Sunteți pe pagina 1din 23

COLEGIUL TEHNIC „ HENRI COANDĂ ”

Str. C . Brediceanu Nr. 37, 300012 – Timișoara Tel : 0256226617 ; Fax : 0256293688
e-mail : colegiul_coanda@yahoo.com

Nr._______din___________

COLEGIUL TEHNIC ,, HENRI COANDĂ’’ TIMIȘOARA

PROIECT PENTRU OBŢINEREA


CERTIFICATULUI
DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ –
nivel IV

TEMĂ :
FOLOSIREA INTERNETULUI PENTRU DOCUMENTARE

CANDIDAT : STOICA ALEXANDRA ANDREEA

CLASA: a XII-a D

SPECIALITATE : TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAȚIE

COORDONATOR : LĂZĂREL EMILIA

2019
CONȚINUTUL LUCRĂRII

PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU OBȚINEREA


CERTIFICATULUI DE ATESTARE A
COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Elev : STOICA ALEXANDRA ANDREEA


Clasa : a XII-a D
Temă : FOLOSIREA INTERNETULUI PENTRU DOCUMENTARE
Îndrumător de proiect : LĂZĂREL EMILIA

Profil : SERVICII
Specialitate : TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAȚIE
An școlar : 2018-2019
Termen de predare a lucrării scrise , însoțit de referatul de evaluare : 24 mai 2019

CONȚINUTUL LUCRĂRII

1. Partea teoretică:
Pagina de titlu: unitatea de învăţământ, numele candidatului și al îndrumatorului de proiect,
anul absolvirii, calificarea profesională.
a. Cuprins (Opis)
b. Argument : prezentarea aspectelor teoretice și practice din perspectiva importanţei şi
utilizării în specialitate
c. Conținutul propriu-zis ( 10 – 20 pagini)
d. Bibliografie
e. Anexe: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultate ale determinărilor de laborator,
descrierea experimentelor, fişe de observații, prezentarea și analiza unor secvenţe din procesul
tehnologic, rezultate masurători, prelucrari date, statistici, elemente de proiectare,
documentaţie tehnică, prospecte.

Norme de tehnoredactare:
- Format A4, margini: sus 2,5 cm, jos 2 cm; dreapta 2 cm; stg. 3 cm
- Font: Arial 11 sau Times New Roman 12,
- Redactare cu diacritice, pagini numerotate
- Lucrarea va fi elaborată și redactată individual de candidat și va folosi terminologia
specifică specialității
- Legare cu spiră

2. Partea orală de susținere a proiectului


➢Produsul executat (dacă este cazul)
➢Alte materiale necesare pentru susținerea lucrării: CD-uri, stick-uri,folii, planşe
➢Copie pe format electronic a lucrării scrise și practice

Îndrumator proiect : Lăzărel Emilia


CUPRINS

ARGUMENT ............................................................................................................................. 2
CAPITOLUL I............................................................................................................................ 4
1.1 CONSIDERAȚII GENERALE ........................................................................................ 4
1.2 CONECTAREA LA INTERNET ..................................................................................... 5
1.2.1 Tipuri de conexiuni .................................................................................................... 5
1.2.2 Tipuri de conectări ..................................................................................................... 6
1.2.3 Adresă internet ........................................................................................................... 8
1.2.4 Echipamentele necesare conectării la internet ........................................................... 8
CAPITOLUL II ........................................................................................................................ 10
2.1 WWW-GENERALITĂȚI ............................................................................................... 10
2.2 FUNCȚII ALE REȚELEI INTERNET .......................................................................... 11
CAPITOLUL III ....................................................................................................................... 12
3.1 FOLOSIREA UNUI MOTOR DE CĂUTARE .............................................................. 12
3.2 PREGĂTIREA PENTRU IMPRIMARE ....................................................................... 14
CAPITOLUL IV ....................................................................................................................... 16
4.2 INTERNETUL ÎN AFACERI ........................................................................................ 18
CONCLUZII............................................................................................................................. 20
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 21
ARGUMENT

