Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Proiect Sisteme Ambientale Inteligente

UȘĂ CU ACCES INTELIGENT

Prof. Coordonator: Student:

Prof. Univ. Dr. Pa șca SEVER Virginica BLĂNARU

Master EIM, An II

2019
Ușă cu acces inteligent

CUPRINS

INTRODUCERE..................................................................................................................................... 3
II. ACCES INTELIGENT: SISTEME DE SECURITATE INTELIGENTE EXISTENTE ........................ 4
II.1. METODOLOGIE........................................................................................................................ 4
II.2. STATE OF THE ART .................................................................................................................. 4
III. SISTEMUL PROPUS ........................................................................................................................ 6
CONCLUZII ......................................................................................................................................... 15
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................... 16

2
Ușă cu acces inteligent

INTRODUCERE

Progresul tehnologic a îmbunătățit considerabil stilul de viață al individului secolului XXI,


determinând modernizarea și automatizarea unui număr mare de activității, de la activități economice,
comerciale, industriale, la activități cotidiene.

Inteligența ambientală reprezintă o direcţie importantă de dezvoltare a tehnologiei informaţionale,


manifestându-se în fel și fel de dispozitive dotate cu interfețe interactive intuitive, care recunosc nevoile
individului și reacționează la ele [1].

Conceptul de casă “inteligentă” nu mai ține de domeniul SF. “Smart Home” reprezintă locuința în care
se automatizează și se controlează de la distanță aspecte ce țin de confortul ambiental și nu numai. Unele
echipamente pot lua decizii în funcție de anumiți parametri, pentru a crește confortul locatarilor sau
pentru a economisi energie.

Securitate a devenit un aspect foarte important atât pentru instituțiile publice cât și pentru cele private.

Sistemele de securitate sunt vitale pentru protejarea informației și a proprietății.

Modernizarea sistemelor electronice și informatice a dus la dezvoltarea unor sisteme de securitate


inteligente, bazate pe acces controlat.

În prezent orice “Smart Home” este dotată cu sisteme de securitate inteligente bazate pe încuietori
electrice. Deschiderea/închiderea ușilor se realizează prin identificarea proprietarului utilizând o gamă
variată de soluții: coduri de acces, carduri de acces RFID, metode biometrice de autentificare etc. Un
astfel de sistem poate permite apelarea unei firme de securitate sau a poliției în cazul unui furt [2].

Metoda clasică de securitate se bazează pe încuietori strict mecanice, închiderea/deschiderea ușilor de


acces realizându-se cu ajutorul unei chei. Cheile sunt cel mai frecvent pierdute, furate sau copiate, acest
lucru determinând pierderea securității. Sistemele moderne de acces compensează dezavantajele metodei
clasice.

Lucrarea de față are drept scop propunerea și conceperea la nivel de scheme HW și SW a unor sisteme
inteligente de acces pentru asigurarea securității locuințelor (și nu numai; soluțiile putând fi adaptate
pentru orice tip de instituție/incintă).

3
Ușă cu acces inteligent

II. ACCES INTELIGENT: SISTEME DE SECURITATE


INTELIGENTE EXISTENTE

II.1. METODOLOGIE

Încuietorile electrice utilizează magneți, solenoizi sau motoare pentru acționarea sistemului mecanic.

Modul de operaționare poate fi asociat cu un switch (comutator): la autentificare, sistemul transmite o


comandă de deschidere a ușii, comandă codificată sub formă de curent electric care activează actuatorul și
determină acționarea sistemului mecanic. Pentru acest tip de aplicații, cel mai des utilizat tip de actuator
este motorul DC [3].

Un sistem de securitate inteligent prezintă următoarele componente:

1. Tastatură/senzor ce permite preluare informație individ și autentificare


2. Microcontroler – sistem de calcul utilizat pentru procesarea datelor de intrare și comandarea
sistemului de acces
3. Actuatori integrați în sistemul mecanic al încuietorii
4. Extra: Componente electronice de ieșire pentru afișarea răspunsului sistemului: LED-uri, buzzere,
ecrane LCD etc.

II.2. STATE OF THE ART

Majoritatea sistemelor comerciale se bazează pe autentificare utilizând coduri de acces sau carduri de
acces. CEM Systems prezintă o gamă de aplicații de securitate bazate pe acces controlat, utilizând
carduri IP. CEM pune la dispoziție sisteme dedicate accesului inteligent în cadrul companiilor și a
clinicilor medicale private precum și sisteme dedicate de management acces controlat aeroport [4].

Figura 1. Incuietoare electrică și card de acces IP CEM System gama aplicații sisteme securitate companii [4]

4
Ușă cu acces inteligent
GEZE oferă sisteme de securitate pentru companii bazate autentificare utilizând carduri RFID. Sistemul
include un cititor de carduri RFID, GCER 100, o unitate de control și acces (ACU) și un sistem de
comandă ușă.

