Sunteți pe pagina 1din 2

RO AWT 5060

A. Butonul de selectare a programului “Rece“


B. Butonul de selectare a temperaturii
C. Butonul “Selecþie vitezã de centrifugare”
D. Butonul “Pornit/Oprit”

i : opþiune / Da: dozaj necesar


1) Nu folosiþi detergenþi lichizi.
2) Pentru o protecþie sporită a articolelor de

îmbrãcãminte, viteza de centrifugare este zero la


acest program.
A B C D
Încãr- Detergenþii ºi aditivii Opþiuni speciale Tempe- Viteza
cãtura Pre- Spãlare Lichid Înãl- Clãtire Oprire ratura maximã
Simbol
Programul Tip de spãlare / Note maximã spãlare principalã emolient bitor intensivã clãtire de centri-
spãlare
fugare
kg °C rpm
Articole foarte murdare: cearşafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăşi etc. din bumbac
Bumbac cu prespălare 5,0 Da 1) Da i i i i Max. 95 600
şi in.
Articole foarte murdare: bluze, cămăşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon,
Sintetice cu prespălare 2,0 Da 1) Da i – i i Max. 60 600
Nylon) sau în amestec cu bumbac.
1)
Delicate cu prespălare Articole foarte murdare: perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cămăşi şi bluze. 1,5 Da Da i – – i Max. 40 600

Articole murdare normal şi foarte murdare: cearşafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape,
Bumbac 5,0 – Da i i i i Max. 95 600
cămăşi etc. din bumbac şi in.

Articole murdare normal: cearşafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăşi etc. din bumbac
Colorate din Bumbac 3,0 – Da i – i i Max. 60 600
şi in.
Articole de fiecare zi Articole puţin sau normal murdare: textile din bumbac şi/sau sintetice. 3,0 – Da i – i i Max. 60 600
Fibre mixte bumbac / Articole murdare normal şi foarte: bluze, cămăşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira),
2,0 – Da i – i i Max. 60 600
Sintetice poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.
Articole murdare normal: salopete şi articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă şi în amestec
Sintetice 1,5 – Da i – i i Max. 60 600
cu bumbac.
Delicate Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cămăşi şi bluze. 1,5 – Da i – – i Max. 40 600
Doar articole din lână cu finisaj fără postav, etichetate cu marcajul pentru lână şi identificate ca
Lână articole lavabile în maşina de spălat. 1,0 – Da i – – i Max. 40 600
Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat.
Ţesături din mătase, in, lână şi viscoză marcate cu eticheta “spălare de mână”.
Spălare manuală 1,0 – Da i – – i Max. 30 – 2)
Dacă selectaţi “Oprire clătire” nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat.
Clătire + centrifugare
– Program pentru tratarea rufelor cu apret sau lichid emolient. 2,0 – – i – i i – 600
delicată
Clătire + centrifugare – Program pentru tratarea rufelor din bumbac sau in cu apret sau lichid emolient. 5,0 – – i – i i – 600

Centrifugare – Program pentru centrifugarea intensivă a rufelor din bumbac sau in la viteza maximă de centrifugare. 5,0 – – – – – – – 600

Centrifugare delicată – Program pentru centrifugarea rufelor delicate cu o viteză mai mică. 2,0 – – – – – – – 600
Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului după “Oprire
Evacuare – – – – – – – – – –
clătire”.

Notã: Aceastã maºină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitaþi dozaluj excesiv cu detergent. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10393


