Sunteți pe pagina 1din 109

Ordin (ANAP) nr.

707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ORDIN Nr. 707/2018 din 3 iulie 2018


privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de
stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială
EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 597 din 13 iulie 2018

Având în vedere:
- Memorandumul nr. 4.284/14.03.201820/4.708/AIL/15.03.2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere
a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie
publică/sectorială;
- Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 575.293 din 31.05.2018, înregistrată la Agenţia Naţională pentru
Achiziţii Publice cu nr. 9.838/ANAP din 4.06.2018;
- Referatul de aprobare nr. 278/DGPPRAL din 3.07.2018,
în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următorul ordin:

ART. 1
Autorităţile/Entităţile contractante, după publicarea anunţului de participare/simplificat, au obligaţia de a
transmite o invitaţie către fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi în anexă, în funcţie de domeniul
contractului de achiziţie publică/sectorială care urmează să fie atribuit.
ART. 2
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,


Bogdan Puşcaş

Bucureşti, 3 iulie 2018.


Nr. 707.

ANEXĂ

LISTA
operatorilor economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii şi activităţi
autorizate prin statut (principale şi secundare) - conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
ordonate după secţiuni, diviziuni, grupe şi clase conform clasificării CAEN
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Cod de identificare fiscală întreprindere publică.
_______________________________________________________________________________________________________
| Denumire Autoritate publică tutelară |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1 |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| A |Denumire |SECŢIUNE cf. |DIVIZIUNE cf. |GRUPĂ cf. |CLASĂ cf. |
| |întreprindere |clasificării |clasificării CAEN |clasificării CAEN |clasificării CAEN |
| |publică (lista |CAEN Rev. 2 |Rev. 2 (Ordin al |Rev. 2 (Ordin al |Rev. 2 (Ordin al |
| |include şi |(Ordin al |preşedintelui |preşedintelui |preşedintelui |
| |filiale ale |preşedintelui |Institutului |Institutului |Institutului |
| |întreprinderilor|Institutului |Naţional de |Naţional de |Naţional de |
| |publice) |Naţional de |Statistică nr. |Statistică nr. |Statistică nr. |
| | |Statistică nr. |337/2007) constă în|337/2007) constă în|337/2007) constă în |
| | |337/2007) constă|titluri |titluri |titluri identificate|

1
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |în titluri |identificate |identificate |printr-un cod |
| | |identificate |printr-un cod |printr-un cod |numeric de patru |
| | |printr-un cod |numeric de două |numeric de trei |cifre - raportate de|
| | |alfabetic) |cifre |cifre |autorităţile publice|
| | | | | |tutelare |
|________|________________|________________|___________________|___________________|____________________|
| 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |011|Cultivarea |0111|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor | |cerealelor |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |nepermanente | |(exclusiv |
| |DEZVOLTARE | | | | | | |orez), |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | |plantelor |
| |FUNDULEA | | | | | | |leguminoase şi |
| | | | | | | | |a plantelor |
| | | | | | | | |producătoare de|
| | | | | | | | |seminţe |
| | | | | | | | |oleaginoase |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |011|Cultivarea |0112|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor | |orezului |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |nepermanente | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | | |
| |FUNDULEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |012|Cultivarea |0121|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor din | |strugurilor |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |culturi | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |permanente | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN| | | | | | | |
| |HORTICULTURĂ | | | | | | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |012|Cultivarea |0128|Cultivarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |plantelor din | |condimentelor, |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |culturi | |plantelor |
| |DEZVOLTARE | | | | |permanente | |aromatice, |
| |AGRICOLĂ - | | | | | | |medicinale şi a|
| |FUNDULEA | | | | | | |plantelor de uz|
| | | | | | | | |farmaceutic |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 496401|AGROPRODCOM |Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0141|Creşterea |
| |LAZAREA - S.A. |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |bovinelor de |
| | |pescuit | |servicii anexe | | | |lapte |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1562147|SERICAROM - S.A.|Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0149|Creşterea altor|
| | |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |animale |
| | |pescuit | |servicii anexe | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |014|Creşterea |0149|Creşterea altor|
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |animalelor | |animale |
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |DOMENIUL | | | | | | | |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | | | | |
| |ŞTIINŢELOR | | | | | | | |
| |BIOMEDICALE | | | | | | | |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0161|Activităţi |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |

2
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CERCETARE- |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |activităţi după| |producţia |
| |AGRICOLĂ - | | | | |recoltare | |vegetală |
| |FUNDULEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0161|Activităţi |
| |S.A. |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |
| | |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| | | | | | |activităţi după| |producţia |
| | | | | | |recoltare | |vegetală |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 524277|AGROPRODCOM |Agricultură, |01|Agricultură, |016|Activităţi |0162|Activităţi |
| |ODORHEIU |silvicultură şi | |vânătoare şi | |auxiliare | |auxiliare |
| |SECUIESC - S.A. |pescuit | |servicii anexe | |agriculturii şi| |pentru |
| | | | | | |activităţi după| |creşterea |
| | | | | | |recoltare | |animalelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1590120|REGIA NAŢIONALĂ |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |A PĂDURILOR |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |ROMSILVA - R.A. |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25543282|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL MUNŢII | | | | | | | |
| |MĂCINULUI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25614391|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |CĂLIMANI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25615427|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL PIATRA | | | | | | | |
| |CRAIULUI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25618733|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL CHEILE | | | | | | | |
| |BICAZULUI-HĂŞMAŞ| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25629716|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |PUTNA - VRANCEA | | | | | | | |
| |- R.A | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25631538|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL COZIA -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25636012|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|

3
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |BUCEGI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25641582|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |PORŢILE DE FIER | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25645525|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |LUNCA MUREŞULUI | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25645770|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |VÂNĂTORI NEAMŢ -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25646725|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |BALTA MICĂ A | | | | | | | |
| |BRĂILEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25649420|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL BUILA -| | | | | | | |
| |VÂNTURARIŢA - | | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655839|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL SEMENIC| | | | | | | |
| |- CHEILE | | | | | | | |
| |CARAŞULUI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655847|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |DOMOGLED - VALEA| | | | | | | |
| |CERNEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25655855|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL CHEILE | | | | | | | |
| |NEREI - BEUŞNIŢA| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25658983|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |GRĂDIŞTEA | | | | | | | |
| |MUNCELULUI - | | | | | | | |
| |CIOCLOVINA - | | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |

4
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25667302|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |COMANA - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25680395|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL | | | | | | | |
| |DEFILEUL JIULUI | | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25697630|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL RETEZAT| | | | | | | |
| |- R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25713883|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |NAŢIONAL MUNŢII | | | | | | | |
| |RODNEI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25741956|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |APUSENI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25743884|R.N.P. ROMSILVA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |- ADMINISTRAŢIA |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |PARCULUI NATURAL|pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |MUNŢII | | | | | | | |
| |MARAMUREŞULUI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| | |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |021|Silvicultură şi|0210|Silvicultură şi|
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |alte activităţi| |alte activităţi|
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | |forestiere | |forestiere |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SILVICULTURĂ | | | | | | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |
| | |pescuit | |forestieră | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |022|Exploatarea |0220|Exploatarea |
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |forestieră | |forestieră |

5
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | | | | |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | | | | | | |
| |INSTALAŢII | | | | | | | |
| |DESTINATE | | | | | | | |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | | | | |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18107639|INSTITUTUL |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |CERCETARE- |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |PEDOLOGIE, | | | | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |S.A. |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| | |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Agricultură, |02|Silvicultură şi |024|Activităţi de |0240|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |silvicultură şi | |exploatare | |servicii anexe | |servicii anexe |
| |ENERGETIC |pescuit | |forestieră | |silviculturii | |silviculturii |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0321|Acvacultura |
| |PRODUCERE A |silvicultură şi | |acvacultura | | | |maritimă |
| |ENERGIEI |pescuit | | | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1923799|PISCICOLA - S.A.|Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| | |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| | |pescuit | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| |NAŢIONAL DE |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| |CERCETARE- |pescuit | | | | | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SILVICULTURĂ | | | | | | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Agricultură, |03|Pescuitul şi |032|Acvacultură |0322|Acvacultură în |
| |PRODUCERE A |silvicultură şi | |acvacultura | | | |ape dulci |
| |ENERGIEI |pescuit | | | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

6
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|30855230|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |051|Extracţia |0510|Extracţia |
| |COMPLEXUL |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ENERGETIC | | |superior şi | |superior (PCS | |superior (PCS |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |inferior | |=> 23.865 kJ/ | |=> 23.865 kJ/ |
| | | | | | |kg) | |kg) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30859649|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |051|Extracţia |0510|Extracţia |
| |NAŢIONALĂ DE |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ÎNCHIDERI MINE | | |superior şi | |superior (PCS | |superior (PCS |
| |VALEA JIULUI - | | |inferior | |=> 23865 kJ/kg)| |=> 23865 kJ/kg)|
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |05|Extracţia |052|Extracţia |0520|Extracţia |
| |COMPLEXUL |extractivă | |cărbunelui | |cărbunelui | |cărbunelui |
| |ENERGETIC | | |superior şi | |inferior (PCS <| |inferior (PCS <|
| |OLTENIA - S.A. | | |inferior | |23865 kJ/kg) | |23865 kJ/kg) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14056826|SOCIETATEA REGIA|Industria |06|Extracţia |062|Extracţia |0620|Extracţia |
| |NAŢIONALĂ DE |extractivă | |petrolului brut | |gazelor | |gazelor |
| |GAZE NATURALE | | |şi a gazelor | |naturale | |naturale |
| |"ROMGAZ" - S.A. | | |naturale | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2117946|COMPANIA REGIA |Industria |07|Extracţia |072|Extracţia |0729|Extracţia altor|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |minereurilor | |minereurilor | |minereuri |
| |CUPRULUI, | | |metalifere | |metalifere | |metalifere |
| |AURULUI ŞI | | | | |neferoase | |neferoase |
| |FIERULUI | | | | | | | |
| |"MINVEST" - S.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4330648|COMPANIA REGIA |Industria |07|Extracţia |072|Extracţia |0729|Extracţia altor|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |minereurilor | |minereurilor | |minereuri |
| |CUPRULUI, | | |metalifere | |metalifere | |metalifere |
| |AURULUI ŞI | | | | |neferoase | |neferoase |
| |FIERULUI | | | | | | | |
| |"MINVEST" DEVA | | | | | | | |
| |FILIALA | | | | | | | |
| |"ROSIAMIN" ROŞIA| | | | | | | |
| |MONTANĂ - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11551757|CUPRU MIN - S.A.|Industria |07|Extracţia |072|Extracţia |0729|Extracţia altor|
| |ABRUD |extractivă | |minereurilor | |minereurilor | |minereuri |
| | | | |metalifere | |metalifere | |metalifere |
| | | | | | |neferoase | |neferoase |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14271549|COMPANIA REGIA |Industria |07|Extracţia |072|Extracţia |0729|Extracţia altor|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |minereurilor | |minereurilor | |minereuri |
| |CUPRULUI, | | |metalifere | |metalifere | |metalifere |
| |AURULUI ŞI | | | | |neferoase | |neferoase |
| |FIERULUI MINVEST| | | | | | | |
| |- S.A. DEVA | | | | | | | |
| |FILIALA CERTEJ -| | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15699870|COMPANIA REGIA |Industria |07|Extracţia |072|Extracţia |0729|Extracţia altor|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |minereurilor | |minereurilor | |minereuri |
| |CUPRULUI, | | |metalifere | |metalifere | |metalifere |
| |AURULUI ŞI | | | | |neferoase | |neferoase |
| |FIERULUI | | | | | | | |
| |"MINVEST" - S.A.| | | | | | | |
| |DEVA - FILIALA | | | | | | | |
| |"SERVICII | | | | | | | |
| |PUBLICE" SRL | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |

7
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14322197|SOCIETATEA BĂIŢA|Industria |08|Alte activităţi |081|Extracţia |0811|Extracţia |
| |- S.A. |extractivă | |extractive | |pietrei, | |pietrei |
| | | | | | |nisipului şi | |ornamentale şi |
| | | | | | |argilei | |a pietrei |
| | | | | | | | |pentru |
| | | | | | | | |construcţii, |
| | | | | | | | |extracţia |
| | | | | | | | |pietrei |
| | | | | | | | |calcaroase, |
| | | | | | | | |ghipsului, |
| | | | | | | | |cretei şi a |
| | | | | | | | |ardeziei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1590430|SOCIETATEA REGIA|Industria |08|Alte activităţi |089|Alte activităţi|0893|Extracţia sării|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |extractive | |extractive | | |
| |SĂRII - S.A. | | | | |n.c.a. | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1590040|SOCIETATEA REGIA|Industria |08|Alte activităţi |089|Alte activităţi|0899|Alte activităţi|
| |NAŢIONALĂ A |extractivă | |extractive | |extractive | |extractive |
| |APELOR MINERALE | | | | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Industria |08|Alte activităţi |089|Alte activităţi|0899|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |extractivă | |extractive | |extractive | |extractive |
| |ENERGIEI | | | | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |08|Alte activităţi |089|Alte activităţi|0899|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |extractivă | |extractive | |extractive | |extractive |
| |ENERGETIC | | | | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TURISMULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2093294|GERMISARA - S.A.|Industria |08|Alte activităţi |089|Alte activităţi|0899|Alte activităţi|
| | |extractivă | |extractive | |extractive | |extractive |
| | | | | | |n.c.a. | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14923006|CONVERSMIN - |Industria |09|Activităţi de |099|Activităţi de |0990|Activităţi de |
| |S.A. |extractivă | |servicii anexe | |servicii anexe | |servicii anexe |
| | | | |extracţiei | |pentru | |pentru |
| | | | | | |extracţia | |extracţia |
| | | | | | |mineralelor | |mineralelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32387844|MINVEST ROŞIA |Industria |09|Activităţi de |099|Activităţi de |0990|Activităţi de |
| |MONTANĂ - S.A. |extractivă | |servicii anexe | |servicii anexe | |servicii anexe |
| | | | |extracţiei | |pentru | |pentru |
| | | | | | |extracţia | |extracţia |
| | | | | | |mineralelor | |mineralelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11945506|SOCIETATEA REGIA|Industria |10|Industria |108|Fabricarea |1083|Prelucrarea |
| |NAŢIONALĂ PLAFAR|prelucrătoare | |alimentară | |altor produse | |ceaiului şi |
| |- S.A. | | | | |alimentare | |cafelei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Industria |11|Fabricarea |110|Fabricarea |1102|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |băuturilor | |băuturilor | |vinurilor din |
| |CERCETARE- | | | | | | |struguri |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN| | | | | | | |

8
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |HORTICULTURĂ | | | | | | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |17|Fabricarea |172|Fabricarea |1723|Fabricarea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |hârtiei şi a | |articolelor din| |articolelor de |
| | | | |produselor din | |hârtie şi | |papetărie |
| | | | |hârtie | |carton | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1811|Tipărirea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |ziarelor |
| | | | |suporţi a | |servicii conexe| | |
| | | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 361242|IMPRIMERIA |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |BĂNCII NAŢIONALE|prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |A ROMÂNIEI - | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |R.A. | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5194978|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |PENTRU GEOLOGIE | | | | | | | |
| |ŞI GEOECOLOGIE | | | | | | | |
| |MARINĂ - | | | | | | | |
| |GEOECOMAR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15576142|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |PENTRU METALE ŞI| | | | | | | |
| |RESURSE | | | | | | | |
| |RADIOACTIVE - | | | | | | | |
| |ICPMRR BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18923009|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |PENTRU CARTOF ŞI| | | | | | | |
| |SFECLA DE ZAHĂR | | | | | | | |
| |- BRAŞOV | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2779625|COMPANIA REGIA |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| |"IMPRIMERIA | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |REGIA NAŢIONALĂ"| | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14547106|SOCIETATEA |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |COMERCIALĂ |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |

9
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |TIPOGRAFICA | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| |FILARET - S.A. | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1812|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |de tipărire |
| | | | |suporţi a | |servicii conexe| |n.c.a. |
| | | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1813|Servicii |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |pregătitoare |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |pentru pre |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | |tipărire |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | | | | | | |
| |INSTALAŢII | | | | | | | |
| |DESTINATE | | | | | | | |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | | | | |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18923009|INSTITUTUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1813|Servicii |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |pregătitoare |
| |CERCETARE- | | |suporţi a | |servicii conexe| |pentru |
| |DEZVOLTARE | | |înregistrărilor | |tipăririi | |pretipărire |
| |PENTRU CARTOF ŞI| | | | | | | |
| |SFECLĂ DE ZAHĂR | | | | | | | |
| |- BRAŞOV | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1813|Servicii |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |pregătitoare |
| | | | |suporţi a | |servicii conexe| |pentru |
| | | | |înregistrărilor | |tipăririi | |pretipărire |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1814|Legătorie şi |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |servicii conexe|
| |TRANSPORTURI | | |suporţi a | |servicii conexe| | |
| |INCERTRANS - | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |18|Tipărire şi |181|Tipărire şi |1814|Legătorie şi |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |reproducerea pe | |activităţi de | |servicii conexe|
| | | | |suporţi a | |servicii conexe| | |
| | | | |înregistrărilor | |tipăririi | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |18|Tipărire şi |182|Reproducerea |1820|Reproducerea |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |reproducerea pe | |înregistrărilor| |înregistrărilor|
| |TRANSPORTURI | | |suporţi a | | | | |
| |INCERTRANS - | | |înregistrărilor | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |18|Tipărire şi |182|Reproducerea |1820|Reproducerea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |reproducerea pe | |înregistrărilor| |înregistrărilor|
| |ENERGETIC | | |suporţi a | | | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |înregistrărilor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |201|Fabricarea |2011|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |produselor | |gazelor |
| |CERCETARE- | | |a produselor | |chimice de | |industriale |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | |bază, a | | |
| |PENTRU | | | | |îngrăşămintelor| | |
| |TEHNOLOGII | | | | |şi produselor | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | | | |azotoase; | | |

10
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |IZOTOPICE - | | | | |fabricarea | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | |materialelor | | |
| |VÂLCEA | | | | |plastice şi a | | |
| | | | | | |cauciucului | | |
| | | | | | |sintetic, în | | |
| | | | | | |forme primare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Industria |20|Fabricarea |201|Fabricarea |2011|Fabricarea |
| |S.A. |prelucrătoare | |substanţelor şi | |produselor | |gazelor |
| | | | |a produselor | |chimice de | |industriale |
| | | | |chimice | |bază, a | | |
| | | | | | |îngrăşămintelor| | |
| | | | | | |şi produselor | | |
| | | | | | |azotoase; | | |
| | | | | | |fabricarea | | |
| | | | | | |materialelor | | |
| | | | | | |plastice şi a | | |
| | | | | | |cauciucului | | |
| | | | | | |sintetic, în | | |
| | | | | | |forme primare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |204|Fabricarea |2041|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |săpunurilor, | |săpunurilor, |
| |CERCETARE- | | |a produselor | |detergenţilor | |detergenţilor |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | |şi a produselor| |şi a produselor|
| |CHIMICO- | | | | |de întreţinere,| |de întreţinere |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | |cosmetice şi de| | |
| |I.C.C.F. | | | | |parfumerie | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |204|Fabricarea |2042|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |săpunurilor, | |parfumurilor şi|
| |CERCETARE- | | |a produselor | |detergenţilor | |a produselor |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | |şi a produselor| |cosmetice (de |
| |CHIMICO- | | | | |de întreţinere,| |toaletă) |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | |cosmetice şi de| | |
| |I.C.C.F. | | | | |parfumerie | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3324060|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |204|Fabricarea |2042|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |săpunurilor, | |parfumurilor şi|
| |CERCETARE- | | |a produselor | |detergenţilor | |a produselor |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | |şi a produselor| |cosmetice (de |
| |PENTRU ŞTIINŢE | | | | |de întreţinere,| |toaletă) |
| |BIOLOGICE | | | | |cosmetice şi de| | |
| | | | | | |parfumerie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14469423|PIROCHIM |Industria |20|Fabricarea |205|Fabricarea |2051|Fabricarea |
| |VICTORIA - S.A. |prelucrătoare | |substanţelor şi | |altor produse | |explozivilor |
| | | | |a produselor | |chimice | | |
| | | | |chimice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|21727401|FABRICA DE |Industria |20|Fabricarea |205|Fabricarea |2051|Fabricarea |
| |PULBERI - S.A. |prelucrătoare | |substanţelor şi | |altor produse | |explozivilor |
| | | | |a produselor | |chimice | | |
| | | | |chimice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |205|Fabricarea |2053|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |altor produse | |uleiurilor |
| |CERCETARE- | | |a produselor | |chimice | |esenţiale |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | | | | |
| |CHIMICO- | | | | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

11
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |205|Fabricarea |2059|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |altor produse | |altor produse |
| |CERCETARE- | | |a produselor | |chimice | |chimice n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | | | | |
| |CHIMICO- | | | | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3324060|INSTITUTUL |Industria |20|Fabricarea |205|Fabricarea |2059|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |substanţelor şi | |altor produse | |altor produse |
| |CERCETARE- | | |a produselor | |chimice | |chimice n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |chimice | | | | |
| |PENTRU ŞTIINŢE | | | | | | | |
| |BIOLOGICE | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |21|Fabricarea |211|Fabricarea |2110|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produselor | |produselor | |produselor |
| |CERCETARE- | | |farmaceutice de | |farmaceutice de| |farmaceutice de|
| |DEZVOLTARE | | |bază şi a | |bază | |bază |
| |CHIMICO- | | |preparatelor | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | |farmaceutice | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1973096|ANTIBIOTICE - |Industria |21|Fabricarea |211|Fabricarea |2110|Fabricarea |
| |S.A. |prelucrătoare | |produselor | |produselor | |produselor |
| | | | |farmaceutice de | |farmaceutice de| |farmaceutice de|
| | | | |bază şi a | |bază | |bază |
| | | | |preparatelor | | | | |
| | | | |farmaceutice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Industria |21|Fabricarea |211|Fabricarea |2110|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |produselor | |produselor | |produselor |
| |UNIFARM - S.A. | | |farmaceutice de | |farmaceutice de| |farmaceutice de|
| | | | |bază şi a | |bază | |bază |
| | | | |preparatelor | | | | |
| | | | |farmaceutice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Industria |21|Fabricarea |212|Fabricarea |2120|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produselor | |preparatelor | |preparatelor |
| |CERCETARE- | | |farmaceutice de | |farmaceutice | |farmaceutice |
| |DEZVOLTARE | | |bază şi a | | | | |
| |CHIMICO- | | |preparatelor | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | |farmaceutice | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Industria |21|Fabricarea |212|Fabricarea |2120|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produselor | |preparatelor | |preparatelor |
| |CERCETARE- | | |farmaceutice de | |farmaceutice | |farmaceutice |
| |DEZVOLTARE | | |bază şi a | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | |preparatelor | | | | |
| |INGINERIE | | |farmaceutice | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3324060|INSTITUTUL |Industria |21|Fabricarea |212|Fabricarea |2120|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produselor | |preparatelor | |preparatelor |
| |CERCETARE- | | |farmaceutice de | |farmaceutice | |farmaceutice |
| |DEZVOLTARE | | |bază şi a | | | | |
| |PENTRU ŞTIINŢE | | |preparatelor | | | | |
| |BIOLOGICE | | |farmaceutice | | | | |

