Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.Înreg.______________________ Exemplar nr.

___

CONTRACT SERVICII PSIHOLOGICE

Încheiat între ......................................................................................... în calitate de consilier


psihologic/psiholog/psihoterapeut şi dl./d-na............................................................................,
beneficiar al şedinţelor de evaluare/ consiliere /psihoterapie.

În cadrul acestui contract se stipulează următoarele :

1. Frecvenţa şedinţelor de psihologie/consiliere: ......................................................................


2. Durata şedinţei de psihologie/consiliere/terapie este: ...........................................................
3. Scopurile evaluării psihologice/ consilierii /psihoterapiei sunt:
a. ………………………………………………………………………………………………………...
b. ………………………………………………………………………………………………………...
c. ………………………………………………………………………………………………………...

҉ În calitate de psiholog/consilier psihologic/psiholog al clientului ………................…….., mă


angajez să respect confidenţialitatea şedinţelor, excepţii făcând următoarele situaţii :

- Viața clientului este sau poate fi pusă în pericol


- Clientul pune în pericol viața altei/altor persoane
- Informațiile sunt importante pentru alți profesionişti care contribuie la actul terapeutic
- Dreptul de a renunța la întâlniri, cu condiția anunțării sau de a transfera cazul la alt
coleg/specialist

Alte situaţii?............ …………………………………………………………....................................

҉ În calitate de client….............................................................................……mă angajez să:

1. Respect programările
2. Nu ascund informaţii
3. Să achit taxele convenite
4. Să anunţ părăsirea programului
5. Să plătesc ședința în situația neprezentării și neanunțării în termen de 24 de ore

În cazul nerespectării acestora, există dreptul de a întrerupe intervenţia prin


evaluarepsihologică/consiliere/psihoterapie.

Data: Semnătura Client/Părinte/Tutore/Beneficiar:


Semnătura Specialist: