Sunteți pe pagina 1din 2

Limba Latina

1- Morfologie
2- Sintaxa

1- Morfologie

a) Numele
b) Verbul

a) Numele

 Substantiv (5 declinari)
 Adjectiv – cls 1: 3 terminatii
- cls 2: 2+ 1 terminatii
 Pronume- personal (pt. pers. I+II)
- reflexiv (pt. III)
- posesiv (declin lui- vezi adj cu 3 term.)
- demonstrativ (hic, is, iste, ille, idem, ipse)-fol si pt a
marca pers aIII-a
- interogativ
- relativ
- nehotarat
- negativ (ultimele 2- vezi dictionar, nu trb inv)
 Numeral (vezi dictionar)

b) Verbul

- Conjugari- 4
- Diateze -2- activa si pasiva
- Moduri- personale (3- indicativ, conjunctiv, imperativ)
- nepersonale ( 5:infinitiv, participiu, gerunziu,
gerundiv, supin)
- Timpuri
pt indicativ- 6- prez, imperf, viit 1, perf, mai mult k pf, viit2
pt conjunctiv- 4- prez, impf, pf, mmcp
pt inper- 2- prez + viit.
pt. Participiu- 3- prez, pf, viit
pt. Inf.- 3- prez, pf, viit.
- Verbe deponente+ semidep
- Conjugari perifrastice: activa+pasiva
- Vbe nereg (volo, nollo, malo, eo, fio, fero, posse)
- Vb esse

+ alte parti de vb: adverb, conjunctie, prepozitie, interjectie (vezi dictionar)

ATENTIE!!
De asemenea, de stiut traducerea pt toate cele de mai sus!!!!!!!!!!!!!

1
2- Sintaxa

a) Sint cazurilor (a propozitiei)


b) Sint frazei

a) Sint propozitiei (functiile cazurilor)

N (subiect, NP, A adj, apozitie, element predicativ suplimentar)

G- de 2 feluri: - Atribut substantival (9 feluri: obiectiv, subiectiv, partitiv,


posesiv, autor, materiei, calitatii, explicativ, expr prin vb la gerunziu= ars
amandi)
- Complem (cerut de verba memoria, vba iuducialia, vbe ce
expr pretul, vbe impers, adj)

D- compl indir - final, interes/paguba, directie, de agent (pt conjug perifr pas),
atribuendi, iudicantus

Ac- compl dir- dublu, intern, explicativ, exclamativ, relativ, instrumental, al


comparativului, al superl

Abl – propriu`zis: separativ, cauzei, originii, comparativ, superl, de agent (al


autorului)
- instrumental: instrum propriu`zis, belsug/lipsa, calitate, pret, relativ,
mod, sociativ

b) Sint frazei

 Relativele (2) atributiva+ circumst


 Participialele (2) relativa+ absoluta (Abl abs)
 Completivele (4) infinitivala, conjunctivala, cu “quod”, interogativa indir
(inclusiv inter indir dubla)
 Circumstantialele (7) temporala, conditionala, concesiva, cauzala, finala,
comparativa, consecutiva

Multa putere de munca!!! :D