Sunteți pe pagina 1din 1

Administrator’s Initials _______ InBrief _______ Subscription in Alice

Subscription no: L______________ 0371 Membership type _______

Name: ___________________________________ Nume: ____________________________________

Phone: __________________________________ Telefon: ___________________________________

E-mail: ___________________________________ E-mail: ____________________________________

Date of Birth: ______________________________ Data nașterii: _______________________________

I would like to receive InBrief (newsletter) in: Doresc să primesc InBrief (newsletter) în:

 English  Romanian  română  engleză

*the subscription can be modified at a later date, *abonamentul poate fi modificat ulterior, in functie de
depending on the preference for certain areas, preferinta pentru anumite domenii, direct de catre
directly by the member abonat

Data protection form Notă privind protecţia datelor personale

Under the terms of the UK’s Data Protection Act Conform cerinţelor Actului privind Protecţia
1998, The British Council is required by law to Datelor din Marea Britanie, 1998, British Council
manage any personal information you give to us are obligaţia legală de a administra în condiţii de
about yourself or a member of your family, siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
securely and only for the following purposes: orice date personale ne furnizaţi despre
dumneavoastră sau un membru al familiei
dumneavoastră, şi anume:

 To maintain academic and educational  De a păstra o evidenţă a clienţilor noştri, din


records on our clients punct de vedere academic şi educaţional
 To maintain accurate financial records  De a păstra o evidenţă financiară corectă
 To be able to cater for any special needs our  De a putea să ţinem cont de eventualele
clients may have cerinţe speciale ale clienţilor noştri

British Council Romania is responsible for British Council Romania se obligă să respecte
observing Law 677/2001 (the right to toate drepturile conferite de Legea 677/2001
information, access, intervention and opposition (drept la informare, acces, intervenţie şi opoziţie
regarding personal data). On your request, by asupra datelor), iar la cererea dumneavoastră
calling 021 307 9600, your personal data can be explicită, la telefon 021 307 9600, se pot actualiza
updated or deleted. sau şterge datele dumneavoastră personale.

Your signature confirms that you have read and Semnătura dumneavoastră confirmă faptul că aţi
agree with the library regulation and with the citit şi sunteţi de acord cu regulamentul
data protection form bibliotecii şi cu această notă de protecţie a
datelor personale.

Name of representative*: _________________ Numele reprezentantului*:___________________

______________________ ______________ ___________________ ____________________


(signature) (date) (semnătura) (data)
*The representative will also benefit from the *Reprezentantul, rudă de gradul 1, va putea
subscription beneficia de abonamentul titluarului

The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.

S-ar putea să vă placă și