Sunteți pe pagina 1din 38

PROGRAMAREA REEXAMINĂRILOR DIN SESIUNEA FEBRUARIE 2019 (semestrul 1 al anului universitar 2018/2019)

Notă: Sesiunea de reexaminare (restanțe, măriri) se organizează numai pentru disciplinele prevăzute în
planul de învățămînt pentru semestrul 1, fără evaluare pe parcurs 100 % (non EVP 100%).
Restanțele pentru disciplinele prevăzute în planul de învățămînt pentru sem. 2, fără EVP 100%, pot fi susținute,
în sesiunea de reexaminări 7-14 februarie 2019, doar de cursanți (studenții care au ultima
înmatriculare/reînmatriculare anterioară anului universitar 2018/2019), pe bază de cerere scrisă.

Data ultimei modificări: 6 februarie 2019

Data Ora Disciplina Specializarea Forma An Serie Loc Examinator Nr. stu Săli repartizate
7-febr 8.00 Matematici aplicate în economie Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS M. Spînu, G. R 1,333 B1, B3, B4, B5, B7
7-febr 8.00 Math Business Administra ZI 1 IS M. Spînu 57 B3
7-febr 8.00 Diagnostic şi analiză interculturală MTH MA 1 IS D. Zaiţ 25 B602
7-febr 8.00 Limba engleza 3 pentru afaceri CIG, FB, Managem ID 2 IS S. Mitocaru-Lupu B603
7-febr 8.00 Limba engleza 1 pentru afaceri CIG, FB, Managem ID 1 IS L. Cocârţă B611
7-febr 8.00 MFI FRM MA 1 IS A. Andrieș 15 C810
7-febr 11.00 Limba engleza 1 Administratie public ID 1 IS E. Ciortescu B611
7-febr 11.00 Limba engleza 3 Administratie public ID 2 IS O. Ursu B611
7-febr 11.00 Economie instituțională EDA MA 1 IS O. Socoliuc 26 B311
7-febr 11.00 Cercetări operaţionale Ştiinţe economice ZI 2 IE IS M. Spînu 138 B4
7-febr 11.00 GMDT MTH MA 1 IS C. Iaţu 33 B513
7-febr 11.00 GFCI CIG ZI 3 IS M. Mironiuc 160 B7
7-febr 14.00 Econometrie Ştiinţe economice ZI 2 toate specializările IS C. Sandu, C. T 1,105 B1, B3, B4, B5, B7
7-febr 14.00 RSD AA MC 2 IS A. Prodan 19 B518
7-febr 14.00 Managementul resurselor umane Management ID 2 IS A. Prodan 4 B518
7-febr 14.00 Tehnici de vînzare MNG ZI 3 IS M. Dănileţ 111 B602
7-febr 14.00 Tehnici de vînzare MRK ZI 3 IS M. Dănileţ 115 B602
7-febr 14.00 RIPK BPF MA 1 IS O. Stoica 45 C3
7-febr 14.00 Money and credit Business administraZI 2 IS O. Stoica 35 C3
7-febr 14.00 Gov and reg FRM MA 2 IS O. Stoica/ I. I 22 C3
7-febr 14.00 Integrare financiar-monetară europea FB ZI 3 IS O. Stoica 164 C3
7-febr 14.00 Integrare financiar-monetară europea Finante si Banci ID 3 IS O. Stoica C3
7-febr 17.00 CRM AA MC 2 IS C. Stoian 19 B3
7-febr 17.00 Marketing strategic ASM MA 2 IS C. Stoian 18 B3
7-febr 17.00 Marketing turistic ECTS ZI 3 IS C. Stoian 65 B3
7-febr 17.00 CRM MO MA 2 IS C. Stoian 21 B3
7-febr 17.00 Research SDBIS MA 2 IS M. Fotache 36 B310
7-febr 17.00 Tehnici de vanzare Management ID 3 IS M. Danilet B4
7-febr 17.00 RMEB FRM MA 1 IS A. Zaiţ 23 B603
7-febr 17.00 Relaţii publice MCA MA 1 IS A. Zaiţ 70 B603
7-febr 17.00 Marketingul serviciilor MRK ZI 3 IS A. Zaiț 169 B603
7-febr 17.00 Mng intercult SHRM MA 1 IS A. Zaiț 22 B603
7-febr 17.00 Dreptul muncii Administratie public ID 3 IS B. Petrişor C810
7-febr 17.00 Microeconomie Management ID 1 PN Ghe. Luţac
7-febr 17.00 Comportament organizational Management ID 2 PN C. Clipa
7-febr 17.00 Supply chain management Management ID 3 PN N. Florea
7-febr 17.00 Diagnostic şi evaluare Management - Piat ID 3 PN E. Maxim 4
8-febr 8.00 Programare 2 IE ZI 3 IS C. Strîmbei 148 B3
8-febr 8.00 SBDM Business administraZI 2 IS A. Brunello 35 B518
8-febr 8.00 Fundamentele economice ale investiţiiMNG ZI 3 IS D. Zaiţ 111 B602
8-febr 8.00 Marketing Business Administra ZI 2 IS A. Zaiț 57 B613
8-febr 8.00 Marketing Management ID 2 PN E. Maxim/A. Manolica
8-febr 8.00 Proiecte economice I Management ID 3 PN E. Maxim
8-febr 8.00 Proiecte economice II Management - Piat ID 3 PN E. Maxim 5
8-febr 9.00 Contabilitate de gestiune Contab. si inf. de g ID 3 PN D. Budugan
8-febr 9.00 Dreptul afacerilor Management ID 1 PN D. Lupu
8-febr 9.00 Managementul calitatii Management - Piat ID 3 PN E. Maxim 3
8-febr 11.00 Marketing Ştiinţe economice ZI 2 toate specializările IS A. Manolică, O 1,105 B1, B4, B5, B7
8-febr 11.00 AD DM MA 1 IS C. Turturean 46 B310
8-febr 11.00 Chest stt STT ZI 3 IS C. Turturean 38 B310
8-febr 11.00 Doctrine şi curente…1 AI ZI 3 IS I. Pohoaţă 91 B311
8-febr 11.00 Tehnici şi spirit de negociere AISI MA 1 IS Ş. Prutianu 23 B602
8-febr 11.00 Comunicare şi negociere în afaceri Management ID 2 IS Ş. Prutianu B602
8-febr 11.00 Audit intern 1 AP MA 1 IS B. Fîrțescu 78 C3
8-febr 11.00 Audit intern 2 AP MA 2 IS B. Fîrțescu 49 C3
8-febr 11.00 Audit intern 1 FA MA 1 IS B. Fîrţescu 43 C3
8-febr 11.00 Audit intern 2 FA MA 2 IS B. Fîrţescu 37 C3
8-febr 11.00 Finanţe publice europene AP MA 1 IS B. Fîrţescu 64 C3
8-febr 11.00 Finanţe publice europene FA MA 1 IS B. Fîrţescu 46 C3
8-febr 11.00 Bazele asigurarilor de bunuri si perso Finante si Banci ID 2 IS B. Firtescu C3
8-febr 14.00 NPAF CDE MA 2 IS I. B. Robu 23 B3
8-febr 14.00 Sisteme contabile comparate CEA MA 1 IS I. B. Robu 79 B3
8-febr 14.00 Norme de audit financiar CEA MA 2 IS I. B. Robu 68 B3
8-febr 14.00 Contab financiara intermediara Contab. si inf. de g ID 2 IS M. Grosu B607
8-febr 14.00 Bazele statisticii Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS V. Chirilă, M. 1,100 B7
8-febr 17.00 Sisteme informaţionale de birou … AP MA 1 IS M. Georgescu 78 B3
8-febr 17.00 E-COM E-DOC SIA MA 2 IS M. Georgescu, 58 B3
8-febr 17.00 Marketing direct MRK ZI 3 IS O. Țugulea 115 B4
8-febr 17.00 Dezvoltarea resurselor umane MRU MC 2 IS I. Manolescu 53 B513
8-febr 17.00 Introducere in auditul financiar CA IFR 2 IS C. Chersan B602
8-febr 17.00 Expertize contabile și servicii de asig CDE MA 1 IS C. Chersan 36 B602
8-febr 17.00 Bazele auditului financiar şi expertiză CEA MA 1 IS C. Chersan 75 B602
8-febr 17.00 Control şi audit intern CIG ZI 3 IS C. Chersan 248 B602
8-febr 17.00 Leadership MRU IFR 2 IS A. Hurubean B613
8-febr 17.00 Contabilitate financiara intermediara CA IFR 2 IS M. Grosu B7
8-febr 17.00 IAS/IFRS în contabilitatea curentă CEA MA 1 IS M. Grosu 75 B7
