Sunteți pe pagina 1din 18

 

Pt : 

ԏ << T1, T2

ԏ >> T1, T2

T2
E1 = R
T1 + T2
T1
E2 = R
T1 + T2
𝑇1 𝑇2 𝐸𝑇1𝑇2
ΔV1 = ΔV2 = ΔV = E1 ԏ
= E1 ԏ = ԏ(T1+T2)


 
 

ԏ ≈ T1, T2
T2
1−eԏ
V1 = E (T1+ T2)


1−e ԏ

T1
V2 = V1 e− ԏ
T1
1−eԏ
V3 = E (T1+ T2)


1−e ԏ

T2
V4 = V3 e− ԏ

Divizorul compensat  

Pentru reducerea amplitudinii impulsurilor vizualizate pe osciloscop, se folosește un


divizor compensat , unde R2 și C2 reprezintă, de obicei, rezistența de intrare (de ordinul a 1
MΩ) respectiv capacitatea de intrare (de circa 10 ÷ 30 pF) ale osciloscopului. La aplicarea
unui salt treaptă de tensiune, de valoare E, tensiunea de ieșire va avea expresia:

R2 C1R1 − C2R2 𝑡
V0(t) = E+ E 𝑒 −ԏ
R1 + R2 (C1 + C2 )(R1 + R2)


 
ԏ = (C1 + C2 ) R1 || R2

C1 = 0 : divizor necompensat
C1 𝑅1
C1+C2
< R1+R2 : divizor subcompensat

C1 𝑅2
C1+C2
> R1+R2 : divizor supracompensat

C1 R1= C2 R2 : divizor compensat

Exercițiul 1 – Circuitul RC serie: calculul parametrilor 

E = 5 V, C = 10 nF, R = 10 kΩ 

ԏ = R * C = 10−4s

a) T1 = 100 µs ; T2 = 200 µs ; 

T = T1 + T2 = 300 µs = 3 * 10−4 s = 0.3 * 10−3s 

ԏ ≈ T1,T2 

  
f = 1/T = 1/300µs =3.33*103  𝑠 −1  = 3.33 kHz 


 
b) T1 = 10 µs ; T2 = 20 µs ; 

T = T1 + T2 = 30 µs = 3 * 10−5 s 

ԏ >> T1,T2 

  
f = 1/T = 1/30µs =33.33*103  𝑠 −1  ≈ 33kHz 

c) T1 = 1 ms ; T2 = 2 ms ; 

T = T1 + T2 = 3 ms = 3 * 10−3  s 

ԏ << T1,T2 

  
f = 1/T = 1/3ms =0.33 *103  𝑠 −1  = 330Hz 


 
 Parametrii semnalului la ieşire, conform ecuaţiilor (6) ­ (14), pentru circuitul RC cu
ieşire pe rezistenţă 

 
(6):  Vomax = E = 5 V; 
 
(7):  t1 = 2.3 RC = 2.3 * 10­4 s 
 
(8): E1 = T2 / (T1 + T2)*E = 3.3 V 
 
(9):  E2 = T1 / (T1 + T2)*E  = 1.65 V 
 
(10): ∆V1 = ∆V2 = ∆V = E*T1*T2/𝜏 = 3.33 s 
−𝑇2
1−𝑒 𝜏
(11): V1 = E* −(𝑇1+𝑇2)  = 4.54 V 
1−𝑒
𝜏
− 𝑇1
(12): V2 = V1 * 𝑒 τ   = 1.67 V 
−𝑇1
1− 𝑒 τ
(13): V3 = E *  −(𝑇1+𝑇2)  = 3.32 V 
1− 𝑒 τ

−𝑇2
(14): V4 =V3 * 𝑒 τ = 0.44 

 
 Parametrii semnalului de ieşire, conform ecuaţiilor (16) şi (18), pentru circuitul RC cu ieşire
pe condensator. 

 
𝑇1
(16): V0 =   * E = 1.65 V 
𝑇1+𝑇2
 
(18): tf+ = tf­ = 2.3 τ = 2.3RC = 0.23 ms 


 
Exercițiul 2-  Circuitul RC serie: caracteristica semnalului de iesire 
Poze cu montajul:

­ In primul montaj se masoara tensiunea pe rezistenta


­ In al doilea montaj se masoara tensiunea pe condensator

Graficele obtinute in laborator, corespunzatoare calculelor de la exercitiul 1 

     

Prima poza reprezinta situatia in care  τ  ≈ 𝑻𝟏, 𝑻2, a doua poza reprezinta situatia in care τ  > 


𝑻𝟏, 𝑻2, iar a treia este cea in care τ  < 𝑻𝟏, 𝑻2.

