Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

- B I B LI OTECA-
Compartimentul Referinţe şi cercetare bibliografică

BIBLIOGRAFIE TITLURI CĂRŢI

Domeniul: Medicină dentară


Vedete de subiect: stomatologie ; medicină dentară ; cavitatea bucală ; dinţi ; odontologie ; proteză dentară ;
materiale medicale ; alergologie ; ocluzie dentară ; anesteziologie ; endodonţie ; ortodonţie ; paradontologie ;
paradontopatie ; chirurgie maxilofacială ; implante dentare ; tehnică dentară
Data: 2008 - 2012
Nr. titluri: 23
Nr. volume: 30
Mențiune: lista a fost generată din bazele de date ale bibliotecii, numărul de titluri și volume nu sunt
exhaustive pe domeniul respectiv, reprezentând doar o parte din totalul titlurilor existente în colecții;
cuprinde în principal înregistrările din perioada 1999 – 2013.

1. ANTONESCU, Angela. Biochimie : aplicaţii practice de medicină dentară. Angela Antonescu,


Luciana Dobjanschi, Mariana Mureşan. Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009. 138 p. :
tab. ; 25 cm. Bibliogr. ISBN 978-973-759-979-7. III 21024 ; 616.31/A63.
2. Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. ediţie apărută sub coordonarea : prof. dr. Dorin
Bratu, prof. dr. Robert Nussbaum. Ed. a 3-a: Bucureşti : Editura Medicală, 2009. 1252 p. : fig., tab. ;
30 cm. Bibliogr. p. 1250-1251. ISBN 978-973-39-0580-6. IV 8459 ; 616.31/B80.
3. BOBOC, Gheorghe. Aparatul dentomaxilar : formare şi dezvoltare. Gheorghe Boboc. ed. a 2-a:
Bucureşti : Editura Medicală, 2009. 461 p.; 25 cm. ISBN 978-973-39-0674-2. III 20439 ;
616.314/B61.
4. BRATU, Dorin. Restaurarea edentaţiilor parţiale prin proteze mobilizabile. Dorin Bratu,
Emanuel Bratu, Sergiu Antonie ; ediţie aparută sub coordonarea prof. dr. Dorin Bratu. Bucureşti :
Editura Medicală, 2008. 1104 p. : fig., tab., il. ; 30 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 978-973-39-
0636-0. IV 8458 ; 616.31/B80.
5. BURLIBAŞA, Mihai. Iniţierea dezvoltarea şi combaterea biofilmelor microbiene formate pe
suprafaţa materialelor de amprentă în reabilitarea implanto-protetică. Mihai Burlibaşa. Bucureşti :
Cermaprint, 2008. 179 p.; 24 cm. ISBN 978-973-1887-37-1. III 20336 ; 616.31/B86.
6. BURLUI, Vasile. Gnatologie. Vasile Burlui, Cătalina Morăraşu. Iaşi : Apollonia, 2012. 574 p.;
24 cm. (Gnathos). ISBN 978-606-8410-24-1. III 22221 ; 616.3/B93.
7. Chirurgie orală şi maxilofacială. red. Corneliu Burlibaşa. Ed. a 2-a, retipărire: Bucureşti :
Editura Medicală, 2008. 1312 p. ; 25 cm. ISBN 978-973-39-0605-6. III 22010 ; 617.51/.53/C45.
8. COLOSI, Horaţiu. Evaluarea biomecanicii ortodontice prin modelare şi simulare numerică.
Horaţiu Colosi, Andrei Achimaş, Marius Roman. Târgu Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2011. 200 p.;
24 cm. ISBN 978-973-141-401-0. III 22225 ; 616.3/C62.
9. Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială. sub redacţia : Alexandru Bucur ; coordonatori :
Carlos Navarro Vila, John Lowry, Julio Acero. Bucureşti : Q Med Publishing, 2009. 2 vol. : il. color.
; 31 cm. ISBN 978-973-88553-7-3. V 241.
10. DOROBĂŢ, Valentina. Ortodenţie şi ortopedie dento-facială. Valentina Dorobăţ, Dragoş
Stanciu. Bucureşti : Editura Medicală, 2009. 501 p.; 25 cm. ISBN 978-973-39-0677-3. III 20442 ;
616.31/D57.
11. DUMITRIU, Horia Traian. Paradontologie. Prof.dr. Horia Traian Dumitriu. ed. a 5-a rev:
Bucureşti : Viaţa Medicală Românească, 2009. 524 p.; 25 cm. ISBN 978-973-160-027-7. III 20441 ;
616.314/D89.
12. Education and creativity for a knowledge society : International Conference, second edition :
