Sunteți pe pagina 1din 4

A.

GRILE CU RASPUNS ARGUMENTAT


1. Managementul marketingului are ca obiectiv stiintific de studiu:
a. Mediul de marketing
b. Piata, consumatorul si mixul de marketing
c. Procese si relatii generate de incorporarea viziunii de marketing de catre firma

Managementul markeetingului studiaza procese si relatii generate de incorporarea viziunii de


marketing de catre firma, acest lucru fiind vazut drept o filozofie (viziune), dar si drept niste
activitati practice.

2. Planificarea produselor noi, ca instrument strategic, se plaseaza la nivelul:


a. Corporatiei
b. Activitatii
c. Produsului

Deciziile referitoare la produs reprezinta o component importanta a politicii de produs. Noile


produse vor fi abordate de sine statator.

3. Marketingul intern firmei este un concept de marketing integrat la nivelul:


a. Intregii firme
b. Functiunii de personal
c. Functiunii de marketing3

Marketingul intern firmei a fost dezvoltat drept un concept complex, definit de procesele
specifice resurselor umane, urmarindu-se atragerea si pastrarea personalului.

4. Planul strategic de marketing este component a:


a. Programului de marketing
b. Procesului global de marketing
c. Acelasi lucru cu programul de marketing

Programul de mk include in etapele sale planificarea strategica si stbilirea responsabililor de


activitati.

5. Misiunea organizatiei poate fi elaborata:


a. Cu aportul managerului organizatiei
b. Fara aportul managerului
c. Depinde de situatie

Pentru elaborarea misiunii organizatiei, in cercetare este implicat in mod obligatoriu managerul
deoarece viziunea si dorintele apartin acestuia.
B. GRILE CU RASPUNS ARGUMENTAT
1. Managementul orientat spre piata exprima:
a. Procese si relatii generate de incorporarea marketingului la nivelul intregii firme
b. Termen sinonim conceptului de management al marketingului
c. Concept aplicat functiei de marketing

Procesele si relatiile se regasesc in cadrul ansamblului activitatilor de management ale unei


organizatii.

2. Tema unui program partial de marketing reprezinta o activitate definita mai general:
a. De sine statator
b. Intr-un program global
c. Ambele

Programele generale sunt alcatuite dintr-o succesiune de actiuni, care se constituie in teme ale
unor programe partiale de sine statatoare.

3. Unitatea strategica de activitate (USA) apare in organizatie ca rezultat al:


a. Dezvoltarii produsului
b. Extinderii pietei
c. Ambele

Definirea USA se afla in legatura cu alegerea strategiei de dezvoltare. Astfel, firma poate adopta
o strategie de dezvoltare, si anume, innoirea produsului (crearea unui produs nou pe o piata
deja existenta).

4. Culegerea informatiilor ca faza proceasuala a sistemului de management reprezinta:


a. Faza initiala a cercetarii
b. Component a SIM
c. Dubla postura

Culegerea informatiilor, ca faza procesuala a sistemului de management, se afla in cadrul


sistemului de management in doua posturi: etapa initiala a unei cercetari si component de baza
a sistemului informational de mk.

5. Ca etapa (faza) a procesului cercetarii, definirea unitatii de sondaj se plaseaza:


a. Premergator stabilirii locului cercetarii
b. Ulterior stabilirii locului cercetarii
c. Inaintea stabilirii unitatii de observare

Locul cercetarii nu se poate stabili inaintea definirii unitatii de sondaj, de observare sau a
colectivitatii, fiind o etapa premergatoare. Mai mult, locul conditioneaza modul de inregistrare
a informatiilor. Astfel, este importanta respectarea pas cu pas a fiecarei etape.
INTREBARI

1. Descrieti relatia procesuala dintre planificarea strategica si programarea activitatilor.

Planificarea strategica este un element comun al tuturor programelor de marketing desfasurate in


firma. Planificarea strategica isi executa rolul de instrument managerial doar daca activitatile
diferitelor programe sunt conduse prin incadrarea in planul strategic. Succesiunea etapelor din
continutul planificarii strategice trebuie sa se realizeze intr-un mod corespunzator coordonat,
sincronizat pentru ca programul de marketing sa fie eficient.

