Sunteți pe pagina 1din 69

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, DIN GALAȚI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA


AFACERILOR
SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI

Lucrare de licență

Coordonator științific,
Conf. Dr. Ioan Viorica
Absolvent,
Albu Florica

Galați,
2018
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”, DIN GALAȚI
FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA
AFACERILOR
SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI

Cardurile de plată –
Instituții emitente și acceptante
Studiu de caz

Coordonator științific,
Conf. Dr. Ioan Viorica
Absolvent,
Albu Florica

Galați,
2018

2
CUPRINS

INTRODUCERE ..................................................................................................... 4
CAPITOLUL I. CARDUL DE PLATĂ ................................................................. 6
1.1. Scurt istoric al cardului de plată ........................................................................ 6
1.2. Definirea şi caracteristicile cardului de plată .................................................... 7
1.3. Clasificarea cardurilor. Tipuri de carduri. .......................................................... 8
CAPITOLUL II. INSTITUŢII BANCARE EMITENTE ŞI ACCEPTANTE
DE CARDURI .................................................................................................................... 10
2.1. Instituţii bancare acceptatoare de carduri de plată............................................ 11
2.2. Instituţiile bancare emitente de carduri de plată ............................................... 12
2.3. Instituţii bancare acceptatoare şi emitente de carduri de plată ......................... 14
2.4. Decontarea interbancară ................................................................................... 15
CAPITOLUL III. STUDII PRIVIND CARDURILE DE PLATĂ LA BĂNCI
SEMNIFICATIVE DIN ROMÂNIA ............................................................................... 17
3.1. Statistici privind cardurile emise în România................................................... 17
3.1.1. Numărul total de carduri ................................................................................ 17
3.1.2. Numărul de ATM-uri..................................................................................... 21
3.2. Cardurile de credit şi cardurile de debit la CEC Bank , BRD , BCR , Raiffesein
Bank, Banca Transilvania , Unicredit Bank ,ING Bank ...................................................... 24
3.2.1. Carduri de credit la 7 bănci din România - Caracteristici ............................. 24
3.2.2. Carduri de debit la 7 bănci din România - Caracteristici .............................. 40
3.3. Topul băncilor din România, după numărul de carduri .................................... 60
CONCLUZII ŞI PROPUNERI ............................................................................ 64
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................... 66

3
INTRODUCERE

Plecând de la noțiunea că sistemul de plăți a fost transformat radical de către


apariția cardului bancar, prin lucrarea Carduri de plată - instituții emitente și acceptante
mi-am propus conturarea principalelor caracteristici ale acestora.
Cu privire la aspectele istorice, cardul a luat naștere în anul 1914 sub forma unei
plăcuţe metalice, când Genneral Petroleum Corporation of California a lansat primele cărţi de
credit pentru angajații săi şi pentru câţiva clienţi speciali, până la cardul de plastic în cadrul caruia
sunt stocați banii electronici care încetul cu încetul au acaparat piața. Afacerile bancare cu
carduri reflectă un potenţial important pentru dobândirea unor excedente în cazul
instituțiilor bancare care au sarcina proiectării și administrării unor programe încorporate
de carduri.
Instituţiile bancare sunt reprezentate, pe plan global, ca participanţi deosebit de
activi, flexibili şi dinamici la viaţa economică, având o mare posibilitate de adaptare la
schimbările pieţei, fiind în măsură să genereze cerere de produse şi servicii. Cardul permite
prin intermediul unor dispositive electronice accesul titularului la contul său bancar,
precum şi efectuarea rapidă de plăţi sau obţinerea de împrumuturi pe termen scurt.
O revoluţie în domeniul decontărilor a constituit-o creearea sistemului de transfer
electronic al fondurilor la locul de vânzare. Este vorba de decontarea tranzacţiei prin
simpla introducere a unei carţi inteligente, în terminalul situate la locul plăţii aparţinând
sistemului computerizat de decontare a emitentului cardului.
Tranzacţiile bancare cu carduri conturează un potenţial deosebit pentru obţinerea de
câştiguri în cazul instituţiilor de credit care se angajează în planificarea şi gestionarea unor
programe asimilat de carduri.
Luând în consideraţie preocuparea statornică a instituţiilor bancare româneşti în
perfecţionarea activităţilor lor şi adoptarea metodelor mondiale de acţionare la nivelul de
plăţi din România, se subînţelege faptul că plăţile prin carduri se vor transforma
instantaneu într-o realitate cotidiană.
Aceată lucrare este alcătuită din patru capitole şi este concentrată asupra
activităţilor cu carduri desfăşurate de bănci semnificative pe teritoriul României.

4
În capitolul întâi am pus în evidență principalele tipuri de carduri, definirea și
clasificarea acestora, și nu în ultimul rând istoricul apariției cardului bancar.
În cel de-al doilea capitol am prezentat operațiunile cu carduri de plată, în care este
descris cum se desfăşoară atât emiterea cardurilor, cât și acceptarea acestora.
Studiile privind cardurile bancare la băncile semnificative din România sunt
prezentate în cel de-al treilea capitol al lucrarii, conturând transformarea radicală a
sistemului de plăți în România. În subcapitolul Statistici privind emiterea cardurilor în
România am evidențiat: numărul cardurilor aflate în circulație, numărul de bancomate cu
funcție de retragere de numerar și numărul de bancomate cu funcție de transfer de credit. În
subcapitolul următor am evidenţiat cardurile de debit și de credit emise și puse în
circulație, ale celor mai importante instituții bancare din România. Către finalul acestui
capitol am realizat topul băncilor din România, după numărul de carduri.
În finalul lucrari sunt prezentate concluzile și propunerile cu privire la tema
abordată.

5
CAPITOLUL I. CARDUL DE PLATĂ

Cardul de plată se numără printre cele mai mari inovaţii din sectorul bancar,
datorită unei remarcabile evoluţii tehnologice. Progresul tehnologic s-a manifestat atât în
securitatea circulaţiei informaţiilor, cât şi în metodele de procesare a operaţiunilor bancare.

1.1. Scurt istoric al cardului de plată

Cardul şi-a făcut apariţia după cel de-al doilea război mondial, sub forma unor
tichete valorice cu ajutorul cărora se puteau efectua achiziţii de la furnizorii care îşi
desfăşurau activitatea în sistemul de creditare.
În anul 1946, o instituţie bancară din New York, S.U.A, a emis prima variantă de
card sub denumirea de Charge It, care avea forma unui bon valoric, cu ajutorul căruia
clienţii efectuau achiziţii de la comercianţi. Bonurile valorice se depuneau periodic la
instituţiile bancare, iar acestea din urmă aveau obligaţia de a transfera contravaloarea lor în
conturile clienţilor.
Diners Club Card a fost primul card de plastic destinat călătoriilor şi creditului de
consum, care a apărut în anul 1950 în Statele Unite ale Americii.
În anul 1960, Bank of America se clasează pe primul loc în evoluţia cardului de
plastic BankAmericard, care ulterior a devenit Visa International.
Prima lansare pe piaţa europeană a unui card de plată a avut loc în Franţa în anul
1967, sub denumirea de Carte Bleu. Cardurile Visa şi MasterCard au evoluat progresiv în
toate ţările lumii, acaparând aproximativ 90% din volumul operaţiunilor cu carduri.
În ţara noastră, primele tranzacţii cu carduri au avut loc în anul 1980, în domeniul
turismului, cu ajutorul cetăţenilor străini care achitau contravaloarea serviciilor oferite de
Oficiul Naţional de Turism. Primele carduri de plată Visa au fost emise de unităţile
bancare din România în anul 1995. 1

1
Trandafir M., Produse și servicii bancare, Ed. Zigotto, Galați, 2014, p. 212

6
1.2. Definirea şi caracteristicile cardului de plată

Cardul poate fi definit ca un instrument de plată cu ajutorul căruia deţinătorii pot


efectua retrageri de bani în numerar, atât de la bancomatele unităţilor bancare, cât şi de la
ghişeele respectivelor bănci. În altă ordine de idei, cardul asigură efectuarea tranzacţiilor
financiare între furnizori şi clienţi.
În conformitate cu regulamentul numărul 4 din 2002, cardul este considerat un
instrument de decontare electronica, care conţine un pachet standardizat de informaţii
securizate şi personalizate. Acesta oferă posesorului său o gamă variată de operaţiuni,
precum:
 Achitarea bunurilor şi serviciilor
 Achitarea impozitelor şi taxelor
 retrageri de valută
 transferuri de valută între conturi

În cadrul instrumentelor de plată, cardul poate fi asemănat în mare parte cu cec-ul,


deoarece ambele instrumente nu sunt monede efective, ci ajută în mijlocirea transferurilor
de fonduri între comercianţi şi client. În comparaţie cu instrumentele pe bază de hârtie,
cardul asigură realizarea unor tranzacţii nelimitate ce se pot efectua electronic.
Caracteristicile cardului
Cardul este utilizat în scopul desfăşurării unui număr imens de tranzacţii, iar
caracteristicile acestuia îl securizează şi personalizează, astfel:
 este fabricat dintr-un material plastic având o formă standard;
 partea din faţă a cardului este alcătuită din denumirea instituţiei emitente,
numărul de card, numele şi prenumele titularului, perioada de valabilitate dar şi din
elementele cu rol informariv
 pe verso, cardul este alcătuit dint-un panel pentru semnătură ce conţine
componente de siguranță, constituite cu rolul de a limita modificarea semnăturii sau
ștergerea acesteia şi dintr-o bandă magnetică pentru stocarea datelor posesorilor sau dintr-
un chip/microprocesor integrat;

7
1.3. Clasificarea cardurilor. Tipuri de carduri.

Instituţiile emitente de carduri de plată au obligaţia să onoreze standardele Europay,


Mastercard şi Visa de fabricare și lansare dar şi de a asigura o cooperare permanentă cu
aceste sisteme. Cardurile se pot clasifica după mai multe principii, precum:

 În funcţie de modalitatea de stocare a informaţiilor întâlnim carduri de plată cu


bandă magnetică şi carduri de plată cu microprocesor.

Cardul de plată cu bandă magnetică este format în principal din totalitatea


datelor cu caracter personal ale titularului de card. Acest tip de card este emis de instituţiile
bancare, şi deţine însuşiri asemănătoare pentru totalitatea sistemelor de plăţi, şi anume:
 este fabricat dintr-un material plastic având o formă standard tipizată;
 partea din faţă a cardului este alcătuită din denumirea instituţiei emitente,
numărul de card, numele şi prenumele titularului, perioada de valabilitate
dar şi din elementele cu rol informariv;
 pe verso, cardul este alcătuit dint-un panel pentru semnătură ce conţine
componente de siguranță, constituite cu rolul de a limita modificarea
semnăturii sau ștergerea acesteia şi dintr-o bandă magnetică pentru stocarea
datelor posesorilor sau dintr-un chip/microprocesor integrat;

Cardul de plată cu microprocesor
Înca din anul 1992 a luat naştere o variantă de card care este alcătuit dintr-o
componentă de stocare a datelor sau chip şi dintr-un microprocesor. Cardurile de aşa natură
poartă denumirea de chip – carduri, iar gradul acestora de securitate este foarte crescut.
Treptat cardul a fost îmbunătăţit cu un microprocesor sau cu un chip. Cardul cu
microprocesor mai poartă denumirea şi de Smart Card. Acesta are numeroase
caracteristici, precum:
 gradul de securitate al acestui tip de card este foarte crescut, protejând datele cu
caracter personal ale posesorilor;
 restrânge operaţiunile, cu privire la semnăturile digitale şi la procesul de
autentificare al deţinătorilor;

8
 oferă o transferare a datelor situate între computere şi sisteme, în funcţie de
structura acestor sisteme.

 După modul de înfăptuire a funcţiilor cardurile de plată se pot clasifica în:


 cardul de debit;
 cardul de credit;
 cardul multifuncţional.2

Prin intermediul cardului de debit deţinătorii pot efectua diferite operaţiuni cum ar
fi: procurarea atât a bunurilor, cât şi a serviciilor, sau retrageri de valută în măsura
disponibilităţlor aflate în contul curent al cardului. Cardurile de debit sunt destinate
realizării operaţiunilor bancare doar cadrul unui sistem electronic, neavând date de
identificare ieşite în relief. Cardurile utilizate pentru extragerea unor valori numerice
asigură titularului obţinerea sumei dorite de la terminalele băncii respective, sau mai poate
efectua interogarea soldului, cât şi depuneri de numerar în contul aferent cardului de debit.
Titularul cardului de credit are acces la o linie de credit, pe care o poate utiliza pe
o perioadă determinată de timp, care de obicei coincide cu data expirării cardului. În limita
unui plafon prestabilit, posesorul cardului de credit poate efectua atât operaţiuni cu
retrageri de numerar, cât şi plăţi. Instituţia de credit are dreptul să schimbe limita de credit
prestabilită, în funcţie de posibilitatea consumatorului de a-şi acoperi creditul.
Cardul multifuncţional reprezintă un card de debit cu ajutorul căruia se pot realiza
şi diverse operaţiuni bancare, precum: asigurarea unor cec-uri emise de posesorul cardului
şi retrageri de numerar de la bancomatele instituţiilor de credit.
 În funcţie de instituţia emitentă, se conturează diferenţa între:
 cardul emis de instituţiile bancare;
 cardul emis de unităţile nonbancare;
Cardul emis de instituţiile bancare fac parte din numeroasele activităţi ale
instituţiilor bancare care se desfăşoară în scopul identificării şi lansării pe piaţă a
instumentelor de decontare captivante, benefice, uşor de procurat, şi de o siguranţă majoră.

