Sunteți pe pagina 1din 13

Disciplina: Bazele asigurărilor

de bunuri și persoane
Tema: Implicații ale contractării asigurărilor
de bunuri obligatorii pentru persoane
fizice si juridice

Specializare: Finanțe si bănci

Grupa: 3
Cuprins

1. Notiuni introductive ..........................................................................1


2. Clasificarea asigurărilor ....................................................................1
3. Asigurări obligatorii vs Asigurări facultative ................................... 3
4. Caracteristici ale Asigurărilor de bunuri ...........................................4
5. Asigurări obligatorii în România ...................................................... 4
6. Studiu de caz ......................................................................................6
7. Concluzii.............................................................................................7
8. Propuneri............................................................................................8
9. Bibliografie.........................................................................................8
1.Noțiuni introductive
Asigurările au aparut ca urmare a existenăei unor evenimente posibile, dar incerte care
pun in pericol bunurile materiale și chiar viața oamenilor, așa cum sunt dezastrele naturale,
incendiile, bolile etc.

Datorită acestor fapte, oamenii s-au mobilizat petru a găsi modalitați de prevenire, de
împiedicare sau atenuare a urmărilor produse de aceste evenimente.

Înca din antichitate au apărut solidaritatea și asigurarea. Acestea sunt măsuri ce au în


vedere protejarea sau acoperirea bunurilor materiale, sau asigurarea unui trai decent.

Solidaritatea constă în principiul reciprocității, în sensul că toate persoanele care ajută


sinistrații, pot spera la același ajutor din partea membrilor societății.

Asigurarea constă în contribuția membrilor societății a unui fond, menit sa acopere


daunele viitoare ale persoanelor care au fost afectate de risc.

In ultimul timp, omenirea se confrunta cu creșterea fenomenelor cauzatoare de riscuri,


iar oamneii desi sunt conștienti de acestea preferă să fie indiferenți, trecând sub tăcere cauzele
acestora.

2. Clasificarea asigurărilor
Asigurările se pot clasifica după mai multe crietrii si anume:

Al ramurii din care fac parte Al modului de infăptuire Tipul riscurilor asigurate

 asigurări de persoane  asigurări obligatorii  asigurări viața


 asigurări de bunuri  asigurări facultative  asigurări non-viața
 asigurări de răspundere
civilă

Tabel nr1. Clasificarea asigurărilor


Asigurările de persoane garantează plata unei sume de bani, date de către asigurător,
asiguratului în cazul în care acesta suferă un accident, se îmblonavește, sau decedează.Acestea
cuprind:

 asigurările de viața și pensie facultative;


 asigurările de accidente;

Asigurările de raspundere civilă constau în protejarea avuției naționale, a victimelor


în caz de accident,dar si daunele produse de asigurat unei alte persoane. Acestea sunt de doua
categrii:

 asigurări obligatorii de răspundere civilă;


 asigurări facultative de raspundere civilă;

Asigurările de bunuri reprezintă acea parte a asigurărilor in care asigurătorul se


angajează sa îi plateasca asiguratului o compensare, în cazul producerii riscului ce a cazut o
daună partială sau totală.

Asigurările de viața reprezintă un contract în care asigurătorul se angajeaza sa îi


plătească beneficiarului contractat, în caz de decesul asiguratului, o îndemnizație de asigurare.

Asigurările care nu au ca obiect pricipal viața omului, se numesc asigurări non-viața,


iar acestea pot fi de mai multe tipuri, asigurări de locuința, medicale, de masină etc.

Asigurările facultative au drept scop completarea asigurărilor obligatorii și se pot


încheia pentru persoane, răspundere civilă, bunuri.

Asigurările obligatorii sunt bazate pe ordonanțele guvernului, neținând cont de


opiniile fiecarui individ.

Asigurări obligatorii în Romania:

 „ asigurarea obligatorie pentru deținatorii de autovehicule pentru cazurile de răspundere


civilă conform legii 136/1995”;
 „ asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor alunecărilor de teren și
inundațiilor conform legii 260/2008”;

3. Asigurările obligatorii vs asigurările facultative


Asigurările obligatorii Asigurările facultative
o se fac direcat pe baza legii, care o conițiile dintre parți se fac pe baza
stabilește condițiile de asigurare fara contractului și sunt mai adaptabile
consimtamantul partenerilor decat asigurările obligatorii
o cuprind toate bunurile de același fel o cuprind doar o parte a bunurilor
(sunt asigurări totale) asigurabile
o sunt fară termen o se realizează doar pentru o anumită
o răspunderea asiguratorului se face in perioadă de timp stipulată in contract
mod automat o răspunderea asigurătorului se face doar
o despăgubirile se plătesc, în momentul prin existenta contractului
producerii riscului, indiferent daca o despăgubirile se plătesc numai în cazul
asiguratul are prime restante sau nu în care primele au fost plătite
o primele de asigurare pot fi mai mici o primele de asigurare sunt mai mari

