Sunteți pe pagina 1din 16

Comunicare integrată de marketing

Specializare: Comunicare și Relații Publice

AN II, Sem. I, Grupa I

Profesor coordonator: Rareș Obadă

Numele echipei de lucru: NO NAME

Studiu de caz: WARDA

Numele membrilor echipei:

- Alucăi Florinela – Elena


- Luchian Dorina Elena
- Maxim Mădălina

Iași, 2016
CUPRINS:

Proiect partea I - Analiza preliminară a pieței pe care acționează brandul .................. 3


Cap. I. - Care sunt elementele specifice ale mediului de marketing ce influențează
activitatea brandului vostru? ......................................................................................... 3
Introducere – Descrierea brand-ului ......................................................................... 3
1.1. Oportunităţi şi ameninţări din mediul extern.......................................................... 3
1.2. Puncte tari şi puncte slabe din mediul intern .......................................................... 3
1.3. Mediul de Marketing .............................................................................................. 4
1.4. Analiza SWOT ....................................................................................................... 5
Cap. II. - Cine sunt cumpărătorii? ................................................................................. 6
2.1. Clienții .................................................................................................................... 6
2.2. Criterii şi variabile de segmentare a pieţei ............................................................. 6
2.3 Segmentarea în funcție de avantajele căutate de consumatori ................................ 6
2.4. Caracteristici ale pieței țintă ................................................................................... 8
2.5 Lansarea de produse noi – Mixul de marketing ...................................................... 8
2.5.1.Produsul ............................................................................................................ 8
2.5.2. Prețul................................................................................................................ 9
2.5.3. Plasarea de produse ....................................................................................... 10
2.5.4. Promovarea mixului promoțional .................................................................. 10
Cap. III. - Concurenții firmei ....................................................................................... 10
3.1. Concurenți direcți ai firmei Warda ....................................................................... 10
3.2. Concurenții indirecți ai firmei Warda ................................................................... 11
Cap. IV. - Apreciați minim 3 tendințe ale pieței pentru următorii 2 ani ................. 13
Anexe .................................................................................................................................. 14
Bibliografie:........................................................................................................................ 16

2
Proiect partea I –
Analiza preliminară a pieței pe care acționează brandul
Cap. I. - Care sunt elementele specifice ale mediului de marketing ce
influențează activitatea brandului vostru?

Introducere – Descrierea brand-ului

Shaormeria Warda S.R.L. a luat naștere în anul 1998, aceasta fiind situată în Iași,
pe strada Sfântul Teodor, nr. 20, lângă Universitatea de Medicină și Farmacie. Proprietarul
acestei shaormerii este irakianul Sadik Ahmed.
În prezent firma are un număr de 15 de angajați.
Programul de lucru este de luni până vineri între orele 08:00-21:00, sâmbătă și
duminică funcționează de la 09:00-21:00.
Această firmă este o afacere de familie și a luat ființă, după ce irakianul Ahmed,
venit în România să studieze stomatologia la UMF, s-a îndrăgostit de o româncă cu care și-
a întemeiat o familie și a decis să rămână pe aceste meleaguri.

1.1. Oportunităţi şi ameninţări din mediul extern

În urma cercetării efectuate asupra componentelor de micromediu, am identificat în


zona clienților și a concurenței oportunități și amenințări provenite din mediul extern.
O amenințare din mediul extern care privește consumatorii reprezintă scăderea puterii de
cumpărare generată de produsul intern brut total și cel pe cap de locuitor, fluctuația
prețurilor și rata șomajului.
Un factor extern favorabil firmei este determinat de efortul redus al concurenților
prezenți pe piață la nivelul comunicării de marketing.
Acest factor extern poate avea și legături negative, deoarece pe piață poate apărea
oricând un brand puternic susținut de publicitate și strategii de marketing care ar putea
duce la scăderea clienților/consumatorilor shaormeriei Warda.

1.2. Puncte tari şi puncte slabe din mediul intern

Mediul intern se referă la resursele de care dispune Shaormeria Warda la momentul


actual. Unul din punctele slabe și cel mai mare pe care l-am identificat este faptul că deţin
o singură locaţie. Firma nu dispune de un slogan și o siglă care să producă ecou la nivel
psihologic.
Serviciile de livrare la domiciliu sunt incluse la punctele tari ale mediului intern,
întrucât acestea se dovedesc a fi profesioniste şi aduc profituri firmei. Un alt punct forte îl
reprezintă vadul bun al locaţiei, lângă UMF, unde studiază un număr impresionant de
studenți, în mare parte consumatori de astfel de produse specifice zonei din care provin.

