Sunteți pe pagina 1din 68
‘Sectoral scenet din teatrolé entnuitori, un deposit de decoratl ws cu cel sam gi tciper aa sare, IMpree va_stabill tmpreand cialitate si in raport cu genul (inarionete sau P’ yagi) ales pentru reprevel Se recomandi prolectarea S020 si permit ambele permifind o exploatare mai larg. , nd 0 exploatartjgo care pun acest Sil ‘Acustica sililor de spectacol- ‘se tncadreazit in Indica| CAPITOLUL V SALI DE CONCERT Sille de concert sint destinate a adi nt sposti, in condifil acus soa See ST et ot ame de | ain loc mal Sali de concert x+215 Ele se pot gisi in complexul edificillor de culturi, aliturl de sili de teatru, sili de eonferinte, biblioteci, sili de expozifie, sau pot fi construite izolat cind au o destinatle bine stabilita. Datorité dezvoltariiretelelor de radioticare si cunoscnd poputaritatea acestul gen de ‘manifestare artistic’, silile de concert trebule si ofere si posibilitatea unor retransmisiunt ‘corespunzitoare, Iucra care a determinat, de multe orl, construirea lor pe Iingi centrele de radio-