Sunteți pe pagina 1din 17

Planificare calendaristică – Geografie

O oră/ săptămână
Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore
Semestrul II - 16 ore Suport: Programa
școlară
UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR SAPTAMANA OBS.
INVATARE TENTE ORE
SEMESTRUL I
,,PREGATIȚI Comp. *Prezentarea disciplinei 1 I
PENTRU specific clasei *Prezentarea Programei, a
CĂLĂTORIE” a iii-a continuturilor si a competentelor
ORIZONTUL 1.1 Orizontul local 7 II-VIII
LOCAL 1.2 -Orizontul, linia orizontului,
1.3 punctele cardinale
2.2 -Hărți ale orizontului local
*Caracteristici generale
observabile ale orizontului local
-Relief, hidrografie, vegetație
-Populație, așezări, activități ale
oamenilor
Modificări observabile și repere de
timp
-Modificări observabile în realitatea
înconjurătoare
-Ora, ziua, săptămâna, anul
-Calendarul
ACTIVITĂȚI 1.1, 2.1 *Activităţi economice 2 IX-X
ECONOMICE -Resurse şi activiătati industriale
-Agricultura
-Căi de comunicație
UNITĂȚI 1.1, 2.1, 2.3, *Marile unități geografice ale 7 XI-XVII
GEOGRAFICE 2.4, 3.1, 3.2 României
ALE ROMÂNIEI –caracteristici generale
(pe trepte de relief)
-Carpații
-Dealurile și podișurile
-Câmpiile
(inclusiv Delta Dunării)

PREZENTAREA 1.1, 2.1, 2.3, *Elemente de prezentare ale unei 5 I-V


UNEI REGIUNI 2.4, 3.1, 3.2 regiuni (poziție, limite,
caracteristici naturale, resurse și
activități economice)
-Caracterizarea regiunii
(sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a
României
-Organizarea administrativă actuală
-Orașul București
–caracterizare geografică
-Caracterizarea geografică a
județului și a localității în care este
situat orizontul local
ROMÂNIA ÎN 1.1, 2.1, 2.2, *România în Europa 5 VI-X
EUROPA 2.3, 2.4, 3.1, -Poziția geografică României în
3.2 Europa
: limite și vecini
-Țările vecine: denumire,
capitală Europa
–un continent al planetei
-Europa
–scurtă caracterizare geografică
-Europa și România
–elemente comune
-Uniunea Europeană

TERRA 1.1, 2.1, 2.2, Terra 4 XI-XIV


2.3, 2.4, 3.1, –planeta noastră
3.2, 4.1 -Caracteristici generale
(formă, mărime, mișcări)
-Continente și oceane Terra
–o planetă a sistemului solar
-Planiglobul
–imaginea Terrei

REPETĂM! 1.1, 2.1, 2.2, Orizontul local 2 XV-XVI


2.3, 2.4, 3.1, Marile unități geografice ale
3.2, 4.1 României
România în Europa
Terra
Activităţi economice
Planificare calendaristică –

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


5 ore/ săptămână
Total 165 ore anual :Semestrul I – 85 ore
Semestrul II - 80 ore
Suport: ,,În țara textelor frumoase,, , Editura Art , Sofia Dobra

UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR ORE SAPT. OBS.