8-febr 17.00 Contabilitate financiară intermediară Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS M. Grosu 199 B7
8-febr 17.00 Modelare pe piaţa financiară BPF MA 1 IS S. Ursu 48 C3
8-febr 17.00 Financial Markets Business Administra ZI 3 IS S. Ursu 22 C3
8-febr 17.00 Financial markets E&F ZI 3 IS S. Ursu 12 C3
8-febr 17.00 Modelare pe piaţa financiară FA MA 1 IS S. Ursu 46 C3
8-febr 17.00 Pieţe de capital FB ZI 3 IS S. Ursu 164 C3
8-febr 17.00 Piete de capital Finante si Banci ID 3 IS S. Ursu C3
8-febr 17.00 FMI FRM MA 1 IS S. Ursu 23 C3
8-febr 17.00 Financial Decision and Corporate stra FRM MA 1 IS S. Ursu 15 C3
9-febr 8.00 SIA AA MC 1 IS G. Meșniță/ V. GreavuB1
9-febr 8.00 SIFC 1 CIG ZI 3 IS D. Oprea 160 B1
9-febr 8.00 Analiza sistemelor informaţionale IE ZI 3 IS G. Meşniţă 148 B1
9-febr 8.00 M.C.C.A.P. Administraţie public ZI 1 IS M. Asandului 179 B3
9-febr 8.00 Tab viz date DM MA 1 IS M. Asandului 69 B3
9-febr 8.00 BI SDBIS MA 1 IS D. Homocianu 45 B310
9-febr 8.00 D Warehouse SDBIS MA 1 IS D. Homocianu 44 B310
9-febr 14.00 Matematici aplicate în economie CIG, FB, Managem ID 1 IS M. Spinu B5
9-febr 8.00 AME FRM MA 1 IS R. Maris 15 B518
9-febr 8.00 RSD MP MC 2 IS A. Clipa 15 B602
9-febr 8.00 HRM and the business org… SHRM MA 2 IS A. Clipa 19 B602
11-febr 17.00 Drept institutional european Administratie public ID 2 IS M. Tofan B611
9-febr 8.00 Audit bancar BPF MA 2 IS S. Mihăescu 37 B611
9-febr 8.00 Control financiar-bancar Finante si Banci ID 3 IS S. Mihaiescu B611
9-febr 8.00 Macroeconomie Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS G. Luțac, C. Po 1,100 B7
9-febr 8.00 Prog conc & distr SDBIS MA 2 IS L. Alboaie 36 C1
9-febr 10.00 Contab. Pers. jur. Fără scop lucrativ Contab. si inf. de g ID 2 PN D. Mardiros
9-febr 10.00 Matematici aplicate în economie Management ID 1 PN Ghe. Rusu
9-febr 10.00 Finante Management ID 2 PN S. Lazăr
9-febr 10.00 Management financiar Management ID 3 PN S. Anton
9-febr 11.00 Managementul proiectelor AA MC 1 IS D. Oprea, G. Meșniță B1
9-febr 11.00 Managementul proiectelor CEA MA 1 IS D. Oprea 75 B1
9-febr 11.00 Securitatea sistemelor informaţionale IE ZI 3 IS D. Oprea, A. 165 B1
9-febr 11.00 Managementul proiectelor MP MC 1 IS D. Oprea, G. Meșniță B1
9-febr 11.00 Managementul proiectelor MRU MC 1 IS D. Oprea, G. Meșniță B1
9-febr 11.00 Managementul proiectelor SIA MA 1 IS D. Oprea 54 B1
9-febr 11.00 Instrumente software pentru afaceri CIG, FB, Managem ID 1 IS Grama /Tugui/ 12 B310
9-febr 11.00 AST STT ZI 3 IS C. Turturean 38 B311
9-febr 11.00 Diagnostic în scopul evaluării CDE MA 1 IS M. Mironiuc 36 B4
9-febr 11.00 Diagnostic economic CEA MA 2 IS M. Mironiuc 68 B4
9-febr 11.00 Gestiunea financiar-contab a intreprindContab. si inf. de g ID 3 IS M. Mironiuc B4
9-febr 11.00 Marketing CIG, FB, Managem ID 2 IS E. Maxim/A. Manolica B5
9-febr 11.00 Managementul calităţii ECTS ZI 3 IS E. Maxim 73 B5
9-febr 11.00 Diagnostic şi evaluare Management ID 3 IS E. Maxim 3 B5
9-febr 11.00 Diagnostic şi evaluare MNG ZI 3 IS E. Maxim 103 B5
9-febr 11.00 Marketing operaţional şi strategic MRU IFR 1 IS E. Maxim B5
9-febr 11.00 Diagnostic organizational MRU IFR 2 IS E. Maxim B5
9-febr 11.00 Contabilitate manageriala CA IFR 2 IS D. Budugan B511
9-febr 11.00 Contabilitate de gestiune aprofundată CEA MA 1 IS D. Budugan 79 B511
9-febr 11.00 SMEF STT ZI 3 IS M. Hatmanu 69 B518
9-febr 11.00 Metode de cercetare cantitativa in admAdministratie public ID 1 IS D. Viorică B602
9-febr 11.00 PPS 1 Ştiinţe economice ZI 2 SPE IS D. Viorică 50 B602
9-febr 11.00 Instituţii, cultură şi dezvoltare econom AISI MA 1 IS A. Iacobuţă 28 B607
9-febr 11.00 Macroeconomics Business administraZI 1 IS A. Iacobuță 68 B607
9-febr 11.00 Entrep. E&F ZI 3 IS A. Iacobuță 12 B607
9-febr 11.00 Interm. macro E&F ZI 2 IS A. Iacobuță 12 B607
9-febr 14.00 Econ crisis bus E&F ZI 3 IS C. Țigănaș 12 B310
9-febr 14.00 Pieţe financiare internaţionale EAI MA 1 IS C. Ţigănaş 47 B310
9-febr 14.00 Business process management SHRM MA 1 IS B. Rusu 22 B620
9-febr 14.00 Finanțe internaționale AI ZI 3 IS I. Bilan 91 C3
9-febr 14.00 Asigurări sociale FA MA 1 IS I. Bilan 43 C3
9-febr 17.00 Publicitate MCA MA 1 IS C. Munteanu 70 B7
9-febr 17.00 Strategii de preţuri MCA MA 1 IS C. Munteanu 70 B7
9-febr 17.00 Tehnici promoţionale Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS C. Munteanu 123 B7
10-febr 8.00 Tehnologii informationale pt AP Administratie public ID 1 IS D. Păvăloaia B3
10-febr 8.00 Instrumente software pentru administrAdministraţie public ID 1 IS D. Păvăloaia 5 B3
10-febr 8.00 Tehnologii informaţionale pentru adminAdministraţie public ZI 1 IS D. Păvăloaia 179 B3
10-febr 8.00 Sales Management Business Administra ZI 3 IS T. Jijie 22 B603
10-febr 8.00 Marketing research Business administraZI 3 IS T. Jijie 54 B603
10-febr 8.00 Managementul vînzărilor MCA MA 1 IS T. Jijie 70 B603
10-febr 8.00 Agile PM MP MC 2 IS D. Radu 15 B613
10-febr 8.00 PSDT DM MA 2 IS M. Breabăn 36 B614
10-febr 8.00 GFSE AP MA 2 IS A. Dornean 56 C810
10-febr 8.00 RFI FRM MA 2 IS A. Dornean 10 C810
10-febr 10.00 Sisteme integrate ERP Contab. si inf. de g ID 3 PN O. Dospinescu
10-febr 10.00 Limba engleza 1 pentru afaceri Management ID 1 PN A. Brunello
10-febr 10.00 Limba engleza 3 pentru afaceri Management ID 2 PN A. Brunello
10-febr 11.00 Managementul strategic al resurselo MDRU MA 1 IS A. Neculăesei 37 B3
10-febr 11.00 Management intercultural MO MA 1 IS A. Neculăesei 19 B3
10-febr 11.00 Cercetări experimentale în managemeMO MA 2 IS A. Neculăesei 21 B3
10-febr 11.00 Management strategic MRU IFR 2 IS A. Neculaesei B3
10-febr 11.00 MSRU MRU MC 2 IS A. Neculăesei 53 B3
10-febr 11.00 Introducere în R DM MA 1 IS D. Viorică 69 B311
10-febr 11.00 Marketing internațional AISI MA 2 IS C. Sasu 13 B602
10-febr 11.00 Marketing internaţional EAI MA 2 IS C. Sasu 24 B602
10-febr 11.00 Management internaţional MNG ZI 3 IS C. Sasu 103 B602
10-febr 11.00 Marketing internaţional MRK ZI 3 IS C. Sasu 169 B602
