Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de lucru

-Aplicatii practice privind modificarile bilantiere-

 SC X SRL prezinta la inceputul lunii ianuarie anul N, urmatoarea situatie patrimoniala initiala:

- Program informatc: 1000 lei Produse finite: 1000 lei


- Utilaje: 5000 lei Clienti: 600 lei
- Furnizori: 9000 lei Capital social: 1000 lei
- Materii prime: 600 lei Disponibilitati bancare: 4000 lei
- Impozit profit: 1000 lei Casa in lei: 1500 lei
- Credite bancare pe termen lung: 2500 lei Rezerve statutare: 200 lei

 Cerinte:
1) Intocmiti bilantul contabil simplificat pe posturi bilantiere.
2) In cursul lunii ianuarie N, au avut loc urmatoarele operatii:
a) Achizitie de materii prime de la furnizori: 2000 lei
b) Achitare furnizori prin casierie in valoare de: 800 lei
c) Majorare capital social din rezerve statuare: 200 lei
d) Incasare de la clienti a sumei de 600 lei prin contul bancar.

 Stabiliti tipurile de modificari bilantiere care s-au produs in urma efectuarii operatiilor economico-
financiare si intocmiti bilantul contabil dupa fiecare modificare.

BILANT CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 15 IANUARIE, N

ACTIV PASIV
PROGRAM INFORMATIC 1000 LEI FURNIZORI 9000 LEI
UTILAJE 5000 LEI IMPOZIT PROFIT 1000 LEI
MATERII PRIME 600 LEI REZERVE STATUTARE 200 LEI
PRODUSE FINITE 1000 LEI CAPITAL SOCIAL 1000 LEI
DISPONIBILITATI BANCARE 4000 LEI CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG 2500 LEI
CASA IN LEI 1500 LEI
CLIENTI 600 LEI
TOTAL ACTIV 13700 LEI TOTAL PASIV 13700 LEI
Operatia 1: Achizitie de materii prime de la furnizori: 2000 LEI

ACTIV = PASIV => A+X = P+X


ACTIV INITIAL + MATERII PRIME = PASIV INITIAL + FURNIZORI

ACTIV PASIV
DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME
ELEMENT INITIALE FINALE ELEMENT INITIALE FINALE
PROGRAM 1000 LEI 1000 FURNIZORI 9000 LEI +2000 11000
INFORMATIC LEI LEI
UTILAJE 5000 LEI 5000 IMPOZIT 1000 LEI 1000
LEI PROFIT LEI
MATERII PRIME 600 LEI +2000 2600 REZERVE 200 LEI 200 LEI
LEI STATUTARE
PRODUSE 1000 LEI 1000 CAPITAL 1000 LEI 1000
FINITE LEI SOCIAL LEI
DISPONIBILITATI 4000 LEI 4000 CREDITE 2500 LEI 2500
BANCARE LEI BANCARE PE LEI
TERMEN
LUNG
CASA IN LEI 1500 LEI 1500
LEI
CLIENTI 600 LEI 600 LEI
15700 15700

Operatia 2: Achiatare furnizori prin casierie in valoare de 800 lei.


ACTIV = PASIV => ACTIV – X = PASIV – X
ACTIV INITIAL – 800 = PASIV – 800
ACTIV PASIV
DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME
ELEMENT INITIALE FINALE ELEMENT INITIALE FINALE
PROGRAM 1000 LEI 1000 FURNIZORI 11000 -800 10200
INFORMATIC LEI LEI
UTILAJE 5000 LEI 5000 IMPOZIT 1000 LEI 1000
LEI PROFIT LEI
MATERII PRIME 2600 LEI 2600 REZERVE 200 LEI 200 LEI
LEI STATUTARE
PRODUSE FINITE 1000 LEI 1000 CAPITAL 1000 LEI 1000
LEI SOCIAL LEI
DISPONIBILITATI 4000 LEI 4000 CREDITE 2500 LEI 2500
BANCARE LEI BANCARE PE LEI
TERMEN
LUNG
CASA IN LEI 1500 LEI -800 700 LEI
CLIENTI 600 LEI 600 LEI
14900 14900
Operatia 3: Majorare capital social din rezerve statutare: 200 lei.
ACTIV=PASIV=> ACTIV= PASIV + X - X
ACTIV= PASIV + 200 - 200

ACTIV PASIV
DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME
ELEMENT INITIALE FINALE ELEMENT INITIALE FINALE
PROGRAM 1000 LEI 1000 FURNIZORI 10200 10200
INFORMATIC LEI LEI LEI
UTILAJE 5000 LEI 5000 IMPOZIT 1000 LEI 1000
LEI PROFIT LEI
MATERII PRIME 2600 LEI 2600 REZERVE 200 LEI -200 0 LEI
LEI STATUTARE
PRODUSE FINITE 1000 LEI 1000 CAPITAL 1000 LEI +200 1200
LEI SOCIAL LEI
DISPONIBILITATI 4000 LEI 4000 CREDITE 2500 LEI 2500
BANCARE LEI BANCARE PE LEI
TERMEN
LUNG
CASA IN LEI 700 LEI 700 LEI
CLIENTI 600 LEI 600 LEI
14900 14900

Operatia 4: Incasare de la clienti a sumei de 600 lei prin contul bancar.


ACTIV=PASIV=> PASIV=ACTIV + X – X
ACTIV PASIV
DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME DENUMIRE SOLDURI MODIFICARI SUME
ELEMENT INITIALE FINALE ELEMENT INITIALE FINALE
PROGRAM 1000 LEI 1000 FURNIZORI 10200 10200
INFORMATIC LEI LEI LEI
UTILAJE 5000 LEI 5000 IMPOZIT 1000 LEI 1000
LEI PROFIT LEI
MATERII PRIME 2600 LEI 2600 REZERVE 0 LEI 0 LEI
LEI STATUTARE
PRODUSE FINITE 1000 LEI 1000 CAPITAL 1200 LEI 1200
LEI SOCIAL LEI
DISPONIBILITATI 4000 LEI +600 4000 CREDITE 2500 LEI 2500
BANCARE LEI BANCARE PE LEI
TERMEN
LUNG
CASA IN LEI 700 LEI 700 LEI
CLIENTI 600 LEI -600 600 LEI
14900 14900