INVATARE TENTE
SEMESTRUL I
Repetăm și Comp. spec. *Textul literar ( mesajul textului, 10 I-II
consolidăm clasei structura, autorul, momentele
a III-a povestirii, personaje,fragmente,idei
principale)
*Textul literar în versuri (
structura,mesajul)
*Textul informativ
*Scrierea funcțională ( biletul,cartea
postala,afisul,)
*Compunerea
*Parti de vorbire, parti de propozitie-
analiza sintactico-morfologica
Repetăm și Comp. spec. Evaluarea inițială 2 III
consolidăm clasei -aplicarea testului de evaluare
a III-a -discutarea testului de evaluare
,,MAGIA 1.1; 1.2 *Textul literar 13 III-V
TEXTULUI” 2.1; 2.2 *Textul liric
2.3; 2.5 *Cartea
3.1; 3.2 *Cuvantul,sensul
3.3; 3.4; cuvintelor.Ghilimelele.Puncte de
3.5; 3.6 suspensie
4.1; 4.4 *Jurnalul de lectura.Povestirea orala
si scrisa a unor fragmente din text
*Compunerea pe baza unor cuvinte
*Perturbarea comunicarii
Texte:-,,Poezii-jucarii”-Daniela
Crasnaru
-,,Cartile magice”-Mircea
Cartarescu
-,,Devoratorul de carti”-
Cornelia Funke
-,,Cartea care mirosea urat”-
Caius Dobrescu
,,POVESTIRI DE 1.1 , 1.4 , 2.1, *Textul narativ 20 VI-IX
TOAMNA” 2.2 , 2.3 , 2.4 , *Sunete si litere.Silaba.Grupuri de
2.5 , 3.1 , 3.2 , sunete. Vocalele alaturate
3.3 , 3.4 , 4.1 , *Exprimarea acordului sau
4.4 , 4,5 dezacordului
*Compunerea dupa plan si cu titlu
dat
Texte:-,,Greierasul cantaret”-Ion
Vlasiu
-,,Umbrela rosie”-Titel
Constantinescu
-,,Castana din poveste”0
Octav Pancu-Iasi
-,,Putin guturai”=Cleopatra
Lorintu
,,CONSTRUIREA 1.2 , 1.5 , 2.1, *Textul informative 20 X-XII
POVESTIRII” 2.2 , 2.3 , 2.5 , *Verbul
3.1 , 3.2 , 3.3 , -Persoana și numărul
3.4 , 3.5 , 3.6, -Timpurile verbului
4.1 , 4.2 , 4.4 , -Scrierea unor verbe
4,5 *Planul simplu de idei
*Povestirea unor întâmplări
*Planul dezvoltat de idei
*Povestirea dupa plan
*Felicitarea
*Compunerea cu început sau sfârșit
dat
Texte:-,,Frederick”-Leo Lionni
-,,Un cadou de la păpușa
singuratică”-Dare Wright
-,,Poveste de Crăciun”-
Charles Dickens
- ,,Veste de la bunicuța”-
Otilia Cazimir
,,SPAȚIUL ȘI 1.1 , 1.2 , 1.4 *Spațiul și timpul în povești și în 20 XVI-
TIMPUL ÎN 2.2 , 2.3 , 2.5 , basme XVII
POVESTIRE” 3.1 , 3.2 , 3.3 , *Substantivul
3.4 , 3.6, 4.1 , *Semne de punctuație
4.4 , 4,5 *Prezentarea unui proiect
*Compunerea narativă liberă
Texte:-,,Timpul lui Percy Jackson”-
Rick Riordan
-,,Șotia Domnișoarei
Poimâine”-Adina Rosetti
-,,Ruxi despre spațiu și timp”-
Matthew Lipman
-,,Viitorul începe luni”-Ioana
Pârvulescu
,,PERSONAJUL” 1.1, 1.3 , 1.4 , *Personajul 20 I-IV
1.5 , 2.1 , 2.3 , -Felul personajelor
2.4 , 2.5 , 3.1 , -Trăsăturile fizice ale personajului
3.2 , 3.3 , 3.4 , -Trăsăturile morale ale personajului
3.5, 4.1 , 4.2 , -Prezentarea unui personaj
4.3 *Pronumele personal.Pronumele
personal de politețe
*Invitația
*Adaptarea la particularitățile
ascultătorului
Texte: -,,Ziua în care a fugit
somnul”-Victoria Pătrașcu
-,,Fata babei și fata
moșneagului”-Ion Creanga
- ,,Pif,Paf,Puf”-Cezar
Petrescu
-,,De ce au dispărut zmeii”-
Mircea Sântimbreanu
,,DESCRIEREA” 1.3 , 1.4 , 2.2 , -Descrierea unui obiect și a unei 20 V-VIII
2.3 , 2.4 , 2.5 , ființe
3.1 , 3.2 , 3.3 , - Descrierea unui interior
3.4 , 3.5, 4.1 , - Descrierea unui peisaj
4.3 , 4.4 , 4.5 * Versul. Strofa
*Adjectivul
-Poziția adjectivului față de
substantiv
-Scrierea adjectivelor terminate în
-,, iu”
*Compunerea după un suport vizual
Texte: - ,,Aventurile lui Riki”-Ana
Maria Florea
-,,Istoria lui Răzvan”-Horia
Corcheș
-,,Somnoroase păsărele”-
Mihai Eminescu
-,,Salcâmii în floare”-Ion
Agârbiceanu
-,,Veverița”Mihail Sadoveanu
,,DIALOGURI 1.1 , 1.3 , 1.4 , Dialogul 25 IX-XIII
DESPRE LUME” 2.2 , 2.3 , 2.4 , -Dialogul în textul narativ
2.5 , 3.1 , 3.2 , -Dialogul în teatru
3.3 , 3.4 , 3.5, -Spectacolul și comunicarea
3.6 , 4.1 , 4.2 , nonverbal
4.4 , 4.5 -Dramatizarea
*Cuvântul-parte de propoziție
-Propoziția.Felul propozițiilor
-Predicatul
-Subiectul
-Părți secundare de propoziție*
*Dialogul în banda desenată
*Afișul
*Harta
*Cartea poștală
*Compunerea narativă și dialogul
Texte:-,,Micul Prinț”-Antoine de
Saint-Exupery
-,,Crâmpei dramatic”-Tudor
Arghezi
-,,Cine poate ști”-Ana
Blandiana
-,,Bronto,un dinozaur
neastâmpărat”-Valentin Nicolau
-,,Micuțul Nicolas”-Rene
Goscinny și Jean-Jacques Sempe
,,Plimbări , 1.3 , 2.1 , 2.2 , *Textul 15 XIV-
călătorii”-o 2.3 , 2.4 , 2.5 , narativ.Personajul.Poezia.Textul XVI
recapitulare finală 3.1 , 3.2 , 3.3 , nonliterar
3.4 , 3.5 , 4.1 , *Sensurile cuvintelor.Sunetele și
4.2 , 4.4 , 4.5 literele.Părțile de propoziție și de
vorbire
*Compunerea nartivă liberă.
Comunicarea orală
Texte:-,,Povestea lui Peter
Iepurașul”-Beatrix Potter
-,,Cartea cu Apolodor”-Gellu
Naum
Planificare calendaristică – EDUCAȚIE CIVICĂ
1 oră/ săptămână
Total 33 ore anual :Semestrul I – 17 or Semestrul II - 16 ore
Suport: Manual , Editura Aramis, Dumitra Radu,Gherghina Andrei
UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR SAPT. OBS.
INVATARE TENTE ORE
SEMESTRUL I
2 I-II
LOCURI DE 1.1 , 1.2 , -Apartenența locală-Localitate și 7 III-IX
APARTENENȚĂ domiciliu
-Tradiții locale
-Țara natală
-Însemnele țării
-Dragostea față de țară
-România,membră a UE
-Însemnele UE
RAPORTURILE 1.2 , 2.1 , 2.2 , -Bine-rau 8 X-XVII
NOASTRE CU 3.1 , -Altruism-egoism
CEILALȚI OAMENI -Cinste necinste
-Respect-lipsă de respect
-Responsabilitate-lipsă de
responsabilitate
-Solidaritate-lipsa de solidaritate
-Recapitulare și evaluare
SEMESTRUL II
NORME MORALE 2.4 , 3.2 , -Norme morale.Rolul normelor 5 I-V
ȘI DREPTURILE morale
UNIVERSALE ALE -Drepturile copilului.Încălcarea
COPILULUI drepturilor copilului
-Apărarea drepturilor copilului
COMPORTAMENTE 1.3 , 2.1 , 2.2 , -Comportamentul în familie 8 VI-XIII
MORAL-CIVICE 2.3 , 3.1 , - Comportamentul în școală
-Comportamentul în grupul de
prieteni
Comportamentul în locuri publice
-Comportamente prosociale
-Comportamente antisocial
-Schimbarea comportamentelor
RECAPITULARE 1.1 , 1.2 , 1.3 , -Locuri de apartenență 3 XIV-XVI
FINALĂ 2.1 , 2.2 , 2.3 , -Raporturile noastre cu ceilalți
2.4 , 3.1 , 3.2 -Norme morale
Planificare calendaristică – MUZICĂ ȘI MIȘCARE
1 oră/ săptămână
Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore
Semestrul II - 16 ore
Suport: Manual, Editura Aramis, Dumitra Radu Alina Perțea

UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR SAPT. OBS.


INVATARE TENTE ORE
SEMESTRUL I
Am învățat în clasa Comp. spec. *Cheia ,,sol” 2 I-II
a III-a clasei *Notele muzicale-identificarea lor,
a III-a scrierea pe portativ,citirea lor pe
portativ
*Repetarea unor cantece invatate
ÎNVĂȚĂM SĂ 1.1.;1.3.;3.3.; *Cântare vocală 2 III-IV
CÂNTĂM -Cum cântăm corect? Cum cântăm în
cor?
-Cum sunt construite cântecele?
-Exerciții de vocalize
-Legătura dintre text și melodie.
-Strofă și refren. Repetiții sau
schimbare
ELEMENTE DE 1.1.;1.3.;3.3.; *Durate muzicale 9 V-XIII
LIMBAJ MUZICAL 1.2.;2.2.; -Portativul,cheia sol,gama do,octava
mică
Ritmul:durata de un timp- Pătrimea,
durata de jumătate de timp-Optimea,
durata de doi timpi- Doimea
-Măsura de trei timpi
-Pauza de un timp. Pauza de o jumătate
de timp
-Măsura de patru timpi.Nota întreagă
-Genuri muzicale
-Evaluare
TMBRUL. 1.1.;3.2.;3.1.; *Timbrul 4 XIV-XVII
DINAMICA -Sunetedin mediul înconjurător,sunete
vocale,sunete instrumentale
-Dinamica-nuanțe
-Dansul popular
-Genuri muzicale. Colinda
-Obiceiuri de iarnă
-Evaluare

ELEMENTE DE 1.1 , 1.3 , 2.1 *Elemente de limbaj muzical 6 I-VI


LIMBAJ MUZICAL 3.1 -Semnele de repetiție
-Repetiție și schimbare în linia melodic
-Elemente de formă-Strofă și refren.
Repetiție și schimbare în text
-Legătura dintre text și melodie
-Alterații –Diez, Bemol, Becar*
-Evaluare
CÂNTAREA 2.2 ,3.3 -Percuția instrumental diversă 6 VII-XII
INSTRUMENTALĂ -Orchestra de jucării muzicale
--Cântare cu acompaniament
-Recapitulare
-Evaluare
MIȘCARE PE 2.1 , 3.1 , 3.2 -Tactarea măsurii.Mișcări sugerate de 4 XIII-XVI
MUZICĂ ritm
-Expresivitate,mișcări libere
-Dansuri
-Recapitulare finală
-Evaluare
Planificare calendaristică – JOC ȘI MIȘCARE
1 oră/ săptămână
Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore
Semestrul II - 16 ore
Suport: Programa școlară

UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR SAPT. OBS.


