Sunteți pe pagina 1din 22

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

INTEGRATĂ

CLASA PREGĂTITOARE
A
„ALBINUTELE”

AN ŞCOLAR 2014-2015

prof. înv. primar PASCARU MARIA MADALINA


Marti
Luni

Joi
Miercuri Vineri
PLANIFICARE ANUALĂ
INTEGRATĂ

Nr. Săptă- TEMA DISCI Conținuturile Nr. ore/


crt mâna PLINA DATA
.
1. I EVALUARE CLR Evaluare predictivă a achizițiilor dobândite în grădiniță 5
INIŢIALĂ 1. Denumirea obiectelor din imagini şi alcătuirea de propoziţii despre acestea
2. Formularea de enunţuri din 3-4 cuvinte după imagini
3. Identificarea obiectelor a căror denumire începe cu acelaşi sunet

MEM 1.Gruparea de elemente după criterii date; 4


2.Orientarea în spaţiu;
DP 2
Regulile clasei
AVAP 2
1. Iată ce știu! (materiale și instrumente de lucru)
MM 2. Compoziție liberă
2
Cântece cunoscute de la grădiniță
2 II BUN VENIT LA CLR 1. Salutul 5
ŞCOALĂ! 2. Prezentarea şi solicitarea
3. Identificarea mijloacelor de comunicare
4. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje
scurte
5. Elemente grafice

MEM 1. În drum spre şcoală – orientare spaţială şi localizări în spaţiu 4


4. Rechizitele şcolarului
3. Rechizitele şcolarului – orientare spaţială şi localizări în spaţiu
2. Clasa mea – orientare spaţială şi localizări în spaţiu
DP 2
RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU
Reguli elementare ale noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare
2
AVAP
1. Cu ce voi lucra? (materiale și instrumente de lucru)
2. În natură (materiale și instrumente de lucru) 2

MM Cântarea vocală
-Cântarea în colectiv

3 III ÎN LUMEA CLR 1. Ascultarea unei poveşti. Numirea personajelor din poveste. Lectură după benzi 5
ANIMALE desenate
LOR 2. Citirea după imagini. Povestirea
3. Formularea unei descrieri elementare a unui personaj
4. Repovestirea unui text, respectând succesiunea momentelor prezentate.Cuvinte cu sens
asemănător
5. Elemente grafice
4
MEM 4. Animale (mod de hrănire) – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii
diferite
2. Animale domestice – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul formă
3. Animale sălbatice – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul culoare
5. Animale – condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură) – formare de mulţimi după
criterii variate
1. Animale (părţi componente) – grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criteriul
mărime 2

DP RUTINE ŞI SARCINI DE LUCRU


Reguli elementare ale noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare 2
AVAP 1. Motanul încălțat (colorare-culori primare)
2. Ursul păcălit de vulpe (decupare-lipire) 2

MM Cântarea vocală-Dictia
4 IV LUMEA CLR 1.Convorbirea 5
PLANTELOR 2. Memorarea. Recitarea
3. Formularea întrebărilor şi răspunsurilor
4. Crearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri
5. Elemente grafice

MEM 1. Plante (părţi componente)–sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după 4


criterii variate
2. Plante (mod de hrănire)–sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii
variate
3. Cereale - sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate .
DP
AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE POZITIVĂ FAȚĂ DE SINE ŞI FAȚĂ DE 2
CEILALȚI
Cine sunt eu?
AVAP 2
1. Simfonia culorilor (pensulație, lipire, stropire)
2. Fructe haioase-culori primare
MM 2
Cântarea vocală-Tonul-Semnalul de început
5 V MEDII DE CLR 1. ”Citirea” simbolurilor pentru vreme şi a calendarului naturii 5
VIAŢĂ 2. Memorizare (Pădurea/ Livada)
3.Formularea/oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri care vizează informaţii
din text
4. Recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior
5. Elemente grafice

MEM 1. Pădurea – aprecierea globală 4


2. Livada – compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate
(punere în corespondenţă)
3. Grădina de legume – relaţii, regularităţi
4. Mediul acvatic – apreciere globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate; relaţii, regularităţi
2
DP Cine sunt eu?