2
Stoica V., Deaconu P. – Bani şi credit, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, pag.349

9
Diners Club Card a fost primul card de plastic destinat călătoriilor şi creditului de
consum, care a apărut în anul 1950 în Statele Unite ale Americii.
În anul 1960, Bank of America se situează pe primul loc în evoluţia cardului de
plastic BankAmericard, care ulterior a devenit Visa International.

Diners Club Card

Cardul emis de unităţile nonbancare


Unităţile nonbancare, sunt formate din şirurile de cluburi private şi de magazine
care au emis în circulaţie carduri proprii. Cu ajutorul acestora se pot realiza în timp real
anumite cheltuieli, înlăturându-se problema limitării lichidităţilor personale.
Cardul de comerciant se regăseşte în această categorie nonbancară, fiind folosit de
către consumatori doar la societăţile emitente, de exemplu magazine şi benzinării.

 În funcţie de perioada de realizare a tranzacţiei:


 Cardul cu plata înainte sau prealimentate care se regăsesc sub forma cardurilor
telefonice;
 Cardul cu plata acum sau carduri de debit;
 Cardulcu plata mai târziu sau carduri de credit;
 Cardul de comerciant;
 Cardul de cheltuieli, care mai poate fi şi cardul de călătorie.

În concluzie, trecerea accelerată la plăţile prin carduri bancare în economia


românească va garanta un management adecvat al surselor bancare, disponibilizarea
omologată a resurselor băneşti, dar şi perfecţionarea şi chiar restabilirea comportamentului
bancar de plăţi din România.

10
CAPITOLUL II. INSTITUŢII BANCARE EMITENTE ŞI
ACCEPTANTE DE CARDURI

În cadrul acestui capitol voi face o mică descriere a atribuţiilor şi a modului de


desfăşurare a activităţilor instituţiilor bancare acceptatoare şi emitente de carduri, iar mai
apoi voi detalia şi procedeul prin care numerarul ajunge din contul de card, situat la
instituţiile bancare emitente, până în contul de card situat la instituţiile bancare
acceptatoare. Plăţile cu carduri desfăşurate în mediul electronic, de către aceste instituţii
bancare, trebuie să manifeste un grad ridicat de securitate şi să fie strâns legate la sistemul
de telecomunicaţii.

2.1. Instituţii bancare acceptatoare de carduri de plată


Instituţiile acceptatoare de carduri de plată sunt reprezentate de o bancă care posedă
conturile de card ale furnizorilor care deţin diferite automate bancare de plată cu ajutorul
cărora pot accepta cu uşurinţă plăţile realizate prin intermediul cardurilor de plată.
Tranzacţiile comerciale efectuate cu cardul de plată la aceste automate bancare, vor fi
recepţionate sub forma unor valute în conturile pe care unităţile acceptatoare le posedă.
În acest scop, unităţile bancare stabilesc strânse legături cu anumiţi furnizori, în
baza unor convenţii prestabilite, cărora le creează un cont de furnizor, cu ajutorul căruia
poate accepta plăţile prin intermediul cardurilor destinate în această direcţie.
Instituţiile bancare acceptatoare, au în posesia lor şi bancomate de la care se pot
efectua operaţiuni de extragere a diferitelor sume de bani, situaţie în care instituţiile pot fi
asemănate cu anumiţi furnizori de lichidităţi, care deţin un cont personal de terminal, în
baza căruia se poate recepţiona o cantitate de lichidităţi, extrasă din contul cardului de
plată. Instituţiile bancare acceptatoare pot realiza un excedent de valoare atât din posesia
contului furnizorului, cât şi din comisionul aplicat asupra operaţiunilor comerciale
efectuate la punctele de plată ale comercianţilor.
Aceste instituţii bancare acceptatoare pun la dispoziţia vânzătorilor un serviciu cu
ajutorul căruia plăţile se pot efectua prin intermediul cardurilor de plată naţionale, prin
intermediul cardurilor de plată internaţionale, dar şi prin cardurile de plată private.

11
Cu ajutorul cardului de plată naţional, se pot realiza plăţi doar la nivelul acelui stat,
fiind invalide dincolo de graniţele acestuia. Acesta este lansat şi acceptat în sistemul
naţional de plăţi prin intermediul cardurilor, de instituţiile bancare care activează în ţara
respectivă. În situaţia aceasta procesatorul de decontare este reprezentat de către
procesatorul naţional, iar transferul de disponibilităţi se poate realiza de banca naţională.
Cardul de plată internaţional şi-a făcut remarcată prezenţa prin intermediul
societăţilor internaţionale Visa şi Mastercard. Cu ajutorul cardului de plată internaţional se
pot efectua plăţi şi la alte terminale, dincolo de graniţele unui stat, chiar dacă acesta a fost
emis într-un stat diferit. În această situaţie transferul de lichidităţi este garantat de o
instituţie bancară care îşi desfăşoară activitatea în acest scop.
Încheierea situaţiei financiare este efectuată de către procesatorul internaţional de
decontări, care cuprinde totalitatea instituţiilor bancare care fac parte din sistem. Acest
procesator realizează un schimb valutar, între tipul de monedă al cardului de plată şi tipul
de monedă al furnizorului.
Cu ajutorul cardului de plată privat se pot efectua plăţi doar la furnizorii care au
încheiat convenţii cu instituţiile bancare emitente, care pot fi şi instituţii bancare
acceptatoare a plăţilor desfăşurate prin intermediul acestui tip de card.
Datorită faptului că aceste instituţii bancare au în posesia lor atât conturile de
terminal, căt şi conturile de card, decontarea interbancară nu-şi mai face apariţia.3

2.2. Instituţiile bancare emitente de carduri de plată


Instituţiile emitente de carduri de plată sunt reprezentate de o bancă care posedă
conturile de card ale comercianţilor și care lansează realmente cardul de plată. Instituţia
bancară acceptatoare posedă terminalul la care se vor efectua diferite operaţiuni de plată
sau de extragere de lichidităţi şi primeşte de la instituţia bancară emitentă un transfer de
lichidităţi din contul cardului emis de aceasta. Există o probabilitate scăzută de acordare a
aprobării, doarece instituţia emitentă poate aproba sau nu realizarea unor operaţiuni cu un
anumit card lansat de aceasta. Instituţiile emitente, finalizează convenţiile de card cu
anumiţi posesori care îşi doresc acest lucru. Acestă covenţie stabilită în prezenţa titularului
de card conţine diferite clauze ce manifestă o importanţă majoră. Aceste clauze se referă la
serviciul permanent de asistență telefonică, valoare minimă de numerar care trebuie să

3
Vasilache D., Plăți electronice, Ed. Rosetti Educational, București, 2004, p. 56

12
existe în cont, valoarea dobânzii care se acordă totalului de numerar din cont,
comisioanele care trebuiesc achitate de către titularul cardului, dar şi clauzele privind
limita maximă de lichidităţi ce poate fi extrasă zilnic.
Prin intermediul unei cereri de autorizate privind emiterea cardurilor de plată, se
constituie convenţia de card, apoi se înregistrează fabricarea cardului și pe baza acestuia se
stabileşte un cod personal de identificare. Din motive de securitate cardul de plată și codul
personal de identificare, pot fi transmise separat titularului de cardului de plată. Codul
personal de identificare poate fi acelaşi la titularii de carduri bancare lansate de o instituţie
bancară identică, deoarece are de obicei numai patru cifre. Datorită faptului că, acest PIN
este confidențial şi foarte sigur din punct de vedere al securităţii informaţiilor, posesorii
care au un cod personal de identificare identic, nu cum să ştie de acest lucru. Acest cod de
identificare este emis în unitatea bancară cu ajutorul unei modalităţi specifice de
codificare, cu alte cuvinte, doar titularul cardului poate avea acces la acesta.
Cu ajutorul unor maşinării specializate, denumite de obicei mașini de
personalizat, se poate desfăşura procedeul de individualizare a cardului de plată. Acestea
sunt alimentate în primă fază cu o cantitate de material plastic, destinat fabricării cardului,
iar mai apoi, sistemul de management al cardurilor de plată, emite un fișier de
individualizare a cardului de plată, ce cuprinde totalitatea datelor cu caracter personal,
înregistrate şi tipărite magnetic, urmând ca în faza finală să fie lansat cardul personalizat.
Procedeul de invidualizare al cardului de plată este un procedeu destul de dificil
deorece este predispus la riscul de fraudă, iar siguranţa proceselor de individualizare este
de obicei autorizată și supravegheată regulat, de anumite sisteme internaţionale de plăţi.
Denumirea titularului, numărul cardului de plată şi perioada de valabilitate, sunt
inscripţionate în relief pe suprafaţa acestuia. Data expirării reprezintă perioada de
valabilitate a cardului. În cazul în care această perioadă a fost depăşită, cardul va trebui să
fie reînnoit, deoarece devine inactiv. Aceste elemente de identificare sunt înscrise și în
memoria cardului constituit prin tehnologia cip.
În acest mod, cardul individualizat şi codul de identificare personal, sunt trimise
posesorului, de obicei în două plicuri diferite, în scopul reducerii riscul unei posibile
sesizări de falsificare a cardului de plată, dar şi a codului de identificare personal. În scopul
asigurării unui grad ridicat de securitate, noile carduri de plată nu sunt activate până când
are loc o primă operaţiune, realizată de posesorul îndreptăţit în acest sens, sau la solicitarea
acestuia.

13
Informaţiile cardurilor elaborate sunt încadrate într-o viguroasă bază de date, care
este cuprinsă în cadrul sistemului de conducere al cardurilor. Acest sistem de conducere al
cardurilor efectuează o analiză asupra informaţiilor cardului înregistrat în baza proprie de
date, iar mai apoi furnizează autorizarea, sau respingerea cererii de aprobare a unei
operaţiuni bancare, care provine de la instituţia bancară acceptatoare.
Cu privire la punctele de acces, există instituţii bancare care nu dispun de nici
măcar de un terminal sau, spre deosebire de acestea, pot exista şi instituţii care posedă şi
automate bancare cu ajutorul cărora se pot realiza operaţiuni de extragere de numerar, de
interogare a soldului, plata diferitelor servicii şi utilităţi, dar pot avea diferite dispozitive
electronice, numite puncte de vânzare (Pos). Aceste puncte de acces sunt montate în
cadrul propriilor unităţi. Instituţiile bancare emitente se pot desfăşura şi ca instituţii
acceptatoare, în situaţia în care au în posesia lor bancomate cu funcţie de retragere de
numerar.Cel mai adesea, o tranzacţie poate fi considerată diferită, dacă extragerea de
lichidităţi, realizată de către titularul cardului, se desfăşoară tot la automatele propriei
instituţii bancare care a elaborat acel card. În acest caz operaţiunea poate fi mult mai
avantajoasă şi mai eficientă.
Instituţiile bancare emitente pot realiza un excedent de valoare atât din elaborarea
cardurilor de plată, cât şi din posedarea contului de card, prin comisionul aplicat asupra
operaţiunilor efectuate de către instituţiile bancare acceptatoare în scopul aprobăriilor de
tranzacţii sau comisioanele aplicate posesorilor de carduri.
Prin intermediul convenţiilor de card, în baza cărora se stabilesc anumite clauze
contractuale, instituţiile bancare emitente au obligaţia să garanteze titularului anumite
servicii. Principalul serviciu se referă la cel de asistență telefonică permanentă, care de
exemplu poate bloca cardul, în situaţia în care a fost raportat un furt sau o pierdere al
acestuia.

2.3. Instituţii bancare acceptatoare şi emitente de carduri de plată


Instituţii bancare acceptatoare şi emitente manifestă o dublă calitate deoarece
acestea pot fi atât emitente, cât şi acceptatoare, îndeplinind aceleaşi funcţii, neexistând
instituţii bancare care pot fi doar acceptatoare sau doar emitente. Aceste instituţii bancare
au în posesia lor convenţii de carduri, convenţii încheiate cu diferiţi comercianţi, puncte de
vanzare instalate la comercianţi şi la propriile filiale, dar şi automate bancare.
Cu ajutorul instituţiilor bancare emitente şi acceptatoare de carduri de plată, se pot
realiza operaţiuni bancare într-un mod mult mai rapid şi mai eficient, oferindu-le

14
posesorilor de carduri şi comercianţilor, privilegiul tranzacţiilor on-us sau ale noastre, la
un cost foarte redus. Aşadar operaţiunile realizate la punctele de vânzare sau la
bancomatele proprii, prin intermediul cardurilor de plată proprii, pot fi aprobate direct de
către sistemul de conducere al instituţiilor bancare, evitându-se trecerea prin sistemul de
telecomunicaţii. Procedeul interbancar de decontare se realizează între contul de
comerciant şi cel de card, în cadrul instituţiei bancare.
Operaţiunile bancare străine apar de regulă, în situaţia în care la bancomatele
instituţiei bancare se realizează diferite tranzacţii cu un card emis de o altă instituţie
bancară străină, sau în cazul în care se utilizează un card de plată propriu instituţiei
bancare, la diferite bancomate, străine băncii. În aceste situaţii apare aprobarea
operaţiunilor bancare, dar şi procedeul interbancar de decontare.
Instituţii bancare acceptatoare şi emitente de carduri de plată, pot realiza un
excedent de valoare atât din acceptarea şi elaborarea cardurilor de plată, cât şi din
posedarea contului de card, prin comisionul aplicat asupra operaţiunilor efectuate de către
comercianţi sau comisioanele aplicate posesorilor de carduri.
În momentul actual, în ţara noastră există şase mari institiţii bancare emitente şi
acceptatoare de carduri de plată străine, de forma Mastercard sau Visa; BRD, BCR,
BancPost, Unicredit Bank, Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank. Aproximativ zece
instituţii bancare sunt doar emitente de carduri străine, ce posedă atât automate bancare, cât
şi puncte de vanzare la comercianţi (pos-uri).