10-febr 11.00 Business Ethics FRM MA 2 IS D. Corodeanu- 10 B603
10-febr 11.00 Managementul organizaţiilor MRU IFR 1 IS D. Corodeanu-AgheorgB603
10-febr 11.00 Diversity, ethics and social responsab SHRM MA 2 IS D. Corodeanu- 18 B603
10-febr 11.00 Managementul performantei în adminisAdministratie public ID 3 IS A. Bercu B611
10-febr 11.00 Drept administrativ Administraţie public ZI 2 IS A. Bercu 147 B611
10-febr 11.00 Contabilitatea organizatiilor guverna CA IFR 2 IS D. Mardiros B620
10-febr 11.00 Dreptul afacerilor AA MC 1 IS S. Grădinaru C3
10-febr 11.00 Dreptul contractelor Administratie public ID 3 IS S. Grădinaru C3
10-febr 11.00 Dreptul contractelor Administraţie public ZI 3 IS S. Grădinaru 136 C3
10-febr 11.00 Dreptul funcţiei publice AP MA 2 IS S. Grădinaru 49 C3
10-febr 11.00 Dr afacerilor MP MC 1 IS S. Grădinaru C3
10-febr 14.00 Bazele contabilităţii CIG, FB, Managem ID 1 IS I. Georgescu B3
10-febr 14.00 Sisteme informaţionale financiar-contaCIG ZI 3 IS D. Oprea 248 B4
10-febr 14.00 Sisteme informationale financiar-contaContab. si inf. de g ID 3 IS F. Dumitriu, D. Radu B4
10-febr 14.00 Sisteme informationale financiar-contab
Contab. si inf. de g ID 3 IS F. Dumitriu 6 B4
10-febr 14.00 Proiectarea sistemelor informaţionale IE ZI 3 IS F. Dumitriu 165 B4
10-febr 14.00 SIMRU MDRU MA 2 IS F. Dumitriu 30 B4
10-febr 14.00 FRA FRM MA 1 IS R. Dicu 23 B607
10-febr 14.00 Geopolitică EAI MA 2 IS O. Buruiană 24 B613
10-febr 14.00 Evaluare și audit MP MC 2 IS R. Artene B614
11-febr 8.00 Bazele contabilităţii Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS R. Dicu, L. Pă 1,333 B1, B3, B4, B5, B7
11-febr 8.00 Corporate S.R.M. Business administraZI 3 IS M. Alexa 54 B613
11-febr 8.00 Managementul evenimentelor MP MC 2 IS M. Alexa B613
11-febr 10.00 Contab financiara intermediara Contab. si inf. de g ID 2 PN M. Grosu
11-febr 10.00 Gestiunea financiar-contabilă a întreprContab. si inf. de g ID 3 PN C. Apostol
11-febr 10.00 Tehnologii informationale pt.afaceri Management ID 1 PN M. Georgescu
11-febr 10.00 Comunicare şi negociere în afaceri Management ID 2 PN Ş. Prutianu
11-febr 10.00 Tehnici de vanzare Management ID 3 PN M. Danilet
11-febr 11.00 Finanţe publice 1 Administraţie public ZI 2 IS B. Zugravu 147 B1
11-febr 11.00 Finante CIG, FB, Managem ID 2 IS B. Zugravu, S. Anton. B1
11-febr 11.00 International Financial Management FRM MA 1 IS B. Zugravu 15 B1
11-febr 11.00 Finanţe publice I Administratie public ID 2 IS B. Zugravu B1
11-febr 11.00 GFIP FA MA 1 IS I. Bilan 43 B1
11-febr 11.00 Marketing operaţional şi strategic AA MC 1 IS A. Maxim 41 B3
11-febr 11.00 Marketing operaţional şi strategic MP MC 1 IS A. Maxim 37 B3
11-febr 11.00 Marketing operaţional şi strategic MRU MC 1 IS A. Maxim 65 B3
11-febr 11.00 Log. af. int AI ZI 3 IS O. Socoliuc 144 B310
11-febr 11.00 Instit. ec. E&F ZI 3 IS O. Socoliuc 12 B310
11-febr 11.00 Sisteme economice comparate EAI MA 1 IS M. Ifrim 37 B311
11-febr 11.00 AICI DM MA 1 IS C. Pintilescu 46 B4
11-febr 11.00 Statistică multivariată STT ZI 3 IS C. Pintilescu 38 B4
11-febr 11.00 FCSE Ştiinţe economice ZI 2 STT IS C. Pintilescu 42 B4
11-febr 11.00 Cercetări MRU MDRU MA 1 IS S. Tiță 36 B602
11-febr 11.00 Diagnostic organizaţional MRU MC 2 IS S. Tiţă 53 B602
11-febr 11.00 Performance management SHRM MA 1 IS S. Tiță 22 B602
11-febr 11.00 Cal vid date DM MA 1 IS D. Viorică 69 B603
11-febr 11.00 Consumer behavior Business administraZI 2 IS A. Manolică 35 B607
11-febr 11.00 Comportamentul consumatorului ECTS ZI 3 IS A. Manolică 73 B607
11-febr 11.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS A. Manolică 123 B607
11-febr 11.00 Elemente de ştiinţa administraţiei Administraţie public ZI 1 IS M. Onofrei 179 C3, C1
11-febr 11.00 DAP Administraţie public ZI 1 IS M. Onofrei 178 C3, C1
11-febr 11.00 Management financiar FB ZI 3 IS M. Onofrei 193 C3, C1
11-febr 11.00 Management financiar MNG ZI 3 IS M. Onofrei 111 C3, C1
11-febr 14.00 Supply chain management Management ID 3 IS N. Florea B4
11-febr 14.00 Crearea afacerilor AA MC 1 IS N. Florea B4
11-febr 14.00 Supply chain management MNG ZI 3 IS N. Florea 111 B4
11-febr 14.00 Managementul recompenselor MRU MC 2 IS N. Florea B4
11-febr 14.00 Iniţierea afacerilor în turism MTH MA 1 IS N. Florea 33 B4
11-febr 14.00 Statistics Business administraZI 1 IS L. Asandului 68 B602
11-febr 14.00 RL DM MA 2 IS L. Asandului 36 B602
11-febr 14.00 Fundamentals of Accounting Business Administra ZI 1 IS R. Dicu 57 B607
11-febr 14.00 Raportari financiar-contabile CA IFR 2 IS R. Dicu B607
11-febr 14.00 Contabilitate comparată CDE MA 1 IS R. Dicu 53 B607
11-febr 14.00 Normalizarea contabilităţii întreprinderŞtiinţe economice ZI 2 CIG IS R. Dicu 155 B607
11-febr 14.00 Pedagogie Ştiinţe economice ZI 2 toate specializările IS B. Neculau B611
11-febr 14.00 Merchandising Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS D. Corodeanu- 103 B7
11-febr 14.00 Politici financiare guvernamentale AP MA 2 IS B. Zugravu 49 C1
11-febr 14.00 Politici financiare publice FA MA 2 IS B. Zugravu 37 C1
11-febr 14.00 Elemente de drept penal Administratie public ID 3 IS A. Popescu C3
11-febr 14.00 EPJ Administratie public ID 3 IS A. Popescu C3
11-febr 14.00 Procedura de drept administrativ Administraţie public ZI 2 IS A. Popescu 154 C3
11-febr 14.00 EDP Administraţie public ZI 3 IS A. Popescu 136 C3
11-febr 14.00 EPJ Administraţie public ZI 3 IS A. Popescu 148 C3
11-febr 17.00 Managementul proiectelor internațion AI ZI 3 IS L. Maha 144 B3
11-febr 17.00 Tranzacții internaționale cu servicii EAI MA 2 IS L. Maha 24 B3
11-febr 17.00 Fin. af. pe piața europeană EAI MA 2 IS L. Maha 24 B3
11-febr 17.00 Fin. af. pe piața europeană EDA MA 2 IS L. Maha 19 B3
11-febr 17.00 Economie MRU IFR 1 IS L. Maha B3
11-febr 17.00 Europ integr SHRM MA 1 IS L. Maha 31 B3
11-febr 17.00 Introduction to european economy SHRM MA 1 IS L. Maha 31 B3
11-febr 17.00 EVIBMAF CDE MA 2 IS M. Carp 23 B4
11-febr 17.00 Contabilitatea instituţiilor de credit CIG ZI 3 IS M. Carp 160 B4
