Sunteți pe pagina 1din 20

CUPRINS

1. Date generale de proiectare............................................................................................................................... 3


1.1. Date de bază ................................................................................................................................................... 3
1.2. Date arhitecturale:......................................................................................................................................... 3
1.3. Elemente structurale și materiale folosite: ........................................................................................... 3
1.4. Caracterizarea construcției și amplasamentului: ............................................................................... 3
1.5. Fundația și terenul de fundare ................................................................................................................. 3
1.6. Principalele reglementări tehnice avute în vedere: .......................................................................... 4
2. Încărcări ...................................................................................................................................................................... 5
2.1. Placă ................................................................................................................................................................... 5
2.1.1. Încărcarea din straturi rutiere ( ) ................................................................................................... 5
2.1.2. Încărcarea din camioane grele ( .............................................................................................. 5
2.2. Pereți .................................................................................................................................................................. 6
2.2.1. Împingerea pământului ( ............................................................................................................ 6
2.2.2. Împingerea din suprasarcină ................................................................................................................ 7
2.2.3. Împingerea apei din rezervor ( ................................................................................................ 7
2.3. Relația cu clădirea învecinată.................................................................................................................... 8
3. Gruparea încărcărilor............................................................................................................................................. 9
4. Modelarea structurii .............................................................................................................................................. 9
5. Ipoteze de calcul ................................................................................................................................................... 10
6. Verificarea la străpungere a radierului ......................................................................................................... 10
7. Eforturi de dimensionare în elementele structurale ........................................................................... 14

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 2


1. DATE GENERALE DE PROIECTARE

1.1. DATE DE BAZĂ


La baza proiectării au stat:

 planul de situație, studiu topogeodezic;


 planurile de arhitectură, fațade și secțiuni (proiectul de arhitectură);
 normativele și standardele în vigoare;
 studiul geotehnic efectuat pe amplasament de S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.;
 situația concretă de pe teren;
 tema generală de proiectare întocmită de S.C. ALTER EGO CONCEPT S.R.L.
împreună cu beneficiarul lucrării;

1.2. DATE ARHITECTURALE :


 Funcţiune de centru comercial şi anexe specifice;
 Închideri exterioare cu pereţi din panouri sandviș, pereți din zidărie sau pereți cortina;
 Compartimentări cu pereți din zidărie si din gips-carton;
 Traficul pe verticală în clădire: scări metalice și din beton armat, ascensoare, scări rulante;
 Acoperiș de tip terasă circulabilă cu funcțiune de parcare.

1.3. ELEMENTE STRUCTURALE ȘI MATERIALE FOLOSITE :


 Structură cu pereți, stâlpi, grinzi și plăci din beton armat monolit;
 Beton ;
 Oţel .

1.4. CARACTERIZAREA CONSTRUCȚIEI ȘI AMPLASAMENTULUI:


 Clasa de importanţă şi de expunere : factorul de importanţă (conform tabel
4.3./P100-1/2006)
 Acceleraţia terenului pentru proiectare:
 Perioada de control (colţ):
 Zona de zăpadă:

1.5. FUNDAȚIA ȘI TERENUL DE FUNDARE


 Fundație de tip grinzi continue sub stâlpi și de tip radier;
 Teren de fundare ;
 Adâncimea de îngheț: ;
 Conform studiului geotehnic fundarea se va face in straturile de praf argilos cafeniu-
gălbui, plastic vârtos.

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 3


1.6. PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI TEHNICE AVUTE ÎN VEDERE:
 CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții
 CR 1-1-3 – 2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor
 P100-1/2006 Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri
 SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton – Reguli generale și reguli pentru
clădiri
 SR EN 1998-1 Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur – Reguli
generale, acțiuni seismice și reguli pentru clădiri
 NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
 Legea 10/1995 privind calitatea în construcții

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 4


2. ÎNCĂRCĂRI

2.1. PLACĂ

2.1.1. ÎNCĂRCAREA DIN STRATURI RUTIERE ( )


 = valoarea caracteristică a încărcării uniform distribuite provenită din stratul de
pământ și straturile rutiere de deasupra cotei -1.70m (cota superioară a plăcii
rezervorului). Aceasta are valoarea:

hstrat gstrat qsr


2.1.1. STR.RUTIERE
3
[cm] [kN/m ] [kN/m2]
1 beton rutier 16 24 3.84
2 nisip 2 19 0.38
3 balast 40 20 8
4 nisip 7 19 1.33
5 umplutura compactata 40 18 7.2
Total [kN/m2] 20.75

2.1.2. ÎNCĂRCAREA DIN CAMIOANE GRELE (


 valoarea caracteristică a încărcării uniform distribuite acționând pe placa
rezervorului provocată de circulația camioanelor grele

Încărcarea adusă de circulația camioanelor grele a fost calculată conform STAS 3221-86
considerând acțiunea unui convoi tip A30.

