedeliștilor ară- Integritate. Tribunalul Arad l-a achitat nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1
deni. Cum s-ar spune în pe primarul Zăbraniului, în dosarul în Cod penal, totul cu aplicarea art. 38
sport, cei din Prefectură le-au care era acuzat de fapte de corupție, alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 3.
ridicat mingea la fileul celor de către procurorii DNA. Aceștia sus- În tem. art. 396 alin. 5 Cod proced.
din PDL/PNL Arad, care țineau că Marian Toader, alături de penală rap. la art. 16 lit. b teza I Cod
intraseră într-un con de alți trei oameni de afaceri, Popa Radu proced. penală achită pe inculpatul
umbră, după scandalul gu- Viorel, Cîrja Jean și Pop Valer au con- Cîrja Jean, de sub învinuirea
noaielor. stituit un grup infracțional, în vederea săvârşirii infracțiunilor prevăzute de
Așa cum era de așteptat, obținerii pe nedrept de fonduri din art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art.
Falcă a „tușit” primul, pe bugetul general al Uniunii Europene 18/1 alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000
acest subiect, într-o conferin- sau din bugetele administrate de cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal,
ță de presă, anunțând că va aceasta ori în numele ei. Instanța ară- art. 367 alin.1 și 2 Cod penal și art. 29
lupta pentru păstrarea Pala-
Falcă tușește, Bîlcea răcește
deană a decis, însă, că cei patru sunt alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu
nevinovați, astfel că aceștia au fost aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, totul
tului Administrativ, care este mers mult prea departe, a încredere în Justiție, ceea ce
achitați de judecători. cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi
al arădenilor, iar aici îi dăm depăşit orice limită a bunu- s-ar putea să-i creeze mari
Iată soluția pe scurt: În tem. art. art. 5 Cod penal. 4. În tem. art. 396
dreptate. Nici n-a terminat lui simţ prin demersul în probleme în ochii șefului
396 alin. 5 Cod proced.penală rap. la alin. 5 Cod proced. penală rap. la art.
de „tușit”, că a sărit ca ars co- justiţie declanşat de Pre- Falcă.
art. 16 lit. b teza I Cod proced.penală 16 lit. b teza I Cod proced.penală achi-
pia nereușită, Sergiu Bîlcea, fectură, prin care doreşte să Iar dacă tot ne-am întors
achită pe inculpatul Popa Radu- tă pe inculpatul Faur Simon-Petru,
de care suntem convinși că ia clădirea-simbol a Aradu- la șef, să spunem că Bîlcea l-a
Viorel, de sub învinuirea săvârşirii de sub învinuirea săvârşirii infracțiu-
nu ați auzit, deși se strădu- lui”, zice Bîlcea pe Facebook, copiat din nou și în acest caz.
iește să apară la orice eveni- infracțiunilor prevăzute de art. 18/1 nii prevăzute de art. 48 alin.1 Cod
după care o ia pe arătură, cu „Clădirea-simbol a Aradului
ment, indiferent cât de neim- alin. 1 și 3 din Legea nr. 78/2000 cu penal raportat la art. 18/1 alin. 1 din
povești despre Kilometru 0, trebuie apărată!”, zice Falcă
portant este. Mai un pic și va aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, art. Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5
centrul civic al Aradului, și imediat apare ecoul Bîlcea:
367 alin. 1 și 2 Cod penal, art. 29 alin. Cod penal. 5. În tem. art. 396 alin. 5
asista și la nașteri, numai să Revoluția din 1989 etc. „Este „Aradul îşi va apăra clădi-
1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu apli- Cod proced. penală rap. la art. 16 lit. b
mai capete un pic de notorie- clădirea de care orice ară- rea-simbol”. Un fel de, să
carea art. 35 alin.1 Cod penal și art. 8 teza I Cod proced. penală achită pe
tate. Bîlcea e băiat bun, nimic dean este mândru, nu poate trăiți, șefu, executăm ordi-
din Legea nr. 241/2005, totul cu apli- inculpatul Toader Marian, de sub
de zis, dar în încercarea de a- fi luată abuziv de Guvernul nul.
carea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 învinuirea săvârşirii infracțiunilor
l imita pe Gheorghe Falcă, PSD!”, zice Bîlcea, care toc- Dacă așa vrea Sergiu
dintr-un simplu „tușit‚ al pri- Cod penal. 2. În tem. art. 396 alin. 5 prevăzute de art. 367 alin. 1 Cod
mai afirmase că lupta se duce Bîlcea să câștige Primăria
marului dă în gripă, face Cod proced.penală rap. la art. 16 lit. b penal, art. 297 alin. 1 Cod penal rapor-
în instanță, deci nu poate lua Arad, încercăm și noi un pro-
febră mare și începe delirul. teza I Cod proced.penală achită pe tat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 și
guvernul clădirea nici abu- nostic: nu că nu are șanse la
„Vor să ne fure Primăria, inculpatul Pop Valer, de sub învinui- art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr.
ziv, nici altfel decât prin primul loc, dar nici pe po-
vor să fure simbolul Ara- rea săvârşirii infracțiunilor prevăzute 656/2000, totul cu aplicarea art. 38
hotărâre judecătorească. Sau dium nu poate ajunge, cu o
dului! Guvernarea PSD a de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la alin.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; 6.
poate vicele Bîlcea nu are astfel de strategie.
3 iunie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Administrația Falcă a dat arădenilor o


www.livearad.ro

„țeapă” de 9 milioane de franci elvețieni


Municipiul Arad pierde o investiție de financiar pentru acest proiect şi încheierea
peste 9 milioane de franci elvețieni, din acestuia”, se arată în adresa respectivă.
cauza incompetenței administrației Falcă. „Vorbim de o nouă «victorie» a admi-
Este vorba despre proiectul „Termoficare nistrației Falcă. După dezastrul gunoaie-
în Arad – reabilitarea reţelei de transport lor și al străzilor navigabile pe timp plo-
şi distribuţie a energiei termice şi transfor- ios, acum avem o nouă probă de incom-
marea punctului termic din cartierul petență crasă a primarului Aradului: pro-
Aradul Nou”, în valoare de 9.326.553 gramul cu finanțare elvețiană pentru rea-
franci elveţieni, finanțat prin Programul bilitarea rețelelor de termoficare din
de Cooperare Elveţiano - Român. Cont- municipiu tocmai a fost ratat. Da, încă un
ractul de finanțare a fost semnat în 16 iulie mare proiect nerealizat și alte sute de mii
2015, dar timp de aproape trei ani, de euro date pe apa Mureșelului. Asta
Primăria Arad, condusă de Gheorghe după ce, cu tupeul cunoscut, în 2016
Falcă, nu a fost în stare să realizeze inves- Falcă îl implica pe ambasadorul Elveției
tiția. în campania electorală a PNL, lăudându-
Sătui de incompetența administrației se cu proiectul pe care tocmai l-a pierdut.
Falcă, elvețienii au anunțat că nu doresc să Azi, primarul Falcă declară insolven-
mai finanțeze acest proiect, Primăria Arad ța CET. Se întâmplă exact ce spunem de
nereușind, în trei ani, să finalizeze măcar câțiva ani buni că se va întâmpla...
licitația. Probabil, elvețienii nu cunosc Aradul va avea serioase probleme la
faptul că la Arad licitațiile trebuie să aibă iarnă, riscând să rămână fără căldură și
un anumit câștigător, iar dacă nu iese cine Timp de aproape trei ani, Primăria Arad, condusă de Gheorghe Falcă, apă caldă. De ce? Pentru că avem un pri-
trebuie, se întind la nesfârșit. nu a fost în stare să realizeze investiția mar care prinde fluturi prin Japonia și
Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a făcut bate câmpii pe proiecte de regenerare
publică, luni, adresa transmisă de Mi- implementarea proiectului „Termoficare ză să retragă sprijinul financiar pentru urbană, pe milioane de euro împrumu-
nisterul Dezvoltării către Primăria Arad, în Arad – reabilitarea reţelei de transport acest proiect, conform art. 22.1 din tați. Timp în care Aradul ratează proiect
în care se anunță anularea finanțării. şi distribuţie a energiei termice şi transfor- Acordul de Proiect. Între timp, partea după proiect. Totul, în detrimentul ară-
„Stimate domnule primar, vă transmitem marea punctului termic din cartierul elveţiană ne-a comunicat faptul că în denilor... Trist. Extrem de trist”, scrie
alăturat scrisoarea primită din partea Aradul Nou”, conform prevederilor art. următoarele zile va transmite scrisoarea senatorul de Arad Mihai Fifor, pe pagina

Lupaș: „Primăria urmărește


SECO prin care partea elveţiană suspendă 22.2 din Acordul de Proiect şi intenţionea- oficială cu privire la retragerea sprijinului sa de Facebook.

