Sunteți pe pagina 1din 4

TEST ISTORIE

FORMAREA STATELOR FEUDALE ROMÂNEȘTI

I. Marcați litera corespunzătoare răspunsului pe care îl considerați corect:

1. Teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră a fost reorganizat în Thema Paristrion în


anul:
a. 972 b. 943 c. 1066 d. 1185
2. În opinia istoricului K. Horedt stăpânirea maghiară a ajuns în jurul anului 1200 la:
a. Valea Târnavei Mari b. Carpații Meridionali și Răsăriteni c. Valea Mureșului d.
Valea Oltului
3. Transilvania a fost voievodat până în anul:
a. 1526 b. 1541 c. 1600 d. 1691
4. Tratatul de la Karlowitz se referea la:
a. Confirmarea stăpânirii habsburgice în Transilvania
b. Organizarea Transilvaniei ca Principat
c. Reglementarea suzeranității otomane
d. Unirea românilor cu Biserica Romei
5. Basarab I a fost recunoscut ca stăpân al țării ( Terra Transalpina) în anul:
a. 1310 b. 1324 c. 1330 d. 1352
6. Leustachius Voyvoda este menționat în Transilvania în anul:
a. 1111 b. 1176 c. 1164 d. 1199
7. Principele Transilvaniei era ales de:
a. Sultan, pentru că Principatul era sub suzeranitate otomană
b. Regele Ungariei, pentru că s-au menținut sub alte forme legăturile cu Regatul
Ungariei
c. Dieta ( Adunarea Reprezentativă) a Transilvaniei
d. Unio Trio Nationum
8. Legenda Sfântului Gerald menționează voievodatul condus de:
a. Gelu b. Menumorut c. Glad d. Ahtum
9. Prima adunare obștească (Congregația Generală) a fost convocată în Transilvania
în anul:
a. 1288 b. 1437 c. 1366 d. 1111
10. Un document papal menționa în Moldova puternicii acestor locuri în anul:
a. 1330 b. 1332 c. 1354 d. 1359

MODUL II
Analizați conținutul enunțurilor și marcați:
a. Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și există o legătură cauzală între ele
b. Dacă ambele enunțuri sunt adevărate și nu există o legătură cauzală între ele
c. Dacă primul enunț este adevărat și al doilea este fals
d. Dacă primul enunț este fals și al doilea este adevărat

11. În răsăritul Europei migrațiile s-au prelungit până în sec. XIII; în 1240-1241 mongolii au
ajuns până în Europa Centrală.
12. Uniunile de obști constituite la sfârșitul mileniului I și începutul mileniului al II-lea au
fost numite de Nicolae Iorga ” Românii populare”; în aceste secole românii au conviețuit
cu tătarii.
13. Voievodatul condus de Gyula se afla în centrul Transilvaniei, iar cel al lui Ahtum în
Banat; în jurul anului 1200, conform opiniei istoricului Kurt Horedt, întreaga
Transilvanie a fost ocupată de maghiari.
14. Colonizările au determinat în Transilvania schimbări etnice și demografice; românii au
devenit minoritari în Transilvania.
15. În 1288 a fost convocată prima Adunare Obștească (Congregație Generală); la această
adunare românii nu au participat deoarece erau excluși din viața politică pe criterii
religioase.
16. Scaunele sașilor și secuilor erau subordonate voievodului; ca formă de organizare
administrativă, în Transilvania întâlnim comitatul.
17. La sfârșitul sec. XVIII Transilvania a intrat sub dominație habsburgică; în noua situație
Principatul a fost organizat prin Diploma Leopoldină.
18. După afirmațiile lui Anonymus ungurii i-au găsit la est de Tisa pe români și pe slavi;
aceste realități sunt confirmate și în Diploma Ioaniților.
19. Ungurii au organizat Transilvania asemănător feudalismului apusean; transilvania a fost
organizată administrativ în comitate, punându-se astfel bazele autonomiei nobiliare.
20. Sașii au obținut dreptul de organizare administrativă autonomă; orașele erau conduse de o
Dietă, având în frunte un primar.
21. Ultima participare românească la adunările obștești este consemnată de documente în
1355; în 1366 Carol Robert de Anjou condiționează calitatea de nobil de apartenența la
religia catolică.
22. În 1541Ungaria a devenit pașalâc; Transilvania s-a organizat mai întâi ca Principat
autonom, apoi a devenit dependent față de Imperiul Otoman.
23. Principatul Transilvaniei, sub stăpânire habsburgică, își păstra, în linii generale, vechea
organizare; în 1691 s-a semnat Tratatul de la Karlowitz.
24. Diploma Cavalerilor Ioaniți evidențiază dependența formațiunilor politice de la sud de
Carpați de regalitatea maghiară; Diploma Cavalerilor Ioaniți menționează existanța unei
categorii dominante majores terrae.
25. După marea invazie (1240-1241), mongolii au creat în nordul Mării Negre, Hanatul
Hoardei de Aur; statele medievale s-au constituit la sud și este de Carpați în sec. XIII.
26. În anul 971 Ioan Tzimiskes a creat între Dunăre și Marea Neagră, Thema Paristrion;
începând cu sec. XI dispunem de informații despre structurile politice din Dobrogea.
27. Sub presiunea tradițiilor românești, ungurii au recunoscut unele structuri politice
specifice acestora; în 1111 a fost menționat Mercurius princeps.
28. Coloniștii sași au conviețuit cu autohtonii români; în 1224 Andrei al II-lea a acordat un
privilegiu sașilor, cunoscut sub numele de Andreanum.
29. În anul 1366 regele Ludovic I de Anjou i-a exclus pe români din viața politică; el a
intervenit militar la est de Carpați.
30. Moldova Mică a fost întemeiată de Dragoș cu sprijinul maghiarilor, ca marcă de apărare
împotriva tătarilor; descălecatul lui Bogdan a avut loc prin 1343-1345.

