Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Raluca Alexandra Alecu


Școala: Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă”
Clasa: a VI-a
Disciplina: Educație plastică
Aria Curriculară : Arte
Domeniul de conținut : Limbajul plastic
Tema plastica : Gama culorilor calde
Subiectul lecției: Toamna
Tipul lecției: Transmiterea și asimilarea de noi
cunoștințe
Durata lecției : 50 minute
Data: 18 -01-2019
Scopul : dezvoltarea abilitatilor plastice / recunoasterea
nuantelor calde de gradul I si II

Competente generale :

* 1. Insusirea de catre elevi a notiunii de gama cromatica


calda si aplicarea acestora in compozitie, in vederea
obtinerii unor expresivitati si efecte plastice
* 2.Dezvoltarea gândirii artistico-plastice, calitate
specifică a gândirii creatoare prin arta plastică;

* 3.Dezvoltarea sensibilitatii si a gustului estetic ;

Competente vizate :

* 1: intelegerea noțiunii de gama cromatica caldă al


amestecurilor studiate (nuante binare de gradul I si II)

* 2: recunoasterea culorilor calde de pe Cercul Cromatic


si nuantele binare de gradul I si II;

* 3: insusirea tehnicilor de obtinereal nuantelor calde


prin amestec fizic pe paleta de lucru si direct pe suportul
de lucru

* 4: capacitatea de a evalua si autoevalua lucrarile


urmarind criterii stabilite de evaluare sa raspunda la
intrebari legate de acest subiect;
Competențe și obiective operaționale:
 Competențe cognitive:
C1 – definirea gamei cromatice
C2 – să expună modalitățile de amestec fizic al culorilor
în vederea obținerii gamei calde;
C3- să dovedească capacitatea de transfer a cuoștințelor
teoretice în practică;
C4- să prezite verbal și să evalueze exercițiul de culoare
realizat.
 Competențe psihomotorii
C5 – dirijarea atenției (văzul, auzul) către centrul de
interes sugerat;
C6 – trezirea interesului în aplicarea cunoștințelor
teoretice prin exercițiu.
 Competențe afective
C7 – manifestarea interesului pentru rezolvarea sarcinei
date;
C8 – manifestarea spiritului de inițiativă, de
competivitate și colegialitate.
Strategie didactică

Metode și procedee: conversația, expunerea(povestirea),


demonstrația cu mijloace tehnice, exercițiul, observarea,
jocul didactic
Forme de organizare a activității elevilor: activitate
individuală , frontală.
Mijloace de învățare: suprafețe suport-hârtie,
instrumente de lucru (pensule, culori apă, paletă, pahar
apă, etc )
Forma de organizare : individuală
Forma de evaluare : formativă

Resurse :
 Umane: clasa de elevi, cunoștințele anterioare ale
elevilor
 De timp: 50 de minute
 Documentare : Programă școlară 2018-2019,
manuale școlare, ghiduri metodice, albume de
artă.
N Etapele Dura Activitate profesor Activitate elevi Metode Evaluare
r. lecției ta și
obie
ctive
1. Moment 2` Creează momente Se pregătesc pentru
organizat optime bunei lecție. Conversația
oric desfășurări a activității.

2. Captarea C2 , Comunică tema și


atenției C5 subiectul lecției Gama Urmăresc cu atenție. Conversația
caldă/,,Toamna” Explicația
2`
3. Actualiza 4` Reaminteste cu Răspund la intrebarile Conversația Porba
rea ajutorul elevilor tema profesorului euristică orală=Co
conoștin anterioara si realizeaza Observația nversația
țelor legatura cu tema noua directă de
dobândit verificare
e întrebări-
anterior răspunsu
ri.
4. Desfășur C1, -prezentarea noilor -se pregătesc de lucru Exercițiul
area C3, continuturi -realizeaza exercitiul de
lecției C4, -Procedee si tehnici de amestec direct pe Explicația
C6, obtinere prin amestec suportul de lucru sau
C7, fizic pe paleta de lucru pe paleta incercand să Exemplul
C8 si direct pe suport realizeze cerințele Observar
-modalitati de obtinere temei Conversatia e
35` a diferitelor efecte si -combină cât mai sistemati
expresivitati ale creativ petele de Demonstraț că
culorilor calde prin culoare pe suport ia
elementele de limbaj picturala
specific picturii (pata -Realizează compozitia Activitatea
de culoare picturala, Formulează Independen
forma, punctual, linia) intrebări profesorului tă
- se propune elevilor să Finalizeză lucrările
înceapă lucrul de sus in Observația
jos, de ;la stanga la
dreapta, mai intai Feed-back-
fondurile si apoi prin ul
suprapunerea grafica,
celelalte elemente
figurative din
compozitie
*urmărește activitatea
tuturor elevilor,
implicarea în
rezolvarea cerințelor
*observă și
coordonează elevii
* se evita trecerea
petelor de culoare
deschise peste cele
inchise
*pata picturala se
obtine prin amestecul
spontan direct pe
suportul de lucru a mai
multor culori din gama
celor calde obtinindu-
se vibratii valorice cu
efecte plastice
deosebite
*prin suprapunere
grafica copiii vor realiza
copaci, personaje,
cladiri, frunzis,
elemente specific
peisajului de toamnă
*acordă indicații
generale sau
individuale acolo unde
consideră că este
necesar
*urmărește cu atenție
finalitatea lucrărilor.
Observă și
coordonează
5. Evaluare Profesorul evaluează Elevii răspund la Explicatia Aprecier
a activitatea întrebări, Observatia ea
lucrărilor 5` elevilor, face oferind în acest mod, directa verbală
corectarea greșelilor feedback-ul/ sunt Conversatia și directă
acolo unde este cazul. solicitați să-și spună si euristica
Adună fișele ei părerile a trei lucrări
de lucru de la fiecare și
le expune la
tablă. Profesorul oferă
concluzii,
aprecieri în ceea ce
privește activi-
tatea lor.
Apreciază elevii activi și
încura-
jează elevii timizi.
Profesorul primește
feedback-ul
prin întrebări adresate
clasei; dacă
le-a plăcut cum s-a
desfășurat ora,
ce anume le-a plăcut,
ce nu le-a
plăcut etc.
6. Încheier 2` O scurtă apreciere Elevii isi vor aduna Activitatea
ea asupra desfășurării materialele folosite, individuală
activității lecției și asupra vor face curat la locul
comportamentului de munca.
elevilor/concluzie de
final