12
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Industria |21|Fabricarea |212|Fabricarea |2120|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |produselor | |preparatelor | |preparatelor |
| |UNIFARM - S.A. | | |farmaceutice de | |farmaceutice | |farmaceutice |
| | | | |bază şi a | | | | |
| | | | |preparatelor | | | | |
| | | | |farmaceutice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11438007|SISTEMPLAST - |Industria |22|Fabricarea |222|Fabricarea |2221|Fabricarea |
| |S.A. |prelucrătoare | |produselor din | |articolelor din| |plăcilor, |
| | | | |cauciuc şi mase | |material | |foliilor, |
| | | | |plastice | |plastic | |tuburilor şi |
| | | | | | | | |profilelor din |
| | | | | | | | |material |
| | | | | | | | |plastic |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5640892|INSTITUTUL |Industria |23|Fabricarea altor|231|Fabricarea |2319|Fabricarea de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produse din | |sticlei şi a | |sticlărie |
| |CERCETARE- | | |minerale | |articolelor din| |tehnică |
| |DEZVOLTARE | | |nemetalice | |sticlă | | |
| |PENTRU FIZICĂ | | | | | | | |
| |TEHNICĂ - IFT | | | | | | | |
| |IAŞI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Industria |23|Fabricarea altor|234|Fabricarea |2341|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |produse din | |altor articole | |articolelor |
| |CERCETARE- | | |minerale | |din ceramică şi| |ceramice pentru|
| |DEZVOLTARE | | |nemetalice | |porţelan | |uz gospodăresc |
| |PENTRU METALE | | | | | | |şi ornamental |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5640892|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |241|Producţia de |2410|Producţia de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |metale feroase | |metale feroase |
| |CERCETARE- | | | | |sub forme | |sub forme |
| |DEZVOLTARE | | | | |primare şi de | |primare şi de |
| |PENTRU FIZICĂ | | | | |feroaliaje | |feroaliaje |
| |TEHNICĂ - IFT | | | | | | | |
| |IAŞI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5640892|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |243|Fabricarea |2432|Laminare la |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |altor produse | |rece a benzilor|
| |CERCETARE- | | | | |prin | |înguste |
| |DEZVOLTARE | | | | |prelucrarea | | |
| |PENTRU FIZICĂ | | | | |primară a | | |
| |TEHNICĂ - IFT | | | | |oţelului | | |
| |IAŞI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |24|Industria |243|Fabricarea |2434|Trefilarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |metalurgică | |altor produse | |firelor la rece|
| | | | | | |prin | | |
| | | | | | |prelucrarea | | |
| | | | | | |primară a | | |
| | | | | | |oţelului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14531223|COMPANIA |Industria |24|Industria |244|Producţia |2444|Metalurgia |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |cuprului |
| |- S.A. FILIALA | | | | |preţioase şi a | | |
| |SOCIETATEA | | | | |altor metale | | |
| |COMERCIALĂ | | | | |neferoase | | |
| |METROM - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|

13
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| 2788151|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |244|Producţia |2445|Producţia altor|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |metale |
| |CERCETARE- | | | | |preţioase şi a | |neferoase |
| |DEZVOLTARE | | | | |altor metale | | |
| |PENTRU METALE | | | | |neferoase | | |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Industria |24|Industria |244|Producţia |2446|Prelucrarea |
| |NAŢIONALĂ A |prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |combustibililor|
| |URANIULUI - S.A.| | | | |preţioase şi a | |nucleari |
| | | | | | |altor metale | | |
| | | | | | |neferoase | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |245|Turnarea |2453|Turnarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |metalelor |
| |CERCETARE- | | | | | | |neferoase |
| |DEZVOLTARE | | | | | | |uşoare |
| |PENTRU METALE | | | | | | | |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |245|Turnarea |2454|Turnarea altor |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |metale |
| |CERCETARE- | | | | | | |neferoase |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU METALE | | | | | | | |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5640892|INSTITUTUL |Industria |24|Industria |245|Turnarea |2454|Turnarea altor |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |metalurgică | |metalelor | |metale |
| |CERCETARE- | | | | | | |neferoase |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ | | | | | | | |
| |TEHNICĂ - IFT | | | | | | | |
| |IAŞI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2413593|ŞANTIERUL NAVAL |Industria |25|Industria |251|Fabricarea de |2511|Fabricarea de |
| |2 MAI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |construcţii | |construcţii |
| | | | |metalice şi a | |metalice | |metalice şi |
| | | | |produselor din | | | |părţi |
| | | | |metal, exclusiv | | | |componente ale |
| | | | |maşini, utilaje | | | |structurilor |
| | | | |şi instalaţii | | | |metalice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15657042|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |251|Fabricarea de |2511|Fabricarea de |
| |ORĂŞTIE - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |construcţii | |construcţii |
| | | | |metalice şi a | |metalice | |metalice şi |
| | | | |produselor din | | | |părţi |
| | | | |metal, exclusiv | | | |componente ale |
| | | | |maşini, utilaje | | | |structurilor |
| | | | |şi instalaţii | | | |metalice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |25|Industria |251|Fabricarea de |2511|Fabricarea de |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |construcţiilor | |construcţii | |construcţii |
| |ENERGETIC | | |metalice şi a | |metalice | |metalice şi |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |produselor din | | | |părţi |
| | | | |metal, exclusiv | | | |componente ale |
| | | | |maşini, utilaje | | | |structurilor |
| | | | |şi instalaţii | | | |metalice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Industria |25|Industria |252|Producţia de |2529|Producţia de |
| |S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |rezervoare, | |rezervoare, |

14
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |metalice şi a | |cisterne şi | |cisterne şi |
| | | | |produselor din | |containere | |containere |
| | | | |metal, exclusiv | |metalice; | |metalice |
| | | | |maşini, utilaje | |producţia de | | |
| | | | |şi instalaţii | |radiatoare şi | | |
| | | | | | |cazane pentru | | |
| | | | | | |încălzire | | |
| | | | | | |centrală | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1769224|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. BUCUREŞTI| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |FILIALA | | |produselor din | | | | |
| |SOCIETATEA UZINA| | |metal, exclusiv | | | | |
| |MECANICĂ CUGIR -| | |maşini, utilaje | | | | |
| |S.A. | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2978636|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. - FILIALA| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |S.C. UZINA | | |produselor din | | | | |
| |MECANICĂ MIJA - | | |metal, exclusiv | | | | |
| |S.A. | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3180070|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. - FILIALA| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |S.C. UZINA DE | | |produselor din | | | | |
| |PRODUSE SPECIALE| | |metal, exclusiv | | | | |
| |DRAGOMIREŞTI - | | |maşini, utilaje | | | | |
| |S.A. | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13652413|SOCIETATEA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |"TOHAN" - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |FILIALĂ A | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |COMPANIEI | | |produselor din | | | | |
| |NAŢIONALE | | |metal, exclusiv | | | | |
| |"ROMARM" - S.A. | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| | | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| | | | |produselor din | | | | |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13945863|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. BUCUREŞTI| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |FILIALA | | |produselor din | | | | |
| |SOCIETATEA | | |metal, exclusiv | | | | |
| |COMERCIALĂ | | |maşini, utilaje | | | | |
| |CARFIL - S.A. | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14361269|ELECTROMECANICA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |PLOIEŞTI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| | | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| | | | |produselor din | | | | |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |

15
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14366231|ARSENAL-REŞIŢA -|Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |S.A. FILIALĂ A |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |COMPANIEI | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |NAŢIONALE ROMARM| | |produselor din | | | | |
| |- S.A. | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14373832|SOCIETATEA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |"UZINA MECANICĂ |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |SADU" - S.A. | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |FILIALĂ A | | |produselor din | | | | |
| |COMPANIEI | | |metal, exclusiv | | | | |
| |NAŢIONALE | | |maşini, utilaje | | | | |
| |"ROMARM" - S.A. | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14423850|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |"ROMARM" FILIALA| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |UZINA MECANICĂ | | |produselor din | | | | |
| |BUCUREŞTI - S.A.| | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14531223|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. FILIALA | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |SOCIETATEA | | |produselor din | | | | |
| |COMERCIALĂ | | |metal, exclusiv | | | | |
| |METROM - S.A. | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15657042|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |ORĂŞTIE - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| | | | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| | | | |produselor din | | | | |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16368506|COMPANIA |Industria |25|Industria |254|Fabricarea |2540|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |construcţiilor | |armamentului şi| |armamentului şi|
| |- S.A. BUCUREŞTI| | |metalice şi a | |muniţiei | |muniţiei |
| |FILIALA | | |produselor din | | | | |
| |SOCIETATEA | | |metal, exclusiv | | | | |
| |FABRICA DE ARME | | |maşini, utilaje | | | | |
| |CUGIR - S.A. | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Industria |25|Industria |255|Fabricarea |2550|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |construcţiilor | |produselor | |produselor |
| |CERCETARE- | | |metalice şi a | |metalice | |metalice |
| |DEZVOLTARE | | |produselor din | |obţinute prin | |obţinute prin |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | |metal, exclusiv | |deformare | |deformare |
| |INSTALAŢII | | |maşini, utilaje | |plastică; | |plastică; |
| |DESTINATE | | |şi instalaţii | |metalurgia | |metalurgia |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | |pulberilor | |pulberilor |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |255|Fabricarea |2550|Fabricarea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |produselor | |produselor |
| | | | |metalice şi a | |metalice | |metalice |
| | | | |produselor din | |obţinute prin | |obţinute prin |
| | | | |metal, exclusiv | |deformare | |deformare |

16
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |maşini, utilaje | |plastică; | |plastică; |
| | | | |şi instalaţii | |metalurgia | |metalurgia |
| | | | | | |pulberilor | |pulberilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2561|Tratarea şi |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |acoperirea |
| |TRANSPORTURI | | |metalice şi a | |metalelor; | |metalelor |
| |INCERTRANS - | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| |S.A. | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| | | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| | | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2561|Tratarea şi |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |acoperirea |
| | | | |metalice şi a | |metalelor; | |metalelor |
| | | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| | | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| | | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| | | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2562|Operaţiuni de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |mecanică |
| |CERCETARE- | | |metalice şi a | |metalelor; | |generală |
| |DEZVOLTARE | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| |PENTRU | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| |TEHNOLOGII | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| |IZOTOPICE - | | | | |sau contract | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3193984|INSTITUTUL |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2562|Operaţiuni de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |mecanică |
| |CERCETARE- | | |metalice şi a | |metalelor; | |generală |
| |DEZVOLTARE | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| |PENTRU UTILAJ | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| |PETROLIER - | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| |IPCUP PLOIEŞTI | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2562|Operaţiuni de |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |mecanică |
| |TRANSPORTURI | | |metalice şi a | |metalelor; | |generală |
| |INCERTRANS - | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| |S.A. | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| | | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| | | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2562|Operaţiuni de |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |mecanică |
| | | | |metalice şi a | |metalelor; | |generală |
| | | | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| | | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| | | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |
| | | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |25|Industria |256|Tratarea şi |2562|Operaţiuni de |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |construcţiilor | |acoperirea | |mecanică |
| |ENERGETIC | | |metalice şi a | |metalelor; | |generală |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |produselor din | |operaţiuni de | | |
| | | | |metal, exclusiv | |mecanică | | |
| | | | |maşini, utilaje | |generală pe | | |

17
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |şi instalaţii | |bază de plată | | |
| | | | | | |sau contract | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |25|Industria |257|Producţia de |2571|Fabricarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |unelte şi | |produselor de |
| | | | |metalice şi a | |articole de | |tăiat |
| | | | |produselor din | |fierărie | | |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |257|Producţia de |2572|Fabricarea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |unelte şi | |articolelor de |
| | | | |metalice şi a | |articole de | |feronerie |
| | | | |produselor din | |fierărie | | |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2591|Fabricarea de |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |recipienţi, |
| | | | |metalice şi a | |prelucrate din | |containere şi |
| | | | |produselor din | |metal | |alte produse |
| | | | |metal, exclusiv | | | |similare din |
| | | | |maşini, utilaje | | | |oţel |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2591|Fabricarea de |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |recipienţi, |
| |ENERGETIC | | |metalice şi a | |prelucrate din | |containere şi |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |produselor din | |metal | |alte produse |
| | | | |metal, exclusiv | | | |similare din |
| | | | |maşini, utilaje | | | |oţel |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2592|Fabricarea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |ambalajelor |
| | | | |metalice şi a | |prelucrate din | |uşoare din |
| | | | |produselor din | |metal | |metal |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2593|Fabricarea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |articolelor din|
| | | | |metalice şi a | |prelucrate din | |fire metalice; |
| | | | |produselor din | |metal | |fabricarea de |
| | | | |metal, exclusiv | | | |lanţuri şi |
| | | | |maşini, utilaje | | | |arcuri |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2594|Fabricarea de |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |şuruburi, |
| | | | |metalice şi a | |prelucrate din | |buloane şi alte|
| | | | |produselor din | |metal | |articole |
| | | | |metal, exclusiv | | | |filetate; |
| | | | |maşini, utilaje | | | |fabricarea de |
| | | | |şi instalaţii | | | |nituri şi şaibe|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |25|Industria |259|Fabricarea |2599|Fabricarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |construcţiilor | |altor produse | |altor articole |
| | | | |metalice şi a | |prelucrate din | |din metal |
| | | | |produselor din | |metal | |n.c.a. |
| | | | |metal, exclusiv | | | | |

18
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |maşini, utilaje | | | | |
| | | | |şi instalaţii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3324060|INSTITUTUL |Industria |26|Fabricarea |261|Fabricarea |2611|Fabricarea sub-|
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |calculatoarelor | |componentelor | |ansamblurilor |
| |CERCETARE- | | |şi a produselor | |electronice | |electronice |
| |DEZVOLTARE | | |electronice şi | | | |(module) |
| |PENTRU ŞTIINŢE | | |optice | | | | |
| |BIOLOGICE | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |26|Fabricarea |261|Fabricarea |2612|Fabricarea |
| | |prelucrătoare | |calculatoare- | |componentelor | |altor |
| | | | |lor şi a | |electronice | |componente |
| | | | |produselor | | | |electronice |
| | | | |electronice şi | | | | |
| | | | |optice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |26|Fabricarea |262|Fabricarea |2620|Fabricarea |
| | |prelucrătoare | |calculatoarelor | |calculatoarelor| |calculatoarelor|
| | | | |şi a produselor | |şi a | |şi a |
| | | | |electronice şi | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |optice | |periferice | |periferice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |26|Fabricarea |263|Fabricarea |2630|Fabricarea |
| | |prelucrătoare | |calculatoarelor | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |şi a produselor | |de comunicaţii | |de comunicaţii |
| | | | |electronice şi | | | | |
| | | | |optice | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Industria |26|Fabricarea |267|Fabricarea de |2670|Fabricarea de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |calculatoarelor | |instrumente | |instrumente |
| |CERCETARE- | | |şi a produselor | |optice şi | |optice şi |
| |DEZVOLTARE | | |electronice şi | |echipamente | |echipamente |
| |PENTRU | | |optice | |fotografice | |fotografice |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 340312|IOR - S.A. |Industria |26|Fabricarea |267|Fabricarea de |2670|Fabricarea de |
| | |prelucrătoare | |calculatoarelor | |instrumente | |instrumente |
| | | | |şi a produselor | |optice şi | |optice şi |
| | | | |electronice şi | |echipamente | |echipamente |
| | | | |optice | |fotografice | |fotografice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Industria |27|Fabricarea |273|Fabricarea de |2732|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |echipamentelor | |fire şi | |altor fire şi |
| |CERCETARE- | | |electrice | |cabluri; | |cabluri |
| |DEZVOLTARE | | | | |fabricarea | |electrice şi |
| |PENTRU METALE | | | | |dispozitivelor | |electronice |
| |NEFEROASE ŞI | | | | |de conexiune | | |
| |RARE - IMNR | | | | |pentru acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |27|Fabricarea |279|Fabricarea |2790|Fabricarea |
| | |prelucrătoare | |echipamentelor | |altor | |altor |
| | | | |electrice | |echipamente | |echipamente |
| | | | | | |electrice | |electrice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Industria |28|Fabricarea de |283|Fabricarea |2830|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |maşini, utilaje | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| |CERCETARE- | | |şi echipamente | |utilajelor | |utilajelor |
| |DEZVOLTARE | | |n.c.a. | |pentru | |pentru |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | | | |agricultură şi | |agricultură şi |
| |INSTALAŢII | | | | |exploatări | |exploatări |

19
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DESTINATE | | | | |forestiere | |forestiere |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | | | | |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16790682|PRELMEC - S.A. |Industria |28|Fabricarea de |284|Fabricarea |2841|Fabricarea |
| | |prelucrătoare | |maşini, utilaje | |utilajelor | |utilajelor şi a|
| | | | |şi echipamente | |pentru | |maşinilor- |
| | | | |n.c.a. | |prelucrarea | |unelte pentru |
| | | | | | |metalului şi a | |prelucrarea |
| | | | | | |maşinilor- | |metalului |
| | | | | | |unelte | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3193984|INSTITUTUL |Industria |28|Fabricarea de |289|Fabricarea |2892|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |maşini, utilaje | |altor maşini şi| |utilajelor |
| |CERCETARE- | | |şi echipamente | |utilaje cu | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | |n.c.a. | |destinaţie | |extracţie şi |
| |PENTRU UTILAJ | | | | |specifică | |construcţii |
| |PETROLIER - | | | | | | | |
| |IPCUP PLOIEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3193984|INSTITUTUL |Industria |28|Fabricarea de |289|Fabricarea |2899|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |maşini, utilaje | |altor maşini şi| |altor maşini şi|
| |CERCETARE- | | |şi echipamente | |utilaje cu | |utilaje |
| |DEZVOLTARE | | |n.c.a. | |destinaţie | |specifice |
| |PENTRU UTILAJ | | | | |specifică | |n.c.a. |
| |PETROLIER - | | | | | | | |
| |IPCUP PLOIEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Industria |28|Fabricarea de |289|Fabricarea |2899|Fabricarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |maşini, utilaje | |altor maşini şi| |altor maşini şi|
| |CERCETARE- | | |şi echipamente | |utilaje cu | |utilaje |
| |DEZVOLTARE | | |n.c.a. | |destinaţie | |specifice |
| |PENTRU | | | | |specifică | |n.c.a. |
| |OPTOELECTRONICA | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |30|Fabricarea altor|302|Fabricarea |3020|Fabricarea |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |mijloace de | |materialului | |materialului |
| |TRANSPORTURI | | |transport | |rulant | |rulant |
| |INCERTRANS - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 434670|INSTITUTUL |Industria |30|Fabricarea altor|303|Fabricarea de |3030|Fabricarea de |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |mijloace de | |aeronave şi | |aeronave şi |
| |CERCETARE- | | |transport | |nave spaţiale | |nave spaţiale |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |AEROSPAŢIALĂ | | | | | | | |
| |"ELIE CARAFOLI" | | | | | | | |
| |- I.N.C.A.S. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1132930|IAR - S.A. |Industria |30|Fabricarea altor|303|Fabricarea de |3030|Fabricarea de |
| | |prelucrătoare | |mijloace de | |aeronave şi | |aeronave şi |
| | | | |transport | |nave spaţiale | |nave spaţiale |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1576401|ROMAERO - S.A. |Industria |30|Fabricarea altor|303|Fabricarea de |3030|Fabricarea de |
| | |prelucrătoare | |mijloace de | |aeronave şi | |aeronave şi |
| | | | |transport | |nave spaţiale | |nave spaţiale |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2326144|AVIOANE CRAIOVA |Industria |30|Fabricarea altor|303|Fabricarea de |3030|Fabricarea de |

20
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |- S.A. |prelucrătoare | |mijloace de | |aeronave şi | |aeronave şi |
| | | | |transport | |nave spaţiale | |nave spaţiale |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 938970|COMPANIA |Industria |30|Fabricarea altor|304|Fabricarea |3040|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|prelucrătoare | |mijloace de | |vehiculelor | |vehiculelor |
| |S.A. - FILIALA | | |transport | |militare de | |militare de |
| |SOCIETATEA UZINA| | | | |luptă | |luptă |
| |AUTOMECANICĂ | | | | | | | |
| |MORENI - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA REGIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |32|Alte activităţi |321|Fabricarea |3211|Baterea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |industriale | |bijuteriilor, | |monedelor |
| | | | |n.c.a. | |imitaţiilor de | | |
| | | | | | |bijuterii şi | | |
| | | | | | |articolelor | | |
| | | | | | |similare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA REGIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |32|Alte activităţi |321|Fabricarea |3212|Fabricarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |industriale | |bijuteriilor, | |bijuteriilor şi|
| | | | |n.c.a. | |imitaţiilor de | |articolelor |
| | | | | | |bijuterii şi | |similare din |
| | | | | | |articolelor | |metale şi |
| | | | | | |similare | |pietre |
| | | | | | | | |preţioase |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15973541|SANEVIT 2003 - |Industria |32|Alte activităţi |325|Fabricarea de |3250|Fabricarea de |
| |S.A. |prelucrătoare | |industriale | |dispozitive, | |dispozitive, |
| | | | |n.c.a. | |aparate şi | |aparate şi |
| | | | | | |instrumente | |instrumente |
| | | | | | |medicale şi | |medicale |
| | | | | | |stomatologice | |stomatologice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA REGIA |Industria |32|Alte activităţi |325|Fabricarea de |3250|Fabricarea de |
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |industriale | |dispozitive, | |dispozitive, |
| |UNIFARM - S.A. | | |n.c.a. | |aparate şi | |aparate şi |
| | | | | | |instrumente | |instrumente |
| | | | | | |medicale şi | |medicale |
| | | | | | |stomatologice | |stomatologice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA REGIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |32|Alte activităţi |329|Alte activităţi|3299|Fabricarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |industriale | |industriale | |altor produse |
| | | | |n.c.a. | | | |manufacturiere |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA REGIA |Industria |32|Alte activităţi |329|Alte activităţi|3299|Fabricarea |
| |NAŢIONALĂ |prelucrătoare | |industriale | |industriale | |altor produse |
| |UNIFARM - S.A. | | |n.c.a. | | | |manufacturiere |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3311|Repararea |
| |PLOPENI - S.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |articolelor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |fabricate din |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | |metal |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3311|Repararea |
| |S.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |articolelor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |fabricate din |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | |metal |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |

21
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3311|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |articolelor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | |fabricate din |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |metal, | |metal |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3312|Repararea |
| |NAŢIONALĂ A |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |maşinilor |
| |URANIULUI - S.A.| | |instalarea | |fabricate din | | |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3312|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |maşinilor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3312|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |maşinilor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | | |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3312|Repararea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |maşinilor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | | |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3313|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | |electronice şi |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |metal, | |optice |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3313|Repararea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |electronice şi |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | |optice |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14232728|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3314|Repararea |
| |PENTRU SERVICII |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| |DE MENTENANŢĂ A | | |instalarea | |fabricate din | |electrice |
| |REŢELEI | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| |ELECTRICE DE | | |echipamentelor | |repararea | | |

22
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |TRANSPORT | | | | |maşinilor şi | | |
| |"SMART" - S.A. | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3314|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | |electrice |
| |OLTENIA - S.A. | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3314|Repararea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | |electrice |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3314|Repararea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |electrice |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3314|Repararea |
| | |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamentelor |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |electrice |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3315|Repararea şi |
| |CERCETĂRI ÎN |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |întreţinerea |
| |TRANSPORTURI | | |instalarea | |fabricate din | |navelor şi |
| |INCERTRANS - | | |maşinilor şi | |metal, | |bărcilor |
| |S.A. | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14325290|ŞANTIERUL NAVAL |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3315|Repararea şi |
| |MANGALIA - S.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |întreţinerea |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |navelor şi |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | |bărcilor |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 434670|INSTITUTUL |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3316|Repararea şi |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |întreţinerea |
| |CERCETARE- | | |instalarea | |fabricate din | |aeronavelor şi |
| |DEZVOLTARE | | |maşinilor şi | |metal, | |navelor |
| |AEROSPAŢIALĂ | | |echipamentelor | |repararea | |spaţiale |
| |"ELIE CARAFOLI" | | | | |maşinilor şi | | |
| |- I.N.C.A.S. | | | | |echipamentelor | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1576401|ROMAERO - S.A. |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3316|Repararea şi |
| | |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |întreţinerea |
| | | | |instalarea | |fabricate din | |aeronavelor şi |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | |navelor |