2.4. Decontarea interbancară


Modalitatea de procesare a unei operaţiuni efectuate prin intermediul cardului de
plată, cuprinde de obicei o etapă de aprobare care se poate realiza instantaneu şi o etapă de
decontare interbancară care nu se realizează in acelaşi moment, ci după minim o zi
bancară, între contul de comerciant şi cel de card.
În situaţia cardurilor private, bazate pe operaţiuni bancare de tip on-us, etapa de
decontare interbancară se realizează în timp real, întrucât şi contul de comerciant şi cel de
card se află în cadrul aceleiași instituţii bancare. Astfel, contul de furnizor poate fi creditat
în acelaşi moment, sau poate fi creditat după un interval de timp, în funcţie de clauzele
stabilite în convenţia încheiată cu acesta.
Totalitatea operaţiunilor aprobate, ce cuprind caracteristici asemănătoare, dar sub o
altă formă, sunt stocate în baza unui fişier/jurnal de operaţiuni. Acest fişier se poate regăsi

15
în cadrul sistemului de conducere al instituţiei bancare, în punctele de vânzare la
comercianţi (Pos) şi bancomate bancare, dar şi în cadrul programelor de procesare.
Sistemul de conducere al unei instituţii bancare acceptatoare, întocmeşte zilnic un
jurnal de tranzacţii, care cuprinde totalitatea operaţiunilor efectuate la automate sale, pe
baza căruia a solicitat aprobarea şi a primit de la instituţiile bancare emitente de carduri, un
răspuns afirmativ. Totalul sumelor pe care le are de achitat instituţia bancară emitentă de
carduri, instituţiei acceptatoare de carduri, sunt consemnate în jurnalul de tranzacţii.
Instituţiile bancare acceptatoare de carduri, vor înainta jurnalele lor de operaţiuni
programului de procesare a decontării. Acest program va furniza câte un jurnal aferent
fiecărei instituţii bancare emitente, în scopul prezentării obligaţiilor financiare pe care
trebuie sa le respecte, faţă de instituţiile bancare acceptatoare. Încheierea situaţiei
financiare este efectuată de către procesatorul de decontări, care realizează o analiză asupra
situaţiilor financiare nete, luând în calcul ansamblul instituţiilor bancare care fac parte din
acest sistem.
În concluzie, în ţara noastră, procesul interbancar de decontare pentru instituţiile
bancare emitente sau acceptatoare de carduri, este garantat de Banca Națională a României.
Pentru aceste transferuri de lichidităţi şi decontări interbancare, Banca Națională a a fondat
ca intermediar al său, instituţia Transfond.
Organizaţiile internaţionale Visa și Mastercard determină sumele de decontare
interbancară și comunică în fiecare zi Băncii Naționale a României, pentru cardurile emise
sub sigla Visa şi Matercard, un document cu rol de ordin de plată, cu ajutorul căruia se
precizează ce cantitate de lichidităţi trebuie transmisă între aceste instituţii bancare care
activează pe teritoriul României..

16
CAPITOLUL III. STUDII PRIVIND CARDURILE DE PLATĂ
LA BĂNCI SEMNIFICATIVE DIN ROMÂNIA

Sistemul bancar se numără printre cele mai prestigioase structuri ale economiei,
băncile fiind intermediarii redistribuirii banilor, având un aport esenţial în majorarea
Produsului Intern Brut al României.

3.1. Statistici privind cardurile emise în România

Băncile actuale acordă o gamă largă şi multilaterală de servicii clienţilor săi


pornind de la băncile tradiţionale, care alcătuiesc veriga de bază a business-ului bancar,
până la cele contemporane ce ţin de produse financiare noi, serviciile financiare, tranzacții
investiţionale.
Băncile au nevoie de clienți deponenţi şi dependenţi, pentru a-și desfășura
activitatea. Cerințele clienților diferă, în funcție de afacerile lor sau de nevoile lor
personale, asigurând un randament important în evoluția activităţii bancare.

3.1.1. Numărul total de carduri

Studiile privind numărului total de clienţi ne arată faptul că o majoritatea clienţilor


bancari sunt reprezentați de persoanele fizice, pe lângă persoanele juridice, firmele cu
capital privat şi de stat. Un client persoană fizică poate fi reprezentat de o persoană ce
deține un cont bancar, pentru uz personal, de regulă cu un card ataşat. Ca importanță în
total clienţi, se poate observa o diferenţiere considerabilă între clienţii persoane fizice şi
clienţii persoane juridice. Persoanele juridice au o importanță relativ mică în comparațe cu
persoanele fizice.
Cardul ilustrează instrumental cu ajutorul căruia se poate efectua achitarea unui
produs sau serviciu, fiind constituit dintr-un sistem structurat pe baze contractuale între
deţinător, emitent şi prestatorul de servicii. Poate fi utlizat atât în lei cât și în valută.

17
Tabel 3.1.: Număr de carduri emise în inervalul 2013-2018

Data Numărul total Numărul de Numărul de Numărul de carduri


de carduri carduri de debit carduri active
de credit
mil. mil. mil. mil.

mar. 2018 16.6 13.7 2.8 12.9


dec. 2017 16.4 13.5 2.8 12.5

sep. 2017 16.3 13.5 2.7 12.5

iun. 2017 16.1 13.3 2.8 12.4

mar. 2017 16.0 13.2 2.8 11.8

dec. 2016 15.9 13.1 2.8 11.9

sep. 2016 15.6 13.0 2.6 11.5

iun. 2016 15.3 12.7 2.5 11.4

mar. 2016 15.1 12.1 2.5 11.2

dec. 2015 14.9 12.4 2.4 11.0

sep. 2015 14.7 12.2 2.4 10.7

iun. 2015 14.4 12.0 2.4 10.6

mar. 2015 14.6 12.2 2.3 11.3

dec. 2014 14.5 12.2 2.3


11.1
sep. 2014 14.2 11.9 2.3
10.7
iun. 2014 14.1 11.8 2.2
10.7
mar. 2014 14.1 11.8 2.2
11.4
dec. 2013 14.2
11.9 2.2 11.3
Sursa: Elaborat de autor după www.bnr.ro

18
Grafic 3.1.: Număr de carduri emise în inervalul 2013-2018

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Numărul total de carduri Carduri de debit Carduri de credit Numărul de carduri active

Sursa: Elaborat de autor după www.bnr.ro

Din datele prezentate în tabelul 3.1 şi în graficul 3.1.. rezultă faptul că, la finele lui
2017, existau în circulaţie un număr de 16,4 milioane carduri valide, dintre care
aproximativ 12,5 mil. sunt active. Daca analizăm evoluţia cardurilor în perioada 2013 -
2018 putem deduce următoarele concluzii :
 Numărul total de carduri a crescut cu aproximativ două milioane bucata;
 Numărul total de carduri în circulație a urcat, în primul trimestru din anul
2018, cu peste 200.000, de la 16,43 milioane la finalul anului 2017.
 Putem observa că în trimestru întâi din anul 2017, numărul total de carduri
a crescut cu peste 100.000, de la 15,96 milioane la finalul anului 2016, la 16,07 milioane în
martie 2017.
 Creşterea a fost reprezentata de mărirea numărului de carduri de debit
(11.40% comparativ cu martie 2015); numărul cardurilor de credit au avut o scădere de
aproximativ 35.000 bucata ( 2.17 % comparativ cu 2015 );

19
 Comparativ cu anul 2015, numărul de carduri aflate în circulație a urcat cu
aproape un milion, de la 15,13 milioane la finalul lunii martie 2016.
 În schimb, numărul cardurilor active a scăzut cu aproape 40.000, în aceeași
perioadă, de la 11,87 milioane la finalul anului 2016, la 11,83 milioane după primele trei
luni ale anului 2017
 Cu toate acestea, numărul cardurilor active rămâne peste cel semnalat în
anul 2015, respectiv 11,19 milioane..
 Din totalul cardurilor se observa ca numărul de carduri active s-a micșorat.
Daca în 2015 cardurile active aveau o pondere de 77,5 % din numărul total de carduri, în
decembrie 2017 acestea aveau o pondere de 75,7 %, înregistrându-se o scădere de
aproximativ 1,8 %;
 Observam o tendinţa uşoara de creştere în segmentul cardurilor de debit
începând cu a doua jumătate a anului 2016, tendinţă care va continua şi în anul 2017.
 Numărul de carduri aflate în circulație a urcat cu aproape 400.000, de la
aproximativ 14,15 milioane la finalul anului 2013, la 14,54 în anul 2014.

20
3.1.2. Numărul de ATM-uri
Potrivit tabelului 3.2. putem observa faptul că în luna decembrie a anului 2016, în
România existau 10.341 de ATM-uri cu funcţie de retragere de numerar, reprezentând o
scădere considerabilă față de anul 2015, unde se înregistrau 10.682 de ATM-uri cu funcție
de retragere numerar. În luna septembrie a anului 2016, statistica BNR arătă că în România
existau 10.874 de ATM-uri de la care se putea retrage numerar, diminuându-se cu 533 de
unități.
Tabel 3.2. Numărul de ATM-uri cu funcţie de retragere de numerar şi numărul de
ATM-uri cu funcţie de transfer credit

Data Numărul de ATM Numarul de ATM-uri cu Numarul de ATM-uri cu


furnizate de PSP funcţie de retragere de funcţie de transfer credit
rezidenţi numerar
mar.2018 11058 10290 9698

dec.2017 11069 10293 9701

sep.2017 11081 10263 9695

iun.2017 11208 10373 9740

mar.2017 11154 10384 9670

dec.2016 11127 10341 9616

sep.2016 11669 10874 10175

iun.2016 11615 10821 10135

mar.2016 11494 10703 10032

dec.2015 11492 10682 10019

sep.2015 11596 10783 10054

iun.2015 11738 10936 10094

Sursa: Elaborat de autor după www.bnr.ro

21
La finalul anului 2017 erau 10.293 de unități, de unde rezultă o reducere a
numarului de ATM-uri cu 48 de untăți față de anul 2016. Pentru anul 2018 numarul de
ATM-uri cu funcție de retragere de numerar tinde să se mențină constant cu anul
precedent.
Statisticile BNR conturează faptul că, în ultimele trei luni ale anului 2017, au fost
efectuate 61 de milioane de tranzacţii, menținându-se constant în fiecare dintre cele două
trimestre anterioare. În schimb, creşte valoarea cantităților de bani extrase din bancomate,
în pofida fapului că numărul bancomatelor s-a împuţinat.
În al treilea trimestru al anului 2016, valoarea extragerilor din ATM-uri a fost de
38,9 miliarde de lei, în vreme ce în utimul trimestru, în care numărul de ATM-uri a scăzut
cu peste 500 de unităţi, valoarea extragerilor de numerar s-a majorat la 39,3 miliarde de lei.
În luna decembrie a anului 2017 în România existau 9.701 de ATM-uri cu funcţie
de transfer credit, reprezentând o scădere considerabilă față de anul 2016, unde se
înregistrau 9.616 de ATM-uri cu funcție de transfer credit. În luna septembrie a anului
2015, statistica BNR arătă că în România existau 10.019 de ATM-uri de la care se putea
realiza funcția de transfer de credit, diminuându-se cu 403 de unități.
La finalul anului 2017 erau 9.701 de unități, de unde rezultă o creștere relativ mare
a numarului de ATM-uri cu 85 de untăți față de luna decembrie a anului 2016. Pentru anul
2018 se prevăd modificări nesemnificative, numărul de ATM-uri diminuându-se doar cu 3
unități.

22
Grafic 3.2. Valoare tranzacții la ATM și POS cu carduri emise în țară în perioada
2013-2018

50,000,000
45,000,000 43,121,000

40,000,000 37,362,000
35,000,000 33,142,000
30,913,000
30,000,000 26,466,000 28,293,000

25,000,000
20,000,000
15,000,000
11,000,000
10,000,000 8,599,000
5,899,000 6,754,000
4,276,000 5,116,000
5,000,000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valoare retrageri de numerar la ATM cu carduri emise în țară (Lei)


Valoare tranzacţii POS cu carduri emise în țară (Lei)

Sursa: Elaborat de autor după www.bnr.ro

În privința numărului de tranzacții, acestea au înregistrat creșteri peste numărul de


retrageri de la ATM, atât la ATM cât și la POS, mai mult cele din urmă, de la 61.000 în
anul 2016, la aproximativ 78.000 în luna martie 2017. Cu toate acestea, ca valoare, sumele
retrase de la bancomat rămân cu mult peste cele înregistrate prin plăți la POS, deși ambele
categorii au înregistrat scăderi în primul trimestru al anului 2017. În comparație cu primul
trimestru al anului 2016, sumele sunt în creștere atât pentru retragerile de la ATM, de la 33
de miliarde de lei la 37 de miliarde de lei, cât și pentru plățile la POS, de la 6,7 miliarde de
lei la 8,6 miliarde de lei.

23
3.2. Cardurile de credit şi cardurile de debit la CEC Bank , BRD , BCR ,
Raiffesein Bank, Piraeus Bank , Alpha Bank , Banca Transilvania , Unicredit
Bank , Banc Post, ING Bank
Băncile active pe teritoriul României oferă o gamă largă şi multilaterală de servicii
clienţilor săi persoane fuzice sau juridice, pornind de la băncile tradiţionale, care alcătuiesc
veriga de bază a activităţii bancare, până la cele contemporane ce ţin de produse financiare
noi, serviciile financiare, tranzacții investiţionale şi carduri bancare.