Pe zi ce trece , internetul este tot mai des folosit , iar scopurile sunt tot mai diversificate.
Daca la început acesta era folosit in zone limitate , astăzi se regăsește la tot pasul , s-a ajuns sa
fie folosit de la căutări de importanță majoră până la citirea banală a ziarului , începând de la
vârste fragede până la vârste înaintate. Acum este unul din cele mai des folosite cuvinte din
vocabularul fiecărei persoane ce folosește calculatorul, atât in interes de serviciu cât și în
interes personal, a început sa capete un rol foarte important în lumea informației. Din punct de
vedere informativ internetul oferă capacități incomensurabile, având un răspuns pentru cele
mai complexe întrebări, mulțumind pana si pe cei mai pretențioși utilizatori. Conform unui
studiu realizat si publicat in “ Jurnalul Național “ , s-a ajuns la concluzia ca “ acordăm în
medie 1 oră și 40 de minute zilnic navigării pe internet , bărbații mai mult decât femeile.”.
Prin urmare , nu mai există nici o îndoială că internetul face parte din viețile noastre de zi cu
zi.
Din punctul meu de vedere , internetul este o adevărată sursă pentru documentare care nu
are limite sau bariere. Este o poartă deschisă spre o alta lume , o lume a tuturor posibilităților ,
unde orice informații legate de o persoană sau firmă , o știre de ultimă oră , un eveniment
istoric , și până la dicționare online pot fi găsite și folosite cu ajutorul internetului.
Pe lângă toate acestea , cea mai importantă oportunitate oferită de internet este posibilitatea
oamenilor de a comunica între ei. Astfel , oameni aflați în colțuri diferite ale lumii pot
comunica și lega relații. Iar , daca la început această comunicare era posibilă doar prin
intermediul scrisului , acum cu ajutorul unor camere de filmat speciale , numite “web cam “
utilizatorii internetului se pot si vedea , făcând astfel comunicarea si mai interesantă și mai
plăcută.
Dar , acesta are și părți negative de care ar trebui să fim conștienți deoarece din ce în ce mai
mulți oameni folosesc internetul prin diferite programe pentru a comunica cu ceilalți. Însă
persoanele nu sunt numai prieteni sau rude aflate la distanțe mari , ci chiar și vecinul poate fi
un prieten de discuție online , iar aceasta duce , încet dar sigur la crearea unei bariere virtuale
între oameni. Și fie ca ne dăm seama din timp sau nu , dezavantajele unei astfel de comunicări
își fac rapid apariția.
Bineînțeles că este mai ușor sa scriem ceva decât sa privim în ochii o persoană și să-i
spunem tot ce avem de spus. Dar oare nu este dăunător relațiilor interumane ? Obișnuința și
dependența de a avea prieteni virtuali poate înlocui nevoia de a comunica cu ceilalți.

2
Alt dezavantaj major este redat de informațiile oferite care , de multe ori pot fi eronate.
Datorită numărului mare de utilizatori și de faptul că nu există o restricție specifică
orice persoană poate posta , afirma și susține lucruri mai mult sau mai puțin adevărate. Ca
unică soluție este verificarea din mai multe surse dar și verificarea cât mai detaliată.
Am ales această temă cu scopul de a putea înțelege mai bine tot mecanismul și procesul prin
care se realizează “ internetul “ , modul în care se folosește , dar și de a accentua părțile bune
și totodată cele rele pe care le-a adus odată cu apariția lui.

3
CAPITOLUL I

INTERNETUL-NOȚIUNI GENERALE

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE


Apariția internet-ului a reprezentat unul dintre pașii semnificativi în dezvoltarea
comunicațiilor dar și a calculatoarelor . La începuturile sale , în studiul de proiect al ARPA (
Advanced Research Projects Agency ) , internetul a fost gândit ca o rețea de calculatoare prin
care cercetătorii americani să poată schimba date între ei , aflați în locații diferite , situate
chiar la distanțe foarte mari unele de altele.
Păstrând esența rolului său original , internetul reprezintă astăzi cea mai mare rețea de rețele
de calculatoare și echipamente de comunicații , singura care nu se poate definii din punct de
vedere geografic, pentru că ea nu depinde de granițe, guverne, sau alte formațiuni statale.
Aceasta rețea uriașă se întinde pe tot întinsul mapamondului, punând in conexiune orice
utilizator ce dispune de un calculator cuplat la aceasta rețea indiferent de zona geografica in
care se afla. Internetul este singura resursa informatica ce răspunde in proporție de 99,9%
cerințelor utilizatorilor. Aceasta rețea uriașă poate pune in legătură doi sau mai mulți
utilizatori indiferent de locația geografica, oferindu-le mai multe posibilități de comunicare: e-
mail, chat, sau altele.
De asemenea , acesta reprezintă cel mai ieftin mijloc de interconectare și comunicare, cea
mai mare bază de date distribuită din lume, mijlocul cel mai ieftin de efectuare a tranzacțiilor
comerciale și bancare, mijlocul cel mai la îndemâna pentru efectuarea corespondenței prin
poșta electronică ,etc.
Esența succesului a ceea ce in prezent este cunoscut si acceptat sub denumirea de tehnologie
“Internet” o reprezintă posibilitatea interconectării de echipamente de calcul eterogene, care
funcționează sub sisteme de operare diferite, cu resurse hardware si programe diferite,
elementul comun constituind o serie de reguli, cunoscute sub denumirea de protocoale ( IP ,
TCP , UDP ).
Un număr foarte mare al persoanelor care în activitatea lor interacționează cu calculatoarele
folosesc în mod conștient sau nu în cadrul comunicării așa-numitul „TCP/IP”. Protocolul de
control al transmisiei (TCP) se ocupa cu depistarea si corectarea erorilor ce apar la transmisie.
User Datargram Protocol (UDP) se face în scopul transferului de segmente , transmisia se
aplică la acele elemente ce nu necesită un control foarte exact. Iar , protocolul pentru internet
( IP) este folosit în principal pentru identificarea diferitelor dispozitive ale rețelelor , aflând pe
ce rețea se găsesc și care sunt elementele ce descriu acele dispozitive.
4
Unul dintre elementele cele mai importante care au marcat evoluția internet-ului a fost apariția
și dezvoltarea tehnologiei “World Wide Web”, cu ajutorul căreia s-a realizat „unificarea”
modului de prezentare si accesare a oricărei resurse puse la dispoziție în această rețea.
Tehnologia Web a revoluționat modul de realizare a browserelor, modul de concepere a
paginilor și de prezentare a documentelor.
Fără îndoială că internetul , nu a însemnat numai o acțiune neîntreruptă de binefaceri , el
aducând cu sine și o serie de riscuri care cunoscute , apreciate și tratate corect , pot fi
acceptate. Tehnologia și aplicațiile de pe internet se extind extraordinar de rapid în toate
domeniile de activitate , deoarece internetul reprezintă un mediu deosebit de facil de
comunicație și un instrument pentru facilitatea afacerilor. Internetul a dat naștere unei
fenomen care în mod precis va domina rețelele viitorului și va genera o transformare radicală
a sistemelor informatice de firmă.