PNL a dus CET Arad la un pas


interesele unei companii private, de faliment, cu datorii de
în detrimentul arădenilor” peste 100 de milioane de lei
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Centrala Electrică de Termo- „Intrarea în insolvenţă a centra-
Municipal de marți se regăsește din nou proiec- ficare (CET) Arad a intrat în lei nu înseamnă oprirea activităţii.
tul de actualizare a studiului de fundamentare insolvenţă, a anunţat conduce- Noi încercăm să scoatem centrala
privind decizia de concesionare a viitoarei par- rea, care a precizat că s-a ajuns în din impasul în care este. Asta
cări subterane din Piaţa Avram Iancu, căzut la „această situaţie mai mult decât înseamnă depunerea unei cereri de
vot în martie. Consilierul local independent critică” din cauza unor datorii intrare în insolvenţă care va fi
Marin Lupaș arată că primarul insistă cu un acumulate ce depăşesc 108 urmată în termen de şase luni de un
proiect nerealist căruia îi adaugă tot felul de milioane de lei, care au condus la plan de reorganizare (...) În prezent,
„inginerii” în favoarea unor interese private în blocarea conturilor. toate conturile sunt blocate”, a spus
loc să găsească o alternativă confortabilă pentru Intrarea în insolvenţă a CET directorul CET, Robert Maloş.
toți arădenii. Arad a fost anunţată, într-o confe- Directorul a precizat că CET
Consultanții au analizat trei scenarii de con- rinţă de presă, de directorul uni- Arad are datorii de peste 108
cesiune, cel actual, pe 20 de ani, unul având tari- tăţii, Robert Maloş, şi de primarul milioane de lei. Cea mai mare este
fele de parcare crescute cu 50% și redevența scă- Aradului, Gheorghe Falcă. către CFR şi este de aproximativ 50
zută la un procent, dar și unul care prevederea o Robert Maloş a declarat că de milioane, din care 37 de milioa-
concesiune pe 50 de ani. Niciunul nu ar fi renta- „situaţia CET Arad este mai mult ne de lei sunt penalităţile pentru o
bil pentru concesionar, conform specialiștilor decât critică”, pentru că mai există datorie istorică de 13 milioane de
care au întocmit Studiul. Dacă în 2013, pe baza bani doar pentru plata salariilor lei. Către furnizorul de gaze al cen-
aceluiași studiu s-a făcut licitație și nu s-a pre- timp de trei luni. Cu toate acestea, tralei, datoriile sunt de peste 21 de
zentat nimeni, acum Primăria vine cu o serie de el a dat asigurări că insolvenţa nu milioane de lei.
modificări considerate de Lupaș contrare intere- va afecta populaţia, procedura „Ne propunem ca prin planul
selor arădenilor și favorabile unei companii pri- Marin Lupaș având rolul de a asigura funcţiona- de reorganizare, chiar dacă nu
vate. Pentru a fi rentabilă construcția parcării rea unităţii în continuare prin vom achita toate datoriile în ace-
subterane, se propune ca acea companie privată Extras din Studiu: deblocarea conturilor, anterior laşi timp, în trei sau patru ani să
să desfășoare și alte activități în Piața Avram (Pagina 66) „Concluzia echipei de consultanţă obţinută în instanţe de furnizorul putem achita parţial aceste dato-
Iancu pentru a face profit, precum și libertatea este că durata concesiunii trebuie să depăţească 50 de de gaz. rii”, a spus Maloş.
totală de a hotărî tarifele de parcare. ani pentru ca investitorul privat să poată obţine o
„Cu alte cuvinte, după un deceniu și ceva de rată a rentabilităţii comparabilă cu o rată de rentabi-
când a venit cu ideea în fața arădenilor, pri- litate normală ce poate fi atinsă prin implicarea în
marul actual – cu voturile PNL și incapacitatea alte proiecte de aceeaşi anvergură. (...) În concluzie,
PSD de a oferi o alternativă reală la acest tip studiul de fundamentare deşi demonstrează faptul că
de politică – ne spune că o parcare subterană, alternativa prin care proiectul este realizat în regim
singura pe care a putut să o gândească în tot de concesiune este mai avantajoasă pentru autorita-
orașul fără să distrugă un parc centenar, va fi o tea contractantă, arată că proiectul, la valoarea la
struțo-cămilă comercială, unde un privat va care este estimat în prezent, nu poate fi fezabil din
putea impune tariful de parcare pe următoarea punct de vedere economic.”
jumătate de secol! Trebuie găsite alte soluții (Pagina 71) „Pe lângă diminuarea costurilor de
pentru rezolvarea problemei parcărilor din investiţie, pentru ca acestă variantă să devină fezabi-
centrul orașului, soluții care să nu afecteze lă financiar şi în acelaşi timp atractivă pentru
însă spațiile verzi, precum s-a dorit cu parca- potenţialii investitori, se recomandă următoarele:
rea din Parcul Eminescu. Cu toții ne dorim - acordarea concesionarului libertatea de a-şi sta-
locuri de parcare și eu personal votez oricând bili propria politică de tarife,
pentru acest lucru, însă nu aș mai dori să avem - acordarea concesionarului a dreptului de a des-
în față himere folosite pur politic sau șmeche- făşura şi alte activităţi conexe, în strânsă legătură cu
rii pentru niște companii private”, declară activitatea de parcare şi cu respectarea reglementări-
Marin Lupaș. lor legale, care să genereze venituri suplimentare.” Falcă și compania au mai pus o societate pe butuci
4 Direct Arad SECUSIGIU

