Sunteți pe pagina 1din 15

DATA: 16.03.

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: I
PROPUNĂTOR:
DISCIPLINA: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA TEMATICĂ: SALUTARE, PRIMĂVARĂ!
SUBIECTUL LECŢIEI:TEXT, TITLU , ALINEAT( text suport „ MICUL
PRINȚ”, de Saint-Exupery)
FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATĂ
TIPUL ACTIVITĂŢII: MIXTĂ
DOMENII IMPLICATE ÎN ACTIVITATE:
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
MUZICĂ ŞI MIŞCARE
DEZVOLTARE PERSONALĂ
COMPETENŢE GENERALE:
 Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare
 Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

COMPETENŢE SPECIFICE:
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.2 Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text în care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente
familiare;
4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse;
 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
2.1 Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul :
în, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior,
exterior;
4.2 Identificarea unor consecinte ale unor actiuni, fenomene, procese simple ;
 MUZICĂ ŞI MIŞCARE
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în
funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii;
 DEZVOLTARE PERSONALĂ
2.2.Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de
viaţă;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive: -să citească corect in ritm propriu cel putin o propoziție dintr-un text dat;
-să identifice cel puțin titlul textului şi un alineat din textul citit;
-să identifice în text propoziții conform cerințelor transcriind cel puțin o
propoziție;
-să ordoneze logic cel puțin patru cuvinte din cele șase date pentru a obține o
propoziție
- să scrie corect după dictare cel puțin literele și cuvintele din exercițiul propus ;
b) afective:- să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;
- să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului.
c) motrice: - să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să execute mişcări sugerate de text sau sarcini cerute de învăţătoare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
RESURSE PROCEDURALE: explicaţia, conversaţia, jocul didactic, exercițiul, munca
independenta;
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal, pe grupe.
RESURSE MATERIALE: fişe de lucru, fişe cu cerinţele jocului, jetoane
RESURSE TEMPORALE: 2x(35 minute activitate+10 minute activităţi în completare)
RESURSE UMANE: 29 elevi
RESURSE SPAŢIALE: sala de clasă
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: aprecieri verbale, evaluare formativa.

BIBLIOGRAFICE:
- Ministerul Educaţiei Naţionale– Programa școlară pentru Clasa I, 2013
- Didactica Publishing House – Ghidul cadrului didactic Clasa I
- Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,- Curriculum pentru educatia timpurie
a copiilor de la 3 la 6\7ani, 2008
Evenimentul Metode Mijloace Forme de
didactic organizare
ORA 1 Se asigură condiţiile optime şi materialele necesare
1. Moment desfăşurării lecţiei. Conversația
organizatoric
Elevii sunt aşezaţi în cerc.
1 min

2.Captarea DP Pe măsură ce vin copiii vor extrage dintr-un plic câte Explicația Poezie frontal aprecieri
atenţiei un ecuson care reprezintă planete de diferite culori verbale
8 min (roșu, portocaliu,alb,albastru, mov și galben). Acest
ecuson îl vor păstra până la sfârşitul zilei.
Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul:
Dimineața a sosit,
Noi la școală am venit.
În cerc noi ne adunam,
Cu toții ne salutăm.
A-nceput o noua zi,
Bună dimineața, copii!
Conversația Calendarul
Prezenţa: elevii se numără de la stânga la dreapta, naturii
identificându-se elevii absenți.
Calendarul naturii: un elev va identifica ziua, luna,
anul, vremea.
Regulile grupului: se vor reactualiza în funcţie de
comportamentul elevilor.

