Sunteți pe pagina 1din 1

NOTĂ:

 Manechinul pentru proba practică va fi asigurat de către organizatori.


 Organizatorul va asigura resursele necesare desfăşurării probelor de concurs.
 Concurenţii pot utiliza şi resurse proprii (dacă doresc).
 Fiecare concurent se va prezenta cu:
- Echipament de protecţie propriu (halat alb);
- Aviz medical de la medicul de familie („clinic sănătos/ apt pentru concurs
profesional”);
- Carnet de elev vizat la zi;
- Carte de identitate.
 Se pot folosi orice tehnici de realizare a sarcinii de lucru. Varietatea şi complexitatea
tehnicilor de lucru utilizate vor fi punctate.