3.2.1. Carduri de credit la 7 bănci din România - Caracteristici


Cardurile de credit la CEC Bank
CEC Bank oferă clienților săi posibilitatea obținerii unei limite de credit de până la
60.000 lei. CEC Bank emite două tipuri de carduri de credit, atât sub sigla Mastercard și
cât și sub sigla Visa Premium.

Cardurile de credit CEC Bank Mastercard/Visa Platinum sunt carduri de


credit în lei pentru persoane fizice, care asigură accesul la o linie de credit cu reînnoire
după fiecare rambursare şi prezintă următoarele caracteristici:

 Pentru operațiuni la comercianți cardurile oferă până la 59 de zile calendaristice


grație la plata dobânzii;
 Suma minimă de plată din datoria față de bancă la sfârșitul fiecărui ciclu de
tranzacționare este de 2,5%;
 Cardurile pot fi utilizate atât în țară cât și în străînătate 24/24 ore, 7/7 zile, pentru
obținerea de numerar, precum și pentru plata de bunuri și servicii;
 Cardurile pot fi folosite pentru operațiuni comerciale securizate pe Internet, în
modul 3 D Secure;
 Deținatorul de card poate desfășura operațiuni prin serviciul Internet Banking al
CEC Bank (vizualizarea contului de card, extras de cont pe o anumită perioadă,
transfer de sume din contul de card către alte conturi) ;
 Se pot utiliza pentru achitarea facturilor emise de diferiți furnizori atât la
echipamentele ATM CEC Bank, cât și la ATM-urile altor instituții bancare care
asigură acest serviciu.

24
Cardurile de credit CEC Bank Visa/Mastercard Business Silver sunt destinate
persoanelor juridice şi prezintă următoarele caracteristici:
CEC Bank oferă două tipuri de carduri de debit în lei cu utilizare națională și
internațională: Visa Business Silver și Mastercard Business Silver;
 Ambele tipuri de card sunt destinate utilizatorilor autorizați care efectuează
deplasări și plăți în interesul firmei, atât în țară cât și în străînătate;
 Cardurile tip Business sunt atașate unui cont distinct de persoana juridică, în lei;
 Contul de card deschis pe numele persoanei juridice permite atașarea unui număr
mare de carduri, precum și parametrizarea accesului la fonduri pentru fiecare card
în parte;
 Limita minimă credit este de 5.000 lei și limita maximă de credit este de 350.000
 Perioada de creditare: 24 luni cu posibilitate de prelungire
 Comisioane: în prezent nu se percep comisioanele specifice creditării PJ (comision
de analiză dosar și comision de gestiune linie de credit) ;
 Rulaj minim creditor: 10% din valoarea utilizată la finalul lunii anterioare.

Cardurile de credit la BRD


BRD asigură clienților săi o gamă variată de carduri de credit, printre care se
enumeră cardul de credit Standard, cardul de credit Gold și cardul de credit Platinum.
Cardurile de credit BRD Standard și Gold sunt destinate persoanelor fizice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Transferi uşor în contul tău curent orice sumă de peste 500 de lei şi o poți returna în
maximum 36 de rate egale, cu dobândă avantajoasă;
 Perioada de grație de până la 55 de zile cu dobândă 0, dacă se achită integral suma
utilizată la data scadenţei (fără ratele scadente în viitor)v
 Reduceri de până la 50% în peste 1200 de locații partenere - Sport, Telecom,
ElectroIT, Copii, Hobby, Medical, Modă, Turism, Restaurante - pe
extrabeneficii.brd.ro;
 25.000 lei este linia de credit maximă acordată pentru Cardul de Credit Standard, în
limita a 6 venituri nete lunare, în timp ce minimul este de 1.000 de lei;
 Pentru cardul de credit Gold, suma minimă acordată este de 5.000 de lei, iar limita
maximă este de 60.000 de lei;

25
 Numai 3,5% este suma minimă de plată din soldul utilizat, minimum 20 de lei.
 Cardurile de credit Standard și Gold asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure
 Pentru cardul de credit Standard te bucuri de 10 tranzacții și un total maxim de
8.000 de lei. Iar dacă optezi pentru Gold, ai 10 tranzacții incluse și un total de
15.000 de lei pe zi;
 Zero comision de emitere pentru cardul de credit Standard și Gold;
 Cardurile de credit Gold oferă acces VIP în aeroporturile naţionale partenere.

Cardul de credit Standard Cardul de credit Gold

Cardul de credit BRD Platinum este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Linia maximă de credit este 115.000 lei ;
 Plăți la comercianți, inclusiv online și contactless;
 Plata facturilor către furnizorii de utilități ;
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN;
 Western Union la terminalele BRD;
 Clienții beneficiază de asigurare de asistență gratuită de voiaj, medicală și legală;
 Serviciul Concierge BRD este destinat în special deținătorilor de carduri de credit
Platinum și este dedicat 24/24 h clienților săi.

26
Cardul de credit BRD Business este destinat persoanelor juridice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Cardul de credit Business este un instrument de plată practic și comod care acoperă
nevoile curente printr-o linie de credit pe doi ani, cu posibilitate de prelungire
 Card embosat, emis sub sigla MasterCard
 Aria de utilizare: naţională şi internaţională
 Cardul este emis in lei
 Este valabil 2 ani cu posibilitate de reînnoire
 Sold disponibil este constituit din limita de credit acordată de bancă
 Perioada de graţie: până la 46 de zile
 Suma minimă care trebuie rambursată lunar: 10% din totalul tranzacţiilor effectuate

Cardurile de credit la Banca Comercială Română (BCR)


BCR emite carduri de credit de sub sigla VISA. Cardurile pot fi utilizate la orice
POS inscripționat VISA și, de asemenea, la orice ATM care afișează sigla VISA.
Utilizatorii cardurilor companiei BCR beneficiază de cea mai dezvoltată rețea de
bancomate din România.
Cardurile de credit BCR Standard și Gold este destinat persoanelor fizice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Până la 12 rate egale cu dobândă 0%, oriunde în lume;
 Programul de loialitate Plus în Cont - platforma de oferte dedicate care vin cu bani
înapoi direct pe cardul tău BCR;
 Pâna la 55 de zile perioadă de grație cu dobândă 0%;
 Tehnologia contactless te ajută să plătești sigur, rapid și ușor cumpărăturile;
 Asigurare de călătorie pentru deținătorii cardului de credit Gold;
 Asigurare de protecţie a cumpărăturilor pentru utilizatorii cardului de credit Gold;
 Acces gratuit în Business Lounge-ul Aeroportului Otopeni Bucureşti şi cel al
Aeroportului Internaţional Cluj - Napoca;
 Siguranță maximă cu serviciul 3D-Secure cu parola dinamică;
 Siguranţă şi control cu serviciul BCR Alert Plus;
 Posibilitatea de a ataşa carduri suplimentare pentru utilizatori autorizaţi;
 Extras de cont gratuit prin e-mail și/sau postă;
 Debitarea automată gratuită a sumei minime de plată dintr-un cont curent BCR;

27
 Plăţi facturi la ATM BCR;
 Reîncărcare Orange/Vodafone/Telekom la ATM BCR;
 Comision 0 la orice plată cu cardul, atât online cât și la comercianții acceptați;
 Accesul 24/7, la orice ATM din țară și străinatate;
 Programul de oferte Premium MasterCard pentru utilizatorii cardului de credit Gold
 Retragere numerar în regim de urgență;
 Experiențe surprinzătoare în peste 40 de orașe din întreaga lume prin simpla
înregistrare și rezervare în platforma Mastercard Priceless Cities.

Cardul de credit BCR Visa Electron pentru este destinat persoanelor juridice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Cu ajutorul acestui card deținătorii își pot programa plățile beneficiind de până la
55 zile perioadă de grație cu dobânda 0% pentru operațiunile desfășurate la orice
comerciant atât din țară cât și din străînătate sau pe internet;
 Cardul de credit Visa Electron pentru persoane juridice asigură plata facturilor și a
utilităților sau reîncărcarea cartelelor Orange/Vodafone/Telekom la ATM BCR;
 Deținătorii pot eșalona cheltuielile lunare achiziționând serviciil sau mărfuri în 12
rate cu dobânda 0%;
 Clienții pot reduce costurile prin discount-urile oferite de partenerii BCR pentru
plata prin card;
 Serviciul 3D secure oferă siguranța plăților din mediul online;
 Deținătorii pot retrage numerar de la orice ATM din țară și din străînătate având
acces 24/7 la limita de credit acordată;
 Clienții persoane juridice au dispoziție o limită de credit de până la 145.000 lei.

28
Cardurile de credit la Raiffeisen Bank

Cardul de credit/cumpărături Standard este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Este un card de credit în Lei, pentru persoane fizice
 Cardul asigură o utilizare națională și internațională
 Limita de credit între 700 și 30.000 Lei
 Limita lunară de cheltuială reprezintă 100% din limita acordată de banca pentru
plăti la comercianți, 40% pentru retrageri de numerar
 Limita zilnică de retragere numerar este de 3.000 Lei
 Rambursarea lunară minimă este de 5% din valoarea creditului utilizat, minim 10
lei
 Gratuit până la 4 carduri suplimentare cu acces total sau parțial la limita de credit.
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Serviciul Comerț Electronic 3-D Secure: înrolare automată a cardului pentru
siguranță online
 0% dobândă până la 56 de zile și 0% comision pe tranzacție pentru plățile la
comercianți, în România sau în străinătate.

Cardul de credit/cumpărături eMAG este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Este un card de credit în Lei, pentru persoane fizice.
 Cardul asigură o utilizare națională și internațională.
 Limita de credit între 700 și 30.000 Lei
 Limita lunară de cheltuială reprezintă 100% din limita acordată de banca pentru
plăti la comercianți, 40% pentru retrageri de numerar.
 Limita zilnică de retragere numerar este de 3.000 Lei
 Rambursarea lunară minimă este de 5% din valoarea creditului utilizat, minim 10
lei
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei

29
 Clienții pot solicita gratuit 4 carduri suplimentare, cu acces total sau parțial la limita
de credit.lui în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de Lei.
 Serviciul Comerț Electronic 3-D Secure: înrolare automată a cardului pentru
siguranță online.
 Deținătorii au până la 10% înapoi puncte de loialitate dacă achiziționează produse
de la eMAG
 Prin cardul de cumpărături eMAG de la Raiffeisen Bank, clienții obțin produsele
mult dorite în 24 de rate fără dobândă
 Clienții pot plăti până la 12 rate lunare fără dobândă sau pot acumula puncte
Multishop când plătesc la magazinele partenere ale băncii
 Prin cardul de credit eMAG deținătorii pot rambursa integral sumele utilizate până
la scadența lunară și pot beneficia de 0% dobândă.

Cardul de credit/cumpărături Vodafone este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Este un card de credit în Lei, pentru persoane fizice
 Cardul asigură o utilizare națională și internațională
 Limita de credit între 700 și 30.000 Lei
 Limita lunară de cheltuială reprezintă 100% din limita acordată de banca pentru
plăti la comercianți, 40% pentru retrageri de numerar.
 Limita zilnică de retragere numerar este de 3.000 Lei
 Rambursarea lunară minimă este de 5% din valoarea creditului utilizat, minim 10
lei
 Gratuit până la 4 carduri suplimentare cu acces total sau parțial la limita de credit.
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Serviciul Comerț Electronic 3-D Secure: înrolare automată a cardului pentru
siguranță online
 Prin cardul de credit eMAG deținătorii pot rambursa integral sumele utilizate până
la scadența lunară și pot beneficia de 0% dobândă
 Clienții pot plăti până la 12 rate lunare fără dobândă sau pot acumula puncte
Multishop când plătesc la magazinele partenere ale băncii

30
 Clienții pot primi puncte de loialitate Vodafone de fiecare dată când folosesccardul.
Pentru fiecare 10 Lei cheltuiți la comercianți, cardul de cumpărături Vodafone le
aduce 2 puncte de loialitate Vodafone.

