Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Şcoala
Clasa: a V-a
Data:
Profesor:
Unitatea de învăţare : Elemente de limbaj muzical
Detaliere de conţinut: Combinaţii ritmice în măsura de 2/4
Tipul lecţiei: Consolidarea cunoştiinţelor
Disciplina de învăţământ: Educaţie Muzicală
Aria curriculara: Arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale:
- să intoneze corect sunetele muzicale, să redea fragmentele ritmico-melodice din
exerciţiile muzicale pentru omogenizarea vocilor şi extensia ambitusului vocal;
- să interpreteze individual sau la unison cântece pentru copii;
- să participe activ la oră, manifestând bună dispoziţie şi interes pentru lecţie.
- să identifice în lucrările muzicale interpretate sau audiate elementele de limbaj muzical
învăţate;

Competenţe specifice:
- recunosc duratele notelor muzicale (nota întreagă, doime, pătrime, optime,
şaisprezecime) şi pauzele muzicale.
- citesc ritmic unele combinaţii ritmice cu duratele învăţate, folosind silabele
corespunzătoare, redând măsura de 2 timpi;
- tactează corect măsura de 2/4
- utilizează corect bara de măsură şi bara finală.
- separă o înşiruire de note muzicale de diferite valori în măsura de 2/4.
- sunt implicaţi într-un mod creator în derularea jocurilor muzicale propuse;

1
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstrarea prin
cântec, munca independentă, audiţia muzicală, jocul didactic.
Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală.
Activitati de invatare:
- intuire auditivă;
- exersare în exerciţii;
- descoperirea în cântece;
- aplicare în cântec;
- interpretare cu toată clasa, în grup, individual.
- audiţie muzicală
- joc didactic.
Resurse materiale: tablă, manualul, caietul.
Metode de evaluare: individuală, frontală, evaluare orală - pe tot parcursul lecţiei.

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna desfăşurare Preiau sarcinile propuse de
organizatoric a lecţiei şi pregătirea psihică pentru o
profesor
lecţie de muzică

2.Verificarea temei şi - solicit elevii să iasă la tablă unde vom Elevii vor ieşi la tablă
a cunoştinţelor recapitula duratele (nota întreagă, doimea,
teoretice pătrimea, optimea şi şaisprezecimea) şi i
pauzele studiate.
- ce este punctul de prelungire?
- un elev răspunde că punctul
de prelungire - prelungeşte
nota cu jumătate din valoarea
Adresez întrebări de genul: ei.
Cât durează duratele studiate cu punct? - elevii vor răspunde:
- - 6 timpi
- - 3 timpi
- - 1,5 timpi
- - 0, 75 timpi.
3. Pregătire vocală (Cer copiilor să stea cu spatele drept Copii execută cerinţa.
pentru a executa cât mai uşor câteva
exerciţii de respiraţie şi de cultură
vocală.)

a. Exerciţii de Profesorul propune elevilor următorul


respiraţie exerciţiu: elevii vor sta în bancă cu
spatele drept. Se inspiră nazal pe durata
unui timp şi se expiră lent şapte timpi,
astfel:

Urmează următoarele vocalize:


b. Exerciţii de - pe murmur. Copii execută exerciţiile de
- Coca-Cola cultură vocală propuse
cultură vocală
- FA VA PA BA SA ZA TA DA
FA VA PA BA FA
- Da-ba-da-ba-da - dum-dum-dum dum-
can-ta-bi-le-la-la-la-li.
- Ma-me-mi-mo-mu
3
5. Anunţarea temei şi Astăzi vom repeta ce am învăţat despre Sunt atenţi şi reţin
prezentarea duratele muzicale şi vom citi şi realiza obiectivele propuse.
materialului ales combinaţii ritmice în măsura de 2 timpi.

Desfăşurarea lecţiei Pentru început vom face o mică Sunt atenţi şi notează în
reactualizare a măsurii de 2/4. Astfel caiete.
amintesc elevilor că măsura este o
grupare ritmică de timpi accentuaţi şi
neaccentuaţi care se succed periodic. Deci
măsura de două pătrimi este o grupare de
doi timpi, primul accentuat iar cel de-al
doilea timp este neaccentuat.

Tactarea măsurii: Tactează împreună cu


profesorul.

Desfăşurarea lecţiei

Propun diverse exerciţii ritmice: Execută exerciţiile împreună


cu profesorul.

Elevii rezolvă cerinţa.

Scot la tablă elevii astfel încât să creeze


diferite combinaţii în măsura de 2/4 cu
duratele şi pauzele învăţate. Ascultă cu atenţie, învaţă
cântecelul şi colaborează cu
Propune însuşirea unui cântec nou Cântă profesorul.
- Alexandru Paşcanu.
Intonează tot cântecul
- intonează pe fragmente
- dă tonul
- îndrumă elevii pentru însuşirea
corectă.

4
6. Consolidarea Împart clasa pe grupe: Elevii execută exerciţiul pe
conţinutului propus Prima grupă bate din palme exerciţiul 1 grupe.
A doua grupă bate cu creionul în banca
exerciţiul 2
A treia grupă bate cu palmele pe picior
exerciţiul 3
A patra grupă pocneşte din degete
exerciţiul 4.

Voi pune un scurt moment muzical Urmăresc cu atenţie şi îşi


animat bazat pe Rondo-ul Alla Turca - exprima părerea în legătură
Wolfgang Amadeus Mozart. cu filmuleţul vizionat.

7.Realizarea Profesorul pune întrebări elevilor -răspund la întrebări


feedback-ului referitoare la derularea activităţii din ora
Evaluarea de muzică şi urmăreşte cunoştinţele
dobândite.

8. Încheierea lecţiei Se fac aprecieri generale şi individuale. Primesc aprecieri.

5
6