1.2 CONECTAREA LA INTERNET


1.2.1 Tipuri de conexiuni
Există patru modalități principale de conectare la internet :
A) Legătură prin modem și terminal
Acest tip de legătură permite conectarea prin modem la furnizorul de servicii și după
stabilirea legăturii , calculatorul funcționează ca un terminal. Modem-ul este o combinație a
cuvintelor “demodulate” și “modulate”. Acestea sunt operații efectuate de modem asupra
semnalelor digitale venite din calculator atunci când le convertește în semnale analogice
folosite de majoritatea rețelelor telefonice și înapoi în semnale digitale folosite de
calculatoare.
B) Legătură directă prin modem

5
Acest tip de legătură este accesibil persoanelor individuale și firmelor mici , deoarece
cheltuielile pentru instalare și funcționare sunt aproximativ cincizeci de dolari. La acest gen
de legătură este nevoie de un modem.
C) Legătură permanentă
Acest tip de legătură este folosită de marile organizații de genul universități , școli și
corporații. Cheltuielile pentru instalarea și funcționarea unei astfel de legăturii sunt foarte
mari , ajungând la mii de dolari.
D) Legătură prin postă electronică
Acest tip de legătură permite transmiterea sau recepționarea de mesaje e-mail. Pentru a te
conecta la internet trebuie sa plătești unei firme pentru a obține accesul. Firma prin
intermediul căreia te conectezi la internet se numește “Internet Service Provider “ (ISP).

1.2.2 Tipuri de conectări


Pentru a te conecta la internet sunt necesare două lucruri : un ISP și un mod de a te conecta
la acest furnizor. Cel mai bun mod de a te conecta la internet este sistemul “ Other people’s
money “ ( OPM ). Mulți utilizatori se conectează prin intermediul unei organizații care are o
legătură permanentă la internet.
Un tip de conectare la internet reprezintă metoda prin care se asigură accesul la internet.
Există mai multe tipuri de conectări la rețeaua de internet :
 Conectarea la internet prin cablu tv
Un transfer de date foarte mare se poate obține prin conectarea care folosește ca mediu de
transmitere a datelor cablul coaxial. Sistemul de televiziune prin cablu a fost destinat inițial
transmiterii de semnal TV prin recreerea semnalului RF către utilizatori. Modemul de cablu
are avantajul unui cost de instalare destul de redus și al ratei de transfer bune în cazul în care
vecinii nu folosesc internetul. La dezavantaje intră costul mare al modemului, care crește
odată cu viteză și cazurile în care vecinii au și ei legătură la internet , probabilitatea este mare
ca rețeaua să meargă mai greu.
 Conectarea la internet prin radio-modem ( wireless )
Tehnologia necesită o stație de emisie/recepție la ISP iar rata de transfer variază între
1500/kbps și 35mbps. Costul unui radio modem nu este tocmai redus dar în schimb nu
necesită infrastructură în rază de acțiune a ISP-ului. Distanța la care un radio modem poate
transmite datele depinde mult de antena folosită și de existența obstacolelor dintre emițător și
receptor, dar în general este de aproximativ 2 până la 10 km. Avantajele acestei metode de
conectare ar fi viteza mare care se poate atinge la transferul de date. Din păcate, costurile unui

6
astfel de modem plus antenă pentru transmisiune sunt foarte mari dar el poate fi închiriat de la
firmele care furnizează servicii de internet.
 Conectarea la internet prin rețeaua electrică de 220 V
Reprezintă cea mai recentă și inovativă tehnologie de transmisie de date, nemaifiind necesar
instalarea de cabluri speciale de date în clădire. Acest tip de echipamente transformă rețeaua
electrică de 220 V dintr-o clădire într-o rețea locală (LAN) de calculatoare de bandă largă.
 Conectarea la internet prin Integrated Services Digital Network ( ISDN )
Este o rețea cu servicii digitale integrate ce permite interconectarea mai multor dispozitive.
La o linie ISDN pot fi conectate până la opt terminale (calculatoare, telefoane ). Avantajul
primordial al tehnologiei ISDN este că oricare două din terminalele conectate la o linie ISDN
pot funcționa concomitent. De exemplu, puteți vorbi la telefon și în același timp să navigați pe
internet.
Serviciile ISDN sunt disponibile în centralele telefonice digitale echipate pentru ISDN.