AVAP 1. Cuibul păsărelelor (pensulație, lipire-pata) 2


2. Peștișorul norocos (rupere, lipire, colorare)

MM Timbrul 2
-Sunete din mediul înconjurător
6 VI TOAMNA CLR 1. Formularea de propoziţii după imagini 5
2. Formularea de propoziţii (lectură) după mai multe benzi desenate
3. Memorizare
4. Completare de versuri/propoziţii după imagini şi rime. Realizarea unui desen pentru a
indica despre ce este vorba în mesaj.
Elemente grafice

MEM 1. Fructe de toamnă – numărul şi cifra 1 4


4. În cămară – Numărul şi cifra 2
3. Fenomene în anotimpul toamna – numărul şi cifra 2
2. Legume de toamnă – numărul şi cifra 1
DP 2
Schema corporală

1. Bogățiile toamnei (dactilopictură-culori calde)


AVAP 2
2. Covorul toamnei (pensulație, amprentare-culori binare)

MM Timbrul 2
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
7 VII CORPUL MEU CLR 1. Numărarea (delimitarea) cuvintelor dintr-un enunţ 5
2. Poziţia cuvintelor în enunţuri
3. Punerea în corespondenţă a imaginilor din aceeaşi categorie şi denumirea lor
4. Dramatizare. Povestirea unor experienţe trecute sau prezente.
Elemente grafice

MEM 1. Corpul omenesc (părţile componente şi rolul lor) – numărul şi cifra 3 4


2. Corpul omenesc (simţurile) – numărul şi cifra 3
3. Hrana ca sursă de energie. Importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare.
Numărul şi cifra 4
4. Igiena corpului - numărul şi cifra 4
5. Igiena alimentaţiei – numărul şi cifra 5

DP Schema corporală
2
AVAP 1. Cei cinci prieteni veseli (trasare după contur-desen)
2. Chipul meu-colaj (tăiere, răsucire, decupare, împletire)
2
MM Mişcarea pe muzică:
-Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă)
2
8 VIII ENERGIE ŞI CLR 1. Indicarea silabelor percepute dintr-un cuvânt/rostirea unei silabe 5
MIŞCARE 2. Poziţia silabelor în cuvinte (iniţială/finală)
3. Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte
4. Construirea de rime pornind de la cuvinte date
Elemente grafice

MEM 1. Energia soarelui şi a apei – numărul şi cifra 5 4


2. Energia vântului – numărul şi cifra 0
3. Energia electrică – numărul şi cifra 0
DP Trăsături fizice 2

AVAP 1. Morișca (origami)


2
2. Barca (origami)
MM
Mişcarea pe muzică:
2
-Liberă; sugerată de textul cântecului;
-Impusă
9 IX LUMEA CLR 1. Confecţionarea de mini-cărticele 5
CĂRŢII 2. Poziţia sunetelor în cuvinte (iniţial/final)
3. Identificarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet/ unei silabe
4. Exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutorul desenului sau prin simboluri.
Elemente grafice

MEM 1. Drumul cărţii – numărul şi cifra 6 4


2. La bibliotecă – numărul şi cifra 6
3. În lumea poveştilor – numărul şi cifra 7 .
4. Să ocrotim pădurea, reciclând hârtia – numărul şi cifra 7
2
DP Trăsături fizice
2
AVAP 1. Cărticica mea-confecționare 2
2. Tablou de toamnă – o filă din jurnalul meu –colaj
MM Cântarea cu acompaniament-Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
10 X ROMÂNIA, CLR 1. Indicarea de imagini reprezentând obiecte din mediul familiar, 5
ŢARA MEA! după diferite criterii (sunet iniţial/final, silabă)
2. Formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/ multiplă
3. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări despre caracteristicile acestuia
4. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor ( prin colorare,
haşurare, trasare peste linia punctată)
Elemente grafice

