Sunteți pe pagina 1din 26
ICS 93.080.20 SR EN 14188-1 ‘Septembrie 2005 STANDARD ROMAN Indice de clasificare G 71 APROBARE CORESPONDENTA Produse pentru colmatarea rosturilor Partea 1:Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald Joint fillers and sealants . Part 1: Specifications for hot applied sealants Produits de scellement de joints . Partie 1: Specification pour produits de scellement appliques a chaud Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 septembrie 2005 Standardul european EN 14188-1:2004 are statutul unui standard roman Standardul national SR EN 14188~1:2008 este identic cu standardul european EN 14188 ~ 1:2004 gi este reprodus cu permisiunea CEN, rue de Siassart 36, B-1050 Bruxelles. Toate drepturile de exploatare ale standardului eutopean, in orice forma si prin orice mijloace, sunt rezervate in lumea intreaga pentru CEN si membri Sai si nici o reproducere nu poate f facut fra permisiunea Mn scris a CEN prin ASRO. The national standard SR EN 14188~1:2005 is identical to the European Standard EN 14186~1:2004 and is reproduced with the permission of CEN, rue de Stassart 26, 8-1050 Brussels. All exploitation rights of the European Standard, in any form and by any means, are reserved world-wide to CEN and its Members, and no reproduction may be undertaken without expressed written permission of CEN through ASRO- La norme nationale SR EN 14188-1:2008 est identique @ la Nome européenne EN 147188—1:2004 et est roprocuite avec la permission de CEN, rue de Stassart 36, B+ 1050 Bruxelles. Touts les droits dexploitaion de la Norme Européenne, dans niimporte quelle forme et par nimporte quel moyen, sont réservés dans le monde enter pour CEN et ses membres et aucune reproduction ne peut etre faite sans la permission écrite de CEN par ASRO ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Sit. Mendeleev nr. 21-25, cod 010382, Bucuresti Director General: Tel: +40 21 316 32.98, Fax: +40 21'316 08 70 Directia Standardzare: Te +4021 310 17 90, 4021 310 4308, 4021 31247 44, Fax +4021 31558 70 Directa PUblicali- Serv. VnwiiAborementa: Tel+40 21 31677 Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 Fax 440.24 317 25 1440-21 312 94 88 GASRO___ Reprodicarea sou uitzreoitagial su portals a proton SaPAPaTh orcs panTCIT bil OISa POCRCR™ (electronic, mecanic, iccoper,mierfimere et) eno sterish Good nu exsla aco Seis al AORO) Ref:SR EN 14188-1:2005 Edita 1 Preambul national ‘Acest standard reprezint& versiunea romana a textului in limba francez8 a standardului european Standardul european EN 14188-1:2004 precizeazé caracierislicle tehnice pe care trebuie si le Indeplineascai produsele de colmatare a rosturilor aplicate la cald, {in cadrul prezentului standard prin termenul «produse de colmatarea rosturlom se infeleg diverse tipuri de mixturi tumate la cald cu scopul colmatérii rosturior. Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire si standardele romane este prezentata in anexa national NA, Pentru aplicarea acestui standard se utlizeaza standardele europene la care se face referintd (respectiv standardele roméne identice cu acestea), STANDARD EUROPEAN EN 14188-1 NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD Septembrie 2004 OO SSssSsSSees ICS 93,080.20 Versiunea romana Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald Produits de scellment de joints - Fugeneinlagen und Fugenmassen _Joint fillers and sealants - Partie 1: Spécification pour ~ Teil 1: Anforderungen an Part 1: Specifications for hot Produits de scellement appliqués hei verarbeitbare Fugenmassen applied sealants achaud Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului european EN 14188-1: 2004, Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale gi a fost publicat cu permisiunea CEN Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 9 iulie 2004. Membril CEN sunt obligati s@ respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaz condiile in care standardului european i se atribuie statutul de standard national, fara modificare. Listele actualizate i referinjole bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtinute pe baz de cerere catre Centrul de Gestiune sau orice membru CEN. Prezentul standard european exist in trei versiuni ofciale ( francez, german’, engleza). O versiune in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabiltatea unui membru CEN, tn limba sa nationala si notificata Centrului de Gestiune, are acelasi statut ca $i versiunile oficial. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din tarle urmatoare : Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Isianda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Coha, Slovacia, Slovenia, Spania , Suedia i Ungar. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE. Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee fiir Normung European Committee for Standardization Centrul de Gestiune: rue de Stassart, 36 B-1050 Bruxelles SS Kw © 2004 CEN ~ Toate drepturile de exploatare sunt rezervate membrilor nationali CEN. Ref.: EN 14188-1: 2004 RO

S-ar putea să vă placă și