11-febr 17.00 Contabilitatea institutiilor de credit Contab. si inf. de g ID 3 IS M. Carp B4
11-febr 17.00 Dezvoltarea resurselor umane MDRU MA 1 IS I. Manolescu 37 B513
11-febr 17.00 Guvernanță corporativă MO MA 1 IS I. Manolescu 23 B513
11-febr 17.00 Dezvoltarea resurselor umane MRU IFR 2 IS I. Manolescu B513
11-febr 17.00 Economie AA MC 1 IS C. Mihai 41 B602
11-febr 17.00 Management fin int AISI MA 2 IS C. Mihai 22 B602
11-febr 17.00 Management financiar internaţional EAI MA 1 IS C. Mihai 37 B602
11-febr 17.00 Economie financiară EDA MA 2 IS C. Mihai 19 B602
11-febr 17.00 Economie MP MC 1 IS C. Mihai 37 B602
11-febr 17.00 Economie MRU MC 1 IS C. Mihai 65 B602
11-febr 17.00 Dreptul afacerilor CIG, FB, Managem ID 1 IS M. Tofan B611
11-febr 17.00 Financial accounting Business administraZI 1 IS C. Huian 68 B7
11-febr 17.00 Analiză economico-financiară aprofun CDE MA 1 IS C. Apostol 53 B7
11-febr 17.00 Opţional - GFCI IE ZI 3 IS C. Apostol 148 B7
11-febr 17.00 Analiză financiară MO MA 2 IS C. Apostol 21 B7
10-febr 11.00 Drept civil Administratie public ID 2 IS S. Grădinaru C3
10-febr 11.00 Drept civil Administraţie public ZI 2 IS S. Grădinaru 147 C3
11-febr 17.00 Instituţii financiar-bancare internaţion FB ZI 3 IS S. Anton 193 C3
11-febr 17.00 BIRM FRM MA 2 IS S. Anton 10 C3
11-febr 17.00 Management financiar Management ID 3 IS S. Anton C3
11-febr 17.00 Finantarea investiţiilor Finante si Banci ID 3 IS V. Dornescu C810
12-febr 8.00 Microeconomie Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS G. Mursa, M. I 1,333 B1, B3, B4, B5, B7
12-febr 8.00 Logică economică AISI MA 1 IS G. Mursa 28 B310
12-febr 8.00 Hist.ec.th. E&F ZI 3 IS G. Mursa 12 B310
12-febr 8.00 Microeconomie aplicată EDA MA 1 IS G. Mursa 26 B310
12-febr 8.00 Management bancar FB ZI 3 IS V. Cocriș 193 B513
12-febr 8.00 Moneda si credit Management ID 2 IS V. Cocris 3 B513
12-febr 10.00 Contabilitatea exportului si importului Contab. si inf. de g ID 3 PN C. Toma
12-febr 10.00 Bazele contabilităţii Management ID 1 PN C. Istrate
12-febr 10.00 Managementul productiei si operatiil Management ID 3 PN T. Roman
12-febr 11.00 Finanţe Ştiinţe economice ZI 2 toate specializările IS B. Filip, A. D 1,105 B3, B4, B5, B7, C3
12-febr 11.00 Economie politică şi politici economic Administraţie public ZI 1 IS L. Maxim 178 B310
12-febr 11.00 Strategii de af int AISI MA 1 IS L. Maxim 23 B310
12-febr 11.00 Microeconomics Business Administra ZI 1 IS L. Maxim 57 B310
12-febr 11.00 Web design MTH MA 2 IS A. Sireteanu 19 B311
12-febr 11.00 Turism internațional AI ZI 3 IS G. Pascariu 30 B518
12-febr 11.00 Fundamentele ec ale inv Management ID 3 IS I. Manolescu B603
12-febr 11.00 Finantele afacerilor MRU IFR 1 IS I. Ihnatov C1
12-febr 11.00 Finance Business Administra ZI 2 IS B. Zugravu 57 C3
12-febr 14.00 Managementul riscurilor MO MA 1 IS B. Anastasiei 23 B3
12-febr 14.00 E-Marketing MRK ZI 3 IS B. Anastasiei 169 B3
12-febr 14.00 Metode cantitative în MRU MRU MC 2 IS B. Anastasiei 53 B3
12-febr 14.00 Metode cantitative in MRU MRU IFR 2 IS B. Anastasiei B3
12-febr 14.00 Econometrie CIG, FB, Managem ID 2 IS D. Jemna B4
12-febr 14.00 Front office MTH MA 2 IS V. Niţă 21 B511
12-febr 14.00 Sisteme integrate ERP Contab. si inf. de g ID 3 IS D. Fotache B513
12-febr 14.00 Org and group dynamics SHRM MA 2 IS C. Frîncu 19 B518
12-febr 14.00 Expatriate management SHRM MA 2 IS C. Frîncu 18 B518
12-febr 14.00 E-Marketing IE ZI 3 IS P. Bertea 165 B602
12-febr 14.00 Contabilitate Administraţie public ZI 2 IS I. Georgescu 154 B607
12-febr 14.00 Economie politica si pol.economice I Administratie public ID 1 IS C. Popescu B7
12-febr 14.00 Macroeconomie internaţională EAI MA 1 IS C. Popescu 47 B7
12-febr 14.00 Comportament economic EDA MA 2 IS C. Popescu 19 B7
12-febr 17.00 Empirical social research SHRM MA 2 IS B. Anastasiei 19 B4
12-febr 17.00 Managementul proiectelor ASM MA 2 IS I. Manolescu 18 B602
12-febr 17.00 Managementul proiectelor MTH MA 1 IS I. Manolescu 25 B602
12-febr 17.00 Leadership MDRU MA 2 IS S. Urieși 30 B603
12-febr 17.00 Leadership MRU MC 2 IS S. Urieși 53 B603
12-febr 17.00 Project seminar SHRM MA 1 IS S. Urieși 22 B603
9-febr 11.00 SHRM measurement systems SHRM MA 1 IS C. Aruștei 31 B615
12-febr 17.00 BMK and comparative HRM studies SHRM MA 2 IS C. Aruștei 19 B615
13-febr 8.00 Marketing digital ASM MA 2 IS A. Maxim 18 B3
13-febr 8.00 Cercetări de marketing MRK ZI 3 IS A. Maxim 115 B3
13-febr 8.00 Project management Business administraZI 3 IS D. Popescul 54 B310
13-febr 8.00 Practica de specialitate Contab. si inf. de g ID 2 IS D. Popescul / 4 B310
13-febr 8.00 Managementul proiectelor Managementul resu IFR 1 IS D. Popescul 3 B310
13-febr 8.00 Proj mng SDBIS MA 1 IS D. Popescul 45 B310
13-febr 8.00 Intl proj mng SHRM MA 1 IS D. Popescul 22 B310
13-febr 8.00 Analiză economico-financiară CIG ZI 3 IS M. Mironiuc 248 B607
13-febr 8.00 Analiza economico-financiara Contab. si inf. de g ID 3 IS M. Mironiuc 5 B607
13-febr 8.00 SMA FA MA 2 IS C. Toderașcu 36 C114
13-febr 10.00 Contabilitatea institutiilor de credit Contab. si inf. de g ID 3 PN M. Carp
13-febr 10.00 Econometrie Management ID 2 PN C. Chirilă
13-febr 10.00 Fundamentele ec ale inv Management ID 3 PN I. Manolescu
13-febr 11.00 Contabilitate de gestiune CIG ZI 3 IS D. Budugan 160 B1
13-febr 11.00 Contabilitate publică CIG ZI 3 IS D. Mardiros 248 B3
13-febr 11.00 Contab. Pers. jur. Fără scop lucrativ Contab. si inf. de g ID 2 IS D. Mardiros B3
13-febr 11.00 Contabilitate publica Contab. si inf. de g ID 3 IS D. Mardiros 13 B3
13-febr 11.00 Org. Behavior Business Administra ZI 2 IS C. Clipa 57 B5
13-febr 11.00 TODO MO MA 2 IS C. Clipa 21 B5
13-febr 11.00 Comportament organizaţional MRU MC 1 IS C. Clipa B5
13-febr 11.00 Process str hrm SHRM MA 1 IS C. Clipa 31 B5
13-febr 11.00 Total rewards SHRM MA 1 IS C. Clipa 22 B5
13-febr 11.00 SHRMS SHRM MA 2 IS C. Clipa 19 B5
13-febr 11.00 Conflict management SHRM MA 2 IS C. Clipa 18 B5