Tabel nr2. Asigurari obligatorii vs asigurari facultative

Fig. Nr 1. Asigurări obligatorii vs facultative

4. Caracteristici ale asigurărilor de bunuri


Aceste asigurări suportă cheltuielile financiare provocate de risc pentru a reface sau a
schimba bunurile daunate care apartin asiguratului. De asemenea patrimoniul, daunat de prezenta
riscului, isi poate reula activitatea economica.

În ciuda faptului ca mijloacele de prevenire și evitare a riscului s-au perfecționat, acestea nu pot
fi împiedicate în totalitate, ceea ce întarește practicarea asigurărilor de bunuri.

Bunurile ce pot fi incluse în cadrul asigurărilor sunt:

 bunuri ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;


 bunuri luate în folosință pentru prezervare, reparare etc;
 bunurile ce sunt obiectul unui contract de inchiriere;

Orice persoana fizica sau juridica poate fi asigurat, acesta îșî poate proteja bunurile contra
dezastrelor naturale, incendilor.

Asigurările obligatorii de bunuris-au făcut în România petru culturi agricole, clădiri,


animale, pană în anul 1995. În 1996, practicarea asigurărilor obligatorii au încetat datorită
reglementării asigurărilor.

5. Asigurările obligatorii în România


Asigurarile obligatorii de locuinta

Potrivit legii, proprietarii locuințelor din România, au obligația de a-și asigura casele
împotriva riscurilor de dezastre naturale (cutremure, inundații, alunecari de teren). Polița de
asigurare se face in forma scrisa se face între proprietarul locuintei și PAID (pool-ul de
asigurare împotriva dezastrelor), sau se mai realizeaza prin intermediul societaților de asigurare-
reasigurare care au dreptul de a practica riscuri de dezastre ce au incheiat protocoale de
colaburare cu PAID.
Fig. Nr2 Companiile membre PAID

Fig. N3 Companii mebre PAID

Primele de locuința variază în funcție de tipul acestora:

 pentru locuințele de cărămidă, beton armat prețul poliței de asigurare este de 20 €/an
corespunzatoare sumei de asigurare de 20000 €;
 pentru locuințele cu cărămidă nearsă prețul poliței de asigurare este de 10 €/an
corespunzatoare sumei de asigurare de 10000 €.
Conform noii legi, asigurările facultative de locuințe nu pot fi încheiate la societățile de
asigurare reasigurare daca nu este înfăptuită o poliță de asigurare PAID.
Este recomandat să fie încheiate și polițe de asigurare facultative pentru a acoperi
diferențele dintre valoarea reală a locuinței și suma asigurată obligatoriu.

De exemplu, daca locuința dumneavoastră este evaluată la 100 000 €, prin intermediul
poliței de asigurare sunt acoperiți obligatoriu 20 000 €, doar pentru cele trei riscuri, iar restul
sumei de bani ar trebui acopeită de o asigurare facultativa. În cazul în care nu aveți si asigurarea
facultativă riscați să rămâneți doar cu suma de 20 000 €.

Suma de bani pe care proprietarul o plăteste unei asigurări de locuință este prima
obligatorire. Limita maxima de despagubire pentru daunele provocate locuinței din urma unui
risc este suma obligatorie. Pentru anexele nelegate de locuința asigurată polița PAID nu este
valabilă, iar pentru clădirile cu risc seismic din clasa I nu se pot încheia contracte de asigurare.

6. Studiu de caz

„ În ultimul timp, valoarea daunelor pe asigurări din regiunea Europa Centrală și de


Est a crescut fie din cauza calamităților naturale, care sunt tot mai dese, fie din cauza faptului ca
oamenii dețin mai multe proprietăți asigurate ceea ce duce la creșterea costurilor cu
despăgubirile. Toate acestea influențează pretul asigurarii, dar nici creșterea prețurilor nu îi
determină pe oameni să renunțe la o abordare responsabilă asupra asigurarilor. Cu excepția
câtorva țări, Ungaria si România, în toata regiunea se înregistrează o crestere a numărului de
locuințe asigurate” afirma Jiri Streliky.

Desi românii sunt sa isi asigure locuintele, acestia nu sunt sancționți in lipsa lor.