23
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |echipamentelor | |repararea | |spaţiale |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3317|Repararea şi |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |întreţinerea |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | |altor |
| |OLTENIA - S.A. | | |maşinilor şi | |metal, | |echipamente de |
| | | | |echipamentelor | |repararea | |transport |
| | | | | | |maşinilor şi | |n.c.a. |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3319|Repararea altor|
| |NAŢIONALĂ A |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamente |
| |URANIULUI - S.A.| | |instalarea | |fabricate din | | |
| | | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3319|Repararea altor|
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamente |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |331|Repararea |3319|Repararea altor|
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |articolelor | |echipamente |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |fabricate din | | |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |metal, | | |
| | | | |echipamentelor | |repararea | | |
| | | | | | |maşinilor şi | | |
| | | | | | |echipamentelor | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA REGIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |STATULUI - R.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| | | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| | | | |echipamentelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 434670|INSTITUTUL |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| |CERCETARE- | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| |DEZVOLTARE | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| |AEROSPAŢIALĂ | | |echipamentelor | | | | |
| |"ELIE CARAFOLI" | | | | | | | |
| |- I.N.C.A.S. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3193984|INSTITUTUL |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |NAŢIONAL DE |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| |CERCETARE- | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| |DEZVOLTARE | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| |PENTRU UTILAJ | | |echipamentelor | | | | |
| |PETROLIER - | | | | | | | |
| |IPCUP PLOIEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| |OLTENIA - S.A. | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| | | | |echipamentelor | | | | |

24
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |COMPLEXUL |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| |ENERGETIC | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| | | | |echipamentelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| |OFICIAL - R.A. |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| | | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| | | | |echipamentelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Industria |33|Repararea, |332|Instalarea |3320|Instalarea |
| | |prelucrătoare | |întreţinerea şi | |maşinilor şi | |maşinilor şi |
| | | | |instalarea | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |maşinilor şi | |industriale | |industriale |
| | | | |echipamentelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10874881|SOCIETATEA REGIA|Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |NAŢIONALĂ |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| |"NUCLEAR- |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |
| |ELECTRICA" - |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |S.A. |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |PRODUCERE A |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| |ENERGIEI |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |
| |ELECTRICE ÎN |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |HIDROCENTRALE |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |"HIDROELECTRICA"|apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |
| |OLTENIA - S.A. |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |
| |HUNEDOARA - S.A.|electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|31028788|ELECTROCENTRALE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |GRUP S.A. |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| | |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |
| | |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|33636420|ELECTROCENTRALE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3511|Producţia de |
| |CONSTANŢA - S.A.|furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energie |
| | |energie | |energie | |distribuţia | |electrică |

25
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13328043|COMPANIA REGIA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3512|Transportul |
| |NAŢIONALĂ DE |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |TRANSPORT AL |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |ENERGIEI |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |ELECTRICE |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |"TRANSELECTRICA"|apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13945863|COMPANIA REGIA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3513|Distribuţia |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |- S.A. BUCUREŞTI|energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |FILIALA |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |SOCIETATEA |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |COMERCIALĂ |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |CARFIL - S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3513|Distribuţia |
| |PRODUCERE A |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |ENERGIEI |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |ELECTRICE ÎN |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |HIDROCENTRALE |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |"HIDROELECTRICA"|apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3513|Distribuţia |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |HUNEDOARA - S.A.|electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16828396|ELECTRIFICARE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3513|Distribuţia |
| |C.F.R. - S.A. |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| | |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| | |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 434670|INSTITUTUL |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3514|Comercializarea|
| |NAŢIONAL DE |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |CERCETARE- |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |DEZVOLTARE |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |AEROSPAŢIALĂ |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |"ELIE CARAFOLI" |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- I.N.C.A.S. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3514|Comercializarea|
| |PRODUCERE A |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |ENERGIEI |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |ELECTRICE ÎN |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| |HIDROCENTRALE |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| |"HIDROELECTRICA"|apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3514|Comercializarea|
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |

26
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |OLTENIA - S.A. |electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |351|Producţia, |3514|Comercializarea|
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |transportul şi | |energiei |
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |electrice |
| |HUNEDOARA - S.A.|electrică şi | |electrică şi | |energiei | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |electrice | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |352|Producţia |3522|Distribuţia |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |gazelor; | |combustibililor|
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |gazoşi, prin |
| |OLTENIA - S.A. |electrică şi | |electrică şi | |combustibililor| |conducte |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |gazoşi prin | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| |conducte | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |352|Producţia |3523|Comercializarea|
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |gazelor; | |combustibililor|
| |ENERGETIC |energie | |energie | |distribuţia | |gazoşi, prin |
| |OLTENIA - S.A. |electrică şi | |electrică şi | |combustibililor| |conducte |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | |gazoşi prin | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| |conducte | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| | |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |
| | |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| | |electrică şi | |electrică şi | | | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| |PRODUCERE A |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |
| |ENERGIEI |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| |ELECTRICE ÎN |electrică şi | |electrică şi | | | | |
| |HIDROCENTRALE |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"|apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| |- S.A. |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14325363|UZINA |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| |TERMOELECTRICĂ |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |
| |MIDIA - S.A. |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| | |electrică şi | |electrică şi | | | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| |S.A. |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |
| | |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| | |electrică şi | |electrică şi | | | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |

27
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGETIC |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| |OLTENIA - S.A. |electrică şi | |electrică şi | | | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Producţia şi |35|Producţia şi |353|Furnizarea de |3530|Furnizarea de |
| |COMPLEXUL |furnizarea de | |furnizarea de | |abur şi aer | |abur şi aer |
| |ENERGETIC |energie | |energie | |condiţionat | |condiţionat |
| |HUNEDOARA - S.A.|electrică şi | |electrică şi | | | | |
| | |termică, gaze, | |termică, gaze, | | | | |
| | |apă caldă şi aer| |apă caldă şi aer| | | | |
| | |condiţionat | |condiţionat | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18856244|EXPLOATARE |Distribuţia |36|Captarea, |360|Captarea, |3600|Captarea, |
| |SISTEM ZONAL |apei; | |tratarea şi | |tratarea şi | |tratarea şi |
| |PRAHOVA - S.A. |salubritate, | |distribuţia apei| |distribuţia | |distribuţia |
| | |gestionarea | | | |apei | |apei |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Distribuţia |36|Captarea, |360|Captarea, |3600|Captarea, |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |tratarea şi | |tratarea şi |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |distribuţia apei| |distribuţia | |distribuţia |
| | |gestionarea | | | |apei | |apei |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Distribuţia |36|Captarea, |360|Captarea, |3600|Captarea, |
| |PRODUCERE A |apei; | |tratarea şi | |tratarea şi | |tratarea şi |
| |ENERGIEI |salubritate, | |distribuţia apei| |distribuţia | |distribuţia |
| |ELECTRICE ÎN |gestionarea | | | |apei | |apei |
| |HIDROCENTRALE |deşeurilor, | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"|activităţi de | | | | | | |
| |- S.A. |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |36|Captarea, |360|Captarea, |3600|Captarea, |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |tratarea şi | |tratarea şi |
| |ENERGETIC |salubritate, | |distribuţia apei| |distribuţia | |distribuţia |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | | | |apei | |apei |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Distribuţia |36|Captarea, |360|Captarea, |3600|Captarea, |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |tratarea şi | |tratarea şi |
| |ENERGETIC |salubritate, | |distribuţia apei| |distribuţia | |distribuţia |
| |HUNEDOARA - S.A.|gestionarea | | | |apei | |apei |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Distribuţia |37|Colectarea şi |370|Colectarea şi |3700|Colectarea şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |epurarea apelor | |epurarea apelor| |epurarea apelor|
| |CERCETARE- |salubritate, | |uzate | |uzate | |uzate |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | | | | | | |
| |PENTRU PROTECŢIA|deşeurilor, | | | | | | |
| |MEDIULUI |activităţi de | | | | | | |
| |BUCUREŞTI |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Distribuţia |37|Colectarea şi |370|Colectarea şi |3700|Colectarea şi |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |epurarea apelor | |epurarea apelor| |epurarea apelor|

28
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |uzate | |uzate | |uzate |
| | |gestionarea | | | | | | |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Distribuţia |37|Colectarea şi |370|Colectarea şi |3700|Colectarea şi |
| |COMPLEXUL |apei; | |epurarea apelor | |epurarea apelor| |epurarea apelor|
| |ENERGETIC |salubritate, | |uzate | |uzate | |uzate |
| |HUNEDOARA - S.A.|gestionarea | | | | | | |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3811|Colectarea |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | | | |nepericuloase |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |INGINERIE |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |reciclabile | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3811|Colectarea |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | | | |nepericuloase |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3811|Colectarea |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |ENERGETIC |salubritate, | |eliminarea | | | |nepericuloase |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3812|Colectarea |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | | | |periculoase |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |INGINERIE |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |reciclabile | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3812|Colectarea |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | | | |periculoase |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |38|Colectarea, |381|Colectarea |3812|Colectarea |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |ENERGETIC |salubritate, | |eliminarea | | | |periculoase |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | |deşeurilor; | | | | |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |

29
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3821|Tratarea şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |nepericuloase |
| |PENTRU |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |TEHNOLOGII |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |IZOTOPICE - | | |reciclabile | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3821|Tratarea şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |nepericuloase |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |INGINERIE |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |reciclabile | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3821|Tratarea şi |
| |CERCETĂRI ÎN |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |TRANSPORTURI |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |INCERTRANS - |gestionarea | |deşeurilor; | | | |nepericuloase |
| |S.A. |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA REGIA |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3821|Tratarea şi |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | |nepericuloase |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3821|Tratarea şi |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |ENERGETIC |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | |deşeurilor; | | | |nepericuloase |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3822|Tratarea şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |periculoase |
| |PENTRU |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |TEHNOLOGII |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |IZOTOPICE - | | |reciclabile | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3822|Tratarea şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |

30
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |periculoase |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |INGINERIE |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |decontaminare | |materialelor | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |reciclabile | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Distribuţia |38|Colectarea, |382|Tratarea şi |3822|Tratarea şi |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |eliminarea | |eliminarea |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | |deşeurilor | |deşeurilor |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | |periculoase |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3831|Demontarea |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |(dezasamblarea)|
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | | | |maşinilor şi a |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | |echipamentelor |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | |scoase din uz |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | |pentru |
| | |decontaminare | |materialelor | | | |recuperarea |
| | | | |reciclabile | | | |materialelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3831|Demontarea |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |(dezasamblarea)|
| |ENERGETIC |salubritate, | |eliminarea | | | |maşinilor şi a |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | |deşeurilor; | | | |echipamentelor |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | |scoase din uz |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | |pentru |
| | |decontaminare | |materialelor | | | |recuperarea |
| | | | |reciclabile | | | |materialelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3832|Recuperarea |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |materialelor |
| |CERCETARE- |salubritate, | |eliminarea | | | |reciclabile |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |sortate |
| |PENTRU METALE |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |NEFEROASE ŞI |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |RARE - IMNR |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3832|Recuperarea |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |materialelor |
| |CERCETARE - |salubritate, | |eliminarea | | | |reciclabile |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | |deşeurilor; | | | |sortate |
| |PENTRU METALE |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| |NEFEROASE ŞI |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| |RARE - IMNR |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3832|Recuperarea |
| |CERCETĂRI ÎN |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |materialelor |
| |TRANSPORTURI |salubritate, | |eliminarea | | | |reciclabile |
| |INCERTRANS - |gestionarea | |deşeurilor; | | | |sortate |
| |S.A. |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3832|Recuperarea |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |materialelor |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |eliminarea | | | |reciclabile |
| | |gestionarea | |deşeurilor; | | | |sortate |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |

31
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Distribuţia |38|Colectarea, |383|Recuperarea |3832|Recuperarea |
| |COMPLEXUL |apei; | |tratarea şi | |materialelor | |materialelor |
| |ENERGETIC |salubritate, | |eliminarea | | | |reciclabile |
| |OLTENIA - S.A. |gestionarea | |deşeurilor; | | | |sortate |
| | |deşeurilor, | |activităţi de | | | | |
| | |activităţi de | |recuperare a | | | | |
| | |decontaminare | |materialelor | | | | |
| | | | |reciclabile | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Distribuţia |39|Activităţi şi |390|Activităţi şi |3900|Activităţi şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |servicii de | |servicii de | |servicii de |
| |CERCETARE- |salubritate, | |decontaminare | |decontaminare | |decontaminare |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | | | | | | |
| |PENTRU |deşeurilor, | | | | | | |
| |TEHNOLOGII |activităţi de | | | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI |decontaminare | | | | | | |
| |IZOTOPICE - | | | | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Distribuţia |39|Activităţi şi |390|Activităţi şi |3900|Activităţi şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |servicii de | |servicii de | |servicii de |
| |CERCETARE - |salubritate, | |decontaminare | |decontaminare | |decontaminare |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | | | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|deşeurilor, | | | | | | |
| |INGINERIE |activităţi de | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |decontaminare | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Distribuţia |39|Activităţi şi |390|Activităţi şi |3900|Activităţi şi |
| |NAŢIONAL DE |apei; | |servicii de | |servicii de | |servicii de |
| |CERCETARE- |salubritate, | |decontaminare | |decontaminare | |decontaminare |
| |DEZVOLTARE |gestionarea | | | | | | |
| |PENTRU PROTECŢIA|deşeurilor, | | | | | | |
| |MEDIULUI |activităţi de | | | | | | |
| |BUCUREŞTI |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Distribuţia |39|Activităţi şi |390|Activităţi şi |3900|Activităţi şi |
| |NAŢIONALĂ A |apei; | |servicii de | |servicii de | |servicii de |
| |URANIULUI - S.A.|salubritate, | |decontaminare | |decontaminare | |decontaminare |
| | |gestionarea | | | | | | |
| | |deşeurilor, | | | | | | |
| | |activităţi de | | | | | | |
| | |decontaminare | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|31029694|ACTIVE CONEXE - |Construcţii |41|Construcţii de |411|Dezvoltare |4110|Dezvoltare |
| |S.A. | | |clădiri | |(promovare) | |(promovare) |
| | | | | | |imobiliară | |imobiliară |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14273221|COMPANIA |Construcţii |41|Construcţii de |411|Dezvoltare |4110|Dezvoltare |
| |NAŢIONALĂ DE | | |clădiri | |(promovare) | |(promovare) |
| |INVESTIŢII "CNI"| | | | |imobiliară | |imobiliară |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |41|Construcţii de |412|Lucrări de |4120|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |clădiri | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGIEI | | | | |clădirilor | |clădirilor |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |rezidenţiale şi| |rezidenţiale şi|
| |HIDROCENTRALE | | | | |nerezidenţiale | |nerezidenţiale |

32
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |41|Construcţii de |412|Lucrări de |4120|Lucrări de |
| |S.A. | | |clădiri | |construcţii a | |construcţii a |
| | | | | | |clădirilor | |clădirilor |
| | | | | | |rezidenţiale şi| |rezidenţiale şi|
| | | | | | |nerezidenţiale | |nerezidenţiale |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4211|Lucrări de |
| |CERCETĂRI ÎN | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |TRANSPORTURI | | | | |drumurilor şi a| |drumurilor şi |
| |INCERTRANS - | | | | |căilor ferate | |autostrăzilor |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4211|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGETIC | | | | |drumurilor şi a| |drumurilor şi |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |căilor ferate | |autostrăzilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|36727850|COMPANIA |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4211|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ DE | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |INVESTIŢII | | | | |drumurilor şi a| |drumurilor şi |
| |RUTIERE - S.A. | | | | |căilor ferate | |autostrăzilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4212|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGIEI | | | | |drumurilor şi a| |căilor ferate |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |căilor ferate | |de suprafaţă şi|
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |subterane. |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4212|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGETIC | | | | |drumurilor şi a| |căilor ferate |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |căilor ferate | |de suprafaţă şi|
| | | | | | | | |subterane. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|421|Lucrări de |4213|Construcţia de |
| |PRODUCERE A | | |civil | |construcţii a | |poduri şi |
| |ENERGIEI | | | | |drumurilor şi a| |tuneluri |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |căilor ferate | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |42|Lucrări de geniu|422|Lucrări de |4221|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |proiectelor | |proiectelor |
| | | | | | |utilitare | |utilitare |
| | | | | | | | |pentru fluide |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|422|Lucrări de |4221|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGIEI | | | | |proiectelor | |proiectelor |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |utilitare | |utilitare |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |pentru fluide |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |

33
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|422|Lucrări de |4222|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGIEI | | | | |proiectelor | |proiectelor |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |utilitare | |utilitare |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |pentru |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | |electricitate |
| |- S.A. | | | | | | |şi |
| | | | | | | | |telecomunicaţii|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |42|Lucrări de geniu|429|Lucrări de |4291|Construcţii |
| |NAŢIONALĂ A | | |civil | |construcţii a | |hidrotehnice |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |altor proiecte | | |
| | | | | | |inginereşti | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|429|Lucrări de |4299|Lucrări de |
| |CERCETĂRI ÎN | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |TRANSPORTURI | | | | |altor proiecte | |altor proiecte |
| |INCERTRANS - | | | | |inginereşti | |inginereşti |
| |S.A. | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |42|Lucrări de geniu|429|Lucrări de |4299|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |civil | |construcţii a | |construcţii a |
| |ENERGIEI | | | | |altor proiecte | |altor proiecte |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |inginereşti | |inginereşti |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |n.c.a. |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18844495|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4311|Lucrări de |
| |COMERCIALĂ | | |de construcţii | |demolare şi de | |demolare a |
| |FILIALA DE | | | | |pregătire a | |construcţiilor |
| |ÎNCHIDERE A | | | | |terenului | | |
| |OBIECTIVELOR | | | | | | | |
| |MINIERE | | | | | | | |
| |"ECONORD" - S.A.| | | | | | | |
| |BAIA MARE | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4311|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |demolare şi de | |demolare a |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |pregătire a | |construcţiilor |
| | | | | | |terenului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4311|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |de construcţii | |demolare şi de | |demolare a |
| |ENERGIEI | | | | |pregătire a | |construcţiilor |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |terenului | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4311|Lucrări de |
| |S.A. | | |de construcţii | |demolare şi de | |demolare a |
| | | | | | |pregătire a | |construcţiilor |
| | | | | | |terenului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4311|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |demolare şi de | |demolare a |
| |ENERGETIC | | | | |pregătire a | |construcţiilor |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |terenului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4312|Lucrări de |

34
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |demolare şi de | |pregătire a |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |pregătire a | |terenului |
| | | | | | |terenului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4312|Lucrări de |
| |PRODUCERE A | | |de construcţii | |demolare şi de | |pregătire a |
| |ENERGIEI | | | | |pregătire a | |terenului |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |terenului | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4312|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |demolare şi de | |pregătire a |
| |ENERGETIC | | | | |pregătire a | |terenului |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |terenului | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4313|Lucrări de |
| |CERCETĂRI ÎN | | |de construcţii | |demolare şi de | |foraj şi sondaj|
| |TRANSPORTURI | | | | |pregătire a | |pentru |
| |INCERTRANS - | | | | |terenului | |construcţii |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4313|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |demolare şi de | |foraj şi sondaj|
| |URANIULUI - S.A.| | | | |pregătire a | |pentru |
| | | | | | |terenului | |construcţii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|431|Lucrări de |4313|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |demolare şi de | |foraj şi sondaj|
| |ENERGETIC | | | | |pregătire a | |pentru |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |terenului | |construcţii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4321|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |electrice şi | |electrice |
| | | | | | |tehnico- | | |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4321|Lucrări de |
| |S.A. | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| | | | | | |electrice şi | |electrice |
| | | | | | |tehnico- | | |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4321|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |ENERGETIC | | | | |electrice şi | |electrice |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |tehnico- | | |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |

35
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4321|Lucrări de |
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |ENERGETIC | | | | |electrice şi | |electrice |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |tehnico- | | |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4321|Lucrări de |
| | | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| | | | | | |electrice şi | |electrice |
| | | | | | |tehnico- | | |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4322|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |electrice şi | |sanitare, de |
| | | | | | |tehnico- | |încălzire şi de|
| | | | | | |sanitare şi | |aer condiţionat|
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4322|Lucrări de |
| |S.A. | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| | | | | | |electrice şi | |sanitare, de |
| | | | | | |tehnico- | |încălzire şi de|
| | | | | | |sanitare şi | |aer condiţionat|
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4329|Alte lucrări de|
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |electrice şi | |pentru |
| | | | | | |tehnico- | |construcţii |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4329|Alte lucrări de|
| |S.A. | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| | | | | | |electrice şi | |pentru |
| | | | | | |tehnico- | |construcţii |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Construcţii |43|Lucrări speciale|432|Lucrări de |4329|Alte lucrări de|
| |COMPLEXUL | | |de construcţii | |instalaţii | |instalaţii |
| |ENERGETIC | | | | |electrice şi | |pentru |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |tehnico- | |construcţii |
| | | | | | |sanitare şi | | |
| | | | | | |alte lucrări de| | |
| | | | | | |instalaţii | | |

36
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | | | |pentru | | |
| | | | | | |construcţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|433|Lucrări de |4332|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |finisare | |tâmplărie şi |
| |URANIULUI - S.A.| | | | | | |dulgherie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|433|Lucrări de |4333|Lucrări de |
| |S.A. | | |de construcţii | |finisare | |pardosire şi |
| | | | | | | | |placare a |
| | | | | | | | |pereţilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|433|Lucrări de |4334|Lucrări de |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |finisare | |vopsitorie, |
| |URANIULUI - S.A.| | | | | | |zugrăveli şi |
| | | | | | | | |montări de |
| | | | | | | | |geamuri |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|433|Lucrări de |4339|Alte lucrări de|
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |finisare | |finisare |
| |URANIULUI - S.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|439|Alte lucrări |4391|Lucrări de |
| |S.A. | | |de construcţii | |speciale de | |învelitori, |
| | | | | | |construcţii | |şarpante şi |
| | | | | | | | |terase la |
| | | | | | | | |construcţii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Construcţii |43|Lucrări speciale|439|Alte lucrări |4399|Alte lucrări |
| |CERCETĂRI ÎN | | |de construcţii | |speciale de | |speciale de |
| |TRANSPORTURI | | | | |construcţii | |construcţii |
| |INCERTRANS - | | | | | | |n.c.a. |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Construcţii |43|Lucrări speciale|439|Alte lucrări |4399|Alte lucrări |
| |NAŢIONALĂ A | | |de construcţii | |speciale de | |speciale de |
| |URANIULUI - S.A.| | | | |construcţii | |construcţii |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Construcţii |43|Lucrări speciale|439|Alte lucrări |4399|Alte lucrări |
| |PRODUCERE A | | |de construcţii | |speciale de | |speciale de |
| |ENERGIEI | | | | |construcţii | |construcţii |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | |n.c.a. |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Construcţii |43|Lucrări speciale|439|Alte lucrări |4399|Alte lucrări |
| |S.A. | | |de construcţii | |speciale de | |speciale de |
| | | | | | |construcţii | |construcţii |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |451|Comerţ cu |4511|Comerţ cu |
| |PATRIMONIULUI |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |autovehicule | |autoturisme şi |
| |PROTOCOLULUI DE |amănuntul; | |amănuntul, | | | |autovehicule |
| |STAT - R.A. |repararea | |întreţinerea şi | | | |uşoare (sub 3,5|
| | |autovehiculelor | |repararea | | | |tone) |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |

