Sunteți pe pagina 1din 2

Analiză SWOT

Tănase Raluca
Puncte tari Puncte slabe
Lucru în echipă Neflexibilă la program
Perseverență Încăpățânare
Rezistență la stres Pesimistă
Originalitate
Creativitate
Punctualitate
Oportunități Amenințări
Oportunități de dezvoltate cognitivă, afectivă Factori de stres mult prea mari
Dezvoltarea capacităților empatice Neîncadrare în timp
Prea perfecționistă

Onea Luiza
Puncte tari Puncte slabe
Imaginație Prea implicată
Empatie Încăpățânare
Lucru în echipă Prea precaută
Creativitate
Originalitate
Punctualitate
Oportunități Amenințări
Oportunități de dezvoltate personală Neîncadrare în timp
Dezvoltarea capacităților empatice Prea perfecționistă
Nivelul de implicare

Mihăilă Andreea
Puncte tari Puncte slabe
Lucru în echipă Neflexibilă la program
Eficacitate Prea implicată
Respectarea regulilor Prea precaută
Originalitate
Creativitate
Punctualitate
Oportunități Amenințări
Oportunități de dezvoltate profesională, Neadaptarea la ideile celorlalți
interpersonală Prea perfecționistă
Dezvoltarea capacităților empatice

Mănescu Ruxandra
Puncte tari Puncte slabe
Lucru în echipă Prea implicată
Viziune Prea perfecționistă
Perspicacitate Perfecționistă
Organizare
Disponibilitate
Originalitate
Creativitate
Punctualitate
Oportunități Amenințări
Oportunități de dezvoltate cognitivă Nivelul de implicare
Dezvoltarea capacităților empatice Prea perfecționistă
Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă
Interes pentru noutate

Perdeleanu Aureliu
Puncte tari Puncte slabe
Lucru în echipă Neflexibil la program
Consecvență Încăpățânare
Rezistență la stres Prea ancorat în respectarea regulilor
Rigurozitate Rigiditate
Punctualitate Fixitate „administrativă”
Respectarea deadline-urilor
Implicare
Viziune
Strategie de lucru
Oportunități Amenințări
Oportunități de dezvoltate personală, Nivelul ridicat și solicitant al implicării
profesională Aspect rutinier
Relaționare cu aspecte de ordin metodologic Perfecționist
Diversificarea strategiilor de lucru și de
interacțiune socială
Interes pentru noutate