Sunteți pe pagina 1din 6

Într-un schimbător de căldură se răceşte un debit de 5000 kg/h amestec conţinând 45%

benzen şi 55% acid acetic, de la 75C până la 28C. Ştiind că pentru răcire se utilizează
4500 kg/h apă disponibilă la 12C, să se calculeze temperatura de ieşire a apei din aparat.

Rezolvare

Căldurile specifice ale benzenului si a acidului acetic sunt:

kcal kcal
c b  0 ,42 ; c a  0 ,51
kg  K kg  K
kcal
c p ,1  0 ,45  0 ,42  0 ,55  0 ,51  0 ,467
kg  K
J
c p ,1  0 ,467  4180  1952
kg  K

Ecuaţia de bilanţ termic:

Qc  Q p
G m ,1  c p ,1  T1,i  T1,e   Gm ,2  c p ,2 T2 ,e  T2 ,i 
5000  195275  28   4500  4180 T2 ,e  12 
T2 ,e  36 ,4C

Într-un schimbător de căldură se încălzeşte un debit de 200 kmol/h aer de la temperatura


de 30C la 90C. Ca agent termic se utilizează abur saturat uscat cu temperatura de
130C.
Să se calculeze debitul de abur necesar, dacă din aparat se evacuează condens la
temperatura de 110C.

Rezolvare

Căldura molară a aerului:


10 3T  0, 54 �
c p  29, 03  2,83 � 10 6 T 2
J

� � mol �
cp � [ T ]  oC
K
T2 ,e

Qp  Qc  GM ,2 �c
T2 ,i
p,2 �
dT

90
 
Q p  200  29 ,03  2 ,83  10 3 T  0 ,54  10 3 T 2  dT 
30

 2 ,83  10 3 0 ,54  10 3 
 200 29 ,03 
2
90 2  30 2   3
  
90 3  30 3   350423kJ / h
 


Qc  Q p  Gm ,1 r1  c p ,1  T1 
c p ,1  căldura specifica medie a condensului ;

T1  diferenţa dintre temperatura de condensare şi temperatura de ieşire a condensului;

Qc
Gm ,1 
r1  c p ,1  T1
130
c p ,1  4 ,232 kJ / kg
110

T1  130C r1  2179 kJ / kg

Debitul de abur necesar funcţionării schimbului de căldură:

350423
Gm ,1   154 ,8 kg / h
2179  4 ,232  20

Într-un schimbător de căldură se încălzeşte un debit de 2500 kg/h soluţie de la


temperatura 15C până la temperatura de 60C. Ştiind ca pentru încălzire se utilizează
150 kg/h abur saturat uscat cu p = 2 at, să se determine pierderile de căldură ale
schimbătorului de căldură.
Căldura specifică medie a soluţiei este 2800 J/kgK.

Rezolvare

Ecuaţia de bilanţ termic:


Qc  Q p
"
G m ,1 h1  h1'    G m ,2  c
Q p  debitul termic disipat sub formă de pierderi
"
h1  '
h1  r1

p 1  2 at ;

150  2 ,208 

Q p  16200

Într-un evaporator se concentrează un debit de 2400 kg/h soluţie apoasă cu concentraţia


12% până la concentraţia 32%. Temperatura de fierbere a soluţiei în evaporator este de
115C. Vaporii formaţi sunt condensaţi într-un condensator de suprafaţă în care se
utilizează un debit de 32m2/h apă la temperatura 15C.
Să se calculeze temperatura de ieşire a apei din condensator.

