Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

1. Propunător: MARINA ALEXANDRA-LARISA

2. Data: 14.01.2019

3. Clasa: a IX-a

4. Titlul lecţiei:Reţelele de socializare în viaţa noastră

5. Tipul lecţiei: Mixtă

6. Scopul: Formarea de competenţe generale, valori şi aptitudini:


- valorizarea relaţiilor interpersonale;
- valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
- recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
- respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;

7. Obiective operaţionale ale lecţiei


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 - să definească termenul reţea de socializare;
O2- să precizeze ce rol fundamental au aceste reţele de socializare în societatea actuală;
O3 - să identifice 2 avantaje ale utilizării reţelelor de socializare în viaţa personala;
O4 - să precizeze 3 dezavantaje în folosirea facebook-ului;
O5 - sădemonstreze o atitudine pozitivă şi responsabilă în folosirea acestor reţele .

8. Strategia didactică: dirijată, cognitivă, euristică;


a) metoda de învăţământ: expunerea şi explicaţia, conversaţia, comparaţia;
b) mijloace de învăţământ: laptop/proiector

1
MOMENTELE LECŢIEI ACTIVITATEA ACTIVITATEA STRATEGII EVALUARE
PROFESORULUI ELEVILOR DIDACTICE

Momentul orgnizatoric - verif. prezenţei Pregătirea caietelor şi a Observarea Atenţionare


elevilor docum. şcolare Aprecieri
- aranj. materialului
necesar lecţiei
Motivarea elevilor: Profesorul adresează câteva Elevii gândesc şi Conversaţia
sensibilizarea întrebări introductive formulează un răspuns.
elevilor; Ce sunt reţelele de socializare? Eseul de 5 minute
captarea atenţiei. Realizaţi un scurt eseu având ca În mod selectiv, 3-4 elevi
temă: “Rolul reţelelor de vor prezenta eseul realizat.
socializare în viaţa cotidiană”
Anunţarea temei şi comunicarea Pornind de la evenimentele Elevii ascultă şi notează Expunerea Observarea
obiectivelor petrecute la începutul săptămânii tema în caiete. comportamentului
profesorul propune că astăzi se va elevilor, stimularea
dezbate tema “Reţelele de participării elevilor la
socializare şi impactul asupra formularea răspunsului
vieţii noastre cotidiene”
Desfăşurareaactivităţii - Care sunt principalele reţele de Elevii răspund sub Provoacă participarea
socializare accesate de voi cel mai îndrumarea profesorului tuturor elevilor şi ii
frecvent? determină să
- Cerol fundamental au dialogheze, să se
acestereţele ? autoevalueze sau să
Conversaţia evalueze răspunsurile
Profesorul le prezintă un material Problematizarea date de alţi colegi.
despre Facebook
- Cat timp puteţi rezista fără să
accesaţi reţeaua Facebook ?
- Cunoasteţi capcanele sau
pericolele utilizării acestor site-
uri?
- Precizaţi cum a fost influenţată
viaţa voastră după ce v-aţi creat Conversaţia
2
contul pe această reţea?
V-aţi pus întrebarea: “Creează
dependenţă ?”

Enumeraţi 3 avantaje de a fi pe
Facebook.
Precizaţi 2 lucruri neplacute care
s-au petrecut în activitatea voastră
din cauza internetului. Dezbaterea
Vă face mai intoleranţi la cererile
prietenilor şi apropiaţilor?
Sunteţi mai puternici sau mai
importanţi dacă prezentaţi lucruri
răutăcioase despre o persoană sau
alta ?
Sunteţi văzuţi într-o lumină mai
favorabilă dacă sunteţi pe o reţea
de socializare?
Prieteniile din contul de Facebook
suntreale ?
Câţi dintre prieteniii voştrii de pe
cont sunt prieteni adevăraţi care la
prima voastră strigare vor sări în Elevii se implică activ în
sprijinul vostru ? găsirea unor soluţii pentru
Dacă vor comenta în mod neplăcut îmbunătăţirea imaginii lor
un aspect din viaţa voastră cum faţa de colegi şi prieteni
veţi reacţiona?
Atingerea feed- backului Reţelele de socializare pot fi Elevii sunt împărţiţi în Eseul de 5 minute Stimularea participării
adevărate capcane şi pot cauza două grupe, o grupa va elevilor, analiza
manifestări şi conduite agresive şi preciza avantajele răspunsurilor şi
uneori antisociale. existenţei lor pe Facebook evaluarea prin note.
Se propune elevilor studiul de caz: şi alte aspecte pozitive, iar
“Impactul reţelelor de socializare a doua grupă va preciza
şi viaţa mea şcolară şi dezavantajele şi aspectele
3
extraşcoalară”. negative asupra vieţii lor
pe Facebook.
Concluzii Concluzii asupra temei şi asupra Elevii îşi spun propriile Expunerea opiniilor
desfăşurării activităţii opinii Evaluareafinală
Anunţarea temei pentru ora Intoleranţa în colectiv Eleviiîşinoteazătema Explicaţia
următoare