3
1.3. Mediul de Marketing

Pentrul a determina cu exactitate mediul de marketing al firmei noastre vom realiza


analiza PEST pentru a observa cum suntem influenţaţi de mediul politic, economic, social
şi tehnologic.
 Mediul politic, juridic, legislativ se referă la normele legislative1 care pot
influenţa activitatea firmei noastre. Legislaţia care supraveghează afacerile, urmăreşte, în
general, trei obiective: protejarea consumatorilor, protejarea concurenţei, protejarea
societăţii.
Pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime și în legalitate, conform
legislației în vigoare, firma trebuie:
 să respecte legislaţia României, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru legal
conform Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile comerciale2;
 să respecte prevederile Legii nr. 449/2003, republicată în 2008, privind vânzarea
produselor şi garanţiile asociate acestora3;
 să aibă în vedere Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea
concurenţei neloiale4;
 să respecte legislația privind unităţi de alimentaţie publică, altele decât cele
incluse în structurile de primire turistice, reglementate de prevederile cuprinse în H.G.
nr.843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică5;
 să țină cont de Legea nr. 539 din 28 decembrie 2005 privind protecția
consumatorilor6;
 să respecte Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor, republicată în 20147;
Legile și reglementările care afectează activitățile societății trebuie să fie verificate
continuu, deoarece acestea ar putea reprezenta amenințări grave, dar totodată pot oferi și
oportunități atractive pentru afaceri.
 Mediul economic reprezintă baza de susţinere a puterii de cumpărare a
purtătorilor cererii, fie ei utilizatori sau consumatori finali. Printre factorii care influenţează
puterea de cumpărare se numără veniturile curente, veniturile disponibile, preţurile,
tendinţa spre economii sau consum şi politica de credite. Creșterea salariului minim pe
economie are influență pozitivă asupra firmei, prin sporirea veniturilor acesteia.

1
Legi, ordonanțe, decrete, regulamente
2
http://www.onrc.ro/documente/legislatie/noi/legea_31_1990.pdf
3
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_vanzarii_produselor.php
4
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=7976
5
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19615
6
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67832
7
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_333_2003_paza_obiectivelor_bunurilor_valorilor_protectia_pers
oanelor_republicata.php

4
 Mediul social-cultural
În ceea ce priveşte mediul socio-cultural, dezavantajele au decurs din ceea ce
reprezintă stadiul embrional în care se află în prezent cultura economică şi
compartimentele reprezentative pentru populaţia ţării prin raportare la valorile şi
mecanismele economiei de piaţă. Sub acest aspect, societatea românească este încă în
formare, iar acest lucru este încă valabil pentru toţi actorii pieței economice.
Carnea de vită, pui și oaie sunt consummate în întreaga lume indiferent de religie și
obiceiuri. Faptul că mulți oameni consideră carnea de vită, pui și oaie cea mai sănătoasă și
cea mai consumată datorită nivelului de grăsime scăzut, constituie un avantaj în vânzarea
produselor preparate din aceasta8.
 Mediul tehnologic ne influenţează prin noutăţile care apar constant în acest
domeniu, promoții/oferte noi, alte produse, carduri de fidelitate.

1.4. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Calitatea produselor şi serviciilor; - O singură locaţie;
- Reţea de livrare la domiciliu; - Mulți concurenți;
- Promtitudine; - Lipsa unui site;
- Amplasarea lângă un vad comercial - Grad scăzut de acoperire a pieței;
foarte bun (UMF); - Lipsa unei politici de promovare clară și
- Brand recunoscut la nivelul Iașului; eficientă;
- Personal cu experiență în domeniu. - Fast-food-ul nu este dotat cu facilități
pentru persoanele cu handicap;
- Shaormeria nu are parcare;
- Cultivarea unui stil de alimnetație din ce
în ce mai nesănătos;
- Lipsa unei retele wirless.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Deschiderea de noi puncte de lucru în - Concurența formală;
zone cu vad comercial; - Apariția de firme concurente
- Oferte în anumite perioade a anului; (posibilitatea ca potențialii consumatori să
- Crearea uni site. prefere alte produse în locul celor oferite
de agenție);
- Schimbările sociale (grupuri de oameni
care promovează stilul de alimentație
echilibrat);
- Scăderea puterii de cumpărare a
consumatorilor.

