Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 2.

Subliniați varianta corectă:


1. Cuvântul „unei” din enunţul „ Stiloul este al unei alte fete” este:
a. articol nehotărât
b. pronume nehotărât
c. adjectiv pronominal nehotărât
2. Structura corectă este:
a. scriitorul al cărui operă
b. pictorii ai căror operă
c. vecinul al cărui frate
3. În enunţul „…ar aprinde în mine un asemenea dor semeţ”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv în acuzativ
b. adjectiv substantival
c. substantiv în nominativ
4. În enunţul „Se purta ca şi când ar fi fost prezentă”, avem:
a. 2 verbe: verb la diat. reflexivă + vb. la diat. pasivă
b. 2 verbe: verb la diat. activă pronominală + vb. la diat. activă
c. 3 verbe: verb la diat. reflexivă + vb. la diat. activă + vb. la diat. activă
5. Numele predicativ din enunţul „Ionel e tobă de carte” este exprimat prin:
a. locuţiune adverbială
b. locuţiune adjectivală
c. locuţiune substantivală
6. Forma de dativ posesiv se află în enunţul:
a. Ţi-am adus cărţile necesare.
b. Voi veni să-ţi văd grădina.
c. Şi voinicul mi ţi-l loveşte cu paloşul.
7. În enunţul „Nu te tulbura fără de vreme, draga mea”, structura subliniată este:
a. locuţiune adverbială
b. locuţiune substantivală
c. locuţiune prepoziţională
8. În enunţul „Ca un băiat cuminte ce e, începe să înveţe”, cuvântul subliniat este:
a. verb nepredicativ, copulativ
b. verb predicativ, personal
c. verb predicativ, impersonal
9. Sunt predicative interjecţiile:
a. vai! hai! o!
b. hait! ah! brrr!
c. iată! poftim! hai!
10. În enunţul „Cu câteva chirii a devenit proprietar”, cuvântul subliniat este:
a. pronume nehotărât
b. adjectiv pronominal
c. numeral
11. În enunţul „La dus a călătorit cu avionul”, cuvântul subliniat este:
a. verb la supin – compl.circ. de timp
b. subst. + prep. – compl. circ. de loc
c. participiu + prep. – compl.circ. de timp
12. În enunţul „Poate nu te-a mai anunţat”, cuvântul subliniat este:
a. adverb predicativ
b. adverb modalizator
c. cuvânt incident
13. În enunţul „Mi-e tare frig”, cuvântul subliniat este:
a. adverb
b. substantiv
c. substantiv în componenţa unei locuţiuni verbale
14. În enunţul „La pagina treizeci sunt ilustraţii”, cuvântul subliniat este:
a. numeral cardinal cu valoare adjectivală
b. numeral ordinal cu valoare adjectivală
c. numeral cardinal cu valoare substantivală
15. În enunţul „Ei se ceartă mereu”, cuvântul subliniat este:
a. verb la diateza reflexivă
b. verb la diateza activă
c. verb la diateza activă pronominală
16. În enunţul „Fără a fi fost sărac, tot nu se descurca”, structura subliniată este:
a. verb la infinitiv perfect, diateza activă + adjectiv
b. verb la infinitiv perfect, diateza pasivă
c. verb la infinitiv prezent, diateza activă + adjectiv
17. În enunţul „Grupul în urma căruia au sosit ocupase întreg oraşul”, structura subliniată este:
a. pron.rel., caz acuzativ, c.c.t.
b. pron.rel., caz acuzativ, c.c.l.
c. pron.rel., caz genitiv, c.c.t.
18. În enunţul „Deşi chemat, a refuzat oferta”, cuvântul subliniat este:
a. verb la participiu, diateza pasivă, predicat verbal
b. verb la participiu, diateza activă, c.c.concesiv
c. verb la participiu, diateza activă, nume predicativ
19. În enunţul „Mariei, fetei celei mari, nu-i oferise cadouri”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv, cazul dativ, apoziţie
b. substantiv, cazul nominativ, apoziţie
c. substantiv, cazul genitiv, atribut substantival
20. În enunţul „Le-ai dat apă la vite?”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv, caz acuzativ, c.c.l.
b. substantiv, caz acuzativ, c.i.
c. substantiv, caz dativ, c.i.

S-ar putea să vă placă și