Sunteți pe pagina 1din 10

Cazul NOMINATIV

Funcția sintactică Note definitorii


Întrebările funcției sintactice: cine? ce? (=cine?)
Întrebările specifice cazului: cine?
Subiect Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu are prepoziții.
Exemple: Elevul citește.
Se aud zgomote.
Observații: Funcție specifică.
Întrebările funcției sintactice: cine este? ce este?
Întrebările specifice cazului: cine este? ce este?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu are prepoziții.
Nume predicativ
Intră în relație cu un verb copulativ care apare și în întrebare.
Exemple: Acesta este Ionescu.
El este elev.
Observații: Verbul din întrebare își schimbă forma sau poate fi înlocuit cu
alt verb copulativ.
Întrebările funcției sintactice: care?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu are prepoziții.
Atribut apozițional
Aduce o explicație, face o precizare. Acordul în caz cu partea de vorbire
determinată nu este obligatoriu.
Exemple: Elevul Popescu învață. (acordat)
Pe elevul Popescu l-am văzut în librărie. (neacordat).
Întrebările funcției sintactice: ce? cum?
Element predicativ Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu este însotit de
suplimentar cuvinte ajutătoare (prepoziții sau adverbe comparative).
Exemple: El venise medic în sat.
El se numește Ion.
Observații: Realizează o dublă subordonare: față de verb (interjecție) și
față de un substantiv ori pronume cu diferite funcții sintactice.