 Conectarea la internet prin T-1


Este o modalitate de conectare care presupune existența unei linii telefonice dedicate și prin
intermediul căreia se pot obține transferuri de date folosind 24 de canale separate. Fiecare
canal poate fi configurat pentru transportul de date sau de voce.
 Conectarea la internet prin Digital Subscriber Line ( DSL )
Acest timp de conectare provine de la termenul general pentru serviciile care oferă
conexiuni la internet printr-un modem digital și o linie telefonică de cupru. Avantajul este
conectarea foarte rapidă la internet. Acesta apărut încă prin anii 80 când companiile de
telefoane din SUA s-au gândit să ofere servicii video la cerere prin liniile telefonice clasice.
Idee care s-a dovedit prea greu de îndeplinit. Odată cu Internet-ul DSL-îl a reintrat în
actualitate datorită ratelor de transfer foarte ridicate.
7
1.2.3 Adresă internet
Pentru a fi identificate , calculatoarele conectate la internet , li se atribuie numere unice
numite adrese de internet. Deoarece utilizatorul reține mai greu un număr , calculatorului
conectat i se mai atribuie și un nume cunoscut ca “nume de domeniu “ ( DNS – Domain
Name System ). Numele de domeniu este format din mai multe părți care corespund numelor
de subdomenii. Acestea sunt separate prin punct , ca de exemplu :

Fără folosirea adreselor de internet este imposibil de identificat un utilizator . Informațiile


despre utilizatorii de internet se pot obține printr-un serviciu similar cărților de telefon :
 Finger - determină lista celor conectați la același calculator gazdă cu cel care lansează
comanda ;
 Ping - se folosește când dorim să testăm un sistem aflat la distanță ;
 Whois – permite interogarea într-o bază de domenii , gazde și utilizatori și oferă
căutarea unor nume de sisteme sau informații despre un anumit sistem.

1.2.4 Echipamentele necesare conectării la internet


Pentru a realiza o conexiune la internet este nevoie de următoarele elemente : calculator ,
modem , cont internet , nume de legătură , instrument de plată și parolă.

Calculatorul : cu ajutorul lui se face conectarea la internet , nu este nevoire de unul foarte
performant , fiind suficient doar un sistem pe care poate rula programul de comunicare.

Modemul : este echipamentul care permite unui calculator sau unui alt aparat inteligent sa
comunice cu alte calculatoare sau aparate prin intermediul liniilor telefonice analogice
8
standard. Cuvântul provine din prescurtarea expresiei MOdulator/DEmodulator , modemurile
codificând semnalele digitale.

Cont internet : în funcție de tipul de conexiune poate fi un cont telefonic sau un cont dedicat.
Contul telefonic se folosește pentru a telefona unui calculator aflat la sediul unui distribuitor
de servicii în vederea accesului la internet. Contul internet dedicat se mai numește cont IP
(Internet Protocol), deoarece are o adresă proprie de protocol.

Nume de legătură : identifică utilizatorul la conectare și este elementul în funcție de care se


face recunoașterea.

Instrument de plată : este de cele mai multe ori o cartelă.

Parolă : este mijlocul de protecție al utilizatorului și este stabilită la crearea unui cont pentru a
împiedica citirea mesajelor de către alta persoană, transmiterea de mesaje sau accesul.

9
CAPITOLUL II

SERVICII DISPONIBILE PE INTERNET

Schimbul și comunicarea de informații se realizează prin servicii ce permit căutarea și


exploatarea informaților aflate în rețea.Pentru fiecare dintre servicii există un calculator care
solicită informații. De asemenea , fiecare calculator legat în rețea , poate fi atât client cât și
server ( este un program de aplicație care furnizează servicii altor aplicații , aflate pe același
calculator sau pe calculatoare diferite ).
Cel mai utilizat serviciu este World Wide Web ( WWW ). Acesta este un sistem care ajută
deplasarea pe cale electronică în jurul lumii , căutând informații. Pentru a folosi acest serviciu
aveți nevoie de un browser Web , acesta fiind un program care afișează documentele.
Majoritatea persoanelor si-au creat propriile pagini Web , în care publică informații utile. În
momentul de față , o mare parte din aceste pagini au un aspect comercial și deci informația cu
adevărat folositoare este în permanență scădere.

2.1 WWW-GENERALITĂȚI
A fost inventat în anul 1989 , prima propunere de creare a unei asemenea colecții de
documente fiind făcută de Tim Berners-Lee, în martie 1989. Scopul inițial al WWW-ului era
destul de limitat, fiind destinat sa fie o platformă internă de comunicații pentru cercetătorii din
întreaga lume care lucrau pentru “Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară” ( CERN
) .Sarcina principală era să asigure un sistem, care să facă legătura între varietatea de
platforme ale diverselor calculatoare.
Prima versiune a programelor pentru a naviga pe “www”, așa numitele "browsere"
urmăreau tradiția originală , erau numai text. De aceea, sistemul a rămas, în principiu,
neprietenos cu utilizatorii. În Septembrie 1992 nu existau mai mult de 20 de webservere în
întreaga lume.