Rezolvare

G m ,1  G m ,2  G m ,3
G m ,1  w1  G m ,3  w3
 w 
G m ,2  G m ,1  1  1 
 w3 
 0 ,12 
G m ,2  2400 1    1500kg / h
 0 ,32 

Se scrie ecuaţia de bilanţ termic a condensatorului:

G m ,2 h "
2  h2
'
  G m ,a  c p ,a

T  115 C r  h2
"
 h2
'

1500  2221  G m ,a  4 ,18 


 Ta ,e  41,5C
Într-un evaporator se concentrează o soluţie apoasă de la 12% până la 28%. Debitul
soluţiei diluate alimentate în aparat este de 2240 kg/h. Temperatura de alimentare a
soluţiei este de 70C. Căldura specifică a soluţiei diluate este 3700 J/kgK.
Pentru încălzire se utilizează abur saturat uscat cu T = 135C.
Ştiind că pierderile de căldură ale evaporatorului sunt de 20000W, să se calculeze debitul
de abur primar necesar.

Rezolvare
Gm,2, Q2, h"2, T2

Din ecuaţiile de bilanţ de materiale:


Gm,1,Q1, h1, T1
240 = Gm,2 + Gm,3
wA,1

22400,125 = Gm,3  0,28


Gm,0, Q"0, h"0
Gm,0, Q'0, h'0
Rezultă: Gm,2 = 1240 kg/h
Gm,2 = 1000 kg/h
Q5
Q4
Din ecuaţia de bilanţ termic a evaporatorului: Gm,3, Q3, h'3, T3
wA,3
Gm ,2  r2  G m ,1  c p ,1  T1  T2   Q p
G m ,0 
r0
kJ
T2  115 C r2  2221
kg
kJ
T0  135C r0  2165
kg
1240  2221  2240  3 ,7  70  115   72000 kg
G m ,0   1477 ,6
2165 h

Să se determine debitul de apă necesar în condensatorul barometric final al unei instalaţii


de evaporare cu efect multiplu, ştiind că se condensează un debit de vapori de 2 kg/s la
presiunea de 0,2 at şi se dispune de apă cu temperatura de 28C. Apa se evacuează din
condensator la temperatura de condensare.

G
G m

Rezolvare
R
G
Din debitul termic al condensatorului barometric rezultă: m

h 0 ,T 0

V
G
GmR  m p C ,T C

 Tc  T0 
Tc
cp
T0 V
G m

h", T"

L
h', T' G m
J
pc  0 ,2 at ; Tc  59 ,7C ; r  2,358  10 6
kg

2  2 ,358  10 6 kg
GmR   35 ,5
4180 59 ,7  28  s

Într-o coloana de rectificare, se fracţionează la presiunea atmosferică un debit de 100


kmol/h metanol-apă, conţinând 40% mol metanol. Concentraţiile metanolului în distilat şi
reziduu sunt de 95% mol şi respectiv 3% mol.
GML
Cifra de reflux: R  D  3 .
GM
Temperatura la vârful coloanei : TD = 65C.
În fierbătorul coloanei se utilizează abur saturat uscat cu T = 130C.
Să se calculeze debitul de abur din fierbătorul coloanei şi consumul specific de abur
necesar realizării operaţiei de rectificare.

Rezolvare

Din ecuaţiile de bilanţ de materiale:

GMF  GMD  GMW


GMF  x F  GMD  x D  GM
W
 xW
100  GMD  GMW
100  0 ,4  GMD  0 ,95  GM
W
 0 ,03
GMD  40 ,22 kmol / h

H V ,D
Gm ,a  GMD  R  1 ra
ra
kcal kcal
r1  262 ; r2  559 ,7
kg kg

H V ,D  H V ,1  x D  H V ,2  1  x D 
kcal
H V ,1  r1  M 1  262  32  8384
kmol
kcal
H V ,2  r2  M 2  559 ,7  18  10074 ,6
kmol
kcal J
H V ,D  8384  0 ,95  10074 ,6  8468 ,53  3 ,54  107
kmol kmol
J
ra  2 ,179  10 6
kg
40 ,22 3  1  3 ,54  10 7 kg
Gm ,a  2613,6
2 ,179  10 6
h
Gm ,a 2613 ,6 kg
  65 abur
GMD 40 ,22 kmol D