Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Obiectul: Limba şi literatura română


Clasa: a VII-a B

Tema (subiectul lecţiei): „Florin scrie un roman”, interpretare


Tipul lecţiei: mixtă

Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
- să observe şi să comenteze înrudirea onomastică a personajelor
- să identifice semnificaţii ale titlului
- să recunoască rolul autorului sau al publicului în raport cu opera
- să identifice raportul dintre creaţie şi realitate
- să compare opera „Florin scrie un roman” cu alte opere studiate

Resurse: manualul, capacităţile receptive normale ale elevilor, timp – 50 de minute

Strategia didactică:

Metode şi procedee: problematizarea, exerciţiul de încălzire, mozaicul,


organizatorul grafic, votaţi un citat, cvintetul, lucrul cu manualul, conversaţia
euristică şi catihetică
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, activitatea în
echipe
Material didactic: manual, fişe de lucru, material PPT
Material bibliografic: Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Humanitas
Mijloace de învăţământ: tabla, creta, calculator, videoproiector, ecran

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul Activitatea de instruire


didactic Activitatea profesorului Activitatea Conţinutul activităţii
elevului

1.Moment Le cer elevilor să-şi Elevii se


organizatoric deschidă cărţile, caietele, pregătesc.
(1 min.) să spună absenţii.

2.Reactualizarea Tehnici narative Răspund, Un desen care să


cunoştinţelor Naratorul prezintă tema . reprezinte tehnicile
anterioare Operă epică sau lirică? narative din opera
(5 min.) studiată.
3.Captarea Statutul scriitorului Se gândesc,
atenţiei (2 min.) Cărtărescu? Al răspund.
scriitorului Florescu?

4.Dirijarea Lucru în echipe, într-un Lucrează. Înrudirea onomastică a


învăţării, cu mozaic simplificat. personajelor
sprijinul unui Stabilesc şapte echipe Purtătorii de principale masculine
material in PPT care, timp de zece cuvânt vor Înrudirea onomastică a
25 min. minute, rezolvă sarcini. prezenta personajelor feminine
0, 35 Notez pe tablă concluziile Înrudirea onomastică a
schematic: personajelor
Tema textului: creaţia, secundare masculine
scrisul Matrioşca
Autorul: demiurg Semnificaţiile titlului
Asigurarea Relaţia autor-operă
feedback-ului: Relaţia autor-public
are loc pe
parcursul Brainstorming: Ce vă Un ciorchine în jurul
conducerii spune cuvântul Se gândesc, ideii de imaginaţie
învăţării, întărirea imaginaţie? spun.
făcându-se treptat
prin aprecieri
verbale Care este raportul dintre Citesc textul din Opera literară pleacă
creaţie şi realitate? carte, răspund. de la realitate şi
construieşte o lume
imaginară (Notez)
Literatura – creatoare
de lumi paralele
Dacă suntem şi noi posibile, îmbogăţind
prizonieri într-o falsă Se gândesc, realitatea
realitate!! Matrix? spun.

Să facem o paralelă cu
poezia „Cuvânt”. Sunt Asemănări, deosebiri
comparabile cele două
opere?
5.Evaluare Votaţi un citat! (Le dau Aleg pe cel mai
formativă opt bileţele/fişe cu potrivit şi
15 min. afirmaţii despre opera argumentează.
literară)

Cvintetul – Să-i Exemplu:


dedicăm omului creator, Omule,
artistului, o poezie în Curajos şi demn
cinci versuri: Luptând, înţelegând,
1) un substantiv – Se gândesc, acceptând
cuvânt-cheie spun. Te respectăm, te
2) două adj. ce descriu admirăm
subst Domnule!
3) trei verbe (gerunziu)
4) patru cuvinte –
sentimente faţă de
subiect
5) un cuvânt, sinteză a
celor prezentate.

6.Retenţie şi Tema pentru acasă Notează. Exerciţiul 10/80


transfer
(2 min.)
Fişe

1. „Opera de artă asigură o stare cu totul asemănătoare isihiei


(Linişte + Pace Sufletească + Fericire).”
(Nicolae Steinhardt, „Jurnalul fericirii”)

2.”Poţi să trăieşti şi cu o bucată de păine cu apă, dacă ai fantezie.


Totul e în capul nostru” (Johnny Răducanu)

3.”Am mers în pădure pentru că doream să trăiesc viaţa pe îndelete.


Voiam să trăiesc profund şi să sug toată măduva vieţii! Să alung tot
ceea ce nu era viaţă. Ca nu cumva, atunci când va fi să mor, să
descopăr că de fapt n-am trăit.” (Henry David Thoreau)

4. „Povestea este o formă de ameliorare a existenţei şi de


spiritualizare a omului.” (Constantin Coroiu)

5.”Opera de artă este o insulă imaginară, înconjurată din toate


părţile de realitate” (Ortega Y Gasset)

6. „Când nu mai poţi suporta prea multă realitate, fugi în visul tău
preferat!” (Ion Băieşu)

7. „Fără artă, adică fără intervenţia fanteziei, viaţa ar fi incompletă,


vană, lipsită de formă” (Charles Baudelaire)

8.”Funcţia originară a poetului: aceea de a prelungi necontenit


realitatea în poveste” (Lucian Blaga)

9. ”Opera literară e o lume în lume.” (Radu Petrescu)