Sunteți pe pagina 1din 5

Bibliografie:

I .Acte normative
1. Codul Fiscal al Republicii Moldova: Nr. 1163 din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 25.03.2005, nr. Ediţie Specială, 25.03.2005 .
2. Legea pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale
acestora, pe de altă parte: nr. 112 din 02.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 185-199 art 442.
3. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative: Nr.281 din 16.12.2016.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.12.2016, nr.472-477 art. nr: 94.
4. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative: Nr.288 din 15.12.2017.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 29.12.2017, nr.464-470 art.808
5. Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal: Nr.408 din 26.07.2001.
Republicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.03.2005, nr.Ediție Specială.
6. Legea bugetului de stat pentru anul 2017: Nr.279 din 16.12.2016. Republicată în: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 27.12.2016, nr. 472-477, art nr : 943.
7. Legea bugetului de stat pentru anul 2018: Nr.289 din 15.12.2017. Republicată în: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 29.12.2017, nr. 464-470, art nr : 810.
8. Legea bugetului de stat pentru anul 2019: Nr.303 din 30.11.2018. Republicată în: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 22.12.2018, nr. 504-511, art nr : 842
III. Sursele literare şi statistice
9. Anuarul Statistic al Republicii Moldova,Compartimentul Finanțe, 2018. Chișinău.: Statistica,
388-411 p. ISBN 978 9975-53-928-9.
10. BIBERE, O. Tratatul Uniunii Europene. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene,-
Bucureşti, Editura Lucretis, 1997, pp.5-6;
11. Catalogul de date deschise al Ministerului Finanțelor pentru anii 2000-2018
//http://www.mf.gov.md/, accesat 17/04/2019.
12. Codul Fiscal al Germaniei, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/, accesat
24/04/2019.
13. CONDOR, I. Drept fiscal şi financiar. Bucureşti: Tribuna Economică, 1996, p.158-161. ISBN:
973.8351-80-4.
14. CORDUNEANU, C.,Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Editura Codecs, Bucureşti, 1998, p.
22, ISBN: 973-733-037-4
15. CORDINEANU, C. Sistemul Fiscal în ştiinţa finanţelor. Bucureşti: Codecs, 1998, p.76. ISBN:
978-606-14-0787-3
16. COSTAŞ ,C. Reflecții asupra suveranității fiscale a statelor membre ale UE. În: Jurisprudenta
de Studiu, Cluj-Napoca, 2016, nr. 2, pp 5-7.
17. DUCA, A., Miraculosul triunghi al impozitelor, Editura ASE, Bucureşti, 2007, p. 18, ISSN:
15582-4322.
18. FILIP, G., ONOFREI, M., Politici financiare, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2001, p. 180, ISSN:
2501-1146.
19. IONECI, M., MARCU, N. Impozitarea și contabilitatea între economia teoretică și aplicată la
nivel național și regional. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" 2007, issue 155-
164 p. ISBN 978-9975-45-132-1.
20. Informația privind încasările la BPN corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare pentru
perioada 01.01-31.12.2016, http://www.sfs.md/incarcari_BPN.aspx?file=9144, accesat
07/04/2019.
21. Informația privind încasările la BPN corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare pentru
perioada 01.01-31.12.2017, http://www.sfs.md/incarcari_BPN.aspx?file=9144, accesat
07/04/2019.
22. Informația privind încasările la BPN corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare pentru
perioada 01.01-31.12.2018, http://www.sfs.md/incarcari_BPN.aspx?file=9144, accesat
07/04/2019.
23. MITCHEL, J. Propunere a OCDE de eliminare a concurenței fiscale ar însemna impozite mai
mari și mai puțină confidențialitate. În Heritage Foundation, 2005, nr.1395. pp.102-106.
24. MOODY, R., WHEATELY, R., GONCIARZ, A. Legislaţia şi Politicile în domeniul
comerţului - Pregătirea şi Negocierea unui Acord de Liber Schimb Aprofundat şi cuprinzător
dintre Republica Moldova şi UE. Chisinau: Ed. Policolor SRL, 2011, 25-34 p. ISBN: 978-606-
14-0815-3
25. POPESCU, L. Redefinirea funcţiilor sistemului fiscal în literatura economică actuală. În:
Finanţe, credit, contabilitate, 2001, nr.10.p.54
26. Raport anual de performanță național al Serviciului Fiscal de Stat din 31.12.2016,
http://www.fisc.md/raport_activitate_SFS.aspx, accesat 15/04/2019.