Cardul de credit/cumpărături Gold și World MasterCard este destinat


persoanelor fizice şi prezintă următoarele caracteristici:
 Este un card de credit în Lei, pentru persoane fizice
 Cardul asigură o utilizare națională și internațională
 Limita de credit între 5000 și 70.000 Lei pentru cardul de credit Gold
 Limita de credit între 15.000 și 120.000 Lei pentru cardul World MasterCard
 Limita lunară de cheltuială reprezintă 100% din limita acordată de banca pentru
plăti la comercianți, 40% pentru retrageri de numerar.
 Limita zilnică de retragere numerar este de 5.000 Lei
 Rambursarea lunară minimă este de 5% din valoarea creditului utilizat
 Gratuit până la 4 carduri suplimentare cu acces total sau parțial la limita de credit.
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Serviciul Comerț Electronic 3-D Secure: înrolare automată a cardului pentru
siguranță online
 Prin cardul de credit Gold deținătorii pot rambursa integral sumele utilizate până la
scadența lunară și pot beneficia de 0% dobândă
 Clienții pot plăti până la 12 rate lunare fără dobândă care le aduc bonusuri în
puncte Multishop, de până la 25% din valoarea cumpărăturilor
 Cardul Gold oferă deținătorilor o linie de credit de până la 70.000 Lei.
 Clienții au de câștigat la fiecare plată cu World MasterCard fie în România, fie în
străinătate, primesc înapoi pe card 0,6% din valoarea tranzacției
 Cardul oferă asigurări și servicii speciale de călătorie gratuite (de până la 100.000
Euro), fără condiția activării asigurării
 Cardul asigură accesul garantat cu un însoțitor în oricare din cele peste 700 de
saloane tip Business Lounge din aeroporturile internaționale înrolate în program

31
Cardurile de credit la Banca Transilvania

Cardurile de credit BT Flying Blue Classic și Premium sunt destinate


persoanelor fizice şi prezintă următoarele caracteristici:
 Plățile cu cardul prelungesc deținătorilor cu 24 de luni valabilitatea tuturor Milelor
Premiu pe care le au prin programul Flying Blue
 DeținătoriI plătesc în rate fără dobândă la comercianții care fac parte din programul
STAR al Băncii Transilvania și pentru plățile făcute la AIR FRANCE, KLM și
TAROM
 Clienții beneficiază de acces în salonul Business
 Se oferă asigurare gratuită pe timpul călătoriei în străinătate
 Eliberare de numerar și înlocuire în regim de urgență a cardului
 Clienții beneficiază de asigurare gratuită când călătoresc în străinătate și au acces în
programul Visa Luxury Hotels
 Internet Banking BT24 și Mobile Banking mBT24 gratuite în primele 6 luni de la
emiterea carduluiși SMS Alert gratuit în prima luna
 Titularii pot solicita carduri suplimentare atașate contului lor de card BT Flying
Blue pentru cei dragi, care îi aduc în plus Mile Premiu ori de câte ori ei utilizează
cardul la cumpărături.
 Clienții au deplină siguranță la plata cu cardul pe internet
 Deținătorii pot împumuta de până la de 5 ori venitul lor lunar
 Perioada de creditare este de 5 ani și poate fi prelungită
 Dobânda este fixă, de 24% pe an.

Cardurile de credit Star Forte/Gold/Platinum sunt destinate persoanelor fizice


şi prezintă următoarele caracteristici:
 Pâna la 56 de zile perioadă de grație cu dobândă 0%;
 Perioada de creditare este de 5 ani și poate fi prelungită
 Limita maximă de credit este cuprinsă între 25.000 lei - 150.000 lei
 Cardul este emis în lei
 Taxa de emitere și administrare este cuprinsă între 20 lei – 350 lei

32
 Clienții au până la 15% din valoarea cumpărăturilor, în cazul operațiunilor cu
comercianții parteneri ai programului STAR
 Dobânda este fixă, de 24% pe an
 Titularii pot solicita carduri suplimentare atașate contului lor de card Star pentru cei
dragi
 Fiind un card de credit, clienții trebuie să rambureze între zilele de 1 și 25 a lunii
cel puțin 10% din valoarea banilor cheltuiți de pe card luna anterioară
 Deținătorii cardurilor Star Gold și Platinum pot efectua cumpărături în 12 rate fără
dobândă si fără comisioane la comercianții parteneri ai programului Star
 Cardul Star acordă o siguranță deplină a plăților pe internet
 Deținătorii cardurilor Star Forte pot efectua cumpărături în 18 rate fără dobândă si
fără comisioane la comercianții parteneri ai programului Star.

Cardul de credit Star Forte pentru medici este destinat persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi profesionale în domeniu medical şi prezintă următoarele caracteristici:

 Pâna la 56 de zile perioadă de grație cu dobândă 0%;


 Perioada de creditare este de 5 ani și poate fi prelungită
 Limita maximă de credit este de 22.000 lei
 Cardul este emis în lei
 Fiind un card de credit, clienții trebuie să rambureze între zilele de 1 și 25 a lunii
cel puțin 10% din valoarea banilor cheltuiți de pe card luna anterioară
 Deținătorii cardurilor Star Gold și Platinum pot efectua cumpărături în 12 rate fără
dobândă si fără comisioane la comercianții parteneri ai programului Star
 Clienții primesc bonus 10 lei în puncte STAR pentru prima plată cu cardul STAR
Forte la comercianți
 Cardul oferă medicilor o asigurare de călătorie în străinătate gratuită
 Comisionul de emitere este de 20 lei și taxa anuală de administrare este de 30 lei

33
Cardul de credit Visa Business Silver/Gold este destinat persoanelor juridice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Cardurile Visa Business de la Banca Transilvania pun la dispoziția clienților
persoane juridice o linie de credit pe o perioadă de până la 24 luni
 Cumpăraturile pe firmă cu cardurile de credit Visa Business Silver sau Gold
aduc puncte STAR în funcție de valoarea cumpărăturilor
 Limita de credit este flexibilă, putând fi majorată trimestrial, în funcție de
evoluția cifrei de afaceri și a sumelor rulate prin Banca Transilvania
 Beneficiezi de asigurare pentru călătorii în străinătate;
 Companiile au reduceri la comercianții parteneri STAR;
 Cardurile Business oferă acces în saloanele Business Lounge în Aeroportul
Internațional Henri Coandă din București și Aeroportul Internațional Cluj-
Napoca, pentru ține și un însoțitor;
 Persoanele juridice își pot recupera TVA-ul extern, dacă efectuează plăți cu
cardul de credit Visa Business în străinătate;
 Deținătorii pot avea până la 12 rate fără dobândă la parteneri sau puncte
STAR la fiecare cumpărătură, în cele peste 8.500 magazine partenere
 Comision 0 la plățile cu cardul și la alimentarea contului de card
 Pentru utilizarea cardului la bancomatele și POS-urile ale altor bănci, în
România
 Comisionul este 2,50%, minim 2,5 lei
 Pâna la 56 de zile perioadă de grație cu dobândă 0%;
 Limita maximă de credit este 35.000 lei

Cardurile de credit la UniCredit Bank

Cardul de credit UniCreditCard Principal este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Limita maximă de credit este cuprinsă între 700 și 35.000 lei, în funcție de venitul
personal
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless

34
 Este necesar să se ramburseze lunar suma minimă de rambursat (dar nu mai puțin
de 25 lei)
 Perioada de grație este de maxim 50 de zile și este valabilă doar pentru plățile la
comercianți și clienții pot beneficia de ea dacă rambursează până la scadență totalul
de plată datorat
 Rata dobânzilor este fixă pe intreagă durată a contractului și variază în funcție de
tipul de tranzacție: 24,99%, pentru tranzacții la comercianți sau online, și 26,99% la
retragerile de la ATM
 Cardul are o valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire automată.
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Deținătorii primesc 0,5% înapoi în puncte UniCredit pentru fiecare tranzacție
efectuată la comercianți, inclusiv pentru plata facturilor de utilități
 Comisionul de utilizare ATM în rețeaua grupului Unicredit Bank este de 2%

Cardul de credit UniCreditCard Principal

35
Cardul de credit UniCreditCard Premium este destinat persoanelor fizice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Deținătorii primesc 2% înapoi în puncte UniCredit pentru fiecare tranzacție
efectuată la comercianți, inclusiv pentru plata facturilor de utilități
 Limita maximă de credit este cuprinsă între 4000 și 70.000 lei, în funcție de venitul
personal
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Este necesar să se ramburseze lunar suma minimă de rambursat (dar nu mai puțin
de 25 lei)
 Perioada de grație este de maxim 56 de zile și este valabilă doar pentru plățile la
comercianți și clienții pot beneficia de ea dacă rambursează până la scadență totalul
de plată datorat
 Rata dobânzilor este fixă pe intreagă durată a contractului și variază în funcție de
tipul de tranzacție: 24,99%, pentru tranzacții la comercianți sau online, și 26,99% la
retragerile de la ATM
 Cardul are o valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire automată.
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Clienții pot beneficia de 0% dobândă pentru rambursarea în până la 12 rate a
tranzacțiilor de minim 300 de lei efectuate cu UniCreditCard Premium
 Titularii pot beneficia de acces gratuit în lounge-urile Mastercard din Aeroportul
Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional Viena.
 Deținătorii beneficiează de comision 0 la prima tranzacție efectuată într-o zi de
vineri în fiecare ciclu de tranzacționare

36
Cardul de credit UniCreditCard Premium

Cardul de credit Mastercard Gold Miles & More este destinat persoanelor fizice
şi prezintă următoarele caracteristici:
 Cu cardul de credit MasterCard Gold Miles & More titularii pot beneficia de o
limită de credit între 4.000 și 45.000 lei, în funcție de venitul personal
 Cardul poate fi emis atât în lei cât și în euro
 Este necesar să se ramburseze lunar suma minimă de rambursat
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Perioada de grație este de maxim 56 de zile și este valabilă doar pentru plățile la
comercianți și clienții pot beneficia de ea dacă rambursează până la scadență totalul
de plată datorat
 Rata dobânzilor variază în funcție de următoarea formulă de calcul: ROBOR 6 luni
2,27% + marja băncii 22%. ROBOR se modifică bianual, pe 30.06 si 31.12
 Cardul are o valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire prin semnarea unui
act additional
 Clienții pot schimba codul PIN pe care îl doresc la orice ATM UniCredit Bank sau
printrun apel la Info Center
 Deținătorii pot beneficia gratuit de o asigurare de călătorie în străinătate
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții

37
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Comisionul anual de administrare a contului este de 200 lei
 Comisionul pentru operațiuni effectuate la ATM UniCredit este de 0%

Cardul de credit Gold Miles & More

Cardurile de credit la ING Bank

Cardurile de credit ING Credit Card este destinat persoanelor fizice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Limita maximă de creditare este de 35.000 Lei
 Deținătorii au până la 4 rate fârâ dobândă, oriunde în lume
 Deținătorii au până la 24 de rate cu 0% dobândă la comercianții parteneri
 Comision de emitere card și comisionul de administrare anuală este de 35
lei
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul
cheltuielilor pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Cardul de credit de la ING oferă reduceri pentru cumpărăturile efectuate de
la comercianții parteneri
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe
internet, fiind una dintre cele mai sigure platforme de plăți online

38
 Clienții pot folosi cardul la plăți pe internet, plata facturilor de utilități prin
serviciul Fast Pay și la retrageri de numerar de la bancomate
 Dobânda este de 0% pentru cumpărăturile făcute cu cardul, cu condiția ca
deținătorii să returneze integral până la data scadentă suma folosită sau rata
aferentă
 și 25% pe an pentru sumele scadente și nerambursate în perioada de grație
 Perioada de grație este de maxim 45 de zile pentru orice cumpărături
efectuate în perioada de tranzacționare
 Vârsta minimă este de 18 ani; vârstă maximă pentru bărbați este de 64 de
ani, iar pentru femei de 62 de ani.
 Cardul asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless
 Venitul lunar net trebuie să fie de minim 1.000 lei

Cardul de credit ING Business este destinat persoanelor juridice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Perioada de grație este de maxim 45 de zile pentru orice cumpărături efectuate în
perioada de tranzacționare
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Cardul de credit de la ING oferă reduceri pentru cumpărăturile efectuate de la
comercianții parteneri
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Titularii pot efectua plăți la POS sau cumpărături online oriunde în lume, pentru
care pot opta să le ramburseze în 3 rate egale cu dobândă 0
 Clienții pot să atașeze contului până la 5 carduri suplimentare
 Cardul asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless

39
3.2.2. Carduri de debit la 7 bănci din România – Caracteristici

Cardurile de debit la CEC Bank


Carduri de debit în lei Mastercard Standard, Mastercard World, Visa
Electron și Visa Classic sunt destinate persoanelor fizice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 Cardurile se atașează la același cont de card
 Suma de deschidere a contului de card este modică și nu se solicită depunere
minimă inițială, în cazul în care contul dvs. de card urmează a fi folosit pentru
încasarea salariului sau a pensiei
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu (alimentat de către
angajatorul dvs.) sau cont de încasare a pensiei
 Pe contul de card pot fi efectuate operațiuni prin serviciul Internet Banking al CEC
Bank și prin serviciul Mobile Banking
 Cardurile pot fi utilizate pentru cumpărături securizate pe Internet, prin înrolarea în
serviciul 3 D Secure pus la dispoziție de către bancă
 Cardurile pot fi utilizate în țară și în străinătate pentru plata bunurilor și serviciilor
la comercianți precum și pentru retragerea de numerar de la ATM-uri și/sau
ghișeele bancare unde este afișată sigla Visa sau Mastercard
 Cardul Visa Electron poate fi utilizat exclusiv în mediu electronic (echipamente
ATM și EPOS)
 Cardurile Visa Classic și Mastercard Standard pot fi utilizate atât în mediu
electronic (echipamente ATM și EPOS) cât și în mediu manual (comercianți dotați
cu imprintere)
 Cardul Mastercard World poate fi folosit în țară și în străinătate pentru închirierea
de autovehicule și pentru rezervarea în avans a camerelor de hotel

40
Cardurile de debit la BRD

Cardurile de debit Mastercard/Visa Standard, Mastercard/Visa Gold și


Mastercard Platinum sunt destinate persoanelor fizice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 Cardurile de debit Standard, Gold și Platinum asigură plăți rapide prin tehnologia
Contactless
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure
 Deținătorii au 0 comision pentru emiterea cardului și pentru plățile la comercianți
 Plata facturilor către furnizorii de utilități ;
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN,
interogarea soldului și retragerea de numerar
 Western Union la terminalele BRD;
 Clienții beneficiază de asigurare de călătorie inclusă;
 Cardurile sunt emis atât în lei cât și în euro
 Este valabil 4 ani cu posibilitate de reînnoire
 Cardul Mastercard/Visa Gold oferă acces gratuit în Business Lounge-ul
Aeroportului Otopeni Bucureşti şi cel al Aeroportului Internaţional Cluj – Napoca
 Cardul Mastercard/Visa Gold asigură reduceri la toţi comercianţii incluşi în
programul Mastercard Premium
 Serviciul Concierge BRD este destinat în special deținătorilor de carduri de debit
Platinum și este dedicat 24/24 h clienților săi.