8
http://www.unica.ro/sanatoasa-carne-consum-38113

5
Cap. II. - Cine sunt cumpărătorii?
2.1. Clienții

În categoria consumatorilor intră o gamă largă de clienţi din care face parte
totalitatea celor care consumă produsul direct, în perimetrul locaţiei şi cei care îl consumă
indirect, apelând la serviciile de livrare la domiciliu.
Non-consumatorii sunt împărţiţi în două categorii şi anume: relativi şi absoluţi.
Non-consumatorii relativi sunt persoane cu vârste de peste 45 de ani, cu venituri
medii şi mari, cu un stil de viaţă organizat, cu priorităţi orientate spre familie, preocupaţi
de starea lor de sănătate. Tot aici intră şi clienţii fideli altor branduri de pe piaţa concurentă
pe care îi putem atrage prin diferite strategii de promovare şi promoţii.
Non-consumatorii absoluți sunt reprezentați de persoanele vegetariene, cu un stil de
viață conservator, consumatorii fideli ai unui brand, consumatorii unor produse de lux,
persoanele cu un nivel de instruire ridicat.

2.2. Criterii şi variabile de segmentare a pieţei

Principalele criterii și variabile de segmentare a pieței sunt evidențiate în tabelul


următor:
Tabel nr. 2.1. Segmentarea pieței

Vârstă - 16-45 de ani

Venit - Mediu și Mare


- Dinamic
Stil de viață
- Timp liber limitat

2.3 Segmentarea în funcție de avantajele căutate de consumatori

Avantajele căutate de consumatorii shaormeriei Warda se referă la raportul calitate-


preț, prezența condițiilor de igienă, cât și o servire rapidă.
Segmentarea pieței pe avantaje:
Lista avantejelor căutate de populația din Municipul Iași pe piața produselor fast-
food este următoarea:
 Amabilitatea personalului;
 Disponibilitatea ridicată de plată;
 Livrare rapidă;
 Aproape de facultate;
 Ambient plăcut;
 Bucătari bine pregătiți;
 Porții satisfăcătoare (300g-500g);
 Meniuri variate;

6
 Ingrediente de bună calitate și cu un grad ridicat de noutate;
 Normele de igienă.
Amabilitatea personalului - clienții caută un personal cu o atitudine amabilă,
disponibil să răspundă oricărei nelămuriri cu răbdare și politețe, care să fie atent la
cerințele clienților, cât și să se prezinte într-o vestimentație corespunzătoare adaptată
localului și normelor de igienă;
Disponibilitatea ridicată de plată - posibilitatea de consum adaptată unor venituri
medii și mari.
Livrarea rapidă - toți cei care comandă atât acasă, cât și în local, doresc
promptitudine și rapiditate, tocmai din lipsă de timp; în cazul în care livrarea este la
domiciliu, clientul dorește ca preparatul să fie încă cald, numai bun de a fi servit.
Aproape de facultate - acest avantaj vizează studenții cărora timpul și programul
de la facultate îi îndeamnă să opteze pentru fast food-uri, pentru a mai câștiga timp pentru
realizarea altor activități.
Ambient plăcut - clienții doresc un local unde muzica să fie de calitate și să se
auda în surdină, să existe spațiu pentru a te putea desfășura.
Porții satisfăcătoare - meniurile să fie satisfăcătoare pentru majoritatea clienților,
raportat la preț.
Meniuri variate - să existe posibilitatea de a alege, cât și existența unor noi
preparate la o anumită perioadă de timp.
Ingrediente de bună calitate și cu un grad ridicat de noutate - este necesar ca
preparatele să fie realizate din ingredient de bună calitate, cât și să fie o noutate, să facă
parte din specificul unei zone.
Bucătari bine pregătiți - să aibă atestat sau certificate care să valideze pregătirea
lor.
Normele de igienă - acesta este un aspect foarte important este necesar ca spațiul
să fie unul igienizat, iar pregătirea preparatelor să se realizeze în condiții optime și de
igienă foarte bune.
Variabile de segmentare a pieței cu segmente posibile pe fiecare variabilă
Segmentul 1 Segmentul 2 Segmentul 3 Segmentul 4 Segmentul 5
Amplasarea
Bucătari bine Recomandarea
Meniuri Variate lângă centrele Ambent plăcut
pregătiți prietenilor
universitare
Pregătirea
Amabilitatea Disponibilitate
Livrare rapidă meniurilor în Promoții
personalului ridicată de plată
condiții de igienă
Ingrediente de
Siguranța zonei
calitate și cu n
unde este
grad ridicat de
amplasat localul
noutate
Porții
satisfăcătoare
(300g-500g)