„Sunt zeci de comune și orașe


iunie 2018
www.livearad.ro

care accesează fonduri europene


sau guvernamentale,
numai la Secusigiu nu se poate”
Interviu cu inginer Gheorghe Grad, consilier local al comunei Secusigiu
- Domnule consilier Gheorghe Grad, sun- n-a reușit să obțină finanțare pentru acel zile, acel primar, care e la primul mandat,
tem la doi ani de la alegerile locale din iunie proiect, deși atunci era Guvernul Cioloș, care n-a moștenit un proiect, a reușit să
2016. Ce s-a schimbat în comuna Secusigiu, susținut de PNL. A fost vorba doar de o asfalteze străzile din comună, să reabilite-
în acești doi ani? poveste electorală, care să aducă voturi ze iluminatul public pe toate străzile, a
- Din păcate, așa cum puteți constata și primarului Cheșa, iar străzile sunt în con- început să reabiliteze școlile, totul cu bani
dumneavoastră, dar și cetățenii comunei, tinuare de pământ. Din păcate, situația e guvernamentali, fără a cheltui fonduri din
nu s-a schimbat absolut nimic de la alege- similară și la proiectul pentru școli și gră- bugetul local. E un exemplu pentru
rile din 2016, ba din contră, eu spun că dinițe, unde Primăria Secusigiu a primit Secusigiu, iar eu cred că dacă în 2016 reu-
lucrurile merg din rău în mai rău. Deși am 6,5 milioane de lei de la Guvern, dar nu se șeam să învingem gașca lui Cheșa, astăzi
avut parte de promisiuni nenumărate în mișcă nimic, nu s-a organizat nici măcar și comuna noastră ar fi avut în derulare
campania electorală, deși primarul Ilie licitația și sunt șanse mari, zic eu, ca pri- multe proiecte cu fonduri europene sau
Cheșa dădea asigurări că va curge lapte și marul Cheșa să piardă acei bani. guvernamentale și sunt convins că multe
miere, că vor umbla câinii cu covrigi în străzi din comună ar fi fost deja asfaltate.
coadă, că vom avea străzi asfaltate, apă în - Care credeți că sunt motivele pentru
toată comuna, canalizare, școli și grădinițe care nu sunt duse la bun sfârșit aceste pro- - Totuși, în ultimii doi ani comuna
noi sau reabilitate, capele în fiecare sat și iecte? Secusigiu a avut la dispoziție bugete record.
multe altele, lucrurile nu stau deloc așa. - Dacă mă uit la ce se întâmplă în jur, la Ce s-a făcut cu acei bani?
Sunt încă doi ani pierduți, doi ani în care ce se întâmplă în alte comune și orașe din - E o întrebare foarte bună, dar la care
comuna noastră a rămas și mai mult în județ, nu pot să trag altă concluzie decât din păcate nu știu să răspund. Am avut,
urmă față de comunele din jur, care faptul că avem de-a face cu o conducere a într-adevăr, sume importante la buget.
vedem an de an cum se dezvoltă, cum primăriei incompetentă. Sunt zeci de pri- Am votat în Consiliul Local o serie de
atrag fonduri guvernamentale, fonduri mării din județ care primesc bani de la investiții ce urmau să se realizeze din acei
europene, cum asfaltează străzi, reabili- guvern pentru școli, grădinițe, străzi, ilu- bani, atât în 2017, cât și în 2018. Acele
tează școli, grădinițe, iluminat, cămine minat, canalizare, apă etc., numai la investiții, cum poate vedea toată lumea,
culturale. Ceea ce la noi nu se întâmplă, Secusigiu nu se poate. Sunt zeci de comu- nu s-au realizat, dar banii au fost cheltuiți.
din nefericire. ne și orașe care accesează fonduri europe- Pe ce? Nu știu să vă răspund, dar probabil
ne, numai la Secusigiu nu se poate. Și sunt Inginerul Gheorghe Grad că vom afla la următorul control al Curții
- Vorbeați despre atragerea de fonduri primari de la toate partidele, pentru că în de Conturi, care probabil se va lăsa din
guvernamentale sau europene. În 2016, ne ultima vreme nu se mai poate vorbi de Nu s-a schimbat absolut nimic. Proiectul nou cu dosare penale, așa cum e obiceiul
aducem aminte că primarul Cheșa anunța că alocări de fonduri de la guvern pe criterii de introducere a rețelei de apă este în con- la Secusigiu.
a primit finanțare pentru asfaltarea străzi- politice, așa cum se întâmpla pe vremea tinuare blocat, din motive pe care doar
lor. Mai nou, a spus public că a primit bani defunctului PDL sau cum se întâmplă și primarul Cheșa le știe, pentru că are alo- - Ce așteptări aveți de la administrația
pentru școli. Ce se întâmplă cu aceste proiec- astăzi la Consiliul Județean Arad, unde cați banii de la guvern, dar nu se întâmplă condusă de Ilie Cheșa, în următorii doi ani
te? banii se dau numai către primarii PNL, de nimic. Mai e și acel dosar penal pe care de mandat?
- Am încercat să aflu și eu unde au dis- parcă cetățenii din localitățile cu primari domnul Cheșa îl are, ca urmare a contro- - Sincer, nu am absolut nicio așteptare,
părut acei bani despre care vorbea dom- PSD sau ALDE nu contribuie și ei la buget lului Curții de Conturi, unde lucrurile se pentru că știu cu cine avem de-a face. De
nul Cheșa în campania electorală, unde e cu taxe și impozite. mișcă exact cum se mișcă și lucrările la zece ani, primarul Cheșa își bate joc de
asfaltul pe care îl promitea în 2016. Din rețeaua de apă. Adică, încet și foarte încet. această comună, de cetățenii din Munar,
păcate, nu am primit răspuns la aceste - Vorbeați de comune care au proiecte pe Legat de rețeaua de canalizare, eu zic că a Satu Mare, Sânpetru German și Secusigiu.
întrebări din partea primarului, care uită apă și canalizare. Primarul Ilie Cheșa anun- fost doar o gogoașă electorală a primaru- Promite marea cu sarea, iar la final de
ce a promis în urmă cu doi ani sau mai ța în 2016 că va rezolva și aceste probleme, lui Cheșa. Când noi nu avem nici măcar mandat nu rămâne nimic în urma lui. În
bine zis se face că uită. Încă din 2016 tre- iar comuna va avea apă și canalizare până rețea de apă, e greu de crezut că poți să următorii doi ani, nu mă aștept să rezolve
buia să avem kilometri întregi de asfalt, în 2020. Care e situația acestor proiecte? introduci canalizarea. Am fi probabil uni- nici problema rețelei de apă, nici cea a
așa spunea primarul în ziarul plătit din - Situația e aceeași cu cea din campania cat în Europa, să avem canalizare, dar să canalizării. Nu aștept nici școli moderne,
bani publici, dar vedem cu toții că a fost electorală din mai 2016, cu cea din 2012, nu fie apă în comună. Oricum, în Consiliul nici grădinițe noi. Nu aștept nici capele,
doar o minciună de campanie. Ilie Cheșa când Ilie Cheșa promitea aceleași lucruri. local nu a avut loc niciodată vreo discuție nici parcurile promise în fiecare localitate,
legată de proiectul de canalizare, nu ni s-a nici cămin cultural la Sânpetru German,
spus vreodată că există depus undeva un nici terenuri de sport. Nu am încredere
proiect pentru a obține finanțare, fie din nici 1 la sută în ceea ce a promis primarul
fonduri guvernamentale, fie din fonduri Ilie Cheșa și nici în capacitatea lui de a
europene, nu s-a propus niciodată din duce vreun proiect la bun sfârșit. În
partea primarului să se aloce fonduri pen- schimb, am convingerea că și în următorii
tru această investiție. Așa cum spuneam, a doi ani banii comunei se vor sifona pe tot
fost doar o promisiune electorală, pe care felul de lucrări de mântuială, în genul
probabil o vom auzi-o și în 2020 și în 2024, celei de la căminul cultural din Secusigiu,
dacă vom avea ghinionul de a rămâne alți care a înghițit aproape 20 de miliarde de
patru ani cu Cheșa la conducerea primă- lei vechi, am convingerea că firmele de
riei, ceea ce eu zic că e greu de crezut că se casă ale PDL-PNL o vor duce la fel de bine
poate întâmpla. ca până acum, că primarul Ilie Cheșa se va
relaxa încă doi ani în fotoliul de primar, ca
- S-au promis capele în 2016... într-un adevărat concediu, și am convin-
- O altă minciună electorală. Primarul gerea că, pe final de mandat, cu două-trei
Cheșa nu a fost în stare în acești ani să facă luni înainte de alegeri, va deschide din
aleile în cimitire, ce să mai vorbim de nou o serie de șantiere prin comună, în
capele. Mă uit în vecini, la Felnac, unde speranța că va păcăli iar electoratul și va fi
capela e aproape gata, fiind construită în reales pentru un nou mandat în care să nu
curtea bisericii. La noi doar povești, doar facă nimic. Eu sper că cetățenii s-au lămu-
promisiuni de campanie și atât. Apropo rit cu cine au de-a face, iar acest personaj
de Felnac, am mai spus și o repet, până toxic pentru comuna noastră va fi trimis
Promisiunile primarului Cheșa când va înțelege toată lumea: în doi ani de acasă, în urma votului din 2020.
5 iunie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