Aparatul în ciclul “Oprire clãtire” :
DATE DESPRE CONSUM SCHIMBAREA PROGRAMULUI PE DURATA
• Apãsaþi din nou pe butonul “Oprire clãtire” : CICLULUI DE SPĂLARE
Selectorul de Încãrcãtura Apa Energia Aprox. Durata programul se va termina automat cu ciclul de
temperaturã programului centrifugare selectat. 1. Opriţi maşina prin apăsarea butonului
Programul
• Dacã nu doriþi sã centrifugaþi rufele, apãsaþi “Pornit/Oprit” .
(°C) (kg) (l) (kWh) (ore : minute) butonul “Pornit/Oprit” , rotiþi butonul 2. Selectaţi noul program.
Bumbac 95 5,0 67* 1,80 2:05 selector de programe la programul 3. Porniţi programul prin apăsarea butonului
Bumbac 60 5,0 59 0,95 2:05 “Evacuare” şi apãsaþi butonul “Pornit/ “Pornit/Oprit” din nou.
Bumbac 40 5,0 59 0,55 2:05 Oprit” din nou.
Articole de fiecare zi 40 3,0 49 0,48 1:00 PAUZA/ÎNTRERUPEREA UNUI PROGRAM
Sintetice 60 2,0 56 0,80 1:30
PORNIREA PROGRAMULUI
Sintetice 40 2,0 56 0,40 1:30 Dacã, dintr-un motiv oarecare, doriþi sã întrerupeþi
Delicate 40 1,5 60 0,55 0:45 Deschideþi robinetul şi apăsaþi butonul “Pornit/ programul pentru o anumitã perioadã şi să-I
Lânã 40 1,0 60 0,50 0:40 Oprit” . Lumina indicatoare a butonului “Pornit/ continuaţi mai târziu:
Spãlare manualã 30 1,0 60 0,30 0:50 Oprit” se aprinde. 1. Apãsaþi butonul “Pornit/Oprit” .
Notã: Dacã apare o înterupere a alimentãrii cu 2. Dupã pauza doritã, apãsaþi din nou butonul
Ciclur deprespãlare mãreşte durate programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost mãsurate în condiþii “Pornit/Oprit” .
specifice şi în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuinþãpot varia faþã de curent sau dacã aparatul este deconectat pe durata
valorile date în tabel în funcþie de presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de tipul de rufe. ciclului, programul va funcþiona din nou din punctul
The data on the “Energy Label” refer to the programme “Cotton 60°C”. în care a fost întrerupt. ANULAREA PROGRAMULUI
* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca
pompa sã evacueze apa afarã. 1. Opriþi maşina prin apăsarea butonului
TERMINAREA CICLULUI DE SPÃLARE “Pornit/Oprit” .
• Butonul selector de programe este în poziþia Stop. 2. Rotiþi butonul selector de programe pe poziþia
PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE SELECTAREA OPÞIUNII DORITE 1. Apăsaţi butonul “Pornit/Oprit” pentru a “Evacuare” .
opri maşina. 3. Apăsaþi butonul “Pornit/Oprit” din nou
1. Încãrcaþi maşina de spălat, închideþi uşile Selectarea sau deselectarea unei opþiuni 2. Anulaţi opţiunile. pentru a porni programul “Evacuare” .
tamburului şi verificaþi dacã sunt închise poate fi efectuatã în orice moment pe durata 3. Închideþi robinetul.
corespunzãtor. desfãşurãrii programului. Opþiunea se va 4. Aşteptaþi deblocarea capacului (circa 1 minut).
2. Adãugaþi detergenþi şi aditivi în dozator, dar nu aplica atâta timp cât faza corespunzãtoare a 5. Deschideþi capacul şi uşile tamburului şi
mai mult de semnul “MAX” al nivelului, după programului nu a fost executatã încã. scoateþi rufele din maşină.
cum urmează: Butonul “Clãtire intensivã”
• Program cu prespălare şi spălare • Cantitatea de apã este mãritã pentru a asigura
principală o clãtire mai intensã.
• Program de spãlare principalã fãrã • Aceastã opþiune este idealã pentru zonele
prespãlare cu apã foarte dulce, pentru spãlarea lenjeriei
nou nscuþilor şi pentru persoanele care suferã
• Lichid emolient şi balsam de rufe
de alergii.
• Înãlbitori pe bazã de clor Butonul “Oprirea clãtirii”
• Substanþe pentru îndepãrtarea petelor • Rufele rãmân în ultima apã de clãtire fãrã sã se
• Agenþi anti-calcifiere (dacã sunt necesari) mai continue cu ciclul de centrifugare final
3. Rotiþi butonul selector de programe la pentru a împiedica mototolirea şi pentru a
programul dorit. preveni estomparea culorilor.
4. Rotiþi butonul selector de temperaturã la • Această opţiune este indicată în special pentru
temperatural doritã. programele “Sintetice” , “Delicate” şi
5. Rotiþi butonul selector a vitezei de “Articole de fiecare zi” .
centrifugare la viteza de centrifugare doritã. • Această funcþie este utilă în special dacă doriþi
Dacã este selectatã viteza de centrifugare “ ”, să amânaþi pentru mai târziu centrifugarea, sau
centrifugarea finalã este anulatã şi programul dacâ doriþi numai sã evacuaþi apa.
se terminã cu un ciclu de evacuare. Notã: Butonul selector de programe se opreşte
pe .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10393

S-ar putea să vă placă și