7
Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5
Fast Food Class, Berlin Doner Warda Restaurant Bigbur- La Scaborea
Sultan Kebab, Goog Food, Bar&Fast Food,
Suleyman, Take&Eat, Mesopotamia, Shaorma Dandy,
Prima Food, Prima Food, Shaormeria Yes. Shaormeria Selya.
Mado. Dopo Poco.

2.4. Caracteristici ale pieței țintă

Profilul pieței țintă: persoane cuprinse între vârsta de 16 - 45 de ani, atât studenții
cât și persoanele cu venituri medii, cu un stil de viață aglomerat, preocupați pe partea
profesională și dezvoltarea personală, înclinați spre socializare și sedentarism.
Segmentarea a fost realizată pe baza variabilelor de vârstă, venit și stil de viață, iar
selecția persoanelor intervievate s-a efectuat în urma criteriilor de segmentare.
Persoanele care au răspuns la cerința noastră, au bifat în ordinea celor mai
importante așteptări referitoare la fast food-ul Warda și fac parte din publicul țintă, ce au
ocupații care nu le permit foarte mult timp liber.
În urma aplicării întrebărilor în profunzime pe 10 subiecți din categoria publicului -
țintă, rezultatele cercetării au arătat că cei mai mulți dintre cei care obișnuiesc să consume
produsele de tip fast-food o fac adesea din lipsă de timp, din comoditate, pentru a-și
satisface stima de sine sau dorința de socializare.
În ceea ce privește frecvența de consum, media este de două/trei ori pe săptămână.
Cea mai mare cerere este deținută de produsele de tip: shaorma pui, vită, oaie, kebab, cât și
cartofii prăjiți.
Calitatea și modul de servire reprezintă criterii de bază în alegerea brandului sau
locației, mai puțin prețul care pare să nu fie atât de important în concordanță cu nevoia
condițiilor de igienă sau prezența unui staff amiabil.
Preferințele pentru fast-food-urile restaurant sunt declanșate de meniurile
diversificate, atmosfera familiară, puțin pretențioasă, în acest fel satisfăcându-se mai multe
preferințe.
În privința fast-food-ului Warda, acesta se bucură de aprecierea generală a
consumatorilor, chiar și de aceea a clienților fideli ale altor brand-uri. Brand-ul se bucură
de notorietate și vizibilitate, dar rezultă că are lacune în ceea ce privește comunicarea, lipsa
publicității, cât și a condițiilor de igienă, conform afirmațiilor mai mulți clienți.

2.5 Lansarea de produse noi – Mixul de marketing


2.5.1.Produsul

Firma se bucură de popularitate datorită gustului preparatelor, aceasta având un


meniu diversificat axat în mod special pe shaorma (pui, vită, oaie), cât și pe frigărui
(pui,vită, oaie), grătar pui, kebab, salate, cartofi prăjiți, hamburger (pui, vită), krisspy,
falafel, kintaki.
8
Caracteristici Avantaje Beneficii
Gust unic Economisirea de timp Senzația de sațietate
Ingrediente cu specific
Economisirea de bani
oriental
Introducerea în specificul
Sosuri diversificate
oriental
Posibilitatea de a experimenta
Aspect atrăgător
preparate cu specific diferit
Miros irezistibil