Cheșa e la un pas să rateze


www.livearad.ro

și proiectul de reabilitare a școlilor


și grădinițelor, finanțat de guvern
În urmă cu un an, Guvernul iată, nu demarează, existând
României, prin Ministerul Dez- pericolul să pierdem finanțarea.
voltării, aloca Primăriei Secu- Spre deosebire de Secusigiu, alte
sigiu 6,5 milioane de lei, pentru comune sau orașe care au accesat
reabilitarea unor școli și grădini- fonduri prin PNDL au început
țe din comună, în cadrul Progra- lucrările, iar în toamnă, la deschi-
mului Național de Dezvoltare derea anului școlar sunt șanse ca
Locală. școlile să fie gata pentru a primi
În cadrul PNDL II, comuna elevii.
Secusigiu beneficiază de o inves- „Din păcate, Primăria
tiție de 1.176.261,22 lei, pentru Secusigiu a blocat și acest pro-
proiectul „Reabilitare grădiniță iect, prin care trebuiau reabili-
cu program normal în localitatea tate grădinițele și școlile din
Sânpetru German şi grădinița cu comună. În zadar ne-am zbătut,
program normal în localitatea alături de parlamentarii PSD
Satu Mare”, și de o investiție de Arad, pentru ca Secusigiu să
5.335.733,81 de lei, pentru proiec- primească cele 6,5 milioane de
tul „Reabilitare școală generală lei, fiindcă administrația locală
clasele I-VIII în localitatea nu e interesată de acest proiect.
Sânpetru German și școala gene- Nu știm dacă au reușit să înche-
rală clasele I-VIII în localitatea ie măcar contractele de finanța-
Secusigiu”. Spuneam la momen- re, nu știm dacă s-a realizat
tul alocării acestor fonduri că, măcar proiectul, despre licitație
prin finanțarea primită de la nici nu poate fi vorba. Nu înțe-
Guvernul României, pe PNDL II, leg ce face primarul Ilie Cheșa,
comuna Secusigiu își va rezolva de nu reușește să demareze
în proporție de 90 la sută proble- acest proiect și să înceapă
mele legate de unitățile de învă- lucrările la școli și grădinițe.
țământ, urmând să avem școli Cred că nu e interesat, altă Guvernul a alocat fonduri pentru grădinița din Sânpetru German
moderne la Secusigiu și Sânpetru explicație nu există. De altfel,
German și grădinițe reabilitate în nici la închiderea de an școlar într-o stare de degradare, de ce Bârzava, Beliu, Lipova, Târnova, sorii vor ajunge pe drumuri.
Satu Mare și Sânpetru German. nu a catadicsit să-și facă apari- nu a dat drumul la investiția Pâncota, Semlac și în multe alte Probabil că asta e și intenția
Numai că lucrurile nu stau deloc ția, probabil i-a fost rușine de susținută din fonduri guverna- localități din județ, unde se rea- autorităților, să scape de aceas-
cum am sperat în urmă cu un an. cadrele didactice, de părinți și mentale, de ce copiii trebuie să bilitează școli și grădinițe sau tă școală, să nu mai cheltuie
Din păcate, în ultimul an, copii. Ar fi trebuit să vină în suporte în continuare aceste se ridică de la zero noi unități bani pentru cetățenii din
Primăria Secusigiu a bătut pasul fața oamenilor, să le explice de condiții mizerabile”, spune con- de învățământ. În schimb, la Sânpetru German, care plătesc
pe loc și în acest proiect, care, ce școlile sunt în continuare silierul Gheorghe Grad. Secusigiu, deși sunt banii alo- și ei taxe și impozite, ca toți cei-
Dacă la Secusigiu proiectele cați de un an, primarul doarme lalți, și merită mai mult respect
sunt blocate de un an de zile, iar la birou sau se plimbă prin con- din partea administrației loca-
Primăria riscă să piardă finanța- cedii, în loc să se apuce de lucru. le. După ce a lăsat satul fără
rea, pentru că guvernul nu poate Din cauza condițiilor mizerabile cămin cultural, pe care l-a
să țină blocați la infinit acei bani, din școli, tot mai mulți copii demolat cu promisiunea că va
în alte localități au demarat ajung să plece în alte localități ridica altul, acum primarul
lucrările pe proiecte similare, iar la școală. Cazul cel mai eloc- Cheșa va reuși performanța să
în toamnă școlile vor fi reabilitate vent este la Sânpetru German, desființeze și școala din locali-
și gata să-și primească elevii. unde condițiile sunt mizerabile tate, pentru care guvernul a
„Sunt nevoit din nou să dau și există riscul ca școala să se alocat fonduri, dar administra-
exemplu localitățile din jur, închidă din cauza numărului ția locală refuză efectiv să le
unde proiectele nu rămân pe mic de copii. Oamenii din cheltuie. Este încă o dovadă că
hârtie, ca la Secusigiu. Mergeți Sânpetru German, pe bună primarul Ilie Cheșa nu e interest
la Felnac să vedeți cum se rea- dreptate, își dau copiii la școală de problemele cetățenilor, este
bilitează cele două școli din în alte localități, inclusiv în cen- depășit de situație, ba chiar aș
comună, tot cu bani de la trul de comună, la Secusigiu, putea spune că e cel care de mai
guvern, prin PNDL. Mergeți la pentru că la ei în sat nu sunt bine de zece ani frânează în
Zădăreni, să vedeți cum se con- condiții. În acest ritm, cu sigu- permanență dezvoltarea comu-
struiește o nouă grădiniță, cu ranță școala din Sânpetru nei”, spune consilierul local

Gheorghe Grad: „Pensiile cresc cu 10 la sută de la 1 iulie”


Școala din Secusigiu trebuia reabilitată de anul trecut bani de la guvern. Mergeți la German se va închide, iar profe- Gheorghe Grad.

Guvernul României a luat o serie de vor crește în aceeași măsură, deci cu 10 la crescut de la 871 de lei, la 1100 de lei, adică
decizii care vin în sprijinul cetățenilor, sută. Pensionarii din sistemul public, care aproximativ 30 la sută, ceea ce eu zic că nu
începând cu data de 1 iulie 2018. Este primesc pensia prin ”Poștă”, vor simți aceas- e puțin.
vorba în primul rând despre majorarea tă majorare mai devreme decât până acum. O altă măsură extrem de importantă
veniturilor pensionarilor, punctul de pen- Din iulie 2018, plata pensiilor de către fac- vizează ieftinirea cu 3,5% a curentului elec-
sie urmând să crească la 1100 de lei, con- torul poștal se face în intervalul 1-15 al fie- tric livrat populaţiei. Suplimentar, survin
form programului de guvernare, votat de cărei luni, și nu în perioada 14-28, cum se modificări benefice pentru populație în sec-
români în 2016, dar și despre ieftinirea cu efectua anterior. Tot din iulie, și indemniza- torul energetic, și anume introducerea, de la
3,5% a curentului electric livrat populaţiei. ția socială, acordată pensionarilor cărora li 1 iulie, a furnizorului de ultimă instanţă
„Promisiunile formulate în campania se cuvine o pensie foarte mică în raport de opţional. Mai exact, conform noilor proce-
electorală, puncte cuprinse în Programul de stagiul de cotizare, va crește de la 520 lei la duri, consumatorii pot schimba acum furni-
Guvernare social-democrat, își găsesc aco- 640 lei. Cu alte cuvinte, pensia minimă în zorul lor tradiţional. Este pentru prima dată
perirea în măsurile concrete ale Guvernului România ajunge la 640 de lei. Nu în ultimul când acest lucru este posibil în România.
de a crește nivelul de trai al românilor. rând, începând de luna viitoare și indemni- Astfel, se creează o competiţie şi pe piaţa
Astfel, de la 1 iulie 2018, valoarea punctului zația de însoțitor pentru persoanele care au reglementată de energie, iar oamenii pot
de pensie va fi majorată cu 10 la sută, res- grijă de un pensionar de gradul I va urca de alege compania care le oferă cel mai mic
pectiv de la 1.000 lei la 1.100 lei. Drept la 800 lei la 880 lei. Dacă e să ne uităm de preţ”, spune consilierul local Gheorghe Pensionarii vor primi mai mulți bani
urmare, toate pensiile din sistemul public unde am plecat în 2016, punctul de pensie a Grad. din această lună
6 iunie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Administrația Falcă blochează