Cazul ACUZATIV

Funcția sintactică Note definitorii


Întrebările funcției sintactice: cine?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Subiect
prepoziții: din, la, dintre, cu.
Exemple: Au mai plecat dintre oameni.
A venit la lume!
Observații: Este o excepție aparentă de la cazul N.
Întrebările funcției sintactice: pentru cine este (sunt)? din ce este (sunt)?
de la cine este (sunt)? cum este (sunt)?
Întrebările specifice cazului: pentru cine este (sunt)? din ce este (sunt)?
Nume predicativ
de la cine este (sunt)?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Intră în relație cu un
verb copulativ. Este însoțit întotdeauna de prepoziții specifice acestui caz:
pentru, din, de, de la. Poate fi însoțit și de adverbul comparativ cu rol de
prepoziție ca
Exemple: Florile sunt pentru mama.
Scaunele sunt din lemn.
Observații: Verbul copulativ din întrebare își poate schimba forma: pentru
cine erau? etc. sau poate fi înlocuit cu alt verb copulativ.
Întrebările funcției sintactice: care? ce fel de?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este mereu însoțit de
Atribut substantival
prepoziții sau locuțiuni prepoziționale specifice acestui caz: de, despre, cu,
prepozițional
de la, etc.
Exemple: Cartea de română este pe bancă.
Atitudinea față de colegul său m-a intrigat.
Întrebările funcției sintactice: care? ce fel de?
Atribut fără prepoziție Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Determină un
substantiv nume de acțiune.
Exemple: Satisfacerea un timp a doleanțelor exprimate era necesară.
Întrebările funcției sintactice: care?
Atribut apozițional Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este mereu acordat în
caz cu partea de vorbire determinată. Aduce o explicație, face o precizare.
Are prepoziții sau locuțiuni prepoziționale.
Exemple: Cu Ion, cu colegul meu, m-am întâlnit în parc.
Întrebările funcției sintactice: pe cine? ce?
Întrebările specifice cazului: pe cine? după verb (locuțiune verbală )
tranzitiv(ă).
Complement direct
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu este însoțit de
prepoziție când răspunde la întrebarea ce? Când răspunde la întrebarea pe
cine? este însoțit de prepoziția pe. Intră în relație cu verbul sau cu o
interjecție.
Exemple: Învață lecția.
L-am văzut pe Marin.
Observații: Funcție specifică.
Întrebările funcției sintactice: despre cine? despre ce? la cine? la ce? de
la cine (ce)? pentru cine? pentru ce? etc.
Întrebările specifice cazului: despre cine? despre ce? la cine? la ce? de la
Complement indirect
cine (ce)? pentru cine? pentru ce? etc.
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice cazului respectiv: despre, la,
pentru, cu, de , de la etc.
Exemple: Vorbea despre lecții.
Se gândea la concurs.
Întrebările funcției sintactice: de cine? de către cine? de ce?
Întrebările specifice cazului: de cine? de către cine?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Determină un verb la
Complement de agent
diateza pasivă, un participiu, un supin sau un verb reflexiv cu înțeles pasiv.
Este însoțit de prepozițiile de, de către. Mai poate determinași un adjectiv
neologic derivat cu sufixul -abil.
Exemple: A fost anunțat de un coleg.
Elevul chemat de diriginte a venit imediat.
Observații: Funcție sintactică specifică.
Întrebările funcției sintactice: unde? de unde? până unde? încotro?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoșit de
prepoziții sau locuțiuni prepoziționale: de la, la, lângă, de lângă, către,
Complement
dincolo de, etc.
circumstanțial de loc
Exemple: El merge la școală.
Stă dincolo de școala noastră.
Întrebările funcției sintactice: când? de când? până când? cât timp?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Poate fi folosit fără
Complement
prepoziții sau cu prepoziții (locuțiuni prepoziționale) specifice acestui caz:
circumstanțial de timp
în, la, peste, până, după, înainte de, etc.
Exemple: A stat acolo săptămâni întregi.
Vine acasă în septembrie.
Întrebările funcției sintactice: cum? în ce fel? în ce mod? cât? cât de?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Poate fi folosit fără
Complement
prepoziții când are o pronunțată valoare adverbială. Este însoțit de
circumstanțial de mod
prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice acestui caz sau de adverbe
comparative cu valoare de prepoziție: cu, fără, după, fără de, decât etc.
Exemple: Stătea culcat covrig.
El a răspuns fără teamă.
Întrebările funcției sintactice: din ce cauză? din ce pricină?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de prepoziții și locuțiuni prepoziționale: de, din, pentru, din cauză etc.
cauză Exemple: Era mâhnit pentru pierderea suferită.
Întrebările funcției sintactice: cu ce scop? în ce scop?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de scop prepoziții: după, în , la, pentru, spre și locuțiunea prepozițională în scop
de.
Exemple: A plecat după cumpărături.
Întrebările funcției sintactice: cu ce condiție?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Complement
locuțiunea prepozițională în caz de sau de prepozițiile în ori cu, dacă
circumstanțial
substantivul este unul dintre următoarele: caz, condiție, eventualitate,
condițional
ipoteză.
Exemple: În caz de ploaie, îmi voi lua umbrela.
Întrebările funcției sintactice: în ciuda cărui fapt?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial locuțiunea prepozițională cu tot (toată, toți, toate) sau de prepoziția fără.
concesiv Exemple: Cu tot efortul depus, n-a terminat lecțiile.
Și fără prea mare efort reușeau.
Întrebările funcției sintactice: care este urmarea faptului că?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
circumstanțial prepozițiile de, până la, spre.
consecutiv Exemple: Planul lui a izbutit de minune.
A ratat mult, spre disperarea suporterilor.
Întrebările funcției sintactice: cu cine (ce)? prin cine(ce)? fără cine(ce)?
la ce? din ce?
Întrebările specifice cazului: cu cine (ce)? prin cine(ce)? fără cine(ce)? la
Complement
ce? din ce?
circumstanțial
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
instrumental
prepozițiile cu, din, fără, în, prin, după, la. Când această funcție sintactică
este exprimată prin substantivele ajutor, intermediu, mijlocire, acestea sunt
însoțite de prepozițiile cu și prin.
Exemple: Cânta la pian.
A ajuns acolo prin intermediul unui coleg.
Întrebările funcției sintactice: împreună cu cine (ce)?
Întrebările specifice cazului: împreună cu cine (ce)?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Complement
prepozițiile cu ori fără sau de diferite locuțiuni prepoziționale care au în
circumstanțial sociativ
alcătuire prepoziția cu: împreună cu, laolaltă cu, la un loc cu, etc.
Exemple: M-am dus cu prietenul meu în oraș.
A venit împreună cu soția.
Întrebările funcției sintactice: în ce privință? din ce punct de vedere?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
Complement
prepozițiile de, ca, în, la, dinspre, din, după, pentru și locuțiunile
circumstanțial de
prepoziționale apropo de, cu privire la, în legătură cu, în materie de etc.
relație Exemple: Pentru un alpinist Clăbucelul este deal.
Este profund în gândire.
Întrebările funcției sintactice: în loc de cine (ce)? decât cine (ce)?
Întrebările specifice cazului: în loc de cine (ce)? decât cine (ce)?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial prepozițiile drept(ca), decât sau de locuțiunile prepoziționale în loc de, de,
opozițional departe de.
Exemple: În loc de paloș, avea pușcă.
Au venit alții, decât Mihai.
Întrebările funcției sintactice: în afară de cine (ce)? pe lângă cine (ce)?
Întrebările specifice cazului: în afară de cine (ce)? pe lângă cine (ce)?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
circumstanțial prepozițiile pe lângă, peste, de adverbul decât sau locuțiunile
cumulativ prepoziționale în afară de, dincolo de.
Exemple: Pe lângă pictor, mai era și pictor.
În afară de Mihai, a venit și Maria.
Întrebările funcției sintactice: cu ce excepție?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de adverbul decât sau de locuțiunea prepozițională (în) afară de.
excepție Exemple: Totul de pe balcon înghețase, afară de vin.
Întrebările funcției sintactice: cum? ce?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Element predicativ
adverbele cât, ca sau de prepozițiile de, drept, cu, fără, pentru.
suplimentar Exemple: Își alesese ca îndrumător pe profesorul ei.
Își luase drept model pe tatăl său
Observații: Realizează o dublă subordonare.

