Sunteți pe pagina 1din 8

Citește cu atenție textul Șoricel de bibliotecă ,apoi răspunde la cerințele de

mai jos. Întoarce-te la text ori de câte ori ai nevoie ,pentru a afla răspunsul
corect.

Șoricel de bibliotecă
după Elia David

A fost odată un șoricel de bibliotecă. Era un șoricel de bibliotecă fiindcă așa dorise
mama lui.Ea îl trezea dimineța devreme și îi arăta rafturile pline de cărți ce trebuiau
devorate.
Șoricelul nu știa de ce trebuiau devorate,dar îi făcea mamei pe plac ,fiindcă la
sfârșitul unei zile petrecute în compania cărților groase primea un păhărel –cât un
degetar –cu lapte nespus de dulce.
Înainte de a roade paginile cărților ,șoricelul avea datoria de a le citi ,pare-se pentru
a aduna multe cunoștințe și a deveni ,astfel ,primul savant din lumea
rozătoarelor.Evident ,după exemplul strălucit (și, mai ales, bine plătit) al șoricelului
bucătar.Mama sa începuse deja să dea interviuri în fața unui ciob de oglindă :
--Fiul meu a dat gata, până acum trei rafturi de bibliotecă .E specialist în matematică
și astronomie ,în chimie și botanică.Germana o chițăie cursiv, la fel și engleza .Doar
partiturile pentru pian nu le-a putut digera încă …Sărăcuțul ,nici să doarmă nu mai are
timp ,dar îl înțeleg: este atât de studios și de ambițios !
În timpul acesta ,ceilalți șoricei alergau netulburați prin podul casei, printre jucării
vechi și manuale școlărești ,apoi ieșeau la câmp ,unde li se pierdea urma câte o zi
întreagă. Seara se întorceau acasă ,prăpădiți și la fel de neștiutori ,după cum li se dădea
de înțeles.Păhărelul cu lapte îl primea, se înțelege ,doar șoricelul de bibliotecă
,deoarece se trudea nespus pentru o carieră de succes.
Într-o zi, însă, ce să vezi? Proprietarul cel bătrân ,care nu mai dăduse prin bibliotecă
de vreun an de zile ,intră pentru a căuta o carte cu povești. Când să o apuce ,prinse

1
coada micuțului savant, care nu avu nici timp ,nici pricepere să scape. Acum se legăna
cu capul în jos, chițăind după ajutor.
--Ce-mi faci dumneata aici? Îl întrebă omul mirat ,cu ochii la rafturile de pe care
dispăruseră cărțile sale cele mai scumpe.
--Eu? Studiez! răspunse șoricelul de bibliotecă ,nutrind speranța că omul îl va elibera
pentru totdeauna de această corvoadă!
--Sper că nu mi-ai mâncat și cartea cu povești !Dacă mi-ai mâncat-o și pe aceasta
,nu scapi viu de aici!
--Nu, pe asta nu, zise el ușurat ,mama a zis că nu-mi este de nici un folos acolo unde
vreau eu să ajung!
--Bine, atunci îți dau drumul ! râse omul. Spune-i mamei tale că biblioteca mea este
prea mică pentru un șoricel atât de ambițios ca tine. De aceea, ar fi bine să vă mutați
într-o casă mai mare.
--O să-i spun ,domnule! Dar, vă rog, la plecare, puteți să-mi dați și mie să citesc ceva
mai ușor?
Așa se face că micul rozător de bibliotecă primi cartea cu povești ,descoperi
pasiunea cititului ,apoi pe a scrisului și, în ciuda mamei, care îl voia savant, deveni un
simplu și fericit șoricel scriitor.

1. Care este titlul textului de mai sus? Scrie răspunsul tău pe spațiul dat:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Care este autorul textului de mai sus ? Scrie răspunsul tău pe spațiul dat:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

2
3. De ce devora șoricelul cărțile?

Alege varianta corectă de răspuns:

a) pentru a aduna multe cunoștințe ;


b) pentru a-i face mamei pe plac;
c) pentru a deveni primul savant rozător.

4. De ce a intrat proprietarul în bibliotecă?

Alege varianta corectă de răspuns:

a) pentru a căuta o carte cu povești;


b) pentru că era bătrân;
c) pentru a prinde șoricelul .