Figura 2. Cititor RFID GCER 100 [4]

Varianta pentru asigurarea securității complexelor rezitențiale utilizează autentificare biometrică si


inglobează un scaner de amprentă [4].

AGPtEK Home Security System furnizat de Amazon oferă securitate ridicată, folosind tehnologia RFID,
cod de acces și incuietoare electromagnetică. Este ideală pentru aplicații business, fabrici precum și
pentru securitatea apartamentelor [5].

Altă metodă utilizată pentru autentificare și cresterea nivelului de securitate o reprezintă utilizarea
modulelor GSM. GSM X1 Smart Home Automation System dezvoltat în cadrul Universității Perlis,
Malaezia, permite accesul prin intermediul SMS sau apel [6][7].

5
Ușă cu acces inteligent

III. SISTEMUL PROPUS

Sistemul propus este unul complex și poate fi particularizat în funcție de necesitățile utilizatorului.
Sistemul include diverse tehnologii pentru autentificare, microcontroler PIC18F452 și încuietoare
electrică integrând motoare DC Maxon. Acest sistem prezintă o facilitatea nouă față de sistemele de acces
inteligent identificate, de comandă o iluminării la deschiderea ușii de acces. Schema bloc hardware a
sistemului propus este ilustrată în figura 3.

Figura 3. Schemă bloc HW sistem de acces inteligent

1. Microcontroler PIC18F452:

PIC18F452 este un microcontroler performant, configurație RISC, cu 8 canale de convertor A/D 10 biti.

Specificații tehnice:

 Viteză CPU: 40MHz


 Memorie de program: 32KB
 Memorie RAM: 1.5KB
 Număr pini: 40
 Număr pini I/O: 34
 Interfață Embedded: AUSART, I2C, PSP, SPI
 Tensiune de alimentare minimă: 4.2V

6
Ușă cu acces inteligent

 Tensiune de alimentare maximă: 5.5V


 Tehnologie CMOS : Consum redus de putere; Tehnologie de viteza mare;
 Timer Watchdog (WDT) cu oscilator RC inclus in chip, pentru operatii de
precizie;
 Protecție a codului;
 Modul SLEEP pentru consum redus de putere; [8]

Facilitățile perifericelor:

 34 pini intrare/iesire cu posibilitate de control individual al directiei;


 Suporta curenti mari pentru comanda LED (max. 25mA);
 TMR0: timer/counter pe 8 biti cu divizor programabil de 8 biti la intrare; [8]

2. Tastatură (Keypad):

Pentru introducerea parolei se utilizează o tastatură 4x4, Arduino. Tastatura cuprinde 16 taste aranjate
sub forma unei matrici pătratice cu 4 linii și 4 coloane. Pinii de ieșire ai tastaturii se conectează la μC în
felul următor: rândurile 1:4 se conectează la pinii RB3, RB2, RB1 și RB0 ai portului B, respectiv
coloanele 1 :4 se conectează la pinii RB4, RB5, RB6, RB7 ai portului B. Portul B este un port
bidirecțional ce poate fi setat fie ca port de intrare fie ca ieșire, comutarea realizându-se în funcție de
valoarea TRISC (pt val =1 PortB este input; pentru val = 0, portul devine port de ieșire).

La intrare sistemul mai prezintă și o sursă de alimentare. Alimentarea se poate face direct de la o baterie
de 9V, luând în calcul gama de tensiuni utilizate de μC [9].

7
Ușă cu acces inteligent

Figura 4. Tastatura (keypad) 4x4 [9]

3. Ecran LCD:

Pentru afișarea de mesaje ca urmare a evaluării datelor de intrare, se propune utilizarea unui ecran LCD
16x2. Ecranul LCD este și el conectat la o sursă de alimentare. LCD-ul se poate conecta la pinii oricărui
port bidirecțional al μC, făcându-se setarea de pini de ieșire [2].

Figura 5. Ecran LCD

4. Buzzer:

Se utilizează un buzzer piezoelectric pentru alarmare în cazul în care autentificarea a eșuat.

Buzzerul poate fi conectat la oricare din pinii disponibili, setați ca pini de ieșire (ex: pin RC1 port C) [2].

8
Ușă cu acces inteligent
5. Lampă:

Pentru controlul automat al iluminării încăperii se optează pentru sistemul Automatic Light Switch
oferit de Amazon. Sistemul se incorporează în tocul ușii și prezintă un buton care este actionat atâta timp
cât ușa este inchisă [5].

6. Motoare DC:

Pentru controlul automat al sistemului de închidere/deschidere este necesară inglobarea unor motoare
DC. Pentru lucrarea de față s-a optat pentru motoare DC Maxon.

