Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA

DE STIINŢE SOCIO-UMANE
SPECIALIZAREA: P.I.P.P. IFR, ANUL II, SEM I
STUDENT: Cojocaru (Haidu) Anca Alexandra

ESEU EDUCAȚIE FIZICĂ

Lecția de educație fizică se desfăşoara pe parcursul mai multor verigi dintre care:

 VERIGA I: poartă denumirea de organizarea colectivului si are ca obiective: alinierea,


salutul, verificarea starii de sanatate si a echipamentului sportiv, anuntarea temelor si
obiectivelor lectiei. Aceasta verigă are o durată de 2-3 min.

 VERIGA II: poartă denumirea de pregatirea organismului pentru efort fizic şi are ca
obiective: stimularea treptată a marilor funcţii ale organismului, asigurarea unei stări de excitabilitate
optimă pentru activitatea următoare, educarea percepţiilor spaţio-temporale. Această verigă are ca
conţinut:
-exerciţii de front şi formaţii efectuate din deplasare
-exerciţii de ritmicitate
-variante de mers
-variante de saritură
-joc dinamic
Această verigă are o durată de 6-7 min.

Complex de exerciţii pentru veriga II


1.mers cu rulare călcâi vârf
Corectări: spatele drept, privirea înainte, braţele pe lângă corp;
2. mers pe vârfuri cu brațele sus
Corectări: spatele drept, brațele perfect întinse, privirea spre înainte;
3. mers pe călcâie cu brațele la spate
Corectări: spatele drept, privirea înainte;
4. mers ghemuit
Corectări: spatele drept, privirea înainte, mâinile pe genunchi, picioarele apropiate;
5. alergare uşoară
Corectări: spatele drept, privirea înainte, braţele îndoite pe lângă trunchi;
6. alergare cu joc de glezne în deplasare
Corectări: mişcarea se execută pe partea din faţă a tălpii piciorului, trunchiul drept, privirea înainte, braţele
îndoite pe lângă trunchi;
7. alergare cu genunchii sus
Corectări: spatele drept, braţele îndoite pe lângă trunchi, aducem genunchiul cât mai sus la piept, iar
contactul cu solul se face pe vârful piciorului;
8. alergare cu pas săltat
Corectări: braț picior opus cu desprindere cât mai înaltă de la sol.
Joc dinamic
Lupul şi oile

Scop: dezvoltă viteza de reacţie, atenţia şi coordonarea;


Vârsta: 6-13 ani;
Loc de desfăşurare: sală, teren, curte;
Materiale: –
Organizarea jocului:
Jucătorii aşezaţi în coloană, prinşi de talie unul de altul reprezintă „oile”. În faţa şirului, primul jucător este
„ciobanul”, iar unul dintre jucători este „lupul”.
Desfăşurarea jocului:
La semnalul conducătorului de joc lupul încearcă să prindă oile, iar ciobanul ţinând braţele lateral
se deplasează după lup şi-şi apăra oile. Când este prinsă o oaie, ea devine lup şi lupul trece în şir.
Regulă: dacă lupul nu reuşeşte să prindă nici o oaie este schimbat.

 VERIGA III:
influențarea selectivă a aparatului locomotor prin executarea de exerciții pentru fiecare segment al
corpului. Exerciţiile din veriga a treia au o ordine metodică obligatorie:

Exerciții pentru cap- gât:


- aplecări (spre stânga, dreapta, înainte, înapoi);
- răsuciri (spre stânga și spre dreapta);
- rotiri (spre stânga și spre dreapta).

Exerciții pentru brațe:


- rotiri spre înainte și înapoi;
- extensii;
- forfecări;
- balansări;
- ridicări.

Exerciti pentru trunchi – bazin:


- îndoiri (spre stânga și spre dreapta, cu sau fără arcuire);
- răsuciri (spre stânga și spre dreapta, cu sau fără arcuire);
- aplecări (spre înainte-jos, cu sau fără arcuire);
- extensii cu sau fără arcuire;
- rotiri (spre stânga și spre dreapta).

Exerciți pentru picioare:


- fandări (spre stanga și spre dreapta);
- fandări (spre înainte cu piciorul stâng și piciorul drept);
- genoflexiuni
- sărituri pe loc (ca mingea);
- sărituri în diferite direcții (spre stânga, dreapta, înainte, înapoi).
Complex exerciţii veriga a III-a:

1. Stând depărtat cu mâinile pe șold


T1/PI - stând depărtat cu mâinile pe șold;
T2 - răsucirea capului spre dreapta cu arcuire;
T3 - răsucirea capului spre stânga cu arcuire;
T4 - revenire în poziție inițială.

2. Stând depărtat cu brațele întinse sus


T1/PI - stând depărtat cu brațele întinse sus;
T2 - rotire ale brațelor înainte;
T5 - rotire ale brațelor înapoi;
T4 - revenire în poziție inițială.

3. Stând depărtat cu brațele îndoite la piept


T1/PI - stând depărtat cu brațele îndoite la piept;
T2 - ducerea în lateral a brațelor, cu arcuire;
T3 - stând depărtat cu brațele îndoite la piept;
T4 - revenire în poziție inițială.

4. Stând depărtat
T1/PI - stând depărtat;
T2 - aplecare cu arcuire a trunchiului, palmele ating solul;
T3 - extensie cu arcuire a trunchiului și a brațelor;
T4 - revenire în poziție inițială.

5. Stând depărtat cu braţele lateral, trunchiul aplecat


T1/PI - stând depărtat cu brațele pe lângă corp, trunchiul aplecat;
T2 - îndoirea răsucita de trunchi spre stânga, atingând cu mâna dreaptă vârful piciorului stâng;
T3 - îndoirea răsucita de trunchi spre dreapta, atingând cu mâna stângă vârful piciorului drept;
T4 - revenire în poziție inițială.

