Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat angajator,

S.C. PRODFOR S.R.L. ________________________

INSTRUIREA PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SSM


TEMATICĂ ANUALĂ PENTRU ANUL 2013

Locul de muncă: Deservire generală


Durata instruirii: 2 ore

Nr.
Luna/data Material instruire
Crt.
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.1-art.104 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Ianuarie
1. __________
- HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de
muncă;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: arsuri;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.105-art.208 ;
Februarie - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
2. __________ - HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: fracturi, luxaţii, entorse;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.209-art.266 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Martie
3. __________
- HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă- Demonstraţii practice;
Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: stopul cardio-respirator;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.267-art.297 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Aprilie
4. __________
- HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizare în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă – Demonstraţii practice;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: hemoragii;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.1-art.104 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Mai
5. __________
- HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de zgomot;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – transportul accidentaţilor;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.105-art.208 ;
Iunie - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
6. __________ - Legea 319/2006 Cap. II- Domeniu de aplicare, Cap. III – Obligaţiile angajatorilor;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: arsuri;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.209-art.266 ;
Iulie - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
7. __________ - Legea 319/2006 Cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: fracturi, luxaţii, entorse;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.267-art.297 ;
August - Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
8. __________ - Legea 319/2006 Cap. VIII-Infracţiuni, Cap. IX-Contravenţii;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: stopul cardio-respirator;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.1-art.104 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Septembrie
9. __________
- HG 1.876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de vibratii;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – demonstraţii practice: hemoragii;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.105-art.208 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Octombrie
10. __________
- HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru manipularea maselor care prezintă riscuri de
afecţiuni lombare;
- Noţiuni de acordare prim ajutor – transportul accidentaţilor;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.209-art.266 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Noiembrie
11. __________
- HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de zgomot;
Noţiuni de acordare prim ajutor- demonstraţii practice: trusa de prim ajutor;
- Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice postului art.2675-art.297 ;
- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: riscuri specifice locului de muncă;
Decembrie - HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate pentru utilizare în muncă de către lucrători a
12. __________ echipamentelor de muncă – Demonstraţii practice;
Noţiuni generale de acordare prim ajutor.

Întocmit,

Ing. Burlacu Elena Iulica


Serviciu intern SSM