Sunteți pe pagina 1din 3

Casa ecologica care face obiectul proiectului de investitie este amplasat

în intravilanul comunei Sant, judeţul Bistrita Nasaud, în tarlaua 4, parcela 106


(Plan de încadrare în zonă – Plan nr. 1) cu vecinătăţile: N-S Biserică S- DN 7 E-
SC CHIMICA SA V- Marin Gheorghe.

Suprafaţa imobilului este în mare parte plană, cu pantă de-a lungul limitei
de nord către râul Potopu situat la aproximativ 100 m de amplasament. Raul
Potopu care curge de la vest la est. O biserică veche se învecinează cu partea de
nord a sitului. Accesul in cladire se face cu uşurinţă pe poarta de acces dinspre
drumul naţional DN 7.

Începând de la suprafaţă şi până la adâncimea de 20-25 m se găseşte un


complex aluvionar de vârstă cuaternară constituit din pietrişuri cu nisip (balast)
în care sunt intercalate lentile groase de argilă. De regulă, până la adâncimi de 6-
8 m şi chiar 12 m, se găseşte un orizont continuu de balast. Sub aceste adâncimi
încep să apară lentile de argilă distribuite neuniform cu grosimi de la 1-5 m, chiar
7-9 m. La adâncimea de 20 m au fost identificate formaţiuni de argile, argile-
prăfoase cu zone de nisipuri fine care este posibil să aparţină unor formaţiuni de
vârstă precuaternară. Ca aspect şi caracteristici, sunt asemănătoare cu argilele
lenticulare din complexul superior aluvionar. La suprafaţa terenului, stratul
superficial de acoperire este constituit din prafuri nisipoase cu grosimi de 1m
până la 2 m.

In zona se gasesc vietati specific zonei, animale domestic.


Casa ecologica care face obiectul proiectului de investitie este amplasat
în intravilanul comunei Sant, judeţul Bistrita Nasaud, în tarlaua 4, parcela 106
(Plan de încadrare în zonă – Plan nr. 1) cu vecinătăţile: N-S Biserică S- DN 7 E-
SC CHIMICA SA V- Marin Gheorghe.

Suprafaţa imobilului este în mare parte plană, cu pantă de-a lungul limitei
de nord către râul Potopu situat la aproximativ 100 m de amplasament. Raul
Potopu care curge de la vest la est. O biserică veche se învecinează cu partea de
nord a sitului. Accesul in cladire se face cu uşurinţă pe poarta de acces dinspre
drumul naţional DN 7.

Începând de la suprafaţă şi până la adâncimea de 20-25 m se găseşte un


complex aluvionar de vârstă cuaternară constituit din pietrişuri cu nisip (balast)
în care sunt intercalate lentile groase de argilă. De regulă, până la adâncimi de 6-
8 m şi chiar 12 m, se găseşte un orizont continuu de balast. Sub aceste adâncimi
încep să apară lentile de argilă distribuite neuniform cu grosimi de la 1-5 m, chiar
7-9 m. La adâncimea de 20 m au fost identificate formaţiuni de argile, argile-
prăfoase cu zone de nisipuri fine care este posibil să aparţină unor formaţiuni de
vârstă precuaternară. Ca aspect şi caracteristici, sunt asemănătoare cu argilele
lenticulare din complexul superior aluvionar. La suprafaţa terenului, stratul
superficial de