Cazul DATIV

Funcția sintactică Note definitorii


Întrebările funcției sintactice: cum este (sunt)?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Nume predicativ
prepoziții specifice acestui caz: asemenea, aidoma, conform etc. Intră în
relație cu un verb copulativ.
Exemple: Ea este asemenea unei flori.
Lucrarea este conform planului aprobat de conducător.
Observații: Verbul copulativ din întrebare își poate schimba forma.
Întrebările funcției sintactice: care? ce fel de?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Atribut prepozițional
prepoziții specifice acestui caz: datorită, asemenea, aidoma etc.
Exemple: Întârzierea datorită accidentului produs n-a fost luată în calcul.
Am văzut o libelulă asemenea unei bijuterii.
Întrebările funcției sintactice: cui?
Întrebările specifice cazului: cui?
Atribut fără prepoziție Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Are această functie
sintactică atunci când:
- Determină substantive nearticulate, nume de persoane care indică
grade de rudenie sau atribuții sociale;
- Determină un nume de acțiune articulat enclitic și căruia îi urmează
un atribut nearticulat.
Exemple: El este nepot mamei mele.
Este necesară acordarea de ajutor săracilor.
Întrebările funcției sintactice: care?
Atribut apozițional Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Partea de vorbire
determinată stă tot în cazul dativ. Aduce o explicație, face o precizare.
Exemple: I-am dat colegului meu, lui Mihai, o carte.
Întrebările funcției sintactice: cui?
Întrebările specifice cazului: cui?
Complement indirect Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Determină un verb, un
adjectiv, o interjecție, un adverb, dar și un substantiv cu elipsa unui verb.
Nu este însoțit de prepoziții.
Exemple: I-am dat profesorului caietul.
Bravo câștigătorilor.
Întrebările funcției sintactice: unde?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Nu este însoțit de
Complement
prepoziții. Substantivul apare în expresii, iar cazul se numește dativ
circumstanțial de loc
locativ.
Exemple: S-a oprit locului.
S-a așternut drumului.
Întrebările funcției sintactice: cum? în ce fel? în ce mod? în ce chip?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Complement
prepoziții specifice acestui caz: asemenea, aidoma, potrivit etc. sau fără
circumstanțial de mod
prepoziții când determină adjectivele (adverbele) inferior, superior,
posterior, anterior, ulterior.
Exemple: Se cățăra asemenea unei maimuțe.
A procedat potrivit înțelegerii avute.
Întrebările funcției sintactice: din ce cauză? din ce pricină?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de prepoziția datorită având sens din cauza. Când prepoziția datorită are
cauză sensul de cu ajutorul, substantivul are altă funcție sintactică (complement
circumstanțial instrumental): A luat examenul datorită muncii neîntrerupte.
Exemple: Mașina a derapat datorită poleiului.
Complement Întrebările funcției sintactice: în ciuda cărui fapt?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
circumstanțial
prepoziția contrar (provenită din adverb).
concesiv
Exemple: Contrar așteptărilor, a reușit totuși.
Întrebările funcției sintactice: datorită (grație, mulțumită) cui?
Complement Întrebările specifice cazului: datorită (grație, mulțumită) cui?
circumstanțial Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de

