Sunteți pe pagina 1din 1

Ce este un arhetip?

Acestea influen_eaza conduita umana atât


în planul ideilor cât si în cel al moralei,
eticii, conduitei în general. Jung vorbeste
despre arhetip (la început numit "imagine
primordiala") ca despre acele_patterns of
behaviour_(trasaturi comportamentale
înnascute) ale biologilor.
A_adar, sunt tendin_e înnascute care
modeleaza conduita umana.
Substan_a în_elesurilor se regase_te în
fiecare manifestare publica iar mintea
umana înlesne_te crearea de varia_i
asociatori.
Conform lui Jung, arhetipurile sunt informa_ii ereditare
care modeleaza si transforma constiin_a umana.
Nu o data ni s-a întâmplat sa gasim
similarita_i între o întâmplare reala sau o
poveste a unui film cu alte pove_ti similare
din legendele _i pove_tile pe care le _tim de
mici copii. Ca _i un film bine facut _i
produsele pot juca acela_i rol, î_i spun o
poveste în care sa te regase_ti, mizând pe
memoria afectiva _i creând o legatura
puternica la nivel personal.
Sa în_elegi arhetipurile este un instrument
important care te ajuta treci de gradul de
superficialitate _i sa mergi direct catre
nevoile nevazute sau care sunt în stadiul
de dezvoltare.