Motoarele DC necesită o cantitate mai mare de curent decât cea furnizată de μC astfel încât, se utilizează
drivere pentru interfațarea cu μC. Driverele asigură necesarul de energie pentru funcționarea motoarelor.
Schimbarea turației se poate realiza prin PWM [10].

În figura de mai jos este ilustrată schema bloc a sistemului.

Figura 6. Schema bloc SW a sistemului de acces inteligent

9
Ușă cu acces inteligent
O parolă de acces este introdusă utilizând tastatura. La nivelul microcontrolerului parola este analizată și
comparată cu codul de acces salvat în memorie. Dacă cele 2 coduri coincid, pe LCD se afișează un mesaj
de răspuns de forma << Parolă corectă >> și motoarele DC sunt acționate, determinând deschiderea ușii
de acces. În momentul deschiderii ușii, butonul sistemului de iluminare este eliberat și lampa trece în stare
ON.

În cazul în care parola introdusă este greșită, pe ecran se va afișa mesajul aferent și buzzerul va fi activat
pentru alarmare. Sistemul va aștepta corecția parolei.

O altă modalitate de autentificare poate fi utilizând tehnologie RFID, GSM și module de recunoaștere
vocală. Această variantă conferă securitate superioară, pe 3 nivele.

Figura 6. Schema bloc HW a sistemului de acces inteligent(variantă securitate pe 3 nivele)

1. RFID (Radio Frequency Identification System) este un sistem inteligent de cod de bare.

Sistemele RFID permit stocarea unui număr mare de ID-uri unice. Sistemul RFID cuprinde 2
componente: un card și un cititor. Fiecare card are un număr unic de identificare sub format de 12 sau 16
biți. În momentul în care cardul este introdus în cititor, cititorul preia energia din card, citește numărul de
identificare și il transmite către microcontroler. Sistemul RFID este conectat la μC via port serial [11].

10
Ușă cu acces inteligent

Figura 7. Sistem RFID acces inteligent [11]

2. Modul GSM (Global System for Mobile communications) este un sistem de telefonie mobilă
digitală, utilizat pentru transmitereade date și voce.

Funcționează la frecvențe de bandă de 900MHz sau 1800MHz. Suportă apeluri și transfer de date cu
viteze de peste 9.6kbit/s, împreună cu transmitere SMS (Short Message Service) [11].

3. Modul RV:

Modul RV este un modul de recunoaștere vocală. Curpinde 15 comenzi independente. Necesită etapă de
învățare/antrenare. Este dependent de voce adică dacă sistemul a fost antrenat de utilizator, acesta nu va
recunoaște și altă voce. Acest lucru reprezintă un mare avantaj, asigurând un nivel de securitate avansat
[11][12].

Figura 8. Modul de reucnoaștere vocală [11]

11
Ușă cu acces inteligent

Figura 9. Schema bloc SW a sistemului de acces inteligent cu securitate pe 3 nivele

Cardul RFID este apropiat de cititor, se citește și se transmite ID-ul către μC. ID ul este comparat cu ID-
urile din baza de date. Dacă acesta se regăsește atunci se activează modulul GSM și o parolă este trimisă
via SMS. Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, se utilizează recunoaștere vocală. Astfel, parola
primită via SMS este rostită și analizată de modulul VR. Dacă persoana care dorește să pătrundă în
locuință este proprietarul, atunci sistemul ii va recunoaște vocea și mai departe va trimite comandă de
deschidere a ușii. Odată cu deschiderea ușii, butonul lămpii va fi eliberat și lampa va trece în stare de ON.
Dacă vocea nu este recunoscută atunci sistemul va astepta o nouă identificare. În cazul în care cardul este
fals, ID-ul neregăsindu-se în baza de date, pe LCD se va afișa un mesaj de forma << Acces respins>>,
buzzerul va fi activat și sistemul va astepta o nouă identificare.

12
Ușă cu acces inteligent
În cazul pierderii sau furării cardului de acces, și/sau a telefonului mobil, aceată metodă de control evită
accesul unei persoane neautorizate.

Modulul GSM mai poate fi utilizat și pentru alertarea propritarului, a unităților de securitate sau chiar a
poliției în cazul unei tentative de furt. Dacă parola introdusă sau cardul nu se potrivesc cu datele din
sistem, modulul GSM este activat și se trimite un SMS către persoanele de contact, de forma << Alertă:
Acces neautorizat>>.

O ultimă variantă propusă pentru asigurarea unui acces inteligent și securizat, implică utilizarea unei
metode de autentificare biometrice, pe bază de scaner de amprentă. Există trei tipuri de scanere de
amprente digitale: optice, capacitiv și cu ultrasunete [12].