37
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |451|Comerţ cu |4519|Comerţ cu alte |
| |PATRIMONIULUI |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |autovehicule | |autovehicule |
| |PROTOCOLULUI DE |amănuntul; | |amănuntul, | | | | |
| |STAT - R.A. |repararea | |întreţinerea şi | | | | |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | | |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Comerţ cu |45|Comerţ cu |452|Întreţinerea şi|4520|Întreţinerea şi|
| |CERCETĂRI ÎN |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |repararea | |repararea |
| |TRANSPORTURI |amănuntul; | |amănuntul, | |autovehiculelor| |autovehiculelor|
| |INCERTRANS - |repararea | |întreţinerea şi | | | | |
| |S.A. |autovehiculelor | |repararea | | | | |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |452|Întreţinerea şi|4520|Întreţinerea şi|
| |NAŢIONALĂ A |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |repararea | |repararea |
| |URANIULUI - S.A.|amănuntul; | |amănuntul, | |autovehiculelor| |autovehiculelor|
| | |repararea | |întreţinerea şi | | | | |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | | |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |45|Comerţ cu |452|Întreţinerea şi|4520|Întreţinerea şi|
| |S.A. |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |repararea | |repararea |
| | |amănuntul; | |amănuntul, | |autovehiculelor| |autovehiculelor|
| | |repararea | |întreţinerea şi | | | | |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | | |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |452|Întreţinerea şi|4520|Întreţinerea şi|
| |PATRIMONIULUI |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |repararea | |repararea |
| |PROTOCOLULUI DE |amănuntul; | |amănuntul, | |autovehiculelor| |autovehiculelor|
| |STAT - R.A. |repararea | |întreţinerea şi | | | | |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | | |
| | |şi | |autovehiculelor | | | | |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |453|Comerţ cu piese|4531|Comerţ cu |
| |PATRIMONIULUI |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |şi accesorii | |ridicata de |
| |PROTOCOLULUI DE |amănuntul; | |amănuntul, | |pentru | |piese şi |
| |STAT - R.A. |repararea | |întreţinerea şi | |autovehicule | |accesorii |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | |pentru |
| | |şi | |autovehiculelor | | | |autovehicule |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Comerţ cu |45|Comerţ cu |453|Comerţ cu piese|4532|Comerţ cu |
| |PATRIMONIULUI |ridicata şi cu | |ridicata şi cu | |şi accesorii | |amănuntul de |
| |PROTOCOLULUI DE |amănuntul; | |amănuntul, | |pentru | |piese şi |
| |STAT - R.A. |repararea | |întreţinerea şi | |autovehicule | |accesorii |
| | |autovehiculelor | |repararea | | | |pentru |
| | |şi | |autovehiculelor | | | |autovehicule |
| | |motocicletelor | |şi a | | | | |
| | | | |motocicletelor | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

38
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4612|Intermedieri în|
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |combustibili, |
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |minereuri, |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |metale şi |
| | |şi | |motociclete | | | |produse chimice|
| | |motocicletelor | | | | | |pentru |
| | | | | | | | |industrie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4613|Intermedieri în|
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |material lemnos|
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |şi materiale de|
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |construcţii |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 472771|COMPANIA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4614|Intermedieri în|
| |NAŢIONALĂ |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |ROMTEHNICA - |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |maşini, |
| |S.A. |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |echipamente |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |industriale, |
| | |şi | |motociclete | | | |nave şi avioane|
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4614|Intermedieri în|
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |maşini, |
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |echipamente |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |industriale, |
| | |şi | |motociclete | | | |nave şi avioane|
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4617|Intermedieri în|
| |- S.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse |
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |alimentare, |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |băuturi şi |
| | |şi | |motociclete | | | |tutun |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4618|Intermedieri în|
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |specializat în |
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |vânzarea |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |produselor cu |
| |INGINERIE |şi | |motociclete | | | |caracter |
| |NUCLEARĂ "HORIA |motocicletelor | | | | | |specific, |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | |n.c.a. |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4618|Intermedieri în|
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |specializat în |
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | |vânzarea |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |produselor cu |
| | |şi | |motociclete | | | |caracter |
| | |motocicletelor | | | | | |specific, |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |INGINERIE |şi | |motociclete | | | | |

39
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |NUCLEARĂ "HORIA |motocicletelor | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2413593|ŞANTIERUL NAVAL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |2 MAI - S.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |PRODUCERE A |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |ENERGIEI |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| |ELECTRICE ÎN |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| |HIDROCENTRALE |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"|şi | |motociclete | | | | |
| |- S.A. |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |SA |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Comerţ cu |46|Comerţ cu |461|Activităţi de |4619|Intermedieri în|
| | |ridicata şi cu | |ridicata cu | |intermediere în| |comerţul cu |
| | |amănuntul; | |excepţia | |comerţul cu | |produse diverse|
| | |repararea | |comerţului cu | |ridicata | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |464|Comerţ cu |4646|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata al | |ridicata al |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |bunurilor de | |produselor |
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | |consum | |farmaceutice |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |INGINERIE |şi | |motociclete | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |motocicletelor | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |464|Comerţ cu |4646|Comerţ cu |
| |NAŢIONALĂ |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata al | |ridicata al |

40
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |UNIFARM - S.A. |amănuntul; | |excepţia | |bunurilor de | |produselor |
| | |repararea | |comerţului cu | |consum | |farmaceutice |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Comerţ cu |46|Comerţ cu |465|Comerţ cu |4651|Comerţ cu |
| | |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata al | |ridicata al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |echipamentului | |calculatoare- |
| | |repararea | |comerţului cu | |informatic şi | |lor, |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | |de | |echipamentelor |
| | |şi | |motociclete | |telecomunicaţii| |periferice şi |
| | |motocicletelor | | | | | |software-lui |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Comerţ cu |46|Comerţ cu |465|Comerţ cu |4652|Comerţ cu |
| | |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata al | |ridicata de |
| | |amănuntul; | |excepţia | |echipamentului | |componente şi |
| | |repararea | |comerţului cu | |informatic şi | |echipamente |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | |de | |electronice şi |
| | |şi | |motociclete | |telecomunicaţii| |de |
| | |motocicletelor | | | | | |telecomunicaţii|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4671|Comerţ cu |
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |combustibililor|
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |solizi, lichizi|
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |şi gazoşi şi al|
| | |şi | |motociclete | | | |produselor |
| | |motocicletelor | | | | | |derivate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4672|Comerţ cu |
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |metalelor şi |
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |minereurilor |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |metalice |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4673|Comerţ cu |
| |S.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |materialului |
| | |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |lemnos şi |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |materialelor de|
| | |şi | |motociclete | | | |construcţie şi |
| | |motocicletelor | | | | | |echipamentelor |
| | | | | | | | |sanitare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4673|Comerţ cu |
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |materialului |
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |lemnos şi |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | |materialelor de|
| | |şi | |motociclete | | | |construcţie şi |
| | |motocicletelor | | | | | |echipamentelor |
| | | | | | | | |sanitare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4675|Comerţ cu |
| |S.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |produselor |
| | |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |chimice |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

41
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4675|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |produselor |
| | |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |chimice |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4676|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |altor produse |
| | |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |intermediare |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13945863|COMPANIA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4677|Comerţ cu |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |- S.A. BUCUREŞTI|amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |deşeurilor şi |
| |FILIALA |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |resturilor |
| |SOCIETATEA |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |COMERCIALĂ |şi | |motociclete | | | | |
| |CARFIL - S.A. |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4677|Comerţ cu |
| |NAŢIONALĂ A |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |URANIULUI - S.A.|amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |deşeurilor şi |
| | |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |resturilor |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |467|Comerţ cu |4677|Comerţ cu |
| |COMPLEXUL |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata al |
| |ENERGETIC |amănuntul; | |excepţia | |specializat al | |deşeurilor şi |
| |OLTENIA - S.A. |repararea | |comerţului cu | |altor produse | |resturilor |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |INGINERIE |şi | |motociclete | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |motocicletelor | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |INGINERIE |şi | |motociclete | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA |motocicletelor | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| |DEZVOLTARE |repararea | |comerţului cu | | | | |
| |PENTRU |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ |şi | |motociclete | | | | |

42
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |INOE 2000 INCD |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13554423|COMPANIA |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| |- S.A. |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| | |repararea | |comerţului cu | | | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| | |repararea | |comerţului cu | | | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Comerţ cu |46|Comerţ cu |469|Comerţ cu |4690|Comerţ cu |
| | |ridicata şi cu | |ridicata cu | |ridicata | |ridicata |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nespecializat | |nespecializat |
| | |repararea | |comerţului cu | | | | |
| | |autovehiculelor | |autovehicule şi | | | | |
| | |şi | |motociclete | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Comerţ cu |47|Comerţ cu |471|Comerţ cu |4711|Comerţ cu |
| |- S.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul în | |amănuntul în |
| | |amănuntul; | |excepţia | |magazine | |magazine |
| | |repararea | |autovehiculelor | |nespecializate | |nespecializate,|
| | |autovehiculelor | |şi | | | |cu vânzare |
| | |şi | |motocicletelor | | | |predominantă de|
| | |motocicletelor | | | | | |produse |
| | | | | | | | |alimentare, |
| | | | | | | | |băuturi şi |
| | | | | | | | |tutun |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Comerţ cu |47|Comerţ cu |471|Comerţ cu |4711|Comerţ cu |
| |S.R.L. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul în | |amănuntul în |
| | |amănuntul; | |excepţia | |magazine | |magazine |
| | |repararea | |autovehiculelor | |nespecializate | |nespecializate,|
| | |autovehiculelor | |şi | | | |cu vânzare |
| | |şi | |motocicletelor | | | |predominantă de|
| | |motocicletelor | | | | | |produse |
| | | | | | | | |alimentare, |
| | | | | | | | |băuturi şi |
| | | | | | | | |tutun |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Comerţ cu |47|Comerţ cu |471|Comerţ cu |4719|Comerţ cu |
| |- S.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul în | |amănuntul în |
| | |amănuntul; | |excepţia | |magazine | |magazine |
| | |repararea | |autovehiculelor | |nespecializate | |nespecializate,|
| | |autovehiculelor | |şi | | | |cu vânzare |
| | |şi | |motocicletelor | | | |predominantă de|
| | |motocicletelor | | | | | |produse |
| | | | | | | | |nealimentare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |471|Comerţ cu |4719|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul în | |amănuntul în |
| | |amănuntul; | |excepţia | |magazine | |magazine |
| | |repararea | |autovehiculelor | |nespecializate | |nespecializate,|
| | |autovehiculelor | |şi | | | |cu vânzare |
| | |şi | |motocicletelor | | | |predominantă de|
| | |motocicletelor | | | | | |produse |
| | | | | | | | |nealimentare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

43
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |472|Comerţ cu |4725|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul al | |amănuntul al |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |produselor | |băuturilor, în |
| |DEZVOLTARE |repararea | |autovehiculelor | |alimentare, | |magazine |
| |PENTRU |autovehiculelor | |şi | |băuturilor şi | |specializate |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN|şi | |motocicletelor | |al produselor | | |
| |HORTICULTURĂ |motocicletelor | | | |din tutun, în | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | | | |magazine | | |
| | | | | | |specializate | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |476|Comerţ cu |4761|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul de | |amănuntul al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |bunuri | |cărţilor, în |
| | |repararea | |autovehiculelor | |culturale şi | |magazine |
| | |autovehiculelor | |şi | |recreative, în | |specializate |
| | |şi | |motocicletelor | |magazine | | |
| | |motocicletelor | | | |specializate | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |476|Comerţ cu |4762|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul de | |amănuntul al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |bunuri | |ziarelor şi |
| | |repararea | |autovehiculelor | |culturale şi | |articolelor de |
| | |autovehiculelor | |şi | |recreative, în | |papetărie, în |
| | |şi | |motocicletelor | |magazine | |magazine |
| | |motocicletelor | | | |specializate | |specializate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |476|Comerţ cu |4763|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul de | |amănuntul al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |bunuri | |discurilor şi |
| | |repararea | |autovehiculelor | |culturale şi | |benzilor |
| | |autovehiculelor | |şi | |recreative, în | |magnetice cu |
| | |şi | |motocicletelor | |magazine | |sau fără |
| | |motocicletelor | | | |specializate | |înregistrări |
| | | | | | | | |audio/video, în|
| | | | | | | | |magazine |
| | | | | | | | |specializate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27624375|FARMACIA |Comerţ cu |47|Comerţ cu |477|Comerţ cu |4773|Comerţ cu |
| |VETERINARĂ |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul al | |amănuntul al |
| |F.M.V. - S.R.L. |amănuntul; | |excepţia | |altor bunuri, | |produselor |
| | |repararea | |autovehiculelor | |în magazine | |farmaceutice, |
| | |autovehiculelor | |şi | |specializate | |în magazine |
| | |şi | |motocicletelor | | | |specializate |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |47|Comerţ cu |477|Comerţ cu |4778|Comerţ cu |
| |S.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul al | |amănuntul al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |altor bunuri, | |altor bunuri |
| | |repararea | |autovehiculelor | |în magazine | |noi, în |
| | |autovehiculelor | |şi | |specializate | |magazine |
| | |şi | |motocicletelor | | | |specializate |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |477|Comerţ cu |4779|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul al | |amănuntul al |
| | |amănuntul; | |excepţia | |altor bunuri, | |bunurilor de |
| | |repararea | |autovehiculelor | |în magazine | |ocazie vândute |
| | |autovehiculelor | |şi | |specializate | |prin magazine |
| | |şi | |motocicletelor | | | | |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Comerţ cu |47|Comerţ cu |478|Comerţ cu |4789|Comerţ cu |
| |STATULUI - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul | |amănuntul prin |
| | |amănuntul; | |excepţia | |efectuat prin | |standuri, |

44
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |repararea | |autovehiculelor | |standuri, | |chioşcuri şi |
| | |autovehiculelor | |şi | |chioşcuri şi | |pieţe al altor |
| | |şi | |motocicletelor | |pieţe | |produse |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |478|Comerţ cu |4789|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul | |amănuntul prin |
| | |amănuntul; | |excepţia | |efectuat prin | |standuri, |
| | |repararea | |autovehiculelor | |standuri, | |chioşcuri şi |
| | |autovehiculelor | |şi | |chioşcuri şi | |pieţe al altor |
| | |şi | |motocicletelor | |pieţe | |produse |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Comerţ cu |47|Comerţ cu |478|Comerţ cu |4789|Comerţ cu |
| |S.R.L. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul | |amănuntul prin |
| | |amănuntul; | |excepţia | |efectuat prin | |standuri, |
| | |repararea | |autovehiculelor | |standuri, | |chioşcuri şi |
| | |autovehiculelor | |şi | |chioşcuri şi | |pieţe al altor |
| | |şi | |motocicletelor | |pieţe | |produse |
| | |motocicletelor | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |479|Comerţ cu |4791|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul care | |amănuntul prin |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nu se | |intermediul |
| | |repararea | |autovehiculelor | |efectuează prin| |caselor de |
| | |autovehiculelor | |şi | |magazine, | |comenzi sau |
| | |şi | |motocicletelor | |standuri, | |prin Internet |
| | |motocicletelor | | | |chioşcuri şi | | |
| | | | | | |pieţe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Comerţ cu |47|Comerţ cu |479|Comerţ cu |4799|Comerţ cu |
| |- S.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul care | |amănuntul |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nu se | |efectuat în |
| | |repararea | |autovehiculelor | |efectuează prin| |afara |
| | |autovehiculelor | |şi | |magazine, | |magazinelor, |
| | |şi | |motocicletelor | |standuri, | |standurilor, |
| | |motocicletelor | | | |chioşcuri şi | |chioşcurilor şi|
| | | | | | |pieţe | |pieţelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9068280|INSTITUTUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |479|Comerţ cu |4799|Comerţ cu |
| |NAŢIONAL DE |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul care | |amănuntul |
| |CERCETARE- |amănuntul; | |excepţia | |nu se | |efectuat în |
| |DEZVOLTARE |repararea | |autovehiculelor | |efectuează prin| |afara |
| |PENTRU FIZICA |autovehiculelor | |şi | |magazine, | |magazinelor, |
| |MATERIALELOR |şi | |motocicletelor | |standuri, | |standurilor, |
| |BUCUREŞTI - R.A.|motocicletelor | | | |chioşcuri şi | |chioşcurilor şi|
| | | | | | |pieţe | |pieţelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Comerţ cu |47|Comerţ cu |479|Comerţ cu |4799|Comerţ cu |
| |S.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul care | |amănuntul |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nu se | |efectuat în |
| | |repararea | |autovehiculelor | |efectuează prin| |afara |
| | |autovehiculelor | |şi | |magazine, | |magazinelor, |
| | |şi | |motocicletelor | |standuri, | |standurilor, |
| | |motocicletelor | | | |chioşcuri şi | |chioşcurilor şi|
| | | | | | |pieţe | |pieţelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Comerţ cu |47|Comerţ cu |479|Comerţ cu |4799|Comerţ cu |
| |OFICIAL - R.A. |ridicata şi cu | |amănuntul, cu | |amănuntul care | |amănuntul |
| | |amănuntul; | |excepţia | |nu se | |efectuat în |
| | |repararea | |autovehiculelor | |efectuează prin| |afara |
| | |autovehiculelor | |şi | |magazine, | |magazinelor, |
| | |şi | |motocicletelor | |standuri, | |standurilor, |
| | |motocicletelor | | | |chioşcuri şi | |chioşcurilor şi|
| | | | | | |pieţe | |pieţelor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

45
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11054545|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |491|Transporturi |4910|Transporturi |
| |NAŢIONALĂ DE |depozitare | |terestre şi | |interurbane de | |interurbane de |
| |TRANSPORT | | |transporturi | |călători pe | |călători pe |
| |FEROVIAR DE | | |prin conducte | |calea ferată | |calea ferată |
| |CĂLĂTORI - | | | | | | | |
| |C.F.R. - | | | | | | | |
| |CĂLĂTORI - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| | |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| | | | |transporturi | |ferată | |ferată |
| | | | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| |NAŢIONALĂ A |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| |URANIULUI - S.A.| | |transporturi | |ferată | |ferată |
| | | | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| |COMPLEXUL |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| |ENERGETIC | | |transporturi | |ferată | |ferată |
| |OLTENIA - S.A. | | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| |COMPLEXUL |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| |ENERGETIC | | |transporturi | |ferată | |ferată |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9825567|ROFERSPED - S.A.|Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| | |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| | | | |transporturi | |ferată | |ferată |
| | | | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11054537|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |492|Transporturi de|4920|Transporturi de|
| |NAŢIONALĂ DE |depozitare | |terestre şi | |marfă pe calea | |marfă pe calea |
| |TRANSPORT | | |transporturi | |ferată | |ferată |
| |FEROVIAR DE | | |prin conducte | | | | |
| |MARFĂ "C.F.R. - | | | | | | | |
| |MARFĂ" - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4931|Transporturi |
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |urbane, |
| |CERCETARE- | | |transporturi | |terestre de | |suburbane şi |
| |DEZVOLTARE | | |prin conducte | |călători | |metropolitane |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | |de călători |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4931|Transporturi |
| |COMPLEXUL |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |urbane, |
| |ENERGETIC | | |transporturi | |terestre de | |suburbane şi |
| |OLTENIA - S.A. | | |prin conducte | |călători | |metropolitane |
| | | | | | | | |de călători |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13863739|METROREX - S.A. |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4931|Transporturi |
| | |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |urbane, |
| | | | |transporturi | |terestre de | |suburbane şi |
| | | | |prin conducte | |călători | |metropolitane |

46
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | | | | | |de călători |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4939|Alte |
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |transporturi |
| |CERCETARE- | | |transporturi | |terestre de | |terestre de |
| |DEZVOLTARE | | |prin conducte | |călători | |călători n.c.a.|
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4939|Alte |
| |PRODUCERE A |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |transporturi |
| |ENERGIEI | | |transporturi | |terestre de | |terestre de |
| |ELECTRICE ÎN | | |prin conducte | |călători | |călători n.c.a.|
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4939|Alte |
| |COMPLEXUL |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |transporturi |
| |ENERGETIC | | |transporturi | |terestre de | |terestre de |
| |OLTENIA - S.A. | | |prin conducte | |călători | |călători n.c.a.|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Transport şi |49|Transporturi |493|Alte |4939|Alte |
| |PATRIMONIULUI |depozitare | |terestre şi | |transporturi | |transporturi |
| |PROTOCOLULUI DE | | |transporturi | |terestre de | |terestre de |
| |STAT - R.A. | | |prin conducte | |călători | |călători n.c.a.|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |
| |CERCETARE- | | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| |DEZVOLTARE | | |prin conducte | |servicii de | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |mutare | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |NAŢIONALĂ A |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |
| |URANIULUI - S.A.| | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| | | | |prin conducte | |servicii de | | |
| | | | | | |mutare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |PRODUCERE A |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |
| |ENERGIEI | | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| |ELECTRICE ÎN | | |prin conducte | |servicii de | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | |mutare | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |COMPLEXUL |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |
| |ENERGETIC | | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| |OLTENIA - S.A. | | |prin conducte | |servicii de | | |
| | | | | | |mutare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |OFICIAL - R.A. |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |

47
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| | | | |prin conducte | |servicii de | | |
| | | | | | |mutare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Transport şi |49|Transporturi |494|Transporturi |4941|Transporturi |
| |PATRIMONIULUI |depozitare | |terestre şi | |rutiere de | |rutiere de |
| |PROTOCOLULUI DE | | |transporturi | |mărfuri şi | |mărfuri |
| |STAT - R.A. | | |prin conducte | |servicii de | | |
| | | | | | |mutare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13068733|SOCIETATEA |Transport şi |49|Transporturi |495|Transporturi |4950|Transporturi |
| |NAŢIONALĂ DE |depozitare | |terestre şi | |prin conducte | |prin conducte |
| |TRANSPORT GAZE | | |transporturi | | | | |
| |NATURALE | | |prin conducte | | | | |
| |TRANSGAZ - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Transport şi |49|Transporturi |495|Transporturi |4950|Transporturi |
| | |depozitare | |terestre şi | |prin conducte | |prin conducte |
| | | | |transporturi | | | | |
| | | | |prin conducte | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |50|Transporturi pe |503|Transporturi de|5030|Transportul de |
| |PRODUCERE A |depozitare | |apă | |pasageri pe căi| |pasageri pe căi|
| |ENERGIEI | | | | |navigabile | |navigabile |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |interioare | |interioare |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |50|Transporturi pe |504|Transportul de |5040|Transportul de |
| |PRODUCERE A |depozitare | |apă | |marfă pe căi | |marfă pe căi |
| |ENERGIEI | | | | |navigabile | |navigabile |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |interioare | |interioare |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 477647|COMPANIA |Transport şi |51|Transporturi |511|Transporturi |5110|Transporturi |
| |NAŢIONALĂ DE |depozitare | |aeriene | |aeriene de | |aeriene de |
| |TRANSPORTURI | | | | |pasageri | |pasageri |
| |AERIENE ROMÂNE | | | | | | | |
| |TAROM - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |activităţi | | | | |
| |CERCETARE- | | |auxiliare pentru| | | | |
| |DEZVOLTARE | | |transporturi | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13945863|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|depozitare | |activităţi | | | | |
| |- S.A. BUCUREŞTI| | |auxiliare pentru| | | | |
| |FILIALA | | |transporturi | | | | |
| |SOCIETATEA | | | | | | | |
| |COMERCIALĂ | | | | | | | |
| |CARFIL - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |

48
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |depozitare | |activităţi | | | | |
| | | | |auxiliare pentru| | | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |NAŢIONALĂ A |depozitare | |activităţi | | | | |
| |URANIULUI - S.A.| | |auxiliare pentru| | | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |PRODUCERE A |depozitare | |activităţi | | | | |
| |ENERGIEI | | |auxiliare pentru| | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | |transporturi | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |COMPLEXUL |depozitare | |activităţi | | | | |
| |ENERGETIC | | |auxiliare pentru| | | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34915261|SNGN "ROMGAZ" - |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |S.A. - FILIALA |depozitare | |activităţi | | | | |
| |DE ÎNMAGAZINARE | | |auxiliare pentru| | | | |
| |GAZE NATURALE | | |transporturi | | | | |
| |DEPOGAZ PLOIEŞTI| | | | | | | |
| |- S.R.L. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |521|Depozitări |5210|Depozitări |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | | | | |
| |UNIFARM - S.A. | | |auxiliare pentru| | | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |CERCETARE- | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | |transporturi | | | |transporturi |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | |terestre |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |TRANSPORTURI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |INCERTRANS - | | |transporturi | | | |transporturi |
| |S.A. | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| | |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| | | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |S.A. |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| | | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