Joc: Scrisoare
Norii pe furiş s-adună (mers uşor)
Ploaia cade mărunţel, (paşi repezi)
Apoi tună, tună, tună (3 sărituri)
Pe pământ vine furtună (paşi tari)
Însă ploaia se opreşte (descrescător)
Soarele iar încălzeşte!(liniştit)

Noutăţi: le voi spune copiilor o ghicitoare din care ei


vor intui noutatea zilei
Mai frumos și aurit,
Chiar din cer a răsărit.
Ziua intreagă strălucește
Și pământul incălzește.
Cine e?(soarele)
Mesajul zilei: anexa 1
3. Anunţarea Astăzi la ora de comunicare în limba română vom Explicaţia frontal
temei şi a călători împreună cu ,, Micul Prinț”- care ne va însoți Conversația
obiectivelor pe tot parcursul acestei zile
1 min Anexa 2.
Se scrie pe tablă şi în caiete titlul lecţiei.
,, Micul Prinț”
4. Dirijarea CLR Copiii primesc câte o fișă ( anexa 2) și li se explică că Citire fişă cu frontal
învăţării au la dispoziție 5 minute pentru a citi textul în gând. explicativă textul
20 min. Un copil sau cadrul didactic citește textul model. Conversația
Se explică cuvintele pe care elevii nu le înțeleg.
Exercițiul
Se citește lecția în lanț de cât mai mulți copii din
clasa .
Elevii sunt întrebați câte alineate are textul, care este
titlul textului, etc.
5. Obţinerea CLR Joc didactic: ”Răspunde repede şi bine!” Conversația jetoane pe grupe aprecieri
performanţei Elevii sunt împărţiţi de la începutul zilei în grupe de Explicația fișă de verbale
5 min MEM planete divers colorate. Fiecare grupa va extrage câte Problematizarea lucru recompensa
4.2 o fişă pe care va fi scrisă o întrebare la care vor Jocul didactic jeton pentru
răspunde în scris. echipa care
1.Cum se numește personajul poveștii? a răspuns
2.Unde trăia Micul Prinț? corect
3.Cum erau oamenii de pe acea planeta? Conversația
4.De ce era necăjit Micul Prinț?
5.Ce auzise despre planeta Terra?
6.Ce s-a apucat sa facă Micul Prinț?

6. Activitate AVAP Fiecare copil va primi o imagine din povestea „Micul Conversația Fișă individual
în completare Prinț” pe care va trebui să o coloreze.
10 min

7. Încheierea Se vor face aprecieri globale asupra participării Conversația


activitaţii copiilor şi a modului de lucru pe parcursul activităţii.
1 min.

ORA A II A
Evenimentul C. s. Conţinut ştiinţific Metode Mijloace Forme de Evaluare
didactic organizare
1. Moment Se asigură condiţiile optime şi materialele necesare Conversația Frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei.
1 min
2.Reactualizarea CLR Elevii sunt rugați să spună despre ce au discutat în Conversația Fișa cu Frontal
cunoştinţelor ora trecută, înainte de a lua pauză. textul
4 min Se recitește textul de către un elev.
3.Captarea MEM Explozia stelară- pe o planșa este așezată o imagine care Explicația Planșă Frontal Aprecieri
atenţiei reprezintă o imagine din povestea Micul Prinț, iar elevii Conversația explozia verbale
răspund la întrebări. stelară
8 min
4. Anunţarea În continuare la ora de comunicare în limba română Explicaţia Frontal
temei şi a vom rezolva diferite exerciții pe baza Conversația
obiectivelor textului ,, Micul Prinț”
1 min
5. Dirijarea Pe machetă sunt expuse planetele din Sistemul Joc didactic Fişă cu Frontal
învăţării Solar. Fiecare poarta un plic care conține o cerinţa. Conversația textul
20 min. Rezolvând aceste cerințe îl veți ajuta pe Micul Prinț
să cunoască Universul.
SARCINI Explicaţia Jetoane
1. Desparte în silabe cuvintele: planetă, univers, nori
Exerciţiul
călătorie.
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: veselă, caldă ,
încet. Caietele de
3. Identifică şi transcrie titlul textului. clasă
4. Eu zic una, tu zici multe: apă , nor , ploaie.
5. Alintă cuvintele: prinț, planetă, mare.
6.Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:
a călătorit, Prinț , prin Micul, univers.
7.Transcrie a doua propoziţie din alineatul al doilea.
6. Obţinerea CLR Dictare: Conversația Caietul de Individual
performanţei b, J, d, ce, planetă, picătură, Barbu Explicația clasa
5 min Exerciţiul
Prințul a ajuns pe o planetă. Acolo oamenii erau
prietenoși. Planeta se numea Pământ.
aprecieri
Tema pentru acasa: verbale
De transcris titlul şi al doilea alineat din text.