10
2.2 FUNCȚII ALE REȚELEI INTERNET
Funcția de documentare - este asigurată prin intermediul unui serviciu de informare și
documentare. Scopul este de a permite utilizatorului sa găsească informația dorită fără sa
cunoască adresa de internet a informației și calculatorul pe care se găsește.
Funcția de comunicare - se realizează transferul de mesaje și de fișiere între calculatoarele din
rețeaua internet. Această funcție se realizează prin mai multe servicii, fiecare serviciu fiind
orientat pe un anumit tip de comunicare. Serviciul de comunicare în timp real (chat)
simulează o convorbire telefonica prin intermediul mesajelor introduse de la tastatură de
expeditor și afișate pe ecranul calculatorului destinație. Mediul virtual de conversație poate fi
un canal de comunicație (channel) sau o cameră de conversație (chat room) și se poate creea
între mai mulți utilizatori care vor putea comunica simultan.
Factorii care determină aglomerarea rețelei internet sunt:
 Asaltul neprofesioniștilor, care în condițiile unor costuri scăzute de acces, manifestă
un comportament irațional și neeconomic, având ca efect “poluarea” internet-ului;
 Inexistența unor soluții tehnice de acces care să facă o diferențiere a serviciilor
solicitate și să permită acordarea priorității diferențiate de servicii;
 Imperfecțiunea pieței, structura ei reflectându-se asupra prețului și vitezei de
comunicare.

11
CAPITOLUL III

CĂUTAREA CU AJUTORUL PAGINILOR WEB

3.1 FOLOSIREA UNUI MOTOR DE CĂUTARE


A) Alegerea unui motor de căutare
Un motor de căutare este un program apelabil căutător, care accesează internetul în mod
automat și frecvent și care stochează titlul, cuvinte cheie și, parțial, chiar conținutul paginilor
web într-o bază de date. În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare
pentru a găsi o informație, o anumită frază sau un cuvânt, motorul de căutare se va uita în
această bază de date și, în funcție de anumite criterii de prioritate, va crea și afișa o listă de
rezultate.
Există un număr foarte mare de motoare de căutare , printre acestea se regăsesc :

B) Căutarea unei anumite informații folosind o frază sau un cuvânt


Pentru a căuta anumite informații va trebui să introduci în câmpul de căutare un cuvânt
cheie. Acest cuvânt trebuie să fie cât mai reprezentativ, deoarece motorul de căutare va căuta
adresele paginilor ce conțin cuvântul respectiv.

12
De exemplu , daca dorești să cauți diferite filme pe internet , va trebui sa scrii în câmpul de
căutare “filme” sau “movies”. Apoi va trebui sa apeși butonul “Căutare/Search” existent în
partea dreaptă a câmpului de căutare.

C) Combinarea criteriilor după care se dorește căutarea


De obicei orice motor de căutare oferă diferite opțiuni de căutare. Aceste opțiuni se obțin
apăsând pe hiperlink-ul “Advanced Search “(Căutare avansată) ce va deschide o fereastră cu
următoarele opțiuni:
 Referitoare la textul căutat
 Referitoare la numărul de rezultate afișate
 Referitoare la tipul documentului căutat
 Referitoare la limba în care să fie textul

D) Copierea textului, imaginilor și a adreselor dintr-o pagină de web într-un document word
Atunci când dorim să copiem o imagine sau text dintr-o pagină web într-un document word
putem realiza acest lucru cu ajutorul comenzilor “Copy” din meniul Edit sau folosim
combinația de taste “Ctrl+C”.
După copierea adresei, imaginii sau a textului, pentru a putea fi afișate în documentul word
va trebui să poziționăm cursorul în locul dorit și apoi să alegem opțiunea “Paste” din meniul
Edit sau prin apăsarea simultană a tastelor “Ctrl+V”.

13
E) Salvarea unei pagini de internet în format “txt” sau “html”
Pentru a se salva se apelează la funcția “Save as” din meniul File, după alegerea opțiuni pe
ecran apare caseta de dialog “Save Web Page” în care se stabilește tipul documentului.

F) Descărcarea imaginilor , aplicațiilor , textelor și fișierelor de muzică


Atunci când dorim să salvăm o aplicație sau imagine de pe internet aceasta va trebui salvată
(descărcată) în calculator pentru a fi accesată și atunci când calculatorul nu este conectat la
internet.
Acest lucru se realizează prin selecția opțiunii “Save target As” sau “Save Pictures As”,
opțiune ce se găsește în meniul afișat atunci când dăm clic dreapta pe imaginea respectivă sau
pe care dorim să le salvam.
Această opțiune va deschide fereastra “File Download” în care putem alege dacă salvam
fișierul pe calculator sau dacă deschidem fișierul respectiv de unde este el localizat.