13-febr 11.00 Comportament organizaţional Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS C. Clipa 133 B5
13-febr 11.00 Logistică în comerţ turism ECTS ZI 3 IS T. Roman 65 B513
13-febr 11.00 Logistica de aprovizionare-desfacere MRK ZI 3 IS T. Roman 169 B513
13-febr 11.00 Proiecte economice I Management ID 3 IS E. Maxim, T. Roman B513
13-febr 11.00 AA în comerţ ECTS ZI 3 IS G. Boldureanu 73 B602
13-febr 11.00 Distribuţie MCA MA 2 IS G. Boldureanu 45 B602
13-febr 11.00 Sănătatea și securitatea muncii MDRU MA 2 IS G. Boldureanu 30 B602
13-febr 11.00 S.E.A. CDE MA 1 IS L. Păvăloaia 36 B607
13-febr 11.00 Contabilitate și audit de mediu CDE MA 2 IS L. Păvăloaia 23 B607
13-febr 11.00 C.T.E.A CEA MA 1 IS L. Păvăloaia 75 B607
13-febr 11.00 Managementul costurilor proiectelor MP MC 1 IS L. Păvăloaia B607
13-febr 11.00 Relatii publice, comunicare si protocolAdministratie public ID 3 IS N. Dospinescu B614
13-febr 11.00 N.A.I AI ZI 3 IS N. Dospinescu 144 B614
13-febr 11.00 HRM Business administraZI 3 IS A. Neştian 54 B7
13-febr 11.00 Managementul calității MNG ZI 3 IS A. Neștian 103 B7
13-febr 11.00 Managementul cunoștințelor MO MA 1 IS A. Neștian 19 B7
13-febr 11.00 Managementul calităţii MP MC 2 IS A. Neştian 15 B7
13-febr 11.00 Competency and Talent Management SHRM MA 1 IS A. Neștian 22 B7
13-febr 11.00 Finanţele afacerilor AA MC 1 IS D. Bucătaru 41 C3
13-febr 11.00 Finantele intreprinderilor Finante si Banci ID 2 IS D. Bucataru, S. Anton C3
13-febr 11.00 Finanţele afacerilor MP MC 1 IS D. Bucataru 37 C3
13-febr 11.00 Finanțele afacerilor MRU MC 1 IS D. Bucataru 65 C3
13-febr 14.00 Microeconomie CIG, FB, Managem ID 1 IS I. Ignat B3
13-febr 14.00 Stt variabilelor calitative STT ZI 3 IS L. Asandului 38 B311
13-febr 14.00 Economie politică … 1 Administraţie public ZI 1 IS R. Clipa 179 B4
13-febr 14.00 Comportament organizational Management ID 2 IS C. Clipa B602
13-febr 14.00 Buget și fiscalitate FB ZI 3 IS S. Lazăr 193 B603
13-febr 14.00 Contabilitate de gestiune Contab. si inf. de g ID 3 IS D. Budugan B607
13-febr 14.00 Basic theories in HRM SHRM MA 1 IS A. Neștian 31 B613
13-febr 14.00 Elemente de stiinta administratiei Administratie public ID 1 IS E. Cigu C1
13-febr 14.00 Decizia în administrația publică Administratie public ID 1 IS E. Cigu C1
13-febr 14.00 Finanțe locale Administratie public ID 3 IS E. Cigu C1
13-febr 14.00 Finanţe locale Administraţie public ZI 3 IS E. Cigu 148 C1
13-febr 14.00 Finanţe publice 2 Administraţie public ZI 2 IS B. Filip 154 C1
13-febr 14.00 Corporate banking BPF MA 1 IS B. Filip 48 C1
13-febr 14.00 Monedă şi credit Ştiinţe economice ZI 2 toate specializările IS D. Chirleșan, 1,100 C3
13-febr 17.00 CIPIC CDE MA 1 IS D. Mardiros, M 53 B3
13-febr 17.00 Raportări financiar-contabile CEA MA 2 IS C. Istrate 68 B4
13-febr 17.00 Contabilitatea operatiilor fiscale ale in Contab. si inf. de g ID 3 IS C. Istrate 7 B4
13-febr 17.00 Proiecte economice în contabilitate Contab. si inf. de g ID 3 IS C. Istrate/M.C 3 B4
13-febr 17.00 Managementul calitatii Management ID 3 IS E. Maxim 5 B513
13-febr 17.00 Managementul serviciilor publice Administratie public ID 2 IS V. Bedrule B7
13-febr 17.00 Managementul serviciilor publice Administraţie public ZI 2 IS V. Bedrule-Gri 147 B7
13-febr 17.00 Managementul conflictelor MRU MC 2 IS V. Bedrule-Grigoruță B7
13-febr 17.00 Management Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS V. Bedrule-Gri 1,100 B7
13-febr 17.00 Managementul serviciilor Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS V. Bedrule-Gri 103 B7
13-febr 17.00 Managementul serviciilor Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS V. Bedrule-Gri 82 B7
13-febr 17.00 Politici monetare BPF MA 1 IS A. Roman 45 C3
13-febr 17.00 RVFI FB ZI 3 IS A. Roman 164 C3
13-febr 17.00 Relaţii valutar-financiare internaţional Finante si Banci ID 3 IS A. Roman C3
14-febr 8.00 Tehnologii informaţionale pentru afaceŞtiinţe economice ZI 1 toate specializările IS D. Popescul, D 1,333 B1, B4, B5, B7
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 AI IS 105 B310
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 STT IS 42 B326
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS 82 B511
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 FB IS 169 B513
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS 155 B518
14-febr 8.00 Strategii de produs MCA MA 1 IS A. Monoranu 70 B602
14-febr 8.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 IE IS 138 B603
14-febr 8.00 Drept administrativ Administratie public ID 2 IS D. Lupu C1
14-febr 8.00 Procedură fiscală FA MA 2 IS D. Lupu 36 C1
14-febr 8.00 Practică de specialitate Administraţie public ZI 2 IS 154 C810
14-febr 10.00 Sisteme informationale financiar-contaContab. si inf. de g ID 3 PN F. Dumitriu
14-febr 11.00 Practica de specialitate Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS A. Neștian 122 B3
14-febr 11.00 Managementul organizaţiilor AA MC 1 IS A. Neștian 41 B3
14-febr 11.00 Managementul calității AA MC 2 IS A. Neștian 19 B3
14-febr 11.00 Managementul organizaţiilor MP MC 1 IS A. Neştian 37 B3
14-febr 11.00 Managementul organizaţiilor MRU MC 1 IS A. Neştian 65 B3
14-febr 11.00 Managementul productiei si operatiiloManagement ID 3 IS T. Roman B5
14-febr 11.00 Proiecte economice II Management ID 3 IS E. Maxim 9 B5
14-febr 11.00 Managementul producţiei şi operaţiilo MNG ZI 3 IS T. Roman 111 B5
14-febr 11.00 Managementul achizițiilor MO MA 1 IS T. Roman 19 B5
14-febr 11.00 Managementul achizițiilor MP MC 2 IS T. Roman B5
14-febr 11.00 Achiziţii MRK ZI 3 IS T. Roman 115 B5
14-febr 11.00 Management financiar ECTS ZI 3 IS I. Ihnatov 73 C1
14-febr 11.00 Teoria gen a statului si a dreptului Administratie public ID 1 IS F. Oprea C3
14-febr 11.00 Sisteme bugetare publice Administratie public ID 3 IS F. Oprea C3
14-febr 11.00 Drept constituţional. Instituţi politice Administraţie public ZI 1 IS F. Oprea 178 C3
14-febr 11.00 Sisteme bugetare publice Administraţie public ZI 3 IS F. Oprea 136 C3