6. Activitate CLR Jocul silabelor Joc didactic Frontal


în completare Fiecare echipa va primi câte o silabă (Echipa SIS,
10 min Echipa TE, Echipa MUL, Echipa SO și Echipa
LAR). Fiecare va trebui să găsească cât mai multe
cuvinte care conțin silabele date.
La sfârșitul jocului, aceste echipe se vor aranja ca
într-un puzzle pentru a afla unde a călătorit Micul
Prinț.

7. Încheierea Se vor face aprecieri globale asupra participării Conversația Frontal


activităţii copiilor şi a modului de lucru pe parcursul activităţi. individual
1 min. sau pe grup
ANEXA 1

Dragi copii,
Am văzut că sunteți copii curioși și vreți să învăţaţi multe lucruri . Vreţi
să vedeţi câte minuni ascunde Universul ?
Pentru aceasta trebuie să îndepliniţi mai multe sarcini pe parcursul
acestei zile. Pentru fiecare sarcină rezolvată veți descoperi numele unei
planete, iar la finalul fiecărei probei veți primi câte o stea.
La finalul zilei, echipa care adună cele mai multe stele va fi răsplătită, iar
elevii atenţi şi cuminţi vor avea o mare surpriză!
-Sunteţi pregătiţi?

Semnat,
MICUL PRINȚ
Micul Prinț

Undeva departe de aici, pe o planetă îndepărtată, locuia împreună cu familia sa


Micul Prinț.
Oamenii de pe acea planetă erau cu toții fericiți și bine-dispuși. Numai Micul
Prinț, de la o vreme, era tare necăjit. Micul Prinț auzise că în Univers exista o planetă
numită Terra. Această planetă era tare mare și frumoasă, iar locuitorii ei erau oameni
foarte prietenoși. Motivul pentru care Micul Prinț era trist este că, auzind de dorința
lui de a călători pe Terra, oamenii au început să râdă de el, spunându-i că e cea mai
mare glumă pe care au auzit-o.Supărat, Micul Prinț le-a spus:
- Veți vedea voi că eu o să ajung pe Terra!
Și din acel moment, Micul prinț s-a apucat să construiască o rachetă cu care să
călătorească în Univers.
ANEXA 2

Micul Prinț

Undeva departe de aici, pe o planetă îndepărtată,


locuia împreună cu familia sa Micul Prinț.
Oamenii de pe acea planetă erau cu toții fericiți și
bine-dispuși. Numai Micul Prinț, de la o vreme, era tare
necăjit. Micul Prinț auzise că în Univers exista o planetă
numită Terra. Această planetă era tare mare și frumoasă,
iar locuitorii ei erau oameni foarte prietenoși. Motivul
pentru care Micul Prinț era trist este că, auzind de dorința
lui de a călători pe Terra, oamenii au început să râdă de el,
spunându-i că e cea mai mare glumă pe care au auzit-
o.Supărat, Micul Prinț le-a spus:
- Veți vedea voi că eu o să ajung pe Terra!
Și din acel moment, Micul prinț s-a apucat să
construiască o rachetă cu care să călătorească în Univers.
............................................... .............................

Fișă de lucru
1. Desparte în silabe cuvintele:
planetă___________________________
univers_______________________
călătorie_________________________

2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:


veselă________________________
caldă________________________
încet________________________

3. Identifică şi transcrie titlul textului.

4. Eu zic una, tu zici multe:


apă______________________
nor_______________________
ploaie_____________________
5. Alintă cuvintele:
prinț________________________
planetă_______________________
mare________________________
7.Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie:
a călătorit Prinț prin Micul univers

8.Transcrie a doua propoziţie din alineatul al doilea.


1. Răspunde corect la întrebări
2. Completează cuvântul cu literele care lipsesc!

Cine locuia pe o planetă îndepărtată?

Ce s-a apucat să construiască ? T_ _ _ A Unde dorea să ajungă Micul Prinț?


Când s-a întristat Micul Prinț? De ce dorea să ajungă acolo?