MEM 1. Locuinţa mea – numărul şi cifra 8 4


2. Localitatea, domiciliul – numărul şi cifra 8
3. Instituţii din localitate – numărul şi cifra 9
4. 1 Decembrie – Ziua României – numărul şi cifra 9
DP
COMUNICARE ŞCOLARĂ EFICIENTĂ
2
Reguli de comunicare în activitatea şcolară
AVAP
1. Tricolorul-confecționare (pensulație, pliere, lipire)
2
2. Covorașul tradițional (bobinare, răsucire)
MM 2
Jocuri populare din zonă
11 XI IARNA CLR 1.Memorizare. Completare de ghicitori după desene 5
2. Dialoguri în diferite contexte
3. Numirea personajelor şi oferirea de răspunsuri referitoare la textul audiat
4.Utilizarea formulelor specifice unor situaţii concrete (invitaţie, urare, prezentarea unor
scuze)
Utilizarea şi interpretarea tonului folosit în vederea exprimării unor emoţii variate
Elemente grafice

MEM 1. Fenomene în anotimpul iarna – numărul 10 4


2. Jocurile copiilor iarna – numărul 10
3. Transformările apei în natură – numerele naturale în concentrul 0 – 10
4. Moş Nicolae – numerele naturale în concentrul 0 – 10

Reguli de comunicare în activitatea şcolară 2


DP
1. Bucuriile iernii-colaj 2
AVAP
2. Cizmulița cu surprize-confecționare
(decupare, perforare, șnuruire, desen)
2
Interpretarea
MM Nuanţe - Tare/ încet/ mediu
12 XII TRADIŢII ŞI CLR 1. Discriminarea textului de imagini sau de alte simboluri 5
OBICEIURI DE 2. Iniţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes.Punerea în corespondenţă a
IARNĂ unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite
3. Crearea unei poveşti prin desen
4. Crearea unei felicitări de Crăciun
Elemente grafice

MEM 1. Colindul – recapitulare 4


2. Moş Crăciun – recapitulare
3. Capra şi steaua – recapitulare
4. Sorcova – recapitulare
DP
Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic
2
AVAP
1. Ornamente pentru brad –globulețul, clopoțelul (decupare, lipire, rupere, mototolire)
2. Sorcova (tăiere, rulare, mototolire, răsucire) 2
MM
Melodia 2
Genuri muzicale: colinde
13 XIII JOCURI ŞI CLR 1. Sunetul a. Literele a şi A . Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
JUCĂRII cu sunetul a
2. Sunetul a. Literele a şi A. Selectarea unei imagini dintr-un set pentru a indica despre ce
este vorba în mesaj
3. Sunetul a. Literele a şi A. Oferirea de răspunsuri scurte referitoare la fragmente din
poveste
4. Sunetul a. Literele a şi A. Aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care
testează înţelegerea globală a textului
Elemente grafice
4
MEM 1. Jucăriile şi vârsta-Adunarea cu 1
2. Jocurile şi vârsta- Adunarea cu 1
3. Jocuri sportive- Scăderea cu 1
4. Cum îmi place să mă joc- Scăderea cu 1

Comunicarea cu cadrele didactice 2


DP

AVAP 1. Moş Crăciun-confecționare


(pensulație, decupare, asamblare, lipire) 2
2. Puzzle (colorare, decupare, asamblare)
2
MM Cântarea cu acompaniament
-Acompaniament de jucării muzicale realizat
de copii

14 XIV CU CE CLR 1. Sunetul m. Literele m şi M. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se 5
CIRCULĂM? termină cu sunetul m
2. Sunetul m. Literele m şi M. Formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul
unui text
3. Sunetul i. Literele i şi I. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu
sunetul i
4. Sunetul i. Literele i şi I . Repovestirea unei secvenţe preferate, dintr-un text audiat

MEM 1. Mijloace de transport terestru- Adunarea cu 2 4


2. Mijloace de transport subteran -Adunarea cu 2
3. Mijloace de transport aerian- Scăderea cu 2
4. Mijloace de transport naval –Scăderea cu 2
DP
IGIENA PERSONALĂ
2
Obiecte de igienă personală
AVAP
1. Avionul (origami)
2
2. Trenulețul distractiv (hașurare)
MM Ritmul 2
-Sunete lungi/scurte
15 XV MESERII CLR 1. Sunetul r. Literele r şi R. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
cu sunetul r
2. Sunetul r. Literele r şi R. Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece sau numărători
ritmate; cântece cu onomatopee
3. Sunetul r. Literele r şi R. Numărarea cuvintelor dintr-un enunţ
4. Sunetul r. Literele r şi R. Joc de rol: Ce vreau să devin?