49
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ENERGETIC | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |OLTENIA - S.A. | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11054529|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE CĂI|depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |FERATE "C.F.R." | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |- S.A. | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11059950|SOCIETATEA DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |ADMINISTRARE |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ACTIVE FEROVIARE| | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |"S.A.A.F." - | | |transporturi | | | |transporturi |
| |S.A. | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |PATRIMONIULUI |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |PROTOCOLULUI DE | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| |STAT - R.A. | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27624375|FARMACIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5221|Activităţi de |
| |VETERINARĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |F.M.V. - S.R.L. | | |auxiliare pentru| |transporturi | |pentru |
| | | | |transporturi | | | |transporturi |
| | | | | | | | |terestre |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |TRANSPORTURI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |INCERTRANS - | | |transporturi | | | |pe apă |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ENERGIEI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |ELECTRICE ÎN | | |transporturi | | | |pe apă |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1284717|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ADMINISTRAŢIA | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |PORTURILOR | | |transporturi | | | |pe apă |
| |DUNĂRII FLUVIALE| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1644670|REGIA AUTONOMĂ |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |ADMINISTRAŢIA |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |FLUVIALĂ A | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |DUNĂRII DE JOS | | |transporturi | | | |pe apă |
| |GALAŢI - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11062831|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |"ADMINISTRAŢIA | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|

50
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PORTURILOR | | |transporturi | | | |pe apă |
| |MARITIME" - S.A.| | | | | | | |
| |CONSTANŢA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11087755|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ADMINISTRAŢIA | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |CANALELOR | | |transporturi | | | |pe apă |
| |NAVIGABILE - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11776466|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5222|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |ADMINISTRAŢIA | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |PORTURILOR | | |transporturi | | | |pe apă |
| |DUNĂRII MARITIME| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |TRANSPORTURI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |INCERTRANS - | | |transporturi | | | |aeriene |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1589932|ADMINISTRAŢIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |ROMÂNĂ A |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |SERVICIILOR DE | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |TRAFIC AERIAN | | |transporturi | | | |aeriene |
| |ROMATSA - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5205651|AUTORITATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |AERONAUTICĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |CIVILĂ ROMÂNĂ - | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |R.A. | | |transporturi | | | |aeriene |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11178217|SOCIETATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |"AEROPORTUL | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |INTERNAŢIONAL | | |transporturi | | | |aeriene |
| |TIMIŞOARA - | | | | | | | |
| |TRAIAN VUIA" - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11212645|SOCIETATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |"AEROPORTUL | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |INTERNAŢIONAL | | |transporturi | | | |aeriene |
| |MIHAIL | | | | | | | |
| |KOGĂLNICEANU - | | | | | | | |
| |CONSTANŢA" - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26490194|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5223|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |servicii anexe |
| |"AEROPORTURI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |BUCUREŞTI" - | | |transporturi | | | |aeriene |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5224|Manipulări |
| | |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | | |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | | |
| | | | |transporturi | | | | |

51
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2410163|OIL TERMINAL - |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5224|Manipulări |
| |S.A. |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | | |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5224|Manipulări |
| |NAŢIONALĂ A |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | | |
| |URANIULUI - S.A.| | |auxiliare pentru| |transporturi | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5224|Manipulări |
| |COMPLEXUL |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | | |
| |ENERGETIC | | |auxiliare pentru| |transporturi | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5224|Manipulări |
| |OFICIAL - R.A. |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | | |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | | |
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5229|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |anexe |
| |CERCETARE- | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |DEZVOLTARE | | |transporturi | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5229|Alte activităţi|
| |CERCETĂRI ÎN |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |anexe |
| |TRANSPORTURI | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| |INCERTRANS - | | |transporturi | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Transport şi |52|Depozitare şi |522|Activităţi |5229|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |depozitare | |activităţi | |anexe pentru | |anexe |
| | | | |auxiliare pentru| |transporturi | |transporturilor|
| | | | |transporturi | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427410|COMPANIA |Transport şi |53|Activităţi de |531|Activităţi |5310|Activităţi |
| |NAŢIONALĂ POŞTA |depozitare | |poştă şi de | |poştale | |poştale |
| |ROMÂNĂ - S.A. | | |curier | |desfăşurate sub| |desfăşurate sub|
| | | | | | |obligativitatea| |obligativitatea|
| | | | | | |serviciului | |serviciului |
| | | | | | |universal | |universal |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |NAŢIONAL DE |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| |CERCETARE- | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |similare | |similare |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |PRODUCERE A |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|

52
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGIEI | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |similare | |similare |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |COMPLEXUL |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| |ENERGETIC | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |similare | |similare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15619634|SOCIETATEA DE |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |TRATAMENT |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| |BALNEAR ŞI | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| |RECUPERARE A | | | | |similare | |similare |
| |CAPACITĂŢII DE | | | | | | | |
| |MUNCĂ | | | | | | | |
| |"T.B.R.C.M." - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1573170|BIROUL DE TURISM|Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |PENTRU TINERET |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| |(B.T.T.) - S.A. | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| | | | | | |similare | |similare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TURISMULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2423562|NEPTUN-OLIMP - |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |S.A. |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| | | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| | | | | | |similare | |similare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|551|Hoteluri şi |5510|Hoteluri şi |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |facilităţi de | |alte facilităţi| |alte facilităţi|
| |PROTOCOLULUI DE | | |cazare | |de cazare | |de cazare |
| |STAT - R.A. | | | | |similare | |similare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|552|Facilităţi de |5520|Facilităţi de |
| |PRODUCERE A |restaurante | |facilităţi de | |cazare pentru | |cazare pentru |
| |ENERGIEI | | |cazare | |vacanţe şi | |vacanţe şi |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |perioade de | |perioade de |
| |HIDROCENTRALE | | | | |scurtă durată | |scurtă durată |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|552|Facilităţi de |5520|Facilităţi de |
| |COMPLEXUL |restaurante | |facilităţi de | |cazare pentru | |cazare pentru |
| |ENERGETIC | | |cazare | |vacanţe şi | |vacanţe şi |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |perioade de | |perioade de |
| | | | | | |scurtă durată | |scurtă durată |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TURISMULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1890659|MAMAIA - SA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|552|Facilităţi de |5520|Facilităţi de |
| | |restaurante | |facilităţi de | |cazare pentru | |cazare pentru |
| | | | |cazare | |vacanţe şi | |vacanţe şi |
| | | | | | |perioade de | |perioade de |
| | | | | | |scurtă durată | |scurtă durată |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|552|Facilităţi de |5520|Facilităţi de |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |facilităţi de | |cazare pentru | |cazare pentru |
| |PROTOCOLULUI DE | | |cazare | |vacanţe şi | |vacanţe şi |
| |STAT - R.A. | | | | |perioade de | |perioade de |
| | | | | | |scurtă durată | |scurtă durată |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |

53
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|552|Facilităţi de |5520|Facilităţi de |
| |S.R.L. |restaurante | |facilităţi de | |cazare pentru | |cazare pentru |
| | | | |cazare | |vacanţe şi | |vacanţe şi |
| | | | | | |perioade de | |perioade de |
| | | | | | |scurtă durată | |scurtă durată |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|559|Alte servicii |5590|Alte servicii |
| |NAŢIONAL DE |restaurante | |facilităţi de | |de cazare | |de cazare |
| |CERCETARE- | | |cazare | | | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|559|Alte servicii |5590|Alte servicii |
| |NAŢIONALĂ A |restaurante | |facilităţi de | |de cazare | |de cazare |
| |URANIULUI - S.A.| | |cazare | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|559|Alte servicii |5590|Alte servicii |
| |PRODUCERE A |restaurante | |facilităţi de | |de cazare | |de cazare |
| |ENERGIEI | | |cazare | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |55|Hoteluri şi alte|559|Alte servicii |5590|Alte servicii |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |facilităţi de | |de cazare | |de cazare |
| |PROTOCOLULUI DE | | |cazare | | | | |
| |STAT - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |- S.A. |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| | | | |de servicii de | | | | |
| | | | |alimentaţie | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |NAŢIONAL DE |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| |CERCETARE- | | |de servicii de | | | | |
| |DEZVOLTARE | | |alimentaţie | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |PRODUCERE A |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| |ENERGIEI | | |de servicii de | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | |alimentaţie | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |COMPLEXUL |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| |ENERGETIC | | |de servicii de | | | | |
| |OLTENIA - S.A. | | |alimentaţie | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

54
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|30855230|SOCIETATEA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |COMPLEXUL |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| |ENERGETIC | | |de servicii de | | | | |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |alimentaţie | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| |PROTOCOLULUI DE | | |de servicii de | | | | |
| |STAT - R.A. | | |alimentaţie | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Hoteluri şi |56|Restaurante şi |561|Restaurante |5610|Restaurante |
| |S.R.L. |restaurante | |alte activităţi | | | | |
| | | | |de servicii de | | | | |
| | | | |alimentaţie | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5621|Activităţi de |
| |- S.A. |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |alimentaţie |
| | | | |de servicii de | |(catering) | |(catering) |
| | | | |alimentaţie | |pentru | |pentru |
| | | | | | |evenimente şi | |evenimente |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5621|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |alimentaţie |
| |ENERGETIC | | |de servicii de | |(catering) | |(catering) |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |alimentaţie | |pentru | |pentru |
| | | | | | |evenimente şi | |evenimente |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5621|Activităţi de |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |alimentaţie |
| |PROTOCOLULUI DE | | |de servicii de | |(catering) | |(catering) |
| |STAT - R.A. | | |alimentaţie | |pentru | |pentru |
| | | | | | |evenimente şi | |evenimente |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5621|Activităţi de |
| |S.R.L. |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |alimentaţie |
| | | | |de servicii de | |(catering) | |(catering) |
| | | | |alimentaţie | |pentru | |pentru |
| | | | | | |evenimente şi | |evenimente |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5629|Alte servicii |
| |- S.A. |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |de alimentaţie |
| | | | |de servicii de | |(catering) | |n.c.a. |
| | | | |alimentaţie | |pentru | | |
| | | | | | |evenimente şi | | |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5629|Alte servicii |
| |NAŢIONAL DE |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |de alimentaţie |
| |CERCETARE- | | |de servicii de | |(catering) | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | |alimentaţie | |pentru | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |evenimente şi | | |
| |INGINERIE | | | | |alte servicii | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |de alimentaţie | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |

55
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5629|Alte servicii |
| |COMPLEXUL |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |de alimentaţie |
| |ENERGETIC | | |de servicii de | |(catering) | |n.c.a. |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |alimentaţie | |pentru | | |
| | | | | | |evenimente şi | | |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |562|Activităţi de |5629|Alte servicii |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |alte activităţi | |alimentaţie | |de alimentaţie |
| |PROTOCOLULUI DE | | |de servicii de | |(catering) | |n.c.a. |
| |STAT - R.A. | | |alimentaţie | |pentru | | |
| | | | | | |evenimente şi | | |
| | | | | | |alte servicii | | |
| | | | | | |de alimentaţie | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |563|Baruri şi alte |5630|Baruri şi alte |
| |- S.A. |restaurante | |alte activităţi | |activităţi de | |activităţi de |
| | | | |de servicii de | |servire a | |servire a |
| | | | |alimentaţie | |băuturilor | |băuturilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |563|Baruri şi alte |5630|Baruri şi alte |
| |COMPLEXUL |restaurante | |alte activităţi | |activităţi de | |activităţi de |
| |ENERGETIC | | |de servicii de | |servire a | |servire a |
| |HUNEDOARA - S.A.| | |alimentaţie | |băuturilor | |băuturilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Hoteluri şi |56|Restaurante şi |563|Baruri şi alte |5630|Baruri şi alte |
| |PATRIMONIULUI |restaurante | |alte activităţi | |activităţi de | |activităţi de |
| |PROTOCOLULUI DE | | |de servicii de | |servire a | |servire a |
| |STAT - R.A. | | |alimentaţie | |băuturilor | |băuturilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Hoteluri şi |56|Restaurante şi |563|Baruri şi alte |5630|Baruri şi alte |
| |S.R.L. |restaurante | |alte activităţi | |activităţi de | |activităţi de |
| | | | |de servicii de | |servire a | |servire a |
| | | | |alimentaţie | |băuturilor | |băuturilor |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |ziarelor, | | |
| |SUDURĂ ŞI | | | | |revistelor şi | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | |alte activităţi| | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | |de editare | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |revistelor şi | | |
| |INGINERIE | | | | |alte activităţi| | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |de editare | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |TRANSPORTURI | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |INCERTRANS - | | | | |ziarelor, | | |
| |S.A. | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |

56
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5194978|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | | |
| |PENTRU GEOLOGIE | | | | |revistelor şi | | |
| |ŞI GEOECOLOGIE | | | | |alte activităţi| | |
| |MARINĂ - | | | | |de editare | | |
| |GEOECOMAR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | | |
| |PENTRU | | | | |revistelor şi | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | |alte activităţi| | |
| |INOE 2000 INCD | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |UNIFARM - S.A. | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| | | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1589983|EDITURA |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |DIDACTICĂ ŞI |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |PEDAGOGICĂ - | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| |S.A. | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25137330|EDITURA |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5811|Activităţi de |
| |DISCOBOLUL - |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |S.R.L. | | | | |cărţilor, | |cărţilor |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5812|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare de |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |ghiduri, |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |ziarelor, | |compendii, |
| |SUDURĂ ŞI | | | | |revistelor şi | |liste de adrese|
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | |alte activităţi| |şi similare |
| |MATERIALE - ISIM| | | | |de editare | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5812|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare de |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |ghiduri, |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |compendii, |

57
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |revistelor şi | |liste de adrese|
| |INGINERIE | | | | |alte activităţi| |şi similare |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |de editare | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5812|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare de |
| |UNIFARM - S.A. | | | | |cărţilor, | |ghiduri, |
| | | | | | |ziarelor, | |compendii, |
| | | | | | |revistelor şi | |liste de adrese|
| | | | | | |alte activităţi| |şi similare |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5812|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare de |
| | | | | | |cărţilor, | |ghiduri, |
| | | | | | |ziarelor, | |compendii, |
| | | | | | |revistelor şi | |liste de adrese|
| | | | | | |alte activităţi| |şi similare |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5813|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| | | | | | |cărţilor, | |ziarelor |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |SUDURĂ ŞI | | | | |revistelor şi | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | |alte activităţi| | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | |de editare | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |revistelor şi | | |
| |INGINERIE | | | | |alte activităţi| | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |de editare | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5194978|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |PENTRU GEOLOGIE | | | | |revistelor şi | | |
| |ŞI GEOECOLOGIE | | | | |alte activităţi| | |
| |MARINĂ - | | | | |de editare | | |
| |GEOECOMAR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5495458|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |PENTRU FIZICA | | | | |revistelor şi | | |
| |PĂMÂNTULUI - | | | | |alte activităţi| | |
| |INCDFP - R.A. | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

58
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |PENTRU | | | | |revistelor şi | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | |alte activităţi| | |
| |INOE 2000 INCD | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13827850|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |PENTRU INGINERIE| | | | |revistelor şi | | |
| |ELECTRICĂ ICPE -| | | | |alte activităţi| | |
| |CA BUCUREŞTI | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |ENERGIEI | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| |HIDROCENTRALE | | | | |revistelor şi | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | |alte activităţi| | |
| |- S.A. | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5814|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| | | | | | |cărţilor, | |revistelor şi |
| | | | | | |ziarelor, | |periodicelor |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | | |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |ziarelor, | | |
| |SUDURĂ ŞI | | | | |revistelor şi | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | |alte activităţi| | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | |de editare | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |revistelor şi | | |
| |INGINERIE | | | | |alte activităţi| | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |de editare | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| |TRANSPORTURI | | | | |cărţilor, | | |
| |INCERTRANS - | | | | |ziarelor, | | |
| |S.A. | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| |CERCETARE- | | | | |cărţilor, | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |ziarelor, | | |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | |revistelor şi | | |

59
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |MEDIULUI | | | | |alte activităţi| | |
| |BUCUREŞTI | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16184414|ROMFILATELIA - |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |S.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| | | | | | |cărţilor, | | |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |581|Activităţi de |5819|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |de editare |
| | | | | | |cărţilor, | | |
| | | | | | |ziarelor, | | |
| | | | | | |revistelor şi | | |
| | | | | | |alte activităţi| | |
| | | | | | |de editare | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5821|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a |
| |ENERGIEI | | | | |produselor | |jocurilor de |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |software | |calculator |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5829|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a altor|
| |CERCETARE- | | | | |produselor | |produse |
| |DEZVOLTARE | | | | |software | |software |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5829|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a altor|
| |TRANSPORTURI | | | | |produselor | |produse |
| |INCERTRANS - | | | | |software | |software |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5829|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a altor|
| |ENERGIEI | | | | |produselor | |produse |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |software | |software |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5829|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a altor|
| |ENERGETIC | | | | |produselor | |produse |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |software | |software |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |58|Activităţi de |582|Activităţi de |5829|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |editare | |editare a | |editare a altor|
| | | | | | |produselor | |produse |
| | | | | | |software | |software |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 338819|SOCIETATEA |Informaţii şi |59|Activităţi de |591|Activităţi de |5911|Activităţi de |

60
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |COMERCIALĂ |comunicaţii | |producţie | |producţie | |producţie |
| |STUDIOUL | | |cinematografică,| |cinematogra- | |cinematogra- |
| |CINEMATOGRAFIC | | |video şi de | |fică, video şi | |fică, video şi |
| |ANIMAFILM - S.A.| | |programe de | |de programe de | |de programe de |
| | | | |televiziune; | |televiziune | |televiziune |
| | | | |înregistrări | | | | |
| | | | |audio şi | | | | |
| | | | |activităţi de | | | | |
| | | | |editare muzicală| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |60|Activităţi de |601|Activităţi de |6010|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | |difuzare şi | |difuzare a | |difuzare a |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | |transmitere de | |programelor de | |programelor de |
| |- S.A. | | |programe | |radio | |radio |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |60|Activităţi de |601|Activităţi de |6010|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |difuzare şi | |difuzare a | |difuzare a |
| |ENERGETIC | | |transmitere de | |programelor de | |programelor de |
| |OLTENIA - S.A. | | |programe | |radio | |radio |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |60|Activităţi de |602|Activităţi de |6020|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | |difuzare şi | |difuzare a | |difuzare a |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | |transmitere de | |programelor de | |programelor de |
| |- S.A. | | |programe | |televiziune | |televiziune |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |60|Activităţi de |602|Activităţi de |6020|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |difuzare şi | |difuzare a | |difuzare a |
| |ENERGETIC | | |transmitere de | |programelor de | |programelor de |
| |OLTENIA - S.A. | | |programe | |televiziune | |televiziune |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |TRANSPORTURI | | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| |INCERTRANS - | | | | |cablu | |cablu |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| |- S.A. | | | | |cablu | |cablu |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15061510|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |PENTRU SERVICII |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |DE | | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| |TELECOMUNICAŢII | | | | |cablu | |cablu |
| |ŞI TEHNOLOGIA | | | | | | | |
| |INFORMAŢIEI ÎN | | | | | | | |
| |REŢELE ELECTRICE| | | | | | | |
| |DE TRANSPORT | | | | | | | |
| |"TELETRANS" - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |ENERGIEI | | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |cablu | |cablu |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|

61
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |ENERGETIC | | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |cablu | |cablu |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15034095|TELECOMUNICAŢII |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |611|Activităţi de |6110|Activităţi de |
| |C.F.R. - S.A. |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| | | | | | |prin reţele cu | |prin reţele cu |
| | | | | | |cablu | |cablu |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |612|Activităţi de |6120|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |prin reţele | |prin reţele |
| |- S.A. | | | | |fără cablu | |fără cablu |
| | | | | | | | |(exclusiv prin |
| | | | | | | | |satelit) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |612|Activităţi de |6120|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |ENERGIEI | | | | |prin reţele | |prin reţele |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |fără cablu | |fără cablu |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |(exclusiv prin |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | |satelit) |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |612|Activităţi de |6120|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |ENERGETIC | | | | |prin reţele | |prin reţele |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |fără cablu | |fără cablu |
| | | | | | | | |(exclusiv prin |
| | | | | | | | |satelit) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |613|Activităţi de |6130|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |prin satelit | |prin satelit |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |613|Activităţi de |6130|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |ENERGIEI | | | | |prin satelit | |prin satelit |
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |619|Alte activităţi|6190|Alte activităţi|
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | | | |de | |de |
| |TRANSPORTURI | | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |INCERTRANS - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |619|Alte activităţi|6190|Alte activităţi|
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | | | |de | |de |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |619|Alte activităţi|6190|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |comunicaţii | | | |de | |de |
| |ENERGIEI | | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

62
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |619|Alte activităţi|6190|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |comunicaţii | | | |de | |de |
| |ENERGETIC | | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11121156|COMPANIA |Informaţii şi |61|Telecomunicaţii |619|Alte activităţi|6190|Alte activităţi|
| |NAŢIONALĂ DE |comunicaţii | | | |de | |de |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |telecomunicaţii| |telecomunicaţii|
| |NAVALE RADIONAV | | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| |TRANSPORTURI | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| |INCERTRANS - | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| |S.A. | | | | | | |(software |
| | | | | | | | |orientat |
| | | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| |ENERGIEI | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| |ELECTRICE ÎN | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |(software |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | |orientat |
| |- S.A. | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| |ENERGETIC | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| |OLTENIA - S.A. | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| | | | | | | | |(software |
| | | | | | | | |orientat |
| | | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14966210|INFORMATICĂ |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| |FEROVIARĂ - S.A.|comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| | | | | | | | |(software |
| | | | | | | | |orientat |
| | | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| | | | | | | | |(software |
| | | | | | | | |orientat |
| | | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6201|Activităţi de |
| | |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |realizare a |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |soft-ului la |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |comandă |
| | | | | | | | |(software |
| | | | | | | | |orientat |
| | | | | | | | |client) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| |CERCETARE- | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |

63
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| |TRANSPORTURI | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |
| |INCERTRANS - | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9068280|INSTITUTUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| |CERCETARE- | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |
| |DEZVOLTARE | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
| |PENTRU FIZICA | | | | | | | |
| |MATERIALELOR | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| |ENERGETIC | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |
| |OLTENIA - S.A. | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6202|Activităţi de |
| | |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |consultanţă în |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |tehnologia |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6203|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |management |
| |CERCETARE- | | |tehnologia | |tehnologia | |(gestiune şi |
| |DEZVOLTARE | | |informaţiei | |informaţiei | |exploatare) al |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | |mijloacelor de |
| |INGINERIE | | | | | | |calcul |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6203|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |management |
| |TRANSPORTURI | | |tehnologia | |tehnologia | |(gestiune şi |
| |INCERTRANS - | | |informaţiei | |informaţiei | |exploatare) al |
| |S.A. | | | | | | |mijloacelor de |
| | | | | | | | |calcul |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6203|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |management |
| |ENERGETIC | | |tehnologia | |tehnologia | |(gestiune şi |
| |OLTENIA - S.A. | | |informaţiei | |informaţiei | |exploatare) al |
| | | | | | | | |mijloacelor de |
| | | | | | | | |calcul |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6203|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |management |