instrumental prepozițiile datorită, grație, mulțumită.


Exemple: A reușit datorită pregătirii intense.

Cazul GENITIV

Funcția sintactică Note definitorii


Întrebările funcției sintactice: cine?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de articol
Subiect
posesiv (genitival),
Exemple: Ai casei au plecat,
Observații: Excepție aparentă de la cazul N.
Întrebările funcției sintactice: al (a, ai, ale) cui este (sunt)? împotriva
(contra) cui este (sunt)?
Întrebările specifice cazului: al (a, ai, ale) cui este (sunt)? împotriva
Nume predicativ
(contra) cui este (sunt)?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Intră în relație cu un
verb copulativ. Este însoțit de articol posesiv (genitival) sau de prepoziții
specifice acestui caz: împotriva, contra.
Exemple: Cartea este a profesorului.
Ei au fost contra măsurilor adoptate.
Observații: Verbul copulativ a fi din întrebare își poate schimba forma.
Întrebările funcției sintactice: al (a, ai, ale) cui?
Întrebările specifice cazului: al (a, ai, ale) cui?
Atribut substantival Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Poate fi însoțit sau nu
genitival de articol posesiv (genitival). Nu este însoțit de prepoziții sau locuțiuni
prepoziționale.
Exemple: Meritul colegei noastre este de necontestat.
N-am contestat acest merit al colegei noastre.
Observații: Funcție sintactică specifică.
Întrebările funcției sintactice: care? ce fel de?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
Atribut prepozițional
prepoziții (locuțiuni prepoziționale) specifice acestui caz: împotriva,
contra, înaintea, în fața etc.
Exemple: Lupta împotriva răufăcătorilor continuă.
Este interzisă staționarea în fața clădirii.
Întrebările funcției sintactice: care?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Aduce o explicație,
Atribut opozițional
face o precizare. Partea de vorbire determinată este tot în G. Este însoțit de
articol posesiv (genitival) sau de prepoziții (locuțiuni prepoziționale)
specifice acestui caz.
Exemple: Meritul colegei mele, al Mariei, este de necontestat.
Întrebările funcției sintactice: împotriva cui? contra cui? asupra cui?
Întrebările specifice cazului: împotriva cui? contra cui?
Complement indirect Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
prepozițiile împotriva, contra, asupra.
Exemple: S-au ridicat împotriva răufăcătorilor.
Întrebările funcției sintactice: unde? de unde? până unde? încotro?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de loc prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice acestui caz: deasupra,
înaintea, înapoia, de-a curmezișul, din josul, în fața etc.
Exemple: S-a oprit înaintea școlii.
Stătea în fața librăriei.
Întrebările funcției sintactice: când?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de timp prepoziții și locuțiuni prepoziționale specifice acestui caz: înaintea, în
cursul, în vremea, în mijlocul, pe timpul, în toiul etc.
Exemple: A sosit acolo înaintea colegilor.
A plecat acasă în timpul nopții.
Întrebările funcției sintactice: cum? în ce fel? în ce mod? în ce chip?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de mod prepozițiile împotriva, contra sau de locuțiunile prepoziționale în baza, în
lumina, pe măsura etc.
Exemple: Înoată împotriva curentului.
A acționat în baza legii.
Întrebările funcției sintactice: din ce cauză? din ce pricină?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de locuțiunile prepoziționale din cauza, din pricina.
cauză Exemple: A lipsit din cauza bolii.
Întrebările funcției sintactice: cu ce scop? în ce scop?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial de scop locuțiunile prepoziționale în vederea, în scopul.
Exemple: Studiază în vederea examenului.
Întrebările funcției sintactice: cu ce condiție?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
circumstanțial locuțiunea prepozițională în locul.
condițional Exemple: În locul lui Mihai, nu m-aș răzbuna pe un astfel de om.
Întrebările funcției sintactice: în ciuda cărui fapt?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de
circumstanțial prepozițiile împotriva, contra și locuțiunile prepoziționale în ciuda, în
concesiv pofida, în contra.
Exemple: În ciuda greutăților întâmpinate, a reușit să ajungă acolo.
Întrebările funcției sintactice: în ce privință? din ce punct de vedere?
Complement Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
circumstanțial de prepoziția asupra sau locuțiunile prepoziționale din partea, din punctul de
relație vedere, în privința, sub aspect etc.
Exemple: Nu ne putem pronunța asupra măsurilor luate și în privința
urmărilor acestora.
Întrebările funcției sintactice: în locul cui?
Complement Întrebările specifice cazului: în locul cui?
circumstanțial Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de

