Sunteți pe pagina 1din 3

ACHIZITOR/INVESTITOR: Primaria oraşului Vicovu de Sus

OBIECTIVUL: Reabilitare Grup Şcolar "Ion Nistor" oraş Vicovu de Sus, jud.
Suceava- în cadrul programului "Campusuri Şcolare"
OBIECTUL: SALA DE SPORT(constuctie noua)

MEMORIU TEHNIC
STRUCTURA

1. GENERALITATI
Sala de sport din cadrul campusului scolar este compusa din doua constructii si anume:
- sala de sport propriuzisa, care are forma in plan a unui dreptunghi cu dimensiunile
egale cu 22,5 m x 45,0 m interax; inaltimea libera este de 7,00 m
- anexa sala de sport (vestiare) a carei forma in plan este un dreptunghi cu
dimensiunile 8,75 x 27,0 m interax; pe inaltime, anexa este formata din P + 1 nivele.

2. INCADRAREA CONSTRUCTIEI
Conform H.G. nr 766/1997 si ordinul MLPAT nr 31/N/02.10.1995 categoria de
importanta este „B” adica „deosebita” .
Conform Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri,
indicativ P 100 – 1/2006 tabel 4.2, clasa de importanta este „II”, constructie de importanta
„deosebita” la care coeficientul de importanta este 1 = 1.20.
Constructia este situata in zona seismica de calcul in care valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare ag = 0.24 g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 1.60 sec, conform „Cod de
proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 – I/2006,
pentru un cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referinta IMR = 100 ani.
Pentru alte zone de hazard seismic structura de rezistenta va fi reconsiderata.

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI
3.1. Pozitia in planul de situatie
Constructia este amplasata cu retrageri fata de limitele terenului conform precizarilor din
certificatului de urbanism emis de Primaria localitatii..
3.2. Conditii de fundare
Studiul geotehnic va trebui intocmit pe baza a cel putin doua foraje de 6.00 m adancime
executat pe amplasament.
Stratificarea ipotetica a terenului:
- 0.00 – 0.50 m – teren vegetal sau umplutura
- 0.50 – 3.20 m – argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa.
- 3.20 – 6.00 m – praf argilos galbui, plastic vartos, cu rare concretiuni calcaroase.
Apa subterana este sub adancimea de 6.00 m, adancime masurata de la nivelul terenului
actual.
Fundarea constructiei se va face incepand cu adancimea minima de 1.30 m de la
suprafata terenului pe stratul de argila prafoasa cafenie galbuie plastic vartoasa. La adancimea
minima se poate considera o presiune conventionala de 200 kPa, pentru actiunile din gruparea la
starea limita ultima, conform „Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii”
indicativ CR 0 – 2005.
In cazul cand in grupare se considera actiunile seismice presiunea conventionala este 1.2
x 200 kPa = 240 kPa si maximum 20% zona activa.
Daca pe traseul fundatiilor se vor intalni gropi cu pamant de umplutura, acesta se va
excava pana la terenul sanatos si 20 cm din acesta si inlocui cu betonul simplu al fundatiei.

0
ACHIZITOR/INVESTITOR: Primaria oraşului Vicovu de Sus
OBIECTIVUL: Reabilitare Grup Şcolar "Ion Nistor" oraş Vicovu de Sus, jud.
Suceava- în cadrul programului "Campusuri Şcolare"
OBIECTUL: SALA DE SPORT(constuctie noua)

Pe conturul constructiei se vor executa trotuare etanse de 1.50 m latime cu pana de 3%


spre exterior.
Adancimea maxima de inghet este functie de zona climaterica a zonei si se va considera
de la suprafata terenului sistematizat.
Amplasarea acestei constructii pe un alt teren decat cel considerat in prezentul proiect se
poate face numai pe baza unui studiu geotehnic asupra amplasamentului respectiv in urma caruia
se va reconsidera intreaga infrastructura.

4. STRUCTURA DE REZISTENTA
4.1. Fundatii
4.1.1. Fundatiile salii de sport sunt fundatii din beton armat tip pahar pentru stalpii prefabricati
si grinzi de fundare pentru peretii de zidarie; grinzile de fundare sunt perimetrale salii si reazama
pe fundatiile pahar.
Pardoseala salii de sport va rezema pe o retea de fundatii izolate executate din beton
simplu; reteaua de fundatii va fi dispusa la un pas de 4,50 m x 4,50 m.
4.1.2. Fundatiile anexei sunt de tipul bloc din beton simplu si cuzineti din beton armat pentru
stalpi si pentru peretii de zidarie fundatiile sunt formate din grinzi de fundare din beton armat
rezemate pe fundatiile stalpilor.

