Sunteți pe pagina 1din 30

TEHNICA

OPERATIUNILOR DE
COMERT EXTERIOR

Prof.univ.dr. Mihaela Belu


Departamentul Relatii Economice Internaționale
E-mail: belumihaela@gmail.com
CURSUL 1
AFACERILE INTERNATIONALE
 Sistemul afacerilor internaționale
 Internaţionalizarea
 Firma în afacerile internaționale
CURSUL 2
ECONOMIA DIGITALĂ

COMERTUL ELECTRONIC
TEHNOLOGIA BLOCKCHAIN
CURSUL 3
MECANISMUL OPERATIUNILOR DE EXPORT-IMPORT
OPERAŢIUNILE DE EXPORT-IMPORT

EXPORTUL
DERULAREA OPERAŢIUNILOR DE EXPORT
MODALITĂȚI DE REALIZARE A EXPORTULUI

MODALITĂŢI DE REALIZARE A IMPORTULUI


CURSUL 4.
OFERTA

FUNDAMENTAREA
PROSPECTAREA
OFERTA DE EXPORT
OFERTA DE IMPORT
CURSUL 5
CONTRACTAREA
 SISTEMUL CONTRACTUAL

CONTRACTAREA INTERNATIONALĂ

 CONTINUTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE INTERNATIONALA


CURSURILE 6-7
LOGISTICA
LOGISTICA IN LANTUL VALORIC
LIVRAREA INTERNAŢIONALĂ
TRANSPORTUL INTERNATIONAL
ASIGURAREA MARFURILOR
CURSURILE 8-9
VĂMUIREA MĂRFURILOR

REGIMURILE VAMALE

STATUTUL VAMAL AL MĂRFURILOR

PROCEDURILE DE VĂMUIRE
CURSURILE 10-11
PLATA
 SISTEMUL PLĂŢILOR INTERNAŢIONALE

ACREDITIVUL DOCUMENTAR

INCASSO DOCUMENTAR

ALTE TEHNICI DE PLATĂ


CURSUL 12
FINANTAREA
 FINANTAREA ÎN COMERTUL EXTERIOR
FINANȚAREA EXPORTULUI
FINANȚAREA IMPORTULUI
ASIGURARILE DE CREDITE SI GARANTIILE
CURSURILE 13-14
GESTIUNEA AFACERILOR INTERNAȚIONALE
 GESTIUNEA DOCUMENTARĂ
 GESTIUNEA DERULARII EXPORTULUI
 GESTIUNEA DERULARII
OBIECTIVELE CURSULUI
Prezentarea etapelor încheierii și derulării unei operațiuni de
export/import
Insusirea de cunostinte in domeniul afacerilor comerciale internaționale
Formarea unor competente în domeniul derularii operatiunilor de comert
exterior
EVALUARE FINALĂ

◦ NOTĂ SEMINAR 30%


◦ NOTĂ EXAMEN 70%
BIBLIOGRAFIE

Popa, Ioan; Belu, Mihaela, Afaceri internaționale. Tehnica operațiunilor de export-import


Editura Economică, Bucureşti, 2018
Belu Mihaela, Practica operațiunilor de export-import, Editura ASE, Bucureşti, 2017
Paraschiv Dorel, International Business, Editura ASE, București, 2013
BIBLIOGRAFIE

Barelier, A; Duboin, J; Duphil, F, Exporter. Pratique du commerce international, 26 Edition, Foucher,


Paris, 2017
Thomas Cook (Author), Kelly Raia (Author, Contributor) , Mastering Import and Export Management,
AMACOM; 3 edition , August 17, 2017
Hill, Charles W. L., International business: competing in the global marketplace , 11th ed., McGraw-
Hill/Irwin, 2016
Hollensen, Svend, Global marketing, 7th Edition, Ed. Pearson Education Limited, Essex, 2016
Daniels, John, D.; Radebaugh, Lee, H., International business. Environments and Operations , 16 th
Edition, Prentice Hall, 2018
CURSUL 1
AFACERILE INTERNATIONALE
1.1. Sistemul afacerilor internaționale
1.2. Internaţionalizarea
1.3. Firma în afacerile internaționale
1.1. Sistemul afacerilor internaționale
1.1.1 Definire
Afacerea : utilizarea de resurse în scopul obţinerii de profit
prin activităţi lucrative de producţie şi schimb ori prin tranzacţii
cu fonduri băneşti.
1.2. AFACERILE INTERNATIONALE
TIPOLOGIE
Afaceri internationale

Afaceri
Afaceri economice
financiare

Afaceri Alianțe și
Implantari
comerciale cooperări

Export/ import Operaţiuni Exporturi


combinate complexe
Specificul afacerilor internaționale

Sisteme Diferențe
Mediul Riscuri
instituționale culturale

• Național/ local • Politic • Comunicare - • Riscul de țară


limbă
• Internațional • Economic • Înțelegere - • Riscul
valori culturale comercial
diferite
• Regional • Social
• Conflict vs. • Riscul valutar
cooperare
• Global • Juridic
• Riscul cultural
1.2. Internaţionalizarea

proces stadial, de implicare progresivă în afacerile


internaţionale
Stadiile internaţionalizării şi
formele de tranzacţii internaţionale
Internaţionalizarea Operaţiuni comerciale
comercializării internaţionale
- exportul /importul de mărfuri