14-febr 11.00 Managementul financiar al colectivităţiAP MA 1 IS F. Oprea 64 C3
14-febr 11.00 MPE AP MA 1 IS F. Oprea 64 C3
14-febr 11.00 Finanţe publice Ştiinţe economice ZI 2 FB IS F. Oprea 169 C3
14-febr 14.00 Tehnologii informationale pt.afaceri CIG, FB, Managem ID 1 IS D. Airinei, D. Fotache, B1
14-febr 14.00 DD DM MA 1 IS D. Airinei 46 B1
14-febr 14.00 Sisteme pentru asistarea deciziilor SIA MA 1 IS D. Airinei 54 B1
14-febr 14.00 Depozite de date SIA MA 1 IS D. Airinei 67 B1
14-febr 14.00 BIT Business Administra ZI 1 IS M. Georgescu 57 B3
14-febr 14.00 Informatica pentru afaceri MRU IFR 1 IS M. Georgescu B3
14-febr 14.00 Sisteme informaţionale de birou Ştiinţe economice ZI 2 IE IS M. Georgescu 150 B3
14-febr 14.00 Didactica specializării Administraţie public ZI 2 IS R. Clipa B311
14-febr 14.00 Didactica specializării Ştiinţe economice ZI 2 IS R. Clipa B311
14-febr 14.00 Contabilitate financiară Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS C. Toma, I. Ro 1,100 B5
14-febr 14.00 Doctrină şi deontologie în profesia conCDE MA 2 IS C. Toma 23 B5
14-febr 14.00 Doctrină şi deontologie în profesia conCEA MA 2 IS C. Toma 68 B5
14-febr 14.00 Contabilitate financiara CIG, FB, Managem ID 1 IS C. Toma 8 B5
14-febr 14.00 Contabilitatea exportului si importului Contab. si inf. de g ID 3 IS C. Toma B5
14-febr 14.00 Politici şi strategii bancare BPF MA 2 IS D. Chirleşan 37 B7
14-febr 14.00 Principii și tehnici bancare FB ZI 3 IS D. Chirleşan 164 B7
14-febr 14.00 Principii și tehnici bancare Finante si Banci ID 3 IS D. Chirlesan B7
14-febr 17.00 Tranzacţii de comerţ internațional AI ZI 3 IS V. Işan 91 B1
14-febr 17.00 Firme internaţionale AISI MA 2 IS V. Ișan 22 B1
14-febr 17.00 International Business Business Administra ZI 3 IS V. Işan 22 B1
14-febr 17.00 Comerţ internaţional şi dezvoltare ec EAI MA 1 IS V. Ișan 47 B1
14-febr 17.00 Firme internaţionale EAI MA 1 IS V. Ișan 37 B1
14-febr 17.00 Managementul afacerilor internaţional Ştiinţe economice ZI 2 AI IS V. Işan 105 B1
14-febr 17.00 Strategic Management Business Administra ZI 3 IS R. Ciulu 22 B7
14-febr 17.00 Management strategic internaţional EAI MA 2 IS R. Ciulu 24 B7
14-febr 17.00 Managementul internaţional al resurs MDRU MA 2 IS R. Ciulu 30 B7
14-febr 17.00 Management strategic MO MA 1 IS R. Ciulu 23 B7
14-febr 17.00 Management strategic MTH MA 1 IS R. Ciulu 33 B7
14-febr 17.00 Employer branding SHRM MA 1 IS R. Ciulu 22 B7
14-febr 17.00 Change management SHRM MA 2 IS R. Ciulu 18 B7
14-febr 17.00 Evaluarea întreprinderii BPF MA 1 IS D. Bucătaru 48 C3
14-febr 17.00 Evaluarea întreprinderii FA MA 1 IS D. Bucătaru 46 C3
14-febr 17.00 Finanţele întreprinderilor Ştiinţe economice ZI 2 FB IS D. Bucătaru 183 C3
RMAVC DM MA 2 IS V. Chirilă 36
Dreptul european al afacerilor AISI MA 2 IS R. Lazăr 13
Leadership MO MA 1 IS S. Urieși 23
Rețele DM MA 2 IS C. Chirilă 36
Informatică pentru afaceri AA MC 1 IS D. Airinei 41
Comncr. org AA MC 1 IS M. Dănileț
Med.int.af AA MC 2 IS R. Clipa 19
C.I. AA MC 2 IS S. Mazilu 19
Limba engleză 1 Administraţie public ZI 1 IS E. Ciortescu 179
TGSD Administraţie public ZI 1 IS F. Oprea 179
Instrumente software pentru administrAdministraţie public ZI 1 IS A. Ţugui 178
Limba engleză 2 Administraţie public ZI 1 IS E. Ciortescu 178
Limba engleză 3 Administraţie public ZI 2 IS E. Ciortescu 147
Drept european Administraţie public ZI 2 IS M. Tofan 147
Managementul resurselor umane Administraţie public ZI 2 IS C. Clipa 154
Limba engleză 4 Administraţie public ZI 2 IS E. Ciortescu 154
Managementul performanţelor în AP Administraţie public ZI 3 IS A. Bercu 136
Dreptul muncii Administraţie public ZI 3 IS B. Petrişor 136
Relaţii publice Administraţie public ZI 3 IS N. Dospinescu 136
UDI Administraţie public ZI 3 IS B. Căpraru, A 148
G.I.P. Administraţie public ZI 3 IS B. Petrișor 148
Proiecte de specialitate Administraţie public ZI 3 IS F. Oprea, A. P 148
Demografie Administraţie public ZI 3 IS L. Asandului 148
Limba germană AI ZI 3 IS A. Bruckner 91
Relații internaționale și diplomație AI ZI 3 IS A. Vițalaru 91
Limba spaniolă AI ZI 3 IS I. Dabija 91
Corespondenţă comercială în limba e AI ZI 3 IS L. Cocîrță 91
Franceză AI ZI 3 IS A. Sandulovici 144
Germană AI ZI 3 IS I. Croitoru 144
Limba engleză AI ZI 3 IS L. Cocârţă 144
Comunicare interculturală în engleză AISI MA 1 IS L. Cocîrță 28
Comunicare în limba germană AISI MA 1 IS M. Leca 28
Teh. com. int. af. AISI MA 1 IS R. Petrovici 28
Limba engleză AISI MA 1 IS L. Cocârţă 23
Comunicare în limba germană AISI MA 1 IS M. Leca 23
Instituţii şi politici europene AISI MA 2 IS G. Pascariu 13
Comunicare interculturală AISI MA 2 IS L. Cocîrţă/R. P 13
Limba germană AISI MA 2 IS M. Leca 13
SCD AISI MA 2 IS A. Iacobuță 22
Intercult comm AISI MA 2 IS L. Cocârţă 22
Wirtschaftliche interkulturelle Kommu AISI MA 2 IS M. Leca 22
Franceză AISI MA 2 IS R. Petrovici 22
Dreptul mediului AP MA 1 IS A. Popescu 78
Etica în administraţia publică AP MA 1 IS D. Corodeanu- 78
GFIP AP MA 1 IS D. Lupu 78
GCSCI AP MA 1 IS M. Onofrei 78
Gestiunea riscurilor AP MA 1 IS S. Anton 78
Sisteme administrative comparate AP MA 1 IS M. Onofrei 64
Drept financiar UE AP MA 1 IS M. Tofan 64
Management strategic în sectorul publAP MA 2 IS A. Bercu 49
Administraţie electronică AP MA 2 IS B. Filip 49
APP AP MA 2 IS A. Bercu 56
Protecţia juridică a drepturilor omului AP MA 2 IS A. Popescu 56
Stagiu de cercetare AP MA 2 IS F. Oprea 56
Stagiu organizațional ASM MA 2 IS C. Munteanu 18
Retail banking BPF MA 1 IS B. Căpraru 45
Piaţa produselor şi serviciilor bancare BPF MA 1 IS D. Chirleşan 45
Managementul portofoliilor BPF MA 1 IS M. Prisacariu 45
Finanţarea dezvoltării imobiliare BPF MA 1 IS B. Căpraru 48
International banking BPF MA 1 IS B. Căpraru 48
Managementul riscului bancar BPF MA 1 IS V. Cocriş 48
Instrumente bancare moderne de plăţiBPF MA 2 IS B. Filip 37
Pieţe financiare europene BPF MA 2 IS O. Stoica 37
Investment banking BPF MA 2 IS V. Dornescu 37
Met cerc fin BPF MA 2 IS A. Andrieș 30
FIMM BPF MA 2 IS A. Roman 30