5. Ce cuvânt descrie starea proprietarului când a prins șoricelul ?

Alege varianta corectă de răspuns :

a) teamă;
b) mirare;
c) veselie.
6. Transcrie corect, pe spațiul dat ,primul alineat din text:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3
7. Completează spațiile libere cu informațiile din text care lipsesc:

E specialist în________________ și _________________în chimie și


botanică.Germana o ______________cursiv, la fel și engleza.

8. Desparte în silabe următoarele cuvinte:


șoricel - ________________________ chițăie - ________________________
dimineața- ______________________ rozătoare- _______________________
degetar- ________________________ bibliotecă- ________________________
cunoștințe -______________________ povești- ________________________
pagini-___________________________ savant- _________________________

9. Completează textul cu forma potrivită a cuvintelor : sa, s-a, sau, s-au.


Șoricelul ______apucat să citească , așa cum îl sfătuise mama _____ .În prima zi,
______ bucurat când a primit păhărelul cu lapte. Ceilalți șoricei _____ jucat toată
ziua.
El ______ străduit să citească și mai mult. Ziua _____ începea cu aceeași
întrebare: să ronțăie o carte de germană _____ una cu probleme de matematică?

10. Încercuiește varianta scrisă corect a cuvintelor:

rămân –rămîn cîteva- câteva Alina- alina Suceava- suceava


hotărâ -hotărî învinge- ânvinge Mihai- mihai România-românia

11. Subliniază cuvintele scrise greșit în următoarele propoziții :

alina este prietena mea.

4
Un băiat pe nume mihai l-a văzut pe cățelul tău.

Orașul în care noi locuim se numește suceava.

Patria noastră dragă se numește românia.

12. Ordonează silabele pentru a obține cuvinte :


me-ca-ră______________________________
li-si-tor________________________________
nă-să-tos______________________________
reas-fe-tră______________________________
pun-să ________________________________

13. Dezvoltă propozițiile prin adăugarea unui cuvânt, a două cuvinte și a trei cuvinte:
a. Copilul mănâncă.
______________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________

b. Zboară pasărea.
______________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14.Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții. Găsește apoi câte două variante pentru
fiecare șir de cuvinte.

Zilnic fructe și mănâncă legume !

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5
mama este curățenia sănătății .

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

15. Subliniază cu roșu vocalele și cu albastru consoanele din următoarea propoziție:

Când intră soarele pe fereastră ,iese doctorul pe ușă.

16. Din proverbele următoare , subliniază și scrie perechile de cuvinte cu sens opus :

Mai bine sărac și curat ,decât avut și rușinat.

__________________________________________

La plăcinte înainte, la război înapoi.


___________________________________________
Cine nu muncește la tinerețe ,va plânge la bătrânețe.

___________________________________________

Rădăcina învățăturii e amară ,dar miezul ei e dulce.

_____________________________________________

Buturuga mică răstoarnă carul mare.


____________________________________________

Strânge bani albi pentru zile negre.

___________________________________________

6
Paza bună trece primejdia rea.
____________________________________________

17. Completează spațiile libere cu ortograma ”s-a”. Observă scrierea ei.

”Mă strecurasem la Patrocle ,în cușca lui, și stam acolo ascunsă și mă gândeam la
mama , care _______dus și nu _______ mai întors.”

(Mihail Sadoveanu-”Dumbrava minunată”)

”Stolul de cocori ____rotit tot mai aproape de pământ și ____ lăsat strângându-și
aripile cu foșnet de mătase veche.”

(Cezar Petrescu- ”Au sosit cocorii”)

18. Completează spațiile libere cu cuvântul ”sa”. Observă scrierea lui.

”Împăratul nu mai putea de bucurie că în grădina____ se afla un așa pom cum nu se


găsea în toată lumea.”
(Petre Ispirescu- ”Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos”)

”Fericit ,măreț acela care sub un falnic soare


Pentru patria_____ moare ,
Nemurire moștenind.”
(Vasile Alecsandri-”Deșteptarea României”).

7
19. Subliniază substantivele din următorul text:

”În cameră ,în așteptarea farfuriei cu plăcinte ,Anca îl așeză pe pitic pe o perniță pe care
să stea ca un prinț. Dar piticul nu se mulțumi cu atât (...) .Anca mai puse sub el o perniță.
Piticul protestă din nou (…)”
(Mircea Șerbănescu-”Piticul cu picioare scurte”)

S-ar putea să vă placă și