2.5.2. Prețul

În ceea ce privește prețul de vânzare, firma precizează că prețul de vânzare


recomandat potențialilor clienți este un preț recomandat maxim, permis de lege și nu unul
minim, interzis.
În plus, precizează că efectele politicii de vânzare sunt limitate ca durată de
aplicare, cât și a prețurilor, oferind discounturi suplimentare și prețuri mai mici
consumatorilor.
Warda este o firmă care se încadrează în categoria fast-food-urilor care își propune
să ofere consumatorilor experiențe unice, seduce prin gustul aparte, atrage prin mirosul
îmbietor, cât și prin aspectului atent realizat, delectând papilele gustative atunci când este
savurat.
Produsele ce alcătuiesc meniul shaormeriei Warda sunt următoarele9:

Preparat Pret
Shaorma vită, pui, oaie la farfurie 17 lei
Shaorma vită, pui, oaie la lipie 12 lei
Frigarui de pui, vită și asortate 17 lei
Grătar pui 17 lei
Snițel de pui 17 lei
Kintaki 17 lei
Kebab vită și oaie 17 lei
Krisppy pui 17 lei
Falafel 17 lei
Salate 3 lei
Cartofi prăjiti 5 lei

9
Conform meniului din restaurant

9
2.5.3. Plasarea de produse

În categoria consumatorilor intră o gamă largă de clienţi din care fac parte
totalitatea celor care consumă produsul direct în perimetrul locaţiei şi cei care îl consumă
indirect apelând la serviciile de livrare la domiciliu. Totodată, se încadrează persoanele cu
vârstă de 16 - 46 de ani cu un stil de viață aglomerat, aflat în lipsă de timp. Preparatele sunt
realizate de către bucătari bine pregătiți, produsele fiind procurate din diferite locuri,
urmărind raportul calitate-preț. De asemeni, în privința băuturilor este valabil același lucru.

2.5.4. Promovarea mixului promoțional

Publicitatea
În ceea ce privește publicitatea, firma Warda deține un minus, nu au pliante, site
sau orice lucru care să-i facă cunoscuți, recomandările celorlalți fiind un plus. De asemeni,
nu au o pagină stabilă de facebook, având o imagine realizată fără gust unde se regăsește
adresa, numele firmei și sloganul: „Mănânci o dată și rămâi client o viață ...!!!”, idee ce ar
putea fi foarte bine valorificată.
Promovarea vânzărilor
Concurența mare, cât și prezența a mai multor fast-food-uri cu același specific
stimulează la realizarea ofertelor, cel mai evidente în perioada sărbătorilor.

Cap. III. - Concurenții firmei

Concurenții shaormeriei Warda sunt atât direcți cât si indirecți10, concurenții direcți
sunt în număr de 15 în municipiul Iași, iar concurenții indirecți sunt în număr de 98 în
municipiul Iași.

3.1. Concurenți direcți ai firmei Warda

Principalele firme concurente cu cea analizată sunt:


1. Fast Food Class;
2. Sultan Suleyman;
3. Prima Food;
4. Mado;
5. Berlin Doner Kebab;
6. Pofticiosu’;
7. Restaurant Bigbur-Goog Food;
8. Take&Eat;
9. Fast Food Speed;
10. La Scaborea Bar&Fast Food;

10
http://www.manager.ro/articole/cum-sa-pornesti-afaceri/definirea-si-clasificarea-concurentei-in-mediul-de-
afaceri-499.html

10
11. Shaorma Dandy;
12. Mesopotamia;
13. Dopo Poco;
14. Shaormeria Yes;
15. Shaormeria Selya.

Pentru a vedea locul pe care îl ocupă shaormeriei Warda pe piață, am efectuat o


analiză asupra cotei de piață relative și absolute a concurenților direcți ai acesteia și am
obținut rezultatele prezentate în tabelul următor:

Tabel nr. 3.1. Analiza cotei de piață absolută și relativă


Nr. Cifra de Cota de piață Cota de piață
Firme
crt. afaceri netă absolută relativă
1. Lider de
Mado 29.306.549 12,37% 1
piață
2. Fast Food Class 6.118.556 2,58% 0,04 Urmăritor
3. Sultan Suleyman 1.821.352 0,76% 0,06 Urmăritor
4. La Scaborea 1.407.176 0,59% 0,04 Urmăritor
5. Dopo Poco 677.664 0,28% 0,02 Urmăritor
6. Take&Eat 590.394 0,24% 0,01 Urmăritor
7. Mesopotamia 576.221 0,24% 0,00 Urmăritor
8. Berlin Doner Kebab 545.883 0,23% 0,01 Urmăritor
9. Shaorma Dandy 487.804 0,20% 0,01 Urmăritor
10. Fast Food Speed 296.006 0,12% 0,00 Urmăritor
11. Pofticiosu’ 290.002 0,12% 0,00 Urmăritor
12. Selya 221.503 0,08% 0,00 Urmăritor
13. Prima Food 180.347 0,07% 0,00 Urmăritor
14. Yes 69.245 0,02% 0,00 Urmăritor
Warda 30.480 0,01% 0,00 Urmăritor
15. Bigbur-Goog Food 11.579 0,00% 0 Urmăritor