www.livearad.ro

investițiile guvernamentale din Arad


Guvernul României a alocat, excedent de peste 200 de milioane
în vara anului trecut, peste 30 de de lei, este cunoscut probabil de
milioane de lei, prin Programul toată lumea. Acest lucru dovedește
Național de Dezvoltare Locală, că la vârful Primăriei Arad avem o
pentru reabilitarea unor unități echipă incompetentă, care nu știe
de învățământ din Arad. Din să gestioneze fondurile pe care le
sumele alocate de guvern urmau are la dispoziție în favoarea arăde-
să fie reabilitate Colegiul Eco- nilor, deși Aradul are nevoie de
nomic (17.534.232 lei), Colegiul multe investiții, pentru străzi, școli,
Elena Ghiba Birta (14.301.134 lei), grădinițe, parcuri, locuri de joacă și
Grădinița PP8 (625.955 lei), așa mai departe.
Şcoala Gimnazială Aron Cotruș Incompetența administrației
(1.215.758 lei), Școala Gimnazială Falcă afectează, din păcate, și pro-
Ilarion Felea (1.446.906 lei) și iectele guvernamentale, în special
Şcoala Gimnazială Iosif Mol- cele din Educație, care sunt blocate
dovan (592.043 lei). Deși a trecut de aproape un an de zile, deși exis-
aproape un an, Primăria Arad, tă finanțarea aprobată. Avem două
beneficiarul acestor finanțări, nu colegii importante din municipiu, Guvernul a aprobat finanțarea pentru Colegiul Elena Ghiba Birta, dar Primăria nu începe lucrările
a demarat lucrări la niciuna din- Elena Ghiba Birta și Economic, dar
tre aceste unități de învățământ. și alte unități de învățământ, pen- ultima în toamnă, în care primarul lucrări. Cert e că se apropie finalul bun sfârșit și cine va răspunde pen-
„Administrația Falcă ne arată tru reabilitarea cărora Primăria Gheorghe Falcă se lăuda că a pri- anului școlar, școlile sunt la dispo- tru faptul că avem asemenea sume
încă o dată incapacitatea de a duce Arad a primit din partea Guver- mit finanțarea și că va începe ziția muncitorilor, dar nimeni nu la dispoziție dar nu suntem în stare
la bun sfârșit proiectele de infras- nului României peste 30 de milioa- curând lucrările, nu s-a mai auzit vine să le reabiliteze. Așteptăm ca să le cheltuim”, declară deputatul
tructură din municipiul Arad. ne de lei, dar vedem că proiectele nimic. cineva din Primăria Arad să expli- PSD Adrian Todor, membru în
Faptul că la finele anului trecut, respective sunt efectiv blocate. În Nimeni nu cunoaște motivele ce public care e situația acestor Comisia de învățământ din
bugetul Aradului a ajuns la un afara unor conferințe de presă, pentru care sunt blocate aceste proiecte, de ce nu sunt ele duse la Camera Deputaților.

Florin Tripa: „Cionca sabotează Guvernul finanţează construcţia


proiectul Cetatea Ineului şi eforturile unui nou spital la Căpâlnaș
propriului primar” Consiliul Județean Arad con-
struiește un spital de Psihiatrie
re a numărului de afecțiuni psihi-
ce grave.
Deputatul social democrat Florin Tripa este nou, la Căpâlnaș, cu fonduri pri- Claudia Hotăran, managerul
revoltat că Iustin Cionca nu are niciun dram de mite de la Guvernul României. Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş,
respect pentru istorie şi comunitatea de pe Valea Valoarea proiectului este de 26,7 a oferit câteva detalii tehnice ale
Crişului Alb şi dă cu piciorul unui proiect gene- de milioane de lei, finanțat prin noii clădiri: „Va fi un spital nou,
ros de restaurare a Cetăţii Ineului. Parlamentarul Programul Național de Dezvol- situat pe un alt amplasament, cu
PSD a pornit plin de optimism în lupta pentru tare Locală, program guverna- trei nivele, demisol, parter şi etaj,
reintroducerea acestui obiectiv istoric în circuitul mental derulat prin Ministerul pe o suprafaţă de 5385 m2, cu cir-
turistic, mizând, după cum era şi normal, pe spri- Dezvoltării. Spitalul va avea 75 cuite medicale moderne. Va avea
jinul Consiliului Judeţean. de paturi și se va construi în apro- 75 de paturi, grupuri sanitare de
„Aproape că nu am cuvinte să calific atitudi- pierea actualului spital de la înaltă calitate, curte destinată acti-
nea lui Marinel Cionca, care a preferat să Căpâlnaș. vităţii recreative, servicii de ali-
susţină cu totul alt proiect în detrimentul Investiția este necesară pentru mentaţie în minim 3 mese de bază,
obţinerii unei finanţări pe Transfrontalier pen- că actualul spital, care se află tot consiliere psihologică specializată
tru restaurarea Cetăţii Ineului. Iar asta în la Căpâlnaș, într-un conac din şi programe de terapie ocupaţiona-
condiţiile în care împreună cu primarul secolul al XIX-lea, este retrocedat. lă. Faţă de actuala clădire, unde
oraşului, Călin Abrudan (PNL), ne-am unit În aceste condiții, Consiliul sunt şase paturi într-un salon, în
forţele în iniţiativa de a reda unui vestigiu isto- Județean a fost nevoit să caute noua clădire vor fi doar două
ric strălucirea meritată. Refractar şi îngust, soluții pentru această categorie paturi, ceea ce creşte nu doar cali-
Cionca a pornit cu stângul încă de la început, vulnerabilă de pacienți, în con- tatea actului medical, ci şi confor-
refuzând până şi să redacteze o scrisoare de textul în care se constată o crește- tul şi siguranţa pacienţilor”.
recomandare în vederea susţinerii proiectului.
Nu este vorba strict despre comunitatea
Ineuană, deşi aici bineînţeles că sunt subiectiv,
ci despre dezvoltarea potenţialului turistic al Deputatul PSD Florin Tripa
regiunii. Lucrurile trebuie privite vizionar şi în
profunzime, nu discutăm despre un capriciu, ci plu. De data asta, Cionca şi-a dat arama pe
despre o strategie de creştere a gradului de faţă, iar prin refuzul său de a sprijini acest pro-
atractivitate a zonei, de atragere de turişti, de iect demonstrează cât de îngustă este percepţia
investitori şi crearea de noi locuri de muncă. Pe sa, ca să nu mai vorbim despre dovada definiti-
lângă toate aceste argumente valide vin cele vă a lipsei sale de respect pentru istoria şi civi-
istorice, patrimoniale şi nu în ultimul rând res- lizaţia acestei regiuni. Nu mă descurajez şi nu
pectul faţă de valorile comunităţii locale. abandonez ideea, sunt convins că în cele din
Îndrăznesc să fac o comparaţie cu oraşul urmă vom găsi, împreună cu primarul Abrudan,
maghiar Gyula, un centru echilibrat şi în conti- o cale de soluţionare elegantă”, afirmă deputa-

Sala „Iuliu Maniu” și Palatul Unirii vor fi restaurate


nuă dezvoltare care ar putea servi drept exem- tul PSD Florin Tripa Guvernul alocă aproape 600.000 de euro pentru noul spital