Cardul de debit A la Carte BRD este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless
 Deținătorii au 0 comision pentru emiterea cardului și pentru plățile la comercianți
 Plata facturilor către furnizorii de utilități ;
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN,
interogarea soldului și retragerea de numerar
 Western Union la terminalele BRD;
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure

41
 A la Carte este un card de debit emis în, valabil 4 ani, sub sigla MasterCard/Visa
 Cardul poate fi personalizat cu fotografia preferată
 Clienții beneficiază de asigurare de călătorie inclusă;

Cardul de debit ISIC BRD este destinat persoanelor fizice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 BRD-ISIC este un card de debit emis în, valabil 4 ani, sub sigla Visa, dedicat
tinerilor cu varstă peste 14 ani, înscriși într-o formă de învățământ
 Clienții pot beneficia de peste 1.200 de reduceri în România, la magazine,
restaurante, muzee, transport, cazare, divertisment și de peste 42.000 de reduceri în
întreaga lume la magazine, restaurante, muzee, transport, cazare, divertisment etc.
 Cardul asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN,
interogarea soldului și retragerea de numerar
 Western Union la terminalele BRD;
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure
 Deținătorii au 0 comision pentru emiterea cardului și pentru plățile la comercianți

Cardul de debit SPRINT BRD este destinat persoanelor fizice, în special elevilor
sau studenţilor şi prezintă următoarele caracteristici:
 Sprint este un card de debit emis în lei dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-
26 de ani, emis sub sigla Maestro/Cirrus, cu o valabilitate de 4 ani
 Cardul asigură plăți rapide prin tehnologia Contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN,
interogarea soldului și retragerea de numerar
 Western Union la terminalele BRD;
 Deținătorii au 0 comision pentru emiterea cardului și plățile la comercianți

42
Cardurile de debit MasterCard Business Unembossed, MasterCard/Visa
Silver și cardul de debit Corporate sunt destinate persoanelor juridice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Cardurile MasterCard Business Unembossed sunt disponibile în două valute, Lei şi
Euro și sunt destinate pentru personalul de execuţie care efectuează plăţi simple, de
mică valoare
 Cardurile Visa Business Silver sunt emise în lei/usd, iar MasterCard Business
Silver sunt emise în lei/euro și sunt destinate personalului cu putere de decizie din
firmă care utilizează cardul pentru aprovizionarea cu echipamente şi consumabile
sau alte cheltuieli
 Clienții beneficiază de asigurare de călătorie inclusă;
 Cu ajutorul acestui card se pot realiza plăţi pe Internet în condiţii de maximă
siguranţă prin 3D-Secure;
 Rețeaua de ATM-uri a BRD oferă posibilitatea de schimbare a codul PIN,
interogarea soldului și retragerea de numerar
 Serviciul Concierge BRD este destinat în special deținătorilor de carduri de debit
Corporate și este dedicat 24/24 h clienților săi.
 Cardurile sunt valabile pe o perioadă de 3 ani

Cardul de debit Business BRDepo este destinat persoanelor juridice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul de debit Business BRDepo permite titularilor persoane juridice să depună
bani în contul companiei rapid şi la orice oră
 Detaliile fiecărei tranzacţii se regăsesc în extrasul de cont ataşat cardului de debit
 Cardurile de debit Business BRDepo sunt disponibile în trei valute, Lei, Euro și
Usd.

43
Cardurile de debit la Banca Comercială Română (BCR)

Cardurile de debit BCR MasterCard și Visa Electron sunt destinate


persoanelor fizice şi prezintă următoarele caracteristici:
 BCR MasterCard și Visa Electron sunt cardurile de debit ideale gestionării contul
curent în lei, având tehnologie cip încorporată
 BCR Visa Electron are tehnologie contactless
 Sunt destinate persoanelor fizice rezidente sau nerezidente şi sunt valabile pentru o
perioadă de 3 ani
 Pot fi fi utilizate în România şi în străinătate pentru plata cumpărăturilor (la POS şi
pe Internet) sau pentru retragere de numerar, oriunde este afişată sigla Visa.
 Asigură acces 24/7 la fondurile proprii, atât pentru retrageri de numerar de la ATM,
cât şi pentru plăţi rapide fără comision în ţară şi în străinătate, oriunde este afişată
sigla MasterCard / Visa.

Cardul de debit BCR Visa Clasic este destinat persoanelor fizice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Cardurile de debit cu tehnologie cip contactless BCR Visa Clasic sunt emise în
RON, EUR sau USD
 BCR VISA Clasic este un card de debit embosat legat direct la contul curent în
USD, EUR sau LEI
 Cardul este destinat persoanelor fizice care călătoresc frecvent în străinătate, în
special în zona euro
 BCR VISA Clasic în USD poate fi folosit atât în ţară cât şi în străinătate pentru
plăţi direct la comercianţi, pe internet sau pentru ridicare de numerar la bancomate
(în Romania clientul va retrage lei iar în străinatate valuta ţării respective);
 Deținătorii au acces 24 /7 la fondurile proprii, atât pentru retrageri de numerar de la
ATM, cât şi pentru plăţi rapide fără comision în ţară şi în străinătate, oriunde este
afişată sigla Visa;
 Clienții pot vizualiza oricând ultimele 10 tranzacţii de pe contul lor cu card,
solicitând un miniextras de cont la orice ATM BCR;

44
 Deținătorii au posibilitatea accesării unui descoperit de cont individual dacă își
încasează salariul lunar într-un cont curent BCR şi pot beneficia de acordarea unui
credit de consum în limita plafonului disponibil cuprins între 500 RON şi 40.000
RON;

Cardul de debit BCR Visa Platinum este destinat persoanelor fizice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Visa Platinum este un card de debit premium cu tehnologie contactless ataşat
contului curent în lei, pe care îl puteţi utiliza în România şi în străinătate pentru
plata cumpărăturilor (la POS şi pe Internet) sau pentru retragere de numerar,
oriunde întâlniţi sigla Visa.
 Puteţi opta pentru carduri suplimentare de acelaşi tip, pentru a oferi şi altor
utilizatori accesul la aceleaşi servicii premium
 Cu ajutorul acestui card se pot realiza plăţi pe Internet în condiţii de maximă
siguranţă prin 3D-Secure;
 Asigură servicii de asistenţă medicală, legală şi de călătorie incluse în pachet;
 Acces gratuit în peste 1.000 de saloane VIP ale aeroporturilor din întreaga lume
prin cardul Priority Pass;
 Acces gratuit în Business Lounge-ul Aeroportului Internaţional Otopeni şi Cluj-
Napoca, pentru dumneavoastră şi un invitat.
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online
 Notificări prin SMS pentru transmiterea mesajelor de prevenire a fraudei.

Cardul de debit BCR MasterCard Gold este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 BCR Gold Mastercard este un card de debit cu tehnologie contactless ataşat
contului curent în lei, pe care îl puteţi utiliza în România şi în străinătate pentru
plata cumpărăturilor sau pentru retragere de numerar, oriunde veţi întâlni sigla
MasterCard
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online

45
 Programul de oferte Premium MasterCard;
 Cardul asigură o siguranţă sporită a tranzacţiilor deoarece are încorporat
tehnologia cip;
 Cu ajutorul acestui card se pot realiza plăţi pe Internet în condiţii de maximă
siguranţă prin 3D-Secure;
 Puteţi schimba codul PIN direct la ATM BCR, fără comision;
 Clienţii au acces permanent la contul curent la care este legat, prin intermediul
Internet, Mobile și Phone Banking;
 Puteţi vizualiza oricând ultimele 10 tranzacţii de pe contul Dvs. cu cardul, doar
solicitând un miniextras de cont la orice ATM BCR;
 Plătiţi facturi curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate,
telefonie fixă şi mobilă, TV cablu etc.) prin ATM-urile şi Maşinile
Multifuncţionale (MFM-urile) ale BCR;
 Puteţi reîncărca cartele de telefon mobil Vodafone, Orange, Telekom de la ATM-
urile şi MFM-urile BCR;
 Programul de loialitate Plus în Cont

Cardul de debit BCR Prepaid este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Este un card nenominal, fără cont curent atașat
 Are o perioadă de valabilitate de maxim 3 ani
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online
 Poate fi folosit de persoane fizice cu vârstă mai mare de 18 ani la data semnării
cererii de emitere Card Cadou și de cetățenii români cu domiciul în România sau de
cetățenii altui stat membru al Uniunii Europene
 Se pot efectua plăți la comercianții acceptanți sau pe internet în limita
disponibilului din card
 Valoarea maximă de reîncărcare este de 4.000 RON pe zi, dar nu mai mult de
10.000 RON pe an calendaristic de la momentul achiziționării primului card
reîncărcabil.

46
Cardul de debit BCR Cadou pentru persoane fizice
 Este un card nenominal, fără cont curent atașat
 Are o perioadă de valabilitate de maxim 1 an
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online
 Poate fi folosit de persoane fizice cu vârstă mai mare de 18 ani la data semnării
cererii de emitere Card Cadou și de cetățenii români cu domiciul în România sau de
cetățenii altui stat membru al Uniunii Europene
 Se poate procura din orice agenţie BCR

Cardul de debit BCR Visa/MasterCard Business Silver este destinat


persoanelor juridice şi prezintă următoarele caracteristici:
 Card de debit cu CIP, emis în EUR/USD, destinat persoanelor juridice ai căror
angajaţi efectuează, în ţară şi străinătate, diverse plăţi în interes de afaceri
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online
 Cardul poate fi folosit pentru achitarea mărfurilor sau serviciilor la comercianţii
acceptatori de carduri, ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele
băncilor care acceptă carduri
 Asigură o gamă variată de beneficii pentru o experiență unică a unui card business,
precum: asigurare de călătorie în străinătate, acces gratuit în business lounge-ul din
Aeroportul Otopeni Bucureşti pentru posesorul de card;
 Reduceri la partenerii înscrişi în Programul Mastercard Premium
Cardul de debit BCR MasterCard Business Gold este destinat persoanelor
juridice şi prezintă următoarele caracteristici:
 Card de debit cu CIP, emis în lei, destinat persoanelor juridice ai căror angajaţi
efectuează, în ţară şi străinătate, diverse plăţi în interes de afaceri
 Utilizabil atât în România, cât și în străinătate pentru retrageri de numerar la ATM
sau pentru plăți la comercianți la punctele de vânzare sau online
 Cardul poate fi folosit pentru achitarea mărfurilor sau serviciilor la comercianţii
acceptatori de carduri, ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele
băncilor care acceptă carduri

47
Cardul de debit Business Gold

Cardurile de debit la Raiffeisen Bank

Cardul de debit standard Visa/MasterCard este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Cardul poate fi utilizat atât în ţară căt şi în străinătate
 Cardul de debit standard poate fi emis în trei valute, lei/euro/usd
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Clienții pot solicita gratuit 5 carduri suplimentare, cu acces total sau parțial la limita
de credit.lui în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Cardul asigură serviciul 3-D Secure pentru plăți în siguranță pe Internet
 Clienții beneficiază de zero lei comision pentru plata prin card la comercianți și de
puncte Bonus Multishop de până la 25% din valoarea cumpărăturilor în magazinele
partenere
 Raiffeisen Bank asigură titularilor în regim de urgență înlocuirea cardului
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu

48
Cardul de debit este destinat persoanelor fizice, în special studenţilor şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Card de debit destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 de ani
 Cardul de debit standard poate fi emis în lei
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN, pentru tranzacții sub 100 de lei
 Cardul asigură efectuarea plăților la comercianți cu 0% comision sau retrageri de
numerar oriunde în țară și în străinătate
 0 lei abonament lunar pentru serviciul de mobile banking și Raiffeisen Smart
Mobile
 0 lei comision pentru plata unui număr nelimitat de facturi de utilități și 0 lei
comisionul de administrare
 Studenții pot primi bani în contul lor de la părinți, rude sau prieteni fără alte costuri
suplimentare

Cardul Raiffeisen Bank SMURD este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul asigură efectuarea plăților la comercianți cu 0% comision sau retrageri de
numerar oriunde în țară și în străinătate
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul Raiffeisen Bank SMURD
 Clienții beneficiază de zero lei comision pentru plata prin card la comercianți și de
puncte Bonus Multishop de până la 25% din valoarea cumpărăturilor în magazinele
partenere
 Cardul asigură serviciul 3-D Secure pentru plăți în siguranță pe Internet
 Clienții pot solicita gratuit 5 carduri suplimentare
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu
 Comisionul de emitere a cardului este de 5 lei și comisionul anual pentru
administrare este de 20 lei

49
Cardul de debit Visa Business este destinat persoanelor juridice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Cardul de debit Visa Business poate fi emis atât în lei cât și în euro
 Este un card de debit național și internațional ce se poate utiliza atât în mediu
electronic (terminale POS şi/sau bancomate), cât şi manual (imprintere ZIP-ZAP)
 Cardul oferă asigurare pe timpul calătoriei în străinătate
 Prin stabilirea unor limite zilnice de utilizare pentru fiecare card se asigură
creșterea unui control mai bun
 Compania acordă acces la o suma prestabilită de bani angajaților, pentru cheltuieli
curente sau de deplasare
 Persoanele juridice pot atașa carduri la conturi de card distincte
 Cardul asigură serviciul 3-D Secure pentru plăți în siguranță pe Internet