4.2. STRUCTURA VERTICALA


4.2.1. Sala de sport propriuzisa are o structura de rezistenta formata din stalpi din beton armat
prefabricati (preturnati la fata locului) pentru sustinerea fermelor; stalpii au o sectiune
dreptunghiulara de 50 x 65 cm; inchiderea perimetrala a salii este prevazuta a se executa din
pereti din zidarie de caramida armata in rosturile orizontale . Grosimea peretelui de zidarie este
de 65 cm (pe toata latimea stalpului prefabricat) si se va realiza din doi pereti cu grasimea de 25
cm + 125 cm, cu un gol la mijloc de 27 5 cm (zidarie cunoscuta si sub denumirea de „zidarie
americana”). Aceasta zidarie poate fi realizata din caramizi ceramice pline sau caramizi si blocuri
ceramice cu goluri verticale conform normativului de referinta S.R. EN 77-1.
Mortarul pentru realizarea zidariei, in conformitate cu noul Cod CR 6 – 2006, va fi un
mortar pentru zidarii de tip industrial sau semifabricat industrial conform normativului de
referinta SR EN 998-2/2004.
In cazul mortarelor pentru zidarie preparate la santier (pentru care documentul normativ
de referinta SR EN 998-2/2004 se aplica numai partial) se vor respecta cerintele din documentul
normativ de referinta C 17-82.
Legarea zidariei de stalpii de beton armat se va face cu armaturi din otel beton OB37 cu
cate 2 bare  8/37.50 cm, bare sudate de piesele metalice inglobate in stalpi. Pe verticala, peretii
de zidarie vor avea centuri de beton pe toata latimea peretelui de 35 x 65 cm. Armatura din
centurile de beton se va trece prin golurile 20 lasate in stalpii prefabricati.
Golurile pentru usi, prevazute in acesti pereti, se vor borda pe verticala cu stalpisori din
beton armat si buiandrugi din beton armat.
4.2.2. Structura de rezistenta verticala de la anexa salii se va realiza din stalpi si grinzi din beton
armat (cadre) si zidarie de umplutura.
Stalpii din beton armat au sectiunea „T” cu dimensiunile 25 x 75 + 25 x 50 cm pentru
stalpi centrali si 25 x 75 + 25 x 50 cm pentru stalpi de colt care au sectiunea „L”.
Grinzile din beton armat pe ambele directii au sectiunea „T”.
Pe latura anexei adiacenta salii de sport, grinzile vor rezema pe stalpi de 25 x 50
adiacenti stalpilor prefabricati ai salii.
Peretii de zidarie, atat cei exteriori cat si cei interiori despartitori, vor respecta cerintele
documentelor de referinta aratate mai sus.
0
ACHIZITOR/INVESTITOR: Primaria oraşului Vicovu de Sus
OBIECTIVUL: Reabilitare Grup Şcolar "Ion Nistor" oraş Vicovu de Sus, jud.
Suceava- în cadrul programului "Campusuri Şcolare"
OBIECTUL: SALA DE SPORT(constuctie noua)

Deasemenea mortarele folosite la realizarea peretilor de zidarie vor respecta cerintele din
documentele de referinta indicate mai sus.

4.3. STRUCTURA ORIZONTALA


Structura de rezistenta orizontala la anexa salii de sport este realizata din plansee de
beton armat.
Aceste plansee, atat cel de peste parter cat si cel de peste etaj, sunt prevazute a se realiza
dintr-o placa de beton armat turnata peste cadrele de beton. In ambele cazuri placa va avea o
grosime de 14 cm.

4.4. ACOPERISUL
4.4.1. Sala de sport propriu – zisa are acoperisul alcatuit in felul urmator:
- ferme metalice in doua ape cu panta 10% dispuse transversal salii pe deschiderea de
22,5 m la 4,50 m travee; realizarea fermelor se va executa din profile metalice (talpi, diagonale si
montanti) tip teava patrata ;
- pane metalice realizate din tevi dreptunghiulare 100x150x8 dispuse in nodurile fermei;
- contravanturi in planul acoperisului atat longitudinale cat si transversale, realizate din
profile metalice tip teava patrata ;
- in coama fermelor sunt prevazute contravantuiri verticale de stabilizarea talpii
inferioare a fermelor
- invelitoare realizata din panouri termoizolante montate pe pane.
4.4.2. Anexa salii are acoperisul realizat astfel:
- peste planseul de beton de la cota + 6,35 m se vor continua stalpi structurii de
rezistenta ;
- pe stalpi se vor monta pane realizate din profile metalice teava dreptunghiulara
100x150x8 ;
- invelitoare realizata din panouri termoizolante montate pe pane.
Acoperisul anexei si acoperisul salii de sport vor avea aceiasi panta si panourile de
invelitoare se vor monta in continuare, realizand un acoperis unitar.

Proiectant: Contractant
Sc. Proteus S.R.L
Suceava