Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala gimnaziala “Vasile Alecsandri”, Roman

Prof.inv.primar
Clasa IC an scolar 2013-2014
PROIECT DIDACTIC

Scoala gimnaziala „Vasile Alecsandri”, Roman


CLASA: I C
Data:
Prof.inv.primar
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
SUBIECTUL: „Zăpăcești poveștile” Calitățile sunetelor muzicale
Tipul lectiei: consolidare - evaluare
SCOPUL: formarea și dezvoltarea auzului muzical prin intermediul cântecelor repetate
Obiective de referinta:
- sa interpreteze vocal, potrivit continutului de idei, cantece adecvate varstei;
- sa audieze cu atentie lucrarile muzicale, recunoscand instrumentele, sau vocile dupa timbrul specific.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
a)cognitive:
O1 - să intoneze corect exerciţiile de încălzire vocală;
O2 – să cânte individual şi în grup, cântece însuşite anterior;
O3 – să reprezinte grafic sunete lungi, scurte, înalte joase;
O4 – să redea linia melodică şi textul cântecelului nou, individual şi în grup;
b)motorice:
O5 .– să acompanieze cântecele cu diverse jucării muzicale și cu mişcări ale propriului corp;
c) afective:
O6– să –şi exteriorizeze propriile trăiri prin activitatea muzicală.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic,
munca în echipă, joc de rol.
Mijloace de învățământ: CD-player, CD-uri, fișe de lucru, instrumente muzicale
(jucării), note muzicale, fișe
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Scoala gimnaziala “Vasile Alecsandri”, Roman
Prof.inv.primar
Clasa IC an scolar 2013-2014
Scenariu didactic
Etapele O Conţinut esenţial Activitatea Act. elevilor Strategie Evaluare
învăţării b învăţătorului
O
p
1. Orga– - pregătirea colectivului Autocontrol; - observarea
nizarea clasei de elevi ; Observarea; comportamentul
-prezentarea oaspeţilor ui elevilor,
O6 - pregătirea poziţiei
corpului pentru cântat
2. Reac- O3 - sunete înalte, joase şi medii Recunoaște cântecul! - vor recunoaşte dacă - individual
tualizarea cu- - exerciţii ritmice Voi intona un fragment acestea sunt înalte, joase
noştinţelor recunoaşterea unor fragmente dintr-un cântec sau medii;
muzicale cunoscut de elevi, dar - cu creionul pe bancă - aprecieri
cu ajutorul silabei „la”,
-exerciții pentru diferențierea -vor recunoaste sunete prezentare
iar ei vor recunoaște
sunetelor cantate vocal(„Vine titlul cântecului.
cantate vocal de glasuri grafică la
O2 primăvara”) sau instrumental( - selectez din pps-ul barbatești, femeiesti, de tablă
- jocul „Recunoaşte interpretul!” copii;
(bărbat, „Orchestra simfonică”un
instrument cu corzi, unul -vor recunoaște
femeie, copil sau un instrument)
de suflat și unul de instrumente;
percuție

3.Încălzire O1 -exercitii de respirație, dicție - Interpretează - voi aprecia


vocală , -ex.ritmice și melodice pentru -voi da tonul melodiilor corectitudinea
încălzirea vocală și creșterea - frontal, interpretării şi a
ambitusului; - împreună cu mine „Bat din palme: clap,clap..” individual şi pronunţiei
- interpretarea unor melodii: pe grupe
„Vine,vine primavara!„ melodie, - unii cu
O2 polifonie, armonie -dansează vals pianul, iar - aprecieri
„Clopoței pentru mama” alţii cu vocea individuale
- interpretarea unei melodii din
folclorul copiilor la pian „ Melc,melc”
Scoala gimnaziala “Vasile Alecsandri”, Roman
Prof.inv.primar
Clasa IC an scolar 2013-2014
4.Captarea -audierea textului ,,Povești -completează rebusul cu -frontal
atenției încurcate” - conversaţia euristică soluția „ Povești ”
3.Anunţarea - voi comunica într-o
temei și a „ Zăpăcesti poveștile” formă accesibilă scopul şi - observarea
obiectivelor obiectivele Ascultă şi se mobilizează comportamen-
- voi interpreta cântecul tului
cu vocea şi cu
calculatorul
-cântarea model;
-comentarea conținutului; - explicarea cuvintelor - eventual vor pune Activitate
4.Dirijarea -citirea ritmică din MAREA necunoscute din text; întrebări frontală şi
învăţării CARTE a versurilor „Zăpă” individuală. - aprecieri
O4 - învăţarea cântecului pe Conversaţia individuale
-cântare in cor, după auz; strofe -interpretează .
- cântarea pe rânduri de bănci
- dirijarea copiilor
-interpretarea cântecului cu - joc didactic muzical - frontal
O5 solist - interpretarea unor
- interpretarea cântecului cu fragmente melodice - copiii răspund la întrebări
nuanţe ( piano, forte ) pentru recunoaşterea
nuanţelor - vor fi atenţi la nuanţe - frontal
O6 MEM –numărarea
instrumentelor și a -numară și notează
instrumentiștilor din taraf, -pe grupe
orchestră și formație
Scoala gimnaziala “Vasile Alecsandri”, Roman
Prof.inv.primar
Clasa IC an scolar 2013-2014
5. Asigurarea - interpretarea corectă a cântecului --vor acompania cu cantecul
feedback-ului „ Zăpăcesti poveștile”cu - voi dirija cu diverse jucării muzicale - conversaţia - aprecierea
O4 acompaniament - trebuie să o interpreteze la răspunsurilor
CLR-completarea fișelor cu diverse instrumente artizanale
O5 numele personajelor, titlul - completeazș fișa și - frontal - acordarea de
poveștilor și scrierea corectă a colorează personjul preferat. calificative
propoziției: Toate personajele
sunt bucuroase.