Convoi de forțe tip A30 conform STAS 3221-86

S-a considerat un unghi de transmitere a încărcării prin straturile de deasupra plăcii


rezervorului de . S-a determinat astfel o suprafață de repartizare a încărcării aduse de osiile
din spate ale camioanelor la adâncimea de 1m egală cu 3.80x4.20m.

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 5


Suprafața de contact a roților cu carosabilul și suprafața de repartizare a încărcării la 1m
adâncime

Încărcarea uniform distribuită din camioane grele aplicată pe placa rezervorului are valoarea:

B H Ainfluenta qTIR qTIR


2.1.2. TIR
2
[m] [m] [m ] [kN] [kN/m2]
1 qTIR 3.8 4.2 15.96 240 15.04

Această încărcare a fost dispunsă în șah pe ochiurile de placă astfel încât să se obțină situații
defavorabile de solicitare a plăcii și grinzilor.
Pe lângă această încărcare provenită de la osiile din spate, a mai fost adăugată o încărcare
uniform distribuită cu valoarea caracteristică de , acționând simultan cu aceasta,
corespunzând încărcării aduse de osia din față a camioanelor.

2.2. PEREȚI

2.2.1. ÎMPINGEREA PĂMÂNTULUI (

 = valoarea caracteristică a încărcării uniform distribuite pe verticală din împingerea


pământului, acționând dinspre exterior spre interior pe pereții exteriori ai rezervorului.
Valoarea acesteia este calculată în funcției de valoarea coeficientului de împingere activă a
pământului:
( )

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 6


Conform forajului geotehnic realizat în apropiere (forajul 4), .

Hum gumpl ka qum


2.2.1. UMPLUTURA
3
[m] [kN/m ] [-] [kN/m2]
1 Umplutura (dir. long.) 6.90 19 0.55 72.11

Încărcarea din împingerea pământului se consideră cu repartiție triunghiulară pe


verticală.

2.2.2. ÎMPINGEREA DIN SUPRASARCINĂ

Ca suprasarcină au fost considerate următoarele încărcări:


1. Încărcarea din straturile de deasupra cotei superioare a plăcii rezervorului . Aceasta
generează o împingere considerată uniform distribuită dinspre exterior spre interior pe
pereții exteriori ai rezervorului. Valoare împingerii este:

2. Încărcarea din autocamioane grele . Aceasta generează o împingere considerată


uniform distribuită dinspre exterior spre interior pe pereții exteriori ai rezervorului.
Valoarea acestei împingeri este:

2.2.3. ÎMPINGEREA APEI DIN REZERVOR (

 = valoarea caracteristică a încărcării uniform distribuite din împingerea apei din


rezervor, acționând din interior spre exterior.

Hcoloana gapa qapa


2.2.3. APA
[m] [kN/m ] 3
[kN/m2]
1 Apa 2.55 10 25.5

O schematizare a încărcărilor prezentate este realizată în imaginea următoare:

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 7


Schiță încărcări pe direcție transversală

Schiță încărcări pe direcție longitudinală

2.3. RELAȚIA CU CLĂDIREA ÎNVECINATĂ

Secțiune prin zona cea mai apropiată de fundația vecină

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 8


3. GRUPAREA ÎNCĂRCĂRILOR
Gruparea efectelor structurale ale acțiunilor pentru proiectarea la stări limită ultime s-a realizat
conform regulilor din CR0-2012:

Gruparea fundamentală, la care sunt dimensionate elementele solicitate predominant


gravitațional (plăcile, grinzile, stâlpii, radierul), este, în general, caracterizată de expresia:

∑ ∑

unde:
 este efectul pe structură al acțiunii permanente j, luate cu valoarea sa caracteristică;
 este efectul pe structură al acțiunii variabile i, luate cu valoarea sa caracteristică;
 este efectul pe structură al acțiunii variabile care are ponderea predominantă între
acțiunile variabile, luate cu valoarea sa caracteristică;
 este un factor de simultaneitate al efectelor pe structură ale acțiunilor variabile i,
având valoarea:
o pentru încărcările din depozite și acțiuni provenind din împingerea
pământului, a materialelor pulverulente și a fluidelor/apei
o în rest.
 este coeficientul parțial de siguranță aplicat încărcărilor permanente (greutățile
structurii, finisajelor, compartimentărilor, instalațiilor etc.).
 este coeficientul parțial de siguranta aplicat încărcărilor variabile (încărcări de
exploatare care nu sunt constante în timp sau spațiu: circulații, trafic, depozitare etc.)