64
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |UNIFARM - S.A. | | |tehnologia | |tehnologia | |(gestiune şi |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |exploatare) al |
| | | | | | | | |mijloacelor de |
| | | | | | | | |calcul |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6203|Activităţi de |
| | |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |management |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |(gestiune şi |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |exploatare) al |
| | | | | | | | |mijloacelor de |
| | | | | | | | |calcul |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |de servicii |
| |CERCETARE- | | |tehnologia | |tehnologia | |privind |
| |DEZVOLTARE | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | |informaţiei |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| |CERCETĂRI ÎN |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |de servicii |
| |TRANSPORTURI | | |tehnologia | |tehnologia | |privind |
| |INCERTRANS - | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| |S.A. | | | | | | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |de servicii |
| |ENERGIEI | | |tehnologia | |tehnologia | |privind |
| |ELECTRICE ÎN | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | |informaţiei |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |de servicii |
| |ENERGETIC | | |tehnologia | |tehnologia | |privind |
| |OLTENIA - S.A. | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| | | | | | | | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii | |servicii | |de servicii |
| | | | |în tehnologia | |în tehnologia | |privind |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| | | | | | | | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Informaţii şi |62|Activităţi de |620|Activităţi de |6209|Alte activităţi|
| | |comunicaţii | |servicii în | |servicii în | |de servicii |
| | | | |tehnologia | |tehnologia | |privind |
| | | | |informaţiei | |informaţiei | |tehnologia |
| | | | | | | | |informaţiei |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |CERCETARE- | | |informatice | |web, | |administrarea |
| |DEZVOLTARE | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| |CHIMICO- | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | |administrarea | |conexe |
| |I.C.C.F. | | | | |paginilor web | | |
| |BUCUREŞTI | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

65
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |CERCETARE- | | |informatice | |web, | |administrarea |
| |DEZVOLTARE | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |datelor, | |şi activităţi |
| |INGINERIE | | | | |administrarea | |conexe |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |paginilor web | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | |şi activităţi | | |
| |- HH | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5495458|INSTITUTUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |CERCETARE- | | |informatice | |web, | |administrarea |
| |DEZVOLTARE | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| |PENTRU FIZICA | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| |PĂMÂNTULUI - | | | | |administrarea | |conexe |
| |INCDFP - R.A. | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |ENERGETIC | | |informatice | |web, | |administrarea |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| | | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| | | | | | |administrarea | |conexe |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |NAŢIONALĂ |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |UNIFARM - S.A. | | |informatice | |web, | |administrarea |
| | | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| | | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| | | | | | |administrarea | |conexe |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| | | | |informatice | |web, | |administrarea |
| | | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| | | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| | | | | | |administrarea | |conexe |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 128418|SOCIETATEA DE |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6311|Prelucrarea |
| |SERVICII ÎN |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |datelor, |
| |INFORMATICĂ SSI | | |informatice | |web, | |administrarea |
| |PITEŞTI - S.A. | | | | |prelucrarea | |paginilor web |
| | | | | | |datelor, | |şi activităţi |
| | | | | | |administrarea | |conexe |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6312|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |portalurilor |
| |CERCETARE- | | |informatice | |web, | |web |
| |DEZVOLTARE | | | | |prelucrarea | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |datelor, | | |
| |INGINERIE | | | | |administrarea | | |

66
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | |paginilor web | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | |şi activităţi | | |
| |- HH | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6312|Activităţi ale |
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |portalurilor |
| |ENERGETIC | | |informatice | |web, | |web |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |prelucrarea | | |
| | | | | | |datelor, | | |
| | | | | | |administrarea | | |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |631|Activităţi ale |6312|Activităţi ale |
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii | |portalurilor | |portalurilor |
| | | | |informatice | |web, | |web |
| | | | | | |prelucrarea | | |
| | | | | | |datelor, | | |
| | | | | | |administrarea | | |
| | | | | | |paginilor web | | |
| | | | | | |şi activităţi | | |
| | | | | | |conexe | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |639|Alte activităţi|6399|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |comunicaţii | |servicii | |de servicii | |de servicii |
| |CERCETARE- | | |informatice | |informaţionale | |informaţionale |
| |DEZVOLTARE | | | | | | |n.c.a. |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Informaţii şi |63|Activităţi de |639|Alte activităţi|6399|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |comunicaţii | |servicii | |de servicii | |de servicii |
| |ENERGETIC | | |informatice | |informaţionale | |informaţionale |
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Informaţii şi |63|Activităţi de |639|Alte activităţi|6399|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |comunicaţii | |servicii | |de servicii | |de servicii |
| | | | |informatice | |informaţionale | |informaţionale |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 361560|BANCA DE EXPORT |Intermedieri |64|Intermedieri |641|Intermediere |6419|Alte activităţi|
| |IMPORT A |financiare şi | |financiare, cu | |monetară | |de intermedieri|
| |ROMÂNIEI |asigurări | |excepţia | | | |monetare |
| |(EXIMBANK) - | | |activităţilor de| | | | |
| |S.A. | | |asigurări şi ale| | | | |
| | | | |fondurilor de | | | | |
| | | | |pensii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 361897|CEC BANK - S.A. |Intermedieri |64|Intermedieri |641|Intermediere |6419|Alte activităţi|
| | |financiare şi | |financiare, cu | |monetară | |de intermedieri|
| | |asigurări | |excepţia | | | |monetare |
| | | | |activităţilor de| | | | |
| | | | |asigurări şi ale| | | | |
| | | | |fondurilor de | | | | |
| | | | |pensii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Intermedieri |64|Intermedieri |642|Activităţi ale |6420|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |financiare şi | |financiare, cu | |holdingurilor | |holdingurilor |
| |ENERGIEI |asigurări | |excepţia | | | | |
| |ELECTRICE ÎN | | |activităţilor de| | | | |

67
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |HIDROCENTRALE | | |asigurări şi ale| | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |fondurilor de | | | | |
| |- S.A. | | |pensii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Intermedieri |64|Intermedieri |643|Fonduri mutuale|6430|Fonduri mutuale|
| |PRODUCERE A |financiare şi | |financiare, cu | |şi alte | |şi alte |
| |ENERGIEI |asigurări | |excepţia | |entităţi | |entităţi |
| |ELECTRICE ÎN | | |activităţilor de| |financiare | |financiare |
| |HIDROCENTRALE | | |asigurări şi ale| |similare | |similare |
| |"HIDROELECTRICA"| | |fondurilor de | | | | |
| |- S.A. | | |pensii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14367083|FONDUL NAŢIONAL |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6492|Alte activităţi|
| |DE GARANTARE A |financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |de creditare |
| |CREDITELOR |asigurări | |excepţia | |financiare, | | |
| |PENTRU | | |activităţilor de| |exclusiv | | |
| |ÎNTREPRINDERILE | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| |MICI ŞI MIJLOCII| | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| |- S.A. - IFN | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18230347|FONDUL LOCAL DE |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6492|Alte activităţi|
| |GARANTARE |financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |de creditare |
| |CRAIOVA |asigurări | |excepţia | |financiare, | | |
| | | | |activităţilor de| |exclusiv | | |
| | | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| | | | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| | | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18265884|FONDUL LOCAL DE |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6492|Alte activităţi|
| |GARANTARE |financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |de creditare |
| |FOCŞANI IFN - |asigurări | |excepţia | |financiare, | | |
| |S.A. | | |activităţilor de| |exclusiv | | |
| | | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| | | | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| | | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18602823|FONDUL LOCAL DE |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6492|Alte activităţi|
| |GARANTARE SFÂNTU|financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |de creditare |
| |GHEORGHE - S.A. |asigurări | |excepţia | |financiare, | | |
| | | | |activităţilor de| |exclusiv | | |
| | | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| | | | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| | | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6499|Alte |
| |PRODUCERE A |financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |intermedieri |
| |ENERGIEI |asigurări | |excepţia | |financiare, | |financiare |
| |ELECTRICE ÎN | | |activităţilor de| |exclusiv | |n.c.a. |
| |HIDROCENTRALE | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| |- S.A. | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26308846|FONDUL ROMÂN DE |Intermedieri |64|Intermedieri |649|Alte activităţi|6499|Alte |
| |CONTRAGARANTARE |financiare şi | |financiare, cu | |de intermedieri| |intermedieri |
| |- S.A. |asigurări | |excepţia | |financiare, | |financiare |
| | | | |activităţilor de| |exclusiv | |n.c.a. |
| | | | |asigurări şi ale| |activităţi de | | |
| | | | |fondurilor de | |asigurări şi | | |
| | | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

68
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25252500|COMPANIA DE |Intermedieri |65|Activităţi de |651|Activităţi de |6512|Alte activităţi|
| |ASIGURĂRI- |financiare şi | |asigurări, | |asigurări | |de asigurări |
| |REASIGURĂRI EXIM|asigurări | |reasigurări şi | | | |(exceptând |
| |ROMÂNIA | | |ale fondurilor | | | |asigurările de |
| |(CARE - ROMÂNIA)| | |de pensii (cu | | | |viaţă) |
| |- S.A. | | |excepţia celor | | | | |
| | | | |din sistemul | | | | |
| | | | |public de | | | | |
| | | | |asigurări | | | | |
| | | | |sociale) | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13278352|OPERATORUL |Intermedieri |66|Activităţi |661|Activităţi |6611|Administrarea |
| |PIEŢEI DE |financiare şi | |auxiliare pentru| |auxiliare | |pieţelor |
| |ENERGIE |asigurări | |intermedieri | |intermedierilor| |financiare |
| |ELECTRICĂ ŞI DE | | |financiare, | |financiare, cu | | |
| |GAZE NATURALE | | |activităţi de | |excepţia | | |
| |"OPCOM" - S.A. | | |asigurare şi | |activităţilor | | |
| | | | |fonduri de | |de asigurări şi| | |
| | | | |pensii | |fonduri de | | |
| | | | | | |pensii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32554284|POŞTA ROMÂNĂ |Intermedieri |66|Activităţi |662|Activităţi |6622|Activităţi ale |
| |BROKER DE |financiare şi | |auxiliare pentru| |auxiliare de | |agenţilor şi |
| |ASIGURARE - |asigurări | |intermedieri | |asigurări şi | |broker-ilor de |
| |S.R.L. | | |financiare, | |fonduri de | |asigurări |
| | | | |activităţi de | |pensii | | |
| | | | |asigurare şi | | | | |
| | | | |fonduri de | | | | |
| | | | |pensii | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Tranzacţii |68|Tranzacţii |681|Cumpărarea şi |6810|Cumpărarea şi |
| |PRODUCERE A |imobiliare | |imobiliare | |vânzarea de | |vânzarea de |
| |ENERGIEI | | | | |bunuri | |bunuri |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |HIDROCENTRALE | | | | |proprii | |proprii |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |681|Cumpărarea şi |6810|Cumpărarea şi |
| |COMPLEXUL |imobiliare | |imobiliare | |vânzarea de | |vânzarea de |
| |ENERGETIC | | | | |bunuri | |bunuri |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii | |proprii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 385446|ICTCM INSTITUTUL|Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |DE CERCETARE ŞI |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |PROIECTARE | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |TEHNOLOGICĂ | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |PENTRU | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |CONSTRUCŢII | | | | |închiriate | |închiriate |
| |MAŞINI - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 385446|ICTCM INSTITUTUL|Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |DE CERCETARE ŞI |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |PROIECTARE | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |TEHNOLOGICĂ | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |PENTRU | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |CONSTRUCŢII | | | | |închiriate | |închiriate |
| |MAŞINI - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1384767|COMALEX - S.A. |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| | |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |

69
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1558430|COMPANIA DE |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |EXPLOATARE A |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |VAGOANELOR | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |RESTAURANT BAR | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |DE DORMIT ŞI | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |CUŞETĂ VARORED -| | | | |închiriate | |închiriate |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427304|MONETĂRIA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |STATULUI - R.A. |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |NAŢIONAL DE |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |CERCETARE- | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |DEZVOLTARE | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |CHIMICO- | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | |închiriate | |închiriate |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |CERCETĂRI ÎN |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |TRANSPORTURI | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |INCERTRANS - | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |S.A. | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |NAŢIONALĂ DE |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |- S.A. | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 360557|EUROTEST - S.A. |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| | |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 457747|IPROCHIM - S.A. |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| | |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1576401|ROMAERO - S.A. |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| | |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

70
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| 2413593|ŞANTIERUL NAVAL |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |2 MAI - S.A. |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13945863|COMPANIA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |- S.A. BUCUREŞTI| | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |FILIALA | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |SOCIETATEA | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |COMERCIALĂ | | | | |închiriate | |închiriate |
| |CARFIL - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14366231|ARSENAL-REŞIŢA -|Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |S.A. FILIALĂ A |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |COMPANIEI | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |NAŢIONALE ROMARM| | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |- S.A. | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |PRODUCERE A |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |ENERGIEI | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| |HIDROCENTRALE | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | |închiriate | |închiriate |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |COMPLEXUL |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |ENERGETIC | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |OLTENIA - S.A. | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |COMPLEXUL |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |ENERGETIC | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4475150|B.T.T. PERLA |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |COSTINEŞTIULUI -|imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| |S.A. | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Tranzacţii |68|Tranzacţii |682|Închirierea şi |6820|Închirierea şi |
| |OFICIAL - R.A. |imobiliare | |imobiliare | |subînchirierea | |subînchirierea |
| | | | | | |bunurilor | |bunurilor |
| | | | | | |imobiliare | |imobiliare |
| | | | | | |proprii sau | |proprii sau |
| | | | | | |închiriate | |închiriate |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14893410|GRUP EXPLOATARE |Tranzacţii |68|Tranzacţii |683|Activităţi |6832|Administrarea |
| |ŞI ÎNTREŢINERE |imobiliare | |imobiliare | |imobiliare pe | |imobilelor pe |
| |PALAT C.F.R. - | | | | |bază de | |bază de |
| |S.A. | | | | |comision sau | |comision sau |
| | | | | | |contract | |contract |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

71
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |69|Activităţi |691|Activităţi |6910|Activităţi |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |juridice şi de | |juridice | |juridice |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |contabilitate | | | | |
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7021|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă în |
| | |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |domeniul |
| | |tehnice | |birourilor | | | |relaţiilor |
| | | | |administrative | | | |publice şi al |
| | | | |centralizate; | | | |comunicării |
| | | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |PENTRU | | |administrative | | | | |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN| | |centralizate; | | | | |
| |HORTICULTURĂ | | |activităţi de | | | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |SUDURĂ ŞI | | |administrative | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | |centralizate; | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | |activităţi de | | | | |
| |TIMIŞOARA | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3268360|INSTITUTUL |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |PENTRU ECOLOGIE | | |administrative | | | | |
| |INDUSTRIALĂ - | | |centralizate; | | | | |
| |ECOIND | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |INCERTRANS - |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |S.A. | | |administrative | | | | |
| | | | |centralizate; | | | | |
| | | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |PENTRU | | |administrative | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | |centralizate; | | | | |

72
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |INOE 2000 INCD | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|33134190|SOCIETATEA DE |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| |ADMINISTRARE A |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| |PARTICIPAŢIILOR |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| |ÎN ENERGIE - |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| |S.A. | | |administrative | | | | |
| | | | |centralizate; | | | | |
| | | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi |70|Activităţi ale |702|Activităţi de |7022|Activităţi de |
| | |profesionale, | |direcţiilor | |consultanţă în | |consultanţă |
| | |ştiinţifice şi | |(centralelor), | |management | |pentru afaceri |
| | |tehnice | |birourilor | | | |şi management |
| | | | |administrative | | | | |
| | | | |centralizate; | | | | |
| | | | |activităţi de | | | | |
| | | | |management şi de| | | | |
| | | | |consultanţă în | | | | |
| | | | |management | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |
| |INCERTRANS - |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| |S.A. | | |testări şi | |consultanţă | | |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15576142|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| |PENTRU METALE ŞI| | |testări şi | |consultanţă | | |
| |RESURSE | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |RADIOACTIVE - | | | | |de acestea | | |
| |ICPMRR BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26752660|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| |CONSTRUCŢII, | | |testări şi | |consultanţă | | |
| |URBANISM ŞI | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |de acestea | | |
| |TERITORIALĂ | | | | | | | |
| |DURABILĂ | | | | | | | |
| |"URBAN-INCERC" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |ENERGIEI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |
| |ELECTRICE ÎN |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| |HIDROCENTRALE | | |testări şi | |consultanţă | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |- S.A. | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |

73
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| | | | |testări şi | |consultanţă | | |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|24927374|CENTRUL DE |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7111|Activităţi de |
| |CERCETARE, |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |arhitectură |
| |PROIECTARE, |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | | |
| |EXECUŢIE ŞI |tehnice | |activităţi de | |servicii de | | |
| |CONSULTING | | |testări şi | |consultanţă | | |
| |BUCUREŞTI - | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |S.R.L. | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |PENTRU | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |TEHNOLOGII | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | | | |de acestea | | |
| |IZOTOPICE - | | | | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |SUDURĂ ŞI | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |ÎNCERCĂRI DE | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | |de acestea | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3268360|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |PENTRU ECOLOGIE | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |INDUSTRIALĂ - | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |ECOIND | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |INCERTRANS - |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |S.A. | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |PENTRU | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |OPTOELECTRONICĂ | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15576142|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |PENTRU METALE ŞI| | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |RESURSE | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |RADIOACTIVE - | | | | |de acestea | | |
| |ICPMRR BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

74
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26752660|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |CONSTRUCŢII, | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |URBANISM ŞI | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |DEZVOLTARE | | | | |de acestea | | |
| |TERITORIALĂ | | | | | | | |
| |DURABILĂ | | | | | | | |
| |"URBAN-INCERC" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |PENTRU PROTECŢIA| | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |MEDIULUI | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |BUCUREŞTI | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |RADIOCOMUNICAŢII|ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |- S.A. |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 457747|IPROCHIM - S.A. |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| | |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| | |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16695222|RADIOACTIV |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |MINERAL MĂGURELE|profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |- S.A. |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| | |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |ENERGIEI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |ELECTRICE ÎN |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| |HIDROCENTRALE | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| |"HIDROELECTRICA"| | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| |- S.A. | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25344972|ENERGONUCLEAR - |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |S.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| | |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |

75
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32306920|REGIA AUTONOMĂ |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |TEHNOLOGII |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| |PENTRU ENERGIA |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| |NUCLEARĂ - RATEN|tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32425590|HIDRO TARNIŢA - |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| |S.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| | |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi |71|Activităţi de |711|Activităţi de |7112|Activităţi de |
| | |profesionale, | |arhitectură şi | |arhitectură, | |inginerie şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |inginerie şi | |consultanţă |
| | |tehnice | |activităţi de | |servicii de | |tehnică legate |
| | | | |testări şi | |consultanţă | |de acestea |
| | | | |analiză tehnică | |tehnică legate | | |
| | | | | | |de acestea | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1570140|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |STUDII ŞI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |CERCETĂRI PENTRU|tehnice | |activităţi de | | | | |
| |COMUNICAŢII - | | |testări şi | | | | |
| |I.N.S.C.C. | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU | | |testări şi | | | | |
| |TEHNOLOGII | | |analiză tehnică | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | | | | | | |
| |IZOTOPICE - | | | | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2627996|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU CHIMIE ŞI| | |testări şi | | | | |
| |PETROCHIMIE - | | |analiză tehnică | | | | |
| |ICECHIM | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2646378|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |"DELTA DUNĂRII" | | |testări şi | | | | |
| |- INCDDD TULCEA | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2664676|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|

76
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU | | |testări şi | | | | |
| |SECURITATE | | |analiză tehnică | | | | |
| |MINIERĂ ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIE | | | | | | | |
| |ANTIEXPLOZIVĂ - | | | | | | | |
| |INSEMEX | | | | | | | |
| |PETROŞANI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |CHIMICO- | | |testări şi | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | |analiză tehnică | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |SUDURĂ ŞI | | |testări şi | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | |analiză tehnică | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3268360|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU ECOLOGIE | | |testări şi | | | | |
| |INDUSTRIALĂ - | | |analiză tehnică | | | | |
| |ECOIND | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | |testări şi | | | | |
| |INGINERIE | | |analiză tehnică | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |INCERTRANS - |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |S.A. | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5495458|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU FIZICA | | |testări şi | | | | |
| |PĂMÂNTULUI - | | |analiză tehnică | | | | |
| |INCDFP - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13827850|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU INGINERIE| | |testări şi | | | | |
| |ELECTRICĂ ICPE -| | |analiză tehnică | | | | |

77
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CA BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15576142|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU METALE ŞI| | |testări şi | | | | |
| |RESURSE | | |analiză tehnică | | | | |
| |RADIOACTIVE - | | | | | | | |
| |ICPMRR BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18107639|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU | | |testări şi | | | | |
| |PEDOLOGIE, | | |analiză tehnică | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26752660|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |CONSTRUCŢII, | | |testări şi | | | | |
| |URBANISM ŞI | | |analiză tehnică | | | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |TERITORIALĂ | | | | | | | |
| |DURABILĂ | | | | | | | |
| |"URBAN-INCERC" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|33034832|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU ENERGIE -| | |testări şi | | | | |
| |ICEMENERG | | |analiză tehnică | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |SILVICULTURĂ | | |testări şi | | | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |PENTRU PROTECŢIA| | |testări şi | | | | |
| |MEDIULUI | | |analiză tehnică | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ DE |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |RADIOCOMUNICAŢII|ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |- S.A. |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 457747|IPROCHIM - S.A. |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |

78
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13741804|UZINA MECANICĂ |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |PLOPENI - S.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27787860|COMPANIA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ PENTRU|profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |CONTROLUL |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |CAZANELOR, |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |INSTALAŢIILOR DE| | |testări şi | | | | |
| |RIDICAT ŞI | | |analiză tehnică | | | | |
| |RECIPIENTELOR | | | | | | | |
| |SUB PRESIUNE - | | | | | | | |
| |(CNCIR) - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| | |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ A |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |URANIULUI - S.A.|ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |ENERGIEI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |ELECTRICE ÎN |tehnice | |activităţi de | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | |testări şi | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |analiză tehnică | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |S.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |HUNEDOARA - S.A.|tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |

79
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1590236|REGISTRUL AUTO |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |ROMÂN - R.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |PATRIMONIULUI |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |PROTOCOLULUI DE |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |STAT - R.A. |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| | |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| | |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3391140|CENTRUL DE |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |TEHNOLOGII, |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |INVENTICĂ ŞI |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| |BUSINESS - S.A. |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27624375|FARMACIA |Activităţi |71|Activităţi de |712|Activităţi de |7120|Activităţi de |
| |VETERINARĂ |profesionale, | |arhitectură şi | |testări şi | |testări şi |
| |F.M.V. - S.R.L. |ştiinţifice şi | |inginerie; | |analize tehnice| |analize tehnice|
| | |tehnice | |activităţi de | | | | |
| | | | |testări şi | | | | |
| | | | |analiză tehnică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 930|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU | | | | |inginerie | | |
| |MECATRONICĂ ŞI | | | | | | | |
| |TEHNICA | | | | | | | |
| |MĂSURĂRII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.M.T.M. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2522213|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU | | | | |inginerie | | |
| |BIOTEHNOLOGII ÎN| | | | | | | |
| |HORTICULTURĂ | | | | | | | |
| |ŞTEFĂNEŞTI-ARGEŞ| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

80
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2627996|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU CHIMIE ŞI| | | | |inginerie | | |
| |PETROCHIMIE - | | | | | | | |
| |ICECHIM | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |CHIMICO- | | | | |inginerie | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3268360|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU ECOLOGIE | | | | |inginerie | | |
| |INDUSTRIALĂ - | | | | | | | |
| |ECOIND | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |inginerie | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5194978|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU GEOLOGIE | | | | |inginerie | | |
| |ŞI GEOECOLOGIE | | | | | | | |
| |MARINĂ - | | | | | | | |
| |GEOECOMAR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13827850|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU INGINERIE| | | | |inginerie | | |
| |ELECTRICĂ ICPE -| | | | | | | |
| |CA BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |DOMENIUL | | | | |inginerie | | |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | | | | |
| |ŞTIINŢELOR | | | | | | | |
| |BIOMEDICALE | | | | | | | |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|