6. Moment or- O6 - audiţia unui fragment muzical -fac aprecieri - copiii îşi vor coordona - aprecieri
ganizatoric ritmat din „Lumea poveștilor” mişcările pentru a găsi ritmul individuale
final cel mai potrivit pentru dans,
apoi se îmbracă pentru a
pleca acasă
Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile. Un lup ciudat a mâncat-o care si-a pierdït pantoful.
Zăpă,zăpăcești personajele. Și-au salvat-o fetițele Power Puff
Iti Bitzi,Tom si Jerry Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile.
1.Tu ne spui c-a fost odată Spionau spioanele Zăpă,zăpăcești personajele.
Capra cu trei purceluși Și-mpreună toti deodată
Care construiau căsuțe Devastau fantomele 1.Tu ne spui c-a fost odată
Pentru șapte spiriduși, Refren: Capra cu trei purceluși
Le gătea Cenușăreasa Ce noroc pe tine, Zăpă dragă, Care construiau căsuțe
Și piticii se mirau Că suntem copii deștepți Pentru șapte spiriduși,
Că fantomele din casă. Și-ți facem ordine-n povești. Le gătea Cenușăreasa
Scooby-Dooby-Dooooo! Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile. Și piticii se mirau
Scooby-Dooby nu știau. Zăpă,zăpăcești personajele. Că fantomele din casă.
Refren: Scooby-Dooby-Dooooo!
Ce noroc pe tine, Zăpă dragă, Ding-dong !Sunt Zăpă! Scooby-Dooby nu știau.
Că suntem copii deștepți Oare cum sa va mai zăpăcesc? Refren:
Și-ți facem ordine-n povești. Să vă spun povestea cu motanul încălțat Ce noroc pe tine, Zăpă dragă,
Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile. Care s-a insurat cu Cenusareasa? Că suntem copii deștepți
Zăpă,zăpăcești personajele. Sau Scufita Rosie care l-a mâncat pe lup? Și-ți facem ordine-n povești.
Ha!Cred c-am să vă spun Albă-ca-Zăpada Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile.
2.Tu ne spui că pe Scufița Roșie Zăpă,zăpăcești personajele.
Scoala gimnaziala “Vasile Alecsandri”, Roman
Prof.inv.primar
Clasa IC an scolar 2013-2014
Refren: Oare cum sa va mai zăpăcesc?
2.Tu ne spui că pe Scufița Roșie Ce noroc pe tine, Zăpă dragă, Să vă spun povestea cu motanul încălțat
Un lup ciudat a mâncat-o Că suntem copii deștepți Care s-a insurat cu Cenusareasa?
Și-au salvat-o fetițele Power Puff Și-ți facem ordine-n povești. Sau Scufita Rosie care l-a mâncat pe lup?
Iti Bitzi,Tom si Jerry Zăpă,zăpăcești,zăpăcești poveștile. Ha!Cred c-am să vă spun Albă-ca-Zăpada
Spionau spioanele Zăpă,zăpăcești personajele. care si-a pierdut pantoful.
Și-mpreună toti deodată
Devastau fantomele Ding-dong !Sunt Zăpă!