opozițional locuțiunea prepozițională în locul.


Exemple: În locul Mirelei, a fost trimisă altă fată.
Întrebările funcției sintactice: în afara cui?
Complement Întrebările specifice cazului: în afara cui?
circumstanțial Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de

cumulativ locuțiunea prepozițională în afara.


Exemple: În afara formei cuvintelor, morfologia, studiază și modificările
acestora în vorbire.
Întrebările funcției sintactice: cu ajutorul cui? prin intermediul
Complement
(mijlocirea) cui?
circumstanțial Întrebările specifice cazului: cu ajutorul cui? prin intermediul
instrumental (mijlocirea) cui?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: În această situație,
construcțiile cu ajutorul, prin mijlocirea, prin intermediul sunt considerate
locuțiuni prepoziționale cu regim de G.
Exemple: A ajuns până la ministru, prin mijlocirea unui coleg.
Întrebările funcției sintactice: cu ce excepție?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este precedat de
locuțiunile prepoziționale în afara, cu excepția.
Complement Exemple: În afara neliniștii tuturor, sosirea ei nu adusese nimic nou.
circumstanțial de
excepție
Întrebările funcției sintactice: cum?
Element predicativ Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Este însoțit de articol
suplimentar posesiv (genitival) sau de prepozițiile contra, împotriva.
Exemple: Îl știam împotriva (contra) acestui fapt.

Cazul VOCATIV

Funcția sintactică Note definitorii


Întrebările funcției sintactice: Nu are întrebări.
Nu are, în general, Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Exprimă o chemare, o
funcție sintactică strigare. Uneori este identic ca formă cu N.
Exemple: Elevule, fii silitor!
Maria, mergi la școală?
Atribut apozițional. Întrebările funcției sintactice: care?
Caracteristicile substantivului în cazul respectiv: Aduce o explicație,
Poate avea valoarea
face o precizare. Determină, de obicei, o parte de vorbire tot în cazul V.
unei prepoziții
Exemple: Ioane, vecine, vino până la mine!
neanalizabile.