81
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|18107639|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU | | | | |inginerie | | |
| |PEDOLOGIE, | | | | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18897481|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU BIOLOGIE | | | | |inginerie | | |
| |ŞI NUTRIŢIE | | | | | | | |
| |ANIMALĂ - IBNA | | | | | | | |
| |BALOTEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18923009|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU CARTOF ŞI| | | | |inginerie | | |
| |SFECLĂ DE ZAHĂR | | | | | | | |
| |- BRAŞOV | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |SILVICULTURĂ | | | | |inginerie | | |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7211|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |biotehnologie |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | | |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | |inginerie | | |
| |MEDIULUI | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 795|CASSTIL - S.A. |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| | |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| | |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 385446|ICTCM INSTITUTUL|Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |DE CERCETARE ŞI |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |PROIECTARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |TEHNOLOGICĂ |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |CONSTRUCŢII | | | | | | | |
| |MAŞINI - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|21854235|I.N.C.D.I.F. - |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |"ISPIF" |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |BUCUREŞTI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 930|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |

82
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |MECATRONICĂ ŞI | | | | | | | |
| |TEHNICA | | | | | | | |
| |MĂSURĂRII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.M.T.M. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1154|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |MICROTEHNOLOGIE | | | | | | | |
| |- IMT BUCUREŞTI | | | | | | | |
| |INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 201802|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |CERCETĂRI |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |BIOLOGICE CLUJ |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 434670|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |AEROSPAŢIALĂ | | | | |inginerie | |inginerie |
| |"ELIE CARAFOLI" | | | | | | | |
| |- I.N.C.A.S. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 445238|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |TURBOMOTOARE - | | | | |inginerie | |inginerie |
| |COMOTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1570140|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |STUDII ŞI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |CERCETĂRI PENTRU|tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |COMUNICAŢII - | | | | |inginerie | |inginerie |
| |I.N.S.C.C. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1581793|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |GEOLOGIC AL |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |ROMÂNIEI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1869096|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |MARINĂ "GRIGORE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ANTIPA" - INCDM | | | | | | | |
| |CONSTANŢA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |

83
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |TEHNOLOGII | | | | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | | | | | | |
| |IZOTOPICE - | | | | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2627996|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU CHIMIE ŞI| | | | |inginerie | |inginerie |
| |PETROCHIMIE - | | | | | | | |
| |ICECHIM | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2646378|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |"DELTA DUNĂRII" | | | | |inginerie | |inginerie |
| |- INCDDD TULCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2664676|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |SECURITATE | | | | | | | |
| |MINIERĂ ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIE | | | | | | | |
| |ANTIEXPLOZIVĂ - | | | | | | | |
| |INSEMEX | | | | | | | |
| |PETROŞANI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2795310|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU MAŞINI ŞI| | | | |inginerie | |inginerie |
| |INSTALAŢII | | | | | | | |
| |DESTINATE | | | | | | | |
| |AGRICULTURII ŞI | | | | | | | |
| |INDUSTRIEI | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - | | | | | | | |
| |INMA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |CHIMICO- | | | | |inginerie | |inginerie |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |SUDURĂ ŞI | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |

84
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3193984|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU UTILAJ | | | | |inginerie | |inginerie |
| |PETROLIER - | | | | | | | |
| |IPCUP PLOIEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3268360|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU ECOLOGIE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |INDUSTRIALĂ - | | | | | | | |
| |ECOIND | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |inginerie | |inginerie |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3324060|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU ŞTIINŢE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |BIOLOGICE | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3871599|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ŞI |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |ÎNCERCĂRI PENTRU| | | | |inginerie | |inginerie |
| |ELECTROTEHNICĂ -| | | | | | | |
| |ICMET CRAIOVA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |INCERTRANS - |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |S.A. | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5194978|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU GEOLOGIE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ŞI GEOECOLOGIE | | | | | | | |
| |MARINĂ - | | | | | | | |
| |GEOECOMAR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5495458|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU FIZICA | | | | |inginerie | |inginerie |
| |PĂMÂNTULUI - | | | | | | | |
| |INCDFP - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |

85
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5640892|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU FIZICĂ | | | | |inginerie | |inginerie |
| |TEHNICĂ - IFT | | | | | | | |
| |IAŞI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9052135|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU FIZICA | | | | |inginerie | |inginerie |
| |LASERILOR, | | | | | | | |
| |PLASMEI ŞI | | | | | | | |
| |RADIAŢIEI - | | | | | | | |
| |INFLPR - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9068280|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU FIZICA | | | | |inginerie | |inginerie |
| |MATERIALELOR | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9311329|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU TEXTILE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ŞI PIELĂRIE - | | | | | | | |
| |INCDTP BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9364218|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ELECTROCHIMIE ŞI| | | | | | | |
| |MATERIE | | | | | | | |
| |CONDENSATĂ - | | | | | | | |
| |INCEMC TIMIŞOARA| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13221445|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |TEHNOLOGII | | | | | | | |
| |IZOTOPICE ŞI | | | | | | | |
| |MOLECULARE | | | | | | | |
| |INCDTIM | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13827850|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |

86
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU INGINERIE| | | | |inginerie | |inginerie |
| |ELECTRICĂ ICPE -| | | | | | | |
| |CA BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |DOMENIUL | | | | |inginerie | |inginerie |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | | | | |
| |ŞTIINŢELOR | | | | | | | |
| |BIOMEDICALE | | | | | | | |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|15576142|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU METALE ŞI| | | | |inginerie | |inginerie |
| |RESURSE | | | | | | | |
| |RADIOACTIVE - | | | | | | | |
| |ICPMRR BUCUREŞTI| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|17606320|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |CERCETĂRI |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |BIOLOGICE IAŞI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18107639|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |PEDOLOGIE, | | | | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18897481|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU BIOLOGIE | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ŞI NUTRIŢIE | | | | | | | |
| |ANIMALĂ - IBNA | | | | | | | |
| |BALOTEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|20302550|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |AGRICOLĂ - | | | | |inginerie | |inginerie |
| |FUNDULEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26752660|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |CONSTRUCŢII, | | | | |inginerie | |inginerie |
| |URBANISM ŞI | | | | | | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |TERITORIALĂ | | | | | | | |

87
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DURABILĂ | | | | | | | |
| |"URBAN-INCERC" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27285465|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU | | | | |inginerie | |inginerie |
| |BIORESURSE | | | | | | | |
| |ALIMENTARE - IBA| | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28521106|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |ŞTIINŢE SPAŢIALE|profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| | |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|33034832|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU ENERGIE -| | | | |inginerie | |inginerie |
| |ICEMENERG | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34638446|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |SILVICULTURĂ | | | | |inginerie | |inginerie |
| |"MARIN DRĂCEA" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | |inginerie | |inginerie |
| |MEDIULUI | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2785503|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |INFORMATICĂ - | | | | |inginerie | |inginerie |
| |ICI BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONALĂ DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |RADIOCOMUNICAŢII|ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |- S.A. |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 360557|EUROTEST - S.A. |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| | |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| | |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 459853|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |CERCETĂRI |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |

88
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |METALURGICE - |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |S.A. |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3180070|COMPANIA |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |- S.A. - FILIALA|ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |S.C. UZINA DE |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| |PRODUSE SPECIALE| | | | |inginerie | |inginerie |
| |DRAGOMIREŞTI - | | | | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |COMPLEXUL |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32306920|REGIA AUTONOMĂ |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| |TEHNOLOGII |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |PENTRU ENERGIA |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| |NUCLEARĂ - RATEN|tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi |72|Cercetare- |721|Cercetare- |7219|Cercetare- |
| | |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| | |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe | |alte ştiinţe |
| | |tehnice | | | |naturale şi | |naturale şi |
| | | | | | |inginerie | |inginerie |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1558391|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | | | | |
| |MUNCII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.P.M. | | | | | | | |
| |"ALEXANDRU | | | | | | | |
| |DARABONT" - | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2646378|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |"DELTA DUNĂRII" | | | | | | | |
| |- INCDDD TULCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2664676|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE - |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |SECURITATE | | | | | | | |
| |MINIERĂ ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIE | | | | | | | |
| |ANTIEXPLOZIVĂ - | | | | | | | |
| |INSEMEX | | | | | | | |
| |PETROŞANI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |INCERTRANS - |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |

89
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 5495458|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU FIZICA | | | | | | | |
| |PĂMÂNTULUI - | | | | | | | |
| |INCDFP R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|12654670|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |TURISM - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.T. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13827850|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU INGINERIE| | | | | | | |
| |ELECTRICĂ ICPE -| | | | | | | |
| |CA BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | | | | |
| |MEDIULUI | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9254436|INSTITUTUL |Activităţi |72|Cercetare- |722|Cercetare- |7220|Cercetare- |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |dezvoltare | |dezvoltare în | |dezvoltare în |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | | | |ştiinţe sociale| |ştiinţe sociale|
| |ŞTIINŢIFICĂ ÎN |tehnice | | | |şi umaniste | |şi umaniste |
| |DOMENIUL MUNCII | | | | | | | |
| |ŞI PROTECŢIEI | | | | | | | |
| |SOCIALE - | | | | | | | |
| |INCSMPS | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |73|Publicitate şi |731|Publicitate |7311|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |activităţi de | | | |agenţiilor de |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |studiere a | | | |publicitate |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |pieţei | | | | |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |73|Publicitate şi |731|Publicitate |7311|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |activităţi de | | | |agenţiilor de |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |studiere a | | | |publicitate |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |pieţei | | | | |

90
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi |73|Publicitate şi |731|Publicitate |7311|Activităţi ale |
| |OFICIAL - R.A. |profesionale, | |activităţi de | | | |agenţiilor de |
| | |ştiinţifice şi | |studiere a | | | |publicitate |
| | |tehnice | |pieţei | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |73|Publicitate şi |731|Publicitate |7312|Servicii de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |activităţi de | | | |reprezentare |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |studiere a | | | |media |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |pieţei | | | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 8359779|SOCIETATEA DE |Activităţi |73|Publicitate şi |732|Activităţi de |7320|Activităţi de |
| |STRATEGIE PENTRU|profesionale, | |activităţi de | |studiere a | |studiere a |
| |PIAŢA DE GROS - |ştiinţifice şi | |studiere a | |pieţei şi de | |pieţei şi de |
| |S.R.L. |tehnice | |pieţei | |sondare a | |sondare a |
| | | | | | |opiniei publice| |opiniei publice|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Activităţi |73|Publicitate şi |732|Activităţi de |7320|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |activităţi de | |studiere a | |studiere a |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |studiere a | |pieţei şi de | |pieţei şi de |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |pieţei | |sondare a | |sondare a |
| |PENTRU METALE | | | | |opiniei publice| |opiniei publice|
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |73|Publicitate şi |732|Activităţi de |7320|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |activităţi de | |studiere a | |studiere a |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |studiere a | |pieţei şi de | |pieţei şi de |
| |INCERTRANS - |tehnice | |pieţei | |sondare a | |sondare a |
| |S.A. | | | | |opiniei publice| |opiniei publice|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18923009|INSTITUTUL |Activităţi |73|Publicitate şi |732|Activităţi de |7320|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |activităţi de | |studiere a | |studiere a |
| |CERCETARE |ştiinţifice şi | |studiere a | |pieţei şi de | |pieţei şi de |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |pieţei | |sondare a | |sondare a |
| |PENTRU CARTOF ŞI| | | | |opiniei publice| |opiniei publice|
| |SFECLĂ DE ZAHĂR | | | | | | | |
| |- BRAŞOV | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 930|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |741|Activităţi de |7410|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |design | |design |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |specializat | |specializat |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |MECATRONICĂ ŞI | | | | | | | |
| |TEHNICA | | | | | | | |
| |MĂSURĂRII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.M.T.M. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi |74|Alte activităţi |741|Activităţi de |7410|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |profesionale, | |profesionale, | |design | |design |
| |ENERGIEI |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |specializat | |specializat |
| |ELECTRICE ÎN |tehnice | |tehnice | | | | |

91
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi |74|Alte activităţi |742|Activităţi |7420|Activităţi |
| |CERCETĂRI ÎN |profesionale, | |profesionale, | |fotografice | |fotografice |
| |TRANSPORTURI |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | | | | |
| |INCERTRANS - |tehnice | |tehnice | | | | |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |743|Activităţi de |7430|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |traducere | |traducere |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |scrisă şi orală| |scrisă şi orală|
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |(interpreţi) | |(interpreţi) |
| |PENTRU METALE | | | | | | | |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2627996|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU CHIMIE ŞI| | | | | | | |
| |PETROCHIMIE - | | | | | | | |
| |ICECHIM | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2646378|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |"DELTA DUNĂRII" | | | | | | | |
| |- INCDDD TULCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2664676|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |SECURITATE | | | | | | | |
| |MINIERĂ ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIE | | | | | | | |
| |ANTIEXPLOZIVĂ - | | | | | | | |
| |INSEMEX | | | | | | | |
| |PETROŞANI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |

92
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18107639|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |PEDOLOGIE, | | | | | | | |
| |AGROCHIMIE ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIA | | | | | | | |
| |MEDIULUI - ICPA | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18897481|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU BIOLOGIE | | | | | | | |
| |ŞI NUTRIŢIE | | | | | | | |
| |ANIMALĂ - IBNA | | | | | | | |
| |BALOTEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|26752660|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE ÎN |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |CONSTRUCŢII, | | | | | | | |
| |URBANISM ŞI | | | | | | | |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |TERITORIALĂ | | | | | | | |
| |DURABILĂ | | | | | | | |
| |"URBAN-INCERC" | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |DEZVOLTARE |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |PENTRU PROTECŢIA| | | | | | | |
| |MEDIULUI | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |ENERGIEI |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |ELECTRICE ÎN |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|

93
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |S.A. |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| | |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |ENERGETIC |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |OLTENIA - S.A. |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL MEDIULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11672708|ADMINISTRAŢIA |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |NAŢIONALĂ DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |METEOROLOGIE - |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |R.A. |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|29402715|S.C. CENTRUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |REGIONAL DE |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| |EXCELENŢĂ ÎN |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| |AVIAŢIA CIVILĂ -|tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
| |S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| | |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi |74|Alte activităţi |749|Alte activităţi|7490|Alte activităţi|
| | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, | |profesionale, |
| | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi | |ştiinţifice şi |
| | |tehnice | |tehnice | |tehnice n.c.a. | |tehnice n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Activităţi |75|Activităţi |750|Activităţi |7500|Activităţi |
| |NAŢIONAL DE |profesionale, | |veterinare | |veterinare | |veterinare |
| |CERCETARE- |ştiinţifice şi | | | | | | |
| |DEZVOLTARE |tehnice | | | | | | |
| |CHIMICO- | | | | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|27624375|FARMACIA |Activităţi |75|Activităţi |750|Activităţi |7500|Activităţi |
| |VETERINARĂ |profesionale, | |veterinare | |veterinare | |veterinare |
| |F.M.V. - S.R.L. |ştiinţifice şi | | | | | | |
| | |tehnice | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi de |77|Activităţi de |771|Activităţi de |7711|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |TRANSPORTURI |administrative | |leasing | |leasing cu | |leasing cu |
| |INCERTRANS - |şi activităţi de| | | |autovehicule | |autoturisme şi |
| |S.A. |servicii suport | | | | | |autovehicule |
| | | | | | | | |rutiere uşoare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi de |77|Activităţi de |771|Activităţi de |7711|Activităţi de |
| | |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu | |leasing cu |
| | |şi activităţi de| | | |autovehicule | |autoturisme şi |
| | |servicii suport | | | | | |autovehicule |
| | | | | | | | |rutiere uşoare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi de |77|Activităţi de |771|Activităţi de |7712|Activităţi de |

94
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CERCETĂRI ÎN |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |TRANSPORTURI |administrative | |leasing | |leasing cu | |leasing cu |
| |INCERTRANS - |şi activităţi de| | | |autovehicule | |autovehicule |
| |S.A. |servicii suport | | | | | |rutiere grele |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi de |77|Activităţi de |771|Activităţi de |7712|Activităţi de |
| | |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu | |leasing cu |
| | |şi activităţi de| | | |autovehicule | |autovehicule |
| | |servicii suport | | | | | |rutiere grele |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7732|Activităţi de |
| | |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu |
| | |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini şi |
| | |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente |
| | | | | | |bunuri | |pentru |
| | | | | | |tangibile | |construcţii |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7733|Activităţi de |
| |- S.A. |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu |
| | |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini şi |
| | |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente de |
| | | | | | |bunuri | |birou (inclusiv|
| | | | | | |tangibile | |calculatoare) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7733|Activităţi de |
| |CERCETĂRI ÎN |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |TRANSPORTURI |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu |
| |INCERTRANS - |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini şi |
| |S.A. |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente de |
| | | | | | |bunuri | |birou (inclusiv|
| | | | | | |tangibile | |calculatoare) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7733|Activităţi de |
| | |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu |
| | |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini şi |
| | |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente de |
| | | | | | |bunuri | |birou (inclusiv|
| | | | | | |tangibile | |calculatoare) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7739|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |CERCETARE- |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu alte|
| |DEZVOLTARE ÎN |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini, |
| |DOMENIUL |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente şi |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | |bunuri | |bunuri |
| |ŞTIINŢELOR | | | | |tangibile | |tangibile |
| |BIOMEDICALE | | | | | | |n.c.a. |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3180070|COMPANIA |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7739|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ ROMARM|servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |- S.A. - FILIALA|administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu alte|
| |S.C. UZINA DE |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini, |
| |PRODUSE SPECIALE|servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente şi |
| |DRAGOMIREŞTI - | | | | |bunuri | |bunuri |
| |S.A. | | | | |tangibile | |tangibile |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7739|Activităţi de |

95
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |COMPLEXUL |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| |ENERGETIC |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu alte|
| |OLTENIA - S.A. |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini, |
| | |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente şi |
| | | | | | |bunuri | |bunuri |
| | | | | | |tangibile | |tangibile |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |77|Activităţi de |773|Activităţi de |7739|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |servicii | |închiriere şi | |închiriere şi | |închiriere şi |
| | |administrative | |leasing | |leasing cu alte| |leasing cu alte|
| | |şi activităţi de| | | |maşini, | |maşini, |
| | |servicii suport | | | |echipamente şi | |echipamente şi |
| | | | | | |bunuri | |bunuri |
| | | | | | |tangibile | |tangibile |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi de |78|Activităţi de |783|Servicii de |7830|Servicii de |
| |CERCETĂRI ÎN |servicii | |servicii privind| |furnizare şi | |furnizare şi |
| |TRANSPORTURI |administrative | |forţa de muncă | |management al | |management a |
| |INCERTRANS - |şi activităţi de| | | |forţei de muncă| |forţei de muncă|
| |S.A. |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |79|Activităţi ale |791|Activităţi ale |7911|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |servicii | |agenţiilor | |agenţiilor | |agenţiilor |
| |ENERGIEI |administrative | |turistice şi ale| |turistice şi | |turistice |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |tur- | |ale tur- | | |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | |operatorilor; | |operatorilor | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |alte servicii de| | | | |
| |- S.A. | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TURISMULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1869339|LITORAL - S.A. |Activităţi de |79|Activităţi ale |791|Activităţi ale |7911|Activităţi ale |
| | |servicii | |agenţiilor | |agenţiilor | |agenţiilor |
| | |administrative | |turistice şi ale| |turistice şi | |turistice |
| | |şi activităţi de| |tur- | |ale tur- | | |
| | |servicii suport | |operatorilor; | |operatorilor | | |
| | | | |alte servicii de| | | | |
| | | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi de |79|Activităţi ale |791|Activităţi ale |7911|Activităţi ale |
| |PATRIMONIULUI |servicii | |agenţiilor | |agenţiilor | |agenţiilor |
| |PROTOCOLULUI DE |administrative | |turistice şi ale| |turistice şi | |turistice |
| |STAT - R.A. |şi activităţi de| |tur- | |ale tur- | | |
| | |servicii suport | |operatorilor; | |operatorilor | | |
| | | | |alte servicii de| | | | |
| | | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |79|Activităţi ale |791|Activităţi ale |7912|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |servicii | |agenţiilor | |agenţiilor | |tur- |
| |ENERGIEI |administrative | |turistice şi ale| |turistice şi | |operatorilor |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |tur- | |ale tur- | | |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | |operatorilor; | |operatorilor | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |alte servicii de| | | | |
| |- S.A. | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi de |79|Activităţi ale |791|Activităţi ale |7912|Activităţi ale |
| |PATRIMONIULUI |servicii | |agenţiilor | |agenţiilor | |tur- |
| |PROTOCOLULUI DE |administrative | |turistice şi ale| |turistice şi | |operatorilor |

96
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |STAT - R.A. |şi activităţi de| |tur- | |ale tur- | | |
| | |servicii suport | |operatorilor; | |operatorilor | | |
| | | | |alte servicii de| | | | |
| | | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Activităţi de |79|Activităţi ale |799|Alte servicii |7990|Alte servicii |
| |- S.A. |servicii | |agenţiilor | |de rezervare şi| |de rezervare şi|
| | |administrative | |turistice şi ale| |asistenţă | |asistenţă |
| | |şi activităţi de| |tur- | |turistică | |turistică |
| | |servicii suport | |operatorilor; | | | | |
| | | | |alte servicii de| | | | |
| | | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |79|Activităţi ale |799|Alte servicii |7990|Alte servicii |
| |PRODUCERE A |servicii | |agenţiilor | |de rezervare şi| |de rezervare şi|
| |ENERGIEI |administrative | |turistice şi ale| |asistenţă | |asistenţă |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |tur- | |turistică | |turistică |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | |operatorilor; | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |alte servicii de| | | | |
| |- S.A. | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi de |79|Activităţi ale |799|Alte servicii |7990|Alte servicii |
| |PATRIMONIULUI |servicii | |agenţiilor | |de rezervare şi| |de rezervare şi|
| |PROTOCOLULUI DE |administrative | |turistice şi ale| |asistenţă | |asistenţă |
| |STAT - R.A. |şi activităţi de| |tur- | |turistică | |turistică |
| | |servicii suport | |operatorilor; | | | | |
| | | | |alte servicii de| | | | |
| | | | |rezervare şi | | | | |
| | | | |asistenţă | | | | |
| | | | |turistică | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|29136150|RO-ARMYSECURITY |Activităţi de |80|Activităţi de |801|Activităţi de |8010|Activităţi de |
| |- S.A. |servicii | |investigaţii şi | |protecţie şi | |protecţie şi |
| | |administrative | |protecţie | |gardă | |gardă |
| | |şi activităţi de| | | | | | |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi de |80|Activităţi de |802|Activităţi de |8020|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |servicii | |investigaţii şi | |servicii | |servicii |
| |ENERGETIC |administrative | |protecţie | |privind | |privind |
| |OLTENIA - S.A. |şi activităţi de| | | |sistemele de | |sistemele de |
| | |servicii suport | | | |securizare | |securizare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Activităţi de |80|Activităţi de |802|Activităţi de |8020|Activităţi de |
| | |servicii | |investigaţii şi | |servicii | |servicii |
| | |administrative | |protecţie | |privind | |privind |
| | |şi activităţi de| | | |sistemele de | |sistemele de |
| | |servicii suport | | | |securizare | |securizare |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Activităţi de |81|Activităţi de |812|Activităţi de |8121|Activităţi |
| |- S.A. |servicii | |peisagistică şi | |curăţenie | |generale de |
| | |administrative | |servicii pentru | | | |curăţenie a |
| | |şi activităţi de| |clădiri | | | |clădirilor |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi de |81|Activităţi de |812|Activităţi de |8121|Activităţi |
| |S.A. |servicii | |peisagistică şi | |curăţenie | |generale de |
| | |administrative | |servicii pentru | | | |curăţenie a |