INVATARE TENTE ORE
SEMESTRUL I
NE JUCAM ! *Jocuri de mișcare 2 I-II
JOCURI DE 1.1, 1.3 , 2.1, *Jocuri de mișcare cuprinzând 5 III-VII
MIȘCARE 2.2 diferite variante de mers
CUPRINZÂND *Mers în drumeție la Vizăuț: -
VARIANTE DE MERS stabilirea echipamentului pentru
acest tip de activitate,dar și alte
activități extracurriculare și jocuri
de mișcare
*Atribuțiile rolurilor în jocurile de
mișcare
JOCURI DE 1.1, 1.3 , 2.1, *Jocuri de mișcare cuprinzând 5 VIII-XII
MIȘCARE ȘI 2.2 variante de alergare :
ȘTAFETE -în zig-zag
CUPRINZÂND -cu ocolire de obstacole
VARIANTE DE
-cu trecere peste obstacole
ALERGARE
-cu transport,punere și culegere de
obiecte
*Modalități de comunicare verbal
și nonverbal în echipă
JOCURI DE 1.1, 1.3 , 2.1, *Jocuri de mișcare cuprinzând 5 XIII-XVII
MIȘCARE ȘI 2.2 variante de sărituri:
ȘTAFETE -cu desprindere de pe un picior
CUPRINZÂND -cu desprindere de pe ambele
VARIANTE DE
picioare
SĂRITURI
-în lungime
-înălțime
-adâncime
-cu coarda
JOCURI DE 1.1, 1.2 , 1.3 , -aruncarea azvârlită la distanță 4 I-IV
MIȘCARE ȘI 2.1 , 2.2 - aruncarea împinsă cu două mâini
ȘTAFETE -prinderea cu două mâini a
CUPRINZÂND obiectelor rostogolite
VARIANTE DE
- prinderea cu două mâini a mingii
ARUNCARE ȘI
PRINDERE
transmise de un partener
JOCURI DE 1.1, 1.3 , 2.1, -tracțiune –împingere 4 V-VIII
MIȘCARE,TRASEE 2.2 -cățărare-coborâre
APLICATIVE ȘI -tracțiune
ȘTAFETE -escaladare
CUPRINZÂND
DEPRINDERI
MOTRICE
COMPLEXE
JOCURI PENTRU 1.1, 1.3 , 2.1, -coordonare ochi-mână 3 IX-XI
COORDONAREA 2.2 - coordonare ochi-picior
OCULO-MOTORIE - coordonare general
JOCURI DE 1.1, 1.2 , 1.3 , *Jocuri de mișcare și ștafete vizând 5 XII-XVI
MIȘCARE ȘI 2.1, 2.2 dezvoltarea calităților motrice
ȘTAFETE VIZÂND combinate
DEZV. *Jocuri de mișcare între echipe
CALITĂȚILOR
stabilite
MOTRICE
COMBINATE
*Concursuri școlare
Planificare calendaristică – ȘTIINȚE
1 oră/ săptămână
Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore
Semestrul II - 16 ore
Suport: Programa școlară

UNITATEA DE COMPE- CONTINUTURI NR SAPT. OBS.


INVATARE TENTE ORE
SEMESTRUL I
DIN NOU LA ȘCOALĂ Competențe -Repetăm cunoștințele accumulate 2 I-II
specifice clasei în clasa a III-a
a III-a
CICLURI DE VIAȚĂ ÎN 1.1, 1.2, 2.1, -Părinți și urmași în lumea vie 6 III-VIII
LUMEA VIE 2.2, 2.3, 2.4, - Părinți și urmași în lumea vie-
2.5 asemănări și deosebiri
-Principalele etape din ciclul de
viață al plantelor
-Principalele etape din ciclul de
viață al animalelor
- Recapitulare și evaluare
RELAȚII DINTRE 3.1, 3.2, 1.1, -Adaptări ale viețuitoarelor la 3 IX-XI
VIEȚUITOARE ȘI 1.2, condiții de viață diferite
MEDIUL LOR DE -Medii de viață
VIAȚĂ -Relații de hrănire
OMUL-MENȚINEREA 3.1 -Dietă echilibrată și mișcare 1 XII
STĂRII DE SĂNĂTATE
PĂMÂNTUL ȘI 1.1,1.2, 2.1, -Planetele Sistemului Solar 5 XIII-
SISTEMUL SOLAR 2.2 , 2.3 ,2.4 , -Mișcările Pământului XVII
2.5 -Soarele
-Modificările vremii
-Ritmuri cotidiene și anuale ale
activității viețuitoarelor
SEMESTRUL II
MĂRTURII ALE 1.1,3.2 -Fosile 2 I-II
VIEȚII DIN TRECUT
INFLUENȚA OMULUI 1.1, 3.2 -Dispariția speciilor 3 III-V
ASUPRA MEDIULUI -Protejarea mediului
DE VIAȚĂ
CORPURI- 1.1 ,1.2 -Plutirea corpurilor în apă 2 VI-VII
PROPRIETĂȚI -Proprietățile apei. Utilizarea apei
în diferite stări de agregare
SCHIMBĂRI ALE 1.1, 1.2, 2.1, -Amestecuri si separarea 4 VIII-XI
CARACTERISTICILOR 2.2 , 2.3 , 2.4 , amestecurilor
CORPURILOR ȘI 2.5 -Dizolvarea
MATERIALELOR -Ardere, ruginire,alterare,
putrezire,coacere
ENERGIE-SURSE ȘI 1.1, 1.2 -Transferul de căldură între obiecte. 1 XII
EFECTE Materiale conductoare și izolatoare
de căldură
CURENT ELECTRIC, 1.1, 1.2 -Circuite electrice simple 3 XIII-XV
LUMINĂ -Surse de lumină. Fenomene
comune care implică lumina
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 2.1, -Trecerea în revistă a cunoștințelor 1 XVI
FINALĂ 2.2 , 2.3 , 2.4 , accumulate în acest an școlar
2.5, 3.1 ,3.2
Planificare calendaristică – ISTORIE
O oră/ săptămână
Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore
Semestrul II - 16 ore
Suport: Programa școlară