Vineri, în cadrul şedinţei ordinare, consilierii judeţeni arhitectural la starea inițială, fără a se afecta detaliile de Judeţean Bekes, fiind solicitată finanţare nerambursabilă
au votat proiectul privind aprobarea documentaţiei și a ornamente cu valoarea istorică și artistică. Se vor menține și prin Programul Interreg VA România-Ungaria, Prio-
indicatorilor tehnico-economici pentru restaurarea Sălii proteja elementele de finisaj interior, inclusiv elementele ritatea de investiții 11 / b: Promovarea cooperării juridi-
„Iuliu Maniu” din Arad şi a Palatului Unirii de pe bule- originale de decorație interioară”, susțin reprezentanții ce și administrative și a cooperării între cetățeni și insti-
vardul Revoluţiei nr. 81, locul unde au avut loc negocie- Consiliului Judeţean Arad. tuții.
rile între Guvernul maghiar şi Consiliul Naţional Român, Restaurarea sălii este parte componentă a Proiectului Proiectul propune o serie de acţiuni comune ale
în preambulul Marii Uniri. „Probleme comune, soluţii comune – Îmbunătăţirea consilierilor din cele două judeţe, editarea unui ghid
„Prin restaurarea Sălii «Iuliu Maniu» se doreşte conser- cooperării între administraţiile publice ale judeţelor Arad comun al valorilor gastronomice locale dar şi restau-
varea și recrearea cât mai exactă a decorațiunilor existente şi Bekes” şi va fi realizat în comun de Consiliul Judeţean rarea şi modernizarea sălii Iuliu Maniu de pe Bd.
deteriorate și aducerea obiectivului, din punct de vedere Arad, Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” şi Consiliul Revoluţiei 81.
7 Direct Arad
Fără un proiect sigur,
iunie 2018 SPORT
www.livearad.ro

UTA şi-a pierdut golgheterul


Incertitudinea în privinţa bugetului de ga. Reşiţeanul a mai îmbrăcat tricourile
salarii o costă scump pe UTA, care tocmai celor de la Jiul Petroşani, Juventus
şi-a pierdut golgheterul. Fiindcă înțelege- Bucureşti, FC Bihor, Ceahlăul Piatra
rea îi expira pe 30 iunie și nu i s-a oferit Neamţ, Dinamo, FC Tiraspol, Astra
nimic concret, Darius Buia a părăsit Giurgiu sau Dunărea Călăraşi.
Aradul, transferându-se la o altă divizio-
nară secundă. Primul amical e cu Bekescsaba
Buia spune că deşi a reînceput antre- Altfel, se poată negocieri cu o serie de
namentele cu echipa fanion încă din 16 jucători pentru prelungirea contractelor,
iunie, nimeni nu i-a oferit nimic concret, printre ei aflându-se Bodea, Manea, Burlă,
astfel încât a optat pentru oferta Hlistei sau Curtuiuş. Polgar şi Buia sunt
Snagovului, acolo unde va fi pregătit de deja istorie, în timp ce Jorza şi-a depus
un alt fost utist, Laszlo Balint. Buia a fost memoriu împotriva clubului pentru a-şi
golgheterul UTA-ei în sezonul trecut al primi restanţele. Utiştii au încheiat ciclul
Ligii a II-a, cu nouă reuşite, cu una mai săptămânal sâmbătă dimineaţa pe
mult decât au avut Curtuiuş şi Hlistei, cei- „Gloria”, unde au susţinut primele teste
lalţi doi cei mai buni marcatori ai roş-albi- Darius Buia a optat pentru Snagov fizice, iar în această săptămână s-a intrat
lor. Altfel, team-managerul Marian Costea în cantonamentul pe plan local. Primul
a început negocierile cu jucătorii a căror Doi foşti polişti, sub comanda lui Popa Enescu are experienţă vastă chiar la amical e programat pe 7 iulie, cu gruparea
contracte au expirat la sfârşitul lunii iunie, Pe de altă parte, UTA şi-a asigurat ser- nivelul Ligii 1, la Pandurii, Gloria Bistrița, maghiară din Bekescsaba. Agenda jocuri-
dar semnalele nu sunt deloc bune, având viciile a doi foşti timişoreni. Andrei FC Vaslui, CSMS Iași și ACS Poli, dar are lor de verificare mai cuprinde următoare-
în vedere că nu există siguranţă şi stabili- Enescu, fostul jucător al celor de la ACS la activ și experiențe internaționale, la le repere: 10 iulie Ripensia Timișoara -
tate la nivel de buget salarial. Există şanse Poli, şi-a încheiat conturile cu proaspăt Sheriff Tiraspol, sau la echipe din Ungaria UTA; 12 iulie UTA - Mako FC; 14 iulie
ca UTA să mai piardă şi alţi jucători retrogradata din Liga 1. Astfel, mijlocașul şi Grecia. Ionuţ Popa a mai apelat la un Debrecen - UTA; 17 iulie UTA - Szeged
importanţi, astfel că perspectivele pentru central de 30 de ani s-a prezentat sub fost jucător pe care l-a antrenat la ACS 2011; 19 iulie Elöre Bekescsaba - UTA; 21
noua ediţie de campionat nu sunt deloc comanda lui Ionuț Popa, cel care a insistat Poli, Daniel Vădrariu, 28 de ani, care iulie Național Sebiș - UTA; 25 iulie Szeged

Doi foşti bihoreni se reîntâlnesc la Şoimii Lipova


bune. pentru aducerea sa la Timişoara, în iarnă. poate juca atât fundaş, cât şi mijlocaş stân- 2011 - UTA; 28 iulie UTA - Șoimii Lipova.

Mişcări importante de trupe la divizio- clubului evaluează cea mai bună variantă tul Andrei Sulea, care se reîntâlnesc la nevoie de alţi fotbaliști, între care și un
nara terţă Şoimii Lipova. După „divorţuri- pentru el. În schimb, conducerea grupării Lipova, după ce au făcut junioratul la portar.
le” de atacanții Himcinschi și Duță, echipa Liberty Salonta și au jucat, apoi, cu succes
de pe valea Mureşului a lucrat și la achizi-
antrenată de Flavius Sabău s-a mai des- ții. Astfel, a sosit Ionuț Pașcu, mijlocaș la FC Bihor, în Liga 2-a. Popa a fost unul
părţit de alţi jucători: fundașii Bier și defensiv de 19 ani de la Sighetul Mar- dintre fotbaliștii importanţi ai celor de la
Pașcu, care vor evolua probabil în Liga 4 mației, care a evoluat și la Becicherecul Metalurgistul Cugir în ultimele două
Arad, Deta, care va opta pentru Slatina Mic, iar Bercu revine din împrumutul de sezoane. Aflat la final de contract, orădea-
(via UTA), Lupșe - Sînmartinul (Liga 4 la Pecica. nul de 26 de ani a dat curs ofertei venite
Bihor) şi portarul Iliescu, transferat la din partea preşedintelui Radu Pop. La fel
Oțelul Galați. Jichici își va lua și el actele și Mădălin Popa şi Sulea sunt „şoimi” s-a întâmplat şi în privinţa lui Sulea, aflat
va opta, probabil, pentru o echipă din Transferurile cele mai importante de la final de contract cu Cermeiul.
județul Timiș. În fine, Vasiu este curtat de până acum îi vizează, însă, pe doi foşti Campania de achiziții a Lipovei va conti-
formații de liga secundă, dar conducerea colegi: mijlocașul Mădălin Popa și atacan- nua, antrenorul Flavius Sabău mai având

Juniorii „roş-albi” sunt vicecampioni la U15


Popa a fost jucător de bază al Cugirului

Crişul Chişineu Criş


a promovat în Liga a III-a Trupa lui Radu Mărginean și Dinu Donca a fost învin- punct de plecare, dar trebuie să muncim mult. Poate și noi,
Crișul Chişineu Criş a săr- să de FCSB, în finala Campionatului Național Under 15. antrenorii, dar mai ales copiii trebuie să conștientizeze că
bătorit sâmbătă mult dorita Bucureștenii conduceau cu 1-0 la repriză, apoi, în actul au exact vârsta optimă să-și aleagă drumul în viață. Dacă
promovare în Liga a III-a, după secund, au înscris încă de trei ori, 4-0 scor final și UTA s- vor fotbal, atunci trebuie să facă sacrificii pentru el”, a con-
o aşteptare de nu mai puţin de a întors acasă cu medaliile de argint. „Jumătatea plină a cluzionat Radu Mărginean.
34 de ani! În manşa tur a ba- paharului e că am jucat cu trofeul pe masă, cea goală e că Vicecampionii României au început meciul de la
rajului cu echipa campioană a nu ne-am ridicat la nivelul unei finale. Clar nu aceasta e Buftea în formația Roșca - Pătlăgică, Petruț, Măgulean,
judeţului Gorj, Petrolul Bustu- valoarea noastră, poate miza și-a spus cuvântul, dar e și Puta - Ursoi, Vulturar, Mercioiu - Onișor, Maxim, Rotea.
chin, meci disputat în faţa a calitatea incontestabilă a adversarului, nu degeaba au atât Pe parcurs, au mai intrat Sarkozy, Ekmekci și Goian. Pe
banca roș-albă au rămas Rigo - Tambor, Mihai și Sterciuc.

