Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI


________________________________________________________________

Acte necesare pentru a II-a Facultate


anul universitar xxxxxxx

1. Cerere tip

2. Diplomă de Licență + Supliment la Diplomă/Foaia Matricolă (adeverință)

3. Dovada plății taxei de analiză dosar în valoare de 500 lei

4. Programa Analitică (pentru absolvenții din alte universități)

5. C.I.

6. Certificat de naștere

7. Adeverință medic rezident OMF (pentru medicii rezidenți OMF)

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
Cont: RO61TREZ701504601x000413, Banca: TREZORERIE sect. 1
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722; FAX: 021/318.07.30
www.umfcaroldavila.ro