UNITATEA COMPE- CONTINUTURI NR SAPT. OBS.


DE TENTE ORE
INVATARE
SEMESTRUL I
CE ESTE 1.1.;1.2.;3.1 *Ce este istoria? 1 I
ISTORIA .;3.2.; *Ce vom invata in orele de istorie
*Prezentarea Programei, a continuturilor si a
competentelor
TRECUT- 1.1.;1.2.;1.3 *Trecutul și prezentul din jurul nostru (I) 4 II-V
PREZENT .;2.1.;2.3.;3. -Trecut- prezent ( mileniu, secol, deceniu,
1.;4.1.;4.3.; epocă, eră
-Spațiul istoric; Surse istorice
-Familia( trecutul familiei, sărbători de familie,
timpul liber, activități cotidiene)
-Comunitatea locală și națională: teritoriu,locuințe,
viața cotidiană, tradiții, sărbărtori, religie,
monumente ale eroilor; comunități ale minorităților
-Recapitulare
-Evaluare sumativă
POPOARE DE 1.2.;1.3.;2.1 *Popoare de ieri și de azi VI-XVII
IERI ȘI DE .;2.2.;2.3.;3. -Dacii. Romanii 12
AZI 1.;3.2.;4.1.; -Românii
4.2.;4.3.; -Grecii. Galii. Slavii. Turcii
-Ungurii. Germanii. Francezii
-Rușii. Bulgarii. Sârbii
-Recapitulare
-Evaluare
*Epoci, evenimente și personalități
- Antichitate
-Legende și scrieri istorice ale anticilor despre daci și
romani ( Dacia, Imperiul roman, războaiele daco -
romane, Dacia-provincie romană)
-Decebal și Traian
-Alexandru cel Mare

SEMESTRUL II
EVUL MEDIU 1.1.;1.2.;2.1 *Evul mediu I-IV
.;2.2.;2.3.;3 -Figuri legendare de voievozi, domnitori și 4
.1.;3.2.;4.1. conducători
;4.2.;4.3.; -Dragoș
-Mircea cel Bătrân. Vlad Țepeș
-Ștefan cel Mare. Mihai Viteazul
-Recapitulare. Evaluare
EPOCA 1.1.;1.2.;2.1 *Epoca modernă V-IX
MODERNĂ ;2.2.;2.3.;3. -Alexandru Ioan Cuza și Unirea 5
1.;3.2.;4.1.; -Carol I și independența. Carol Davila
4.2.;4.3.; -Eroi ai Primului război mondial
-Ferdinand și Marea Unire
1.1.;1.2.;2.1 * Epoca contemporană
EPOCA ;2.2.;2.3.;3. -România la cumpăna dintre milenii X
CONTEMPORA 1.;3.2.;4.1.; -Recapitulare. Evaluare sumativă 1
NĂ 4.2.;4.3.;