MEM 1. Agricultură, industrie, comerţ-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare 4


2. Arte (muzică, pictură, sculptură, dans, actorie)-Rezolvarea de probleme cu operaţii de
adunare
3. Intelectuali-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere
4. Alte meserii-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere
DP 2
Activități zilnice de igienă personală

AVAP 1. Astăzi sunt cofetar! (modelare) 2


2. Croitorașul priceput (croire, coasere, decorare, lipire)
2
MM Timbrul
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
16 XVI PE STRADĂ CLR 1. Sunetul o. Literele o şi O. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
cu sunetul o .Propoziţia enunţiativă
2. Sunetul o. Literele o şi O. Sortarea imaginilor după anumite criterii (sunet iniţial/final;
număr de silabe)
3. Sunetul s. Literele s şi S. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul s . Propoziţia exclamativă
4. Sunetul s. Literele s şi S. Desenarea unor obiecte/fiinţe cu relevanţă pentru copii a căror
denumire conţine (în poziţie iniţială/finală) sunetul specificat

MEM 1. Semaforul-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi 4


2. Semne de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-2 unităţi
3. Reguli de circulaţie-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi
4. Preţuieşte viaţa!-Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-2 unităţi

DP Obiecte şi activități zilnice de igienă personală


2
AVAP Pe stradă-colaj

MM Mişcarea pe muzică: 2
-Liberă; sugerată de textul cântecului;
2
17 XVII EVALUARE CLR 1. Formularea de enunţuri. Sunetul, silaba, cuvântul 5
SUMATIVĂ 2. Identificarea poveştilor şi personajelor. Învăţături
3. Litere şi sunete
4. Realizarea unei lucrări decorative

MEM Recapitulare 4

2
DP Recapitulare

AVAP Compoziție liberă-colaj 2

MM Evaluarea cantecelor invatate 2

18 XVIII EVALUARE CLR 1. Poziţia sunetelor în cuvinte 5


INIŢIALĂ 2. Formularea de enunţuri. Sunetul. Silaba. Cuvântul
3. Personaje din poveşti
4. Identificarea sunetelor şi literelor. Realizarea corespondenţei.

MEM Rezolvarea unor probleme 4

DP Reguli de comunicare eficientă 2

AVAP Compoziție liberă-colaj 2

MM Cântarea vocală 2
-Cântarea în colectiv
19 XIX ANOTIMPURI CLR 1. Sunetul t. Literele t şi T. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu 5
sunetul t . Audierea unei poveşti

2. Sunetul t. Literele t şi T. Propoziţia interogativă. Formularea de răspunsuri la ghicitori


3. Sunetul n. Literele n şi N. Lectură după una sau mai multe ilustraţii/benzi desenate

4. Sunetul n. Literele n şi N. Formularea descrierii elementare a unor activităţi


MEM 4
1. Toamna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
2. Iarna-Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
3. Toamna-iarna (fenomene)- Adunarea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
4. Toamna-iarna (activităţile oamenilor)- Adunări repetate în concentrul 0-10
2
DP
ABILITĂȚI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE
Tehnici simple care sprijină învățarea
2
AVAP
1. Crizanteme (pensulație, linie, culori calde)
2
MM 2. Iarna ( pensulație, linie, punct- culori reci)

Melodia
-Genuri muzicale: folclorul copiilor,
20 XX VESTITORII CLR 1. Sunetul u . Literele u şi U. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
PRIMĂVERII cu sunetul u

2. Sunetul u . Literele u şi U. Audierea unei poveşti


3. Sunetul c. Literele c şi C
Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu sunetul c

4. Sunetul c. Literele c şi C. Lectură după una sau mai multe ilustraţii.

1. Mărţişorul-Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare


MEM 4
2. Păsările călătoare -Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin numărare
3. Procese ale Pământului (fenomene)-Scăderea în concentrul 0-10 cu 1-5 unităţi prin
numărare
4. Flori de primăvară-Scăderi repetate în concentrul 0-10
DP 2
Tehnici simple care sprijină învățarea

AVAP 1. Mărțișoare-confecționare (decupare, asamblare, lipire) 2


2. Colier pentru mama-confecționare (decupare, asamblare, lipire, mototolire, răsucire)
MM Interpretarea 2
Cântec vesel/trist
21 XXI PRIMĂVARA CLR 1. Sunetul e . Literele e şi E.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
cu sunetul e Confecţionarea de felicitări cu litere de tipar decupate