97
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |şi activităţi de| |clădiri | | | |clădirilor |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi de |81|Activităţi de |812|Activităţi de |8122|Activităţi |
| |S.A. |servicii | |peisagistică şi | |curăţenie | |specializate de|
| | |administrative | |servicii pentru | | | |curăţenie |
| | |şi activităţi de| |clădiri | | | | |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi de |81|Activităţi de |812|Activităţi de |8129|Alte activităţi|
| |S.A. |servicii | |peisagistică şi | |curăţenie | |de curăţenie |
| | |administrative | |servicii pentru | | | | |
| | |şi activităţi de| |clădiri | | | | |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi de |81|Activităţi de |812|Activităţi de |8129|Alte activităţi|
| |PATRIMONIULUI |servicii | |peisagistică şi | |curăţenie | |de curăţenie |
| |PROTOCOLULUI DE |administrative | |servicii pentru | | | | |
| |STAT - R.A. |şi activităţi de| |clădiri | | | | |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |81|Activităţi de |813|Activităţi de |8130|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |servicii | |peisagistică şi | |întreţinere | |întreţinere |
| |ENERGIEI |administrative | |servicii pentru | |peisagistică | |peisagistică |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |clădiri | | | | |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Activităţi de |81|Activităţi de |813|Activităţi de |8130|Activităţi de |
| |S.A. |servicii | |peisagistică şi | |întreţinere | |întreţinere |
| | |administrative | |servicii pentru | |peisagistică | |peisagistică |
| | |şi activităţi de| |clădiri | | | | |
| | |servicii suport | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |82|Activităţi de |821|Activităţi de |8211|Activităţi |
| |OFICIAL - R.A. |servicii | |secretariat, | |secretariat şi | |combinate de |
| | |administrative | |servicii suport | |servicii suport| |secretariat |
| | |şi activităţi de| |şi alte | | | | |
| | |servicii suport | |activităţi de | | | | |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |82|Activităţi de |821|Activităţi de |8219|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |servicii | |secretariat, | |secretariat şi | |fotocopiere, de|
| | |administrative | |servicii suport | |servicii suport| |pregătire a |
| | |şi activităţi de| |şi alte | | | |documentelor şi|
| | |servicii suport | |activităţi de | | | |alte activităţi|
| | | | |servicii | | | |specializate de|
| | | | |prestate în | | | |secretariat |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |- S.A. |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| | |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| | |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| | |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |

98
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2627996|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |PENTRU CHIMIE ŞI|servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |PETROCHIMIE - | | |servicii | | | | |
| |ICECHIM | | |prestate în | | | | |
| |BUCUREŞTI | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |DEZVOLTARE ÎN |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |SUDURĂ ŞI |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |ÎNCERCĂRI DE | | |servicii | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | |prestate în | | | | |
| |TIMIŞOARA | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9068280|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |PENTRU FIZICA |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |MATERIALELOR | | |servicii | | | | |
| |BUCUREŞTI - R.A.| | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |PENTRU |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |OPTOELECTRONICĂ | | |servicii | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|34938931|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |PENTRU PROTECŢIA|servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |MEDIULUI | | |servicii | | | | |
| |BUCUREŞTI | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |PRODUCERE A |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |ENERGIEI |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| |"HIDROELECTRICA"| | |servicii | | | | |
| |- S.A. | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL SĂNĂTĂŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|11653560|COMPANIA |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| |UNIFARM - S.A. |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| | |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| | |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |

99
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |OFICIAL - R.A. |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| | |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| | |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| | |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|32609495|AGRO TM CAMPUS -|Activităţi de |82|Activităţi de |823|Activităţi de |8230|Activităţi de |
| |S.R.L. |servicii | |secretariat, | |organizare a | |organizare a |
| | |administrative | |servicii suport | |expoziţiilor, | |expoziţiilor, |
| | |şi activităţi de| |şi alte | |târgurilor şi | |târgurilor şi |
| | |servicii suport | |activităţi de | |congreselor | |congreselor |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8292|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |ambalare |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |pentru | | |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | | |
| |CHIMICO- |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | |servicii | | | | |
| |I.C.C.F. | | |prestate în | | | | |
| |BUCUREŞTI | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |PENTRU |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |TEHNOLOGII | | |servicii | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | |prestate în | | | | |
| |IZOTOPICE - | | |principal | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | |întreprinderilor| | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |DEZVOLTARE ÎN |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |SUDURĂ ŞI |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |ÎNCERCĂRI DE | | |servicii | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | |prestate în | | | | |
| |TIMIŞOARA | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |INGINERIE | | |servicii | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | |prestate în | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |principal | | | | |
| |- HH | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|

100
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |CERCETARE- |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |DEZVOLTARE |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI|servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |INGINERIE | | |servicii | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | |prestate în | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | |principal | | | | |
| |- HH | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 4282451|INSTITUTUL DE |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |CERCETĂRI ÎN |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |TRANSPORTURI |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |INCERTRANS - |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |S.A. |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| |ENERGIEI |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| |ELECTRICE ÎN |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| |HIDROCENTRALE |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| |"HIDROELECTRICA"| | |servicii | | | | |
| |- S.A. | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |82|Activităţi de |829|Activităţi de |8299|Alte activităţi|
| |OFICIAL - R.A. |servicii | |secretariat, | |servicii suport| |de servicii |
| | |administrative | |servicii suport | |pentru | |suport pentru |
| | |şi activităţi de| |şi alte | |întreprinderi | |întreprinderi |
| | |servicii suport | |activităţi de | |n.c.a. | |n.c.a. |
| | | | |servicii | | | | |
| | | | |prestate în | | | | |
| | | | |principal | | | | |
| | | | |întreprinderilor| | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|16054368|COMPANIA |Administraţie |84|Administraţie |841|Administraţie |8413|Reglementarea |
| |NAŢIONALĂ DE |publică şi | |publică şi | |publică | |şi |
| |ADMINISTRARE A |apărare; | |apărare; | |generală, | |eficientizarea |
| |INFRASTRUCTURII |asigurări | |asigurări | |economică şi | |activităţilor |
| |RUTIERE - S.A. |sociale din | |sociale din | |socială | |economice |
| | |sistemul public | |sistemul public | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Administraţie |84|Administraţie |842|Activităţi de |8421|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE |publică şi | |publică şi | |servicii pentru| |afaceri externe|
| |CERCETARE- |apărare; | |apărare; | |societate | | |
| |DEZVOLTARE |asigurări | |asigurări | | | | |
| |CHIMICO- |sociale din | |sociale din | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - |sistemul public | |sistemul public | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Administraţie |84|Administraţie |842|Activităţi de |8425|Activităţi de |
| |S.A. |publică şi | |publică şi | |servicii pentru| |luptă împotriva|
| | |apărare; | |apărare; | |societate | |incendiilor şi |
| | |asigurări | |asigurări | | | |de prevenire a |
| | |sociale din | |sociale din | | | |acestora |
| | |sistemul public | |sistemul public | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |853|Învăţământ |8532|Învăţământ |
| |NAŢIONAL DE | | | | |secundar | |secundar, |
| |CERCETARE- | | | | | | |tehnic sau |

101
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE | | | | | | |profesional |
| |CHIMICO- | | | | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 930|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |854|Învăţământ |8541|Învăţământ |
| |NAŢIONAL DE | | | | |superior | |superior |
| |CERCETARE- | | | | | | |nonuniversitar |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |MECATRONICĂ ŞI | | | | | | | |
| |TEHNICA | | | | | | | |
| |MĂSURĂRII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.M.T.M. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |854|Învăţământ |8541|Învăţământ |
| |NAŢIONAL DE | | | | |superior | |superior |
| |CERCETARE- | | | | | | |nonuniversitar |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8553|Şcoli de |
| |PATRIMONIULUI | | | | |învăţământ | |conducere |
| |PROTOCOLULUI DE | | | | | | |(pilotaj) |
| |STAT - R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|29136150|RO-ARMYSECURITY |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |- S.A. | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2646378|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |"DELTA DUNĂRII" | | | | | | | |
| |- INCDDD TULCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2664676|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |SECURITATE | | | | | | | |
| |MINIERĂ ŞI | | | | | | | |
| |PROTECŢIE | | | | | | | |
| |ANTIEXPLOZIVĂ - | | | | | | | |
| |INSEMEX | | | | | | | |
| |PETROŞANI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2788151|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU METALE | | | | | | | |
| |NEFEROASE ŞI | | | | | | | |
| |RARE - IMNR | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |

102
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13828251|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | | | | |
| |DOMENIUL | | | | | | | |
| |PATOLOGIEI ŞI | | | | | | | |
| |ŞTIINŢELOR | | | | | | | |
| |BIOMEDICALE | | | | | | | |
| |"VICTOR BABEŞ" -| | | | | | | |
| |R.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18897481|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU BIOLOGIE | | | | | | | |
| |ŞI NUTRIŢIE | | | | | | | |
| |ANIMALĂ - IBNA | | | | | | | |
| |BALOTEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18923009|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU CARTOF ŞI| | | | | | | |
| |SFECLĂ DE ZAHĂR | | | | | | | |
| |- BRAŞOV | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ECONOMIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14529126|FORMENERG - S.A.|Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| | | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10254529|COMPANIA |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |NAŢIONALĂ A | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |URANIULUI - S.A.| | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL TURISMULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|24979799|CENTRUL NAŢIONAL|Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |DE ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |TURISTIC - S.A. | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Învăţământ |85|Învăţământ |855|Alte forme de |8559|Alte forme de |
| |OFICIAL - R.A. | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| | | | | | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 930|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |

103
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |DEZVOLTARE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |MECATRONICĂ ŞI | | | | | | | |
| |TEHNICA | | | | | | | |
| |MĂSURĂRII - | | | | | | | |
| |I.N.C.D.M.T.M. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3041226|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |
| |DEZVOLTARE ÎN | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |SUDURĂ ŞI | | | | | | | |
| |ÎNCERCĂRI DE | | | | | | | |
| |MATERIALE - ISIM| | | | | | | |
| |TIMIŞOARA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9068280|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |PENTRU FIZICA | | | | | | | |
| |MATERIALELOR | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI - R.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 9113623|INSTITUTUL |Învăţământ |85|Învăţământ |856|Activităţi de |8560|Activităţi de |
| |NAŢIONAL DE | | | | |servicii suport| |servicii suport|
| |CERCETARE- | | | | |pentru | |pentru |
| |DEZVOLTARE | | | | |învăţământ | |învăţământ |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |OPTOELECTRONICĂ | | | | | | | |
| |INOE 2000 INCD | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814475|MEDSERV MIN - |Sănătate şi |86|Activităţi |861|Activităţi de |8610|Activităţi de |
| |S.A. |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| | |socială | |sănătatea umană | |spitalicească | |spitalicească |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814475|MEDSERV MIN - |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8621|Activităţi de |
| |S.A. |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| | |socială | |sănătatea umană | |medicală | |medicală |
| | | | | | |ambulatorie şi | |generală |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8621|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| |ENERGETIC |socială | |sănătatea umană | |medicală | |medicală |

104
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |OLTENIA - S.A. | | | | |ambulatorie şi | |generală |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8621|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| |ENERGETIC |socială | |sănătatea umană | |medicală | |medicală |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |ambulatorie şi | |generală |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814475|MEDSERV MIN - |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8622|Activităţi de |
| |S.A. |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| | |socială | |sănătatea umană | |medicală | |medicală |
| | | | | | |ambulatorie şi | |specializată |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8622|Activităţi de |
| |COMPLEXUL |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| |ENERGETIC |socială | |sănătatea umană | |medicală | |medicală |
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | |ambulatorie şi | |specializată |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30026835|FMF - DENT - |Sănătate şi |86|Activităţi |862|Activităţi de |8623|Activităţi de |
| |S.R.L. |asistenţă | |referitoare la | |asistenţă | |asistenţă |
| | |socială | |sănătatea umană | |medicală | |stomatologică |
| | | | | | |ambulatorie şi | | |
| | | | | | |stomatologică | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Sănătate şi |86|Activităţi |869|Alte activităţi|8690|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |asistenţă | |referitoare la | |referitoare la | |referitoare la |
| |ENERGIEI |socială | |sănătatea umană | |sănătatea umană| |sănătatea umană|
| |ELECTRICE ÎN | | | | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814475|MEDSERV MIN - |Sănătate şi |86|Activităţi |869|Alte activităţi|8690|Alte activităţi|
| |S.A. |asistenţă | |referitoare la | |referitoare la | |referitoare la |
| | |socială | |sănătatea umană | |sănătatea umană| |sănătatea umană|
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Sănătate şi |86|Activităţi |869|Alte activităţi|8690|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |asistenţă | |referitoare la | |referitoare la | |referitoare la |
| |ENERGETIC |socială | |sănătatea umană | |sănătatea umană| |sănătatea umană|
| |OLTENIA - S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30855230|SOCIETATEA |Sănătate şi |86|Activităţi |869|Alte activităţi|8690|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |asistenţă | |referitoare la | |referitoare la | |referitoare la |
| |ENERGETIC |socială | |sănătatea umană | |sănătatea umană| |sănătatea umană|
| |HUNEDOARA - S.A.| | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Sănătate şi |87|Servicii |871|Activităţi ale |8710|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |asistenţă | |combinate de | |centrelor de | |centrelor de |
| |ENERGIEI |socială | |îngrijire | |îngrijire | |îngrijire |
| |ELECTRICE ÎN | | |medicală şi | |medicală | |medicală |
| |HIDROCENTRALE | | |asistenţă | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | |socială, cu | | | | |
| |- S.A. | | |cazare | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30508524|UNATC PRODUCŢIE |Activităţi de |90|Activităţi de |900|Activităţi de |9001|Activităţi de |
| |TEATRU - S.R.L. |spectacole, | |creaţie şi | |creaţie şi | |interpretare |
| | |culturale şi | |interpretare | |interpretare | |artistică |

105
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| | |recreative | |artistică | |artistică | |(spectacole) |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi de |91|Activităţi ale |910|Activităţi ale |9101|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |spectacole, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor |
| |CERCETARE- |culturale şi | |arhivelor, | |arhivelor, | |şi arhivelor |
| |DEZVOLTARE |recreative | |muzeelor şi alte| |muzeelor şi | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | |activităţi | |alte activităţi| | |
| |INGINERIE | | |culturale | |culturale | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|18897481|INSTITUTUL |Activităţi de |91|Activităţi ale |910|Activităţi ale |9101|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |spectacole, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor |
| |CERCETARE- |culturale şi | |arhivelor, | |arhivelor, | |şi arhivelor |
| |DEZVOLTARE |recreative | |muzeelor şi alte| |muzeelor şi | | |
| |PENTRU BIOLOGIE | | |activităţi | |alte activităţi| | |
| |ŞI NUTRIŢIE | | |culturale | |culturale | | |
| |ANIMALĂ - IBNA | | | | | | | |
| |BALOTEŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi de |91|Activităţi ale |910|Activităţi ale |9101|Activităţi ale |
| |COMPLEXUL |spectacole, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor |
| |ENERGETIC |culturale şi | |arhivelor, | |arhivelor, | |şi arhivelor |
| |OLTENIA - S.A. |recreative | |muzeelor şi alte| |muzeelor şi | | |
| | | | |activităţi | |alte activităţi| | |
| | | | |culturale | |culturale | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 427282|MONITORUL |Activităţi de |91|Activităţi ale |910|Activităţi ale |9101|Activităţi ale |
| |OFICIAL - R.A. |spectacole, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor |
| | |culturale şi | |arhivelor, | |arhivelor, | |şi arhivelor |
| | |recreative | |muzeelor şi alte| |muzeelor şi | | |
| | | | |activităţi | |alte activităţi| | |
| | | | |culturale | |culturale | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|25799370|R.N.P. ROMSILVA |Activităţi de |91|Activităţi ale |910|Activităţi ale |9102|Activităţi ale |
| |- MUZEUL |spectacole, | |bibliotecilor, | |bibliotecilor, | |muzeelor |
| |CINEGETIC AL |culturale şi | |arhivelor, | |arhivelor, | | |
| |CARPAŢILOR |recreative | |muzeelor şi alte| |muzeelor şi | | |
| |"POSADA" - R.A. | | |activităţi | |alte activităţi| | |
| | | | |culturale | |culturale | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|12397185|COMPANIA |Activităţi de |92|Activităţi de |920|Activităţi de |9200|Activităţi de |
| |NAŢIONALĂ |spectacole, | |jocuri de noroc | |jocuri de noroc| |jocuri de noroc|
| |"LOTERIA ROMÂNĂ"|culturale şi | |şi pariuri | |şi pariuri | |şi pariuri |
| |- S.A. |recreative | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 1350020|CONPET - S.A. |Activităţi de |93|Activităţi |931|Activităţi |9311|Activităţi ale |
| | |spectacole, | |sportive, | |sportive | |bazelor |
| | |culturale şi | |recreative şi | | | |sportive |
| | |recreative | |distractive | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |93|Activităţi |931|Activităţi |9311|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |spectacole, | |sportive, | |sportive | |bazelor |
| |ENERGIEI |culturale şi | |recreative şi | | | |sportive |
| |ELECTRICE ÎN |recreative | |distractive | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2351555|ADMINISTRAŢIA |Activităţi de |93|Activităţi |931|Activităţi |9313|Activităţi ale |
| |PATRIMONIULUI |spectacole, | |sportive, | |sportive | |centrelor de |

106
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |PROTOCOLULUI DE |culturale şi | |recreative şi | | | |fitness |
| |STAT - R.A. |recreative | |distractive | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |93|Activităţi |931|Activităţi |9319|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |spectacole, | |sportive, | |sportive | |sportive |
| |ENERGIEI |culturale şi | |recreative şi | | | | |
| |ELECTRICE ÎN |recreative | |distractive | | | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi de |93|Activităţi |932|Alte activităţi|9329|Alte activităţi|
| |PRODUCERE A |spectacole, | |sportive, | |recreative şi | |recreative şi |
| |ENERGIEI |culturale şi | |recreative şi | |distractive | |distractive |
| |ELECTRICE ÎN |recreative | |distractive | | | |n.c.a. |
| |HIDROCENTRALE | | | | | | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|30267310|SOCIETATEA |Activităţi de |93|Activităţi |932|Alte activităţi|9329|Alte activităţi|
| |COMPLEXUL |spectacole, | |sportive, | |recreative şi | |recreative şi |
| |ENERGETIC |culturale şi | |recreative şi | |distractive | |distractive |
| |OLTENIA - S.A. |recreative | |distractive | | | |n.c.a. |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Alte activităţi |94|Activităţi |941|Activităţi ale |9412|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |de servicii | |asociative | |organizaţiilor | |organizaţiilor |
| |CERCETARE- | | |diverse | |economice, | |profesionale |
| |DEZVOLTARE | | | | |patronale şi | | |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |profesionale | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Alte activităţi |94|Activităţi |941|Activităţi ale |9412|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |de servicii | |asociative | |organizaţiilor | |organizaţiilor |
| |ENERGIEI | | |diverse | |economice, | |profesionale |
| |ELECTRICE ÎN | | | | |patronale şi | | |
| |HIDROCENTRALE | | | | |profesionale | | |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Alte activităţi |94|Activităţi |949|Alte activităţi|9499|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |de servicii | |asociative | |asociative | |altor |
| |CERCETARE- | | |diverse | | | |organizaţii |
| |DEZVOLTARE | | | | | | |n.c.a. |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | | | | |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Alte activităţi |95|Reparaţii de |951|Repararea |9511|Repararea |
| |- S.A. |de servicii | |calculatoare, de| |calculatoarelor| |calculatoarelor|
| | | | |articole | |şi a | |şi a |
| | | | |personale şi de | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |uz gospodăresc | |de comunicaţii | |periferice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Alte activităţi |95|Reparaţii de |951|Repararea |9511|Repararea |
| |S.A. |de servicii | |calculatoare, de| |calculatoarelor| |calculatoarelor|
| | | | |articole | |şi a | |şi a |
| | | | |personale şi de | |echipamentelor | |echipamentelor |
| | | | |uz gospodăresc | |de comunicaţii | |periferice |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

107
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|10881986|SOCIETATEA |Alte activităţi |95|Reparaţii de |951|Repararea |9512|Repararea |
| |NAŢIONALĂ DE |de servicii | |calculatoare, de| |calculatoarelor| |echipamentelor |
| |RADIOCOMUNICAŢII| | |articole | |şi a | |de comunicaţii |
| |- S.A. | | |personale şi de | |echipamentelor | | |
| | | | |uz gospodăresc | |de comunicaţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 7061781|RASIROM - R.A. |Alte activităţi |95|Reparaţii de |951|Repararea |9512|Repararea |
| | |de servicii | |calculatoare, de| |calculatoarelor| |echipamentelor |
| | | | |articole | |şi a | |de comunicaţii |
| | | | |personale şi de | |echipamentelor | | |
| | | | |uz gospodăresc | |de comunicaţii | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|28980435|RO-ARMYCATERING |Alte activităţi |96|Alte activităţi |960|Alte activităţi|9601|Spălarea şi |
| |- S.A. |de servicii | |de servicii | |de servicii | |curăţarea |
| | | | | | | | |(uscată) a |
| | | | | | | | |articolelor |
| | | | | | | | |textile şi a |
| | | | | | | | |produselor din |
| | | | | | | | |blană |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|14814483|MINPREST SERV - |Alte activităţi |96|Alte activităţi |960|Alte activităţi|9601|Spălarea şi |
| |S.A. |de servicii | |de servicii | |de servicii | |curăţarea |
| | | | | | | | |(uscată) a |
| | | | | | | | |articolelor |
| | | | | | | | |textile şi a |
| | | | | | | | |produselor din |
| | | | | | | | |blană |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 2538104|INSTITUTUL |Alte activităţi |96|Alte activităţi |960|Alte activităţi|9609|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |de servicii | |de servicii | |de servicii | |de servicii |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |PENTRU | | | | | | | |
| |TEHNOLOGII | | | | | | | |
| |CRIOGENICE ŞI | | | | | | | |
| |IZOTOPICE - | | | | | | | |
| |I.C.S.I. RÂMNICU| | | | | | | |
| |VÂLCEA | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3008580|INSTITUTUL |Alte activităţi |96|Alte activităţi |960|Alte activităţi|9609|Alte activităţi|
| |NAŢIONAL DE |de servicii | |de servicii | |de servicii | |de servicii |
| |CERCETARE- | | | | | | |n.c.a. |
| |DEZVOLTARE | | | | | | | |
| |CHIMICO- | | | | | | | |
| |FARMACEUTICĂ - | | | | | | | |
| |I.C.C.F. | | | | | | | |
| |BUCUREŞTI | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII |
|_______________________________________________________________________________________________________|
| 3321234|INSTITUTUL |Activităţi ale |99|Activităţi ale |990|Activităţi ale |9900|Activităţi ale |
| |NAŢIONAL DE |organizaţiilor | |organizaţiilor | |organizaţiilor | |organizaţiilor |
| |CERCETARE- |şi organismelor | |şi organismelor | |şi organismelor| |şi organismelor|
| |DEZVOLTARE |extrateritoriale| |extrateritoriale| |extra- | |extra- |
| |PENTRU FIZICĂ ŞI| | | | |teritoriale | |teritoriale |
| |INGINERIE | | | | | | | |
| |NUCLEARĂ "HORIA | | | | | | | |
| |HULUBEI" - IFIN | | | | | | | |
| |- HH | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|
| MINISTERUL ENERGIEI |
|_______________________________________________________________________________________________________|
|13267213|SOCIETATEA DE |Activităţi ale |99|Activităţi ale |990|Activităţi ale |9900|Activităţi ale |
| |PRODUCERE A |organizaţiilor | |organizaţiilor | |organizaţiilor | |organizaţiilor |
| |ENERGIEI |şi organismelor | |şi organismelor | |şi organismelor| |şi organismelor|
| |ELECTRICE ÎN |extrateritoriale| |extrateritoriale| |extra- | |extra- |
| |HIDROCENTRALE | | | | |teritoriale | |teritoriale |
| |"HIDROELECTRICA"| | | | | | | |

108
Ordin (ANAP) nr. 707/2018 - text procesat prin programul LEX EXPERT
| |- S.A. | | | | | | | |
|________|________________|________________|__|________________|___|_______________|____|_______________|

---------------

109