CULTURĂ ȘI 1.2.;1.3.;4.1 *Cultură și patrimoniu XI-XIII


PATRIMONIU -Locuri istorice din comunitate 3
-Locuri cu importanță istorică pentru România
-Monumente și locuri incluse în patromoniul
UNESCO
RECAPITULĂM 1.1.;1.2.;1.3 *Recapitulare finală XIV-
.2.1.;2.2.; -Cronologia,epoci, evenimente și personalități XVI
2.3.;3.1.;3.2 -Evaluare finală 3
.4.1.;4.2.;
4.3.;
Planificare calendaristică – AV/AP
O oră/ săptămână

Total 33 ore anual : Semestrul I – 17 ore


Semestrul II - 16 ore
Suport: Manual , Editura ArsLibri,autori : Adina Grigore &company

UNITATEA COMPE- CONTINUTURI NR ORE SAPT. OBS.


DE TENTE
INVATARE
SEMESTRUL I
Comp. *Prezentarea materialelor de lucru 2 I-II
spec. clasei *Repetarea metodelor si tehnicilor de lucru
a III-a *Aplicatie plastica
FANTEZII DE 1.1 *punctul - element de limbaj plastic; punctare, 4 III-VI
TOAMNA 1.2 amprentare) -Struguri
2.1 *linia - elemente de limbaj plastic; trasare,
2.2 hașurare, amprentare) -Copacul
2.3 *forma și valoarea - elemente de limbaj
2.4 plastic : forma plană spontană, elaborată
,forma spațială)
-Vaza cu flori
-Mărul
Evaluare
PICATURI DE 1.1 *culori primare și culori binare – În livadă 4 VII-X
PLOAIE 1.2 *culori calde și culori reci –Răsărit de soare
2.1 Furtuna
2.2 *nuanțe și tonuri - Contururi de animale
Evaluarea lucrărilor.

MIRAJ DE 1.1 *pictură pe suport textil cu coloranți cu 4 XI-XIV


IARNA 1.2 termofixare, imprimeuri –Drapelul
2.1 *linia; punctul, elemente decorative – Costum
2.3 popular,
2.4 Împletituri, sculptura,pictura pe lemn
*tehnicile:Origami, Quilling Tangram,
Kirigami –Figurine
Flori
Fulg de nea
Evaluare
O LUME *”LUMEA POVEȘTILOR” (scenariu prin 3 XV-
MINUNATA 1.1 schițare) – XVII
2.1 Bradul
2.3 Povestea omului de zăpadă
2.4 *”PERSONAJE DIN POVEȘTI”
(confecționare de costume și măști) – Măști de
carnaval
*” LOCURI DRAGI” (schițare prin colaj)
Satul
Orașul
Evaluare
*împletirea- tehnică de lucru - 5 I-V
Brățări
1.1 *modelare liberă-tehnică de lucru
2.1 Insecte
2.2 Trandafirul
2.4 Flori
*confecționarea de obiecte decorative
Șiraguri de mărgele
*pictură pe ceramică, lemn, sticlă
Ghiveciul
*fotografia ca limbaj
Primăvara
 Evaluare
CER SI *MICUL ARHITECT” (linia-ca intersecție de 4 VI-IX
PAMANT 1.1 planuri)
2.1 Cubul
2.2 Blocul –desen din unghiuri diferite
2.3 *”GLASUL NATURII” (macheta : forme
,texturi- elemente de limbaj plastic)
Autoturismul
În pădure
*felicitarea
Evaluarea lucrărilor
FARMECUL *jocuri și jucării 5 X-XIV
COPILARIEI Păpuși
1.1 Aragazul
2.1 Căsuța
2.2 *camuflajul
2.3 Casca
2.4 Pelerina
Decoruri
Scena
Evaluarea lucrărilor.
GALERIA DE 1.1 Recapitulare 2 XV-
CULTURA A 1.2 Evaluare- Expoziție de lucrări XVI
CLASEI 2.1
MELE 2.2
2.3
2.4