2. Sunetul e. Literele e şi E. .Scrierea de bileţele cu mesaje diverse prin desene/simboluri.


3. Sunetul e . Literele e şi E. .Transcrierea prin fotografiere vizuală a unor cuvinte

4. Sunetul e . Literele e şi E. Realizarea unui poster din desene/cuvinte/simboluri

MEM 1. 8 Martie- Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-5 unităţi 4


2. Muncile oamenilor- Rezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1-5 unităţi
3. Legume de primăvară- Rezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1-5 unităţi
4. Procese ale Pământului (fenomene, flori)- Rezolvarea de probleme cu operaţii de
scădere cu 1-5 unităţi
DP 2
Reguli de organizare a învățării

AVAP 1. Fluturele-pata spontană prin presare


2. Coronița primăverii (tăiere, decupare, asamblare, lipire) 2

Audierea unor cântece interpretate de copii 2


MM

22 XXII MEDII DE CLR 1. Sunetul ă. Literele ă şi Ă.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
VIAŢĂ cu sunetul ă
2. Sunetul ă. Literele ă şi Ă. Punerea în corespondenţă a cuvintelor cu imagini
3. Sunetul l. Literele l şi L . Lectură după imagini Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor
care încep/se termină cu sunetul l.
4. Sunetul l. Literele l şi L. Colaj din desene/cuvinte/simboluri

MEM 1. Jungla-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date 4


2. Deşertul-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
3. Polii-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
4. Subterestru-Alcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date
DP
Reguli de organizare a învățării
2
AVAP 1. Pinguinul (pensulație-nonculori)
2. Vulpea (origami) 2

Timbrul 2
MM -Sunete din mediul înconjurător

23 XXIII JOCUL CU CLR 1. Sunetul d. Literele d şi D. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
MAŞINUŢE cu sunetul d

2. Sunetul d. Literele d şi D. Modificarea unei poveşti audiate (modificarea succesiunii


evenimentelor)
3. Sunetul d. Literele d şi D. Recunoaşterea unui obiect, prin formularea de întrebări
despre caracteristicile acestuia
4. Sunetul d. Literele d şi D. Punerea în corespondenţă a cuvintelor din 1-2 silabe cu
imagini
MEM 4
1. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea)-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea
numerelor dintr-o problemă rezolvată
2. Efecte ale forţelor (împingerea, tragerea) )-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea
numerelor dintr-o problemă rezolvată
3. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea unor probleme prin schimbarea întrebării dintr-o
problemă rezolvată
4. Mişcarea corpurilor-Alcătuirea şi rezolvarea unor probleme prin schimbarea
componentelor acesteia
2
DP TRĂIRE ŞI MANIFESTARE EMOȚIONALĂ
Emoții de bază – bucurie
2
AVAP 1. Mașinuțe (desen-linia)
2. Remorca-confecționare (decupare, îndoire, lipire)

MM Timbrul 2
-Sunete vocale (vorbite sau cântate)
24 XXIV FANTEZIE ŞI CLR 1. Sunetul f. Literele f şi F. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
CREAŢIE cu sunetul f
2. Sunetul f. Literele f şi F.Scrierea de bileţele cu litere de tipar decupate
3. Sunetul f. Literele f şi F

4. Sunetul f. Literele f şi F. Corespondenţa cuvânt-imagine

MEM 1. Schimbarea formei corpurilor (deformare)-Schimbarea componentelor unei probleme 4


fără ca tipul de probleme să se schimbe
2. Schimbarea formei corpurilor (rupere) Schimbarea componentelor unei probleme fără
ca tipul de probleme să se schimbe
3. Schimbarea formei corpurilor.Transformarea unei probleme prin extinderea numărului
de operaţii 2
4. Schimbarea formei corpurilor. Transformarea unei probleme prin reducerea numărului
de operaţii
DP Emoții de bază – bucurie
AVAP 2
1. Ariciul (asamblare)
2. Măști (decupare, asamblare, lipire, decorare)

Interpretarea
MM
-Nuanţe - Tare/ încet/ mediu 2
25 XXV SĂRBĂTOARE CLR 3. Sunetul â. Literele â şi Â. Comportamentul personajelor. Evidenţierea unor modele de 5
A PAŞTELUI comportament. Folosirea unor cuvinte descriptive pentru a îmbogăţi o descriere

4. Sunetul â. Literele â şi Â. Joc de rol: La biserică

MEM 1.Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi 4


invers
2. Obiceiuri de Paşte-Transformarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi
invers
3. Paştele-sărbătoarea sufletului -Transformarea unei probleme de adunare în problemă
de scădere şi invers
4. Creştere şi dezvoltare. Aflarea unui termen necunoscut folosind metoda balanţei
DP
2
Emoții de bază – frică
AVAP 1. Felicitarea (decupare, lipire, desen)
2. Suport pentru ou (tăiere, decupare, lipire, asamblare, desenare, pensulație) 2

Timbrul 2
MM -Sunete muzicale instrumentale
26 XXVI SĂ OCROTIM CLR 1. Sunetul h. Literele h şi H. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
NATURA! cu sunetul h

2. Sunetul h. Literele h şi H. Repovestirea unor fragmente din poveşti audiate, cu


reproducerea intonaţiei.Exprimarea îngrijorării faţă de evenimente, persoane, lucruri
cunoscute
3. Sunetul p. Literele p şi P. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul p

4. Sunetul p. Literele p şi P. Modificarea unei poveşti audiate (modificarea finalului)


4
MEM 1. Efecte pozitive ale acţiunii omului-Numerele naturale de la 0 la 20
2. Efecte negative ale acţiunii omului-Numerele naturale de la 0 la 20.
3. Reguli de ocrotire a naturii!-Numerele naturale de la 0 la 20
4. Preţuieşte natura!-Compararea numerelor în concentrul 0 – 20

DP Emoții de bază – bucurie


2
AVAP 1. Câmp cu maci-colaj (decorare, lipire, pensulație)
2
2. Cutiuța pentru agrafe/nasturi (decupare, îndoire, lipire, colorare, desenare)
2
MM Cântarea cu acompaniament-Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic

27 XXVII UNIVERSUL CLR 1. Sunetul g. Literele g şi G. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
cu sunetul g.

2. Sunetul g. Literele g şi G. Audierea unei poveşti


3. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul ţ

4. Sunetul ţ . Literele ţ şi Ţ. Repovestirea unui text audiat

MEM 1. Pământul- Numerele naturale de la 20 la 31 4


2. Soarele- Numerele naturale de la 20 la 31.
3. Luna- Numerele naturale de la 20 la 31
4. Planetele- Numerele naturale de la 20 la 31
DP INTERACȚIUNI SIMPLE CU FIINȚE ŞI OBIECTE FAMILIARE 2
Persoane preferate şi caracteristicile acestora
AVAP 1. Ziua și noaptea (tăiere, lipire)
2. Planetele (pensulație) 2

MM
Cântarea cu acompaniament- Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
2
28 XXVIII TIMPUL CLR 1. Sunetul j. Literele j şi J.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu 5
sunetul j

2. Sunetul j. Literele j şi J. Ştirile zilei (întâmplări povestite de colegi/adulţi)


3. Sunetul j. Literele j şi J. Jurnalul clasei

4. Sunetul j. Literele j şi J. Invitaţie pentru ziua mea

MEM 1. Unităţi de măsură a timpului-anul, luna, săptămâna, ziua 4


2. Ziua şi noaptea-ordonarea cronologică..
3. Calendarul-marcarea unei săptămâni pe calendar
4. Date importante-durata unei activităţi

Obiecte preferate şi caracteristicile acestora 2


DP

AVAP Ceasul-confecționare (pensulație, decupare, asamblare, lipire)


2
MM Mişcări sugerate de textul cântecului
2
29 XXIX TIMPUL LIBER CLR 1. Sunetul z. Literele z şi Z.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
cu sunetul z

2. Sunetul z. Literele z şi Z. Sortarea imaginilor după diferite criterii


3. Sunetul v . Literele v şi V.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină
cu sunetul v

4. Sunetul v . Literele v şi V. Reguli de comunicare eficientă, civilizată. Joc de rol


4
MEM 1. În excursie-Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
2. La munte -Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
3. La mare- Unităţi de măsură pentru valoare (banii)
4. Aniversarea-Unităţi de măsură pentru valoare (banii)

Animale preferate şi caracteristicile acestora 2


DP
1. Aparatul foto
AVAP 2
2. Porumbelul-confecționare (pensulație, decupare, pliere, asamblare)
MM
Mişcări libere pe muzică
2
30 XXX CUM CLR 1. Sunetul x. Literele x şi X.Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
FOLOSESC cu sunetul x
APARATELE
ELECTRICE? 2. Sunetul x. Literele x şi X. Joc de rol: La cumpărături
3. Sunetul î. Literele î şi Î. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină cu
sunetul î.