După apăsarea butonului “Save” va apărea fereastra “Save As” în care va trebui să
introducem locul unde va fi salvat fișierul și respectiv numele acestuia.

3.2 PREGĂTIREA PENTRU IMPRIMARE


 Schimbul tipului de pagină

14
Atunci când dorim să imprimam o anumită pagină va trebui să verificăm formatul paginii.
Aceasta se realizează apelând funcția ”Page Setup” din meniul File al aplicației, această
opțiune va deschide fereastra “Page Setup”.

 Modificarea marginilor
Dacă dorim imprimarea paginii de internet atunci va trebui să alegem dimensiunea foii A4
acest lucru se realizează din meniul “Paper Size” din pagina “Paper/ Page Setup”.Pentru că
marginile să fie exprimate în centimetri va trebui să alegem opțiunea România în fereastra
“Regional Settings” din directorul Control Panel.

 Imprimarea
După ce am stabilit toate opțiunile referitoare la tipul și dimensiunea paginii putem trece la
imprimarea acesteia. Pentru a imprima pagina va trebui să apelăm funcția “Print” existentă în
meniul File.

15
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ

Primele rețele de computere au fost proiecte ale armatei americane, în anii '60.
“ARPANET” era rețeaua despre care se spunea că ar rezista și unui atac nuclear . Rețeaua era
formată din IMP( Interface Message Processor ) , calculatoare mici care erau interconectate.

Ulterior, ideea plecată de la sistemul american de apărare a fost folosită de universitățile de


peste ocean pentru distribuirea rapidă de programe. Astfel în 1969 s-a creat prima legătură
între universitățile UCLA și Stanford. Următoarele universități interconectate au fost UC
Santa Barbara si University of Utah. Dezvoltarea rețelei s-a făcut la început cu pași mici,
astfel că în anii 70 existau numai zece noduri.
Cât timp internetul a fost subvenționat de către guvernul american utilizarea sa a fost limitată
la domeniul academic sau guvernamental. În mai 1995, subvenționarea de către guvern a
structurii de bază a internetului a fost oprită trecându-se la funcționarea rețelei pe principii
comerciale. Ca efect imediat au apărut servicii noi, cum sunt de pildă reclamele, comerțul
electronic precum și serviciile de acces în rețea, datorate în primul rând companiilor
furnizoare de servicii internet.
Asta nu înseamnă că internetul a plecat din universități. Dimpotrivă, internetul a devenit nu
numai obiect de studiu pentru studenții care urmează cursuri de calculatoare, dar a devenit și
un instrument de lucru important, uneori chiar de neînlocuit, pentru documentarea tuturor
celor implicați în învățământ și cercetare. În plus, mai ales în SUA, se tinde spre conectarea la
internet a școlilor de toate gradele, indiferent de natura sau profilul acestora. Acest fenomen
este dublat de eforturi majore pentru crearea de sit-uri cu informații specifice pentru diferite
grupuri de vârstă și interese.
În România , internetul a pătruns relativ încet, multa vreme fiind considerat un lux inutil.
Alexandru Rotaru este unul dintre oamenii care au contribuit la răspândirea internetului în
16
România. El își aduce aminte că între 1992 și 1996 voluntarii stăteau până noaptea târziu
pentru a pune la punct primele noduri. Rotaru a fost ales președintele GURU - “Asociația
Română a Utilizatorilor” de Unix. Ţara noastră, spune el era înaintea celor vecine pentru că
existau deja specialiști Unix formați din 1986.
De asemenea ,acesta povestește "La începutul lui 1993 a apărut “EUnet România SRL”, un
punct de acces la internet conectat prin dial-up la nodul EUnet Viena", într-un articol publicat
pe linux.punct.info. Tot în toamna lui 1993, apăreau primele conexiuni dial-up de la
Romtelecom, iar câțiva ani mai târziu, România era în febra internet cafe-urilor. Asta se
datora și faptului că nu oricine putea să-și cumpere un computer pentru acasă.
În momentul de față , România se poate lauda cu o viteză de conectare foarte mare. În
clasamentul oferit de netindex.com, țara noastră se află pe locul 5 din 200. Viteza internetului
de la noi este întrecută doar de țări şi locații precum Singapore, Japonia sau Hong Kong.
Totodată, prețul plătit pentru conexiunea din România este mult mai mic decât în multe
țări. În anul 2019 ne putem lăuda cu conexiuni care până în urmă cu 26 de ani păreau de
necrezut.

4.1 RISCURILE ȘI PERICOLELE INTERNETULUI ÎN VIAȚA TINERILOR


Statisticile au arătat că internetul are cea mai mare popularitate printre tineri. Spre exemplu,
în Noua Zeelanda 76% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani sunt utilizatorii de
internet în comparație cu 60% din populația totală a țării.
Riscurile pe care le înfruntă tinerii utilizatori de internet pot fi grupate în patru categorii:
 Caracterul necenzurat al internetului și dificultățile întâmpinate de adolescenți în
evaluarea critică a informației la care sunt expuși ;
 Potențialele pericole asociate cu oferirea de detalii personale sau cu stabilirea unor
întâlniri personale cu indivizi întâlniți online ;
 Efectele negative ale expunerii la imagini nesolicitate ;
 Efectele expunerii la site-uri care incită la ură și violență.