S-au realizat următoarele ipoteze de calcul în gruparea fundamentală corespunzând situațiilor


defavorabile de solicitare a elementelor structurale:

4. MODELAREA STRUCTURII
Calculul de ansamblu al structurii este efectuat cu un program de calcul structural automat.

Declararea modelului de calcul parcurge următoarele etape principale:


 Alegerea unităților de măsură (kN și m) și declararea geometriei structurii;
 Declararea tipurilor și caracteristicilor mecanice ale materialelor și a tipurilor și
dimensiunilor secțiunilor elementelor liniare (stâlpi și grinzi) și plane (plăci);
 Declararea cazurilor de încărcare cu încărcări acționând gravitațional: din greutatea
proprie a elementelor structurale, încărcări permanente;
 Declararea poziției și valorilor încărcărilor (altele decât greutatea proprie a
elementelor structurale) asociate diferitelor ipoteze de încărcare;
 Declararea condițiilor de rezemare (deplasări generale blocate, resoarte);

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 9


5. IPOTEZE DE CALCUL
Structura rezervorului a fost dimensionată din următoarele ipoteze de calcul:

1. Ipoteza de incendiu:
- Rezervorul se consideră fără apă în interior;
- Se consideră prezența autocamioanelor grele în zona acestuia;
- Pereții rezervorului sunt solicitați de împingerea pământului, a straturilor rutiere, a
autocamioanelor și a fundației construcției vecine.
2. Ipoteza de exploatare:
- Rezervorul se consideră plin cu apă;
- Se consideră prezența autocamionelor în zona acestuia;
- Pereții rezervorului sunt solicitați de împingerea pământului, a apei, a straturilor
rutiere, a autocamioanelor și a fundației construcției vecine.

Ceva verificari nodul de la radier, stalpi, grinzi, fisurare, f.taietoare la radier, placa., presiuni pe
teren

6. VERIFICAREA LA STRĂPUNGERE A RADIERULUI


Verificarea la străpungere a radierului se face pe zona de rezemare a stâlpilor de la intersecția
axelor G.2-G.B și G.2-G.C.

Verificarea s-a făcut conform SR EN 1992-1-1-2004.

Forța axială maximă în stâlp este 1893kN.

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 10


Perimetrul conturului de calcul

Coeficienții de armare pe cele două direcții de armătură întinsă sunt:

( )

( )

Rezistența la străpungere a radierului fără armătură pentru forță tăietoare este:

Forță tăietoare în radier este:

 = presiunea medie in interiorul conturului de calcul dată de pământ;

 = aria aferentă perimetrului de calcul.

Efortul tangențial la limita perimetrului de calcul este:

 stâlp interior

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 11


este nevoie de dispunerea armăturilor pentru străpungere

verifică!

Efortul tangențial în lungul conturului stâlpului este:

 stâlp interior

verifică!

Rezistență la străpungere a radierului cu armături pentru forță tăietoare este:

, unde: pentru (etrieri)

( )

verifică!

Conturul de calcul, dincolo de care nu mai sunt necesare armături de străpungere este:

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 12


Perimetrul

În concluzie, pentru sporirea rezistenței la străpungere a radierului pe zona de rezemare directă a


stâlpilor, se vor dispune etrieri la pas de 100mm pe o distanță de de la fața stâlpului
conform schemei de mai jos:

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 13


7. EFORTURI DE DIMENSIONARE ÎN ELEMENTELE STRUCTURALE

Momente maxime M22 (dir. transversală) pentru radier

Momente maxime M11 (dir. longitudinală) pentru radier

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 14


Eforturi tangențiale maxime pentru radier

Momente maxime M22 (dir. transversală) pentru placă

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 15


Momente maxime M11 (dir. longitudinală) pentru placă

Momente maxime M22 (dir. verticală) pentru perete exterior ax G.4

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 16


Momente maxime M11 (dir. orizontală) pentru perete exterior ax G.4

Momente maxime M22 (dir. verticală) pentru perete interior ax G.3

Momente maxime M11 (dir. orizontală) pentru perete interior ax G.3

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 17


Momente maxime în grinzi

Forțe tăietoare maxime în grinzi

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 18


Momente maxime M22 în stâlpi

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 19


Momente maxime M33 în stâlpi

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 20


Forțe axiale în stâlpi din încărcări permanente

© 2013 Alter Ego Engineering S.R.L. 21