Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII


„VASILE LUCACIU” ŞTIINŢIFICE
ŞIŞEŞTI

Nr. _____/____________
Aprobat,
Director: Vava Florin

PROIECT DE ACTIVITATE
„Să ne amintim de înaintașii noștri”

Martie, 2017

1
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
„VASILE LUCACIU” ŞTIINŢIFICE
ŞIŞEŞTI

Argument
Postul Mare este, prin excelenţă, un timp al rugăciunii, al pregătirii sufletului
şi trupului pentru una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii: Învierea
Domnului. O perioadă în care încercăm, cu toţii, să fim mai buni, mai sinceri cu
noi şi cu ceilalţi, să dăruim mai mult decât în alte rânduri, să căutăm timp să-i
ascultăm pe cei de lângă noi. Trăită de fiecare în mod particular, această perioadă
creşte în intensitate odată cu apropierea Paştilor.
Şi dacă în aceste zile ne străduim să ne regăsim pe noi înşine, să ne
apropiem mai mult de Dumnezeu, prin rugăciune, e bine să nu-i uităm nici pe cei
dragi nouă, plecaţi din lumea aceasta, şi să-i pomenim.
Astfel, în Postul Mare, în care cu toţii ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii
Domnului, ne-am obişnuit să nu-i uităm şi să-i pomenim şi pe cei dragi din familie,
plecaţi în lumea veşniciei. Pomenirea morţilor în sâmbetele din perioada
prepascală este un obicei împământenit în Biserica Ortodoxă, cultul pentru cei
adormiţi având rădăcini vechi în tradiţia noastră.
În Maramureș, ca şi în celelalte regiuni ale ţării, cultul morţilor are rădăcini
adânci în tradiţia populară. Nu cred să existe familie care să nu facă măcar o
pomenire la biserică într-una din sâmbetele din Postul Mare, rânduite tocmai
pentru aceste slujbe speciale. Aşa cum n-ar trebui să existe mormânt necurăţat şi
nepregătit pentru sărbătoarea Învierii.
Ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, cu excepţia celor în care rânduiala
tipiconală nu prevede acest lucru, este consacrată pomenirii morţilor. Aşa cum
fiecare duminică este o aducere aminte şi o retrăire a Învierii Domnului, fiecare

2
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
„VASILE LUCACIU” ŞTIINŢIFICE
ŞIŞEŞTI

sâmbătă este o imitare a Sâmbetei Mari, în care Mântuitorul Hristos S-a aflat „în
mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu
Tatăl şi cu Duhul“, aşa cum mărturisim într-un tropar al Sfintei Liturghii.
Pomenirea celor adormiţi este considerată ca fiind o datorie de suflet a
fiecărui creştin. De aceea, în Postul Mare, mai mult ca oricând, această datorie este
respectată cu sfinţenie. Aducerea aminte, pomenirea lor în rugăciune constituie un
prilej de comuniune, de legătură spirituală cu cei răposaţi.
Prin participarea noastră la acest proiect dorim să promovăm valorile
creștine, contribuind astfel la educarea copiilor pentru păstrarea tradițiilor
strămoșești, comemorându-i pe cei care ne-au fost înaintași.
Scop:
 Dezvoltarea cooperării și a colaborării între cadre didactice și elevi implicați în
proiect.
 Cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor;
 Păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor zonale de comemorare a celor
adormiți;

Obiectivul principal:
 cultivarea respectului și sensibilității pentru cei plecați din viață.
 implementarea în activitatea didactică modernă a unor elemente din educația
religioasă;
 interpretarea de cântece religioase cu specific comemorativ;
 manifestarea interesului pentru obiceiurile autentice;

3
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII
„VASILE LUCACIU” ŞTIINŢIFICE
ŞIŞEŞTI

 exprimarea dorinței de a fi continuatori ai valorilor sărbătorilor creștine


tradiționale.
Grup țintă: Elevii claselor primare/gimnaziale din cadul Școlii Gimnaziale
„Vasile Lucaciu”, Șișești, structura Școala „Constantin Dipșe” Șurdești.
Durata: 2 ore
Locația: Cimitirul Ortodox al Bisericii „Sfânta Treime”, Șurdești, începând
cu ora 09:00 în data de 4 Martie
Coordonatori proiect: Prof. Cionca Andrei
Colaboratori: Pr. GAVRIS CASSIAN IOAN - Biserica Ortodoxă „Sfânta
Treime”, Șurdești;
Resurse procedurale:
- Expunerea, convorbirea, dialogul, învăţarea prin descoperire;
Resurse materiale :
- Lumânări;