Echipele arădene au fost în top la Cupa Atletico


peste 800 de susţinători, ară- de mulți jucători la lotul național, felicitări lor. Noi avem un
denii s-au impus categoric,
scor 4-0. Modan, cu un hatrick, Bucurie mare pe malul
şi Pavel, i-au asigurat Crişului Crişului
un avantaj confortabil înaintea
returului din fieful oltenilor. An- formaţii că oficialii Petrolului Turneul de vară Atletico, ajuns la Grupa 2008: Atletico (negru)
trenorul Adrian Abrudean a în- nu au avut încheiat, înaintea ediția a XVIII-a, a adunat la start Lot de jucători: Pop Felix, Berar
ceput meciul tur în formula: meciului, nici un contract cu aproximativ 500 de mici fotbalişti de David, Buza Ionuț, Bundik Luca,
Mucha - Ciornei (Tăședan), ambulanţa, aşa că lucrurile la 14 cluburi din țară. S-a concurat la Bota Cristian, Popa Leca Andrei, Leș
Pavel, Fl. Lazăr, Tomuț - Em- sunt clare. Crişul a desfăcut patru categorii de vârstă, copii năs- Deian, Baias Nicolas. Antrenor:
ber, C. Maghici - Piț, Fl. Gâlcă, deja şampania şi echipa s-a cuți între anii 2007 și 2010, competiţia Diarra Abdoulaye.
Cigan (Clej) - Modan (Covaci). bucurat alături de cei 30 de desfăşurându-se pe două terenuri, Jucătorul turneului: Cristian Bota.
Atletico și Sînicolau Mic. Mai jos
Victorie la „masa
suporteri ce au însoţit echipa
în Oltenia. Totuşi, pentru si- aveţi echipele câştigătoare şi loturile Grupa 2007: Atletico (galben)
verde”, în retur! guranţă, antrenorul Adrian lor: Puştii de la Atletico, în prim-plan Cotuna Kevin, Pop Felix, Ștef
Trebuia ca, sâmbătă, să se Abrudean va decreta vacanţă David, Groza Vladimir, Măgulean
Grupa 2010: UTA Luca, Burcă Darius, Rusu Mario,
dispute returul, doar că abia după ce, de la Bucureşti, Grupa 2009: Viitorul Arad Salka Mario, Calotă Alessio, Câmpan
ambulanţa a ajuns prea târ- va sosi confirmarea victoriei Lot de jucători: Sfărăilă Cristian, Lot de jucători: Stoica Luca, Lucas. Antrenori: Petruț Adrian,
ziu la terenul din Bustuchin, la „masa verde”. Crişul Remetea Vlad, Bace David, Aslău Popian Răzvan, Dan Matei, Lobonț Rusu Adrian.
după sfertul de oră regula- câştigă cu 7-0 la general, iar Rareș, Oprea Pelău Elias, Burcă Adrian, Sherzad Ayan, Moni Flavius, Jucătorul turneului: Mario Salka.
mentar, cei de la Crişul cele- preşedintele Daniel Chere- David, Butiu Luca, Cătană Andrei, Catanzariti Luca, Iorgov Radu, Premierea a fost făcută de Adrian
brând ceva mai repede pro- cheşi dedică performanţa pri- Tănăsie Mateo, Vârciu Raul. Ant- Drăgoiu George, Cotuna Ianis, Fador Lucaci, președintele AJF Arad şi
movarea! marului Gheorghe Burdan, renori: Nistor Alex, Polgar Norbert. Alexandru. Antrenor: Pavel Flavius. Alexandru Manea, fotbalist la UTA.
Deşi gazdele ar putea apela Consiliului Local şi tuturor Jucătorul turneului: Oprea Pelău Jucătorul turneului: Sherzad
la comisiile federale, există in- susţinătorilor. Pagină realizată de Sorin Haut
Elias. Ayan.
8 iunie 2018 Direct Arad SPORT

DJST Arad are încasări în creştere


www.livearad.ro

faţă de anul trecut


Direcţia Judeţeană de Sport şi lucrări de curăţenie generală, tra- preţuri şi abonamente accesibile,
Tineret Arad şi-a făcut bilanţul tarea apei, igienizare şi în general şi tenis de masă (gratis), activităţi
după primele şase luni din 2018, lucrări uzuale, atât de necesare pe care le pot desfăşura în incinta
iar concluziile sunt cât se poate înainte de redeschidere”, ne-a principalelor două baze sportive,
de pozitive. Cu multe initiative şi declarat directorul DJST Arad, bazinul acoperit de înot „Delfi-
programe care au venit în spriji- Cristian Gavra. nul” şi Sala Sporturilor „Victoria”.
nul iubitorilor de mişcare şi
sport, de remarcat fiind în special Programul „Campionii Concurs de proiecte pentru
pachetele avantajoase de abona- României” continuă structuri sportive
mente la bazinul acoperit de înot Programul naţional „Cam- Altfel, Direcția Județeană
„Delfinul” şi la sala modernă de pionii României în şcoală, liceu şi pentru Sport și Tineret Arad
fitness din incinta aceleaşi baze universitate” - iniţiat de catre organizează, în perioada 20 iunie
sportive, DJST Arad are încasări Ministerul Tineretului şi Spor- - 20 august, concursul local de
cu 50% mai mari faţă de prima tului - va continua din toamnă: proiecte din cadrul Programului
jumătate a anului trecut! „Avem „Vom relua acţiunile după vacanţă, național „România în Mișcare”
încasări cu 50% mai mari decât în odată cu începerea unui nou an 2018, sub-programul P5-1 „Fi-
primele şase luni din 2017, iar asta şcolar. Elevii au fost foarte recep- nanțarea nerambursabilă a struc- Micii înotători sunt aşteptaţi la „Delfinul”
se datorează în special abonamen- tivi la această initiativă, iar pro- turilor sportive”. Bugetul alocat
telor pe care le-am promovat la gramul are un real succes, mai ales acestui concurs local de proiecte social în județul Arad. Valoarea de finanțare, se pot obţine de pe
bazin, dar şi a celorlaltor activităţi că alături de noi se află campioni în 2018 este de 63.000 de lei. finanțării solicitate/proiect se va site-ul Ministerului Tineretului şi
sportive. S-a încasat mult mai şi sportivi de mare performanţă ai Aplicanţii eligibili pentru concur- încadra între 5000-9000 de lei Sportului (www.mts.ro), site-ul
bine, atât din bilete şi abonamen- Aradului, care îi îndrumă pe copii sul local de proiecte sportive sunt pentru jocuri sportive și 3000- Direcției Județene pentru Sport
te, cât şi de la performanţă. spre sport şi în general spre mişca- structurile sportive care au secții 9000 de lei pentru sporturi indi- și Tineret Arad (www.djst-
Bazinul va intra în remont în re”, mai spune Cristian Gavra. sportive, afiliate la federațiile viduale. arad.ro) sau la sediul DJST
august, pentru maxim 30 de zile, DJST îi aşteaptă, în continuare, sportive naționale. Aplicanții Detalii suplimentare referi- Arad din strada Lucian Blaga,
pe arădeni la înot, fitness, la sunt eligibili dacă au sediul toare la concurs, inclusiv ghidul nr. 20, Arad.