3.2. Concurenții indirecți ai firmei Warda

KFC, McDonald’s; Restaurant Ginger Ale;


Ospățul Zeilor; Pizza Hut;
Restaurant Bigbur-Good Food; Pizza Pazzo;
Dionisos, Eat&Go; Restaurant Moara de Foc Iași;
Fast Food Speed; Restaurant Eos;
SUBWAY; Restaurant Casablanca Iași;
Vivo; Madison Bistro & Lounge;
L’Antica Pizzeria Iasi; Restaurant Titanic;
Restaurant Pizzerie Vechile Coline; Restaurant Popas Păcurari Iași;

11
Restaurant Agatha Iași; Amadeo;
Restaurant Avantage Iași; Restaurant Ambra;
Conac Polizu Iași; Restaurant Cornelius;
Restaurant Indiana Iași; Restaurant Ezăreni (Lebada);
Lord Gust; Restaurant Barroco;
Restaurant Indiana; Restaurant El Remo;
Restaurant Panoramic; Casa Universitarilor;
Maia Fusion; La Taifas;
Burgo Wine Cellar; Restaurant Capriciu And;
Restaurant Alila; Restaurant Recital;
Restaurant Oscar; Colț De Rai;
La Tartiflette Restaurant & Brasserie; Restaurant Trei Salcâmi;
Gradina de Vara Embargo; Restaurant Expo;
Blue Acqua; Orange Club;
El Barin; Tiramisu;
Restaurant Tudor Palace; Marinaky;
Cavalerul Medieval; Club RS Pizza;
Casa Vânătorului; Restaurant Turnul de Apă;
Hanul Dacilor; Star Grill;
Motel Bucium; No Stress;
Restaurant La Palia; Aferot;
Restaurant Ralet; Golden Stone;
Restaurant Cosmopolitan; Restaurant Paradis Iași;
Malva Oro (Casa Gloria); Fenice Palas;
Corso; Restaurant Amanda; Pepperoni's; Restaurant Bizantiq;
Restaurant La Pergola; Restaurant Toujours;
Restaurant Traian; Centrul Providența;
Little Texas; Chef Galerie;
Șapte Coline; Restaurant Casa Lux Bucium;
Corner Bar & Restaurant; Restaurant Stejaru;
Bavaria; Gramps at Hamak;
Bellaria; Restaurant Crystal;
Aristocrat; Restaurant Ideo;
EDEN; Restaurant Lee's;
Restaurant Pizza Park; Restaurant Arnia;
Restaurant Vechile Coline; Restaurant Poitiers;
Complex Hotelier Ciric; Restaurantul American;
Restaurant Escape; Mamma Mia.

12
Cap. IV. - Apreciați minim 3 tendințe ale pieței pentru următorii 2 ani

Tendințe pe piață în următorii 2 ani:


Pe segmentul de piață destinat consumului de preparate fast-food se pot observa o
serie de tendințe, bazate pe studii ce privesc comportamentele de consum. Așadar întâlnim:
 extinderea în mai multe zone ale orașului;
 renovarea localului;
 acordarea atenției publicității și promovării firmei atât în mediul online, cât și
offline;
 respectarea normelor de igienă la standardele cerute de consumatori;
 implementarea unui pogram pentru clenți de a-și alege cantitatea de produse
pentru felul comandat, pentru a-și satisfice în totalitate poftele;
 implementarea unei oferte: cea de-a 200 persoană care comandă shaorma o va
primi din partea casei.