Internaţionalizarea Alianţe şi cooperări


producţiei internaţionale
-licenţierea, subproducţia,
societăţile mixte
Internaţionalizarea Implantări în străinătate
firmei - investiţii directe în producţie şi
comercializare
Globalizarea afacerilor - comerţul electronic
părţile au interese distincte, chiar opuse, dar convin la
armonizarea lor în vederea încheierii unei afaceri presupuse a fi
reciproc avantajoase;

baza juridică a operaţiunii o constituie contractul de tip


sinalagmatic - CVI

Operaţiunile
relaţiile dintre părţi se bazează pe interdependenţe în sfera
comerciale
caracteristici comercializării (aprovizionare din străinătate = import,
desfacere în străinătate = export

orizontul de timp al unei operaţiuni este în principal termenul scurt,


chiar dacă relaţia dintre parteneri poate fi de durată sau se pot
încheia tranzacţii pe termen lung
Specificul operațiunilor de comerț
exterior (EXPORT-IMPORT)
Caracter complex:
- Operatiuni in amonte/aval

Incidenta elementelor de internationalitate/interculturalitate

Riscurile specifice: riscul de preţ, riscul valutar şi riscul ratei dobânzii.

Numărul mare de participanți

Importanța documentelor (de livrare, transport, vamale, asigurare)


Comert exterior -Sistem
organizatoric (Romania)
BANCA DE
EXPORT IMPORT
A ROMÂNIEI

CAMERA DE
DIRECTIA
COMERȚ ȘI
GENERALA A
INDUSTRIE A
VĂMILOR
ROMÂNIEI FIRMA DE
COMERȚ
EXTERIOR

CENTRUL
ROMÂN DEPARTAMENT
PENTRU UL DE COMERȚ
PROMOVAREA EXTERIOR
COMERȚULUI
1.3. Firma în afacerile internaționale

Criterii TIPURI

Potenţial Mari corporaţii/Firme mici şi mijlocii

Grad Firme internaţionale/Firme


de internaţionalizare multinaţionale/Firme globale

Modelul
de internaţionalizare Firme tradiţionale/Firmele erei digitale

Modelul linear: Producători / Distribuitori/


Modelul de afaceri Facilitatori
Modelul reţea Firme platformă
1. TIPURI DE FIRME ( dupa potential)

Societatea multinaţională (Multinational enterprise)


/corporaţie multinaţională /corporaţie transnaţională)

• Are o abordare la nivel mondial asupra pieţelor şi activităţii sale


productive, desfășoară operaţiuni în mai multe ţări; companii
mari, cu resurse importante, ce realizează diferite activităţi
economice printr-o reţea de filiale şi societăţi afiliate situate în
mai multe ţări.

Firmele mici şi mijlocii (Small and mediumsized enterprises – SME)


• dimensiuni modeste, resurse materiale şi financiare limitate,
2. TIPURI DE FIRME (gradul de internaţionalizare)

Firmele internaţionale
• practică operaţiuni comerciale şi de cooperare, mediul lor de
dezvoltare fiind unul local, cu deschidere spre exterior, inter-
statal sau regional.
Firmele multinaţionale
• sunt create şi se dezvoltă prin investiţii străine, ce permit
deţinerea unui anumit grad de control asupra reţelei corporative
de către societatea-mamă.
Firma globală
• urmăreşte standardizarea şi integrarea operaţiunilor sale la
scară mondială în cele mai multe din domeniile sale de activitate.
3. TIPURI DE FIRME (modul de internaţionalizare)

Firmele tradiţionale
• s-au format şi dezvoltat în perioade istorice anterioare revoluţiei digitale şi
internetului („a patra revoluţie industrială”); au trecut treptat la
internaţionalizare, mai întâi ca răspuns la cererea externă, apoi prin
adoptarea unor strategii de pătrundere pe pieţele externe.

Firmele erei digitale

• firma born global: se angajează în afacerile internaţionale încă de la


demararea activităţii, dezvoltându-se direct şi rapid pe plan global.
• cibercorporaţia: firmă creată şi care se dezvoltă în cadrul sau în
legătură cu internetul şi care promovează conceptul de firmă centrată pe
client.
4. TIPURI DE FIRME (modelul de afaceri)
Modelul linear (pipes / linear business models)
• firmele care iniţiază o tranzacţie internaţională de afaceri,
numite firme centrale (focal firm).
• firmele care acţionează ca verigi în lanţul de distribuţie
(distribution channel intermediary), respectiv cele care asigură
diferite servicii de logistică şi marketing pentru firmele centrale
• firmele care facilitează derularea tranzacţiilor internaţionale,
numite facilitatori (facilitator), respectiv cele cu expertiză în
domeniul plăților şi finanţării, contractării, operaţiunilor
vamale etc.
Modelul de tip rețea (platforms /networked business
models)
• firma platformă