Medalii arădene pe tatami, la Naţionale


perioadă în care vom efectua

Aradul rămâne pe harta


tenisului internaţional La Satu Mare s-au desfăşurat întrecerile etapei finale
din cadrul Campionatului Naţional de judo pentru spor-
vorba despre Beatrice Abuzătoaie, la categoria 24 de kilo-
grame. Echipa feminină a Euroregiuni 5 Vest, alcătuită în
Turneul internațional de tenis feminin „Trofeul Ilie tivi cu vârsta sub 13 ani, competiţie care a reunit cel mai mare parte din judoka de la CSM Arad (Hegyi Timeea,
Năstase” ajunge în acest an la a 14-a ediție. La întrecere mare număr de sportivi de la cluburile din ţară. Printre Bociort Maria, Szabo Carolina, Ciocădau Cristina,
vor participa sportive din peste 20 de ţări, iar premiile se participanţi s-au numărat şi judoka de la CSM Arad, pre- Mercea Cristiana, Cuc Anamaria), reprezentând judeţele
vor ridica la 15.000 de dolari. La prima conferință de presă gătiţi de antrenorii Ionel Lazăr, Loghin Lazăr, Dorin Arad, Alba, Timiş şi Hunedoara, a ocupat locul trei,
dedicată evenimentului, Anela Freer recunoaşte că au fost Drimbe, Arpad Nagy şi Gabriela Botaş, care au avut evo- obţinând astfel medalia de bronz.
destule semne de întrebare în legătură cu ediția din acest an, luţii apreciate de arbitri. Carolina Szabo a devenit cam- La masculin, Bogdan Oneţiu, de la Unirea Sântana, a
dar salvarea a venit tot de la Federația Română de Tenis, pioană naţională la categoria -36 de kilograme, calificân- cucerit medalia de bronz la categoria 55 de kilograme.
care asigură banii de premii, dar şi de la sponsori locali. du-se astfel la Campionatele Balcanice sub 13 ani. Judoka Sportivul este pregătit de Sebastian Rus, iar echipa mas-
Nu acelaşi lucru se poate spune despre Consiliul provine de la C.S. Podgoria Ghioroc, fiind antrenată de culină Euroregiunea B s-a clasat în final pe locul 5.
Judeţean - care a exclus competiţia din calendar - dar şi Carol Szabo şi Iosif Szilier, club cu care CS Municipal are În perioada 6-8 iulie, în Niksic (Muntenegru), vor
despre Centrul Cultural Județean, instituţie aflată în un contract de colaborare. avea loc Campionatele Balcanice copii U15, la care CSM
subordinea CJA, care a respins proiectul de finanţare pen- Antrenorii formației din Podgorie, Iosif Szilyer și Arad are trei judoka: Pop Vlad, Ciopraga Andreea şi

Junioarele de la ritmică au dat recital


tru turneu, înaintat de CS Fan Arad, prin Anela Freer. Carol Szabo, au mai scos o campioană națională. Este Calmar Gabriel.
Nu ne mai miră, însă, nimic când vine vorba despre
aplecarea aleşilor locali sau judeţeni pentru sportul de
performanţă şi în general pentru competiţiile sportive de
anvergură, cu tradiţie, pe cale de dispariţie în Arad!
Turneul internaţional de tenis din acest an va avea loc Constanţa a găzduit zilele trecute cerc, încheind a şasea la măciuci şi a
între 4 și 12 august, la baza Activ din orașul nostru. Campionatele Naţionale de junioare şaptea la minge. Dalia Marin a ocu-
mici la gimnastică ritmică 2018 (9-10 pat locul 6 la panglică. La individual
şi 11-12 ani), întrecere unde fetele de compus, cele mai bune rezultate au
la CSM Arad, pregătite de antrenoa- fost obţinute de Catrina Buniov, care
rele Daniela Chiriac şi Tatiana s-a clasat pe locul 4, şi de Maria Moţ,
Novikova, au obţinut rezultate foarte care a venit pe 5.
bune. Astfel, la categoria a III-a, echi- Karina Kuncz, performeră la Naţionale
pa CSM-ului - în componenţa Maria Echipele CSM-ului
Moţ, Catrina Buniov, Dalia Marin, sunt vicecampioane! glică, iar Andra Crainic bronzul,
Antonia Stănescu şi Elisa Andresz - a La categoria a IV-a, echipa arădea- Karina Kuncz a ocupat locul 5 la coar-
devenit vicecampioană naţională, în nă – în formula Andra Crainic, Carina dă, iar Carina Crainic a cucerit bron-
urma campioanei CS UNEFS Bucu- Crainic, Karina Kuncz, Mara Cohuţ, zul la cerc şi a terminat pe 7 la coardă.
Tenismene din peste 20 de ţări, la „Activ” reşti. La cerc, Maria Moţ s-a ales cu Vanessa Varga şi Cesaria Crişan - e La individual compus, Karina Kuncz
argintul şi cu bronzul la panglică, ea vicecampioană naţională, în urma

Fan Arad a început în forţă


a cucerit bronzul naţional, iar Carina
ocupând locul 5 la măciuci, iar campioanei CSA Steaua Bucureşti. Crainic şi Andra Crainic au ocupat
Catrina Buniov a obţinut bronzul la Karina Kuncz a cucerit aurul la pan- locurile 4, respectiv 6.

sezonul intern Halterofilii CSM-ului au urcat pe podium


CS Fan Arad - preşedinte-antrenor Ştefan Gog - a ocu- Secţia de haltere a CS trei recorduri naţionale! cu două bronzuri, smuls, kilograme, a obţinut trei
pat locul trei la turneul de beach-volley „Sports Festival” Municipal Arad îşi recon- Performera fetelor a fost 60 kg. şi total, 137 şi un loc locuri 5, 54 kg. la smuls, 65
de la Cluj-Napoca, desfășurat sub egida Federației firmă valoarea la fiecare Luciana Condurache, tri- 4 la aruncat, 77 kg., iar la la aruncat şi 119 la total.
Române de Volei (FRV). Adrian Holhoș şi Cătălin Lelea, competiţie le care partici- plă medaliată cu aur naţio- categoria 53 de kilograme, Altfel, CSM Arad va fi
vicecampioni naționali sezonul trecut, s-au clasat pe ulti- pă. Cea mai recentă ispra- nal la categoria +75 de Denisa Danciu a obţinut reprezentat la Europenele
ma treaptă a podiumului în competiția ce a deschis sezo- vă a sportivilor pregătiţi de kilograme, la smuls, 78 kg., două locuri 8, la aruncat, de juniori II (U15 şi U17
nul 2018, în voleiul pe plajă românesc. Adrian Jigău şi Pavel aruncat 100 şi total 178 kg, 60 kg. şi total 108 şi un loc ani) din perioada 20-30
Următorul turneu este programat la Sibiu, în perioada Sebeşan s-a consemnat în toate cu recorduri nationa- 9 la smuls, 48 kg. iulie, în Milano (Italia), de
4-8 iulie, dar nu are avizul forului de specialitate, jucătorii cetatea Unirii, la Alba Iulia, le la U15! Daniela Gărgar s- La masculin, Bujor nu mai puţin de patru hal-
cu legitimații FRV fiind amenințați cu suspendarea în în cadrul Campionatului a ales, la categoria 48 de Bredean a devenit triplu terofili: Luciana Con-
cazul participării. Naţional sub 17 ani, unde kilograme, cu trei medalii vicecampion naţional la durache, Adelina Vizitiu,
Finala Campionatului Național va avea loc pe plaja halterofilii CSM-ului au de bronz: 43 kg. la smuls, categoria 85 de kiograme, Cosmin Krupla şi Emanuel
Dandana din Mamaia, în perioada 13-19 august, dar până obţinut 11 medalii, dintre 60 la aruncat şi 103 la total; la smuls 50 kg., aruncat 72 Danciu.
atunci vom avea turneu și la Arad (27-29 iulie), Fan Tour care trei de aur, trei de la categoria 58 de kilogra- şi total 122 kg., iar Daniel
Open, turneu aflat în curs de avizare de către Federaţie. argint şi cinci de bronz şi me, Adelina Vizitiu s-a ales Jigău, la categoria 50 de Pagină realizată de Sorin Haut