În anul 2016 s-a realizat o analiza a datelor PAID în care sunt arătate regiunile,
județele și localitățile cu ce la înalt/scăzut nivel de acoperire a asigurărilor obligatorii. Din ele
reiese că nu există o legătură între evenimentele dezastruase petrecute și cu nivelul de interes al
proprietarilor cu necesitatea asigurărilor de locuință.

Italia, spre exemplu are un nivel mai scăzut al asigurărilor de locuința fața de România, deși
exista un nivel foarte înalt de riscuri catastrofale, cum ar fi cutremurele din ce în ce mai dese.

În intervalul ianuarie-decembrie 2016, indemnizațiile achitate de PAID au fost de


2 525 055 lei. Cele mai mari indemnizații au fost în Hunedoara și Vrancea, chiar daca acestea nu
se află nici măcar în primele 5 județe cu cel mai înalt gard de acoperire al asigurărilor.

In Romania, judetele cu nivelul cel mai inalt de cuprindere a asigurarilor sunt:

 Ilfov-33,33%;
 Timis-30,23%;
La polul opus se afla:

 Gorj-8,83%;
 Olt-8.88%;

Regiuni geografice cu cel mai inalt nivel de cuprindere a asigurarilor:

 Banat-26,23%
 Dobrogea-21,47%

La polul opus se afla:

 Oltenia-10,84%;
 Bucovina-14,27%.

Fig. Nr4-Tot 5 al localitaților cu cel mai înalt grad de cuprindere al asigurărilor de locuință.

Fig. Nr5- Top 5 al localităților cu cel mai scazut grad de cuprindere a asigurarilor de locuință.

7. Concluzii
În concluzie, în România, asigurările obligatorii de locuinta sunt foarte necesare, dar din
păcate oamenii nu sunt constienți de importanța lor. Doar 43% din persoanele ce dețin locuinte
au asiguare, iar acest lucru este ingrijorător. În București sunt 372 de cladiri neconsolidate
încadrate în clasa I de risc, 283 in clasa II, 55 în clasa 3, iar 1908 fiind încadrate într-o categorie
de urgența acestea neputînd fi asigurate. Desi polița de asigurae este de doar 20 €/an, oamenii nu
sunt dispuși sa o plateasca mergând pe principiul ca lor nu li s-a intâmplat niciodata nimic si nici
nu o sa se întâmple, cel mai rau este că persoanele nu iau în calcul faptul că in ultimul timp au
fost cutremure din ce în ce mai dese si de mica adâncime. Din anul 2013 si pâna astazi s-au
produs 6 cutremure intre 3,9 si 6 grade pe scara richter, în unele locuri chiar căzând ramele de la
geamuri.

În opinia mea, chiar daca nu s-au produs distrugeri foarte mari în ultimele cutremure, este
o chestiune de timp pâna se va produce o catastrofa cum a fost ce din 1977, sau una mai mare,
unde au fost 1578 de morți si 11 300 răniți. Iar o asigurare ar fi singurul instrument de atenuare a
acestor dezastre. România este pe primul loc la riscul de inundațtii si pe locul 3 la risul de
cutremure.

8. Propuneri

 Să se practice cât mai mult construirea clădirilor pe bile.


 Să se respecte legea conform căreia persoanele care dețin proprietăți și nu au asigurare, sa
plăteasca amenda de 500 lei.
 Instruirea elevilor in scoli generale si licee despre importanța asigurărilor de locuințe.
 Practicarea cât mai multor simulări de cutremur în școli, grădinițe, facultăti, în clădirile
de birouri și în fabrici.

9. Bibliografie
Suportul de curs

Bistriceanu Gheorge D., Asigurări și reasigurări în România, Editura Universitară, București,


2006.

Daniel Armeanu, Felicia Alexandru, Asigurări de bunuri si persoane, Editura


Economica,București, Ianuarie 2003.

Lungu Nicolae C., Asigurări de bunuri, Editura ”Universității Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009.

http://www.1asig.ro/Lista-cladirilor-din-Bucuresti-cu-grad-de-risc-seismic-13,125,177.htm

http://www.asigurarealocuintelor.ro/237_ce-sunt-asigurarile-obligatorii-de-locuinte.html

https://www.avocatnet.ro/articol_44630/Asigurare-obligatorie-locuin%C5%A3%C4%83-2017-
In-ce-condi%C5%A3ii-po%C5%A3i-incheia-poli%C5%A3a-PAD-in-acest-an.html

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_cutremure_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

http://www.ziare.com/bani/asigurari/cati-romani-isi-asigura-casele-1226737
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asigurare

Anexe

S-ar putea să vă placă și