Simularile sunt:

Pentru cadere de tensiune pe rezistenta:

a) τ  ≈ 𝑻𝟏, 𝑻2


 
b) τ  > 𝑻𝟏, 𝑻2


 
c) τ  < 𝑻𝟏, 𝑻2

Facem acelasi lucru si pentru condensatoare:

Graficele obtinute in laborator

Simularile pentru caderea de tensiune pe condensator sunt:


 
a) τ  ≈ 𝑻𝟏, 𝑻2

b) τ  > 𝑻𝟏, 𝑻2

10 
 
c) τ  < 𝑻𝟏, 𝑻2

Exercițiul 3 – Divizorul compensat 
Montajul este: 

5 ∗ 47 ∗ 10−12 5 ∗ 47 ∗ 10−3 235


𝑉 𝑖𝑛𝑖𝑡 𝐶1 𝑚𝑖𝑛 = −12 −9
= −3
= = 0,224 𝑉 = 224𝑚𝑉  
47 ∗ 10 + 10 47 ∗ 10 + 1 1047
 

5 ∗ 220 ∗ 10−12 5 ∗ 220 ∗ 10−3 1100


𝑉 𝑖𝑛𝑖𝑡 𝐶1 𝑚𝑎𝑥 = −12 −9
= −3
= = 0,901 𝑉 = 901𝑚𝑉 
220 ∗ 10 + 10 220 ∗ 10 + 1 1220
 

11 
 
5 ∗ 100 ∗ 10−12 5 ∗ 100 ∗ 10−3 500
𝑉 𝑖𝑛𝑖𝑡 𝐶1 𝑜𝑝𝑡 = −12 −9
= −3
= = 0,454 𝑉 = 454𝑚𝑉 
100 ∗ 10 + 10 100 ∗ 10 + 1 1100
 

5 ∗ 1 ∗ 103
𝑉 𝑓𝑖𝑛 = = 0,454 𝑉 = 454𝑚𝑉 
11 ∗ 103
 

Graficele obtinute in laborator sunt: 

     
 

In ordinea pozelor, sunt reprezentate situatiile a), b), c) si d) din graficul din indrumar de 
la pag 9. 

Am realizat aceste simulari pentru cele trei frecvente si am obtinut in laborator: 

1) Pentru frecventa f = 3,33 KHz: 
a) Vout = 460mV 
b) Vout = 456 mV 
c) Vout = 457 mV 
d) Vout = 1,13 V 
 
2) Pentru frecventa f = 33KHz 

12 
 
a) Vout = 446 mV 
b) Vout = 444 mV 
c) Vout = 460 mV 
d) Vout = 1,18 V 
 
3) Pentru f = 333Hz: 
a) Vout = 468 mV 
b) Vout = 475 mV 
c) Vout = 482 mV 
d) Vout = 1,16 V 

  Rezultat teoretic  Rezultat masurat 
Vinit C1 min  224 mV  435 mV 
Vinit C1 max  901 mV  1.10 V 
Vinit C1 opt  454 mV  437 mV 
Vfin  454 mV  448 mV 
 

Exercițiul 4 – Circuitul de axare 
  Pentru fiecare frecventa calculata la exercitiul 1, reprezentam graficul corespunzator, 
astfel: 

     
Primul grafic este pentru frecventa calculata la punctul a), al doilea grafic este pentru 
frecventa de la punctul b), iar al treilea grafic pentru cea de la punctul c). 

13 
 
Simularile sunt: 

a) τ  ≈ 𝑻𝟏, 𝑻2

b) τ  > 𝑻𝟏, 𝑻2

14 
 
c) τ  < 𝑻𝟏, 𝑻2

Exercițiul 5 – Circuitul de limitare
 

Am obtinut graficele urmatoare: 

     
    Grafic pentru a)           Grafic pentru b)            Grafic pentru c) 

15 
 
         
      Grafic pentru d)              Grafic pentru e)     Grafic pentru f) 

Simularile in Spice: 
a) 

16 
 
 

b) 

c) 

17 
 
d) 

e) 

18 
 
 

f)   

Interpretarea rezultatelor: 

Comparand rezultatele experimentale cu cele simulate observam ca sunt foarte 
asemanatoare, cu diferenta ca cele simulate suprapun perfect Vin si Vout. Acest fapt poate fi 
datorat delay­ului T2.  De asemenea, am observant ca pentru acelasi esantion de timp 
rezultatele difera. Ele  raman insa asemanatoare daca marim durata esantionului, lucru evident 
datorita cresterii frecventei, implicit si a duratei semnalului.

19