MODUL III
Marcați litera corespunzătoare ordinii cronologice pe care o considerați corectă

1. A. Menționarea Țării Hațegului (Harszok)


B. Ioan de Târnave subliniază conflictul dintre Bogdan și Ludovic I
C. Voievodatele lui Ahtum și Gyula se află în conflict cu regalitatea maghiară
a. ABC b. BCA c. CBA d. CAB

2. A. Ultima participare a elitei românești la o congregație a stărilor


B. Domnia voievodului Ladislau Kan
C. Domnia voievodului Roland Borșa
a. CBA b. ABC c. ACB d. BCA

3. A. Deființarea de către regalitatea maghiară a autonomiei Țării Făgărașului


B. Regele Ungariei îl recunoaște pe Basarab I voievodul nostru transalpin
C. Începutul domniei lui Nicolae Alexandru
a. ABC b. BCA c. CAB d. BAC

4. A. Creștinarea maghiarilor
B. A treia etapă a cuceririi Transilvaniei, în opinia istoricului Kurt Horedt
C. menționarea lui Leustachius Voyvoda
a. ABC b. BCA c. CAB d. CBA

5. A. Basarab I se recunoaște vasal al regelui Ungariei


B. Potrivit legendei, Negru Vodă se așează la Câmpulung
C. Menționarea documentară a Țării Severinului
a. ABC b. ACB c. BCA d. CBA

6. A. Mitropolia Moldovei este recunoscută de Patriarhia de la Constantinopole


B. Este înființat primul comitat în Transilvania
C. Transilvania a devenit principat autonom sub suzeraniate otomană
a. ABC b.BAC c. CAB d. BCA

7. A. Menționarea cetății Bălgrad (Alba-Iulia) ca reședință a principelui Mercurius


B. Primul voievod numit de regele Ungariei este atestat documentar
C. Prima etapă a cuceririi Transilvaniei în opinia lui Kurt Horedt
a. ABC b. BCA c. CBA d. CAB
8. A. Domnia lui Matei Corvin
B. Transilvania devine principat autonom
C. Banatul devine pașalâc
a. ABC b. BCA c. CAB d. BAC

9. A. Este înființat statul româno-bulgar condus de Petru și Asan


B. Dobrotici stăpânește teritoriul dintre Dunăre și Mare
C. Este dată Diploma cavalerilor ioaniți
a. ABC b. ACB c. BCA d. BAC

10. A. Colonizarea sașilor


B. Se întemeiază a doua Mitropolie a Țării Românești
C. Cavalerii teutoni sunt alungați din Transilvaia
a. ABC b. BCA c. CAB d. ACB

Punctare:

Modul I: 10 pct
Modul II: 20 pct
Modul III: 20 pct
______________________
Total: 50 pct