SCD BPF MA 2 IS D. Chirleșan 30
Strategii pe pieţele financiare derivate BPF MA 2 IS M. Prisacariu 30
Business Law Business Administra ZI 1 IS A. Popescu 57
French Business Administra ZI 1 IS A. Sandulovici 57
German Business Administra ZI 1 IS I. Croitoru 57
German Business administraZI 1 IS A. Bruckner 68
E. U. C. Business administraZI 1 IS D. Păvăloaia 68
Management Business administraZI 1 IS M. Alexa 68
German Business Administra ZI 2 IS A. Bruckner 57
Business communication Business Administra ZI 2 IS A. Clipa 57
French Business Administra ZI 2 IS A. Sandulovici 57
Econometrics Business Administra ZI 2 IS D. Jemna 57
German Business administraZI 2 IS A. Bruckner 35
French Business administraZI 2 IS A. Sandulovici 35
Business Research Methods Business Administra ZI 3 IS A. Zaiţ 22
Financial Management Business Administra ZI 3 IS S. Anton 22
Entr finance Business administraZI 3 IS S. Anton 54
European economics Business administraZI 3 IS S. Bălțătescu 54
Contabilitate aprofundată CDE MA 1 IS C. Istrate, C. 53
Comunicare de afaceri engleză CDE MA 1 IS S. Chiper 53
C.C.G. CDE MA 1 IS I. Georgescu 36
Drept societar CDE MA 1 IS M. Tofan 36
Evaluarea întreprinderii CDE MA 2 IS C. Apostol 23
Practică CDE MA 2 IS D. Mardiros 32
C.O.R. CDE MA 2 IS I. Georgescu 32
Stagiu de cercetare CDE MA 2 IS R. Dicu 32
Fiscalitate CDE MA 2 IS S. Lazăr 32
Diagnostic financiar-contabil CEA MA 1 IS M. Mironiuc 75
Metodologia auditului financiar CEA MA 1 IS C. Toma 79
Contabilitatea operaţiunilor de reorganCEA MA 1 IS I. Georgescu 79
Contabilitatea grupurilor de întreprindeCEA MA 2 IS C. Istrate 68
Performanţă şi risc în afaceri CEA MA 2 IS C. Apostol 67
Drept societar CEA MA 2 IS D. Lupu 67
Proiecte/Practici CEA MA 2 IS L. Păvăloaia, 67
Legislaţie fiscală CEA MA 2 IS M. Tofan 67
CEIM CIG ZI 3 IS C. Toma 160
ERP CIG ZI 3 IS O. Dospinescu 160
Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale CIG ZI 3 IS C. Istrate 248
Proiecte economice în contabilitate CIG ZI 3 IS C. Istrate, C. 248
Logica BD DM MA 1 IS M. Fotache 69
Met. cercet. DM MA 1 IS D. Jemna 46
Res meth ec & fin E&F ZI 3 IS A. Andrieș 12
German E&F ZI 2 IS A. Bruckner 12
French E&F ZI 2 IS A. Sandulovici 12
Limba germană EAI MA 1 IS A. Bruckner 47
Comunicare interculturală EAI MA 1 IS L. Cocîrţă 47
Comunicare interculturală EAI MA 1 IS R. Petrovici 47
Limba germană EAI MA 1 IS A. Bruckner 37
Engleza pentru afaceri internaţionale EAI MA 1 IS L. Cocârţă 37
Limba germană EAI MA 2 IS A. Bruckner 24
Dreptul afacerilor internaţionale EAI MA 2 IS E. Cigu 24
Limba engleză EAI MA 2 IS L. Cocîrţă 24
SCD EAI MA 2 IS M. Ifrim 24
Proiecte economice în comerţ ECTS ZI 3 IS L. Drăgan 73
Gestiune hotelieră ECTS ZI 3 IS V. Niţă 73
MRU ECTS ZI 3 IS A. Prodan 65
Evaluare şi amenajare turistică ECTS ZI 3 IS I. Manolescu 65
Gestiunea unităţilor de alimentaţie pubECTS ZI 3 IS L. Drăgan 65
Proiecte economice în turism ECTS ZI 3 IS M. Ștefănică 65
Drept societar EDA MA 1 IS M. Tofan 26
Limba engleză EDA MA 1 IS S. Chiper 26
SCD EDA MA 2 IS G. Mursa 19
Drept fiscal european EDA MA 2 IS R. Lazăr 19
GCSCI FA MA 1 IS M. Onofrei 43
Gestiunea riscurilor financiare FA MA 1 IS S. Anton 43
Finanţarea dezvoltării imobiliare FA MA 1 IS B. Căpraru 46
Asigurări de bunuri și de persoane FA MA 1 IS B. Fîrţescu 46
Preţuri şi concurenţă FA MA 2 IS A. Dornean 37
FSA FA MA 2 IS S. Lazăr 37
SFC FA MA 2 IS S. Lazăr 37
Met cerc fin FA MA 2 IS A. Andrieș 36
FIMM FA MA 2 IS A. Roman 36
SCD FA MA 2 IS S. Lazăr 36
Control financiar bancar FB ZI 3 IS S. Mihăescu 164
Finanţarea investiţiilor FB ZI 3 IS V. Dornescu 164
Pieţe financiare derivate FB ZI 3 IS A. Andrieș 193
Proiecte de specialitate FB ZI 3 IS O. Stoica, B. 193
QMFRM FRM MA 1 IS D. Jemna 23
ISBP FRM MA 1 IS D. Păvăloaia 23
Research methods in finance FRM MA 2 IS A. Andries 10
Taxes and business strategy FRM MA 2 IS S. Lazăr 10
MTP FRM MA 2 IS S. Ursu 22
Reţele de calculatoare IE ZI 3 IS A. Munteanu 148
Instrumente software pentru grupuri d IE ZI 3 IS D. Fotache 148
Comerţ electronic IE ZI 3 IS V. Greavu-Şer 148
Dezvoltarea site-urilor web IE ZI 3 IS A. Sireteanu 165
ERP IE ZI 3 IS D. Fotache 165
Groupware IE ZI 3 IS D. Fotache 165
Analiză calitativă în marketing MCA MA 1 IS C. Stoian 70
Tehnici de negociere MCA MA 1 IS Ş. Prutianu 70
Comunicare organizaţională MCA MA 1 IS M. Dănileţ 70
Psihologia consumatorului MCA MA 2 IS A. Manolică 45
Limba engleză MCA MA 2 IS S. Mitocaru 45
Documentarea disertaţiei MCA MA 2 IS T. Jijie 45
Marketing digital MCA MA 2 IS A. Maxim 21
Marketing experențial MCA MA 2 IS A. Monoranu 21
Comunicare interculturală în afaceri MCA MA 2 IS A. Neculăesei 21
Managementul proiectelor MCA MA 2 IS I. Manolescu 21
Comunicare în engleză MDRU MA 1 IS A. Cecal 37
Managementul diversității culturale MDRU MA 1 IS A. Neculăesei 37
Metode cantitative în MRU MDRU MA 1 IS B. Anastasiei 37
Comunicare de afaceri în limba engle MDRU MA 1 IS A. Cecal 36
Etică în afaceri MDRU MA 1 IS N. Dospinescu 36
Managementul recompenselor MDRU MA 1 IS N. Florea 36
Managementul conflictelor MDRU MA 1 IS V. Bedrule-Gri 36
RSD MDRU MA 2 IS A. Prodan 30
MRM MDRU MA 2 IS A. Bercu 32
Stagiu cercetare documentare MDRU MA 2 IS A. Ionescu 32
Diagnoza în MRU MDRU MA 2 IS V. Bedrule-Gri 32
Proiecte economice 1 MNG ZI 3 IS E. Maxim 111
Proiecte economice MNG ZI 3 IS E. Maxim 103
Managementul proiectelor MNG ZI 3 IS I. Manolescu 103
Jocuri de întreprindere MNG ZI 3 IS S. Tiță 103
Engleză MO MA 1 IS A. Cecal 23
Engleza MO MA 1 IS A. Cecal 19
Manag perf și rec MO MA 1 IS N. Florea 19
Proiecte MO MA 2 IS A. Prodan 21
Informatică pentru afaceri MP MC 1 IS D. Airinei 37
Soft manag proiectelor MP MC 1 IS D. Radu
Com. organizațional MP MC 1 IS M. Dănileț
Creativitate și inovare MP MC 2 IS S. Mazilu 15
Managementul riscurilor MP MC 2 IS V. Măzăreanu 15
Proiect MP MP MC 2 IS D. Popescul
Limba italiană MRK ZI 3 IS I. Dabija 115
Limba spaniolă MRK ZI 3 IS I. Dabija 115
Proiectare grafică de marketing MRK ZI 3 IS O. Țugulea 115