Cardurile de debit la Banca Transilvania

Cardul de debit Visa Electron este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu
 Cardul de debit Visa Electron de la Banca Transilvania asigură plăți rapide prin
tehnologia Contactless
 Deținătorii au 0 comision pentru pentru personalizarea PIN-ului la bancomatele
BT și pentru plățile la comercianți
 Plata facturilor către furnizorii de utilități la orice bancomat BT
 Cu ajutorul cardului de debit Visa Electron titularii pot primi un credit; suma
împrumutată poate fi de până la 25.000 lei

Cardul de debit MasterCard Mondo este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Deținătorii au 0 comision pentru pentru personalizarea PIN-ului la bancomatele
BT și pentru plățile la comercianți
 Cardul este emis în lei și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Plata facturilor către furnizorii de utilități la orice bancomat BT

50
 Cu ajutorul cardului de debit Visa Electron titularii pot primi un credit; suma
împrumutată poate fi de până la 25.000 lei
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu
 Cardul de debit MasterCard Mondo de la Banca Transilvania asigură plăți
rapide prin tehnologia Contactless

Cardul de debit MasterCard Gold este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în lei și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Plata facturilor către furnizorii de utilități la orice bancomat BT
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu
 Cu ajutorul cardului de debit Visa Electron titularii pot primi un credit; suma
împrumutată poate fi de până la 25.000 lei
 Titularii poti desemna mai multe persoane care sa aibă acces la contul lor și
fiecare va primi câte un MasterCard Gold
 Cardul oferă asigurare pe timpul calătoriei în străinătate
 Deținătorii au acces la Salonul Business Class și la alte beneficii din cadrul
programului MasterCard Premium & Business
 Deținătorii au 0 comision pentru pentru personalizarea PIN-ului la bancomatele
BT și pentru plățile la comercianți
 Cardul de debit MasterCard Gold de la Banca Transilvania asigură plăți rapide
prin tehnologia Contactless
 Banca Transilvania asigură titularilor în regim de urgență o sumă de bani în
numerar echivalentă cu cea existența în contul lor curent în cazul în care se află
în străinătate și nu poate utiliza cardul de debit.

Cardul de debit MasterCard Direct este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în euro și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Comisionul de emitere a cardului este de 4 euro și comisionul anual pentru
administrare este de 3 euro
 Titularii poti desemna mai multe persoane care sa aibă acces la contul lor și
fiecare va primi câte un MasterCard Direct

51
 Clienții își pot stabili limitele pentru tranzacțiile online și își pot achita
cumpărăturile oriunde în lume
 Cardul de debit MasterCard Direct de la Banca Transilvania asigură plăți rapide
prin tehnologia Contactless

Cardul de debit Personalizat pentru Visa Electron sau MasterCard este


destinat persoanelor fizice care doresc un card personalizat şi prezintă următoarele
caracteristici:
 Cardul poate fi personalizat cu fotografia preferată
 Deținătorii pot efectua cumpărături cu cardul în magazine și pe internet, fără
comisioane
 Cardul de debit personalizat de la Banca Transilvania asigură plăți rapide prin
tehnologia Contactless
 Comisionul de emitere a cardului este de 50 lei și comisionul anual pentru
administrare este zero
 Contul de card poate îndeplini funcția de cont de salariu
 Cu ajutorul cardului de debit Visa Electron titularii pot primi un credit; suma
împrumutată poate fi de până la 25.000 lei
 Plata facturilor către furnizorii de utilități la orice bancomat BT
 Deținătorii pot solicita carduri suplimentare cu design diferit, toate cu acces la
contul curent
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure

Cardul de debit BT – OmniPass este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în lei și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Comisionul de emitere a cardului este de 0 lei
 Comisionul de retragere numerar și de schimbare a PIN-ului la bancomatele BT
este de 0 lei
 Cardul de debit BT – OmniPass de la Banca Transilvania asigură plăți rapide prin
tehnologia Contactless
 Cardul oferă asigurare pe timpul calătoriei în străinătate, fiind destinat studenților
 Plăţi online în siguranţă cu 3D secure

52
 Pe baza cardului OmniPass studenții pot beneficia de reduceri în peste 300 de
locații din Cluj, Timișoara și Satu – Mare

Cardurile de debit Visa Business Silver/Gold sunt destinate persoanelor juridice


şi prezintă următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în lei și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Comisionul de emitere este de 10 lei pentru cardul de debit Visa Business Silver și
100 de lei pentru cardul Visa Business Gold
 Deținătorii pot efectua cumpărături cu cardul în magazine și pe internet, fără
comisioane
 Cardurile oferă asigurare pe timpul calătoriei în străinătate
 Banca Transilvania asigură titularilor în regim de urgență înlocuirea cardului
 Cardul Business Gold oferă acces gratuit în business lounge-ul din Aeroportul
Otopeni Bucureşti și Cluj-Napoca
 Compania acordă acces la o suma prestabilită de bani angajaților, pentru cheltuieli
curente sau de deplasare
 Persoanele juridice pot atașa carduri la conturi de card distincte
 Banca Transilvania pune la dispoziția persoanelor juridice un raport complet de
tranzacții cu ajutorul căruia acestea își pot administra mai ușor cheltuielile

Cardul de debit Visa Business Electron este destinat persoanelor juridice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în lei și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Deținătorii pot efectua cumpărături cu cardul în magazine și pe internet, fără
comisioane
 Banca Transilvania pune la dispoziția persoanelor juridice un raport complet de
tranzacții cu ajutorul căruia acestea își pot administra mai ușor cheltuielile
 Cardurile oferă asigurare pe timpul calătoriei în străinătate
 Banca Transilvania asigură titularilor în regim de urgență înlocuirea cardului
 Compania acordă acces la o suma prestabilită de bani angajaților, pentru cheltuieli
curente sau de deplasare
 Persoanele juridice pot atașa carduri la conturi de card distincte

53
 Comisionul de emitere este de 2.5 lei și comisionul anual pentru administrare este
de 5 lei

Cardul de debit MasterCard Business este destinat persoanelor juridice şi
prezintă următoarele caracteristici:
 Cardul este emis în euro și se poate utiliza atât în țară cât și în străinătate
 Deținătorii pot efectua cumpărături cu cardul în magazine și pe internet, fără
comisioane
 Banca Transilvania pune la dispoziția persoanelor juridice un raport complet de
tranzacții cu ajutorul căruia acestea își pot administra mai ușor cheltuielile
 Compania acordă acces la o suma prestabilită de bani angajaților, pentru cheltuieli
curente sau de deplasare
 Comisionul de emitere este de 5 euro și comisionul anual pentru administrare este
de 10 euro
 Reduceri la partenerii înscrişi în programul MasterCard Premium & Business

Cardurile de debit la UniCredit Bank

Cardul de debit Visa Classic este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Titularii au acces non-stop la contul curent pentru retrageri de numerar de la
bancomat, în țară și în străinătate
 Clienții pot plăti facturile de utilități cu cardul la bancomatele UniCredit Bank
 Deținătorii beneficiază de reduceri la comercianții parteneri UniCredit Bank, prin
programul Discountry
 Clienții pot solicita emiterea de carduri suplimentare, cu opțiunea de a limita
accesul la fondurile disponibile în contul curent prin personalizarea limitelor zilnice
de tranzacționare.
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online

54
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul Visa Classic

Cardul de debit Visa Gold este destinat persoanelor fizice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 Titularii au acces non-stop la contul curent pentru retrageri de numerar de la
bancomat, în țară și în străinătate
 Clienții pot solicita emiterea de carduri suplimentare, cu opțiunea de a limita
accesul la fondurile disponibile în contul curent prin personalizarea limitelor zilnice
de tranzacționare.
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul Visa Gold
 Deținătorii beneficiază de reduceri la comercianții parteneri UniCredit Bank, prin
programul Discountry
 Clienții beneficiază de asigurare gratuită când călătoresc în străinătate și au acces în
programul Visa Luxury Hotels
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online

Cardul de debit Visa Electron este destinat persoanelor fizice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul Visa Gold

55
 Deținătorii beneficiază de reduceri la comercianții parteneri UniCredit Bank, prin
programul Discountry
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Titularii poti desemna mai multe persoane care sa aibă acces la contul lor și fiecare
va primi câte un Cardul de debit Visa Electron
 Se pot efectua plăți online oriunde în lume cu 0% commision

Cardul de debit MasterCard Standard UEFA este destinat persoanelor fizice şi


prezintă următoarele caracteristici:
 Titularii au acces non-stop la contul curent pentru retrageri de numerar de la
bancomat, în țară și în străinătate
 Clienții pot solicita emiterea de carduri suplimentare, cu opțiunea de a limita
accesul la fondurile disponibile în contul curent prin personalizarea limitelor zilnice
de tranzacționare.
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul MasterCard Standard UEFA
 Deținătorii beneficiază de reduceri la comercianții parteneri UniCredit Bank, prin
programul Discountry
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Titularii poti desemna mai multe persoane care sa aibă acces la contul lor și fiecare
va primi câte un Cardul de debit MasterCard Standard UEFA

56
Cardul de debit MasterCard Platinum este destinat persoanelor fizice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Titularii pot achita rapid cumpărăturile de până la 100 de lei la POS, cu ajutorul
tehnologiei contactless
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Deținătorii pot obține un descoperit de cont, în valoare de până la 6 salarii dacă
primesc salariul pe cardul Visa Gold
 Deținătorii beneficiază de reduceri la comercianții parteneri UniCredit Bank, prin
programul Discountry
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Titularii poti desemna mai multe persoane care sa aibă acces la contul lor și fiecare
va primi câte un Cardul de debit MasterCard Platinum
 Se pot efectua plăți online oriunde în lume cu 0% commision
 Deținătorii au acces în Salonul Business Class și la alte beneficii din cadrul
programului MasterCard Premium & Business
 Cardul Priority Pass oferă acces gratuit în peste 700 de saloanele VIP ale
aeroporturilor international
 Titularii cardului pot beneficia de un program de protecție complex care care
acoperă diverse evenimente

Cardul de debit Meniu Visa Electron este destinat persoanelor juridice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Angajații companiilor își fac cumpărăturile oriunde în România, în rețeaua de
magazine care acceptă plata prin cardul de masă Card Meniu
 Cardul de masă Card Meniu este soluția UniCredit Bank pentru acordarea tichetelor
de masă pe suport electronic către angajați
 Prin cardul Meniu angajații se vor bucura de zero comision de administrare, zero
comision de retragere numerar la bancomatele UniCredit și Euronet și plăți gratuite
pe internet

57
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Sumele pe care angajații nu le folosesc în perioada de valabilitate a tichetelor de
masă se returnează companiei;
 Companiile pot administra ușor cardurile de masă Card Meniu distribuite
angajaților, prin rapoartele puse la dispoziție prin intermediul aplicației
BusinessNet;
 Persoanele juridice pot primi facturile în format electronic, prin BusinessNet

Cardurile de debit la ING Bank

Cardul de debit ING Card Complet este destinat persoanelor fizice şi prezintă
următoarele caracteristici:
 Cardul de debit ING Card Complet este un card de salariu emis în lei
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN
 Titularii pot beneficia de 0% comision de retragere de la orice ATM din lume și de
0% comision pentru costurile de administrare a salariului
 Clienții pot avea acces la ING Home'Bank prin serviciul internet banking
 Deținătorii pot beneficia de o dobândă mai mică la creditul de nevoi personale
 Comisionul de administrare a contului curent este de 7 lei iar comisionul aplicat la
retragerile în lei de la bancomatele ING și ale altor banci din Romania este de 3 lei

Cardul de debit ING Gold este destinat persoanelor fizice şi prezintă următoarele
caracteristici:
 Titularii au acces gratuit în Business Lounge Aeroport Henri Coandă – Otopeni
 Deținătorii beneficiază de asigurare inclusă pentru cumpărături
 Cardul de debit ING Gold oferă clienților un curs de schimb preferential în
lei/euro/usd
 Prin tehnologia contactless se pot efectua plăți rapide și sigure fără introducerea
cardului în POS sau a codului PIN

58
 Clienții pot avea acces la ING Home'Bank prin serviciul internet banking
 Comisionul de administrare a contului curent este de 20 lei, iar comisionul de
emitere este de 0 lei
 Clienții beneficiază de asigurare gratuită când călătoresc în străinătate și au acces în
programul Visa Luxury Hotels

Cardul de debit ING Business este destinat persoanelor juridice şi prezintă


următoarele caracteristici:
 Cardul de debit de la ING oferă reduceri pentru cumpărăturile efectuate de la
comercianții parteneri
 Serviciul 3D Secure oferă clienților siguranță la efectuarea plăților pe internet, fiind
una dintre cele mai sigure platforme de plăți online
 Serviciul SMS Alert oferă titularilor posibilitatea de a deține controlul cheltuielilor
pentru că vor primi SMS ori de câte ori efectuează tranzacții
 Cardul de credit de la ING oferă reduceri pentru cumpărăturile efectuate de la
comercianții parteneri
 Compania acordă acces la o suma prestabilită de bani angajaților, pentru cheltuieli
curente sau de deplasare
 Reduceri la partenerii înscrişi în programul MasterCard Premium & Business

59
3.3. Topul băncilor din România, după numărul de carduri
Banca Transilvania reprezintă protagonistul pieței la segmentul de carduri de plată
deținut, cu un total de carduri de peste 2,5 mil, urmată ulterior de Raiffeisen Bank, BRD și
BCR, fiecare din ele depășind limita de 2 mil. de carduri. Cele patru bănci, au însumat un
portofoliu ce devansează 9 mil. carduri, ceea ce evidenţiază o cotă de 60% din piață. Cele
mai considerabile sume cheltuite în domeniul cardurilor le deține numai BRD cu 33,6 mld.
lei, urmată mai apoi de Banca Transilvania cu 33,3 mld. lei și de Raiffeisen Bank cu 30,6
mld. lei.