6. Stând depărtat, brațele pe sold


T1/PI - stând depărtat, brațele pe sold;
T2 - fandare laterală spre stânga cu arcuire;
T3 - fandare laterală spre dreapta cu arcuire;
T4 - revenire în poziție inițială.

7. Stând depărtat, brațele lateral


T1/PI - stând depărtat, brațele lateral;
T2 - fandare înainte pe piciorul stâng;
T3 - răsucirea trunchiului cu fandare pe piciorul stâng;
T4 - revenire în poziție inițială.

8. Stând cu mâinile pe şolduri:


T1/PI - stând cu mâinile pe şolduri;
T2 - din săritură în ghemuit cu mâinile în sprijin pe sol;
T3 - revenire prin săritură
T4 - revenire în poziție inițială.
Tema de examen - Învățarea săriturii la coardă
Săriturile la coardă sunt deprinderi cu o mare valoare, care asigură densitate bună de lucru şi solicită un
înalt grad de coordonare. Din punct de vedere tehnic, săritura în sine nu se deosebeşte de săriturile succesive
pe loc sau din deplasare.
Elementul de dificultate constă în mânuirea corzii, concomitent cu efectuarea săriturilor, fapt ce îi
obligă pe executanţi la mişcări precise şi amplitudine corespunzătoare.
Săriturile cu coarda pot fi executate: individual, pe perechi, în trei sau în grup:
- săriturile cu coarda executate individual presupun ca fiecare executant să aibă obiectul său, cu
care lucrează în permanenţă;
- la săriturile în doi, fiecare pereche va avea o coardă, iar mânuirea ei se va face alternativ de
către executanţi;
- la săriturile în trei, o coardă este folosită de trei copii. Mânuirea ei se face de către doi, iar săritura, de către
un executant;
- săriturile în grup se fac prin folosirea unei singure corzi de către un grup mai mare sau mai mic de copii.
Mânuirea corzii se face de către unul sau doi executanţi, iar săriturile sunt efectuare de restul
grupului.
La săriturile individuale şi pe perechi se foloseşte coarda scurtă, iar la celelalte variante,
coarda
lungă.
Toate variantele de sărituri cu coarda se pot executa cu desprindere de pe unul sau ambele picioare.
De asemenea, ele pot fi efectuate pe loc şi cu deplasare, cu mişcări diferite ale braţelor şi picioarelor.
Ţinerea corzii, la săriturile individuale şi pe perechi, se face prin apucarea capetelor acesteia
cu fiecare mână. În marea majoritate a săriturilor la coardă, mânuirea acesteia se face prin rotire
deasupra capului şi trecerea ei pe sub tălpi, în momentul săriturii. La săriturile la coarda lungă, apucarea se
face fie de un capăt, atunci când aceasta este mânuită de un copil, fie de ambele capete, cu câte un copil la
fiecare din acestea.
Direcţia de mişcare a corzii se poate face dinspre înapoi-înainte sau în sens opus.

Pentru exemplificare prezentăm câteva variante.

Individual:
- apucare obişnuită, rotirea corzii înainte cu săritura peste, desprindere de pe un picior;
- apucare obişnuită, rotirea corzii înainte cu săritura peste, desprindere de pe două picioare.
Aceste sărituri se pot executa şi cu rotirea corzii din înainte-înapoi, precum şi cu deplasare în
diferite direcţii. Se pot executa două sărituri la o rotire de coardă, una peste coardă, şi una liberă, în timpul
când coarda se află în diferite puncte ale traiectoriei sale.

În perechi:
- faţă-n faţă, unul din copii ţine o coardă cu priza normală, rotire deasupra capului şi săritura simultană peste
coardă.
Săritura se poate executa cu desprindere de pe unul sau ambele picioare. Poziţia copiilor poate fi diferită
(unul înapoia celuilalt, spate-n spate).

În trei:
- câte un copil la capetele corzii, pe care o rotesc, iar al treilea efectuează sărituri diferite (după un număr de
sărituri se schimbă rolurile);
În grup – sărituri la coarda lungă: coarda poate fi mânuită de un copil, cu apucare la un capăt, sau de doi
executanţi, care ţin coarda la fiecare capăt. De regulă, la mânuirea de către un copil, mişcarea corzii este
liniară, pe orizontală, iar la mânuirea în doi, mişcarea acesteia este de rotaţie.

Greșeli frecvente :
Pe lângă greşelile tipice întâlnite la variantele săriturilor anterioare, la săriturile cu coarda, cele mai
frecvente sunt:
- mânuirea defectuoasă a corzii;
- lipsa de coordonare a acţiunilor corpului cu mişcarea corzii.

Recomandări :
Procesul de învăţare va începe cu sărituri fără coardă, braţele imitând mişcarea de rotare a acesteia:
- primele sărituri cu mânuirea obiectului vor fi acelea în care direcţia de rotare a corzii se face din înapoi,
înainte, pe sus;
- se vor folosi corzi de lungimi corespunzătoare înălţimii copiilor. Scurtarea corzii se face prin înfăşurarea
acesteia pe mâinile executanţilor.

BIBLIOGRAFIE:

Micheline Nadeau, 120 de jocuri sportive, Editura Polirom, Iași, 2009;


Georgeta Dragomirescu, Metodica educației fizice în grădinița de copii, Editura Didactică și
pedagogică, București, 1977;
Maria Login, Aurelia Stoicescu, Educația fizică la clasele I-IV, Editura didactică și pedagogică, București,
1975.

S-ar putea să vă placă și