2. Definiti unitatea strategica de activitate (USA) mentionand diferenta esentiala fata de centrul
de profit.

USA este unitatea rezultata in urma analizei, utilizandu-se instrumente specifice, care au strategia
drept element central.
Centrul de profit are si alte functii fata de cele ale USA fiind semnificative doar ca parte a procesului
de planificare strategica.

3. Ce legatura exista intre managementul prin proiecte si programul de marketing?

Legatura dintre managementul prin proiecte si programul de mk consta in faptul ca managementul


prin proiecte se regaseste in programul de mk. Aceasta legatura este necesara deoarece utilizarea
programului de mk, ca instrument de management, nu se poate realiza fara includerea sa in cadrul
sistemului de management al organizatiei.

4. In ce mod isi modifica continutul functia de organizare a managementului prin incorporarea


marketingului?

Prin incorporarea marketingului, functia de organizare a managementului isi modifica continutul in


ansamblu, dar si la nivel structural (organizarea procesuala si structurala). Aceasta modificare consta
in stabilirea si delimitarea proceselor de munca, generate de incorporarea mk.

5. Ce sunt cercetarile complexe si ce loc ocupa in cadrul procesului global de management-


marketing?

Cercetarile complexe sunt cercetari de mk care combina abordarea calitativa cu cea cantitativa,
implicand folosirea unor concepte si metodologii care solicita sistemul de management. Acestea sunt
component de baza ale procesului global, regasindu-se in toate fazele procesului decizional.
INTREBARI

1. Descrieti relatiile procesuale dintre cerectarile de mk si planificarea strategica de mk.

Cercetarile de mk ca process, sunt alcatuie din mai multe etape: definirea problemei, stabilirea
scopului, obiectivelor, ipotezelor, planifcarea cercetarii, colectarea analiza datelor, interpretarea
rezultatelor.
Astfel, cercetarile de mk reprezinta baza informationala pentru planificarea strategica de mk. Cu cat
rezultatul cercetarii este mai aproape de obiectivul ei initial, cu atat rezultatul planificarii este mai
aproape de cerintele consumatorului.

2. Ce legatura procesuala exista intre strategiile dezvoltarii si definirea domeniului de afaceri


(activitate)?

Strategia dezvoltarii ajuta la definirea domeniului de activitate al firmei. Astfel, misiunea firmei,
strategiile dezvoltarii, cele generice etc sunt foarte importante in realizarea activitatii firmei.
Strategiile dezvoltarii determina pe termen lung directia si performantele organizatiei, asigurand
realizarea unei formulari atente, unei implementari corecte si a unei evaluari continue.

3. Ce loc ocupa strategiile dezvoltarii in cadrul procesului global de management? Mentionati


doua alternative strategice.

Strategia de dezvoltare ocupa un loc fundamental, fiind inclusa in planificarea strategica orientata
spre piata (nivelul corporatiei). Este o strategie de conducere.
-strategia de pozitionare, de produs

4. Ce sunt scalele si metodele de scalare mentionand un instrument de cercetare in cadrul caruia


sunt folosite.

Scalele si metodele de scalare sunt instrumente specifice utilizate drept metoda sau tehnica de
culgere a datelor, informatiilor necesare unei cercetari de marketing. Un instrument de cercetare in
cadrul caruia sunt folosite scalele si metodele de scalare este chestionarul.

5. Definiti mixul de marketing si explicati relatia acestia cu segmentarea.

Mixul de mk reprezinta un se de instrumente de mk pe care o companie le poate folosi pentru a-si


atinge obiectivele de mk in cadrul pietei tinta. Presupune combinarea a patru elemente: produs, pret,
promovare si plasament.
Segmentarea este o metoda de cercetare, urmarindu-se identificarea segmentelor din care este
formata piata tinta a unei companii.
Relatia dintre mixul de mk si segmentarea consta in realizarea unui mix de mk detaliat, specific,
personalizat pt fiecare segment de piata caruia I se adreseaza misiunea unei organizatii.
Astfel, acest fapt duce la stabilirea unei pozitii competitive a organizatiei pe piata, dar si a produselor
comercializate.
Alcatuirea mixului de mk, pozitionarea si segmentarea sunt metode de planificare strategica de mk.
Astfel, acestea sunt conditionate intre ele.

S-ar putea să vă placă și