Tabel 3.3. Topul băncilor din România, după numărul de carduri perosane fizice în
2016
Loc Banca Carduri Debit Carduri Credit Total Carduri
Retail

1 Banca Transilvania 2,12 milioane 380 mii 2,5 milioane

2 Raiffeisen Bank 1,9 milioane 405 mii 2,3 milioane

3 BRD 2,07 milioane Aprox.30 mii 2,1 milioane

4 BCR 1,8 milioane 210 mii 2,01 milioane

5 Bancpost 470 mii 530 mii 1 milion

6 Alpha Bank 186 mii 68 mii 254 mii

7 Garanti Bank 110 mii 140 mii 250 mii

Sursa: Elaborat de autor după www.bankingnews.ro

60
Grafic 3.3. Topul băncilor din România, după numărul de carduri perosane fizice în
2016

2,500,000

2,120,000
2,070,000
2,000,000 1,900,000
1,800,000

1,500,000

1,000,000

530,000
470,000
500,000 380,000 405,000

210,000 140,000
186,000
110,000
30,000 68,000
0
Banca Raiffeisen BRD BCR Bancpost Alpha Bank Garanti Bank
Transilvania Bank

Carduri Debit Carduri Credit

Sursa: Elaborat de autor după www.bankingnews.ro

În schimb, secţiunea cardurilor de credit este deţinută de Raiffeisen Bank, care a


reușit să-și menţină primul loc în ultimii 6 ani, cu un total de 405 mii de instrumente de
plată. Pe piața cardurilor Raiffeisen Bank ocupă al doilea loc, cu un număr total de circa
2,4 milioane, printre care 100 mii de carduri sunt destinate persoanelor juridice. BRD
ocupă a treia poziție, care are deţine un total de 2,2 milioane de carduri de plată, dintre care
2,1 milioane carduri retail și 100 mii de carduri business. Însă BRD are un segment redus
de carduri de credit, care evidenţiază doar 1,5% din totalul cardurilor de plată destinate
persoanelor fizice.

61
Banca Comercială Română, cea mai amplă bancă din ţara noastră după nivelul
activelor, deţine a patra poziţie în clasamentul emitenților de carduri, cu un total de 2,1
milioane de carduri, din care 2 milioane reprezintă instrumentele de plată destinate
persoanelor fizice și aproape 92.000 de carduri destinate companiilor.
Bancpost ocupă locul cinci în clasamentul emitenţilor de carduri, cu un total de
circa 1 milion de carduri, distribuirea cardurilor în funcţie de tipul acestora, de debit sau de
credit, menținându-se constantă, cu un procent de 53% în avantajul cardurilor de credit.
Alte instituţii bancare cu un număr considerabil de instrumente de plată sunt Alpha Bank și
Garanti Bank. Alpha Bank dispune de 254 de mii de carduri retail, din care un procent de
27% este reprezentat de cardurile de credit. În cadrul Garanti Bank regăsim un total de
250.000 de carduri retail, dintre care un procent de 56% este reprezentat de cardurile de
credit.

Tabelul 3.4. Topul băncilor după numărul de carduri business și valoarea totală a
tranzacțiilor

Loc Banca Număr Carduri Valoare Tranzacții

1 Banca Transilvania 171.000 unități 7,5 miliarde lei

2 Raiffeisen Bank 100.000 unități 4,3 miliarde lei

3 BRD 100.000 unități 4,6 miliarde lei

4 BCR 91.800 unități 3,7 miliarde lei

Sursa: Elaborat de autor după www.bankingnews.ro

Instituţiile băncare din România nu se remarcă în mod deosebit în domeniul


cardurilor business, însumând portofolii mult mai reduse în comparaţie cu cele formate din
cardurile de plată destinate persoanelor fizice. Cel mai important emitent de carduri de
plată este, Banca Transilvania. Alături de Banca Transilvania, alte bănci remarcabile pe
acest segment sunt, ca și în situaţia cardurilor de debit, Raiffeisen Bank și BRD, cu
aproximativ 100 de mii de bucăţi fiecare, BCR cu aproape 92.000 de carduri de plată și
ING Bank cu peste 85 de mii de unităţi.

62
Din totalitatea celor circa 100 de mii de carduri business posedate de clienții
Raiffeisen Bank, peste 2.500 sunt reprezentate de cardurile de credit (majorare cu 55% a
vânzărilor în comparaţie cu anul anterior). Sumele contractate cu ajutorul cardurilor
business, Raiffeisen Bank deţine un total de peste 4,3 miliarde de lei, iar 25% fiind
reprezentat de tranzacțile fără numerar. La BRD, clienţii persoane juridice ale celor circa
100 de mii de carduri au efectuat operaţiuni în valoare totală de 4.6 miliarde de lei, în
vreme ce cardurile de plată destinate persoanelor juridice din portofoliul BCR au emis
trazacții de peste 3,7 miliarde de lei.

63
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Cardul de plată reprezintă cea mai renumită controversă a zilelor noastre întrucât a
schimbat radical sistemul de plăţi. Acesta s-a dezvoltat treptat de la plăcuţele metalice din
1914 când General Petroleum Corporation of California a pus în circulaţie primele
cărţi de credit pentru angajaţii săi şi pentru câţiva consumatori selectaţi atent, până la
cardurile de plastic în care sunt stocaţi noiile valute electronice care au progresat
surprinzător. Cardul de plată s-a transformat astfel într-unul dintre deosebitele suporturi
care posedă accesibilitatea şi universalitatea unui mijloc de plată.
Adaptabilitatea sistemului i-a stimulat pe cei care l-au emis pe piaţă. În zilele
noastre este posibilă transmiterea de numerar prin telefon întrucât aproximativ toate
instituţiile de credit au propriul lor ATM. Dacă în lipsa valutelor electronice, serviciile
bancare efectuate la domiciliu erau doar o iluzie, în zilele noastre cetăţenii încep să
utilizeze din ce în ce mai des acest serviciu. În plus, o rezolvare este pe cale de a fi însuşită
în comun de către marile instituţii de carduri, prin standardizarea acestora. Totodată au luat
fiinţă societăţile emitente de terminale pentru cardurile de plată.
Având în vedere că pe plan global automatizarea tranzacţiilor bancare a favorizat
retragerea în mare parte a numerarului din circulaţie, iar astfel instituţiile bancare din
România au început să folosească din ce în ce mai mult banii electronici. În modul acesta
s-a ajuns la crearea unei noi societăţi de administrare comună a cinci bănci care s-au afiliat
la VISA. Această societate de administrare comună este numită ROMCARD şi are ca scop
principal medierea operaţiunilor cu carduri.
Pentru îmbunătăţirea activităţilor la nivelul fiecărei instituţii bancare, se recomandă
creşterea eforturilor cu scopul soluţionării următoarelor probleme:
 organizarea la nivelul fiecărei bănci a personalului cu responsabilităţi doar
în segmentul de activitatea cu carduri, pentru a se diminua fluctuaţiile şi lipsa de eficienţă a
acestora;
 încheierea de convenţii cu instituţiile bancare importante pentru emiterea de
carduri pentru achitarea salariilor;

64
 garantarea contactului constant cu comercianţii în vederea instruirii
personalului, expunerii noilor posibilităţi;
 constituirea de campanii de promovare a bunurilor şi serviciilor pe baza
cardului cu ajutorul mass-media, corespondenţă directă, expunerea întregului pachet de
produse şi servicii oferite de instituţia bancară;
 garantarea cu maximă eficacitate a funcţionării ATM-urilor, prin
alimentarea concordantă cu numerar, role şi rezolvarea imediată a oricărei defecţiuni
survenite.
Pentru extinderea segmentului de carduri în România, băncile trebuie să se axeze
către comerciant. Dincolo de o campanie de propagare a cardului bancar la comercianţi,
prin determinarea principalelor hipermagazine, unităţile băncare posedă o serie de alte
metode pentru a stimula utilizarea cardului de plată şi în alt mod decât pentru a retrage
numerarului de la bancomat.
Dintre marile instituţii de credit, 63% pun la dispoziţie servicii bancare prin
Internet iar 59% servicii tip electronic banking. Nu toate unităţile bancare taxează
folosirea serviciilor de Internet banking sau Electronic banking, dar cele care o fac cel mai
adesea încasează un abonament lunar pentru serviciile de bază şi plăţi adiţionale pentru
anumite servicii. Instituţiile bancare care pun la dispoziţie servicii prin Internet pun mare
accent pe constituirea de programe tranzacţionale.
Programele tranzacţionale nu se restrâng doar la promovarea serviciilor băncilor,
sau doar la oferirea de informaţii despre acestea, ci permit utilizatorilor să desfăşoare
diverse tranzacţii şi să prezinte o serie complexă de informaţii. Serviciile bancare oferite
prin Internet ajung astfel foarte tentant pentru toate unităţile bancare, formând un alt tip de
relaţii cu clienţii.
Trecerea accelerată la plăţile prin carduri bancare în economia românească va
garanta un management adecvat al surselor bancare, disponibilizarea omologată a
resurselor băneşti, dar şi perfecţionarea şi chiar restabilirea comportamentului bancar de
plăţi din România.
Avantajul esenţial al utilizării cardurilor pentru economia Românei este acela că
opreşte circulaţia costisitoare şi lentă a numerarului în economie.Cardurile sunt mai
eficiente decât numerarul pentru că permit tranzacţii mai rapide, mai sigure şi mai ieftine
din punctul de vedere al costului. Banii trebuie număraţi de mai multe ori de comercianţii
şi băncile lor, făcând procesul mai lent şi mai costisitor decât în cazul tranzacţiilor cu
carduri.

65
BIBLIOGRAFIE

1. Aştefanei I. – “Promovarea mijloacelor moderne de decontare în contextual


internaţionalizării serviciilor bancare”, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002;
2. Basno C., Dardac N. – Sisteme de plăţi, compensări şi decontări, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;
3. Basno C., Dardac N. – “Operaţiuni bancare, instrumente şi tehnici de plată”,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1996;
4. Bran P. – “Relaţii valutar – financiare internaţionale”, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 1990;
5. Bratu A. – “Monedă. Credit. Bănci”, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005
6. Diaconescu Mariana – “Bănci, Sisteme de Plăţi, Riscuri”, Ed. Economică,
Bucureşti, 1999;
7. Diaconescu M., Săvoiu V. - “Sistemul Naţional de Plăţi al Băncii Naţionale
a României”, B.N.R., Bucureşti, 1998;
8. Hamzescu Roşu I., Groza Lucian, Popa Sorin, Ciora Ion Liviu – “Cărţile de
plată în România”, Ed. Mondo-Ec, Craiova, 1997;
9. Isărescu M. – “Sistemul bancar în România; Evoluţii recente şi perspective.
Reforma sistemului financiar şi integrarea europeană” Banca Naţională a României,
Bucureşti, 1996;
10. Negruş M. - “Mijloace şi modalităţi de plată internaţionale”, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1986;
11. Popescu R., Tudorancea C., Berbec F. – “Cardul – instrument modern de
plată”, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1998;
12. Săvoiu V. – “Banca centrală şi sistemele de plăţi de interes naţional”, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1998;
13. Stoica V., Deaconu P. – Bani şi credit, Ed. Economică, Bucureşti, 2003;
14. Trandafir M., “Produse și servicii bancare”, Ed. Zigotto, Galați, 2014;
15. Tudorache D., Pîrjol T.– “Monedă, Banci, Credit’, Ed. Universitară,
Bucureşti, 2005;
16. Vasilache D., “Plăți electronice”, Ed. Rosetti Educational, București, 2004;

66
Resurse web:

17. Statistică plăţi, disponibil la http://www.bnr.ro/ , accesat la data de


30.05.2018
18. Carduri CEC BANK, disponbil la https://www.cec.ro/persoane-
fizice/carduri/ , accesat la data de 30.05.2018
19. Carduri BRD, disponibil la https://www.brd.ro/persoane-fizice/carduri-si-
conturi, accesat la data de 31.05.2018
20. Carduri BCR disponibil la https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/conturi-si-
operatiuni, accesat la data de 31.05.2018
21. Carduri Raiffeisen Bank, disponibil la https://www.raiffeisen.ro/persoane-
fizice/produsele-noastre, accesat la data de 31.05.2018
22. Carduri Banca Transilvania, disponibil la
https://www.bancatransilvania.ro/pentru-tine/carduri, accesat la data de 01.06.2018
23. Carduri UniCredit Bank, disponibil la
https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice, accesat la data de 01.06.2018
24. Carduri ING Bank, disponibil la https://www.ing.ro/persoane-fizice/carduri-
si-conturi/ , accesat la data de 01.06.2018
25. Topul băncilor după numărul de carduri, disponibil la
http://www.bankingnews.ro/, accesat la data de 06.06.2018

67
Listă figuri
Grafic 3.1......................................................................................................pag.20
Grafic 3.2......................................................................................................pag.24
Grafic 3.3......................................................................................................pag.63

68
Listă tabele
Tabelul 3.1....................................................................................................pag.19
Tabelul 3.2....................................................................................................pag.22
Tabelul 3.3....................................................................................................pag.62
Tabelul 3.4....................................................................................................pag.64

69