De la pierderea contactului cu oamenii, ADHD, anxietate, agresivitate și teamă de a se


afirma până la deformări ale degetelor din cauza numărului mare de SMS-uri trimise, toate
acestea sunt pericole la care îi expun societatea informațională și internetul pe tineri, potrivit
lui Florian Tudose, șeful clinicii de psihiatrie la Spitalul Universitar de Urgență București.
Potrivit medicului, „generația tânără este o generație hiperconectată care nu înțelege cum ar
putea să facă ceva fără calculator. Una dintre problemele grave generate de utilizarea

17
internetului este faptul că acești tineri nu agreează lucrul în echipă. Echipa lor este în rețea.
Nu mai au contact cu oamenii. În plus, din cauza SMS-urilor date în număr mare, mulţi tineri
ajung la ortoped cu deformări ale degetelor. Sunt tineri care trimit între 800 şi 1.000 de SMS-
uri pe zi”, a spus acesta. Atrăgând atenția și faptului că memoria electronică nu educă, ci
informează, educația fiind întotdeauna o informație structurată.
În privința soluțiilor care se pot găsi la aceste probleme, medicul crede că părinții, școala,
societatea ar trebui să-i educe și să le explice copiilor că internetul este doar o unealtă, care
poate fi foarte utilă, dar trebuie prudență în utilizarea ei.

4.2 INTERNETUL ÎN AFACERI


Piața online este o piață liberă, cu sute de milioane de utilizatori cu o capacitatea rapidă de
gestionare a informațiilor și de redirecționare către alți utilizatori. Nivelul de comunicare este
foarte rapid și piața este foarte mare ,din acest motiv trebuie să avem curaj pentru a iniția
afaceri pe cont propriu și a învăța să le autogestionam. Dar,din păcate chiar dacă unii
conștientizează și înțeleg cum decurg lucrurile, mentalitatea nu permite gestionarea
informației și aplicarea ei.
O afacere profitabilă pe internet este activitatea de marketing. De exemplu sunt firme care
se ocupă cu promovarea unor produse sau servicii postând în numele firmei spoturi publicitare
sau apelează la firme care au dreptul să publice în schimbul îndeplinirii unor condiții sau
sarcini. Dacă o persoană fizică sau juridică vrea să își promoveze un anumit produs sau
serviciu, are mai multe posibilități, fie își cumpără un soft și anunțul este difuzat unui număr
foarte mare de clienți timp de câteva zile și de câteva ori pe zi, fie așteaptă să acumuleze
anumite puncte de credit oferite de firmele de publicitate în schimbul îndeplinirii unor sarcini.
În acest sens, firma trimite celor interesați anumite anunțuri, dacă deschizi și citești fiecare
anunț deschis primește nu număr de credite, aceste credite sunt echivalate în bani, iar aceștia

18
sunt convertiți într-o anumită valoare. Valoare creditelor se poate folosi fie pentru a realiza un
spot publicitar, fie la reciprocitate sau pentru a avea acces la lista de clienți.
Politica de marketing online este mai ieftină și cu o viteză de propagare și promovare a
produsului de câteva zeci sau chiar sute de ori mai mare decât forma clasică de marketing.
Apariția internet-ului a profilat un nou tip de afacere, și anume comerțul electronic. Au apărut
nenumărate site-uri și firme care se ocupă cu vânzările angro de produse prin internet, cu
organizarea de licitații online, cu furnizarea accesului contra-cost la pagini cu informații, într-
un cuvânt abordează o formă sau alta de comerț electronic, un domeniu aflat în plină
expansiune.
În România primul magazin online a fost lansat de către “PCNet” în 1997 și se numea
“CyberShop.ro”, care comercializa CD-uri cu muzică. Pe data de 14 septembrie 2000 se
lansează primul magazin de succes “eMania.ro” urmat de Rate.ro, MagazinulTau.ro, Okazii și
eMag. În anul 2004 Visa și MasterCard implementează standardul de securitate 3D Secure,
moment în care posesorii de card pot plăti online și se înregistrează primele date oficiale în
ceea ce privește tranzacționarea pe internet.
Potențialul economic al comerțului electronic se poate valorifica la maximum dacă acesta
este utilizat de către toți agenții economici fie că sunt producători ,fie că sunt consumatori. În
mod curent regăsim șapte modalități de comerț electronic utilizate: telefon, fax, televiziune,
plățile electronice, transferurile de bani, schimbul electronic de date și internet-ul. Internet-ul
a făcut posibilă transmiterea pe cale mondială a serviciilor, fiind utilizat pentru publicații,
design de pagini web, management, medicină, turism-rezervări online, poșta electronică,
cercetare etc.
Încrederea este baza oricărei tranzacții comerciale. Dezvoltarea unor noi tipuri de activități
comerciale în mediul electronic se ancorează în securitatea serviciilor acordate consumatorilor
și oamenilor de afaceri în utilizarea rețelei.

