Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA: SC ZANECO SRL

PUNCT DE LUCRU: IASI, ŞOS. BÂRNOVA NR.120


OBIECTUL: LOCUINTA INDIVIDUALA P+1E - FAM. COBAN

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFlCAREA CALITĂŢII

LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE


Nr. 5.1 Data 01.04.2018

Faza din lucrare supusă verificării:


FUNDATII – ARMARE ELEVATIE (CENTURA SUPERIOARA)
Elementele de identificare (sector, porţiune, ax, cotă, etc.):
Axe: A-F; 1-5; cota -1.50 m

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. 49/2018, planşele nr. R1, R2, R3 sau a dispoziţiei de
şantier nr.______-________ din data de ____________-____________ .

Concluzii:
Armarea si cofrarea elevatiei s-a executat in conformitate cu proiectul tehnic cu detaliile de executie, au fost
respectate sectiunile, dimensiunile, diametrele si distantele dintre bare. Pe directie logitudinala grinzile de fundare
s-au armat la partea de jos a talpii fundatiei cu 3 bare Φ14 PC52 si 4 bare Φ10 PC52 si la partea superioara a
talpii cu 6 bare Φ10 PC52 . In elevatie grinda de fundare este armata cu 6 bare Φ10 PC52 si la centura
superioara cu o grinda din 4 bare Φ14 PC52. Distanta dintre bare este aproximativ de 20 cm. Transversal, grinzile
sunt armate cu etrieri simpli Φ10 OB37 cu lungimea egala cu 2.30 m pentru carcasa de la talpa fundatiei, etrieri
Φ8 OB37 cu lungimea de 95 cm si agrafe din Φ6OB37 confectionati din lotul 45, sarja nr. 220678. Acestia sunt
dispusi la o distanta de 20 cm respectiv 30 cm conform indicatiilor din proiectul tehnic. Pentru a asigura acoperirea
cu beton au fost folositi distantieri din plastic cu grosimea de 3,5 cm dispusi la 2/ml. Armatura este insotita de
declaratii de conformitate si certificate de inspectie ce atesta calitatea acestora in urma raportului nr. 2 din data
2.02.2018. Incercarile au fost conforme cu STAS 438/1-89.
Se poate trece la urmatoarea faza de lucrari.

Numele Prenumele Semnătura

BENEFICIAR: ing. COSTRAJAL MARIUS ____________


PROIECTANT: ing. ZAHARIA IONUT-ALEXANDRU ____________
EXECUTANT: ing. NETEA ADRIAN ______________

R.T.E.: ing. BOICU ADRIAN ______________

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.

Data ______________
Numele Prenumele Semnătura

CONSTRUCTOR: _____________________ ___________________________ _____________


BENEFICIAR _____________________ ___________________________ _____________
PROIECTANT _____________________ ___________________________ _____________

S-ar putea să vă placă și