Proiecte de marketing MRK ZI 3 IS C. Stoian 169
Limba străină (Italiană/Spaniolă) MRK ZI 3 IS I. Dabija 169
Informatică pentru afaceri MRU MC 1 IS D. Airinei 65
MRU MRU MC 1 IS A. Prodan
Comunicare organizaţională MRU MC 1 IS M. Dănileţ
Cercetări MRU MRU MC 1 IS S. Tiță
Proiecte de specialitate MRU MC 2 IS A. Neculăesei
Fundamentele economice ale investiţiiMTH MA 1 IS D. Zaiţ 33
Engleza pentru afaceri MTH MA 1 IS S. Mitocaru 33
Limba străină MTH MA 1 IS A. Sandulovici 25
Cercetări de piaţă în turism MTH MA 1 IS B. Anastasiei 25
Turism şi dezvoltare regională MTH MA 1 IS M. Tălmaciu 25
RSD MTH MA 2 IS A. Prodan 21
Limba franceză MTH MA 2 IS A. Sandulovici 21
Managementul relațiilor cu clienții MTH MA 2 IS C. Bobâlcă 21
Managementul evenimentelor MTH MA 2 IS V. Niță 21
Stagiu de documentare MTH MA 2 IS G. Boldureanu 19
CC prod turistice MTH MA 2 IS G. Butnaru 19
Etica afacerilor MTH MA 2 IS N. Dospinescu 19
MSD SDBIS MA 1 IS C. Strîmbei 45
DLBA SDBIS MA 1 IS M. Fotache 45
OOAD SDBIS MA 1 IS S. Necula 45
Test. SDBIS MA 1 IS A. Țugui 44
DB. Admin SDBIS MA 1 IS C. Strîmbei 44
Persist polig BD SDBIS MA 1 IS M. Fotache 44
AMA SDBIS MA 1 IS O. Dospinescu 44
IT GOV SDBIS MA 2 IS A. Munteanu 36
AIB SDBIS MA 2 IS D. Păvăloaia 36
E-comm & E-doc SDBIS MA 2 IS M. Georgescu 36
Web systems development SDBIS MA 2 IS S. Buraga 36
Cloud computing SDBIS MA 2 IS V. Greavu-Şer 36
Integr irnformat SDBIS MA 2 IS C. Strîmbei 36
MDA inf SDBIS MA 2 IS F. Dumitriu 36
IREHRM SHRM MA 1 IS A. Bercu 31
Psychological HRM SHRM MA 1 IS A. Negruți 31
Empirical social research SHRM MA 1 IS A. Zaiț 31
Basics in economic and labour law SHRM MA 1 IS C. Tacu
SHRM: aligning org… SHRM MA 1 IS S. Urieși 31
HRM inf sys&dm SHRM MA 1 IS F. Dumitriu 22
RLSL SHRM MA 2 IS B. Petrişor 19
Master thesis: Conception SHRM MA 2 IS C. Aruștei 19
Legal aspects in int hrm SHRM MA 2 IS C. Tacu 19
Leadership and motivation SHRM MA 2 IS A. Negruți 18
Dezv app multistrat SIA MA 1 IS C. Strîmbei 54
APOO SIA MA 1 IS F. Dumitriu 54
LBD SIA MA 1 IS M. Fotache 54
Linux SIA MA 1 IS A. Sireteanu 67
Testarea şi evaluarea aplicaţiilor infor SIA MA 1 IS A. Ţugui 67
ABD SIA MA 1 IS C. Strîmbei 67
AMA SIA MA 1 IS O. Dospinescu 67
Guv IT SIA MA 2 IS A. Munteanu 58
Managementul informațiilor și cunoștinSIA MA 2 IS D. Popescul 58
SIE SIA MA 2 IS S. Necula 58
Cloud computing SIA MA 2 IS V. Greavu-Şer 58
Integr informat SIA MA 2 IS C. Strîmbei 50
MDSI SIA MA 2 IS F. Dumitriu 50
TPSS STT ZI 3 IS D. Jemna 38
Econometrie financiară STT ZI 3 IS M. David 38
Stat. spat. STT ZI 3 IS C. Chirilă 69
MCISP STT ZI 3 IS C. Sandu 69
Demografie STT ZI 3 IS D. Jemna 69
Inițiere în data mining STT ZI 3 IS L. Asandului 69
SPF STT ZI 3 IS V. Chirilă 69
Psihologia educației Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS A. Marian
Limba franceză 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS A. Sandulovici 86
Limba germană 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS I. Croitoru 69
Dreptul afacerilor Ştiinţe economice ZI 1 IS M. Tofan, A. P 1333
Limba engleză 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS S. Chiper, A. 1333
Limba germană 2 Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS A. Bruckner
Limba engleză 2 Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS A. Cecal, S. C 1,333
Limba franceză 2 Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS A. Sanduloviciu
Instrumente software pentru afaceri Ştiinţe economice ZI 1 toate specializările IS V. Greavu-Șerb#REF!
Comportamentul consumatorului Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS A. Manolică 143
Bazele asigurărilor Ştiinţe economice ZI 2 FB IS B. Fîrţescu 183
CPJFSL Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS D. Mardiros 199
Integrare economică europeană Ştiinţe economice ZI 2 EAI IS G. Pascariu 114
Probabilităţi şi statistică matematică Ştiinţe economice ZI 2 SPE IS G. Rusu 50
Limba germană 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS I. Croitoru 48
Comerţ internaţional şi politici comerc Ştiinţe economice ZI 2 EAI IS M. Ifrim 114
Programare Ştiinţe economice ZI 2 IE IS O. Dospinescu 150
Limba engleză 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS O. Ursu, C. Ci 1,105
Limba franceză 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS R. Petrovici 61
Comunicare şi negociere în afaceri Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS Ş. Prutianu 133
Merchandising Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS V. Niţă 143
Germana Ştiinţe economice ZI 2 AI IS A. Bruckner 105
Limba germană 4 Ştiinţe economice ZI 2 IS A. Bruckner
Tehnici promoţionale Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS A. Monoranu 82
MRU Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS A. Prodan 122
SOB Ştiinţe economice ZI 2 FB IS B. Căpraru 169
Iniţierea şi administrarea micilor afaceŞtiinţe economice ZI 2 MNG IS C.Sasu 122
Protecţia şi securitatea informaţiilor Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS D. Popescul 155
Spaniola Ştiinţe economice ZI 2 AI IS I. Dabija 105
Baze de date Ştiinţe economice ZI 2 IE IS M. Fotache 138
Baze de date Ştiinţe economice ZI 2 STT IS M. Fotache 42
Limba franceză 4 Ştiinţe economice ZI 2 IS R. Petrovici
Limba engleză 4 Ştiinţe economice ZI 2 IS S. Mitocaru, O 264
C. N. A. Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS Ș. Prutianu 123
12-febr 14.00 IAC - Pedagogie Ştiinţe economice ZI 3 toate specializările IS C. Nițucă B611
nute,

observaţii semestrul Modificat


1
1
2
1
1
2
1 1-febr
1 1-febr
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1 6-febr
2
1
1
1 5-febr
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1 6-febr
1 6-febr
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1 30-ian
1 30-ian
2 30-ian
1
2
2
1
1
2
1 6-febr
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
EVP 100% 2
1 29-ian

B1 272 170 136


B3 130 78 65
B4 130 78 65
B5 288 170 136
B7 224 140 128
C1 118 65
C3 210 140
C114 60 30
B602 84 51
B603 84 51
B611 84 51
B607 84 51
B310 60 51
B311 60 51
0