13
Anexe

Cota de piață absolută Cota de piață relativă


Vf
𝐶𝑝 = Vtx100 Cpf
𝐶𝑟 =
Cpc
Cp-cota de piata
Cr-Cota de piață relativă
Vf-vrilor firmei
Cpf-Cota de piață a firmei
Vt-vanzărilor totale
Cpc-Cota de piață a celui mai important
concurent
29.306.549 12,37
𝐶𝑝 𝑀𝑎𝑑𝑜 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑀𝑎𝑑𝑜 = 12,37=1
0,1237x100=12, 37%
6.118.556 2,58
𝐶𝑝 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 = 12,37=0,04
0,0258x100=2,58%
1.821.352 0,76
𝐶𝑝 𝑆𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑙𝑒𝑦𝑚𝑎𝑛 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑆𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑙𝑒𝑦𝑚𝑎𝑛 = 12,37=0,06
0,0076x100=0,76%
1.407.176 0,59
𝐶𝑝 𝐿𝑎 𝑆𝑐𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑎 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝐿𝑎 𝑆𝑐𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑎 = 12,37=0,04
0,0059x100=0,59%
677.664 0,28
𝐶𝑝 𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑃𝑜𝑐𝑜 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑃𝑜𝑐𝑜 = 12,37=0,02
0,0018x100=0,28%
590.394 0,24
𝐶𝑝 𝑇𝑎𝑘𝑒&𝐸𝑎𝑡 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑇𝑎𝑘𝑒&𝐸𝑎𝑡 = 12,37=0,01
0,0024x100=0,24%
576.221 0,24
𝐶𝑝 𝑀𝑒𝑠𝑜𝑝𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑎 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑀𝑒𝑠𝑜𝑝𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑎 = 12,37=0,00
0,0024x100=0,24%
0,23
𝐶𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑏𝑎𝑏 = 𝐶𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 𝐷𝑜𝑛𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑏𝑎𝑏 = 12,37=0,01
545.883
×100= 0,0023x100=0,23%
236.749.612
487.894 0,20
𝐶𝑝 𝑆ℎ𝑎𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐷𝑎𝑛𝑑𝑦 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐷𝑎𝑛𝑑𝑦 = 12,37=0,01
0,0020x100=0,20%
296.006 0,12
𝐶𝑝 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 = 236749.612×100= 𝐶𝑟 𝐹𝑎𝑠𝑡 𝐹𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑠 = 12,37=0,00
0,0012x100=0,12%
0,12
𝐶𝑝 𝑃𝑜𝑓𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑢′ = 𝐶𝑟 𝑃𝑜𝑓𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑢 = 12,37=0,00
290.002
×100=1,0012x100=0,12%
236.749.612
212.503 0,08
𝐶𝑝 𝑆𝑒𝑙𝑦𝑎 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑆𝑒𝑙𝑦𝑎 = 12,37=0,00
0,0008x100=0,08%
180.347 0,07
𝐶𝑝 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐹𝑜𝑜𝑑 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐹𝑜𝑜𝑑 = 12,37=0,00
0,0007x100=0,07%

14
Cota de piață absolută Cota de piață relativă

69.245 0,02
𝐶𝑝 𝑌𝑒𝑠 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑌𝑒𝑠 = 12,37=0,00
0,0002x100=0,02%
30.480 0,01
𝐶𝑝 𝑊𝑎𝑟𝑑𝑎 = 236.749.612×100= 𝐶𝑟 𝑊𝑎𝑟𝑑𝑎 = 12,37=0,00
0,0001x100=0,01%
0,00
𝐶𝑝 𝐵𝑖𝑔𝐵𝑢𝑟 = 𝐶𝑟 𝐵𝑖𝑔𝐵𝑢𝑟 = 12,37=0
11.579
×100=0,0000x100=0,00%
236.749.612

15
Bibliografie:

1. Corneliu MUNTEANU (coord.), Marketing Principii, practici, orizonturi, Editura


Sedcom, Libris, Iași, 2011
2. Direcția Județeană de Statistică Iași
3. Ministerul Finanțelor publice
4. Operations Research în parteneriat cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”,
Manual de bune practici în cercetări de marketing strategic, Editura Operations
Research, București, 2012
5. Site RISCO
6. https://www.scribd.com/doc/73209298/Analiza-PEST-1#scribd
7. https://www.artvertising.com.ro/ro/web-design-marketing-online/info
8. http://documents.tips/documents/cercetare-de-marketing-privind-atitudinea-
consumatorilor-fata-de-produsele-fast-food.html

16

S-ar putea să vă placă și