Sunteți pe pagina 1din 5

Obiective de evaluare:

O1 – să recunoască literele, grupurile de litere specifice limbii române


O2- să citească corect silabe
O3 – să citească corect cuvinte mono- și plurisilabice
O4 – să citească corect propoziții

Test de evaluare finală

A. Recunoașterea literelor, grupurilor de litere corespunzătoare sunetelor pronunțate de


învățător
1. Încercuiește cuvintele în care auzi sunetul rostit
a. jucărie, geam, cojoc 1 punct

b. mașină, gât, apă 1 punct

c. regină, cântar, trăiește 1 punct

d. ouă, grădină, fân 1 punct

e. carte, alerga, fructe 1 punct

f. sare, pește, pasăre 1 punct

g. dușman, școală, saltea 1 punct

h. corb, veveriță, țap 1 punct

i. român, înger, inginer 1 punct


2. Încercuiește cuvintele în care auzi grupurile de litere cerute:
a. cercei, pachet, cerneală, chenar 1punct

b. ochelari, rece, chelner, cetate 1punct

c. chitară, cireșe, fericit, chiuvetă 1punct

d. schimb, chibrit, cineva, cireșe 1punct

e. Gigel, ghiozdan, girafă, ghindă 1punct

f. ghiocel, covrigi, ghilimele, gimnastică 1punct

g. geam, rege, ghem, ghete 1punct

h. deschide, privighetoare, alege, trage 1punct


B. Pronunțarea , citirea literelor/grupurilor de litere, cuvintelor, propozițiilor
1. Pronunță literele, grupurile de litere
a, ă, â, î, c, j, s, ș, ț 9 puncte

ce, che, ci, chi, ge, ghe, gi, ghi 8 puncte


2. Citește silabele, cuvintele
a. mă, râ, în, ia, aș, se, pă, sâ, șo 9 puncte

b. pui, șoc, văd, cânt, joc, braț, iar, sar, gât 9 puncte

c. colegă, costum, iepuraș, gâscă, vrăjitor, școală, veveriță,


fântână, 8 puncte

d. ciuperci, merge, cerneală, ghindă, chibrit, girafă, ghepard,


jachetă 8 puncte
3. Citește propozițiile:
a. Bunica mea are ochelari.
b. Greierul avea două cutii de chibrituri.
c. Geta, șterge tabla, te rog!
d. Unde te ducu, Cecilia? 8 puncte

Total: 76 puncte

Obiective de evaluare:

O5 – să realizeze corespondența dintre cuvânt și imagine

O6 – să grupeze cuvinte după sens

O7 – să completeze corect propoziții cu cuvinte potrivite

O8 – să răspundă corect la întrebări

O9 – să delimiteze propozițiile în cuvinte


Test de evaluare finală privind înțelegerea mesajului scris

A. Înțelegerea cuvintelor

1. Realizează corespondența dintre cuvânt și imagine:

6 puncte

ochelari, arici, girafă, cercei, rochie, vulpe

2.Grupează cuvintele date în tabelul de mai jos:

corb, cașcaval, motan, se joacă, fluture, jucărie, vede, citește,

Animale Obiecte Acțiuni

8 puncte

3. Desenează:
un pahar două o umbrelă un ursuleț o minge sub masă
albastru mere colorată maro

10 puncte
B.Înțelegerea propozițiilor:
1. Unește!
Girafa mănâncă melci.
Ariciul are gâtul lung.
Corbul este rotundă.
Mingea cântă.
încălzește puternic. 4 puncte
2. Completează cu cuvinte potrivite!
Ionel ...................................... la mare.
Primăvara copacii ..........................................
Ursul trăiește .................................................. .
Soarele ............................................................. 4 puncte

3.Răspunde cu un cuvânt!
Cum este girafa?...........................................................
Unde merge bunica? ....................................................
Ce face tata? .................................................................
Ce scrie învățătoarea? .................................................
Cine a sosit? ...................................................................
5 puncte
4. Delimitează propozițiile în cuvinte!
Amprimitojucăriefrumoasă.
Florilesuntcolorate.
Motanulseplimbăîncurte. 3 puncte

Total: 40 puncte
Fișă de evaluare pentru observarea sistematică a elevului1

Numele elevului:
Data evaluării:
Titlul lecturii:
Timp necesar citirii textului: ...................secunde............................cuvinte
Aspecte evaluate prin observarea sistematică Scara de evaluare
Întotdeauna Frecvent Rar
(Fb) (B) (S)
Adoptă o poziție corectă în timpul citirii.
Citește corect și clar. (Articulează corect sunetele,
silabele, cuvintele din textul citit.)
Citește fluent (Cuprinde în câmpul vizual cel puțin
două cuvinte, astfel încât lectura să fie curgătoare,
inteligibilă).
Adoptă, în mod adecvat, volumul vocii și ritmul
vorbirii, pentru a fi auzit și înțeles de ascultători.
Citește cu intonație adecvată (Intonează enunțurile
potrivit semnelor de punctuație).
Citește expresiv (Adaptează volumul vocii, ritmul
citirii, intonația și mimica la textul citit).

1
Mariana Norel Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar, Art Grup Editorial,
București 2010, p. 104