27. Raport anual de performanță național al Serviciului Fiscal de Stat din 31.12.2017,
http://www.fisc.md/raport_activitate_SFS.aspx, accesat 15/04/2019.
28. Raport anual de performanță național al Serviciului Fiscal de Stat din 31.12.2018,
http://www.fisc.md/raport_activitate_SFS.aspx, accesat 15/04/2019.
29. Raport privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național din 31.12.2016,
//http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
17/03/2019.
30. Raport privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național din 31.12.2017,
//http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
17/03/2019.
31. Raport privind executarea bugetelor componente ale bugetului public național din 31.12.2018,
//http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
17/03/2019.
32. Raport privind implementarea Legii nr.281 din 16.12.2016 „Cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative” în partea ce ține de administrarea fiscal, Chișinău, 2018
http://www.fisc.md/raport_activitate_SFS.aspx?file=11256, accesat 18/03/2019.
33. Raport privind executarea bugetului public naţional în anul 2016, la situația din 31 decembrie
2016, //http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
18/03/2019.
34. Raport privind executarea bugetului public naţional în anul 2017, la situația din 31 decembrie
2017, //http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
18/03/2019.
35. Raport privind executarea bugetului public naţional în anul 2018, la situația din 31 decembrie
2018, //http:mf.gov.md/ro/trezorerie/rapoarte-privind-executarea-bugetului /rapoarte, accesat
18/03/2019.
36. Raportul Paying Taxes 2017 https://pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes2017
report.pdf, accesat 11/04/2019. pp.125-132.
37. Raportul Paying Taxes 2018 https://pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes2018
report.pdf, accesat 11/04/2019. pp. 115-125.
38. Raportul Paying Taxes 2019 https://pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes2019
report.pdf, accesat 11/04/2019. pp. 118-121.
39. Raportului ZLSAC dintre UE şi Republica Moldova: evaluarea impactului liberalizării
comerțului cu servicii asupra economiei moldovenești,
http://www.3dcftas.eu/system/tdf/ZLSAC_dintre_UE_ui_RM, accesat 11/04/2019. pp.71-82.
40. Strategia De Reformă A Administrației Publice 2016-2020, http://particip.gov.md/public/
documente/143/ro_3188_sstrategiarap2016-2020.pdf, accesat 16/04/2019. pp.125.
41. Tratatul Privind Uniunea Europeană (Versiune Consolidată) În: Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, 2012, nr. 326/13, pp. 13-390.
42. III. Surse electronice
43. Site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei http://www.bnm.md, accesat 10/04/2019.
44. Site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat a Republicii Moldova https://sfs.md, accesat
19/03/2019.
45. Site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii Moldova
https://www.mfa.gov.md/ro, accesat 17/04/2019.
46. Site-ul oficial al Oficiul de Statistică al Uniunii Europene, Comisiei Europene.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu,accesat 01/04/2019
47. Site-ul oficial al platformei generatoare date istorice, previziuni economice, informații
economice, https://tradingeconomics.com/, accesat 05/04/2019.
48. Site-ul oficial al portal web oficial al Uniunii Europene https://europa.eu/youreurope/ , accesat
17/04/2019.
49. Site-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară a României https://asfromania.ro,
accesat 03/03/2019.
50. Site-ul oficial al Direcției Generale a Finanțelor Publice al Franței,
https://www.impots.gouv.fr, accesat 17/04/2019.
51. Site-ul oficial al Ministerul Federal al Justiției și Protecția Consumatorului al Germaniei
https://www.gesetze-im-internet.de, accesat 17/04/2019.
52.

ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală a României

APL - Administrația Publică Locală

BASS - Bugetul AsigurărilorSociale de Stat

FOAM - Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală

BL - Bugetele Locale

BS – Bugetul de Stat

BNP – Bugetul Public Național

BNM- Banca Națională a Republicii Moldova

DCFTA

FOAM - Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală

RM – Republica Moldoca
UE Uniunea Europeană

TVA - Taxa pe Valoarea Adăugată

UAT – Unitate Administrativ Teritorială

ZLSAC

S-ar putea să vă placă și