Autentificarea biometrică funcționează prin compararea a două seturi de date: primul este presetat de
către proprietarul dispozitivului, în timp ce al doilea aparține vizitatorului care folosește dispozitivul. În
cazul în care cele două date sunt aproape identice, dispozitivul știe că „vizitatorul“ și „proprietarul“ sunt
unul și același, oferind acces [13].

Și metoda de recunoaștere vocală integrată în sistemul prezentat anterior face parte tot din categoria
sistemelor de autentificare biometrică.

Figura 10. Schemă bloc HW sistem acces inteligent autentificare biometrică

Metoda de autentificare utilizând amprenta digitală este o metodă complexă și cuprinde 2 etape:

1. Etapa de înrolare – în care utilizatorii își scanează amprenta de 2 ori; imaginile digitale cu
amprenta sunt procesate și o serie de trăsături specifice sunt extrase și salvate în baza de date.

13
Ușă cu acces inteligent
2. Etapa de potrivire – pentru permiterea accesului, utilizatorul iși scanează amprenta; imaginea
achiziționată este procesată utilizând aceleași tehnici ca pentru lotul de înrolare și o serie de
trăsături sunt furnizate unui comparator. Acesta va compara vectorul de trăsături de testare cu
vectorii de trăsături existenți în baza de date și va returna un răspuns de forma: acces permis sau
respins, însoțit de acțiunea corecpunzătoare: deschiderea sau nu a ușii de acces [12][13].

Schema bloc a sistemului SW integrat se regăsește în imaginea de mai jos.

Figura 11. Schemă bloc SW sistem acces inteligent autentificare biometrică

Etapa de înrolare se realizează la instalarea sistemului, pentru introducerea în baza de date a utilizatorilor
autorizați.

14
Ușă cu acces inteligent

CONCLUZII

Modernizarea sistemelor electronice și informatice a dus la dezvoltarea unor sisteme de securitate


inteligente, bazate pe acces controlat.

În prezent există o diversitate de sisteme ambientale, atât pentru creșterea confortului locatarilor sau
economisirea energiee cât și pentru asigurarea securității proprietății.

Securitatea a devenit un aspect foarte important în contextul societății actuale. Sistemele inteligente de
securitate oferă rezultate mult superioare metodei clasice. Orice sistem de acces inteligent cuprinde în
ansamblu 3 componente: un element de intrare – keypad/senzor, ce permite autentificarea ; un
microcontroler ce realizează funcții complexe și asigură validarea accesului și elemente de ieșire care
indică răspunsul sistemului.

Prezentul studiu propune 3 variante de sistem inteligent de acces, pornind de la metode simple și la
îndemână, și ajungând la sisteme de securitate pe 3 nivele.

Autentificarea bazată pe metode biometrice oferă cele mai bune performanțe la nivel de securitate.

Totodată, sistemele ce utilizează metode biometrice implică costuri ridicate. Așadar trebuie luat în calcul
aplicația pentru stabilirea nivelului de securitate și a costurilor aferente.

15
Ușă cu acces inteligent

BIBLIOGRAFIE

[1] Il-Kyu Hwang, and Jin-Wook Baek, “Wireless Access Monitoring and Control System based on Digital Door
Lock”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 53, No. 4, november 2007.

[2] Password Protected Electronic Lock System for Smart Home Security, M. Sowket Ali, International Journal of
Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 7 Issue 04, April-2018

[3] https://www.cemsys.com (Accesat: 20.12.2018, ora: 17:00)

[4] https://www.geze.com (Accesat: 29.12.2018, ora: 15:00)

[5] https://www.amazon.com (Accesat: 29.12.2018, ora: 18:00)

[6] Smart Home Automation: GSM Security System Design & Implementation, Eleni Isa, Nicolas Sklavos, Journal
of Engineering Science and Technology Review, At: Ioannina, Greece, Volume: Volume 10, Issue 3

[7] http://dspace.unimap.edu.my/dspace/bitstream/123456789/36131/1/GSMXl%20SMART%20HOME

[8] https://www.microchip.com (Accesat: 28.01.2019, ora: 20:00)

[9] http://www.circuitbasics.com (Accesat: 28.01.2019, ora: 20:00)

[10] https://www.maxonmotor.com/maxon/view/application/maxon-motors-for-better-door-security (Accesat:


29.01.2019, ora: 20:45)

[11] Door Phone Embedded System for Voice and Finger print Based User Identification and Verification Platform,
K. Kavya, Ms. P. Ramadeepti, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 02
Issue: 08 | Nov-2015

[12] Wu Ping, Wu Guichu, Xie Wenbin, Lu Jiangu, Li Peng, “Remote Monitoring Intelligent System Based on
Fingerprint Door Lock”, 2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.

[13] A smart door access system using finger print biometric system, Dinesh Bhatia
North Eastern Hill University, in International Journal of Medical Engineering and Informatics · January 2014

16

S-ar putea să vă placă și