scientific papers. eds. prof. univ. dr. Iosif R. Rus, acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, acad. prof.
univ. dr. Virgil Cândea. Bucureşti : Titu Maiorescu Publishing House, 2008. [846] p. ; 24 cm. ISBN
978-973-569-964-2. III 20411 ; 061.3/E19.
13. GOGĂLNICEANU, Dan. Noţiuni sumare de patologie orală şi maxilofacială. Dan
Gogălniceanu, Bogdan Munteanu, Ionuţ Chirap. Iaşi : Apollonia, 2012. 174 p.; 24 cm. (Gnathos).
ISBN 978-606-8410-21-0. III 22222 ; 617.51/G65.
14. MOGA, Radu Andrei. Alegerea tipului de material necesar pentru lucrările protetice fixe cu
ajutorul unor instrumente matematice. Radu Matei Moga, Floarea Fildan. Cluj Napoca : Editura
Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 2009. 150 p.; 24 cm. ISBN 978-973-693-
324-0. III 22231 ; 616.3/M85.
15. MURATSU, Kazumasa. Teeth are our organs. Kazumasa Muratsu. Fukuoka : KOS (Institute
for Oral Health Sciene Kyushu), 2009. [4] p. fotogr. color, 534 p. ; 23 cm + DVD. Bibliogr. ISBN
978-4-9900666-6-6. III 21217 ; 616.31/M96.
16. Nelson textbook of pediatrics. eds. Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Joseph W. St.
Geme III, Nina F. Schor, Richard E. Behrman. 19th ed: Philadelphia, PA : Elsevier / Saunders,
©011. lviii, 2610 p. ; 29 cm. Index. ISBN 978-1-4377-0755-7. IV 8612 ; 616-053.2/N45.
17. PELIGRAD, Aneta. Tratamentul edentaţiei totale bimaxiale. dr. med. Aneta Peligrad, dr.
Simona-Ana Muntean, dr. Roxana Manu. Bucureşti : Meteor Press, 2009. 232 p. ; 25 cm + 2 DVD-
uri. Bibliogr., anexe. ISBN 978-973-728-372-6. III 21307 ; 616.314/P49.
18. Printed biomaterials : novel processing and modelling techniques for medicine and surgery.
eds. Roger Narayan, Thomas Boland, Yuan-Shin Lee. New York ; Dordrecht ; Heidelberg :
Springer, ©010. xiv, 124 p. ; 24 cm. (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering).
Bibliogr. la finele capitolelor. ISBN 978-1-4419-1395-1. III 21368 ; 620.1/P92.
19. Procedee moderne de îmbinare a aliajelor dentare nenobile : studii experimentale şi aplicaţii
practice. Liliana Sandu, Sorin Porojan, Florin Topală, Valentin Bîrdeanu, ... Timişoara : Eurobit,
2008. 97 p. : tab., fig. color ; 24 cm. Bibliogr. p. 91-97. ISBN 978-973-620-432-6. III 20131 ;
616.31/P93.
20. SABĂU, Mariana. Ocluzologie : curs. dr. Mariana Sabău ; colaboratori : dr. Andreea Sabău,
dr. Florin Grosu, dr. Albertina Sas, dr. Dana Dumitra. Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu, 2009. 177 p. : fig. ; 29 cm. Teste p. 169-174. ISBN 978-973-739-824-4. IV 8399 ;
616.31/S11.
21. SCHLIE, Sabrina. Analysis of cell specific responses to polymers, hydrogels, metals,
adhesion ligands, laser - fabricated three - dimensional scaffolds, and topographically -
functionalized materials for biomedical applications : dissertation. Sabrina Schlie. Hannover :
Universität Hannover, 2009. 129 p. : tab. ; 30 cm. Bibliogr. p. 104-112. IV 8354 ; 576/S34.
22. Semiologie medicală : curs universitar pentru studenţii facultăţii de medicină dentară. sub
redacţia : conf. dr. Horia Bălan, şef lucr. Delia Donciu. Bucureşti : Editura Medicală, 2010. 364 p. ;
24 cm. Bibliogr. p. 363. ISBN 978-973-39-0686-5. III 20775 ; 616.3/S44.
23. TOMIŢA, Daniela Ivona. Gerontostomatologie. Daniela Ivona Tomiţa, Mihaela Păpuşa
Vasiliu, Carmen Stadoleanu. Iaşi : Apollonia, 2012. 153 p.; 24 cm. (Gnathos). ISBN 978-606-8410-
22-7. III 22223 ; 616.31/T73.

31.05.2013 Întocmit,
Bibliotecar,
Lenuţa Ursachi

S-ar putea să vă placă și