Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învățământ Aria curriculară : Limbă și comunicare

Liceul Tehnologic ” Edmond Nicolau”-Brăila Obiectul : Limba engleză

Prof. Radu Ionel Viză șef catedră :


Conform anexei la OM 5099 DIN 2009
Viză director

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a IX-a A SERAL
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
MANUAL : FRONT RUNNER (L2) ; NR. ORE SĂPT.2 ORE

Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi Competente Nr.ore Săptămâna Observaţii


crt specifice
1. Initial Revision 6 S1,2,3
2. Discovering Britain Vocabulary: Education and sports 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S4,5,6
oral /
1.Who are the British? Structure: Numbers, Present scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
2.Tradition and change Simple, Present Continuous 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente
3.Sports in Britain lexicale din
context , dintr-un text citit
4.Review and consolidation 4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate
oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee
esenţială, cu sprijin verbal/ vizual
3. A friend in need is a friend Describing people(physical 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S7,8,9
oral /scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
indeed appearance & character), 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame,
1.Let’s be friends! Antonyms: - un-prefix, -y suffix articole dejurnal
2.Friends forever? Structure: Such + a/an +noun; So 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei
descrieri
3.Keeping in touch +adj. + that. Past Simple, Past simple / unui eveniment / a unor experienţe
4.Review and consolidation Continuous, „Wh”- questions personale, pe bază de suport vizual sau plan
de idei
Test paper Function; Describing people 2.3 Redactarea de paragrafe
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb
simplu şi direct de informaţii
4.1 Reformularea, pentru clarificare, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
4. Enjoy your meal! Vocabulary: fruit & vegetables, 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S10,11,12
oral /
1.Shopping for food ways of cooking, ordering a meal. scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
1.2 Deducerea înţelesului unor elemente
2.Eating out Adjs. describing tastes lexicale din context , dintr-un text citit
3.How do you like your meat Structure: going to Future, The 1.4 Selectarea unor informaţii relevante
cooked? Passive Voice din fragmente de texte informative,
instrucţiuni
4.Review and concolidation Function: Asking about and 2.3 Redactarea de paragrafe
expressing preference 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori
personale
simple de răspuns la o solicitare
5. Healthy feels great Vocabulary: parts of the body, aches 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S13,14,15
oral /
1.Aches and pains and pains scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
2.Where there’s a will there’s Structure: Modals: can/cannot, 1.3 Selectarea unor informaţii relevante
a way may/may not, could din fragmente de texte informative,
instrucţiuni, tabele, hărţi
3.First aid Function: Expressing ability, 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame,
4.Review and consolidation permision, prohibition, Giving articole de jurnal
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb
Test paper advice, Giving details simplu
şi direct de informaţii
3.3. Notarea informaţiilor dintr-o
comunicare
simplă, rostită clar şi rar, cu solicitare de
reformulări sau repetări
6. Find your vocation Vocabulary: Professions, -er, -or 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S16,17,18
oral /
1.Do what you like most! suffixes scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
It’s my life Structure: Present Perfect Simple & 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame,
3.On the way to the top Continuous articole de jurnal
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb
4.Review and consolidation Function:Asking for personal simplu
details şi direct de informaţii
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de
interes
7. This is our world Vocabulary: Environment & 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente 6 S19,20,21
lexicale din
1.Save our planet endengered species, -er, -tion, -sion context , dintr-un text citit
2.The terrible blast suffixes 1.3 Selectarea unor informaţii relevante
3.Endangered species Structure: Collective nouns din fragmente de texte informative,
instrucţiuni, tabele, hărţi
4.Review and concolidation Function:Expressing opinion, 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori
Test paper Agreeing & disagreeing personale
simple de răspuns la o solicitare
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate
oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat

8. Mysteries Vocabulary: Antonyms:-al, -ful, 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S22,23,24
oral /
1.Wonders onn Earth -ion, -y; suffixes, en-, in-, dis-, mis- scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
2.Twinkle, twinkle, little star! preffixes. Shapes and material 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente
lexicale din
3.A mysterious construction Structure:Modals may/might. context , dintr-un text citit
4.Review and consolidation Comparative & superlative 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei
adjectives descrieri simple / unui eveniment / a unor
experienţe personale, pe bază de suport
Function:Expressing probability, vizual
describing places 3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori
personale
simple de răspuns la o solicitare
4.2 Înregistrarea informaţiilor receptate
oral sau
în scris sub formă de notiţe cu suport dat
9. We, the teenagers Vocabulary: parties and clothes 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S25,26,27
oral /
1.Whay we have in common Structure: Reported speech, Capital scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
2.Let’s party! letters 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame,
3.St. Valentine’s Day- a Function:Means of inviting, articole de jurnal
2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei
universal celebration Describing clothes, Asking for descrieri simple / unui eveniment / a unor
Review and consolidation opinion experienţe personale, pe bază de suport
vizual sau plan de idei
Test paper 2.3 Redactarea de paragrafe
3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb
simplu şi direct de informaţii
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee
esenţială, cu sprijin verbal/ vizual
10. Visiting places Vocabulary: Tarvelling and means 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S28,29,30
oral /
1.He that tavels far knows of tansport scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
much Structure: Adverbs of manner, 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente
2.A country with a long and place, time lexicale din
context , dintr-un text citit
colourful history Function: Asking for opinion, 1.3 Selectarea unor informaţii relevante
3.Going on a trip Giving reason, Giving directionn din
fragmente de texte informative,
4.Review and consolidation instrucţiuni,
ȘCOALA ALTFEL tabele, hărţi
2.3 Redactarea de paragrafe
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori
personale simple de răspuns la o solicitare
11. Leasure and pleasure Vocabulary: Travelling, sports and 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text 6 S31,32,33
oral /
1.What’s your hobby? computers scris , pe baza unor întrebări de sprijin.
2.There’s pleasure in danger Structure: „If” clauses 1.3 Selectarea unor informaţii relevante
3.The holiday of your dreams Function:Talking about spare time din
fragmente de texte informative,
4.Review and consolidation activities instrucţiuni,
tabele, hărţi
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame,
articole de jurnal
3.2. Redactarea unor mesaje / scrisori
personale
simple de răspuns la o solicitare
3.4Exprimarea si justificarea acordului /
dezacordului faţă de opiniile exprimate în
cadrul unui schimb de idei pe teme de
interes
4.3 Reducerea unui paragraf la o idee
esenţială,
cu sprijin verbal/ vizual
12. Final Revision 6 S34,35,36