19
CONCLUZII

Apariția și dezvoltarea internet-ului au dus la schimbarea lumii cu un ritm fantastic,


modificând brusc viziunea asupra lumii și obligându-ne să ne adaptăm gândirea și credințele
la noile tendințe și descoperiri ale tehnicii, tehnologiei și inovației. Internet-ul ne conectează
la realitatea vieții mondiale, informațiile circula cu o viteză fantastică, iar nivelul de
comunicare este ridicat. Piața online este o piața liberă, cu sute de milioane de utilizatori, deci
propice pentru dezvoltarea unei afaceri.
Există un număr de firme românești care au urcat pe prima treaptă, făcându-și simțită, într-o
mai mică sau mai mare măsură, prezența pe Web. Cu alți termeni, fundația a fost așezată –
aceasta fiind, fără doar și poate, un mare avantaj. Multe organizații se prezintă pe ele însele și
produsele pe care le oferă într-un mod extrem de convingător și atractiv. Astfel ,activitatea de
marketing a luat un avânt extraordinar mărind viteza de promovare și comercializare a unui
produs sau brend.
Apărut în primii ani de după 1990, World Wide Web-ul, ce părea inițial un simplu furnizor
de informații în comunitatea științifică și academică, a cuprins treptat sectoarele esențiale ale
economiei: schimburi de mărfuri, prezentări de produse, plăți, reclame, angajări, studiu pre- și
universitar, proiecte din cele mai diverse etc.
Internet-ul este poarta casei succesului și pentru a reuși trebuie să găsim cheia potrivită.
Internet-ul poate schimba lumea, dar și lumea trebuie să-ți schimbe mentalitățile adânc
înrădăcinate în obiceiuri vechi. După cum era de așteptat acest fenomen care ne este rutină
deja a adus în lumea economică , ca să nu vorbim de cea academică , atât bune cât și rele.
Depinde de noi în ce mod ne afectează. Fie ne dăm seama de adevăratul scop al internetului și
îl folosim cu înțelepciune , fie abuzăm de el și suportăm consecințele.
Un lucru este cert : internet-ul a schimbat și va continua să schimbe modul de organizare,
desfășurare și funcționare a vieții economice, sociale, culturale, educaționale și politice.

20
BIBLIOGRAFIE

1) Ionescu, B., Instrumente informatice pentru birotică , Editura Dual Tech,Bucureşti, 2007
2) Mareş, Valerica, Microinformatică pentru începători, Editura Perpessicius,Bucureşti, 2004
3) http://lectieticinfo.blogspot.com/2014/05/componente-necesare-accesului-
internet.html?fbclid=IwAR1Q2UucqQnEvdl7cy5pnt6XJrihBNHtXYUfnTmUvx2GmOCySt
DEoGqCn1Y
4) http://www.moldtelecom.md/business/telefonie/isdn?fbclid=IwAR1Q2UucqQnEvdl7cy5pn
t6XJrihBNHtXYUfnTmUvx2GmOCyStDEoGqCn1Y
5) http://www.preferatele.com/docs/informatica/2/informatica2.php?fbclid=IwAR2BMrg-
zubqflVYmaPhgKdXmpl7L_dFG-Q1TbthyL2yOVQJ-XffieYRiTg
6) http://www.rasfoiesc.com/educatie/informatica/internet/Internetul-mediu-de-
dezvoltare67.php?fbclid=IwAR21_cBQw9euG7ey9ThrkzhNN67B9Ae73llYTse6bakB-
zzNHsk_4mqCfSs
7) https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/marketing/dezvoltarea-unei-afaceri-prin-intermediul-
internetului-361487.html?fbclid=IwAR2BMrg-zubqflVYmaPhgKdXmpl7L_dFG-
Q1TbthyL2yOVQJ-XffieYRiTg
8)https://en.wikipedia.org/wiki/Modem?fbclid=IwAR2y7sJ9iXzd21YYJaNfdk_ffB11lPOUr7
zMzupNU1qcElWCGXAN8b_Hbvo
9)https://www.cotidianul.ro/pericolele-la-care-sunt-expusi-tinerii-in-societatea-
informationala/?fbclid=IwAR3nFwJqzDXr6zUmkht-YOiK9FCI4gi2y5nQ8FhbLjzJGHc-
Mj2qoewdgUM
10)https://doxologia.ro/familie/sfaturi-utile/riscuri-potentiale-ale-utilizarii-internetului-de-
catre-
adolescenti?fbclid=IwAR1xcjdBNDfU_fs0BDWAUpCexDYiB7FCfmfHb4FMzZMQLyEbU
STBN9HWM8Y
11) http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Importanta-Internetului-in-
afa521812316.php?fbclid=IwAR00iMEaorGm1ndpTXCaBhIbQ9UYdDIHWNAHltMe3rDr7
56X1EsENL8fGzs

21