4. Sunetul î. Literele î şi Î.Etichetarea originală a unor obiecte personale

MEM 1. Aparate care utilizează electricitatea-Unităţi de măsură nonstandard pentru lungime


2. Aparate care utilizează electricitatea-Ordonarea şi compararea unor obiecte după 4
criteriul lungime
3. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice- Ordonarea şi compararea unor
obiecte după criteriul înălţime
4. Reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice -Ordonarea şi compararea unor
obiecte după criteriul grosime
DP
Animale preferate şi caracteristicile acestora 2
AVAP 1. Televizorul
2. Suport pentru creioane-confecționare (asamblare, lipire) 2
MM
Jucării muzicale improvizate 2
-Mânuirea jucăriilor muzicale
31 XXXI MUZICA ŞI CLR 1. Sunetul ş. Literele ş şi Ş. Identificarea, dintr-un şir, a cuvintelor care încep/se termină 5
NATURA cu sunetul ş

2. Sunetul ş. Literele ş şi Ş.Exerciţii joc de dicţie, cântece, numărători ritmate


3. Sunetul k. Literele k şi K. Interpretarea unor cântece cu onomatopee

4. Sunetul k. Literele k şi K.Transcrierea prin ”fotografiere vizuală” a unor cuvinte

MEM 1. Sunete produse de fenomene ale naturii-Figuri geometrice (cercul şi dreptunghiul) 4


2. Sunete produse de animale- Figuri geometrice (Triunghiul şi pătratul)
3. Sunete produse de instrumente muzicale-Corpuri geometrice (cubul şi sfera)
4. Vorbirea şi alte sunete-Cuboidul

DP Persoane preferate şi caracteristicile acestora


2
AVAP 1. Compoziție liberă
2. Desene animate
2
MM Audiție muzicala
2
32 XXXII VARA CLR 1. Sunetul q. Literele q şi Q. Confecţionarea unui bileţel 5

2. Sunetul w. Literele w şi W. Joc de rol: La cumpărături

3. Sunetul y. Literele y şi Y . Construirea de rime pornind de la cuvinte date

4. Corespondenţa dintre imagini şi cuvinte

MEM 1.1 Iunie-Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31 4


2. Fructe şi legume de vară- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
3. Vara-primăvara (fenomene)- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
4. Vara-primăvara (flori şi insecte)- Exerciţii şi probleme în concentrul 0-31
DP
EXPLORAREA MESERIILOR 2
Hobby-uri şi activități preferate

AVAP 1. Flori (decupare, colorare, asamblare, lipire) 2


2. Cireș (pensulație, decupare, asamblare, lipire)
MM
Audierea unor cântece interpretate de copii 2

33 XXXIII SUNT ŞCOLAR CLR Recapitulare 5


ÎNVINGĂTOR!
COPILĂRIA MEM Recapitulare 4

DP Recapitulare 2

AVAP 1. Băiatul și fata (modelare)


2. Căsuța piticilor-confecționare 2
(decupare, asamblare, lipire)
MM
Cântarea prin diferite procedee 2
34 XXXIV SUNT ŞCOLAR CLR Evaluare finală 5
ÎNVINGĂTOR!
JUCĂRII MEM Evaluare finală 4

DP Evaluare finală 2

AVAP 1. Jucării-modelaj 2
2. Brățară-înșirare

MM Evaluarea cântecelor învățate 2


35 VINE CLR Jocuri 5
VACANŢA,
HAI SĂ NE MEM Jocuri 4
DISTRĂM!....
DP Jocuri 2

AVAP Pietricele colorate pentru decor (pensulație, decorare 2

MM Evaluarea cântecelor învățate 2